Page 1

FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL

Da sommertoget kom til Ustaoset. Foto: Gro Vindegg.

PÅSKESIRKULÆRET 2018 www.ustaosetsvel.no


2


Kjære medlemmer og venner av Ustaoset Vel! Vi gleder oss til påske og til å være på Ustaoset i den flotte naturen. Det har vært et aktivt år i vellet. Det kan du lese om i årsberetningen som følger bak. Vellets hovedsak er stier og løyper. Det har vært en usedvanlig fin vinter og aldri har vi kjørt så mye løyper som nå. Vi startet sesongen tidligere enn vi pleier og vi har utviklet en ny løype i Rennedalen som er barnevennlig og ligger i le for vinden. Vi ønsker en god dialog med medlemmene så dersom det er saker du ønsker at Vellet skal engasjere seg i, så kan du sende oss en mail. Vi har intensivert kommunikasjonen på Facebook og sender mail direkte til medlemmene. Vi jobber med saker som angår mange. Vel arbeidet er dugnadsinnsats og vi setter pris på å gjøre noe for fellesskapet. Vi i styret benytter anledningen til å takke alle som bidrar. Tusen takk for at dere medlemmer bidrar med kontingent, frivillige løypebidrag og annen dugnadsinnsats. Det er viktig for at vi kan kjøre flotte løyper, ha gode merkete stier, gjennomføre Påskeskirennet og mye annet. En spesiell takk til Gro Vindegg som administrerer Vellet og gjør en flott innsats for turløypene. En stor takk også til løypegutten, Jan Holden, som kjører løypene fra tidlig morgen. Takk også til komiteen som sørger for at vi kan gjennomføre Påskeskirennet. Vi setter stor pris på at butikken holder åpent tidlig og sent. Takk til alle næringsdrivende som gjør at vi har det så bra på Ustaoset. Takk til Aud Skaro som hver jul og påske sørger for at hyttefolket og fastboende får oppleve jule- og påskestemning i Grendahuset. Vi er heldige som har muligheten til å være på Ustaoset. Her får vi overskudd og inspireres av naturen til å tenke nytt og se nye muligheter.

Styret ønsker våre medlemmer og gode venner en riktig god påske! Nina Broch Mathisen Styreleder

Foto: Nina Broch Mathisen

3


Årsberetning for 2017

Ustaoset Vel er en av Norges største velforeninger med 825 medlemmer. Formålet til Foreningen til Ustaosets Vel er «å arbeide for stedets beste og stedets fremgang under varetagelse av fritidsboligeiernes, åremålseiernes og de fastboendes interesser.» Løypekjøring Ustaosets Vel er ansvarlig for kjøring av ca. 80 km løyper. Vi har i 2017 kjørt hyppigere, og startet sesongen tidligere enn før. I vinterferien og påsken kjørte vi fra Lægreid til Tuva, og det var et veldig populært tilbud. Vi har laget ny skiløype i Rennedalen med en sløyfe på 5 km, og startet løypekjøringen i Rennedalen og til Tuva tidligere enn før. Ustaoset Vel eier sin egen tråkkemaskin. Det er en betydelig investering som også krever vedlikehold. Vi er avhengige av at hyttefolket og beboere støtter opp med medlemskontingent og frivillige løypebidrag. Vi er glade for en veldig god oppslutning. Garasje til tråkkemaskinen Det er behov for ny garasje til tråkkemaskinen. Beliggenheten til tråkkemaskinen er ikke hensiktsmessig i forhold til transport og slitasje. Styret har jobbet og jobber med å finne alternativ tomt, og vil bygge ny garasje når tomt er på plass. Stier og turveier Det har blitt gjort et betydelig arbeid med merking av stier og løyper. Det er satt opp nye skilt og vi har fått ekstra økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen, Buskerud Fylkeskommune og Hol Kommune til dette arbeidet. Mange har bidratt i dugnadsarbeidet. Påskeskirennet Påskeskirennet er et populært tiltak for små og store. Det var også i 2017 høy deltagelse på Påskeskirennet med over 300 deltakere, og det ble gjennomført konkurranser i langrenn, hopp og slalåm. Stort engasjement og god stemning. Det er egen komite for Påskeskirennet som i 2017 ble ledet av Trond Erik Gundersen. Høringsuttalelser Uttalelse i forbindelse med Handlingsplan for stier og løyper Ustaosets Vel ga en høringsuttalelse til «Handlingsplanen for stier og løyper « Vi pekte spesielt på følgende punkter: - Det er ikke nok med oppgradering av eksisterende løyper, det må også utvikles nye traseer. - Det må være en forutsigbar finansieringsordning, og minst 40 % av innbetalt eiendomsskatt skal gå tilbake til stier og løyper. Vi ga nye innspill til politikerne i forbindelse med at planen skulle vedtas av kommunestyret i september. Vi var opptatt av at kommunen må ha ansvaret for grunneieravtalene. Løypenemdene har ingen myndighet i forhold til grunneierne. Et slikt arbeid er dessuten meget ressurskrevende for organisasjoner som er basert på frivillighet. Ustaosets Vel ga også en uttalelse til E – CO Energi i forbindelse med revisjon av konsesjonsbestemmelsene for Uste/Nes reguleringen. Uttalelsene ligger på våre hjemmesider.

4


Gatebelysning i Ustaoset sentrum Det har ikke vært gatebelysning i Ustaoset sentrum. Dette har vært trafikkfarlig, spesielt i helgene når mange kommer med toget og skal krysse Rv7. Trailerne har også satt opp farten når de passerer Ustaoset sentrum fordi de tror at når gatebelysningen slutter, som er på begge sider av sentrum, så er de ute av sentrum. Dette har vi tatt opp med Hol kommune og Statens Vegvesen. Det er Statens Vegvesen som er ansvarlig for gatebelysningen. Statens Vegvesen har nå satt opp gatebelysning og fortau i hele Ustaoset sentrum. Vipps Vi har nå også fått Vipps, slik at det skal være enkelt for de som bruker løypene å betale et frivillig løypetilskudd. Vi har flere besøkende og brukere av løypenettet som ikke er medlem av foreningen og da er dette et godt alternativ. Containere: Vellet fikk gjort avtale om å sette ut containere i høstferien for at man kunne bli kvitt ting på en enkel måte. Det ble satt ut 2 containere ; en for elektroavfall og metall, og en for innbo, trevirke etc. Dette er et svært populært tiltak, og vi håper at enda flere vil benytte seg av dette tilbudet. Vi må få slutt på at det settes møbler, hvitevarer, TV og lignende ved containerne. Økonomi Vellet har god økonomi og regnskapet er gjort opp med et godt overskudd. Styret ønsker å bygge opp egenkapital til fremtidige større investeringer som utvikling av løypenettet, ny garasje til tråkkemaskinen, vedlikehold Grendehuset etc. Andre saker Andre saker styret har jobbet med er bl.a. fjerning av stygge bølgeblikkgarasjer ved stasjonen, sesongforlengelse, kildesortering (ønsker sortering av plast). Utsikter fremover Styret forventer at vi vil ha en tilfredsstillende økonomi fremover. Ustaoset Vel mottar bidrag til løyper fra Hol kommune. Det er en forutsetning for investeringen vi gjorde i ny tråkkemaskin. Vi har en relativt stabil medlemsmasse, og håper å få enda flere medlemmer fremover. Vi vil jobbe for en bærekraftig utvikling av Ustaoset der vi kan kombinere god ivaretakelse av naturen med lønnsom næringsutvikling. Saker fremover Styret vil bl.a. jobbe videre med følgende saker: • Stier og løyper • Følge opp bidrag fra HK til stier og løyper • Ny garasje til tråkkemaskinen • Trasè Ustaoset – Geilo • Sykkelvei Geilo - Haugastøl Olaf Eidsæther

