Page 1

ZALA MEGYE


ZALAEGERSZEG Mûködési adatok Az intézmény neve: Az intézmény címe: Az intézmény levelezési címe: Az intézmény telefonszáma(i): Az intézmény faxszáma(i): Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõje: Az intézmény vezetõjének e-mail címe?

Zala Megyei Kórház, Pulmonológiai Osztály, (Járóbeteg Szakellátás) Tüdõgondozó 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Postafiók: 24 (Külsõkórház u. 1.) Pulmonológiai Osztály: 92/501-525; Tüdõgondozó: 92/501-524 és 92/501-523 92/501-527 Magyar Állam dr. Csidei Irén fõigazgató dr. Tehenes Sándor osztályvezetõ fõorvos dr. Beke Márta gondozóvezetõ fõorvos tehenes.pul@zmkorhaz.hu; bekem.pul@zmkorhaz.hu

Az intézmény rövid története A tüdõgondozó 1945 októberének végén nyílt meg Zalaegerszegen egy elhanyagolt családi házban. A gondozó elsõ vezetõje dr. Ribiczey Sándor volt. Nagyon szûkös körülmények között, szegényes felszereltséggel indította meg küzdelmét a vészes kór ellen. A röntgen-vizsgálatokat egy félhullámú röntgenkészüléken végezte. 1946-ban 4463 szûrõvizsgálat történt, ebbõl 180 aktív tuberkulózist ismertek fel. Az önként megjelenteknél 3201 lakosból 623 aktív beteget észleltek. 1955 ismét mérföldkõnek számít: megindult a gyermek- és extrapulmonális tuberkulózis szakrendelés, amelynek vezetõje dr. Fatér József volt. A tuberculin-szûrés és a BCG védõoltás kiterjesztése az egész megyére elsõként Zala megyében történik Magyarországon. 1976-tól a gondozói egységet integrálták a Zala Megyei Kórház szervezetéhez, az osztályvezetõ fõorvos dr. Mészáros Lajos, a gondozó vezetõje továbbra is dr. Ribiczey Sándor. 1979-ben egy korszak lezárul, dr. Ribiczey Sándor nyugdíjba vonul, a gondozó vezetését dr. Edlinger Jenõ veszi át. A lakosságszûrés széleskörûvé vált, stabil és a mozgó ernyõfénykép szolgálat mûködött, elindul a lakosság „komplex” szûrése. 279 000 lakos adatainak rögzítése számítógépes rendszeren történik meg. A ZALASZÁM által kidolgozott lakosságszûrési információs rendszer az elsõ az országban, amely jól kiépített, az egészségi állapotot tükrözõ adatbázis. 1993-ban az Egészségház értékesítésre került, a tüdõgondozót a fekvõbeteg osztályhoz integrálták és a pózvai Külsõ Kórházba költözött, ahol jelenleg is mûködik. 1995-ben dr. Mészáros Lajos nyugdíjba vonult, az osztály vezetését dr. Tehenes Sándor vette át. 1997-ben dohányzás leszoktató program indult, amely jelenleg is mûködik. 1999-ben dr. Edlinger Jenõ nyugdíjba vonult, a gondozó fõorvosa dr. Beke Márta lett. 2001-tõl egy MEF szolgálat mûködött a másodikat anyagi okok miatt megszüntették. 2003-ban lakosságszûrés céljából digitális szûrõgép került beszerzésre az elsõk között az országban. 2008 decemberében megszüntették a még mûködõ MEF szolgálatot, és ezzel együtt a lakosság szûrésre történõ behívását is. Napjainkban szûkülõ személyi és anyagi források mellett dolgozunk, a tevékenységünk fõ csapásiránya krónikus obstruktív tüdõbetegségek és a tüdõrák. Területünkön a tbc-incidencia az országos átlagot még nem éri el, de az elmúlt években elõforduló aktív tuberkulotikus eseteink éberségre intenek. 2010 óta lényeges változás, hogy három fõorvos nyugdíjba vonult, és heti 3×20 órában lát el járóbetegeket a szakrendeléseken. Fõállású, nem nyugdíjas tüdõgyógyász szakorvosok száma: 5 fõ A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 8 fõ (A Tüdõgondozó szakrendeléseit ellátó orvosok száma: 3 fõ nyugdíjas) OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám? szakrendelés 30 óra tüdõgondozó 15 óra szûrés (szakorvosi óra) 40 óra szûrés (betegfogadás) 30 óra asztma-allergológia: 10 óra Az intézmény orvosai: dr. Tehenes Sándor osztályvezetõ fõorvos dr. Beke Márta tüdõgondozó vezetõ fõorvos dr. Vecsey Zsuzsa fõorvos dr. Steierlein Mária fõorvos dr. Hemmert Katalin adjunktus dr. Berta Csilla szakorvos dr. Farkas Edit szakorvos dr. Kupó Erzsébet szakorvos Az intézmény szakdolgozóinak száma: 29 fõ Az intézmény szakdolgozói: Bakos Leonóra asszisztens Császár Jánosné röntgenasszisztens Cseh-Németh Gyuláné asszisztens Farkasné Gecseg Csilla asszisztens

