Page 1

Kontakt telefoniczny Bezpłatny miesięcznikz redakcją mieszkańców 535-537-722 Gminy Tarnowo Podgórne • Kontakt z redakcją tel. 535-537-722 oraz e-mail kontakt@pulsgminy.pl

Nakład:Puls 5000Gminy egzemplarzy • Listopad • Nr 10/2017 2017 REKLAMA 324/2017

Co w numerze?

w w w.pulsgminy.pl

ISSN 2451-0793

• Nowe skrzydło SP w Lusowie otwarte • Inauguracje nowego roku akademickiego UTW • Po orkanie Ksawery • Co słychać w CafeMama? • Dużo sportu

Ta gazeta jest dla Ciebie! Chcesz podzielić się opinią, zgłosić problem, potrzebujesz interwencji redakcji? Dzwoń na numer 535-537-722 lub napisz kontakt@pulsgminy.pl

LISTOPAD 2017

Baranowo • Batorowo • Ceradz Kościelny • Chyby • Góra • Jankowice • Kokoszczyn • Lusowo • Lusówko • Przeźmierowo • Rumianek • Sady • Sierosław • Swadzim • Tarnowo Podgórne • Wysogotowo

Ale ładna ta szkoła w Lusowie!

Uczczono pamięć generała Generała J. D. Muśnickiego 25 października w Lusowie odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci generała Józefa Dowbora Muśnickiego, dowódcy Powstania Wielkopolskiego.

Grób gen. J. D. Muśnickiego na cmentarzu w Lusowie

Agnieszka Wilczyńska Najpierw złożono kwiaty na mogile generała na lusowskim cmentarzu. Następnie przemaszerowano pod miejscową Szkołę Podstawową, gdzie znajduje się pomnik generała. Tam także złożono kwiaty i znicze. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie wygłaszano przemówienia i dziękowano. Cała uroczystość odbywała się w asyście wojskowej. Relacja video z wydarzenia na www.youtube.com. Generał Józef Dowbor Muśnicki jest patronem szkoły.

Dzień Patrona połączono w tym roku z uroczystym otwarciem nowego skrzydła szkoły. O godzinie 13.00 w Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie odbyła się Konferencja naukowa w Muzeum poświęcona pamięci Generała. Organizatorami uroczystości byli: Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, Muzeum oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu. reklama 167/2014

25 października przy okazji obchodów 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci gen. J.D. Muśnickiego uroczyście otwarto nowe skrzydło Szkoły Podstawowej w Lusowie.

Agnieszka Wilczyńska Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy podpisano porozumienie i dzieci mogły wejść do nowych klas. Przypomnijmy, na początku września tuż przed ostatecznymi odbiorami technicznymi budynku, na drugiej kondygnacji pękła rura z wodą i zalała część nowego obiektu. W związku z tym dzieci nie mogły rozpocząć nauki w nowym skrzydle. Placówka (tylko w starej części) działała na dwie zmiany, a uczniowie mieli zajęcia wszędzie, gdzie się dało, z korytarzami, szatniami i stołówką włącznie. Usunięcie awarii i naprawa szkód jakie wyrządziła trwały ponad miesiąc. Po 16 października dzieci mogły wejść do nowych klas. Szkoda, że awaria się wydarzyła, ale patrząc dziś na nowe skrzydło szkoły – warto było czekać. Klasy są duże, dobrze oświetlone, korytarze przestronne. To miejsce nowoczesne i robi bardzo dobre wrażenie. 25 października najpierw na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna połączona z obchodami z okazji 150. rocz-

Przecinanie wstęgi w nowym skrzydle Szkoły Podstawowej w Lusowie

nicy urodzin i 80 rocznicy śmierci gen. J.D. Muśnickiego – patrona szkoły. Były kwiaty, podziękowania, gratulacje. Następnie przecięto wstęgę w nowym skrzydle szkoły. Odśpiewano hymn szkoły, poświęcono godła i krzyże. Były baloniki, dużo radości, piosenki.

Wszystkie dzieci poczęstowano „słodkim”, a reszta gości mogła zwiedzać szkołę. Relacja video z uroczystości i spacer po szkole w naszym kanale w serwisie www.youtube. com.

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne przygotował sprostowanie do artykułu „Jestem rozgoryczony postawą władz gminy...”, który ukazał się we wrześniowej gazecie Puls Gminy. Szanowni Państwo!

W artykule „Jestem rozgoryczony…” autorstwa Marka Strzelczyka (Puls Gminy Tarnowo Podgórne, nr 9/2017, str. 1) zawarto kilka niezgodnych z prawdą opisów.

Nieprawdą jest, że Szkoła Podstawowa w Lusowie została wybudowana dla 150 dzieci ten budynek powstał 20 lat temu jako szkoła 15-oddziałowa dla 375 dzieci. Są tu również pracownie (informatyczna i języ-

kowe), świetlice (w tym socjoterapeutyczna) oraz biblioteka i sala gimnastyczna z zapleczem.

ciąg dalszy na str. 4 REKLAMA 443/2017

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 1


Puls Gminy • Listopad 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

Aktualności

Relacja z sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne Sesja odbyła się 24 października i trwała 6 godzin, do godziny 22.00.

Agnieszka Wilczyńska Na początku sesji było obecnych 16 radnych. W trakcie sesji stan liczbowy i osobowy się zmieniał. Przez całą sesję nieobecni byli: Michał Przybecki, Marian Walczak, Krzysztof Bartosik. Pierwszym ważnym punktem obrad była dyskusja nad organizacją Mistrzostwach Świata w Kręglarstwie w 2020 roku. Więcej na stronie 7. Tradycyjnie znowelizowano tegoroczny budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Zmiany dotyczyły ok. 3 mln zł. Przesunięto kilka kwot ,,czyszcząc” inwestycje, których nie uda się zrealizować w tym roku (np. utworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych). Wydatki przesunięto na kolejny rok. Zmieniono statut Młodzieżowej Rady Gminy (między innymi wprowadzono zmiany: nowe okręgi wyborcze, od teraz wybory będzie organizował urząd, nieco inaczej ułożą się kadencje itd.). Ze względu na przybycie nowych ulic w gminie, radni zmienili uchwałę o okręgach wyborczych. Uchwały dotyczące polityki przestrzennej prezentowała Pani Natalia Piechota. Uchwalono lub zmieniono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym, Tarnowie Podgórnym oraz Górze. Najdłużej dyskutowano nad zmianami w MPZP w Jankowicach, którego ostatecznie nie zmieniono. Boisko w Wysogotowie Ponad godzinę zajęła radnym sprawa dzierżawy terenów w Wysogotowie pod działalność szkółki piłkarskiej. Wieloletnią umowę podpisano w 2015 roku. Przedsiębiorca na dzierżawionym gruncie poczynił inwestycje i organizuje zajęcia piłkarskie dla dzieci. Na sesji spór dotyczył sprawy, czy pierwotna uchwała została podjęta z wadą prawną. Radni przeprowadzili wizję lokalną i stwierdzili, że umowa jest realizowana prawidłowo. Sołtys Wysogotowa Elżbieta Szymkowiak dowodziła, że umowę podpisano bezprawnie, a zadania w niej zapisane nie są realizowane, chodzi głównie o możliwość bezpłatnego trenowania dla dzieci z Wysogotowa. W dyskusji brali udział radni, inwestor oraz rodzice dzieci trenujących szkółce. Dyskusja praw-

