Page 1

DDC 658.409 Ф 19

ЛИДЕР и

хүнии эрхэм

ЧАНАРУУД Рожэр Фалтон Лидерүүдэд зориулсан зөвлөмжүүд

11-■■ J 1

К1П И Р Г И Й Н IIVRPA ТТ


ГАРЧИГ |)МНӨХ ҮГ..,..Ч.................................................. if ** э р г ү ү н б ү л э г ...............................................:

ludep хүн бэлтгэлтэй байдаг (ОЁРДУГААР БҮЛЭГ....................................2С Чидер хүний чанарууд 1УРАВДУГААР БҮЛЭГ.................................. 3' llidep хун удирдан чиглуулдэг ЦЭРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.................................4S Jhdep хүн удирдан зохион байгуулдаг АВДУГААР БҮЛЭГ....................... Jidep хүн ойлгодог

6(

/РГААДУГААР БҮЛЭГ...............................73 \jidep хүний арга барил

ЬлДУГААР БҮЛЭГ...................................... 83 Jidep хүн юунаас зайлсхийдэг вэ?


ӨМНӨХ ҮГ ХЭН Ч БАЙСАН ЛИДЕР БОЛЖ ЧАДАХ УУ?

Хүн бүхэн лидер болоод байдаггүй. Гэсэн хэдий ч удирдах дуртай, аливааг удирдан зохион байгуулах санаа тээж явдаг, лидер болохын тулд өөрийгөө бэлддэг хэн бүхэн лидер болох боломжтой. Лидер болохын тулд тодорхой мэдлэг хуримтлуулах шаардлагатайн дээр удирдан зохион байгуулах хүн ямар зан чанарыг дөлөвшүүлж, ямар үүрэг хүлээж, зөв зүйтэй шийдвэр гаргадаг болохын тулд ямар< туршлага эзэмш их шаардлагатайг ойлпж мэдэх хэрэгтэй. Д э э р д ур дсан бүхэн о н ц го й чухал болсвч' хамгийн чухал нь лидер болох хүсэл эрмэл;эл юм. Т анд манлайлах эрм эл зэл байх ёстсй. Х эц үү бэрХИЙГ ШИЙДВЭрЛЭХ ЭрМЭЛЗЭЛ б31Х ёстой. Хязгаарыг даван гарах эрмэлзэл бгйх ёстой. Мэдээж бас бусдыг удирдан жолоодох эрмэлзэл байх ёстой. II

Их далай аниргуй намуухан байхад хэь ч байсан хөлгийн сэлүүрийг сэлүүрдэж чаднс( , Публилиус Сирус


ЯАГААД ЛИДЕР БОЛОХ ШААРДЛАҮАТАЙ ГЭЖ? Шидер гэдэг өрөөл бусдад нөлөөлж, өрөөл оусдын итгэл хүндэтгэлийг хүртэж, тэднийг удирдан жолоодох эрдэмтэй хүн ю м ^, Хэн ч босс байж болох хэдий ч хүмүүстэй мөр зэрэгцэн ажиллаж чаддаг тийм л хүн жинхэнэ лидер юм.^ "-Лидер хүн байгууллагын зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэх, ажиллагсадын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг хүлээдэг^. ---Да доод тушаалтнууд, нэг зиндааныхан, дээд / туиаалтнууд гээд бүгдийнх нь сэтгэлд дотно б:йх ёстой./ Гав ганцаараа бүхнийг удирдаж ч;Дахгүйгээ!мөн ухаарах хэрэгтэй. Танд ч бас Ү1ийг нь дагах хүн байх ёстой. Лздер байхын тулд та суут ухаантан байх штрдлагагүй. Ерөнхий дунджаас ялигүй их мздлэггэй байхад л болно. Ллдер болно гэдэг гайхамшиг бус. (Лидер болохын тулд тодорхой чадваруудыг төгс э|эмш иж , сайн сайхан зан чанаруудыг х4гжүүлэхэд л хангалттай.^ Үүнд суралцаж бслно. Суралцахад тань энэ ном тус дэм болох болно. I


i I/

ЛИПЕ-Р ХҮНИЙ ҮҮРЭГ ЮУ вэ? Хуучин машинаар тос шахаж авахыг хүсдэг хүн, шинэ машин зохиоы бүтээхийг хүсдэг хүн хоёрын хооронд асар их ялгаа бий. Хүчтэй чадварлаг лидер. шинэ хэлбэр хийцтэй, үр өгөөжтэй шинэ машин зохион бүтээж, шинэлэг санаа, шинэ ирээдүйг бий болгохыг эрмэлздэг. Лидер хүн бусдын урмыг сэргээж, үлбэгэр байдлаа халж эрч хүчтэй хөдөлмөрлөх чадварыг нь хөгжүүлдэг. Үнэнхүү чадварлаг лидер бол удирдан зохион ■11 U байгуулж, манлайлж, уриалан дуудаж, бусдын^- хичээнгүй^-дүтгэлт чанарыг илтэд rapffax Ч Злтай юм.\ ч Лидер хүн хийж бүтээж байгаа бүхнээ>ээ бусдаас ялгарах агаад хийж бүтээсэндээ сэтэл тэнүүн явдаг. (Гүүнчлэн хэцүү бэ^хийн цдгт хамаг хариуцлагыг өөртөө авч хамаг хүнд ачйг V jyyphs. ,

ТА ЛИДЕР БОЛЖ ЧАДАХ УУ?

1

■ ■| Үүнд суралцаж болно. Энэ бяцхан номыг ун'л. Гайхамшигт учралаар дүүрэн алсын их аянд тань энэ ном анд нөхөр тань байх болно. ' Танд аз тохиох болтугай!!! t Аз гэгчид бимаш их итгэдэг. Аз тохиох тубам би улам завгуй болж, улам их хөдөлмөрлөх шаардлагатай болдог. \ Стефан Ликок '

$ ’• ;. V |г

I J j) к


ТЭРГҮҮН БҮЛЭГ \ Ч ЛИДЕР ХҮН БЭЛТГЭЛТЭЙ БАЙДАГ

Лидер болохьщ төлөө өөрийгөө хэрхэн бэлтгзж Оайгаагаас ирээдүйн үйл хэрэг тань тодорхойлогдож болох юм. Энэхүү тэргүүн бүлэгт жинхэнэ лидер болохын тулд өөрийгөө хэрхэн бэлтгэж эхлэх талаар чухал чухал зөвлөмжүүдийг өгүүлнэ. Хэрэв та бэлтгэх шаардлагагүй гэж боддог бол агуу их лидерүүдийн хэлсэн дараах үгсийг зэрвэсхэн ч болөв уншаад нэг үзээрэй: Бэлтгэл сайтай хүн ялалтанд хүрэх их замын тэк хагасыг туулчихсан байгаатай агаар нэг юм. : Сервантес Би бэлтгэх болно, тэгвэл боломж гарах өдөр надад гарцаагүй ирнэ^ Авраам Линкольн 'Бэлтгэлтэй байна гэдэг амжиятын үндэс юм. Хенри Форд


ӨНГӨРСНӨӨС СУРАЛ11 \

Лидерүүд гэдэг бол шинэ цагт л байгаа юм биш. Хүн төрөлхтөн анхлан галыг олж, хэрхэн асаахад суралцсан тэр л үеэс лидер хүний амжилт, бүтэлгүйтэл, ялалт, ялагдал бүхэн нь түүхййн шаргал хуудсанд бичигдсээр ирсэн билээ. Энэ номондоо бид аль болох эрт, эдүгээ цаг үе бүхний цэцэн билгийн сор мэдлэгээс дээжлэн багтаахыг хичээв. Зуун зууны тэртээгээс уламжлагдан ирсэн их удирдагчдын мэргэн сургаалууд бидэнд лидер хүн юуг анхаарч, юунд хүч авьяасаа зориулах учиртайг сануулж, ойлгуулах болно. '^Эргэж улам алсыг харах чадвартай болох тусмаа та урагш улам алсыг харах чадварыг бас олно^ Винстон Черчилл


ЭРДЭМ

мэдлэг

Норийнхөө үйлдвэр аж ахуйг бүрдүүлж буй *»ю г бүрий-гЧтрийн сайн мэддэг болох нь вмжилтын үндэс юм. Гроөс амжилтанд хүрэхийн тулд техникийн ипдөр мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Үйлдвэр, аж ахуйнхаа тухай онолын болон ирактик мэдлэг хуримтлуулж, ирээдүйд х:)рхэн өргөжин тэлэхийг төсөөлж, гадаад ортөнцтэй хэрхэн холбогддогийг нь судлах хэрэгтэй. " Түүнчлэн үйлдвэртэйгээ холбоотой сонин сэтгүүл, ном товхимол уншиж, мэргэжлийн зөвлөгөөн, семинарт байнга оролц. |Лидер хүн өөрийн салбартаа хамгийн мэдлэгтэй, хамгийн гарамгай чадвартай байхын төлөө тэмцэх ёстой/ Эрдэм мэдлэгийн ундэс гэдэг бол тухайн мэдлэгээ амьдралд хэрэгжүүлж ашиглахдаа байдаг- Эс бөгөөс мунхагаа харуулсан хэрэг Күнз


ЮМ ЮМНААС МЭД ! Лидер хүн олон талын мэдлэгтэй, туршлагатай байх ёстой бөгөөд шаардлагатай үед тэр бүхнээсээ ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй.} Ийм мэдлэг, туршлага хуримтлуулахын тулд биеийн тамир спорт, нийгэм олон нийтийн ажил, шашин ном, өглөг буяны ажилд идэвхтэи оролцох нь зүйтэй. |Лидер хүн өрөөл бусадтай харилцан, ярилцаж, бизнесийн зөвлөгөөн, мэтгэлцээн зэрэг бүрийн ажиллагаанд оролцохын зэрэгцээ дизайн, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, зах зээл судлал, худалдаа, бараа түгээх зэрэг ажлыг гардан хийж үзсэн байдаг./' \ Төгс төгөлдөр болж, мэдэх шаардлагатай бүхнийг мэдэж чадахгүй ч гэсэн аль болох юм бүхнийг зах зухаас мэдэхийг хичээх хэрэгтэй. Блез Паскал


ТУРШЛАГА ХУРИМТЛУУЛ \Ч • к'он дэвжиж байгаа лидерүүд өөрсдийн м >ргэжил, салбарын болон түүнтэй холбоотой |үйлсийн талаар мэдлэг турц^лагаа байнга арнижуулна. Улам их туршлагажиж бусдаас ялгарахын гулд тэд ажил хэрэгт биечлэн оролцдог. Ирээдүйн амжилтын төлөө урагшлахдаа тэд гуршлагад улам арвижуулан, зузаатгадаг. ^Хэдийгээр та онолыг судалж мэддэг ч тэр бүхнээ амьдралд эс хэрэгжүүлэх аваас мунхаг хэвээрээ байх болнох Сади


ШИНЭ МЭДЭЭЛЛЭЭС БҮҮ ХОЦОР Лидерүүд сүүлийн үеийн шинэ технологи, шинэ бүтээгдэхүүний талаар цаг алдалгүй мэдэж, ашигладаг. Өөрийн үйлдвэрийн дотор цаашлаад улс орны дотор бүр дэлхий даяар хандлага хаашаа чиглэж байгааг алдалгүй мэднэ. Лидер хүн мэргэжлийн холбоодод гишүүн орж, ном сэтгүүл, товхимлуудыг уншиж судалснаар шинэ технологийн талаарх мэдээллийг хамгийн түрүүнд авах боломжтой юм. Ирээдүйд ойрхон байх тусмаа урьдаас зөв таамаглах боломж ихэсдэг. Хувь тавилан гэдэг тохиох аз төдий зүйл биш. Энэ бол сонголт юм. Хувь тавиланг хүлээдэг юм биш. Хувь тавиландаа өөрөө хүрдэг юм. Вилиам Женнингс Брайн V /

{

с I

}


ДОТООД МЭДЭЭЛЛЭЭ ХУВААЛЦ Танай байгууллагад эрдэм, мэдлэгтэй янз бүрийн хүн, мэдэхэд илүүдэхгүй мэдээлэл өгч чадах янз бүрийн хэсэг тасаг ажилладаг. Тэднээс суралцвал таны ажиллах хүрээ тэлэгдэж, улам сайжирна. 'Өөр бусад салбарынхантай харилцаа холбоогоо бэхжүүлж, хөгжүүл^ Тэгвэл тэднээс аливаа мэдээллийг цаг алдалгүй авахад тус дөхөмтэйн дээр цаашид өсөн хөгжихөд нэн тустай. Тухайлбал, та зах зээл судлал, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүүгийн хэсгийнхнээс байнга мэдээлэл авч байх хэрэгтэй юм. Нэгдэнэ гэдэг эхлэл юм. Нэгдмэл байдлаа хадгална гэдэг ахиц юм. Нэгдсэн хэвээрээ ажиллана гэдэг амжилт юм. ^ Хэнри Форд