218

Hegyi Józsefné röntgenasszisztens Herczegné Kardos Beáta asszisztens Horváth Erzsébet szakasszisztens, részlegvezetõ Horváth Gyuláné asszisztens László Lászlóné pulmonológus-allergológus szakasszisztens Mileji Tiborné asszisztens Milejiné Némedi Mária röntgenasszisztens Diagnosztikai részleg: Léránt Ferencné légzésfunkciós asszisztens Prófusz Róbertné asszisztens Szabóné Péter Ildikó pulmonológus-allergológus szakasszisztens Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: a Pulmonológiai Osztályon 15 ápoló, 2 orvosírnok, 2 beteghordó Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem Az ellátott terület adatai Az intézményhez tartozó (ellátandó) lakosságszám: 105 555 fõ ebbõl 14 feletti: 92 150 fõ Az intézményhez tartozó (ellátandó) terület: a járóbeteg-ellátás ellátási területe: Zalaegerszeg város + 81 község Alibánfa Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod Bak Baktüttös


Becsvölgye Bezeréd Bocfölde Boncodfölde Böde Búcsúszentlászló Bucsuta Csatár Csonkahegyhát Csöde Dobronhegy Egervár Gellénháza Gombosszeg Gõsfa Gyûrûs Hagyárosbörönd Hottó Iborfia Kávás Kemendollár Keménfa Kisbucsa Kiskutas Kispáli Kustánszeg Lakhegy Lickóvadamos Milejszeg Misefa Nagykapornak Nagykutas Nagylengyel Nagypáli Nemesapáti Nemeshetés Nemesrádó Nemessándorháza Nemesszentandrás Németfalu Orbányosfa Ormándlak Ozmánbük Pacsa Padár Pálfiszeg Pethõhenye Petrikeresztúr Pókaszepetk Pölöske Pusztaederics Pusztamagyaród Pusztaszentlászló Salomvár Sárhida Söjtör Szentkozmadombja Szentliszló Szentpéterúr Teskánd Tófej Vasboldogasszony Vaspör Vöckönd Zalaboldogfa Zalacséb Zalaháshágy Zalaigrice Zalaistvánd Zalalövõ Zalatárnok Zalaszentgyörgy Zalaszentiván Zalaszentlõrinc Zalaszentmihály a Pulmonológiai osztály ellátási területe: Zala megye