• Grendahuset • God Øst – Vest forbindelse • Trafikken gjennom Ustaoset sentrum • Løpende saker

Nina Broch Mathisen Karsten Bruusgaard

Thor Ivar Hallingstad Mette Mæhle 5


6


7


25 ÅR MED BILLIG STRØM OG PRISVINNENDE KUNDESERVICE

www.ustekveikja.no / 32 08 70 00 8


9


10


11


SKI- OG TURLØYPER

Foto: Jan Holden

Løypeområde til Ustaoset Ustaoset Løypeområde er et av ni løypeområder i Hol Kommune. Det er løypeområdene som merker og preparerer løypene slik at du får gode turopplevelser. Vårt ansvarsområde strekker seg fra Ustaoset til Prestholt, Raggemyra, Åkerstølen, Uggen, Verpestølen, Steinkulp, Tuva, Ustetind, Rennedalen og Kulthaug, og totalt blir dette ca. 80- 90 km skiløyper. Kontingent og frivillig løypebidrag Ustaosets Vel eier sin egen løypemaskin innkjøpt i 2016, samt en snøscooter som vi bruker over Ustevann. To tredjedeler av medlemskontingenten i vellet går til løypene. I tillegg er vi helt avhengige av bidrag fra ulike brukere, lokalt næringsliv, fastboende samt Hol Kommune. Stor dugnadsinnsats Vår målsetting er å holde en høy standard på vårt løypeområde, og det krever mye arbeid. Sommer stier skal ryddes, kvister skal klippes, steiner skal flyttes og justeres, planker må legges over små bekker, myr og vann. Om sommeren må vi gå opp hele vårt løypeområde på ca. 80 km, og bytte ut staur som har brukket eller er ødelagt. Vi hadde aldri klart dette uten en iherdig og flink dugnadsgjeng som hjelper oss. Om sommeren går løypegjengen gjennom alle skiløyper, skifter ut ødelagte staur, kutter trær og busker, flytter steiner etc. Ny motorsag er innkjøpt i 2017. En STOR takk til løypegjengen. Løypekomiteen består av Karsten Bruusgaard, Hans Troye, Gro Vindegg og Jan Holden. En STOR takk til Gro og Jan for deres iherdige innsats hele året. Avtaler med grunneierne Våre tur- og skiløyper går gjennom terreng som er eiet av mange ulike privatpersoner, altså grunneiere. Vi ønsker herved også å takke alle disse grunneiere for deres velvillighet for at vi får lov til å lage stier og skiløyper på deres mark. TUSEN TAKK. I 2017 fikk vi et godt tilbud på ny scooter, og byttet ut vår gamle. Scooteren brukes til sporkjøring på vannet, samt kjøre ut staur til løypeområdet. 12


Samarbeid med Haugastøl Vel Hol Kommune (HK) la i 2017 frem en ny 5 års Handlingsplan for de ulike løypeområdene. HK oppfordret til økt samarbeid mellom Løypeområdene, og vi har et godt samarbeide med Haugastøl løypeområde hvor vi kjører ulike løyper for dem. Kommunestyret i HK bestemte å minske bidragene fra 5 MNOK til 4 MNOK for løypetilskudd. Ustaoset Løypeområdet fikk tildelt samme beløp som tidligere. Det er HK som bestemmer HVOR vi kan kjøre skiløyper. Ny løype i Rennedalen Vi har nå laget en ny 5 km sløyfe i Rennedalen som starter i Usteåne (rett etter demningen), og går bort til togbroen ved Riksveien, og tilbake til Usteåne. Fin løype når det blåser mye. Lægreid I 2017 kjørte vi for første gang med tråkkemaskinen i de 2 vinterferieukene fra Lægereid til Tuva, og deler kostnadene med Haugastøl Vel. Det gjorde vi også i påsken, og da for første gang med buss fra Geilo-Ustaoset-Haugastøl-Lægereid. Vi fikk god hjelp fra Visit Geilo til dette. Vi håper å få til dette i år også. Skikart Vi lanserte i 2017 et nytt skikart som kan bestilles med sms til 90 14 13 12. Pris NOK 350 som betales til konto 2333.08.15493. Deretter kan kartet hentes på butikken. Garasje til tråkkemaskinen og bredere jernbanebro Vi arbeider med å få å bygget en ny garasje for tråkkemaskinen. Dette er nødvendig ut fra beliggenhet. Dette vil kreve en betydelig investering. Vi kommer i dag ikke over jernbanebroen ved Smettbakstølen med tråkkemaskinen, broen er for trang. Det betyr ca 2 timer ekstra kjøring. Vi arbeider for å gjøre broen noe bredere. Vipps Vi har nå VIPPS (76164) slik at besøkende og gjester kan bidra med tilskudd for vår løypekjøring. Sesong Vår sesong for løypekjøring starter ca 1. nov og slutter etter Skarverennet i slutten av april avhengig av snøforhold. Vi har store utfordringer visse steder som krever mye snø for vår store tråkkemaskin. For å komme over på sørsiden av Riksveien (les Tuvasiden) må vi over bekken ved demningen, og her må vi ha frost og mye snø for å komme over. Er det for lite snø her har vi også fraktet snø hit. Stor takk til løypegutten Jan Holden Vi sender alle en stor takk til Jan for 80 km råflotte ”trikkeskinner”. Jan starter kjøringen som oftest midt på natten for at vi skal få fine spor. Hyggelig å se at han får så mye ros gjennom Facebook og ulike emails. Karsten Bruusgaard, Leder av sti- og løypekomiteen 13