z wykonawcami. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony na początku roku. Zakup nieruchomości Rada Gminy wyraziła zgodę na zakup działek w Tarnowie Podgórnym, przez które będzie przeprowadzony trakt pieszo-rowerowy z Parku 700-lecia do Tarnowskich Term. Negocjowana cena ok. 30 zł/m2. Łącznie niecały ha ziemi. Interpelacje i wnioski radnych W tym punkcie zabrał głos jeden z gminnych przedsiębiorców, który wnioskuje o zgodę na wybudowanie budynku - magazynu tkanin o wysokości prawie 30 metrów (innego w planie zagospodarowania przestrzennego) w Rumianku. Stanowisko Rady Gminy ma być jednym z pozytywnych argumentów w procesie pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Rada Gminy wyraziła zgodę. W tym punkcie podejmowano także między innymi tematy: ul. Batorowska i Pszenna w Wysogotowie; wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego; remont drogi w Jankowicach; parkowanie przy ul. Nowej w Tarnowie Podgórnym; park w Przeźmierowie; opuszczony hotel w Sierosławiu; nowe skrzydło szkoły w Lusowie; Budżet Inicjatyw Społecznych; ul. Szkolna i Kasztanowa w Chybach.

Stopka redakcyjna

Redaktor Naczelna: Agnieszka Wilczyńska • telefon: 535 53 77 22 • e-mail: kontakt@pulsgminy.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i tekstów zamówionych. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Strona 2

Adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 16, 62-070 Dopiewo, skr. pocztowa 19 Druk: Drukarnia Prasowa Polska Presse Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Malwowa 158, tel. 61 626 21 00 Nakład: 5000 egzemplarzy

• 10-12.11 staż techniczny z sensei Seizo Izumiya 7 dan JKA HQ Tokyo,

piątek 19.00-20.00, sobota 10.00-15.00, niedziela 10.00-12.00

ników przerywana była emocjonalnymi wystąpieniami, które uwypukliły konflikt między sołtys Wysogotowa, a przedsiębiorcą. Ostatecznie Rada Gminy skorygowała treść umowy. Pałac w Jankowicach Kolejnym obszernym punktem obrad było utworzenia nowej jednostki administracyjnej „Pałac w Jankowicach”. Remont pałacu wreszcie dobiega końca, zaistniała konieczność ustanowienia gospodarza zespołu pałacowo-parkowego. Pierwotnie planowano, że pałacem będzie zarządzał Gminny Ośrodek Kultury SEZAM, lecz jego statut na to nie pozwala. W pałacu będzie się mieścić Samorządowa Szkoła Muzyczna (80% powierzchni), Centrum Senioralne oraz zaistnieją inne inicjatywy. Dyrektora jednostki powoła Wójt. Najprawdopodobniej będzie to awans urzędniczy. Pani Monika Rutkowska jest z wykształcenia prawnikiem i obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy. Ma także kompetencje związane ze sztuką oraz tańczy w gminnym zespole Lusowiacy. Radni wskazywali, że renowacja obiektu i parku kosztowała bardzo dużo pieniędzy (ponad 21 mln zł) i nowy kierownik musi być sprawnym organizatorem oraz potrafić współpracować z różnymi organizacjami, sołectwami, instytucjami. Już zatrudniono dwie panie, które mają zajmować się organizacją działań dedykowanych seniorom. Poczyniono już sporo przygotowań. Gdy obiekt zostanie oddany, wszystko ruszy pełną parą. Obiekt nie będzie udostępniany na komercyjne działania (wesela, chrzciny). Radni uchwali powstanie nowej jednostki oraz jej statutu. Kanalizacja Radni uchwalili nowelizację Planu Inwestycyjnego w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Najistotniejszymi zmianami było dodanie dwóch zadań: budowy kanalizacji tłocznej w ul. Wierzbowej, między Lusowem a Tarnowem Podgórnym oraz przebudowa wodociągu w ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie. Przetarg na budowę ul. Wierzbowej między Lusowem a Tarnowem Podgórnym już się odbył, jednak nikt nie złożył oferty. W branży budowlanej jest kłopot

Puls Gminy - bezpłatny miesięcznik mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne Wydawca: Jet Plus Elżbieta Trybuchowska

Kalendarium listopad 2017

reklama 34/2013

Reklamy i ogłoszenia można zamawiać: Natalia Wróblewska • telefon: 790 56 14 09 • e-mail: natalia.wroblewska@pulsgminy.pl

Data zamknięcia wydania: 3.11.2017 r.