ГАДНААС МЭДЭЭЛЭЛ АВ Зөвхөн дотоод мэдээлэлдээ найдаж, түүндээ тулгуурлавал ямар ч лидер байлаа гэсэн хөгжлийнхөө замыг урьдаас тов тодорхой харж чадахгүйд хүрдэг. Лидер хүн аливаа мэдээллийг гаднаас өөрийнхөө байгууллагад хамгийн түрүүнд авчирдаг. Өөр бусад компаний захирлуудтай уулзаж, үзэсгэлэн худалдаанд оролцож, хурал чуулганд сууж, үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгч зэрэг өөрийн үйлдвэрлэлтэй холбоотой хүмүүстэй уулзаж санал бодлыг нь сонсож, өөртөө байгаа шинэлэг чанар, өөр бусад үйлдвэрт буй ^шинэ зүйлсийг харьцуулан мэдэж авна. !-Хамгийн гарамгай нь байхын тулд өрсөлдөгчдөөсөө хавьгүй хурдан хөгжиж, хамгийн сайн бүтээгдэхүүн гаргах шаардлагатайг лидер хүн ухамсарлах ёстойЛ Мэдлэг, хуний хуч хоёр ижилхэн шинж чанартай юм. Франсис Барон


УРАН ИЛТГЭГЧ БАЙ \ \

Зарим хүн төрөлхийн уран илтгэх чадвартай байдаг боловч хүн бүхэнд ийм авьяас заяагаад байдаггүй. Ихэнхдээ үүнд суралцах шаардлага тулгардаг.Л Үүнд суралцахад тийм ч хэцүү биш юм. Их дээд сургуулиудад эхлэгчдэд зориулсан дугуйлан курсүүд байдаг. Тийм курсүүдэд хамрагдаж уран илтгэх чадвараа хөгжүүлж болно шүү дээ! Уран илтгэхийн тулд дараах санамжуудыг ямагт мөрдлөг болгох нь чухал юм: 1.т Бэлтгэлтэй байх 2. Сонсогчдыг мэдрэх 3. Ярианы сэдвээс ялимгүй хазайсан бол бэлдсэн зурвасаа харж гол сэдэвтээ орох чадвартай байх 4. Өөрийнхөө илтгэлийн талаар өөдрөг сэтгэгдэлтэй, өөртөө итгэлтэй байх s V Үг ярий гэдэг хуч юм. Үг яриа гэдэг ятгах, бодлыг өөрчлөх, албадах хуч юм. Ральф Ваальдо Эмерсон


СУДАЛГААГ УДИРДАН ЯВУУЛ Тодорхой нэг сэдвээр хийсэн нарийвчилсан судалгааг юу ч орлож чадахгүй.' Лидер хүн өргөн хүрээтэй мэдлэгээ ашиглаж аливаа тулгарах бэрхшээлээс сэргийлж, хөгжилд хөтлөх төслийг боловсруулдаг. Мөн түүнчлэн худалдааны сэтгүүл, товхимол сэлтийг сайтар ойлгохын тулд номын санд сууж, тодорхой нэг судалгааны сэдвүүдтэй танилцана. Мэдлэг гэдэг хүч тул лидер хүн тэрхүү хүчээ улам арвижуулахын тулд яах шаардлагатайг өрөөл бусдаас хавьгүй илүү мэддэг. ^Аливаа нэг зүйлийг маш сайн мэдэх бас нэгэн зам бол хаанаас тухайн мэдлэгийг олж авахаа мэдэхэд байдаг^ Самуэл Жонсон


ХҮНДЭТГЭЛИЙГ о л \ч Ироол бусдаас, дээд болон доод албан Iушаалтнуудаас ер нь хамт ажилладаг хэн йүхнээс хүндэтгэлийг нь хүртэнэ гэдэг лидср Иолохын төлөө тэмүүлж буй хүнд хамгийн чухал. Өрсөлдөгчдөөсөө болон өөртэйгөө ижил бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн хүндэтI >лийг хүртэх нь ч бас чухал. 1111ударга, өрсөлдөөнч чанарыг тань үнэлсэн т р хүнд бол таны ажлын хамгийн чухал суурь пдгийг ямагт санаж байх хэрэгтэйТ] ү/ Хзрэв хүмүүс таныг хүндэлж бас хайрладаг бол га өөрийгөө жинхэнэ. лидер болсон гэдэгтээ итгэлтэй байж болно. Хэрэв эдгээрээс ганцыг нь л хүртье гэвэл хүндлэлийг нь хүртэх хорэгтэй. Орөөл бусдаа-р хүндлүүлье гэвэл өөрийгөө хүндэл. .• Балтасар Грациан


ӨӨРТӨӨ ҮНЭНЧ БАЙЛГА Лидер хүн доод тушаалтнууд болон дарга нарынхаа дэмжлэг туслалцааг авч чаддаг байх хэрэгтэй. Тэдний үнэнч чанарын хариуг бас өгөх хэрэгтэй. Тиймээс доод тушаалтнууд болон дарга нарынхаа төлөө санаа тавь. Тэдний тусыг хариулахын тулд та тэдэнтэй хамт ажиллаж, тэдэнд амжилтанд хүрэхэд нь туслах хэрэгтэй. Доод тушаалтнуудын үнэнч зүттэл нь лидер хүмүүст бэрхшээлтэй асуудлыг шийдэхэд маш их нэмэр болдог. Дээд тушаалтнуудын үнэнч байдал нь лидер хүнд хүч мөхөсдөхийн цагт тус нэмэр болох юмуу алдаа дутагдлаа багасгахад нөлөөлдөг. £ Ямар ч цагт лидер хүний амжилт нь доод болон дээд тушаалтнуудын үнэнч итгэлтэй чанарын ачаар цэцэглэн дэлгэрсээр ирсэн билээ. Чин унэнч зут гэл гэж бий. Лидер хун туунгуйгээр лидер хэвээрээ байж эс чадна/ Гете


ТАНД ИТГЭХ ЁСТОЙ чЧ 1мид тушаалтнууд танд итгэдэг байх ёстой. Чмод тушаалтнууд өөрийнхөө юу хийж •мПгааг мэднэ гэдэгт итгэлтэй байх ёстой. \iiim нэгэн ажил саадгүй бүтэх учиртайг лидер thumb урьдаас харсан байх ёстой гэдэгт тэд шг)Л төгс байх ёстой/ ППм итгэл өмнөх амжилтаас үүдэн төрдөг. I нрамгай лидер хүнд доод тушаалтнууд (тдийгүй дээд тушаалтнууд ч ямагт итгэлтэй иайдаг. Апиргүй байдал, итгэл хоёрт таны хуч лгуулагдана. Исайа 30:15

АЛИА ХОШИН ЗАН Алиа хошин зан гэдэг лидерүүдэд ч, доод гушаалтнуудад ч хамгийн чухал хэрэгтэй зүйл. / Алиа хошин зан хэцүү бэрх цагт сэтгэлийн шаналгааг нимгэлдэг.'Өчүүхэн төдий хошигиол хэнийг ч гэсэн бүхэл өдөржин баясгах чадалтай. Хэрэв надад алиа хошин зан байгаагуйсэн бол би аль хэдийн амиа хорлочих байлаа. Махаатма Ганди


ХОЁРДУГААР БҮЛ,,)Г ЛИДЕР ХҮНИЙ ЧАИЛРУУД Л идер хүнд олон сайн чанар байдаг. I ч д тр т,

бараг бүгдэд нь суралцаж болно. Хэрэв та үнэнхүү лидер байхыг хүсдн Оол энэ бүлэгт- өгүүлэх чанаруудад хичужгүйлэн суралцаарай. Түмний дунд лидер болон товойн гарч чадах хүн олон бий. Хербсрт Хүүиэр


v ЭР ЗОРИГ Аниваа нэг шинэлэг зүйлийг эхлүүлэхэд лидер хүп бие махбодын хувьд ч, сэтгэл санааны хувьд ч чадвартай, зоригтой байх ёстой. Лидер хүн өрөөл бусдын зүглэхээс айж буй> зүгг зоригтой зүглэдэг байх ёстой./Хүнд хэцүү бүхэнтэй зоригтой тулгарч, өөрийн хүмүүсийг д:>мждэг байх ёстой. Шудрага бус явдлаас хүмүүсээ хамгаалдаг байх ёстой/ Хэрэгтэй үед/ дзэд тушаалтнуудынхаа өмнөөс үг хэлэ-х ' чадвартай байх ёстой. I Эр зориг л амьдралыг бахдам сайхан болгож чаддаг. Жорж Бернард Шоу

: НАЙДАЖ БОЛОХ ЧАНАР Лидер хүн маш найдвартай байдаг. ^Лидерүүд амласнаа ямагт цагтаа биелүүлж ямар ч үүрэг хариуцлагыг найдвартай үүрч гардаг эрдэмтэй. ! Өчуүхэн төдий анхаарал сарнихад үр дагавар нь маш хортой байдаг. Тахтай болохыг хусээд морь нь төөрч, морьтой болохыг хүсээд хөтөч нь төөрсний улгэр ууний нэгэн жишээ юм. Бенжамин Франклин


v БОЛГООМЖ Лидерүүд ам нээхээсээ өмнө боддог. Болгоомж гэдэг бол доод тушаалтнууд, дарга нар, үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгч гээд хэн бүхэнд хэрэгтэй зүйл. ^Болгоомжтой байхад хохирол гэж үгүй| Харин ч өрөөл бусдын сайхан сэтгэлийг улам илчилж, өрөөл бусадтай гүн бат харилцаатай болохын үндэсийг тавьдаг. Болгоомж гэдэг өрөөл бусдыг, өөрсдийгөө юу гэж бодож байна, яг тэр байдлаар нь дурслэх хэрэглүүр юм. Авраам Линкольн

^ ХУВИА БҮҮ ХИЧЭЭ Амжилтын үнэлгээг лидер хүн ямагг бусадтай хуваалцах буюу бусдад тэр чигээр нь өгдөг. Өрөөл бусдын ажил хэрэг, амьдрал ахуй нь элдэв бэрхшээлгүй сайхан байг гэсэндээ хамаг цагаа бусдын төлөө зориулна. Юм бүхнийг тэр бусадтай хуваалцах боловч буруу хэргийг хэнтэй ч үл хуваалцана. 11 Жинхэнэ лидер хүн буруу хэргийг өөртөө \ хүлээж, өөр хэн нэгэнтэй хариуцлагыг хувааж \үүрэх талаар хэзээ ч боддоггүйу Өрөөл бусдын сайн сайхныг бодож байгаа хүн өөрийнхөө сайп сайхан байдлыг нэгэнт олсон байдаг.


Л идер Х үний Э рхэм Ч анарууд/23

V

ДАРУУЧАНАР

/*|и||(үүд амжилтанд хүрхийн төлөе байдаг ч, mi Iжш сайшаал шйя шилээ даран урсан ирэхийн п it I даруу чанараа гарагвал зохино/Маггаал I ,|Нишал сонсоод жинхэнэ лидэр хүн,“Баялалаа. Vit ипдээ энэ бол тэдний хйисэн ажил” гэж лжилчид руугаа эаадаг. Лидер хүнд ч бас аминч ү г)Л байх хэдий ч тэд түүнийг хатуу хяналтанд ИиИдаг. \

Амьдралд минъ энэ хорвоог элээж өнгрөөсөн кийгээд энэ хорвоог элээж буй олон түмний нөр нххөдөлмөр, хичээл зүтгэлийн хүчиндлурагшшж байдаг болхыг би өөртөө өдөр бүр эуунтаа сануулдаг. Тиймээс ч олон түмнээс уръд өмнө хүртсэн хийгээд эдүүгээ хүртэж байгаагийнхйй хирээр хамаг хүчээ дайчлан ажшлах ёстойгоо ухаардаг. Альберт Эйнштэйн


24/Бизш:сиЙ11_У^^

ӨӨДРӨГ ҮЗЭЛ Лидер хүний хувьд өдөр бүхэн хүч сорьсон учралаар дүүрэн байх агаад тэр бүхэн нь түүнд ялалтын сайхныг мэдрүүлж байдаг. Тэрээр аливаа бүхнийг сөрөг талаас нь бус эерэг талаас нь харахыг хичээнэ. Сайн ажилтнуудтай, жинхэнэ лидертэй байгууллага амжилтын буухиаг хэзээд таслалгүй дэвжин дээш илдэг болохыг тэд мэддэг. ЛидерүҮДИЙн хийж, хэлсэн бүхэн нь үнэн зөв байх тул өөдрөг үзэл аяндаа төрөн гардаг.Д Лидер хүн гэдэг итгэл найдлагыг тугээгч юм.