Påskerennet 2017 På sedvanlig vis gikk årets skibegivenhet i Øvre Hallingdal - Påskerennet på Ustaoset – av stabelen langfredag og påskeaften 2017. Det ble nok en gang svært stor deltakelse i et nydelig vær. Dette borger bra for de neste 100 årene og viser at rekrutteringen blant de skiglade barna på Ustaoset er meget god! Vår kjære speaker Christian Paasche gjorde som alltid en kjempeinnsats med å samle troppene og styre gjennomføringen begge dagene med stødig og erfaren hånd – en stor takk til ham! Som tidligere år er det langrenn som er øvelsen med flest deltagere. Vi anmoder alle barna om å stille opp i flere øvelser selv om de synes hoppene kan være litt skumle – dette skal bare være moro! Videre håper vi å se flere av de eldste barna i 2018 – det er mange flotte vandrepokaler som det er gjevt å ha navnetrekket sitt på i de eldste klassene! En stor takk også i år til Jan Holden for utmerkede langrennsløyper, prepping og god assistanse til å få bygd hoppene ! Alle deltagere fikk sølvskje eller pokal samt flotte ekstrapremier fra Bama.

14


Fana Kjøtt fra Bergen var nok en gang stolt hoffleverandør av pølser, og køen foran pølseboden var akkurat passe lang begge dager… En stor takk til Bama og Fana Kjøtt!! På vegne av rennkomiteen vil jeg spesielt takke alle som bidrar med ”dugnadsarbeid” som legges ned for å avvikle påmelding, løypesetting, bygging av hopp, tidtaking, dømming, premiering, servering og opprydding. Det er en ”hard kjerne” med Namtvedt, Taule, Aas, Spiten, Horn Johanessen og Mortensen, som årlig bidrar - men også en rekke andre frivillige som er helt nødvendige for å sørge for et knirkefritt arrangement! Tusen takk til alle dere!! Stor takk også til Ustaosets Vel for lån av scooter og sponsing av premier, BUA for gratis brus, lomper og garnityr til pølseboden, til Inger Brit Vindegg for lån av materiell, Ole Kahrs for musikk og til Wiersholm for strøm. Sist – men ikke minst – en STOR takk til deltakerne!! Og selvagt også takk til trofast publikum For Arrangementskomiteen Trond Egil Gundersen, rennleder 2017 Jørund Nilsen 1. ass Knut Vidjeland 2.ass Christian Paasche Speaker

15


Ustaoset Vels Påskeskirenn 2018

Langfredag 30. mars og Påskeaften 31. mars blir det for 105. gang arrangert barneskirenn på Ustaoset. Tradisjonen tro blir det hopp, slalåm og langrenn for barn som er 15 år og yngre, i år født 2003 og senere. I samråd med styret i Ustaoset vel vil vi fra i år gradvis trappe ned premiering med sølvskjeer. Skjeene er dyre og vellet kan ikke fortsette å subsidiere skjeer. Vi har en beholdning som i år vil deles ut til 4. og 5. plass i alle klasser. De tre beste i alle klasser får sølvpokaler som vanlig. Og alle deltakere får medalje! Rennet ville ikke kunne bli gjennomført uten bidrag fra våre sponsorer. Vi vil rette en stor takk til bedrifter og privatpersoner som gjør dette mulig. Ustaoset Vel stiller som garantist for rennet, og deltagelsen er derfor for barn innkvartert i boenheter som har betalt velkontingenten 2018. Det konkurreres også om vandrepokaler. De aller fleste av disse forutsetter deltagelse i tre øvelser. Det kan lønne seg å være med i hopp, selv om man ikke føler seg som noen storhopper. Startkontingent er kr. 100 pr. øvelse HOPP Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 KL.27 Hopp: Langrenn: Slalåm:

KLASSISK LANGRENN

Jenter 03-04 (S) Kl. 9 Jenter 03-04 (2 r.) Gutter 03-04 (S) Kl. 10 Gutter 03-04 (2 r.) Jenter 05-06 (S) Kl. 11 Jenter 05-06 (1 r.) Gutter 05-06 (S) Kl. 12 Gutter 05-06 (1 r.) Jenter 07-08 (M) Kl. 13 Jenter 07-08 (1 r.) Gutter 07-08 (S) Kl. 14 Gutter 07-08 (1 r.) Jenter 09-10 (M) Kl. 15 Jenter 07-08 (1 r.) Gutter 09-10 (M) Kl. 16 Gutter 09-10 (1 r.) J/G 11(L) Kl. 26 J/G 11(alt) (S) = Stort hopp, (M) Mellomste hopp (L) Minste hopp (alt) Minste runde, (1 r) 1 runde (Ca 1.5 km) (2 r.) 2 runder ca. 3 km (1) = Vanskeligste løype, (2) Mellomste løype, (3) korteste løype

SLALÅM Kl. 17 Kl. 18 Kl. 19 Kl. 20 Kl. 21 Kl. 22 Kl. 23 Kl. 24 Kl. 25

Jenter 03-04 Gutter 03-04 Jenter 05-06 Gutter 05-06 Jenter 07-08 Gutter 07-08 Jenter 09-10 Gutter 09-10 J/G 11Premiering i alle klasser

VANDREPOKALER Ustaoset Vel – Slalåm/Hopp gutter (klasse 2 og 18) Konsul Peter B. Namtvedt - 3 Komb. Eldste Gutter (klasse 2,10,18)

Ingrid Pran - Slalåm/Langrenn jenter (klasse 9 og 17) Ingegerd Martens Nielsen - 3 Komb. Eldste Jenter (klasse 1,9,17)

Robert Meinich - 3 Komb. Yngste Gutter (klasse 8,16,24)

Sigmund Vigsnes - 3 Komb Yngste Jenter (klasse 7,15,23)

Vinco Pokalen - Slalåm Klasse 25

Helge Schjøtt – Hopp/Langrenn kombinert beste jente (klasse 1,9)

Fam Greve-Isdahl – 3 Komb. Mellomste klasse jenter (klasse 5,13,21)

16

(1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (3)


Vi satser også i år på godt påskevær og god stemning, og det vil bli solgt brus og pølser på Ustaoset Påskearena. Vi oppfordrer til å ta med varme klær selv om Speaker vil gjøre sitt for at alle holder varmen underveis. Påmelding Påmelding skjer på Bua/Posten Skjærtorsdag, den 29. mars mellom kl. 17:00 og 19:00. Det blir mulighet til å betale både med kontanter og VIPPS. Det er dessvere ikke anledning til å etteranmelde. Tidspunkt for konkurransene Hopp