• 11.11 godz. 11.00 Gminne obchody Święta Niepodległości z udzia-

łem Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego. Kościół i park w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny. • 11.11 godz. 17.00 Koncert z okazji Święta Niepodległości: orkiestra „Le Quattro Stagioni”, dyr. T. Żmijewski, soliści: J. Kortus (fortepian), Sz. Melosik (fortepian), D. Żmijewski (skrzypce). Centrum Kultury Przeźmierowo. Wstęp wolny. • 11.11 godz. 14.00 Bieg Niepodległości, Baranowo • 11.11 godz. 20.00 Julia Kucemba i jej szybkie kubki, telewizja TVN • 11.11 godz. 14.00 VI Niepodległościowy Turniej Kopa o Puchar Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 11.11 godz. 15.00 XI Strzelanie Niepodległościowe, strzelnica w Tarnowie Podgórnym • 12.11 godz. 12.30 Kino Zielone Oko dla dzieci: „Miś Bamse i miasto złodziei”, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) • 12.11 godz. 18.00 Kino Zielone Oko zaprasza: „Twój Vincent”, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł • 15.11 godz. 15.00 „Kiedy życie mi dopiecze” spotkanie z psycholog Jadwigą Kwiek, zapisy na konsultacje indywidualna 505 186 920, sala GKS Tarnovia, ul. 23 listopada 34, Tarnowo Podgórne • 17.11 godz. 17.30 Kabaret Nowaki w programie „Śmiechokalipsa”, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 49 zł • 18.11 godz. 8.00-18.00 DUKO CUP – Międzynarodowy Turniej w brazylijskim Jiu-Jitsu dywizja GI & NO-GI, hala sportowa OSiR w Tarnowie Podgórnym • 18.11 godz. 19.00 Łąki Łan, Brodacze Live Act – koncert, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 30 zł • 18.00 godz. 10.00-13.00 Szkolenie dla seniorów z cyklu Super Senior, organizator: Fundacja Trifolium • 18.11 godz. 9.00-11.00 Rodzinne saunowanie, Tarnowskie Termy • 18.11 godz. 12.30 IV liga gr. płn., GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne Kotwica Kórnik, stadion w Tarnowie Podgórnym • 19.11 godz. 15.00 Jesienne Święto Pieśni, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny • 19.11 godz. 18.00 Kino Zielone Oko zaprasza: „Wszyscy moi mężczyźni”, Centrum Kultury Przeźmierowo. Bilety: 15 zł • 20.11 godz. 16.00 Bezpłatny dyżur doradcy podatkowego, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne • 21.11 godz. 16.00 Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne, Urząd Gminy • 22.11 godz. 15.30 Bezpłatny dyżur radcy prawnego, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne • 22.11 godz. 17.00 Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mgr Anna Szulc – Obraz zła i nie tylko w Mistrzu i Małgorzacie Bułhakowa, LO w Tarnowie Podgórnym • 23.11 godz. 16.00 Warsztaty dla seniorów „Nasze drzewa leśne”, Klub Seniora TP • 23.11 godz. 9.00-16.00 Warsztat dla przedsiębiorców „Skuteczna sprzedaż”, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne • 25.11 godz. 16.00 Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne - Asseco AMW II Gdynia, hala sportowa w Tarnowie Podgórnym • 25.11 godz. 10.00-14.00 Turniej andrzejkowy na Planszy (gry planszowe), zaprasza Fundacja Free Time, budynek GKS Tarnowvia • 26.11 godz. 10.00 Konkurs recytatorski „Wierszowany listopad”, Dom Kultury w Tarnowie Podgórnym. Wstęp wolny. • 26.11 godz. 12.30 Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kacper i Emma jadą w góry”, CK Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) • 26.11 godz. 18.00 Kino Zielone Oko zaprasza: „Ach śpij kochanie”, CK Przeźmierowo. Bilety: 15 zł • 26.11 godz. 12.30 Kino Zielone Oko dla dzieci: „Kacper i Emma jadą w góry”, CK Przeźmierowo. Bilety: 10 zł (dzieci), 1 zł (opiekunowie) • 27.11 godz. 16.00-18.00 Bezpłatny dyżur księgowej, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne • 30.11 godz. 17.00 Warsztaty dla seniorów „ Masz prawo jazdy – czy znasz nowe przepisy?”, Klub Seniora TP Od 07.11. poplenerowa wystawa prac kół plastycznych GOK „SEZAM”, Galeria w Rotundzie. Co niedzielę gminne Morsy zapraszają do wspólnej kąpieli w jeziorze Lusowskim. Plaża w Lusowie o godz. 12.15 i 13.15, najpierw rozgrzewka, następnie około 15 minut kąpieli.

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

KronikA OSP Tarnowo Podgórne

06.10 godz. 10.52 Tarnowo Podgórne, ul. Słonecznikowa, uszkodzony dach domu jednorodzinnego 06.10 godz. 11.24 Przeźmierowo, ul. Folwarczna, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 12.13 Przeźmierowo, ul. Krótka, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 12.26 Przeźmierowo, ul. Ogrodowa, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 12.57 Swadzim, ul. Lipowa, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 14.06 Chyby, ul. Lipowa, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 16.10 Rumianek, ul. Nowa, usunięcie powalonych drzew 06.10 godz. 16.12 Swadzim, ul. św. Antoniego, wypadek 2 pojazdów (Audi A6, Mercedes C klasa) 07.10 godz. 09.42 Tarnowo Podgórne, ul. Różana, budynek mieszkalny, usunięcie powalonych drzew 07.10 godz. 12.05 Tarnowo Podgórne, ul. Krucza, usunięcie powalonych drzew 07.10 godz. 13.28 Przeźmierowo, ul. Kościelna, zwisający element z dachu 07.10 godz. 15.55 Rumianek, ul. Nowa, usunięcie powalonych drzew 07.10 godz. 16.52 Rumianek, ul. Szkolna, usunięcie powalonych drzew 07.10 godz. 18.18 Tarnowo Podgórne, rondo L. Wałęsy, zabezpieczenie tablicy reklamowej 07.10 godz. 18.27 Góra, ul. Szkolna, pożar budynku mieszkalnego 09.10 godz. 11.08 Swadzim, ul. Poznańska, wypadek dwóch samochodów 10.10 godz. 09.30 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa, zabezpieczenie lądowania LPR 11.10 godz. 08.56 Tarnowo Podgórne, ul. Żonkilowa, usunięcie owadów blonkoskrzydłych 11.10 godz. 10.42 Swadzim, usunięcie niebezpiecznej substancji z jezdni 11.10 godz. 13.10 Swadzim, ul. Wschodnia, usunięcie powalonych drzew 16.10 godz. 07.06 Tarnowo Podgórne, ul. Pocztowa, nieprzyjemny zapach w bud. wielorodzinnym 16.10 godz. 13.46 Swadzim, motocykl - zabezpieczenie lądowania LPR 19.10 godz. 23.29 Swadzim, ul. św. Antoniego, Leroy Merlin, alarm fałszywy 20.10 godz. 07.42 Tarnowo Podgórne, ul. Rolna, pożar pola 21.10 godz. 09.51 Tarnowo Podgórne, ul. Rolna, usunięcie owadów blonkoskrzydłych 22.10 godz. 14.21 Przeźmierowo, ul. Folwarczna, pożar w budynku mieszkalnym 23.10 godz. 09.17 Tarnowo Podgórne, ul. Różana, pożar sadzy w kominie budynku mieszkalnego 23.10 godz. 22.25 Swadzim, alarm fałszywy 24.10 godz. 15.37 Przeźmierowo, ul. Graniczna, pożar w domu jednorodzinnym 25.10 godz. 14.42 Poznań, ul. Wichrowa, uszkodzony dach domu mieszkalnego 26.10 godz. 12.03 Baranowo, ul. Szamotulska, usunięcie substancji ropopochodnej na cieku wodnym 28.10 godz. 15.41 Chyby, ul. Końcowa, usunięcie powalonych drzew 29.10 godz. 05.55 Jankowice, ul. Poznańska, usunięcie powalonych drzew 29.10 godz. 08.04 Przeźmierowo, ul. Akacjowa, usunięcie powalonych drzew 29.10 godz. 11.29 Tarnowo Podgórne, ul. 23 Października, usunięcie powalonych drzew 30.10 godz. 07.09 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska, budynek użyteczności publicznej - uszkodzona antena na dachu 30.10 godz. 12.31 Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa, usunięcie powalonych drzew 30.10 godz. 17.41 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska, hala lakiernicza firmy Balma, alarm fałszywy z instalacji wykrywania