Hány háziorvosi rendelés mûködik a területen? 47 rendelés Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 20780 fõ Az intézményben ellátott fekvõbetegek száma 2011-ben: 2118 fõ (aktív ágyon 1861 fõ; krónikus ágyon 192 fõ; rehabilitációs ágyon 65 fõ) Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 2043 fõ Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 2318 fõ Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 519 fõ Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 375 fõ Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 162 fõ Mûködik-e többszakmás kórház a területen? igen Van-e tüdõosztály a területi kórházban? igen A szolgáltatásokra vonatkozó adatok Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelezõ lakosságszûrést? nem Végeztek-e 2011-ben rendszeresen EF szûrést? igen Ha igen, akkor a szûrések száma: 17703 Ez hány %-os átszûrtséget jelent? 19% A SEF életkora: 9 év A MEF életkora: 2008. január 1-tõl megszünt Van átvilágítási lehetõség? igen Ha igen, a gép életkora: 19 év Végeznek-e rendszeres COPD- szûrést? nem Végeznek-e idõszakos COPD- szûrést? igen Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bõrtesztet) a gondozóban? igen Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen Légzésfunkciós készülék életkora: 3 év Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen Az EKG készülék életkora: 14 év Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem (de az osztályról elérhetõ) Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs (az osztályos ápolás alatt állók részére igen) Van-e dohányzás leszokást segítõ program? igen

219


KESZTHELY Mûködési adatok Az intézmény neve: Az intézmény címe (irányítószámmal): Az intézmény levelezési címe: Az intézmény telefonszáma(i): Az intézmény faxszáma(i): Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõje:

Városi Kórház Keszthely Tüdõgondozó 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. 83/311-060/3122-es mellék 83/311-569 Magyar Állam dr. Kvarda Attila

Az intézmény rövid története A tüdõgondozó 1949-ben kezdte meg mûködését dr. Somogyi László vezetésével, akkor 1 asszisztens és 1 átvilágító állt rendelkezésre. 1960-ban indult a Calmette-nõvéri hálózat Belovicsnéval, majd 1968-tól Nagy Zsuzsannával. 1962-tõl volt lehetõség rétegfelvétel készítésére, 1966-ban történt a SEF telepítése. 1970-ig dr. Somogyi László fõorvos, 1972–1982 között dr. Dallos György fõorvos vezette a gondozót, 1983 óta pedig dr. Dalmandi Ilona fõorvos a gondozó vezetõje.1986-ban az intézet Serix-Morix Zeiss EDR 750 Spirométert kapott. A tbc-gyógyászat átalakult tüdõgyógyászattá, komplex szûrés, aspecifikus betegségek (asztma, COPD) vizsgálata és gondozása, valamint tumoros betegek gondozása zajlik.

Fõállású, nem nyugdíjas tüdõgyógyász szakorvosok száma: – A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 3 fõ OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 33 óra Az intézmény orvosai: Az intézmény orvosai: dr. Tehenes Sándor dr. Beke Márta dr. Debreczeni Krisztina Az intézmény szakdolgozóinak száma: 4 fõ Az intézmény szakdolgozói: Szablár Rózsa szakápoló Süsleczné Ambrus Judit szakápoló Mátyás Attiláné felnõtt szakápoló Visontainé Szalai Erzsébet felnõtt szakápoló Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 1 fõ Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? igen (gyermekpulmonológia) Az ellátott terület adatai Az intézményhez tartozó (ellátandó) lakosságszám: 45329 fõ Hány háziorvosi rendelés mûködik a területen? 33 rendelés Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 3381 fõ Az intézményben ellátott fekvõbetegek száma 2011-ben: 181 fõ Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1596 fõ Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 948 fõ

220

Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: Mûködik-e többszakmás kórház a területen? Van-e tüdõosztály a területi kórházban? A szolgáltatásokra vonatkozó adatok Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelezõ lakosságszûrést? Végeztek-e 2009-ben rendszeresen EF szûrést? Ha igen, akkor a szûrések száma: Ez hány %-os átszûrtséget jelent? A SEF életkora: A MEF életkora: Van átvilágítási lehetõség? Ha igen, a gép életkora: Végeznek-e rendszeres COPD-szûrést? Végeznek-e idõszakos COPD-szûrést? Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bõrtesztet) a gondozóban? Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? Légzésfunkciós készülék életkora: Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? Van-e dohányzás leszokást segítõ program?