Slalåm

Fredag

Fredag

Lørdag

Opprop 10:45

Opprop 12:45

Opprop 11:15

Start 13:00

Start 11:30

Start 11:00

Klassisk langrenn

Merk at langrenn er klassisk stil og at skøyting derfor ikke er tillatt

Påskerennet er i stor grad basert på dugnadsånd og frivillighet, og det er mange som bidrar mye hvert eneste år. - Vi vil oppfordre alle som vil, kan og/eller bør være med i rennkomiteen om å gi et ord til en av årets komitemedlemmer. Vi ønsker alle barn, familier, venner og hjelpemannskaper hjertelig velkommen til Påskerenn 2018! Jørund Nilsen Rennleder

Knut Vidjeland 1. ass

2. ass

Christan Paasche Speaker

17


Åpningstider i påsken Tuva Turisthytte og Prestholtseter holder som vanlig åpent for servering fra vinterferien og fram til og med Skarverennet. På Tuva kan du også overnatte om veien hjem blir for lang. Vertskapene ønsker nye og gamle gjester velkommen innom for en hvil med påfyll av drikke og god hjemmebakst. For oss på Ustaoset er det også mulig å nå Røde Korshytta i Grønnebakken (forbi Ustetind mot Geilo) og Vestrheim (forbi Prestholt) Cafe Presttun åpnet 1 mars i år. Til denne koselige cafeen midt i Ustaoset sentrum kan du komme til på ski, til fots eller med bil. Det serveres alt fra vafler og kakao til varm suppe og et glass vin. De holder åpent hver dag i påsken fra 1100 – 1900, og ellers på lørdager.

Ustaoset Kiosk og Bensin har pusset opp i år og har nå fått plass til bord og stoler som gjør det mulig å sitte ned med en kopp kaffe eller et enkelt måltid. De har ellers alt du trenger til skituren, til påskeegget, til bilen og mye mer. Vinterdieselen du får der kan gjøre stor forskjell på om bilen starter eller ikke på kalde dager. Åpningstider i påsken er: - Alle dager: 0900-2000 - 2 påskedag: 0900-1700 Bua Joker bugner av gode varer til påskemåltidene, de har påskelam og påskekylling og påskelys og mye, mye mer. De har også en egen avdeling med lokalmat fra Hallingdal. Åpningstidene i påsken er: - Palmefredag: 1000-2100 - Lørdag: 0900-1800 - Mandag-onsdag: 0900-2000 - Søn- og helligdager: 1100-1800 Vellet oppfordrer alle til å støtte opp om disse stedene. Ved å bruke tilbudene og bidra med godt humør, kan vi som brukere gjøre vårt for å motivere til videre drift og utvikling av disse flotte servicetilbudene på Ustaoset. 18


Løypekart Kartet er laminert i 60 x 40 cm format. Leveres med borrelås slik at det er enkelt å feste på veggen. Alle våre skiløyper er merket på kartet, og alle distanser er langt inn med km-avstand fra punkt til punkt. Glimrende å ha på veggen på hytta når skituren skal planlegges! Boka fåes på Bua for kr 350

Hyttebyen Ustaoset – møtested mellom øst og vest Alle hytter og leiligheter bør ha minst ett eksemplar av boka om Ustaosets historie. Og kanskje kjenner du noen med tilknytning til Ustaoset som fortjener en gave? Boka kan kjøpes på Ustaoset Kiosk og Bensin for kr 225

Nyttårsaften på Nyestølhovda I et forrykende vær var det en god og sporty gjeng som trosset vind og vær og tok seg opp til Nyestølhovda om ettermiddagen nyttårsaften. Nina holdt vellets tale og Leif Jæger leste et egenkomponert og passende dikt om vinden. Så ble «Ja vi elsker» og «Deilig er jorden» sunget, og alle kunne ønske hverandre et godt nytt år. Gudstjeneste Påskens gudstjeneste holdes tradisjonen tro på Grendehuset på langfredag. Se oppslag på kiosken for tidspunkt. Julaftens gudstjeneste var det som vanlig helt fullt på Grendehuset hvor prest Sveinung Hansen holdt en fin preken og brakte store og små i den rette julestemning. Julesanger ble sunget av full hals mens sola skinte på Hallingskarvet. Hunder og båndtvang Vi henstille alle hundeeiere om å ha full kontroll på sine firbente. Vennligst les nøye gjennom bestemmelser og forskrifter om båndtvang på Hol Kommune sine hjemmesider. Og vær så snill og ikke legg igjen svarte poser med hundelort i løypene, de forsvinner ikke! Ta posen med hjem, eller hvorfor ikke bare vippe lorten ut av skiløypa med en skistav? I sommerhalvåret er det mye sau på beite på og rundt Ustaoset. Det går dårlig sammen med løse hunder! Vi har alle glede av gode forhold til grunneierne som lar oss ha merkede stier og løyper over deres grunn, så vær så snill å respekter båndtvangen. 19


Da Sommertoget kom til Ustaoset

27 juli kl 13.10 rulla Sommertoget inn på Ustaoset stasjon. Vellet hadde tatt fram sitt flotte jubileumsbanner som lyste fint mot den røde stasjonsveggen. Fargerike og feststemte medlemmer i alle aldre fylte perrongen med flagg og blomster og ballonger og gjorde stas på Ustaoset. Det ble fyldig dekning på Nrk`s kveldssending, der Inger-Brit Vindegg og ordfører Petter Rukke ble intervjuet om Ustaoset og Skarverennet. Og ikke minst gjorde Fantorangen stor lykke blant de minste.

Sommer på bryggekanten

Brygga er et fint område som brukes av mange om sommeren. Der kan du slappe av, bade, fiske, grille eller ro. Alt fiske ut fra brygga i Ustevann er fritt og Kiosken har robåter til leie fra Usta er full. I fjor arrangerte vellet for første gang sommerfest på Brygga etter årsmøtet i august. Vi satser på at det kan bli en samlende og festlig tradisjon der vellet stiller med benkebord og stor felles grill, og gjestene tar med egen mat og drikke. Årets årsmøte blir lørdag 4 august. 20


Kulturminner ved Ruken

Før jernbanen og hyttene var Ustaoset er fredelig stølsområde, der stølene lå på rekke og rad langs Ustevann. Et av disse stølsområdene er Ruken som har en historie fra før 1750. Området består av Søre Ruken og Nordre Ruken med hytta Ruken Sæter midt i mellom. Fram til ut på 1980-tallet var det tradisjonell stølsdrift med kuer og mjølkeproduksjon på Nordre Ruken. På 90-tallet var stølen leid bort som geitestøl, et populært turmål for mange familier på den tida. I dag kan vi se rester etter mange steingjerder og to gamle steinbuer. Det er kulturminner som bør få ligge i fred og minne oss om ei tid som var. Den stolte hytta Ruken Sæter som har vært i familien Schjødt, nå Ulvestad, sitt eie siden de kjøpte grunn og bygde, allerede før 1900. De hadde lang vei til hytta før Bergensbanen kom. De startet med tog fra Oslo til Krøderen, båt over Krøderen og reiste så videre med hest opp hele Hallingdal. Den andre eieren Dubois, kom helt fra Stockholm.