Puls Gminy • Listopad 2017

Tarnowo Podgórne wysoko w rankingu „Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce” Ministerstwo Finansów opublikowało 2 listopada wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2018 r. Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2016 r. (według stanu na 30 czerwca 2017 r.). W rankingu brano pod uwagę m.in. dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także udziały we wpływach z CIT i PIT. Ponadto uwzględniano dochody ze sprzedaży majątku, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne. W rankingu brano pod uwagę 2.478 jednostek samorządu terytorialnego. Rekordzistą pod względem dochodów podatkowych per capita jest gmina wiejska Kleszczów. Na jednego mieszkańca przypada tam 31 962,75 zł, co jest efektem

wysokich wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największa w Polsce i Europie elektrownia opalana węglem brunatnym - Elektrownia Bełchatów. Najbiedniejszą gminą okazały się Przytuły w woj. podlaskim, gdzie podatki przyniosły 390,29 zł na głowę mieszkańca. Gmina Tarnowo Podgórne zajęła 10 miejsce w rankingu. Poniżej najlepsza trójka oraz inne gminy z naszej okolicy. 1. KLESZCZÓW 31.962,75 zł 2. RZĄŚNIA 8.634,17 zł 3. KOBIERZYCE 5.808,52 zł 9. SUCHY LAS 5.433,47 zł 10. TARNOWO PODGÓRNE 5.020,31 zł 55. KOMORNIKI 2.931,89 zł 115. DOPIEWO 2.411,57 zł (Agnieszka Wilczyńska na podstawie http://kurier.pap.pl) bezpłatna promocja

KronikA OSP LUSOWO

03.10 05.10 05.10 06.10 06.10 06.10 06.10 06.10 07.10 09.10 22.10 29.10 30.10 30.10

godz. 07.26 godz. 20.26 godz. 21.58 godz. 07.47 godz. 08.22 godz. 08.23 godz. 09.47 godz. 16.12 godz. 08.25 godz. 18.12 godz. 14.21 godz. 10.26 godz. 10.26 godz. 17.41

Sierosław, wypadek 3 pojazdów Lusowo, ul. Zakrzewska, usunięcie powalonych drzew Lusówko, ul. Admiralska, usunięcie powalonych drzew Przeźmierowo, ul. Kościelna, usunięcie powalonych drzew Sady, usunięcie powalonych drzew Baranowo, ul. Graniczna, usunięcie powalonych drzew Sierosław, ul. Pokrzywnicka, usunięcie powalonego drzewa z domku letniskowego Swadzim, ul. św. Antoniego, wypadek 2 pojazdów (Audi A6, Mercedes C klasa) Poznań S11, usunięcie plamy ropopochodnej Batorowo, ul. Stefana Batorego, usunięcie zwisającej blachy z budynku Przeźmierowo, ul. Folwarczna, pożar w budynku mieszkalnym Jankowice, ul. Edmundowska, usunięcie powalonych drzew Lusówko, ul. Dopiewska, usunięcie powalonych drzew Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska, hala lakiernicza firmy Balma, alarm fałszywy

KronikA POLIC JI

28.09-01.10 Baranowo, ul. Słoneczna, kradzież samochodu marki Audi A6, kombi, rocznik 2013, czarny, straty 100 tys. zł 03/04.10 Tarnowo Podgórne, ul. Sowia, kradzież z włamaniem do firmy 04.10 w godz. 19.20-22.15 Chyby, ul. Cyprysowa, uszkodzenie mienia oraz włamanie 04/05.10 Baranowo, ul. Szamotulska, kradzież samochodu marki Renault Clio, rocznik 2013, brązowy, straty 50 tys. zł 11.10 w godz. 17.40-20.25 Przeźmierowo, ul. Modrzewiowa, kradzież z włamaniem do domu 11/16.10 Sady, ul. Spółdzielcza, włamanie do domu 12.10 w godz. 18.30- 20.00 Sady, ul. Kobylnicka, kradzież z włamaniem 12.10 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza, rozbój 17/18.10 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska, kradzież samochodu marki Audi Q3, rocznik 2014, srebrny, straty 82,6 tys. zł 19/21.10 Przeźmierowo, ul. Niecała, kradzież samochodu marki BMW 123 coupe, rocznik 2008, czarny, wartość 50 tys. zł. Pojazd odnaleziony na terenie KPP Jarocin 30.10 w godz. 16.00-20.00 Przeźmierowo, ul. Ogrodowa, kradzież z włamaniem do domu

Reklama 328/2017

W październiku na terenie gminy zatrzymano 1 nietrzeźwego kierującego (Tarnowo Podgórne).

kontakt@pulsgminy.pl

Strona 3


Puls Gminy • Listopad 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW Urząd Gminy Tarnowo Podgórne przygotował sprostowanie do artykułu „Jestem rozgoryczony postawą władz gminy...”, ciąg dalszy ze str. 1 Nieprawdziwe jest także stwierdzenie, że wydany dodatkowy milion zł nie wzbudził niczyjego zainteresowania. Zwiększenie kosztów wynikało z dodatkowych zadań, w większości postulowanych przez Dyrektor Szkoły Podstawowej takich, jak: - budowa dodatkowego parkingu, - zmiana elewacji, - montaż sufitów akustycznych na korytarzach, - instalacja radiowęzła, - instalacja kamer wewnętrznych, - instalacja systemu tv dozorowej, - montaż dodatkowego zabezpieczenia klatki schodowej, - budowa zielonego placu manewrowego dla straży, - dostosowanie sieci informatycznej w starym budynku do sieci wykonanej w nowym budynku i wiele innych, również wynikających ze zmiany materiałów na droższe. Nieprawdą jest również to, że przez sięgające podłogi okna można wyjść na dach budynku - albowiem zastosowane przeszklenia do podłogi nie są otwieralne. Natomiast okna

znajdują się na standardowej, zgodnej z przepisami wysokości, a klamki na wysokości ok. 160 cm, co przy dzieciach klas 1-3 jest uznawane za wystarczająco bezpieczne. Ponadto we wszystkich oknach w nowym skrzydle, na prośbę rodziców, wymieniliśmy klamki na posiadające zamki. Natomiast, jak zapowiadałem podczas sesji Rady Gminy (26.09.), zgodnie z oczekiwaniami szkoły klatka schodowa otrzymała dodatkowe zabezpieczenie. Nieprawdą jest to, że przez trzy tygodnie (tj. od momentu pęknięcia rury do sesji w dn. 26.09. – przyp. aut.) w sprawie nie działo się nic. To bardzo niesprawiedliwe stwierdzenie, albowiem harmonogram podejmowanych przez nas działań przedstawia się następująco: 7 września - informacja o zalaniu szkoły, ocena zniszczeń. 8 września - zapytanie do firm zajmujących się wypożyczaniem kontenerów. 11-13 września - spłynęły 2 oferty na kontenery. W tych dniach wykonawca zamawia materiały i urządzenia, które - zgodnie