990 fõ 112 fõ 37 fõ igen nincs

nem igen 6617 14,6% 26 év van 25 év nem nem igen igen 18 év nem nem nincs nincs


LENTI Mûködési adatok Az intézmény neve: Az intézmény címe (irányítószámmal): Az intézmény levelezési címe: Az intézmény telefonszáma(i): Az intézmény faxszáma(i): Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõje: Az intézmény vezetõjének e-mail címe:

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet Tüdõgondozó 8960 Lenti, Kossuth u. 10. 8960 Lenti, Kossuth u. 10. 92/351-010 92/351-485 Lenti Város Önkormányzata dr. Bencze Katalin lentiszakrend@zalaszam.hu

Az intézmény rövid története 1968 óta mûködik tüdõgondozó Lentiben, ekkor Nováról költözött át egy különálló új épületbe. Vezetõje dr. Németh Nándor volt. 1983-ban integrálták a rendelõintézethez, ennek újonnan épült szárnyépületébe költözött. Nyugdíjba vonulás okán 1985-ben vezetõváltás történt, azóta dr. Huzián Ida dolgozik fõállásban, jelenleg nyugdíjasként. 1992-óta végzünk allergológiai vizsgálatokat is. Calmette-nõvérünk, aki egyben az asztma nõvér tanfolyamot is elvégezte, 2005-tõl egyéb helyen dolgozik. Asszisztenseink más rendeléseken is dolgoznak. A rendelõintézet átalakítása, felújítása megtörtént, az alapterületünk lényegesen kisebb lett. Üzembe helyezték a röntgen osztállyal közösen használt digitális röntgenkészüléket.

Fõállású, nem nyugdíjas tüdõgyógyász szakorvosok száma: A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: Az intézmény orvosai: dr. Huzián Ida Az intézmény szakdolgozóinak száma: Az intézmény szakdolgozói: Németh Józsefné Németh Csabáné Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: Rendelnek-e más szakmák a gondozóban?

– 1 fõ 30 óra

2 fõ

– nem

Az ellátott terület adatai Az intézményhez tartozó (ellátandó) lakosságszám: 21541 fõ Hány háziorvosi rendelés mûködik a területen? 16 rendelés Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 2651 fõ Az intézményben ellátott fekvõbetegek száma 2011-ben: – Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 138 fõ Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 352 fõ Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 411 fõ Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 31 fõ

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: Mûködik-e többszakmás kórház a területen? Van-e tüdõosztály a területi kórházban?

4 fõ nem nincs

A szolgáltatásokra vonatkozó adatok A területen az ÁNTSZ elrendelt-e kötelezõ lakosságszûrést? nem Végeztek-e 2011-ben rendszeresen EF szûrést? igen Ha igen, akkor a szûrések száma: 2747 Ez hány %-os átszûrtséget jelent? 12% A SEF életkora: digitális rtg. Van átvilágítási lehetõség? nincs Végeznek-e rendszeres COPD-szûrést? nem Végeznek-e idõszakos COPD-szûrést? igen Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bõrtesztet) a gondozóban? igen Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen Légzésfunkciós készülék életkora: 9 év Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen Az EKG készülék életkora: 1 év Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? nem Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? nincs Van-e dohányzás leszokást segítõ program? van

221


NAGYKANIZSA Mûködési adatok Az intézmény neve: Az intézmény címe (irányítószámmal): Az intézmény levelezési címe: Az intézmény telefonszáma(i): Az intézmény faxszáma(i): Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõje: Az intézmény vezetõjének e-mail címe:

Kanizsai Dorottya Kórház Tüdõgondozó Intézete 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. 93/502-036 93/502-036 Nagykanizsa Város Önkormányzata dr. Andrásofszky Zsolt Barna tudogondozo@nkkorhaz.hu

Az intézmény rövid története 1913-ban a tüdõgondozó dr. Szigethy Károly igazgató fõorvos vezetésével indult. Az 50-es évek elejétõl egy államosított emeletes magánházban (Nagykanizsa, Rozgonyi u. 8.) dr. Juhász János és dr. Gyimes Károly vezetésével mûködött a tüdõgondozó és a szûrõállomás. 1976-tól dr. Kovács András és dr. Juhász Gábor látta el az orvosi teendõket. 1997-ben dr. Kovács András nyugdíjbavonulását követõen dr. Kovács László vezette az intézetet 2005. március végéig. 2005. április 1-tõl a kórház területére (Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) egy új, modern épületbe költözött a gondozó és a szûrõállomás, és az elavult géppark helyett korszerû új eszközökkel kezdte meg mûködését (digitális ernyõfelvétel-készítõ készülék, légzésfunkciós gép, inhalátorok, sószoba). Az eszközpark fejlesztésében nagy szerepet játszik az 1999-ben létrehozott alapítvány, amely személyi jövedelemadó 1%ból, alapítványi bálokból és szponzori bevételekbõl gyarapszik. 2007. április 1-ig a vezetõ fõorvosi állás betöltetlen volt. Azóta dr. Andrásofszky Zsolt Barna tölti be ezt a funkciót. Mivel gyermektüdõgyógyász képesítéssel is rendelkezik, ezért gyermek tüdõbetegeket is fogad. Az intézet bekerült az Országos Korányi Intézet alvás-szûrõállomásai közé, így alvásvizsgálatokra is fogadnak betegeket. Rendszeressé váltak a dohányzásleszokást segítõ programok. A volumenkorlát nagyban akadályozza a kivizsgálási lehetõségek szélesítését, de tervbe van véve a kórházon belül a bronchológiai vizsgálatok megszervezése, alváslabor kialakítása, a rehabilitációs osztály szakdolgozóival ambuláns légzésrehabilitációs programok beindítása. 2008. augusztus 1-tõl a letenyei tüdõgondozó mûködését felfüggesztették, csak heti 1 órában szakrendelés, 3 órában gondozás folyik az Egészségház rendelõjében, amit dr. Kovács András lát el. Szûrésre, akut ellátásra a betegek területileg Nagykanizsára, esetleg munkájuk miatt Lentibe vagy Zalaegerszegre mennek.

Fõállású, nem nyugdíjas tüdõgyógyász szakorvosok száma: 1 fõ A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 3 fõ OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: tüdõgyógyászat 40 óra + 1 óra Letenyén szûrés és gondozás 48 óra + 3 óra Letenyén Az intézmény orvosai: dr. Andrásofszky Zsolt Barna intézetvezetõ fõorvos dr. Kovács András fõorvos dr. Várkonyi János fõorvos Az intézmény szakdolgozóinak száma: 12 fõ Az intézmény szakdolgozói: Balázs Erika vezetõ asszisztens pulmonológus-allergológus szakasszisztens Horváth Györgyné vezetõ asszisztens helyettes pulmonológus-allergológus szakasszisztens Balazsin Béláné asszisztens Csík Györgyné asszisztens Csillag Judit segédasszisztens dr. Fesseháné Tóth Klára képalkotó diagnosztikai szakasszisztens Ferenczy Lászóné képalkotó diagnosztikai szakasszisztens Illyés Sándorné pulmonológus-allergológus szakasszisztens Kele Lajosné asszisztens Molnár Gáborné képalkotó diagnosztikai szakasszisztens Pestiné Hegedüs Andrea asszisztens Tomai Ferencné asszisztens Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: n.a. Rendelnek-e más szakmák a gondozóban? nem