Ruken ca 1920, Hol Bygdearkiv

Fra Ruken kan man se store deler av vårt område, dvs. det litt utvida Ustaoset, som tilsvarer Ustaoset Løypeområde. Like bak ligger Rukehovda som er et fint turmål med stier videre i flere retninger. Videre ligger de store hallene oppunder Hallingskarvet. Her er det godt og saftig beite, reine kraftforet for dyra som beiter der om sommeren.

Foto: Gro Vindegg

21


relse varierer ut fra bedriftens størrelse og den direkte nytte de enkelte har av løypene. I sentrumsområdene deler skiløperne traseen med snøscootere. Vi ber om at alle viser hensyn og holder seg til sin ”bane” slik at vi unngår ulykker og misnøye.

Løypebidrag fra næringsdrivende i 2017 Løypebidrag fra næringsdrivende i 2016

Vellet takker næringsdrivende som hvert år bidrar til de flotte løypene. Bidragets størrelse varierer ut fra bedriftens størrelse og den direkte nytte de enkelte har av løypene. I sentrumsområdene deler skiløperne traseen med snøscootere. Vi ber om at alle viser hensyn og holder seg til sin ”bane” slik at vi unngår ulykker og misnøye.

Fra og med 2016 ble det i møte med næringsdrivende bestemt at de som driver hytteutleie ikke lenger skal bidra som næringsdrivende, men at de bidrar gjennom medlemskontingent og frivillig løypebidrag. Tuva Turisthytte Ustaoset ogbleBensin Fra ogKiosk med 2016 det i møte med næringsdrivende bestemt at de som driver Åkerstølen Bua Ustaoset hytteutleie ikke lengerogskal bidra som næringsdrivende, menturisthytte at de bidrar gjennom Ustaoset Kiosk Bensin Tuva Elektroservice AS medlemskontingent og frivillig løypebidrag. Usta Eiendom AS Bua Ustaoset Elektroservice Geilo Murmester Jan Olav UstaVindegg Eiendom AS Bensin Murmester Lid Tuva Turisthytte Lid Ustaoset Kiosk og TG-Bygg AS Jan Olav Vindegg Tømrergutta ReidarBua Lislegaard Åkerstølen Ustaoset Mehanken v/Even Rygg Htr-ElektroASEnergi Elektroservice Usta Eiendom AS Ustekveikja Mehanken v/Even Rygg Murmester Lid Kraftnett Øen Hyttebygg Ustekveikja Energi Jan Olav Vindegg Hallingdal Øen Hyttebygg AS TG-Bygg AS Kraftnett Reidar Lislegaard Hallingdal VVS Hallingdal Htr-Elektro Ustekveikja Energi Mehanken v/Even Rygg Øen Hyttebygg AS

Hallingdal Kraftnett Htr-Elektro

Vellet takker Sparebankstiftelsen Hallingdal for støtte til løypekjøringen Vellet takker Sparebankstiftelsen Hallingdal for støtte til løypekjøringen

Og sluttvilvil vi takke ”pakkegjengen” som består Og tiltilslutt vi takke ”pakkegjengen” som består av Ola Vindegg, Reidar Lislegaard, Aud Skaro, av Ola Vindegg, Reidar Lislegaard, Aud Skaro, Oddvar Vindegg og Finn Johnsen. Hvert årHvert er de år er de Oddvar Vindegg og Finn Johnsen. med på å brette og pakke giro og påskesirkulære til med på å brette og pakke giro og påskesirkulære til hver og en av oss. hver og en av oss.

9 22

9


Medlemsliste 2018 3 H Holding AS Harald Inge Aakre Elisabeth og Preben Aas Magnhild Bøyum Aase Mina Aase Ivar Aasgaard Nicolai Aass Jan Henrik Aastvedt Ivar Aavatsmark Dag Abrahamsen Stiftelsen AFF Velferdsklubben Convel Aibel Kristin Alm og Tarald Alfsen Anne Kristi Alfstad Ove Allers Paal Alme Anne Lise Alsaker Astrid Ameln Håkon Ameln Sølvi Amundrud Vivi Amundsen Hans Jørgen Nergaard Andersen Friede Andersen Arild Mjøs Andersen Wenche Andersen Håkon J Andreassen Anne Kari Andreassen Morten Andvig Angelsgaarden AS Terje Angelshaug Eyolf Angelvik Hedevig Anker Hasse Børge Annaniassen Are Lange Anzjøn Randi Arnesen Kristin Askhaven Else Margrethe Aune Louise Aune Egil N. Austbø Margrete og Svein Åge Axelsen B-Consult AS Per Einar Bae Cie og Peder Bahre Arild Inge Bakke Inger Bakken Nina Bakketun Erik A Bamford Christian Petter Bartz-Johannesen Brit Bartz-Johannessen Ragnhild Bassøe Gundersen Arild Baumann jr Christian Behrens

Kirsti Behrens Fredrik Henrik Behrens Eyvind Delling Bekkelund Marit og Torleif Belt Grethe Lyng Bentzen Andrew Beresford-Davies Aud Berg Even Berge Leiv Ottar Berge Tom Berge Bergen Politilag Bitte Berner Tom Berntzen Ulrik Bertelsen Karen Cecilie Biermann Christian W Biermann Birthe Biermann Asbjørn Birkeland Bjarte Onar Birkeland Arne Bjerk Erik Bjerkelund Hans Kristian Bjerknes Kåre Jan Bjertnæs Ingrid og Tore Bjotveit Tor Johannes Bjørgaas Oddvar Bjørndal Lars Jakob Blanck Nils Steinar Blindheim Louise Blom Frode Blydt-Svendsen Finn Bogegård Elin Bolann Knut Borge Reidun Borgmann Ina Schjøtt Brackman Bjørn Erik Brandt Eva Bratholm Rune Bratland Ole Bratt Erik Bratterud Olav Breck Mette Høstmark Meyer Brekke Einar Brekken Truls Christian Breyholtz Nina Broch Mathisen Karsten Bruusgaard Olav Bruusgaard Hanne Bruusgaard Jon Birger Bruvoll Harald Bryner Christian Busch Synnøve Glambek Bøe Sissel og Oddvar Bøe