z ustaleniami z oględzin - muszą zostać wymienione. 13 września - pierwsze spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Lusowie (na sali gimnastycznej) - wtedy zadeklarowałem naprawę szkód po zalaniu i przekazanie budynku do użytkowania w ciągu 5 tygodni (tj. do 18.10). 14-18 września: - doprecyzowanie oferty na kontenery: firma Algeco jako jedyna deklaruje ustawienie kontenerów w stosunkowo krótkim terminie, tj. 2-6.10. (termin ten w ostatecznej ofercie firma wydłuży o 2 dni robocze, tj. do 10.10), - rozpoznanie możliwych lokalizacji kontenerów: plac przy boiskach, plac u Księdza oraz parking przy Szkole, - rozpoznanie w Starostwie Powiatowym możliwości szybkiego uzyskania decyzji - pozwolenia na tę budowę, - rozpoznanie możliwości wyboru wykonawcy szkoły kontenerowej w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (koszt przedsięwzięcia blisko 200 000 zł). 18 września - kolejne spotkanie

z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły, przez cały czas w budynku pracują urządzenia osuszające. 19 września: - podtrzymujemy ofertę Algeco co do przedstawionych warunków z terminem podpisania umowy na 27.09. (wymagane jest zatwierdzenie wydatku przez Radę Gminy na sesji w dniu 26.09.); Algeco akceptuje termin podpisania umowy i podtrzymuje dotychczasowe warunki, - wykonawca prowadzi prace usuwające skutki zalania, 25 września - spotkanie z Radą Rodziców i Dyrekcją Szkoły w Urzędzie Gminy 26 września - sesja Rady Gminy: - Wykonawca deklaruje oddanie budynku do użytkowania 16.10, - Rada Gminy nie wyraża zgody na wydanie kwoty 200 000 zł na kontenery, - przewidywana różnica między dniem udostępnienia kontenerów, a dniem oddaniem budynku Szkoły wynosi 6 dni kalendarzowe (4 dni robocze), 9 października - wstępny odbiór budynku (wykazano usterki), 13 października: - ostateczny odbiór budynku, - budynek zostaje przekazany Szkole.

Ostatecznie, gdyby wynajęto kontenery, to byłyby one użytkowne co najwyżej 3 dni. Taka jest faktyczna różnica czasu między deklarowanym terminem przez dostawcę kontenerów firmę Algeco a ostatecznym oddaniem budynku. Ocenę tego, czy Rada Gminy popełniła błąd odmawiając takigo wydatku, pozostawiam Czytelnikom. Zapewniam, że zawsze dokładamy starań, by wszystkim dzieciom zapewniać doskonałe warunki do nauki. Mam nadzieję, że również Państwo docenią ten wysiłek inwestycyjny poczyniony przez Gminę na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej w Lusowie. Z poważaniem Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne reklama 490/2017

KOMUNIKAT!

Wobec krótszych dni i odnotowywanych coraz częściej zdarzeń dotyczących włamań do domów i mieszkań, prosimy i apelujemy, aby Państwo korzystali z posiadanych zabezpieczeń – typu alarm, rolety zewnętrzne, itp. A także o nie przechowywanie gotówki, czy też biżuterii w jednym miejscu, bądź też korzystanie z sejfów i itp. reklama 503/2017

Strona 4

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Puls Gminy • Listopad 2017

Z ŻYCIA GMINY I MIESZKAŃCÓW Co słychać jesienią w Cafemama?

Szafy wywietrzone!

Nieustannie zapraszamy mamy z małymi dziećmi do Cafemama w Lusowie. W czwartki tam zawsze się sporo dzieje.

Agata Banasiak Wczesną jesienią przy stole (jak to bywa w Cafemama) dość smakowicie zastawionym, Panie miały okazję zgłębić nowe tematy. Po wakacjach kolejny sezon Cafemama otworzyła prelekcja na temat prawidłowego żywienia małych dzieci. Naszym specjalistą była p. Magdalena Lutomska z firmy Meet Me Poznań. Dietetyk z pasją, która prowadzi m. in. inicjatywy prozdrowotne w Baranowie. W ramach tematyki wspierania odporności podjęłyśmy zagadnienie „domowej apteczki” oraz ziołolecznictwa ze specjalistą p. Ireną Brańką. Obie zaproszone Panie stworzyły nam możliwość indywidualnej rozmowy na nurtujące kwestie. Kolejne tematy „pielęgnacyjne” zaplanowane są na zimę, wtedy też będzie możliwość odbycia kolejnych konsultacji z zaproszonymi specjalistami POZ. Nieformalny klub mam maluszków powitał nowe uczestniczki spotkań, nowo narodzone dzieci oraz mamy, którym towarzyszyłyśmy, także w czasie oczekiwania na narodziny kolejnego dziecka. W październiku odbyły się spot-

kania, poświęcone tematyce wychowawczej, pod hasłem kreatywnego wspierania rozwoju dzieci. Rozmawiałyśmy przede wszystkim o czasie „aktywności” maluchów. Jak tworzyć przestrzeń do zabawy? Naszym gościem był p. Marek Tłuczek, przedstawił nam informacje odnośnie materiałów, z których wykonywane są zabawki, mówiliśmy o bezpieczeństwie dzieci podczas zabaw zabawkami. Przy okazji poznałyśmy historię Bigjigtoys. Podczas kolejnego spotkania ekspertkami byłyśmy my same. Rozmowa o animowaniu czasu dzieciom jest pretekstem do podejmowania kolejnych wątków. One otwierają nas na spotkanie z zaproszonym psychologiem, autorką wielu publikacji, książek i pomocy edukacyjnych, pracującą m.in. w poradni Hipokampus, p. Natalią Minge. Wspieranie dzieci w ich rozwoju omawiamy w dalszym ciągu podczas spotkania z pedagogiem p. Anną Grządzielską z poradni Wyspa Zmian. Naszym tematem głównym była nauka czytania, w drugiej części spotkania także poruszyłyśmy wątek „pereł”, „wież” oraz innych wynalazków, które rozwijają wyobraźnię matematyczną.

W listopadzie spotkamy się z p. Andrzejem Kocem, coachem i trenerem umiejętności wychowawczych. Przed nami warsztaty DIY już w atmosferze przedświątecznej i grudniowy prezent - niespodzianka dla uczestniczek spotkań. Z uwagi na zainteresowanie Pań i Panów spotkaniami, Cafemama ma szansę rozwinąć się w ramach projektu „Cafemama nowa”, zgłoszonego do Budżetu Inicjatyw Obywatelskich. W 2018 roku, jeśli mieszkańcy gminy zagłosują on-line lub bezpośrednio w urzędzie na ten projekt, więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowanych warsztatów dla rodziców maluchów oraz indywidualnych sesji, a to m. in. dzięki zaproszeniu do współpracy animatorek i opiekunek dla dzieci w wieku 2-6. Póki co, pijemy przedpołudniową kawę odstawioną w bezpiecznej odległości od niemowląt i tuptusiów, cafemamująca Mama korzysta z bezpiecznego miejsca otwartego na dialog i różne perspektywy. Wiele już wiemy, a dzieci nieustannie inspirują do poszukiwania pomysłów i sposobów reagowania na nieoczywiste sytuacje. Zapraszam do wspólnej przygody.

Orkan „Ksawery” nad Tarnowem Podgórnym W wyniku przejścia orkanu Ksawery przez nasze województwo 5 października zginęła jedna osoba, 11 osób odniosło obrażenia, służby interweniowały 2375 razy.