222

Az ellátott terület adatai Az intézményhez tartozó (ellátandó) lakosságszám: Az intézményhez tartozó (ellátandó) terület: Alsórajk Balatonmagyaród Bánokszentgyörgy Bázakerettye Becsehely Belezna Bocska Borsfa Börzönce Csapi Csörnyeföld Eszteregnye Felsõrajk Fityeház Fûzvölgy Galambok Garabonc Gelse Gelsesziget Hahót Homokkomárom Hosszúvölgy Kacorlak Kerecseny Kilimán Kiscsehi Kisrécse Kistolmács Lasztonya Letenye Lispe Liszó Magyarszentmiklós Magyarszerdahely Maróc Miháld Molnári Murakeresztúr Murarátka Muraszemenye Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrada Nagyrécse Nemespátró Oltárc Orosztony Pat

103 417 fõ


Petrivente Pölöskefõ Pötréte Rigyác Sand Semjénháza Sormás Surd Szentadorján Szentmargitfa Szepetnek Tótszentmárton Tótszerdahely Újudvar Zajk Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszentjakab Zalaszentbalázs Zalaszabar Zalaújlak Valkonya Várfölde Hány háziorvosi rendelés mûködik a területen? 45 rendelés Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 10861 fõ Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2011-ben: 1867 fõ Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2011-ben: 721 fõ Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2011-ben: 716 fõ Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2011-ben: 174 fõ

Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2011-ben: 12 fõ (+9 látens) Mûködik-e többszakmás kórház a területen? igen Van-e tüdõosztály a területi kórházban? nincs A szolgáltatásokra vonatkozó adatok Az Ön területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelezõ lakosságszûrést? igen Végeztek-e 2011-ben rendszeresen EF szûrést? igen Ha igen, akkor a szûrések száma: 13397 Ez hány %-os átszûrtséget jelent? 13% A SEF életkora: 2005-tõl a digitális berendezést használjuk Van átvilágítási lehetõség? a kórház rtg. osztályán Végeznek-e rendszeres COPD-szûrést? igen Végeznek-e idõszakos COPD-szûrést? igen Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bõrtesztet) a gondozóban? igen Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? igen Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? igen Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? a rehabilitációs osztályon igen Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? van Van-e dohányzás leszokást segítõ program? van

223


ZALASZENTGRÓT Mûködési adatok Az intézmény neve: Az intézmény címe (irányítószámmal): Az intézmény levelezési címe: Az intézmény telefonszáma(i): Az intézmény faxszáma(i): Az intézmény tulajdonosa: Az intézmény vezetõje: Az intézmény vezetõjének e-mail címe:

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7. 8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 5-7. 83/361-077; 83/360-845 83/360-845 Városi Önkormányzat dr. Petz Zsuzsanna petzzsuzsanna77@gmail.com

Az intézmény rövid története A városi szakrendelõ épületét 1979-ben bõvítették, és az addig különálló épületben mûködõ tüdõgondozó az új szárny földszintjére költözött, vezetõje dr. Rácz László volt. 1965–73 között dr. Kovács András vezette az intézményt. 1979-tõl folyamatosan a szakrendelõ részeként mûködik a tüdõgondozó, azóta csupán belsõ átalakítások történtek, legutóbb 1997-ben, amikor a röntgengépeket lecserélték. 2010 óta bevezették az allergológiai vizsgálatokat és biztosított az állandó orvosi jelenlét.