Наполеон I


Ч БҮТЭЭЛЧ ЧАНАР Риирүүд аливаа асуудлву' бүтээлчээр, шинэ• ч маягаар шийддэг. '1дл|) ч бэрхшээл байсан түүний хувьд дааж | <1||цгүй хэцүү бэрх зүйл байдаггүй. >1мар ч шийдвэр түүний хувьд олдошгүй хэцүу 1үйл байдаггүй. / I*үг >элч сэтгэлгээ гэдэг чухамдаа лидер хүний жипхэнэ хөрөнгө ЮМ.( Ьүтзэлч сэтгэлгээний ертөнцөд жинхэнэ иидср хүн баатар мэт байхыг эрмэлздэг. Хорвоо дэлхийн хамаг цэрэг армийг нийлүулс{ ч уэс ч хүчтэй нэгэн зүйл бий. Тэр бол ирэх ■ цаг нь нэгэнт болсон шинэ санаа юм. Виктор Хюго


^ ЗОРИМОГ ЧАНАР Жинхэнэ лидер хүн тайван, даэлгөөн байх агаад зоримог чанараа дотроо хадгалж чаддаг/Уйгагүй хөдөлмөрийнхөө үр шимээр тэр өнгөрсөн үедээ амжилтын эвдэрч нуршгүй хэрэм цайз бүтээсэн байх ба хэцүү бэрхийг туулаад гарах сэтгэлийн хатыг олсон байдаг. Чухамдаа лидер хүн цаг ямагг өөртөө итгэлтэй зоримог байж, хэцүү бэрх цагт тэр чанар нь улам тодрон гардаг. Аливаа зүйлд мэргэжлийн талаар зөвлөгөө өгч, юунд ч түүртэх шинжгүй харагдах нь түүний өөртөө итгэлтэй, юуг ч даваад гарч чадах чадвартайн илрэл юм. Тийнхүү ийм чанар нь өрөөл бусдад анзаарагдах тул тэд ч лидертээ улам итгэл хүлээлгэдэг. Жинхэнэ лидер хүн өөрийнхөө болон өөрийн чадварын тухайд өөдрөг сэтгэгдэлтэй байдаг. Тэр бүхэн нь ч илхэн харагдана.| Хийснийхээ хирээр хүртэх хүсэл нь шунал хүслээс тэс ондоо байдгийн адил аниргүйхэн өөртөө итгэлтэй байх нь өөрийгөө хэт өндрөөр үнэлж бардахаас хавьгүй ондоо билээ. Чаннинг Поллок


х/ЭРЧТЭЙ ЧАНАР \ ч in4i‘|) хүн үүрэг хариуцлагыг өөртөө хүлээж - 1млг хүч анхаарлаа зорьсон зорилгодоо иькилттай хүрэхэд хандуулдаг. I пИихүү үүрэг хариуцлагаа биелүүлснийхээ Ы|Ш амсхийж дараагийн үүрэг хариуцлагыг ^үюэнэ. Пидср хүн аливаа төсөл төлөвлөгөөг зоригтой күлээн авч, хэрэгжүүлэх эрчтэй, хүчтэй чанарыг эзэмшсэн байдаг. Мөн түүнчлэн тэр бүхп >э бүрэн төгс гүйцэтгэх хүчийг олсон байдаг. Эрч хүч, уйгагүй чанар хоёр хамтдаа. бол юуг ч ялан дийлэх чадалтай юм. Бенжанин Франклин


^ЭРДЭМ МЭДЛ ')1 Лидер хүн дунджаас дээгүүр м i/iii м пй байх шаардлагатай. Гэхдээ зааиал xaMiaac илүү мэдлэгтэй байх шаардлагагүй. Шидер хүн аливааг үнэн зоиоор ш» үиэлж рйлгож, харьцуулж, дүгнэлт rapiax чадмартай байх ёстой.|Үүний тул суурв мрдллтйи дээр ажйлч-хичээнгүй байх шаардлагатай, Нэгэнт эдгээр нь бий бол бусдад, a cap их мэдлэгээрээ гайхуулах боломжтой Оолдог. Учир нь тэр хамаг нөөцөө uiaiixan гаргах чадалтай юм. Өөрийн мэдлэг ухаанаа бүгдийг пь хянах чадвартай хун өөрийн гэсэн бүхнээ ч бас хянах чадвартай байдаг. Эндрю Карнеги

^ зөв сэтгэл Лидерүүд ямагт зөв сэтгэлтэй байдаг.|3алхуурах, хууран мэхлэх, завших сэтгэл хэзээ ч үл өвөрлөнө. Нэг зиндааныхан нь, доод тушаалтнууд нь дарга нар нь тэдний энэ чанарыг мэдэх тул ямагт итгэж, хүндэтгэж харьцдаг. Буруу сэтгэлийг өчүүхэн бага гэж хэлж болдоггүй юм. Херберт Хүүвэр


ҮНЭНЧ Ч А Н А Р /

Доод тушаалтнууддаа / Ib r зиндааныхандаа Д’)эд тушаалтнууддаа үнэнч байдаг. ||>үхний сайн сайхны төлөө дээд болон доод гушаалтнуудтайгаа санал зөрөх нь ч бас түүний үнэнч чанарын илрэл юм./ Чимхийн төдий үнэнч чанар жингийн чинээ мэргэн ухаантай тэнцдэг. Эльберт Хаббард

ТОГТУУН Н А С / Хэзээ ч балчир хүүхэд шиг бүү аашил. Өрөөл бусдын амьдралд хүнд хэцүү үе тулгарахын цагт хий хоосон сандарч, хэрэггүй зүйлийг сөхөж маргаан хэзээ ч бүү гарга. Лидер хүн ямар ч н^мыг нас зааж, буурь суурьтай шийдэх эрдэмд суралцсан байх шаардлагатай. J Хамгийн гутамшигт ялагдал ч, хамгийн бахдам ялалт ч лидер хүний сэтгэлийг дэвэртэл нь хөөргөх ёсгүй. Зутгэлтэй хун шиг бод, бодлоготой хүн шиг зутгэ. Хенри-Льюс Бергсон


ЧИИ ( f) 11 ЭН ! Хуурамч дүр хэзуу ч ()үү >ci ). ■ Доод тушаалым хүпд аждаа еайи гүйцэтгэжээ гэж хэлсэн бод тэр хүп мь аждаа :шнал сайн гүйцэтгэсэн байх сстой. Аливаад үнэн сэтгэлээсээ эс хамдвал лидерийн чанар үнэ хүндээ алдаж, үр ашиггүй болж хувирдаг. \ Тиймээс ямагт чин үнэн, зөөлөн дулаан сэтгэлтэй бай.1 Чин сэтгэл бол хамгийн эрхэм хундэтгэл юм. Ральф Ваальдо Эмерсон

ДАСАХ ЧАДВАР / Жинхэнэ лидер хүн ямар ч үед, юунд ч дасах чадвартай байдаг.! Ерөөс хүн гэдэг амыан хүсвэл юунд ч дасаж чаддаг. |Лидер хүн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөгөө нөхцөл байдлаас шалтгаалж өөрчлөгдөж болохоор боловсруулдаг бөгөөд зайлшгүй шаардлага тулгарахад түүнийг өөрчлөхөд бэлэн байдаг. Хэзээ ч санаанд ороогуй гэнэтийн учрал хэдийд ч тохиолдож болдог. Лаурэнс Ж. Петрс


V УЙГАГҮЙ ЗҮТГЭЛ

|!|1пиг|) хүн хэзээ ч ухарч няцДантүй. ! 1и|И,С0НД00 хүрэн хүртлээ тэмцдэг. Ч ф ж түүний санаа энэ жил хэрэгжиж чядлагүй бол дараа жил хэрэгжих боломж Iярпа. I ийнхүү) уйгагүй зүтгэсээр лидер хүн хэзээ И)Г)н цагт зорьсондоо хүрдэг. J IОролдлого, зүтгэлээ орхихоос өөр бутэлгуйтэл \ ‘)Ж угуй. Кин Хаббард

ШУДРАГА ЧАНАР j-Лидерүүд хэнд ч хэзээд ч шудрага ханддаг. ] Доод тушаалтнууддаа ч үйлчлүүлэгчдэдээ ч Хамтрагчдэдаа ч Байгууллагадаа ч Өөртөө ч тэр үнэн шудрага сэтгэлээр ханддаг. Өдөр шөнө хоёр халаа солихдоо биесээ эс хуурахын адил өөрөө та өөртөө унэнч байгтун. Тэгвэл өрөөл бусдад ч бас унэнч байж чадна. Вильям Шекспщэ/


ХҮМ MAI1АГ Лидер хүн нөхөрсог баЙдаг/ I үүнд бардам бэртэгчин чанар огт үгүй. Үүдний жижүүртэй ярилцеап ч Jiapiii чахирал нартай ярилцаж байгаа юм мшг майрсаг нөхөрсөг байдаг. Бодол санаагаа ямагт илэн далатүи чолоөтэй илэрхийлэх тул хүн бүхэн түүиийг мэддэг, түүнд итгэдэг. Жинхэнэ лидер бусадтай ярилцаж, аовлон жаргалаа хуваалцаж, бодол саиапгаа илэрхийлэхдээ хэн ч байсан гэсэн санаа зонмиж, айж эмээдэггүй. Жинхэнэ лидерүүд уян зөөлөн, найрсаг дулаан зан чанараараа олны хүндлэлийг хүлээсэн байдаг. | Бутэн хоёр жилийн турш бусдад өөрийгөө таниулах гэж хичээж явснаас хоёрхон сарын дотор өрөөл бусдыг таньж мэдвэл хавьгүй олон найз нөхөртэй болж болно. Дэйл Карнеги


ХАТУУЖИЛ I Хатуужил гэдэг хймгаас эрхэмд тооцогдсоор ирсэн билээ./ Толгой өндийх завгүй болсон өнөө цагт ч бас хатуужил гэдэг эрхэм хэвээрээ байна. 1Хатуужил тэвчээртэй лидер хүн үеийн үед орөөл бусдын хүндлэл бишрэлийг хүртсээр байх болно. 'j Хатуужил тэвчээртэй тэр л хүн хүссэн зүйлдээ хүрч чадна. Бенжамин Франклин


ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ ЛИДЕР ХҮН УДИРДАН ЧИГЛҮҮЛДЭГ ЛидЕРүүд өрөөл бусдыг уДирдаж ажилдахдаа чухам юу гүйцэтгэдэг вэ? гэвэл доод тушаалтнууд энэ асуултын үнэн зөв хариултыг мэддэг

юм. Үнэндээ лидерүүдийг доод тушаалтнуудаас өөр хэн ч илүү сайн харж таних билээ дээ. Тэгэхээр доод тушаалтнууд тань таныг одоо байгаа албанд дахин улираан сонгох болов уу? Өөрсдийн хуч чадалдаа бид итгэвч, туугээрээ эс бардана. Өрөөлийн хуч чадлыг унэлж хундэтгэвч туунээс эс айна. Томас Жеферсон


ДООД ТУШААЛТАН АДИЛ Лидер хүн өөрт оногдсоноо урам зоригтойгоор, хамаг чадлынхаа хирээр гүйцэтгэдэг. Байгууллагынхаа туйлын эрмэлзэл зорилгын толөө ямагт тэмүүлэх тул лидер хүн хэзээ ч юунд ч хайнга хандахыг хүсдэггүй. Г )хдээ хэн боловч өөр хэн нэгний удирдлага дор ажиллах учиртай байдаг. Лидер хүн үүиийг маш сайн ухамсарлаж байх ёстой. Хуний туйлын тавилан гэдэг чухамдаа удирдан жолоодохоосоо илүу уйлчилж зутгэхэд байдаг юм. Альберт Эйнштэйн


36/Бичш сийи Ц увнлл

САЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ТАНЬ Лидер хүн муухан гүйцэтгэсэн ажлыгтэр даруй олж хардгийнхаа адил сайн гүйцэтгэсэн ажлыг мөн л тэр дор нь олж харж чадцаг. хүн доод тушаалтнуудаа ямагг дэмжиж бүтээлч зөвлөгөө өгч байх нь маш чухал£ Түүнчлэн ямар нэг амжилтанд хүрэхэд тухайн багийн гишүүн нэг бүр эгнэшгүй чухал хувь нэ.мэр оруулдгийг хэзээд санаж байх хэрэгтэй. Хүмүүс даргаасаа, нэг зиндааныхнаасаа ер нь өрөөл бусдаас үнэлгээ, урмын үг сонсох дуртай нхэнэ лидер хүн энэ хүслийг нь гггүй биелүүлдэг байх учиртай.1^ мьтан магтаал, сайшаал сонсож байх тун дуртай. Вильям Жеймс


Үйлс БҮТЭЭ \Ч \ 11 'Iг бүтээнэ гэдэг амаргүй хэрэг. 'Iiha’P хүн өрөөл бусдыг нэгдмэл байлгаж II m u зорилгын еөд залуурдан авч явдаг. 1 үү1111 йг хүмүүс дагана. Яагаад гэвэл гэд ы ш х ү ү нэгдмэл хүчийг л хүсдэг юм. Лидер хүн итгэл төрүүлэхийн тулд өчүүхэн 1М1Д амжилтуудыг нэгтгэн зангидаж ингэсппрээ тэдний удам ихийг хийж бүтээх урам юригийг бадраан, туйлын зорилго өөд уриап,ц| дууддаг. Хүмүүс ийм уриалгыг ихэнхдээ хүлээж авдаг. Ороол бусдыг мөнгөний төлеө бус харин пжил мэргэжлээрээ бахархах сэтгэлээр улам шаргуу ажиллаж, улам ихийг бүтээхэд нь дидер хүн урам хайрладаг.Шидерүүд еөрөөрөө хэрхэн бахархаж сурахыг өроөл бусдад заадаг юм. Лидер нь ажлаа урам зориггой гүйцэтгэдгийг хараад өрөөл бусад ч бас урам зориг орж, улам эрчтэй ажиллана. Тийнхүү ажил хэрэгтээ шамдан орж, ард нь гарсыыхаа дараа, “Энэ бол бидний амжилт. Үүид би ч бас хувь нэмрээ оруулсан” гэж бахархан хэлдэг.J Гэр булийн аз жаргал эцэг эх, ур хуухэд хэн хэнээс нь хамаардаг. Тиймээс гэр булийн гишуун бур ямар нэг байдлаар бусдынхаа төлөө зутгэдэг байх ёстой. Пап лам II Йоин Павел