Agnieszka Wilczyńska W naszej gminie orkan – silny wiatr wiejący w porywach nawet do 115 km/h przede wszystkim spowodował awarie sieci elektrycznej, przez co wielu miejscach były przerwy w dostawie prądu, lub tylko chwilowe wyłączenia. REKLAMA 444/2017

kontakt@pulsgminy.pl

Problemy z dostawą prądu (choćby jednej fazy) zgłaszali między innymi mieszkańcy Ceradza Kościelnego, Lusówka, Baranowa, Tarnowa Podgórnego, Sierosławia, Sadów i Rumianka. Pojawił sie problem z dostawą wody. Kłopoty były także na kolei. W nocy przez nawałnicę zatrzy-

mało się ponad setka pociągów. Silny wiatr powalił drzewa na tory i sieć kolejową, składy miały spore opóźnienia. Do rana nie udało się usunąć wszystkich awarii. Pełne ręce roboty mieli strażacy, którzy musieli usuwać połamane drzewa oraz rozrzucone na drogach konary. reklama 325/2017

W niedzielę 29 października w Szkole Podstawowej Akademia Pitagorasa w Baranowie odbyło się pierwsze, eksperymentalne wydarzenie: „Wietrzenie szaf”.

Akcja „Wietrzenie szaf” w Baranowie przyciągnęła 40 sprzedających (Zdjęcie nadesłane)

Akcja skierowana była do społeczności lokalnej szkolnej oraz pozaszkolnej - w tym mieszkańców gmin sąsiedzkich. Wydarzenie przyciągnęło aż 40 sprzedających, którzy zgodnie z hasłem - przewietrzyli swoje szafy, wyciągnęli z nich nieużywane już ubrania, buty, zabawki oraz książki leżące w domowych zakamarkach i wystawili na swoich stoiskach. Pomimo paskudnej pogody, goście również nie zawiedli. Oprócz zakupów, w kawiarence można było zjeść pyszne do-

mowe ciasto i wypić gorącą kawę i herbatę. Dochód z wynajętych stoisk oraz kawiarenki zasilił konto Rady Rodziców i zostanie przeznaczony na doposażenie szkoły, a konkretnie na zakup ławek na boisko szkolne. Wszystkim uczestniczącym w wydarzeniu serdecznie dziękujemy. Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Wietrzenia Szaf, która jest planowana na wiosnę. (Materiał nadesłany)

Ile pieniędzy przekazaliśmy organizacjom pozarządowym w ramach 1%? O tym, że warto pomagać, nikogo przekonywać nie trzeba. Informację dotyczącą kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 rok opublikowało na początku września Ministerstwo Finansów. Za 2016 rok w ramach 1% przekazaliśmy organizacjom pożytku publicznego 660 mln zł. Do organizacji działających w Wielkopolsce z tej kwoty trafiło 9,3%, czyli 61.429.411,06 zł. Na początku roku zachęcamy Państwa do przekazywania 1% organizacjom działającym lokalnie lub osobom potrzebującym pomocy z naszej okolicy. Najwięcej pieniędzy w Polsce zebrała Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” 148.935.303,55, za której pośrednictwem wpłacamy pieniądze na pomoc konkretnym osobom. Z naszego terenu przekazywaliśmy pieniądze między innymi Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „ROKTAR” 30.807,02 zł. reklama 325/2017

Strona 5


Puls Gminy • Listopad 2017

Bezpłatny miesięcznik mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne

s port

Październik w wykonaniu ligowych zespołów z Tarnowa Podgórnego To nie był zbyt udany miesiąc w wykonaniu czwartoligowej Tarnovii.

Łukasz Duszczak www.peryferiafutbolu.pl Tarnovia I O ile miesiąc zaczął się dobrze bo od pewnej wygranej aż 6-0 z Pogonią Łobżenica (Jankowski, Telichowski, Mazurek, Dylewski, Szurgot, samobójcza) to potem przyszła weryfikacja na tle lidera ligi. Tarnovia w Gnieźnie nie dała rady i przegrała z Mieszko Gniezno 1-3. Jedyną bramkę zdobył zaraz po przerwie Zbigniew Zakrzewski. Tarnovia zrehabilitowała się trochę wygrywając międzygminne derby z GKS Dopiewo 4-1 (trzy bramki zdobył Bartosz Dylewski, a jedną dołożył Maciej Frankowski), ale tydzień później przyszła trochę nieoczekiwana porażka na własnym boisku z Nielbą Wągrowiec. Tarnovia przegrała 3-4, a ostatnią bramkę straciła już w doliczonym czasie gry. Bramki dla Tarnovii w tym meczu zdobywali Zbigniew Zakrzewski, Bartosz Ślusarski i Błażej Telichowski z karnego. Wszystko to powoduje, że po październiku Tarnovia jest nadal druga w tabeli, ale ma już 11 punktów straty do Mieszka Gniezno i odrobienie tych strat będzie bardzo ciężkim zadaniem. Tarnovia na wiosnę będzie łączyła ligę z Pucharem Polski, gdyż w 1/8 finału po trafieniu Ślusarskiego udało się pokonać rezerwy Lecha Poznań. Rywalem w ćwierćfinale w marcu będzie zespół z Klasy Okręgowej Płomień Przyprostynia. Tarnovia II Zupełnie odwrotnie sytuacja ma się w drugim zespole Tarnovii. Zespół trenera Marka Bartkowiaka kontynuuje zwycięską serię i po meczach październikowych ma już 10 kolejnych wygranych. W październiku Tarnovia II

Strona 6

Szpadziści UKS Atlas Tarnowo Podgórne w dniach 30.09.-1.10 brali udział w II Turnieju Szermierczym o Puchar Miasta Wadowice. Klub reprezentowało sześcioro zawodników, z których dwójka: Hanna Depta i Gabrysia Ciborowska wywalczyły awans do finałowej ósemki. W walkach finałowych Gabrysia wygrała walkę o wejście do strefy medalowej i ostatecznie zajęła 3. miejsce.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Radlinie odbył się XVII Międzynarodowy Turniej Szermierczy. Zawodniczki UKS Atlas Tarnowo Podgórne wystartowały w kategorii dzieci do lat 11. Gabrysia Ciborowska, Hanna Depta i Hanna Hałas, bardzo dobrze walczyły w eliminacjach grupowych i awansowały do eliminacji bezpośrednich, w których każda z dziewczyn wygrała swoją walkę i wszystkie przeszły do trzydziestki dwójki najlepszych zawodniczek. Gabrysia stoczyła bardzo ciężkie walki o szesnastkę i ósemkę. W walce ćwierćfinałowej wygrała i awansowała do pierwszej czwórki. W walce półfinałowej musiała uznać wyższość swojej przeciwniczki Lilianny Porwoł z UKS Trójka Radlin. (osir.pl) Kręgle