Pål Caspersen Pål Caspersen Pål Caspersen Christian Michelsens Research Erik L. Clausen Coanda AS Inger R Coll Nina Coll Jan Petter Collier Magnus Johan Dagestad Anne Sophie Dahl Erik Oddvar Dahl Konni Dahl Erik Dahlen Bjørn Dale Rasmus Atle Dalen Jorun Dalsmo Hjørdis Danbolt Tone Danielsen Jan Oscar De Besche Dingstad Sameie Truls Disen DNB ASA DNB Livfsforsikring ASA Leif Dons Petter Dragesund Tove Dragesund Karstein Drønen Øyvind Dugstad Ingrid Dundas Anne Sofie Durkis Arthur Duus Per H Dybwad Eilif Døsen Elisabeth K Døskeland Georg Edelmann Kjell Eek-Østlie Jacobs Douwe Egberts Norge Atle Eide Nina Friele Eide Erlend Eide Olaf Eidsæther Sofie og Kim Ajaxson Eidsæther Ivar Eilertsen Per-Kristian Ek Birgit Ekern og Øyvind Vågnes Honorine Stackelberg Ekman Terje Eknes Grete Reidun Ekra Hedenstad Ingunn A Eliassen Svein Erik Ellingsen Jane K og Cato Ellingsen Berit Elvsås

Sigrid Engelhardtsen Øyvind Eriksen Per Chr Eriksen og Ellen Greve Jorunn Ertsland Olav Ervik Sverre Esmark Odd Evensen Elisabeth Fagelund Gjersøe Bjørg Fantoft Pål Farsund Benedicte og Didrik Fasmer Per D Fasmer Hendrik Fasmer Jr. Ole Reusch Faye Didrik Friele Faye Anne Sofie Faye-Lund Lars Fiskaa Gunnar og Solveig Fismen Lars Martin Fjellheim Thor Flatseth Vippen Fleischer Ola Flesland Kjersti Fløttum Vibeke Forsberg Arne Fosen Åge Foss Anders Fosse Nils Fostvedt Øystein Friberg Bodil Friele Hans og Heidi Friis Claus Frimann-Dahl Tore A Frugård Peter Frølich Carl Andreas Fuglesang Signe Horn Fuglesang Liv og Einar Fuglesang Georg H. Fulford Frode Furset Georg Andre Gade Eli og Birger Gagnum Anne Cathrine Gagnum Vincent Galtung Leif Kristian Garvik Lorentz Gedde-Dahl Sidsel Gedde-Dahl Geilo Invest AS Veena Gill og Balbir Singh Hans Chr. Giæver-Enger Ingrid og Bjørn Gjelsvik Peter Gjersøe Siri Gjertsen og Georg Trumpy Grethe Aasved og Rolf Gjesvik Torbjørn Gladsø

23


Medlemsliste 2018 Rune Glavin Guri Schjøtt Gleditsch Marit Hafstad Gleditsch Jonny Godvik Elisabeth og Lars Aage Gogstad Jens Petter Gran Tom Gran Evy Greve Jan Jansønn Greve Thomas Greve Einar Jørgen Greve Peter Marcus K Greve Gunnar Grevstad Mentz Grieg Karen Grieg Gerd og Joachim H. Grieg Gunnar Grimne Knut Grini og Grete Midbøe Gaute Grotmol Tone og Frank Petter Gullaksen Odd H Gulliksen Mari Helen Gulsvik Eva Gundersen Nina Gundersen Trond Erik Gundersen Atle Gundersen Arne Haaland Øystein Haavik Arne Haavind Knut Hagelien Kari Gulbrandsen Hagen Finn Halling Hallingskarvet Appartement Thor Ivar Hallingstad Kari Hamre-Hanssen Ivar Hanestad Elin Hannevik Johan Jørgen Hansen Torbjørn Hansen Kjell Hasselgren Knut Th og Sidsel Hatteberg Harald Hauge Inger Elisabeth Haugen Andreas Haukaas Semund Haukland og Hilde Lausund Elisabeth Havnen Helge Havnes Per Arne Heggen Pinar og Frank Heggernes Kristin Hegstad Steinar Heid

24

Carl August Heilmann Nina Heitmann Drage Siri Storetvedt Heldaas Aina Hella Svein Helland Bernt Hellesø Sølvi Alstad Helmen Svein Helmers Olsen Anne Gunn Henanger Trond Henanger Tom Erik Henriksen Kristine Marie Henriksen Hans Petter Henschien Martha Bøe og Jørgen Herforth Hansen Peter Hermanrud Marius Hermansen Jostein og Astrid Hertwig Trine Herud Astrid Dorthea Rannveig Herzeth Sigrid Hestnes Lars Otto Hestness Thorolf Hestness Bjørg Hetlevik Gerd og Morten Heum Trine Heyerdahl David Hilton Aud Hiorth Monica Elvrum Hoel Inger E. Holberg Berit og Jan Holden Astri og Dagfinn Hole Mona Holmedal Finn Holom og Turid Hiller Elisabeth og Antonio Holstad Erik Holtar Kari Hope Siri Hopp Jørgen Horntvedt Einar Hoven Marianne Hundven Torkil Hungnes Kjerstin Hvide Anders Hvide Hytteforeningen Nyestølen Hyttekonto Fleninngo Bjørnar Vasshaug Høgseth Tone og Tore Høisæther Thomas Høy Truls Høysæter Jan Helge Igelkjøn Marit Ingeberg

Anne Mette Irgens Tore Stubhaug Isager Harald og Aase Isdahl Finn Greve Isdahl Jan Greve Isdahl Ingolf Franc Iversen Berit og Arne Petter Iversen Nils Petter Jacobsen Sjur M Jacobsen Jens A. Jacobsen Karin Jansen Monica Elisabeth H Johannessen Mona og Oddbjørn Johannessen Ingrid Johannessen Kjell Johannessen Anne S.Bucher Johannessen Lars S Johannessen Tor-Petter Johnsen Petter Johnsen og Silje Tjoflaat Kjell og Sveinung Johnson Stein-Erik Jonasson og Bjørg Aalstad Trine Lise Jæger Leif Kahrs Jæger Per Jæger Jr. Erik Smith Jørgensen Eirik Jørgensen Ditmar Kahrs Stein og Elin Karlsen Svein-Dag Karlstad Else Merete Kavli Johan Fredrik Kayser Per A. Kierulf Einar Kinge Finn Kinserdal Finn Kinserdal Geir Norman og Irene Kirkeli Jarl og Marianne Kirkeli Thea Kittilsen Wates Karl Erik Kjelstad Ingrid Kjelstad Sissel Kjelstad Marte Eika og Arne Martin Kjernli Jan Kjær Trygve Klingenberg Arne Klyve Magnus Fon Klyve Eskil Knag Jon H. Knudsen Cathrine Knudsen