38/Бичт сийп

Цуврлл

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖ Лидерүүд доод болон дээд тушаалтнууд түүнчлэн тухайн байгууллагын янз бүрийн салбар нэгжүүдийн хамтын ажиллагааг хөхүүлэн дэмждэгД Хэдийгээр нэг л туйлын зорилготой байвч биенээ сайн таньж мэддэггүйгээс ч юмуу, өчүүхэн маргаан, атаархал, хувиа хичээх зэргээс шалтгаалж энэ нь тодорхой үзэгдэлгүй өнгөрөх тал бий. Ж инхэнэ лидер хүн энэ байдлыг,халж, өөрсдийн сайн сайхны төлөө хэн бүхэн бусадтайгаа хамтран ажиллах ёстойг сайтар ойлгуулдаг. Гэрэл гэгээг олон тумэн ижилхэн хуваан хуртдэг. Хомер


ЧАНАР БА TOO

Хмжилтанд хүрэхэд чанар, тооны аль аль нь чухал. Ишр ч шатны ажилтан ажлаа даргынхаа сэтt miд хүртэл хийхийг чармайна. Гэвч хүн бүхэн адилгүй болохоор зарим нэг нь бусдаасаа арай л йага хөдөлж, хойш суухыг санаархах нь бий. Ажилтнууд дарга нараа өөрсдөөс нь чухам юу хүсэн хүлээдгдшг мэдэхийг хүсдэг.(Жинхэнэ лидер ажилтнуудаасаа юу хүсэж байгаагаа тов тодорхой ойлгуулж чаддаг./ < Түүнчлэн]тавьж байгаа шаардлага бол хамгийн доод шалгуур, түүнээс доогуур гүйцэтгэсэн гүйцэтгэ^ийг хүлээж авахгүй гэдгээ ч ухааруулдаг./ Хэрэв энэ бүхнийг зөв ойлгуулж чадвал хүмүүс оөртөө хариуцлага хүлээж доод хэмжээнээс дээгүүр чанартай гүйцэтгэхийг эрмэлзэж эхэлнз. Тиймээс тавьж байгаа шаардлага тань хариуцлага хүлээлгэж болохуйц хэмжээнд байх ёстойг анхаарах хэрэгтэй. 1,bun

Ямагт хусэн хулээж байгаагаас ихийг гуйцэтгэхийг хичээгтун. Генерал Жорж С. Пэттон


ОЛНЫГ ХАМРУУЛ I Ажил гэдэг зүгээр л нэг ажил байдаггүй. Энэ бол ажилтнуудын хүлээх үүрэг юм.^ Тиймээс тэдний санал бодол, алсын эрмэлзэл зэргийг нь сонсож , шинэлэг санаачилга гаргахад нь дэмжлэг үзүүл. /Хүмүүс сонирхолтой ажил хийж, янз бүрийн / саад бэрхшээлийг амжилттай даван гарах дуртай байдаг. Тэгэхээр тийм боломж гаргаж тэднийг аль болох ажилд сонирхолтой байлгаж, идэвхтэй оролцууд/ Тэгвэл тэд ч, та ч ялгаагүй баяр баясгалантай байх болно. Түлхүүр эргүүлж очлуурт гал авалцахаас нааш 'машин хаашаа ч хөдөлдөггүй. Түүнчлэн өөрийнхөө багийн тоглогч нэг бүрийг машины очлууртай ижилхэн маш онцгой үүрэгтэй болохыг ойлгуулахыг би чармайдаг. Нйут Рокни


ХАНГАЛТГҮЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ БҮҮ ДЗбӨРГЭ Х')дийгээр удирдлага сайн байсан ч зарим нэг нжилтан ажлаа хангалтгүй гүйцэтгэж байгаа нь иүдэнд өртдөг. Тэд ажлын ерөнхий зарчимд хайхрамжгүй хандаж, гүйцэтгэх ёстой хэмжээндээ хүртэл ажилладаггүй. Тийм ажилтныг аль болох урамшуулж ажилдаа идэвх чармайлттай болгохыг хичээх хэрэгтэй. Гэхдээ хэзээ ч чимээгүй өнгөрч болохгүй. Ганц хүн хангалтгүй ажиллаж байхад нийтийн ажлын үнэлгээ тэгтлээ унахгүй гэж хүмүүс бодох нь бий. Харин лидер хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тухайн ажилтныг ном журмын дагуу ажлаа хангалттай гүйцэтгэдэг болгох эсвэл өөр ямар нэг зохицуулалт хийдэг. Өөр бусад зохицуулалт гэдэг нь ондоо тушаалд шилжүүлэх, сануулах, гэрээгээ шинэчлэх бүр ажлаас чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээ юм. | Хэрэв ажлаа хангалтгүй хийдэг нэг л хүнийг дэвэргэсээр байвал цаашдаа хамаг ажлыг унагах муу урхаг болдог юм.\ Өөрийнхөө төлөө огт санаа тавьж чаддаггүй хунд туслаад ч нэмэргүй. Өгсөх сонирхолгүй хүнийг хичнээн чирээд ч дээшээ гаргаж чадахгүй шүү дээ. Эндрю Карнеги


МАРГААН Заримдаа хүмүүсийн хооронд маргаан гарах нь бий. / Тухаин нэг салбарт гарсан маргаан тэр салбарыг бүхэлд нь хагалан бутаргах аюултай. Тиймээс яидерүүд тийм маргааныг аль болох нэг тийш болгож байгууллагын бусад бүх салбарт муугаар нөлөөлөхөөс сэргийлэх хэрэгтэй. Салбар хооронд үүссэн маргааныг ч мөн адил түргэн шуурхай шийдвэрлэж байх хэрэгтэй. чухал нь ямар ч маргааныг түргэн шуурхаи, шийдэх ёстой цагт нь үр дүнтэй шийддэг байх хэрэгтэй. Маргааныг шудрага шийдэж байх ёстой бөгөөд маргалдагч талуудын аль нь ч гомдолтой хоцрох ёсгүй. Маргалдагч талуудын аль алийг нь ялагч болгож чаддаг бол энэ нь жинхэнэ лидер болохыг тань харуулна. \ Миний бодлоор илд сугалахгуй өнгөрөх боломж огт олдохгүй үе гэж хэзээ ч байсангүй. Генерал С. Грант


'ЖИЛТНУУДАА ХАЛАМЖИЛ чп лидерүүд удирдлагандаа байгаа "'"MV niir апхаарч халамжилдаг. / ' + " "пууд гэдэг хүн болохоос машин биш *"и 1м JIидер хүн ажилтнуудаа мэдэх тул тэд11,1,11 »• ч халамжилж, хүндэтгэж харьцана. •'р и п шахалтаас хаацайлж, зовлон ' Ч1' niiiac нь хуваалцна. Нэг үгээр хэлбэл '' " 'шуудаа бүрэн ойлгож, ямагт ойр дотно 'з"ип гулгуур нь болж байдаг. •" " р хүн ажилтнуудаа хүндэлдэг, чадварыг 'I үичлдэг.] Мчүүс аюулгүй эрүүл орчинд ажиллахыг М' ;i »t болохоор энэ бүхнийг нь хангаж өгөх ' V 'I Г')Й. 1Ч'nil олгогч нь ихэнхдээ ирэх ёстой ажилтнаа "'*ш байдаг. Сэр Волтер Гилбэй


ЧӨЛӨӨТ УДИРДЛАГА Лидер хүн ажлын гүйцэтгэлийг шаардах боловч ажйлтнуудад үүрэг хариуцлагаа өөрийн дураар чөлөөтэй гүйцэтгэх боломж олШдог. Тэгээд ч ажилтнууд өөрийнхөөрөө шийдвэр ‘гаргах бөгөөд лидер нь түүнийг дэмждэг. Лидер хүн ажилтнуудаа цаг үргэлж цагдаж хянадаггүй. Хүн гэдэг амьтан ажил үүргээ чөлөөтэй өөрийн дураар гүйцэтгэх эрмэлзэлтэй байдгийг тэр мэднэ. Түүнчлэн ажилтнуудаа хэзээ ч хэтэрхий даргалж ажилладаггүй. Үүнээс өөр хийх ажил түүнд маш их бий. ] Хунд итгэ. Тэгвэл тэр танд үнэнч байх болно. Хунийг эрхэмсэг байдлаар хундэтгэ. Тэгвэл тэр танд эрхэмсэг байдлаа харуулна. Ральф Ваальдо Эмерсон


БАГ БҮРДҮҮЛ 'ЧЧ \үи бүр багийн салшгүй нэгэн хэсэг болохоо үчпирах ёстой. Хүн бүхэн өөрийнхөө болон нагийнхаа сайн сайхны төлөө чадлынхаа чп|»*)эр хөдөлмөрлөж, багийнхаа цаашдын (нмпалд хувь нэмрээ оруулах ёстой. Лидср хүн дугуйг дугуйтай, дөрвөлжнийг циривлжинтэй тааруулах учиртайгаа мэддэг. Ийм замаар баг бүрдүүлэх агаад багийн I шпүүд өөрийн багтаа онцгой чухал хувь нэмэр оруулж байгаадаа тун баяртай байдаг. /Дидерүүд аливаа бүхэнд “бид, биднийх” гэсэн ойлголтын үүднээс хандаж, үг яриагаа ч ийм байдлаар илэрхийлж, ажилтнууддаа ийм ёчтгэлгээг төлөвшүүлэх ёстой. / Хамгийн онцгой ур дунд хурч чаддаг хун байвал тэр хун бухнээс гойд эгнэшгуй ухаантайн илрэл бус харин туслагч хамтрагч нарынхаа ухааныг хамгийн сайн ашиглаж чаддагийн илрэл юм. В. Элтон Жонс


ДООД ТУШААЛТНУУДАА ХҮНДЭЛ '„Лидер хүн доод тушаалтнуудынхаа үгийг сонсох цаг гаргаж чаддаг. Зөвхөн менежер хүн л бүтээлч, алсын хараатай, мэдээлэл сайтай байдаг юм биш. Бүтээгдэхүүнээ сайжруулах ч юмуу үйлчилгээг сайжруулах талаар доод тушаалтнуудаас маш үнэтэй санал гаргах нь олон. , Жинхэнэ лидер хүн ажилтан нэг бүрийг эгнэшгүй чухал гэдгийг ойлгуулж чаддаг. Тэр ажилтнуудынхаа сайн, муу чанарын аль алиныг нь мэдэх авч аль алиныг нь хүлээн авах ёстой. Хун, хундэлж хундлэгддэг.

байгаагийнхаа

хирээр

Ральф Ваальдо Эмерсон


/ •1,1ЮД ТУШААЛТНУУДАА ЗОРИГЖУУЛ \ ч Sүмүүс сурч, боловсорч, хөгжиж дэвжихийг s\i II, )г. Түүнчлэн ажил төрөлдөө ч ахин дэвишч зрмэлзэлтэй байдаг. Ццдср хүн ажилтандаа тухайн ажил дээрээ имнр байр суурь эзлэх ёстойг зааж өгөх агаад I »рхүү байр сууриа олоход нь тусалдаг. Й,ж)Д тушаалтнуудаа ахин дэвшиг гэсэндээ I 1ДПИЙ төлөө цаг зав, авьяас чадвараа ифиулж, туршлагаасаа хуваалцдаг. Мөн ажилтнуудынхаа мэдлэг боловсролыг »чн’1жруулахын тулд янз бүрийн сургалт ярплцлагуудыг тогтмол зохион байгуулдаг. |’1зр ажилтнуудын сэтгэл санаанд сайнаар иолоолж чаддаг тул хэн нэгнийг хэзээ нэгэн цагт ажлаа архиод явчих вий гэж санаа 'кждоггүй. / Гухайн компаний ажилтан нэг бурийг болоод ктпанийг өөрийг нь хөгжуулж дэвжуулэх нь М(Ч1ео!Сментийн уурэг юм. Питер Ф. Дракер


ОЙР ДӨТ БАЙ Ойр дөт байна гэдэг ямагт өөрийн биеэр дэргэд байна гэсэн үг биш. Ойр дөт байна гэдэ/ажиддагсад танаас асуудт асууж, зөвдөгөө авахдаа санаа зовохгүй байж цаашдын аждынхаа талаар таны санаа бодлыг чөлөөтэй сонсох боломжтой байхын нэр. J Та доод тушаалтнуудтайгаа үе үе уулздаг байх хэрэгтэй. Тэдний ажлын байранд оч. Тэдний бодол санааг сонсож, тэдэнд компанийхаа бодлого, зорилгыг тайлбарла. Тэднийг хүн ёсоор тань. Тэгвэл тэд тантай нэрэлхэлгүй ярилцаж жаргал зовлонгоо хуваалцаж, бодол санаагаа чөлөөтэй илэрхийлдэг болно. Ийм дотно харьцаа танд ч, ажилтнуудад ч, танай байгууллагад ч өгөөжтэй байдаг. Хунийг сайн сонсогч болгох нь агуу хүний унэ цэнэтэй байдаг. Сэр Артур Хэлпс


дерөвдүгээр бүлэг ИИДЕР ХҮН УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛДАГ

Гуйлын зорилгодоо хүрэхийн тулд цөөн тооны юрилтуудыг өмнөө тавьж ажилладаг байх юрэгтэйг лидер хүн ухамсарлана. Г)гээд ч юу нь хамгийн чухал, юу нь төдийлөн j чухал бус болохыг ялгаж салгаж сурах шаард-/ лагатай байдаг. ______— Ингэж сурсан хүн хамгийн хэрэгтэй зүйлд гол анхаарлаа хандуулах бөгөөд бусад зүйлст шаардлагынх нь эрэмбээр анхааралаа хандуулдаг. / Жирийн нэг ажлыг гүйцэтгэж амжина гэдэг сайн хэрэг. Гэвч хамгийн гол зүйлээ хойш тавиад төдийлөн онцгой хэрэггүй зүйлд хамаг хүчээ дайчилна гэдэг буруу юм. 1Ажил хэргээ хамгийн чухлаас нь эхлүүлж жагсаахын тулд лидер хүн бүх мэдээ баримтыг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийн эцсийн шийдвэрээ гаргадаг байх ёстой. Энэ хорвоод хүн биеийг олж төрсөн нь бид л болохоор эмх цэгцээ алдах хамгийн уршигЬг байдлаас сэргийлэхийн тулд аливааг эрэмбэ дарааллын дагуу гуйцэтгэх нь хамгийн зөв зам билээ. Хэсиод


БҮХНИЙГ НЭГ ДОР Лидер хүн олон янзын төслийг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг. Тэрээр янз бүрийн зүйл тус бүрт нь тохирсон алхам хийх бөгөөд юунд ямар алхам хамгийн зөв бэ гэдгийг ямагт тодхон харж чаддаг. Тийнхүү шил шилээ дарсан ажил тус бүрийг хамги-йн зөв замаар шийдвэрлэн хэрэгжүүлнэ. Зөвхөн нэг л зүйлд анхаарлаа хандуулах чадвартай хүн бол жинхэнэ лидер болж чаддаггүй. Мэдрэмж, шалтгаан, ухааныг хайрласан тэр л Бурхан хайрласан хишгээ ашиглуулахгуй байх санаа агуулдаг гэдэгт би итгэх ёстой гэж уу! Палилео Галилей

ГОЛЫГ ОЛОХ ЭРДЭМ |Аливаа зүйлсийн голыг олох эрдмийг олон жилийн хичээл зүтгэл, янз бүрийн туршлага мэдлэг боловсролын ачаар олж авдаг. f Энэ бүхнийг эзэмшсэн хүн шинжилгээ хийж нэгтгэн дүгнэж, шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх чадвартай болсон байдаг. ^Голыг олж шийдвэрлэнэ гэдэг лидер хуний чадвар юм. ) Таситус


ШИЙДВЭР ГАРГАХ НЬ \Ч !ин цагт эрс шийдмэг алхам хийж, оносон тийдвэр гаргаж чаддаггүй бол лидер гэж м фн лдэхийг санахын ч хэрэггүй. Шпйдвэр гаргах цаг тулгарахад айж эмээх IHUIUI хэзээ ч гарах ёсгүй. Шийдвэр гаргахаас (шнсхийх явдлыг хэзээ ч тэвчишгүй юм. Мрмм нэг шийдвэр бусдаасаа хавьгүй илүү мкюжтэй б ай даг/Г эхдээ лидер хүн буруу шнйдвэр гаргах нь тун ховор. Дливааг гүйцэтI 1ХД>э тэр хамаг хүч авьяасаа дайчлах бөгөөд ү hum их амжилтын төлөө ямагт урагшлан Iлмүүлнэ.у Зиримдаа тэр хачин жигтэй гэмээр шийдвэр Iаргах нь ч бий. Мөн өөртөө ахдах шийдвэр Iаргах тохиолдол ч бий. Нэгэнт аливаа ажилд шийдвэр гаргаж, түүнийгээ гүйцэлдүүлэх К)рэгтэй байдаг болохоор лидер болон доод тушаалтну>гд цөм ийм алхмуудыг ухамсарлан «йлгодог. Ажил уйлс нь өөдрөг хун, бутэмжгуй хун хоёрын ялгаа гэвэл хуч чадалд байдаггуй юм, лрдэм мэдлэгт ч байдаггуй юм. Гагцхуу цмэлзэл хуслийн их багаас л ийм ялгаа ууддэг тм. Винсе Ломбарди


САЙТАРТУНГАА Аливаа бэрхшээлээс зайлсхийх юмуу түүнийг шийдвэрлэхийн тулд лидер хүн сайтар нягтлан үзэх ёстойЛ Тэрээр аливаад суурьтай хандаж судалгаа мэдлэг, туршлагынхаа ачаар бүхнийг даван гар’даг. Гаршсан сайн засварчин адил тэрээр аливаа зүйлийн уг шалтгааныг олж даамжирч хүндрэхээс нь өмнө зөв голдрилд нь оруулдаг. Лмъдрал гэдэг ахархан юм, урлаг гэдэг мөнхийн юм. Боломж гэдэг зуурдын юм, туршлага гэдэг хуурамч юм. Шуүн тунгаана гэдэг хэцуу юм. Хиппократ


ЦӨХРӨЛИЙГ ЯЛАН д и й л VЧ \ * mi хийж байхад олон хүнтэй харыдаж, олон «tit 'llII санаа бодолтой учирч, янз бүрийн «Mi'biaii, гомдол, хүсэлттэй тулгарах шаард'ин,| трдаг. I \ НиОаргүй менежерүүд энэ бүхний өмнө «V'iiiii мөхөсдөж дөхрөхдөө сэтгэл санааны мпирплд орох нь бий. Харин туйлбартай лидеруүд )мэ бүхнийгтал талаас нь эмх цэгцтэй авч Vi al, амжилттай шийдвэрлэж гүйцэтгэх ёстой нүхичэ гүйцэтгэж чаддаг. 1|идор хүн түүнчлэн өөрийн шийдвэрлэж 'шдахгүй, шийдвэрлэх боломжгүй зүйлийг ч чүнт)И авах чадварыг хөгжүүлэх ёстой./ Кумуусийг хийх ёстой зуйлээ миний ятгалага>'у{шэр хийдэг болохыг ятгахын тулд би энд пук л өдөржингөө суудаг юм. Харри С. Трумэн.


СЭТГЭЛИЙН ХЯМРАЛЫГ д и й л Ойр орчимд халуун болох тусам гарамгай лидер улам жавхаалаг болдог. Сэтгэл санааны тогтворгүй байдал нь лидер хүний хянамгай няхуур чанарыг улам тодруулж, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх чадварыг нь нэмэгдүүлдэг. ''Чухамдаа хямралт байдал л лидер хүний чадварыг шалгах жинхэнэ шалгуур байдаг юм|) Хуний жинхэнэ чанар нь тааламжтай, сайхан нөхцөл байдалд бус харин чадал сорьсон хүнд асуудалтай тулгарсан уед тодрон гардаг. Мартин Лютер Кинг

ХЭЗЭЭД ЗҮГ ч и г э э м э д /Лидер хүн хааш явж байгаагаа мэддэг. Түүнчлэн тэндээ хүрэх тодорхой төлөвлөгөөг ч боловсруулсан байдаг. I Тийнхүү бүхнийг манлайлан явахад өрөөл бусад түүнийг даган явж, зорьсон зорилгод бас хүрнэ. Хэрэв та хааш явах хусэлтэигээ мэдэхгуй байгаа бол тэнд хэрхэн хурэх нь чухал биш юм. Лыос Карол


ХЭЦҮҮГ ХЯЛБАРЧИЛ \Ч In н'|> хүн хэцүү, ярвигтай зүйлсийг алдалгүй hi мирч тийм хэцүү ярвигтай нөхцөлд ч урам «чиитой ажилладаг./ Гэхдээ тэр хэзээ ч туйлын •"iHiiiioo умартаж мартдаггүй. Мөн төдийлөн 'Vsail биш асуудлуудтай тэгтлээ орооцолдож " »| илддаггүй. Iiiiiii, тушаалтнуудаа ч анхаарч, гол чигтээ ч тчиарлаа хандуулж чаддаг нь жинхэнэ шцирийн чанар юм. 1< бухэн алъ болох хялбархан бүтсэн байвал I'Smitnou. Гэхдээ хэтэрхий хялбар байх ёсгуй. Альберт Эйнштэйн

АЛСЫН ХАРАА I 'кипхэнэ лидер ямагт алсын хараатай байж, үр чүнг тооцоолон өнөөгийн байр сууриа тодорчийлдог/Тэрээр тохиолдож болзошгүй хүнд| 1 Ш бэрхшээлээс ажилтнуудынхаа хамтаар ипиехийж чадах эсэхээ цаг үргэлж тооцоолно. I үүиий алсын хараа нь болзошгүй бэрхIII пдийг урьдаас таамаглан хэлэх чадалтай и.шдаг. thiii()(iapmaU орчинд ч гэсэн хамгаалагчдаараа w/1 ьчшлуулдаг хун хэзээ ч аюулд өртдөггуй. Публилиус Сирус


ХУРДАСГА Лидер хүн ажил хэрэг саармагшиж, назгайрахаас сэргийлдэг. Эрэлт буурснаас үйлдвэрлэл зогсонги байдалтай болоход тэр эрэлтийг нэмэгдүүлэх аргыг олж чадна. Хүнд суртлаас шалтгаалж ажилтан, албан хаагчид хийгээд удирдаж байгаа хэсэг, байгууллага нь хүнд байдалд ороход тэр хүнд суртлыг арилгаж урагш ахихыг эрмэлзнэ. ^Лидер хүн тухайн ажлыг бүрэн төгс, яг цагтаа хийгдсэн байх ёстойг ажилтнууддаа сайтар ойлгуулж чаддаг. ^ Хөдөлмөр бол амъдрал, бодол, гэрэл. Виктор Хюго


АЛДАХ УЧИРГҮЙГ БҮҮ АЛД \ ч I«үгд ажилла. Тэгвэл хэнд ч уйтгарлаж суух ‘ 1Иолдохгүй.” / Ншилтанд хүрэхийг хүсэж байгаа бол та юм И1М.1ИД амжилттай сайн байх хэрэгтэй. Хам| ппп чухал, хамгийн маргаантай нь ажил, гэр "үи, хүмүүсийн харилцаа, сүм хийд, нийгim'lii амьдрал зэрэг юм. I пЛмээс ганц зүйлд хамаг хүч чадлаа зарцуул",ц| та хөзрийн боол мэт уйтгартай, дүнсгэр иилж хувирна. ‘I т х э э р аль алинийг нь зохицуулж, бүрэн нүү|у.)н амьдралы.г эдлэн жарга. J 1<үк талаар зорьсондоо хүр. Гагцхүу үйл хэ/>>,' л гайхамшигт амжилтыг авчирдаг юм. Хэйкичи Хасэбэ


ҮР ДҮНТЭЙ ХУРАЛ Хэт олон хуралдах тусам хурал гэдэг уйтгартай залхуутай болж үйлдвэрлэлийн цагаас хумсалдаг гэмтэй. Лидер хүн аливааг олон талаас харж чаддаг. Тиймээс хэрэв санамж бичиг үр дүнтэй байвал хурал бүү хий. Хэрэв утсаар ярихад л хангалттай байвал санамж бичиг ч хэрэггүй. Хэрэв ямар нэг мэдээллийг хүмүүстээ яаралтай хүргэх шаардлагатай бол нүүр тулан ярилцаж болох юм/Үйл хэрэг хаана байна, тийшээ л анхаарлаа хандуул. Үйл хэрэг танай ажилтнуудын дунд байдаг юм. Хэрэв зайлшгүй хурал хийх шаардлагатай бол дараах зүйлсийг санах хэрэгтэй: Цагтаа эхэл. Хэлэлцэх асуудлаа тодорхой байлга. ( Хурлаа аль болох хурдан өндөрлө. Хүн бүрийг хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг нь хурдан эхлүүл. Тэд хурал бус ажлаа л сайн хийж чаддаг юм. Хурал сунжрахад хумүүсийн. хэлэх уйтгартай илтгэл улам залхуутай болдог. Эйлийн Шанахан


БУСДЫН БОДЛЫГ АСУУ

*-Ч In it |» хүн хэзээд доод тушаалтнуудаасаа, нэг ’щиианыхнаасаа, дээд тушаалтнуудаасаа '>..1)Н| санааг нь асуухаа мартдаггүй^ I ш т н э лидер хүний үзэл бодол нь хөнгөн мнипр биш боловч ганц хүн бүхнийг мэдэж '.учцийг зөвөөр бодож, төсөөлөх боломжгүйг , ^аирдаг. Тиймээс ч бусдын тус дэмийг У|*ГД*)Г юм/ 1<\\ч))эрээ хэлэлцсэн хэрэг буруудна гэж үгүы. 1лпцаараа бол зөвөөр хийж чадах хэдхэн зүйл unit. Линдон Бэйнэс Жонсон

ИЛТГЭХ УРЛАГ /Лидерүүд уран илтгэгчид байдаг.Д эдний ирьсан, бичсэн бүхэн ойлгомжтой, эмх цэгцпй, товчхон/Лидер хүн бодол санаагаа яриаIimp болон бичгээр илэрхийлэх ба тэнд ойлIомжгүй зүйл огт үл тааралдана. / Т)рээр мэдлэг боловсролын талаар үнэтэй зүйлсийг уран яруу илтгэдэг. Илтгэх урлаг гэдэг энгийн хирнээ хэцүү юм. Тиймээс ч түүнийг энгийн үгээр тодорхойлж бид чаддаггүй. Т. С. Мэтьюс