GKS Tarnovia - Nielba 3-4 (Zdjęcie nadesłane)

wygrałą cztery mecze. Najpierw wygrali 5-1 z Sucharami Suchy Las (Glapa, Grajek, Bączyk, Mańczak, Herman), a tydzień później 2-1 w Kwilczu z Rzemieślnikiem (Okupniak, Grajek). Następnym rywalem był Orzeł Słopanowo i na własnym boisku Tarnovia wygrała 6-1, mimo że już po 30 sekundach stracili pierwsi bramkę. Zespół jednak szybko wziął się w garść i po dwóch bramkach Dariusza Szopki oraz po jednej Waltera, Glapy, Grajka i Mańczaka pewnie wygrali. Ostatnim rywalem w tym miesiącu był Orzeł Łowyń. Spotkanie mimo, ze zapowiadało się raczej dość spokojnie to jeszcze w 84 minucie było 1-1. Wtedy jednak Tarnovia włączyła szósty bieg i po trafieniach Szopki, Kamińskiego i Piechockiego wygrała 4-1. Pierwszą bramkę dla Tarnovii zdobył Glapa. Tarnovia II jest liderem swojej grupy A-klasy i jest na prostej do awansu do Klasy Okręgowej. I na koniec oczywiście trzeci zespół Tarnovii, grający na najniższym szczeblu rozgrywkowym

w kraju. Zespół potwierdził w październiku, że jest bardzo mocny u siebie, za to na wyjazdach gra w kratkę. Na własnym boisku Tarnovia wygrała wszystkie trzy mecze w październiku i to nie tracąc choćby gola. Kolejno były to wygrane z GKS Golęczewo 2-0 (Tomasz Tomelka, Michał Opałka), Czarnymi II Wróblewo 1-0 (Bartosz Przybylski) i Czarnymi Kaźmierz 1-0 (Kamil Krzyżan). Szczególnie ta ostatnia wygrana jest bardzo istotna, bo odniesiona nad rywalem w walce o awans. Wyjazd Tarnovia w październiku miała jeden i zakończyła go na tarczy. Mimo wszystko porażka 2-4 ze Złotymi Złotkowo to nie jest wynik, który może martwić, bo Złoci to drużyna, która bije się w lidze o najwyższe cele. Bramki w tym meczu zdobyli Artur Dorna i Tomasz Tomelka. Tarnovia III jest czwarta w tabeli i ciągle liczy się w grze o awans do A-klasy. W listopadzie wszystkie trzy zespoły Tarnovii rozegrają jeszcze po 2-3 mecze i zakończą rozgrywki w tym roku.

15 października odbył się w 18. PKO Poznań Maratonu im. Macieja Frankiewicza. Do mety tegorocznego maratonu dobiegło 49 zawodników z naszej gminy.

Przypomnijmy, że maraton to 42,195 km. Trasa biegu wiodła przez centrum Poznania, co skutkowało zmianami w organizacji ruchu na wielu ulicach. Start, jak co roku odbywał się na ul. Grunwaldzkiej (przy Międzynarodowych Targach Poznańskich), meta zlokalizowana była na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zawody ukończyło 6.355 zawodników.

Szermierka

***

Nasi w 18. PKO Poznań Maraton Agnieszka Wilczyńska

WIADOMOŚCI SPORTOWE

Podium poznańskiego maratonu: 1. IUKHYMCHUK MYKOLA Ukraina 02:14:30 2. NDUVA BONIFACE WAMBUA NAIROBI Kenia 02:17:57 3. PRAMAU WŁODZISŁAW MIŃSK Białoruś 02:19:47 Najlepsi z naszej gminy: 141. BURMISTRZ BARTOSZ, SIEROSŁAW 03:02:21 390. NETTMANN MATEUSZ, SIEROSŁAW 03:16:07

984. GORONSKI JACEK, CERADZ KOŚCIELNY 03:32:45 Najszybsza mieszkanka gminy Tarnowo Podgórne 1705. POJASEK TERESA, GÓRA 03:46:31 (110 wśród kobiet) Lista wszytkich zawodników z terenu naszej gminy na www.tarnowo.pulsgminy.pl Serdecznie wszytkim gratulujemy!

W 2020 roku w naszej gminie zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie w trzech kategoriach wiekowych. To jak dotąd największa – międzynarodowa impreza w naszej gminie. Przypomnijmy, że kręgielnia klasyczna VECTOR powstała w Tarnowie Podgórnym w 2000 roku i Mistrzostwa będą organizowane w 20. rocznicę jej wybudowania i zaistnienia kręgli w naszej okolicy. Władze światowej Federacji już dwukrotnie odwiedziły gminę. Koszt organizacji imprezy szacuje się na 700 tys. zł, z czego gmina musiałaby wydać około 300 tys. zł. Resztę dołożą sponsorzy, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Sportu itd. Tory (kręgielnia) zostaną wynajęte i zbudowane w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stypendia sportowe Stypendia Sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla wyróżniających się młodych sportowców, wręczane zostały po raz szesnasty. Stypendia otrzymało 55 sportowców z 25 klubów reprezentujących 12 sportów. Z terenu naszej gminie stypendia otrzymali: Krystian Ruta - Klub Kolarski „Tarnovia” Tarnowo Podgórne - kolarstwo; Magdalena Świerczyńska - Uczniowski Klub Sportowy Baranowo - badminton; Mateusz Świerczyński - UKS Orkan Przeźmierowo – badminton. Turnieje Piłkarskiej Akademii Reissa Piłakarska Akademia Reissa zaprasza do kibicowania młodym piłkarzom w grudniowych turniejach, które odbywac się będą: - 18-19.11. w hali widowiskowej w Murowanej Goślinie - 25-26.11. w Kórnickim Centrum Sportu i Rekreacji - 25-26.11. w hali sportowej w Obornikach - 16-17.12. w hali Arena w Poznaniu Pracowity październik badmintonistów Pierwsze zawody odbyły się w Solcu Kujawskim, gdzie zorganizowano Ogólnopolski turniej w kategoriach młodzik młodszy i junior młodszy. W kategori juniora młodszego nasza zawodniczka Joanna Rybak zajęła 1. miejsce w grze pojedynczej kobiet. W tej samej kategorii Aleksandra Sękowska zajęła 2. miejsce gdzie po bratobójczej walce musiała uznać wyższość starszej koleżanki z klubu. Piotr Sadalski w grze pojedyńczej mężczyzn zajął 3. miejsce. W grze mieszanej nasza para w składzie Joanna Rybak i Piotr Sadalski zajęli 1. miejsce podobnie, jak w grze podwójnej, w której tryjumfował duet Joanna Rybak i Agnieszka Bartosz. Tuż za nimi znalazł się również debel naszych zawodniczek czyli Julia Naskręt i Aleksandra Sękowska.W kategorii młodzika młodszego na podium w grze podwójnej stanęły dwie pary klubu z Baranowa, a mianowicie: 3. miejsce zajęli Szymon Kwieciński i Stefan Musielak, zaś turniej w tej kategorii wygrali Piotr Nowakowski i Jan Haber. W grze podwójnej kobiet srebro przypadło Zuzannie Marczak i Marii Leciej. Następnie w dniach 25-28.10. trwał turniej Hatzor International 2017 w Izraelu. Na ten turniej udał się jeden z reprezentantów klubu, Mateusz Świerczyński. Nasz zawodnik, po ciężkich meczach z zawodnikami z Bułgarii, Słowenii i Czech, ostatecznie zakończył turniej na wysokim, 3. miejscu. 28.10. odbył się również ogólnopolski turniej w Warszawie, w którym wzięło udział grono naszych zawodników. Nikodem Jaśkowiak grający w trzech grach zajął kolejno: 2. miejsce w grze pojedyńczej mężczyzn, następnie w parze ze Zbyszkiem Skiżewskim wywalczyli srebrny medal, a w grze mieszanej w parze z Olą Sękowską, nie pozostawili złudzeń przeciwnikom i zwyciężyli w turnieju zdobywając złoty medal. Ola zdobyła jeszcze dwa medale, a mianowicie srebro w grze pojedynczej i podobnie srebro w grze podwójnej kobiet wraz z z Julią Naskręt. Taki sam krążek zdybyli również Julia Naskręt ze Zbyszkiem Skiżewskim w grze mieszanej. (Bartosz Frontczak)