Fõállású, nem nyugdíjas tüdõgyógyász szakorvosok száma: 1 fõ A rendszeresen foglalkoztatott pulmonológusok száma: 1 fõ OEP által befogadott heti szakorvosi óraszám: 30 óra Az intézmény orvosai: dr. Leiner Frigyes dr. Vajda György dr. AglanWahgbi dr. Bencsik László dr. Horváth Zoltán dr. Tege János dr. Pétervári Márta dr. Benkõ Ágnes dr. Németh István dr. Al-Yari Mohamed dr. Rigó Erzsébet dr. Balázs Judit dr. Gedeon Zoltán dr. Milei Gyöngyi dr. Paár Gabriella dr. Petz Zsuzsanna dr. Nyékiné Tóth Mária dr. Debreczi Szerén dr. Nagy István Az intézmény szakdolgozóinak száma: 15 fõ Az intézmény szakdolgozói: Aczél Lászlóné Al-Yari Brigitta Bangó Dezsõné Czimmer Barbara Tánerné Kovács Erika Halászné Piriti Ildikó Kovács Ágnes Kocsmárosné Kígyós Heni Lendvainé Jáger Ildikó Nagyné Küllõs Judit Ruzsa Dóra Sámuelné Hodula Erika Zámbor Istvánné Tõke Judit Túrós Dóra Az intézmény egyéb dolgozóinak száma: 7 fõ Rendelnek-e más szakmák az intézményben? igen Ha igen, sorolja fel azokat: belgyógyászat, kardiológia, ultrahang, szülészet-nõgyógyászat, audiológia, bõrgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, diabetológia, fizioterápia, fül-orr-gégészet, neurológia, ortopédia, pszichiátria, reumatológia, sebészet, szemészet, tüdõgyógyászat gondozók (bõr- és nemibeteg, mentálhigiénés, tüdõbeteg)

224

Az ellátott terület adatai Az intézményhez tartozó (ellátandó) lakosságszám: 20203 fõ Az intézményhez tartozó (ellátandó) terület: Almásháza Botyk Bókaháza Dióskál Döbröce Dötk Egeraracsa Esztergályhorváti Gétye Kallósd Kehidakustány Kisgörbõ Kisvásárhely Ligetfalva Mihályfa Nagygörbõ Óhíd Pakod Sénye Sümegcsehi Szalapa Tekenye Tilaj Türje Vindornyaszõlõs Zalaapáti Zalabér Zalacsány Zalaszentgrót Zalaszentlászló Zalaszentmárton Zalavég Hány háziorvosi rendelés mûködik a területen? 14 rendelés Mûködik-e többszakmás kórház a területen? nem Van-e tüdõosztály a területi kórházban? nincs Az intézményben ellátott járóbetegek száma 2011-ben: 18044 fõ Az intézményben ellátott asztmás betegek száma 2009-ben: 382 fõ Az intézményben ellátott COPD-s betegek száma 2009-ben: 301 fõ Az intézményben ellátott szénanáthás betegek száma 2009-ben: 484 fõ Az intézményben ellátott tumoros betegek száma 2009-ben: 51 fõ Az intézményben ellátott tbc-s betegek száma 2009-ben: 1 fõ A szolgáltatásokra vonatkozó adatok Ellátási területén az ÁNTSZ elrendelt-e kötelezõ lakosságszûrést? Végeztek-e 2011-ben rendszeresen EF szûrést?

nem igen


Ha igen, akkor a szûrések száma: Ez hány %-os átszûrtséget jelent? A SEF életkora: A MEF életkora: Van átvilágítási lehetõség? Ha igen, a gép életkora: Végeznek-e rendszeres COPD-szûrést? Végeznek-e idõszakos COPD-szûrést?

2440 14,5% 15 év 14 év igen 14 év igen igen

Végeznek-e allergológiai vizsgálatot (bõrtesztet) a gondozóban? Végeznek-e légzésfunkciós vizsgálatot a gondozóban? Légzésfunkciós készülék életkora: Végeznek-e EKG vizsgálatot a gondozóban? Dolgozik-e gyógytornász a gondozóban? Van-e rehabilitációs program COPD-s betegek számára? Van-e dohányzás leszokást segítõ program?

igen igen 8 év nem igen van van

225

Almanach 2012 Zala  
Almanach 2012 Zala  
Advertisement