ТАВДУГААР БҮЛЭГ ЛИДЕР ХҮН о й л г о д о г А жилтан, мЕНЕЖЕРүүд заавар журмыг мөрдөж ажиллах богөөд юуг хийж гүйцэтгэсэи байх шаардлагатайг санаж байдаг. Гэвч тэд яагаад тийм ажил хийж байгаа, яагаад заавар журам дагаж байгаагаа төдийлон ойш оож ойлгохыг хүсдэггүй. Харин! лидер хүн ажлын заавар журмын заалт ш аардлага бүри й г нарийн сайн ой лгох ба т үүн дээ хэрхэн хандаж байгаагаа ч м эддэг\ Түүнчлэн тэр заавар журмын эс ширхэг бүр нь цаашдын амжилтанд хүрэхэд ямар нөлоөтэйг ухамсарладаг. /

Хэрэв та үнэхээр жипхэнэ лидер болохыг хүсдэг бол ийм ухаарлыг олсон байх ёстой, Мэдэх, ойлгох хоёрт асар их ялгаа бий. Алив нэгэн зүйлийн тухай та асар ихийг мэддэг байж болох хэдий ч туүнийгээ огт ойлгодоггуй байж магадгуй юм. Чарлес Ф. Кеттеринг


ЛИДЕРИЙН ҮҮРЭГ VЧ iii'iep хүн өөрийн үүрэг хариуцлагыг лидер \пий ссоор ухамсарладаг. Тэр өөрөө хэрэгтэй vii болохоо ойлгоно. Сайн лидергүйгээр ашиг | д багатай ажил хэрэг л биелэлээ олох бошмжтой. I фимгай лидер хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэхдээ . 111 )Л хангалуун байдаг./ | >ирийнх нь удирдлага дор хүмүүс хэрхэн сурч иниовсорч, хөгжин дэвжиж байгааг хараад тэр пчирлан баясна. Мидср байна гэдэг зөв сэтгэлтэй байхын нэр I ми'ийг жинхэнэ лидер хүн ойлгох ба ажил«ягсад амжилтанд хүрэх тусам лидер байхын |>ар1 алыг эдэлдэг. Цуртай ажлаа хийж байгаа хүнд хийж бай\ЧШ ажил нь ажил болдоггуй. Малкольм Форбес


БАЙГУУЛЛАГА Лидер хүн байгууллагынхаа бүтцийг ойлгодог зорилгыг ойлгодог, үйлдвэрлэлд ямар байр суурьтай, ямар үүрэгтэйг ойлгодог. Лидер хүн хэн юу хийдгийг, яагаад хийдгийг ойлгодог./Хамгийн гол нь лидер хүн өөрөө байгууллагынхаа яг ямар салбарт хамгийн тохиромжтой болохоо ойлгодог, ! Хэрэв хүн бүхэн хязгааргүйг мөрөөдөж өдөр тутмын амьдралаа хайхарч үзэхээ болъчихвол бидний ихэнх маань тахалд нэрвэгдэн нөгөө ертөнцөд одоход хүрнэ. Жон Рич

БОСС Хүн бүхэн босстой, лидер хүн хүртэл. Лидер хүн өөрийнхөө босс ямар ажил хийсэн 'байхыг хүсэж байгааг ойдгож, түүнийг аль болох чирэгдэл багатай түргэн шуурхай гүйцэтгэхийн тулд шаардлагатай бүхнийг хийдэг^ Түүнчлэн босс нь хэзээд мэдээллээр бүрэн хангагдаж, мэдэхгүй зүйлтэй гэнэт учрахыг хүсдэггүйг сайтар ойлгодог. Босстойгоо маргахоасаа өмнө түүнийг ч, гадаад ертөнцийг ч сайтар ажиглан харах нь маш чухал. Эх сурвалж тодорхойгүй


АЖИЛТНУУД /,1|цдср хүн ажилтнуудынхаа хэрэгцээ, хүслийг гудалж үздэг. / Ажилтнууд чухам юуны төлөө ажилладгийг оПлгомжтой байдлаар товчлон сийрүүлэв: I, Ажлаараа бахархах ч 2. Ямар нэг үйл хэрэгт өөрийн биеэр I оролцох 3. Бусдад өөрийгөө ойлгуулж, хүндлүүлэх 4. Ажлын аюулгүй орлин^ 5. Сайн цалин 6. Сонирхолтой ажил 7. Өсөж, хөгжиж, тушаал ахих 8. Ажиллах сайхан нөхцөл 9. Сэтгэл санааны таатай орчин 10. Өөрийнхөө хүчийг мэдрэх Дээр дурдсан бүхнийг сайтар ажиглан тунгаа. Тэд тантай адил боддоггүй гэж үү? Лидер хүн гэдэг хийхийг хүссэнээ өөр нэгнээр хийлгэж чаддаг хүн юм. Учир нь тэр хүн ч бас уг зүйлийг хийхийг хүсдэг. Двайт. Д. Эйзенхауэр


ЗОРИЛТУУД Аливаа байгууллагад нааиадаж гурван товшиий зорилт байх ёстой. Тодруулбал: Ойрын зорилт, дундын зоршгг, алсын зорилт. Тэдгээр зорилтуудын гол утга самааг сайтар ойлгосны үндсэн дээр тэрхүү зорилтуудад хүрэхийн тулд өөрийнхөө удирддаг хэсгийн ажилтнуудад хамаг хүч авьяасаа хэрхэн. дайчлан ажиллах ёсгойг үлгэрлэн үзүүл. Түүнчлэн лидер хүн өөрийн зорилго, зорилтоо ухамсарлан ойлгох ба түүнд хүрэх арга замаа ч мэддэг. Таны шийдвэр бүхэн тэдгээр зорилго, зорилтуудтай уялдсан байх ёстой. Та хэзээ ч өөрийн болон байгууллагынхаа зорилгыг умартах ёсгүй богөод хэзээд урагшилж түүний төлоо тэмүүлэх ёстой. | Лмжилтанд хурэх хун цаг ургэлж зорилгоо эрж, туунийхээ төлөө мятралгүй урагшилдаг. ' Сесил Б. ДеМилле


ДҮРЭМ

ч

Дүрэм журмыг мэдэх төдий байна гэдэг хангалтгүй. Хамщйн чухал нь дүрэм журам яагаад байдаг хэрхэн бий болсныг мэдэж ойлгох хэрэгтэй. )Байгууллага бүхэн өөрийн гэсэн дүрэм журамтай байдаг нь танд нэгийг бодогдуулах сстой. Та өөрийн байгууллагын дүрэм журмыг сайтар судалж, үүх түүхээс нь мэдэх хэрэгтэй.) Ер нь дүрэм журам юуны тулд байдаг вэ? Хэрэв түүнийг зөрчвөл танай салбарт ямар хор уршигтай вэ? Эдгээр асуултыг өөрөөсөө асууж, дүн шинжилгээ хийн дүрэм журмын гол утга санааг ойлгон мэдэж, ажилтнууддаа уг дүрмийг мөрдөхийн чухлыг сануулах хэрэгтэй. Бусдыг чадварлаг удирдаж чаддаг хүн өмнө нь өөр бусдад дуулгавартай байж сурсан байх учиртай. Өрөөлийн угийг дуулгавартай хариуцлагатай сонсож чаддаг хун хэзээ нэгэн цагт удирдагч болох тавилантай. Цецирон


ХҮЧ Хүчний тухай ойлголт маш сонирхолтой байдаг. Хүчийг зөвөөр ашиглаж болно буруугаар ч ашиглаж болно. Лидер хүн хүчний эх сурвалж нь юу болохыг түүнийг хэрхэн олохыг мөн хэрхэн хадгалахыг сайтар ойлгож ухаардаг. Хүч гэдэг хүчирхэл биш. Дайны талбарт байгаа түм түмэн цэрэг эрс гэдэг хүчирхэл юм. Харин эр нөхрөө зэмлэнгүй харах эмэгтэйн харц гэдэг хүч юм. Ирээдүйтэй лидерүүд хүчний тухай ойлголтыг бүрэн төгс утгаар нь таньж мэддэг, Хүчийг чухам юу хүчирхэгжүүлдгийг тэд ойлгодог. Түүнчлэн хүчний тухай хүмүүс ихэнхдээ яг байгаа хэмжээнээс нь илүүгээр төсөөлдгийг бас ойлгодог. 'Лидер хүн хүчээр дутмаг байхгүйн тулд ямагт анхаарлаа хандуулна. |Хаана хүч агуулагдаж, байгааг алдалгүй олж мэдэх чадвар бол таныг гарамгай лидер болгох нэгэн түлхэц юм. Ихэнхдээ хэн ч байсан хэцуу бэрхийг туулаад гарчихдаг. Гэхдээ та хуний жинхэнэ зан чанарыг мэдье гэвэл туунд хучийг өгөх хэрэгтэй. Авраам Линкольн


САХИЛГА \Ч '1идср хүн сахилга гэгчийн эерэг, сөрөг утгыг nib алиныг нь ялгаж салган ойлгодог. | Гахилга бат зайлшгүй шаардлагатайг тэр М)дэх тул ажилтнуудыг тодорхой журмын цагуу сахилга баттай байхыг ойлгуулна. / Джилтнууд ажлын байранд шудрага, бодитой тхилга хэрэгжих ёстой гэж үзэх ба лидер нь ч ажилтнууддаа хатуурхдаггүй. Памуухан ярьж, ихийг бүтээ. Та хол явах Сюлно. Теодор Рүзвелт

ЦАГ ( Лидер хүн ямар цагт юу хийх ёстойгоо мэддэг. Хэзээ ярих Хэзээ дуугаа хураах Хэзээ урагшлах Хэзээ хойш суухаа тэр мэддэг. Лидер хүн хэзээ санаагаа илэрхийлж, хэзээ бусдаас асуулт хүлээхээ мэддэг. Юм бүхэн өөрийн гэсэн цагтай. Экклесиастес 3:1


УУР АМЬСГАЛ

Сайхан уур амьсгал гэдэг тухайн хэсгийн ажил урагштай сайхан явж байгаагийн илрэл юм. j Уур амьсгал гэдэг ихэнхдээ дотоод асуудал байдаг. Ү нэндээ удирдлагуудын бодлого болон гадаад хүчин зүйлээс энэ нь ихээхэн хамааралтай хэдий ч гол нь тухайн хэсгийг удирдаж буй лидерийн ажилтнууддаа нөлөөлөх нөлөөлөл хамгийн чухал үүрэгтэй. Лидер хүний өдөр тутмын амьдрал, хэлсэн хийсэн бүхэн нь бүгдийн нүднээ илхэн байдаг. Лидер нь шудрага, мэргэжилдээ чадмаг, 1 өөдрөг үзэлтэй бол тухайн хэсгийн уур амьсгал сайхан байна. Сайн уур амьсгал амжилтыг I авчирдаг, сайхан амжилт сайн уур амьсгалыг бүрдүүлдэг. | Баяр хөөрөөр бялхсан сэтгэл бүхэл өдөржин цуцалтгуй явна. Барайж гуньсан бодол тань харин барааны газар чхурэлгуй цуцна. Вильям Шекспир


ХЯЗГААР \ Ч Лидер хүн юунд хязгаардагдаад байгаагаа ухаарч ойдгодог ч чухамдаа түүндээ тэгтдээ хязгаарлагдан баригддаггүй. /Т ухайлбал годорхой нэг ажлыг гүйцэтгэх ёстой ч мөнгө югрөг хязгаартай зарах шаардлагатай бол гухайн нөхцөл боломжиндоо тулгуурлан чамгүй сайн гүйцэтгэж чаддаг байх жишээтэй. Гурван хүний хийх ажлыг хоёр хүн яаж хичээгээд ч сайн хийж гүйцэтгэж чадахгүй нь үнэн боловч сайн лидер байхад хоёр хүнийхээ хүчийг зөв хуваарилсныхаа ачаар гурваас дутахгүй сайн гүйцэтгэх боломж бүрддэг. Цаг гэдэг ямагт хязгаар болдог./Их хотыг ганц хоногийн дотор босгосон түүх хаа ч үгүй шүү дээ. Гэвч лидер хүн цагийг хамгийн үр дүнтэй ашиглах эрдэмд суралцсан байдаг. Золоор юунд Ч хязаарлагддаггүй зүйлс гэж бий: Мөрөөдлийг юу ч хязгаарлан боож үл чадна. Шинэ соргог санааг юу ч хязгаарлаж үл чадна. Энэрэл хайрыг юу ч хязгаарлаж үл чадна. Хэдийгээр та хамаг дэлхийг өөртөө дагуулж эс чадах боловч багахан хэсгийг нь бол зарим нэг хязгаараа гэтлэн гарсныхаа ачаар өөрийн мэдэлд оруулж болно шүү дээ. Бэрхшээл гэдэг зөвхөн ажлын явцад гарч ирсэн боломж юм. Хенри Ж. Кайсер


АЛДАА Нэгэнт төгөлдөр болоогүй энэ хорвоод алдаа мадаг хийгээд түүнээс үүдэх бэрхшээлүүдийг гарцаагүй туулах л болдог. Голчлон тухайн алдаа яг ямар цаг үед гарч байгаагаас хамаарч уршиг дагавар үүддэг. Алдаа гарсан тохиолдолд лидер хүн хор уршгийг тооцоолж, тэр бүхэнд аль болох бага өртөх арга хэмжээг цаг алдалгүй авна. Лидер хүн доод тушаалтнуудынхаа гарцаагүй гаргасан алдааг ямагт анзаарч мэддэг чадвартай байх ёстой бөгөөд жинхэнэ лидер хүн заримдаа тэдгээр алдаа мадгийг өнгөрөөж бүр дэмжих нь ч бий./Яагаад тэр билээ гэж та гайхаж болох юм. Тэгвэл ямар ч шинэ хандалгад хязгаар тогтоож болшгүй. Зарим нэг гайхамшигт нээлтүүд “алдааны” ачаар гарч ирсэн гэдгийг та санаарай. Тэд чадах л бцлно. Яагаад гэвэл тэд өөрсдийгөө чадна гэж итгэдэг. Виржил


хош игнол \ ч Хямралтай үед лидер хүн нөхцөл байдлыг >нгийн болгож, зөөлрүүлэх үүрэгтэй. Хүмүүсийн баргар царайг хөнгөн хошигнолоороо гэнийлгэх шаардлагатай. Доод тушаалтнууд ийм өнгө аясын ачаар дахин сэргэж зорьсон зорилго руугаа урагшлах урам зоригийг олдог. Тийнхүү тэд хамгийн хэрэгтэй зүйлдээ анхаарлаа хандуулж, ажил хэргээ амжилттай хийж дуусгахын төлөө ажиллаж эхэлдэг.