www.pulsgminy.pl


Kontakt telefoniczny z redakcją 535-537-722

Aktualności

Puls Gminy • Listopad 2017

Zapraszamy do nowego salonu łazienek BAWA Wnętrza w Wysogotowie

artykuł sponsorowany

reklama 325/2017

Nowy, dobry adres na lokalnej mapie! Salon łazienek BAWA Wnętrza w Wysogotowie to miejsce, gdzie znajdziemy przede wszystkim ogromny wybór płytek ceramiki i armatury, ale także farby, oświetlenie i nie tylko! W niedawno otwartym salonie w Wysogotowie znajdziemy szeroką gamę płytek ściennych, podłogowych i elewacyjnych największych producentów polskich, włoskich, hiszpańskich. Do tego duży wybór farb, armatury, oświetlenia oraz innych przydatnych podczas remontu produktów. Napisać, że jest tam szeroki wybór płytek to mało. Znajdziemy tu klasyczne propozycje, które wszyscy znamy i lubimy, jak również glazurę wyszukaną, zaprojektowaną według najnowszych światowych trendów w najróżniejszych kształtach i kolorach. Najbardziej podobały mi się płytki sześciokątne (heksagonalne).

Zachwyciły mnie także dekory, zwłaszcza te z „diamentami”, ale i płytki wielkoformatowe (na pół ściany) o zróżnicowanej strukturze i wzorach.

Przy okazji wizyty w salonie poznałam kilka nowinek, na przykład bezinwazyjne systemy układania tarasów, co czyni budowę tarasu znacznie łatwiejszym i szybszym. Ucieszyło mnie także, że są już dostępne fugi epoksydowe, które nie blakną i się nie brudzą! Na blisko 1000-metrowej powierzchni zaaranżowano kilkadziesiąt przy-

kładowych pomieszczeń (łazienki, tarasy, bawialnia dla dzieci). Każda aranżacja prosta, ale znakomicie oddająca urok i zalety prezentowanych produktów. Świetna podpowiedź jak odważnie, ale i funkcjonalnie można zaprojektować nawet małą łazienkę. Do tego każdy pomysł można na bieżąco skonsultować z obecnym na miejscu projektantem wnętrz. No i oczywiście można od razu dobrać kleje, fugi, farby i inne niezbędne materiały. Projekt łazienki oraz płytki na każdą kieszeń. Już wiem, gdzie przyjadę, gdy będę remontować łazienkę!

reklama 325/2017

Salon Łazienek BAWA Wnętrza

Wysogotowo, ul. Bukowska 43 tel. 48 61 847 54 75 mail: salon@bawa.com.pl www.bawa.com.pl Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10.00-18.00 sobota 10.00-14.00

Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku W naszej gminie jest liczna grupa osób - seniorów, którym się chce. Chce poszerzać horyzonty, działać i rozwijać się.

Agnieszka Wilczyńska Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym działa już 8 lat. W 2017 roku nad jego działalnością patronat objął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie patronat naukowy sprawuje prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Członkami Stowarzyszenia są głównie seniorzy zamieszkujący naszą gminę - ponad 200 osób, ale nie tylko. Wykłady i zajęcia odbywają się w szkołach na terenie gminy oraz w innych obiektach, np. hali OSIR w Tarnowie Podgórnym lub Tarnowskich Termach. Członkowie stowarzyszenia biorą udział w różnych organizowanych specjalnie dla nich zajęciach np. nauki języków obcych, sportowych, kulinarnych, komputerowych. Raz w miesiącu jest organizowana wycieczka. Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018, która odbyła się 4 października w Centrum Kultury w Przeźmierowie wyświetlono prezentację o dotychczasowej działalności tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wręczono legity-

kontakt@pulsgminy.pl

reklama 325/2017

Seniorzy i juniorzy wspólnie na scenie w części artystycznej.

macje nowym członkom oraz tytuły kryształowego studenta (dla osób które aktywnie uczestniczą w zajęciach od 5 lat). Były także podziękowania i odśpiewano hymny studentów. Skoro jesteśmy na Uniwersytecie, nie mogło zabraknąć wykładu inaugurującego, który niezwykle ciekawie wygłosiła prof. dr hab. Anna Piotrowicz z Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego UAM „To samo, a jednak coś innego, czyli jak zrozumieć, o czym mówią poznaniacy”. „Wisienką na torcie” uroczystości był występ artystyczny, który przygotowała Fundacja „Nigdy nie jest za późno” wraz członkami Uniwersytetu III Wieku, OSIR Dance Studio Tarnowo Podgórne i partnerami. Występ wyjątkowy.

Na scenie spotkały się mianowicie wszystkie pokolenia tarnowian, Ci najmłodsi i Ci najstarsi. Efekt przeszedł oczekiwania! Jak to określiła jedna z pań „petarda”! Z przyjemnością patrzyło się na osoby, którym się chce, które wybierają aktywne życie i zarażają pozytywną energią wszystkich wokół. Jeśli wszystkie spotkania naszego Uniwersytetu tak wyglądają, to sfałszuję metrykę i zapiszę się na zajęcia. To, co zobaczyłam w Przeźmierowie utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych i tylko od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze życie. Szacun i ukłony! Relacja video do obejrzenia na www.youtube.pl

autoreklama

Strona 7


reklama 471/2017

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 11.2017  

Co w numerze? - Nowe skrzydło SP w Lusowie otwarte - Inauguracje nowego roku akademickiego UTW - Po orkanie Ksawery - Co słychać w CafeMama...

Puls Gminy Tarnowo Podgórne 11.2017  

Co w numerze? - Nowe skrzydło SP w Lusowie otwarte - Inauguracje nowego roku akademickiego UTW - Po orkanie Ksawery - Co słychać w CafeMama...

Advertisement