Barbro K A Knudsen Sigurd og Anne Knutsen Harald og Else Kobbe Koia v/fam. Namtvedt Staale Kolbeinsen Harald Kolbjørnsen Peter Kolderup Greve Bente Kolsaker Christian Kongsli Anita Korneliussen Christian Krefting Charles Kristensen Gunn Kristensen Julie Kroepelien Jørgen Krohn Morten Foros Krohnstad Grete og Jan Krokaas Ørjan Krossnes Finn Kuhnle Benedicte Kvalheim/Tor Madsen Andreas Lian Kvam Steinar Kvittingen Sigrun Kyrkjebø Lars Helge Kyrkjebø Valborg Lachmann-Mørck Henrik Lahn-Johannessen jr Andreas Landsnes og Trude Haugsdal Einar Chr Lange Agnar Langeland Tor Chr Larsen Bent-Håkon Lauritzen Leigland Bygg AS Morten Leikvoll Rune Lid Marina Lie Sverre Lie Trond Lillealtern Per Lillebø Per Lillebø Øystein Lilletvedt Wenche Lilletvedt Thorleif Lilleås Ola Lind Siri Lindemann Erik Lindmo Ellen Lindstad Reidar Lislegaard Tor Litlere Nina Wessel Ljungberg Christen Lorentz Soleim Harald Lothe


Medlemsliste 2018 Jannikke Ludt og Morten Parmo Lufthavnbu Velforening Lill og Tor Lund Svein Erik Lund Elise Lund og Ole Langeland Karl Lunde Anette J Bjørum Lynne Lars W Lynngård Løberg Eiendom AS Heddy Aspelin Lødding Knut Løtvedt Peder Christian Løvenskiold Anne Marie Løvik Reidun Søvig Løwendahl Per Haakon Madsen Tonje Hille Madsen og Stian Persson Robert Major Familien Mangerud-Bjørndal Fredrik Manne Trude Marchmann-Jensen Nicolai Maroni Johannessen Pål Maroni Johannessen Johan Martens Mette Martens Didrik Trumpy Martens Paal og Patricia Martens Guro Høstmark Marøy Christin Hestness Mathiessen Jens Christian Meinich Per Meinich Trine og Christian Meinich Hans Peter Melby Rita og Erik Mesel Gørill Messel Henrik Johan Meyer Rolf Michelsen Hilary Michiels Dødsbo Aase Midtun Erik Mietle Jarle Mjelde Helga Mjeldheim Jon Mjøs Lars Mjøs Geir Modum Vibeke Mogstad og Sondre Fjeld Christian J. Mohn Anne-Elise Monclair og Bjarte Bjørgås Pål Huun Monsen

Inge og Theresia Morild Elisabeth Mortensen Annecke og Per R Mortensen Sondre Mortvedt Johan E Mowinckel Birger Edv Chr Mowinckel Christian Mowinckel Merete Mowinckel Vibeke og Paal Christian Mowinckel Elsa Mowinckel Helene Mowinckel Fagg Espen Musæus Jan Myhre Jon R Myhre Trond Myhre Anne Myhre Kjetil Myhren-Berge Siri Myhrvold Mette Mæhle Jan Helmik Mæland Kirsti og Ole Mørch Mona Mørk Kristin Ness-Hansen Mørland Jørg og Berit Mørland Jannicke Sveen Nadheim Patricia og Fedden Namtvedt Camilla S og Eric H Namtvedt Evy og Peter B Namtvedt Gunnar Negaard Kjersti Nerseth og Terje Kalve Geir Nese Petter Neslein Mette Neslein Kari Nesse Nina Gjems Neumann Victor Nicolaysen Anne K Nielsen Stig Jul Nielsen Elsa og Olav Nilssen Aadne Mons Nilsson Marius Nissen-Lie og Gro Weum Sigrun og Øyvind Nitter Ragna Hansen Nord Brita Nordberg Marit E Nordby Ingrid Nordby Nordea Funksjonærforening Nordea Liv Tom Nordgreen Ingunn E og Jan Nordstrøm Arne Norman

Eyvind Normann Wenche Nygaard Erik Nygaard Roald og Elin Nystad Benedicte Næss Erling Odd Johan Fr. Odfjell Jarle Odland Sølvi Daae Odland Bengt Martin Olsen Egil H Olsen Ragnhild Olsen Julia Onsager Steen Pieter Oord Per R. Opheim Rune Opperud Aud og Steinar Opsum Terje Osberg Osheim Gaard AS Guro og Jan-Bjørn Osnes Inger Otnes Camilla Monsine og Inga Marita Ottoson Bjørn R. Paasche Karin Paasche Bjarne Palmstrøm Ellen Palmstrøm og Finn Johnsen Marit og Karl Magnus Songe Parmann Turid Blydt Paulsen Yvonne og Tore Blydt Paulsen Marit Paulsen Alf Paus Pecunia AS Anne Marie Fotland Pedersen Svein Pedersen Kari Peersen og Helge M Larsen Sven Åke Person Britt og Rolf Pettersen Ragnar Pettersen Anne Haugen Pihl Jon P. Pran Sven Pran Helge S Prestegard Johan og Friede Qvam Andersen Ketil Qvam Andersen Helge og Jan Fredrik Qvigstad

Tore-Jacob Raa Vibeke og Eivind Ragnhildstveit Hans Randby Annikken Høeg Rasmussen Ragnhild Evang Reinton Ole Remfeldt Dag Rieber Nils Rokne Anne og Jens Rolighed Per Rose Børge Rosenberg Marianne og Pål Rosendahl Gunnar Knudsen Rosendahl Nina og Erik Rosenlund Per Olav Rui Gerhard Runshaug Kristin Ruud Ole Christian Ruud Arne Rygg Marit Ryland Eva Skaalerud Rynning Charlotte og Erik Rynning Ole Rødland Glen Ole Rødland Jan T. Røkaas Ida Rørbye Øivind Sagen Sameiet Skurtveit Sameiet Ustestua Erik Samuelsen Jarle Samuelsen Helga Sand Erik Hirsch Sande Harald Beer Sander Sander Eiendom AS Erik Sandquist Eva Dahl Sandvik Christian Torp Saure Børrea Schau-Larsen Reidun Schei Anne Louise Schilbred Bill Schjelderup Johanne Schjøth Helge Schjøtt Erik Schreuder Hans og Greta Schrøder Randi og Niels Selmer Schweigaard Seatrans ANS Gry Seim Lars Petter Selheim Trygve Serck-Hanssen