Хэрэв та инээмсэгяэдэггүй бол банкинд сая доллартай ч халаасандаа ганц центгуй явдаг хунтэй ижил юм. Лес Гиблин


ИРЭЭДҮЙ Ирээдүй гэдэг шинэ гэсэнтэй утга нэг юм. Ирээдүй гэдэг шинэтгэл, өөрчлөлт юм. Ирээдүй гэдэг өнгөрсөн үеийн хүчин чармайлт хүсэл зоригийн үр дүн юм. Одоо гэдэг маш чухал. Бид одоо үедээ байж өнгөрснөөсөө суралцах ёстой. Харин/ирээдүй нь хүрч чадаагүй алсын зорилгын билгэдэл болж байдаг. Тэрхүү алсын зорилгодоо хүрэхийн чухлыг лидер хүн ухамсарлан ойлгодог. [ Өнгөрсний туухээс мөрөөдөлд би дуртай.

Lлуутэй

ирээдуйн

Томас Жеферсон

БУСДЫГ ОЙЛГО Та бусдыг ойлгох чадвартай байх ёстой. Өрөөл бусдын өмнөө тавьсан зорилго, хүсэл эрмэлзэл, санаа бодлын тухай хоромхон ч гэсэн тунгааж нэг үз. ХэрэвДа доод тушаалтнуудынхаа санаа бодлыг ойлгож чадвал тэднийг зөв замаар удирдан чиглүүлэхэд улам хялбар б о л н о ./ Хун аливааг хоёр шалтгааны учир хийдэг. Сайн шалтгааиы учир туунчлэп бодит шалтгааны учир тэд алчвааг хийж гуйцэтгэдэг. Ж. П. Морган


ЗУРГАДУРААР БҮЛЭГ ЛИДЕР ХҮНИЙ АРГА БАРИЛ

Одоо та лидер хүн ямагт ө сө ж хөгж иж байдгийг ойлгож эхэлж байгаа байх. I Сайн, бусдад нөлөөтэй ахлагч болох хүн дээр дурдсан чадвар, давуу талуудыг эзэмшсэн байх шаардлагатай. ; Гарамгай сайн менежер болох хүнд үүнээс гадна бас хэд хэдэн чухал чадвар хэрэгтэй юм. Тэгэхээр сайн лидер болох хүнд бүр ч их чадвар, давуу тал хэрэгтэй гэж бодогдох нь гарцаагүй. Энэ бүлэгтээ бид урьд дурдсан чадварууд дээр суурилсан давуу чанаруудын тухай өгүүлэх болно. Энэ бүхэн таныг хөтлөх нь дамжиггүй. Хурсэн амжилт хийгээд гаргасан зутгэлээс жинхэнэ баяр баясгалан төрдөг юм. Франклин Д. Рүзвелт


ЛИДЕРИЙН ҮҮРГИЙГ УХААР Лидерийн байр сууринд томилогдсон л бол хангалттай гэсэн үг биш. Тухайн албан тушаалд томилогдсоныхоо дараа та өөрийгөө цэнэглэж, бусдыг удирдаж эхлэх ёстой. / Хүмүүс томилогдсон даруйдаа л сэтгэл ханаж хамаг юм ард гарсан гэж бодох нь элбэг. Харин ^/Ухаалаг хүн бол үүнийг зөвхөн эхлэл юм гэдгийг ухаардаг^ Лидер хүний үүргийг тов тодорхой ухаарч ойлгодог хүн зөвхөн албан тушаалын хойноос явдаг хүмүүсээс хавьгүй давуу чанартай юм. Хүмүүс чадварлаг хүнээр удирдуулахыг хүсдэг удирдуулах ч шаардлагатай болохыг ухаарсан хүнд өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэхэд хялбар байдаг. Та өрөөл бусдыг залж удирдсанаараа тэдний ч төлөө, өөрийнхөө ч төлөө санаа тавьж байгаа хэрэг юм. Таны ирээдүй олон юмнаас шалтгаалах хэдий ч ихэнх нь танаас л шалтгаалдаг. Франк Тайгер


АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ УХААН \Ч Хүн асуудалтай тулгарахыг хүсэх нь тун ховор. Хэдий тийм боловч асуудал гарч ирэхэд тэр бүхнийг шийдвэрлэх л болдог. Асуудал бэрхшээл гарч ирэхийн цагт лидер хүцАнд тэнд үсчиж өрөөл бусдыг зэмлэх ч юмуу\цэмий хоосон санаа зовниж суухын орондДгухайн асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэдэг. Тийнхүү шийдвэрлэснийхээ дараа дахин нэг алхам хийж өмнөхтэй ижил асуудал гарч ирэх боломжуудыг хаадаг. Дорой буурай хуний замыг хаан хөндөлсөх бул хар чулуу, эрч хучтэй хуний замд бол цаашдын ых аяны тулгуур тушиг нь болдог. Томас Карлил


ОВСГООТОЙ ХҮМҮҮСЭЭР ХҮРЭЭЛҮҮЛ Лидер хүн доод тушаалтандаа өөрийнхөө ажлыг өгөхөөс айдаггүй. Харин ч өөрийнхөө үүргийг хүлээж чадах хүнийг хайн олох бөгөөд мэддэг чаддагаасаа заан сургаж хэрэгтэй үед өөрийнхөө оронд ажиллуулах нь ч бий. Энэ нь түүнд хамаг хүчээрээ ажиллах боломжийг олгох бөгөөд илүү чухал ажил үүрэг гүйцэтгэж улам дээш өсөн хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Тиймээс чЬөрийг нь найдвартай сайн орлож чадах хүнийг олсондоо сэтгэл хангалуун байдаг./^ Доод тушаалтнуудын мэдлэг чадвар, эрдэм авьяас нь лидерийнх нь чадлаас хамаарна. Хамгийн их дутагддаг, хамгийн ховор чадвар бол чадварыг таних чадвар юм. Роберт Хоф


Л иарр Хүний Э рхум Ч лнлрууа/77

ТОДОРХОЙГҮЙГ ТОД ХАРАХ ЭРДЭМ \ ч Амьдрал гэдэг доод шатандаа тун энгийн зүйл. Босс тань танд ямар нэг ажил хийхийг даалгаж, та түүнийг нь гүйцэтгэнэ. Тийнхүү дээш өгсөх тусам хийх ажил тов тодорхой байхаа болино. Босс танд толгой эргүүлсэн даалгавар өгч, түүнийгээ гүйцэтгүүлэхийг хүснэ. Түүний гол хөшүүрэг, утга санааг нь зөв ойлгож, гүйцэтгэх эсэх нь таны хэрэг. Лидер хүн^ийм асуудлыг шүүрэн авдаг. Тэгээд ч тодорхойгүй зүйл гэдэг түүний хувьд эрх чөлөө, шинийг сэдэх боломж болно. Тэр өөрийн дураар ажиллана./ Хаашаа явах, ямар алхам хийх нь тодорхойгүй байхад олон ажилтанд ярвигтай, хэцүү байдаг бол лидер хүнд огт тиймгүй. Ямар ч замд хамгийн гарамгай амжилтанд хүрэхийн үндэс бол тухайн замын эзэн нь болоход оршино. Эндрю Карнеги


ТӨРӨЛХИЙН ЧАДВАРАА ХАРУУЛ Төрөлхийн чадвар гэдэг эхээс заяадаггүй юу? Магадгүй. I Хөдөлмөр, туршлагаас бий болдог уу? Магадгүй. Эрдэм мэдлэг, дадлага туршлага цогцолсноос бий болдог уу? Яг тийм. Төрөлхийн чадвар гэж чухам юу болох талаар мэргэжилтнүүд үеийн үед маргалдсаар байх биз ээ. Гэсэн хэдий ч жинхэнэ лидерүүд төрөлхийн чадвараа хадгалсаар байх болно. / Төрөлхийн чадвар гэдэг аливаа ажил хэргийг туйлын үнэн зөвөөр нь харж, яг яаж хийх ёстойгоор нь хийх чадвар Жош Биллингс


ЭРСДЭЛТЭЙ АЛХАМ Лидер хүн тооцоолсны үндсэн дээр эрсдэлтэй алхам хийдэг. / Лидер хүн гэдэг санасан зоргоороо дүрэм журмыг зөрчиж байдаг хүн биш. Харин эрсдэлтэй төслүүдийг сайтар судлан үзсэний үндсэн дээр тухайн эрсдэлтэй төслүүдээс хэрхэн улам их ашиг олж болохыг тооцоолон гаргадаг. Тэр ширүүн эсэргүүцэлтэй тулгарах боловч өөрийнх нь зөв бол түүнийгээ хамгаалж санасан санаагаа хэрэгжүүлэхийн төлөө зүтгэнэ. Гэвч ажиллагсдынхаа аюулгүй байдлыг эвдэн бусниулах алхам хийдэггүй. Зөвхөн өөрт нь л эрсдэлтэй байх замыг сонгодог. Үзээд алдахгүй бол юунд ч хүрэхгүй шүү дээ. Эрсдэлтэй замаар гуйхгүйгээр асар өгөөжтэй ур дунд хурнэ гэж угуй. Теодор Рүзвелт


ТЭРГҮҮЛЭХИЙН

төлөө тэмц

'Лидер хүн бүхэнд тэргүүлэхийг хүсдэг. / Түүнчлэн доод тушаалтнууддаа ийм үзлийг төлөвшүүлдэг. Лидер хүн хэзээд тэргүүлж, сэтгэлийн ханамжийг хүртэж байхыг хүсдэг. Зөв санаа олж, туунийгээ шинж. Хэрэгжүүл. Зөв хэрэгжуүлтлээ уйгагүй хөдөлмөрлө. Волт Дисней

ТЭРГҮҮЛЭН АЛХ Лидер хүний давуу чанар нь бусдынхаас багахан илүү байдаг^/Шинийг санаачлах бүтээлч, шаргуу чанаруудын хувьд ч мөн адил. Тэд бусдаасаа дэндүү тасарч дэндүү түрүүлдэггүй/Амжилтанд хүрэхийн тулд бусдын дэм тусыг авах шаардлагатай байдаг^ Хэрэв хэтэрхий тасраад явчихвал өрөөл бусдын тус дэмийг хүртэж чадахгүйд хүрнэ. Өрөөл бусад нь лидерээ гүйцэж чадахгүй бол хэцүү бэрхээс нь хуваалцаж чадахгүйд хүрнэ. Тиймээс та ганцаараа л явахыг хүсээгүй бол өрөөл бусдаасаа хэт тасралгүй тэргүүлэн алхах хэрэгтэй. Хэт алс холыг харах нь буруу юм. Нэг удаадаа бол ганц л алхам урагшил. Винстон Черчилл


ХАРИУЦЛАГА /

‘‘ 4

чЛидер хүн бүхний манлайд явж, хэрэгжүүлж буй төслийн алхам бүрийн төлөө хариуцлага хүлээнэ.Х Төсөл амжилттай бол үүнд лидер хамаатай. Амжилтгүй бол бас лидер л хамаатай. Хариуцлага хүлээх хүн байхад ажилтан ажиллагсад сэтгэл амар байх бөгөөд хэн нь жинхэнэ лидер вэ гэдгийг ухаарцгаадаг. Жанжин хүн уурэг хариуцлагыг хулээх бөгөөд “Манай цэрэг ялагдлаа ” гэж бус харин “Би ялагдлаа " гэж хэлдэг. . Энэ бол жинхэнэ баатарлаг хуний чанар юм. Антоинэ де Сэйнт-Эксюпери

ХЭЦҮҮ БАЙДЛЫГ БОЛОМЖ БОЛГО Таны гарт жимс байгаа бол түүнээс шүүсийг нь гаргаж сур. Д нд^хүн; энэ зөвлөмжийг дагаж хэцүү байдал рүхнийг боломж болгох замыг эрэлхийлдэг. лэцүү бэрх бүхэнд алтан боломж нуугаастай. Лидер хүн тэр алтан боломжийг алдалгүй ашиглаж хэцүү бэрхийг даван туудцаг. Нэгэнт л байшин шатаж эхэлсэн болохоор нэг сайхан дулаацаад авъя даа. Итали хэлц үг


ХЭЗЭЭД УРАГШИЛЖ БАЙ / ’Лидер хүн хэзээд урагшилж байдаг. Багахан хэмжээгээр ч гэсэн ямар ч байлаа урагшилж л байдаг/ Лидерүүд ямар ч мэдээлэл, ямар ч шинэ технологийг хамгийн түрүүнд хүлээн авах ёстой. Тэд төлөвлөгөөгөө зуун хувиар бус чадлынхаа дээд туйлаар биелүүлдэг. Төлөвлөснөөсөө тэд хоёр, гурав дахин илүүг ч хийж чаддаг. Та зөв зам дээр очсон байлаа ч хэрэв сууж байгаа бол босоод гуйх шаардлага зайлшгуй гарна., Артур Гходфри

ҮЛГЭР ж и ш э э “Та нар юуг ч гэсэн миний хийж байгааг дуурайлгаад хийж болно” гэж нэгэн компаний захирал хэлсэн байдаг. Хүмүүс зориуд юмуу санамсаргүй ямар ндг байдлаар боссыгоо дуурайдаг./Хэрэв та ирээдүйг харж, шинийг сэдэж, хөгжиж, ямагт урагшилдаг бол таны удирдаж буй хэсэг мөн л урагшлан хөгжих болно. Жинхэнэ лидер хүн бусдадаа хамгийн сайхан үлгэр жишээ болдогу Сайн хуний жишээ бол нудэнд узэгдэх гун ухаан юм. Англи цэцэн үг


ДОЛДУГААР- ЙҮЛЭГ ЛИДЕР ХҮН ЮУНААС ЗАЙЛСХИЙДЭГ ВЭ? А мьдралд юуг эс тохиолдоно гэх билээ. Та хамаг сайн сайхан чанар бүхнийг хөгжүүлж чадсан байлаа ч жинхэнэ лидер болоход саад тотгор болох зүйлс гарч ирэх нь олон. Энэ бүлэгт бид тэдгээр саад тотгоруудаас нэлээд хэдийг нь илчлэн бичлээ. Хэрэв та үнэхээр амжилтанд хүрэхийг хүсэж байгаа бол тэр бүхнээс холуур явахыг хичээх хэрэгтэй.