25


Medlemsliste 2018 Georg Sibbern Egil Hermann Sjursen Solveig Sjøgren Knut Magnus Skaar Aud Skaro Cecilie Skarphagen Ståle Skarsten Bjarne Skjensvold Per Erik Skjolden Helga og Lars Atle Skorpen-Hansen Berit Skorve Berit Skotheim Marianne Skulstad Knut Skurtveit Anne Skurtveit Marika M Slåttbakken Ingerid og Aaron Smith Tone Smith-Sivertsen Kjetil Smørås Inger og Thorbjørn Sneve Kari Elisabeth Solberg Karsten Solberg Kjell Tore Linge Solberg Halfdan Solberg Astrid Solberg-Hansen Gro Solberg-Hansen Kari Solberg-Hansen Erik Solberg-Johansen Johan H. Solberg-Johansen Idunn Soldal Herheim Steinar Solheim Arne Solheim Annfrid Sperrevik Øyvind Spiten og Bente Hestad Bjørn Staavi Atle Staff Anne-Bi Stange Martine Stange Laila Stange Ellen Stange Harald Arnfinn Stange Torleif Stange Sverre Stange Statoil Knut E. Staubo Karl Erik Staubo Tore Staver Erling Steigum Lars Christian Stendal Merete og Bent Stensaker Alex Sterud Lars Olaf Sterud

26

Stiftelsen Sporveiens Feriehytter Lasse Bjørn Storaas Storebrands fond for ansatte Anne Marthe Storetvedt Mette Storvestre og Eirik Kristiansen Erling Strand Eli Strøm Inger Grete Størksen Strømme Stein Strøno Johan H. Stuhr Jr. Ole Jacob Sunde Christian Sundt Astrid Surkhe Helge Svaar Torill Svaar Hanne Svarstad Halvor Svendsen Bjarte Svenheim Beate Lie Sverre Njål Svingheim Liv Heyerdahl Sviu Jon Arve Sværen Nils Sydness Geir Synnevåg Gullborg Søderstrøm Per Sønnich Dahl Knut Solemslie og Marit Winther Sørstrøm Ivar Alf Søyland Rune Talhaug Gro-Elisabeth Tandberg Jørgen Von Tangen Thor A Tangen Hans Chr. Tangen Knut P. Taranger Harald Taule Steinar Taule Anne Grethe Teigland Torger Tengs Svein Tennebekk Knut Terum Signe Elisabeth Gjessing Thornes Kristine Thorsen Bjørn Arvid Thømt Brit og Snorre Tilseth Kjell Arne Tobru Lars Heine Toftegaard Knut Torlei Brita Torsethaugen Rygh

Nils Tore Torvik Pettersen Bjørn Traaholt Hilde D og Erik Trellevik Einar Tresselt Johan M. Troye Harald Mowinckel Troye Siri og Hans Troye Hans Jacob Trumpy Britt Trumpy Kjetil Try Tryg Forsikring AS Bente Trøen Foreningen Turheim v/Kjell Næss Tuva Turisthytte Karl-Ove Tvedt Karl-Aage Tvedt Torill Helene Tveito Stiftelsen Tvergastein, Arne Næss sin Hy Eli Ragna Tærum Ruth Normann Tønsberg Else Margrethe Tøraasen Hanne Uchermann Bonnie Uchermann Kari og Gunnar Ullaland Kjetil Ullaland og Monica Mollandsøy Ingebjørg Ulset Eldri Ulven Atle Ulveseth Laila Ulvestad Bente Ulvestad Erik Underhaug Jr. Universitetet i Bergen Ustaoset Kiosk og Bensin Odd Usterud Martin Utgård Endre Utne Benedicte Vaagan Anne Krestin Vabekk Haug Hans Jørgen Varden Tom Vebner Venneforeningen Eimehaugen Hanne Britt Venø Veslestua Mette Nåmdal Vesterhus Alf Vestrheim Kåre Vidjeland Silje Benedicte Vigsnes Benedicte Vigsnes Øystein Vik Even og Olav Vilnes

Stein Thøger Vindegg Jan Olav Vindegg May Britt Vindegg Anne Vindegg Jorunn Vindegg Gro Vindegg Oddvar Vindegg Inger-Brit Vindegg Stein Vindegg Ole-Johan Vindegg Stein-Thøger Vindegg Tordis Volikas Anne Christine M. Voltersvik Georg Von Erpecom Trine R og Geir Vågen Vivi Waag Joachim Wahlstrøm Einar Wahlstrøm jr. Berit og Lars Walby Arild Waldjac Camilla Rieber Waldjac Peter W Wallace Ivar og Grete Wesetvik Kari Westby Andersen Guri Westfal-Larsen Jorunn Wetaas Bente og Øistein Widding Turid Haaland Wiersholm Henrik Wigers Larsen Ole Wiig Marianne Wiig Gunnar Wik Bent Christian Wilhelmsen Geo Wilson Hans-Christian Wilson Windeck AS Kirsten Winnæss Odd Wisløff Carsten Wulf Anita Zachariassen Bjarne Ødegård Øen Hyttebygg AS Birgit Østervold Kjersti Østman Arne og Anne Margrethe Øvrebø Torbjørn Øvrebø Øynadn Utferdstad Åkerstølen Anne Nordrehaug Åstrøm Bjørg S og Mardon Åvitsland


Fritidseiendom pĂĽ fjellet

Morgenrush pĂĽ fjellmeglervis

Vurderer du salg av eiendom? Ta kontakt! Eiendomsmegler Christian Haatuft Tlf. 32 08 73 60, mob. 99 72 11 92 E-post: christian@em1geilo.no

www.em1fjellmegleren.no


Innkalling til Årsmøte i Foreningen til Ustaosets Vel Lørdag 4. august 2018 - kl. 16.00 på Ustaoset Grendehus

Dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Åpning og valg av møteleder Godkjenning av innkalling Valg av referent og to til å undertegne referatet Referat fra årsmøtet 2017 Årsberetning (påskesirkulæret) Godkjenning av regnskap for Ustaosets Vel 2017 Fastsettelse av kontingent for 2019 Valg av styre Eventuelt

Etter årsmøtet blir det arrangert kurvfest på Ustaoset Brygge

Facebook: Ustaosets Vel 76164 Ustaoset Løypeområde 133737 Påskeskirenn Ustaoset

Påskesirkulæret 2018  
Påskesirkulæret 2018  

Foreningen for Ustaosets vel