Хахир хатуу энэ хорвоод алдаа мадаг бүхэн асар их гарз, хохирол дагуулж явдаг. Краренс Дэй


хожимдох нь

1 Юунд ч байлаа гэсэн

бүү хожимд! / Хэрэв та хуралд хожимдож ирвэл өөрийнхөө цагийг ч өрөөлийн цагийг ч үрж байгаа хэрэг. Ямар ч ажил, ямар ч үйлдвэрт цаг гэдэг мөнгө^ байдаг. Хэрэв та ажилдаа хожимдож ирдэг, үдийн амралтаа хоёр гурван цагаар сунгадаг бол ажилтнууд таныг л дуурайдаг болно.

I

Цагийг урэх нь зугаа цэнгэмшн дээд туйл юм. Бенжамин Франклин

ХЭТ ИХ МЭДЛЭГ Лидер хүн ерөнхийдөө өргөн хүрээний мэдлэгтэй байк ёстой. Тийм боловч тодорхой нэг зүйлийн тухай хэт ихийг мэдэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Хэт их мэдлэгтэй байх нь таныг лидер болгохоосоо илүү гүйцэтгэх ажилтан болгох хандлагатай. j ] Агуу их хумуус агуу их эрдэмтэд байсангуй, агуу их эрдэмтэд ч агуу их хумуус байсангуй. Оливер Вендел Холмо&^

!


Лилг.р Хуиий Э рхчм Ч лпдруул/85

БУСДЫГ БУРУУТГАХ НЬ \Ч Лидерийн байр сууринд байхад юм бүхэн алдаа дутагдал хүртэл таны хариуцлагатай холбоотой болдог. Тиймээс ямар ч тохиолдолд бусдыг зэмлэж цагаа үрснээс ажил хэрэгт муугаар нөлөөлөх зүйлсийг багасгах талаар дорвитой ажил чийх нь чухал.

(

Эрч хучийг цогцлоо. Бусдыг буу буруутга. Сүн-цү

БУСДЫГ ШҮҮМЖЛЭХ н ь Лидер хүн ажилтнуудаа маш сайн ажиглаж тэднийгээ анхаарч байдаг., Доод тушаалтнуудаа бусдын нүдэн дээр шууд шүүмжлэхэд тэд тийм ч таатай байдаггүй. Шүүмжлүүлэх гэж ажилладаггүй болохоор тэднийг ингэж шүүмжлэх нь муу үр дагавар авчирна. Д ээд тушаалтнуудаа шүүмжлэх нь албан тушаалаасаа буух гарцаагүй шалтгаан болдог. Хэн ч хуний алдаа дутагдлыг олоод харчихаж чадна. Гэхдээ амжилтанд хурэхийн ундэс бол хуний авьяас чадварыг олж хараад магтаж сайшаахад байдаг юм. Бенжамин Франклин


АТААРХАЛ Лидер хүн өөрийн хийж байгаа зүйлдээ хамаг анхаарлаа төвлөрүүлж, юуг ч төгс сайн гүйцэтгэхийг эрмэлздэг.^ Тантай өрсөлдөж буй өөр бусад хүмүүс ч бас өөр өөрийн ажил хэрэгтээ анхаарлаа хандуулдаг. Тийм болохоор өрөөл бусдад атаархаж сэтгэлээ зовоож, цагаа үрж суухын оронд тэдний амжилтын баяр баясгалангаас хуваалцаж бдй^ Тэдэнтэй анд нөхрийн ёсоор харьц. Тэднээс суралц. Ялагч хүн ялагчтай л нөхөрлөдөг. Хамаг муу авирын дундаас атаархал гэгн хамгийн хүнд ачаа бөгөөд хамгийн гашуун үртэй нъ юм. Чарлес Кабет Колтон


ХЭТЭРСЭН ШАХАЛТ v4 Лидер хүн бусдад хэзээ ч хэтэрхий их шахалт үзүүлдэггүй/^ Тиймээс ч өөрийн болон бусдын өмнө бодит хүрч болохуйц зорилт тавьдаг. Хэрэв босс тань танд амьдралгүй, биелүүлэхэд бэрхтэй даалгавар өгвөл нөхцөл байдлыг зөвөөр тайлбарлаж, тоо баримт үзүүлж, хэрэв зайлшгүй гүйцэтгэх шаардлагатай гэвэл гарцаагүй хэрэглэгдэх зүйлсийнхээ жагсаалтыг гаргаж өг. Ажилтнуудад хэт их дарамт шахалт болох ажил ямар ч үр а.шиггүй бөгөөд шинэлэг, бүтээлч чанарыг үгүй х и й д эг ./ Хүч чадлаа хэрхэвч нэг дор шавхаж болохгүй. Билл Боуэрмэн


БАРДАМ ЗАН /Йэр сүрэндээ хэзээ ч бүү бард. Лидер хүнд ийм зан юу ч авчирдаггүй. ' у/Та ямагт доод тушаалтнууддаа тусалж, тэднийг дэмжих сэтгэлтэй байх ёстой./Ярвигтай тохиолдолд ч гэсэн тэгэх л хэрэгтэй. Үе үе алдаа гаргадгаа ямагт санаж байх хэрэгтэй. Гаргасан алдаагаа та ч мэддэг, ажилтнууд ч үүнийг тань мэддэг. Хэрэв та хэтэрхий бардам, хөөрүү зантай бол ажилтнуудаасаа тус дэм авч энэ алдаа мадгаа засч чадахгүйд хүрнэ. Хучин мөхөсдөж байр сууриа алдах нь тухайн байр сууринд тэнцэхгуй болохоо харуулж буй хэрэг юм. Станислас


\ ч

ҮРЛЭГ

Таны ажлын хамгийн гол хэсэг нь хүний нөөц болон өөр бусад нөөцийг зөв зүйтэй ашиглаж зорьсондоо хүрэхэд оршино. Хэрэгтэй нөөцөө дэмий үрвэл танай салбарт муугаар нөлөөлөөд зогсохгүй нийт байгууллагын хэмжээнд ч уршиг авчирна. Тиймээс^аг гаргаж үр ашгийн тооцоо хийж үрлэг зарлагыг хамгийн бага байх замыг бодож олох хэрэгтэй.у^ Хэмнэлт гэдэг сохор зоосоо харамлаж суухын нэр биш. Харин аливаа бүхний унэ цэнийг ухаарч, мөнгийг зөв зүйлд зарцуулахын нэр юм. Хэйкичи Хасэбэ


ХУДАЛ ҮГ Үйл бүхэн үртэй байдаг. Хэнд ч: ажилтнууддаа ч, өөр бусад хүмүүст ч хэзээ ч худал хэлж болохгүй.^/ Хүн зөвхөн өөрийгөө л хуурч чаддаг юм. Ральф Ваальдо Эмерсон

МӨРИЙ ТАВИХ НЬ Спорт наадам гээд юу ч байсан түүнд мөрий тавина гэдэг таны хуруу дутуу хөгжилтэйг харуулсан хэрэг болно. Жинхэнэ лидер хүн үүнээс аль болох зайлсхийдэг^/Учир нь энэ бол “алдах хүний” тоглоом болохыг тэр мэддэг. &

Өөрийгөө гаргуунд хаях нь хамгийн сайн буусан шоо юм. Англи цэцэн үг


САНХҮҮГИЙН БЭРХШЭЭЛ Хэрэв та өөрийнхөө мөнгө төгрөгийг хяналттай зарцуулж чаддаггүй бол ажилтнууд тань яаж танд итгэж хамаг мөнгө санхүүгийн асуудлаа даатгах билээ? Бизнсст тавигддаг шаардлага таны хувийн амьдралд ч бас тавигдах ёстой. /Сайтар төлөвлөж, хөрөнгийн эх үүсвэрээ үр дүнтэй зарцуулж, ашиглах нь бизнес болон таны амьдралд ижилхэн мөрдөгдөх зарчим юм. / Хэрэв та компанийхаа ажлыг няхуур болгоомжтой явуулдаг бол компаний ашиг орлого аяндаа өсөн нэмэгдэх болно. Бенжамин Франклин


өвчний чөлөө Өвдсөн бол чөлөө авах хэрэггэй. Эрүүл байгаа бол ажилдаа я в У Хэрэв та эрүүл хирнээ чөлөө авч ажлаас хойш суувал өөрийнхөө хаалганд бөмбөг оруулснаас өөрцгүй юм болно. Хэрэв та өөрийн муу занг дэвэргэдэг бол ажилтнууд ч бас өөрсдийн муу занг дэвэргэнэ. Тэд таныг хүндлэхээ ч болино. Бид хэн болохоо мэднэ. Гэвч хэн байж болохоо эс мэднэ. Вильям Шекспир

МАНСУУРУУЛАХ БОДИС 'Вайгууллага дээрээ зохиосон үдэшлэг дээр 'хэтэртлээ уувал хамаг юмыг баллаж мэднэ. У Өөрийн эрхгүй архи, хар тамхи гээд мансууруулах бодист татагддаг хүн хэзээ ч ямар ч байгууллагыг гарамгай сайн удирдаад авч явна гэхэд хэцүү байдаг. Хөлчуурсэн хун бодол санаагаа хянаж ул чадна. Дэйвид Грэйсин


ЦУУ ЯРИА

•\ ч

уу яриа бүү гарпуЦуу яриа гарахаас сэргийл. Лниргүй байна гэдэг хамгийн агуу хуч билээ. Чарлес де Гаулле

ХУУЛЬ БУС АЖИЛЛАГАА Ажил дээрээ ч, ажлаас гадуур явахдаа ч хууль бус үйлдэл хийхээс хэзээд зайлсхийх хэрэгтэй,/ Үнэтэй бэлэг, мөнгө төгрөг хэзээ ч хэнээс ч ! . авч болохгүй. I Ямар нэг байдлаар ялгаварлах, хөдөлморийн хууль зөрчих, эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахгүй өнгөрөөх зэрэг дутагдал гаргаж болохгүй. Хууль зөрчиж, бусдад уршигтай хэрэг таривал таны цаашдын ажилд асар их тотгор болохыг ямагг санаж явах хэрэгтэй. I '

Хууль гэдэг зугээр л хууль болохоороо бус харин зөв зуйлийг өгуулсэн байдаг болохоороо унэ цэнэтэй байдаг юм. Хенри Ваард Бийчер


ТӨГСГӨЛИЙН ҮГ Жинхэнэ лидер хүн буурьтай дарга, чадварлаг зохион байгуулагч байдаг. Тэр одоогийн нөхцөл байдлыг ойлгож, ирээдүйг тольдон харна. Ямар ч салбарт чадварлаг лидер болохын тулд та сайтар бэлтгэгдэж, лидер хүний үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаж, өрөөл бусдыгудирдан жолоодохдоо итгэл төгс байх чадварыг олохёстой. И нгээд л сэтгэл ханачихаж бас болохгүй. Чухамдаата мөнхөд лидер гэсэн нэрээ хадгалж үлдэх ёстой. Жинхэнэ лидер хүн насан туршдаа өөрийнхөө үүргээс няцдаггүй. Лидер байна гэдэгтэнгэрийн одыг шүүрэхтэй ижил юм. Нэгийг шүүрсэн бод дараагийнхыг шүүрэхийн төлөө тэмүүлнэ. j Энэ бол үнэхээр сэтгэлийг баясгасан, хөгжилтэй, гайхамшигтай, амьдралын үнэ цэнийг мэдрүүлсэн үүрэг юм.

Leader hunii erhem chanaruud  
Leader hunii erhem chanaruud  
Advertisement