Page 1

Сэрхэн е р ө н х и й з а х и р а л б о л о х вэ?" нэртэй ном АНУ-д гүйлгэм »й н нэг болж, олон хэлээр орчуулагдсан юм. Жеффри Фоксын ажил 1 Н баялаг туршлага, түүний өөрийн үгээр тайлбарладаг өвөрмөц арга I уг номын амжилт олох нөхцлийг бүрдүүлжээ. Аливаа байгууллагад хүмд )даг ээдрээтэй зорилт, асуудлыг Ф о кс энгийн ажиглалт, дүрэм журмаар |рлан үзэж, ингэхдээ заримдаа тас түс, сонин сануулга өгч, дүгнэлт хийх \жийг өөртөө олгодог байна. Энэ бүхэн нь ерөөс тодорхой мэт зүйлийг байдлаар харж, эндээс өөрийн ажил төрлийг удирдах бодит боломжийг ө нээхэд уншигчийг хүргэдэг хэмээн санагдаж байна. |бан тушаалын шатаар ахихаар эрмэлзэж буй бүх хүний хувьд, түүнчлэн а байгууллагын эрх мэдлийн оргилд хүрэх дүрмийг сонирхож буй :ийн хувьд эйэ ном мэдээллийн хосгүй сайхан эх сурвалж мөн. Уг номд лсан ажиглалт, сануулга, өөрийн ажил төрлийг удирдах зөвлөгөө нь өмнө жирийн менежер болон дунд зиндааны менежерүүдэд холтой нь маргаангүй бөгөөд компанийн захирал ч эндээс өөртөө, , өвөрмөц цөөж үй санааг олж авна.


HQM

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ БОДОХВЭ? Аливаа вашууллагын эрх мэдлийн оргилд гарах дурэм

The rules for rising to the top o f any organisation


Жеффри Ж.Фокс

ХЭРХЭН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ БОЛОХ ВЭ? “Хэрхэн ерөнхий захирал болох вэ?” нэртэй ном АНУ-д гүйлгээтэй номын нэг болж, олон хэлээр орчуулагдсан юм. Жеффри Фоксын ажил хэргийн баялаг туршлага, түүний өөрийн үгээр тайлбарладаг өвөрмөц арга барил уг номын амжилт олох нөхцлийг бүрдүүлжээ. Аливаа байгууллагад хүнд тулгардаг ээдрээтэй зорилт, асуудлыг Фокс энгийн ажиглалт, дүрэм журмаар хязгаарлан үзэж, ингэхдээ заримдаа тас түс, сонин сануулга өгч, дүгнэлт хийх боломжийг өөртөө олгодог байна. Энэ бүхэн нь ерөөс тодорхой мэт зүйлийг шинэ байдпаар харж, эндээс өөрийн ажил төрлийг удирдах бодит боломжийг өөртөө нээхэд уншигчийг хүргэдэг хэмээн санагдаж байна. Албан тушаалын шатаар ахихаар эрмэлзэж буй бүх хүний хувьд, түүнчлэн аливаа байгууллагын эрх мэдлийн оргилд хүрэх дүрмийг сонирхож буй хүмүүсийн хувьд энэ ном мэдээллийн хосгүй сайхан эх сурвалж мөн. Уг номд цуглуулсан ажиглалт, сануулга, өөрийн ажил төрлийг удирдах зөвлөгөө нь юуны өмнө жирийн менежер болон дунд зиндааны менежерүүдэд сонирхолтой нь маргаангүй бөгөөд компанийн захирал ч эндээс өөртөө үнэтэй, өвөрмөц цөөнгүй санааг олж авна.

Орчуулсан: Хянан тохиолдуулсан; Хэвлэлийн эхийг:

ч .д а в а а ж а в

О.ЧИНЗОРИГ Н.БАТДЭЛГЭР, Л.БУЯНХИШИГ

Оффсет хэвлэл, А5 формат, 118 хуудас, 7.35 х/х Хэвлэлийн эхийг “МАШ НУУЦ" сонины газарт бэлтгэж, “МӨНХИЙН ҮСЭГ ГРУПП” ХХК-д хэвлэв. Энэхүү ном нь Монгол Улсын Зохиогчийн эрхийн хуулиар бүрэн баталгаажсан тул тодорхой зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэх, олшруулахыг хориглоно.


,r ^

ТОВЪЁОГ {1}

Ямагт сайн цалинтай ажлыг сонго -11

{"> Туслах чанарын үүргээс зайлсхий, бизнестэй шууд холбоотой ажлыг эрэлхийл -1 3

{ III} Боловсон хүчний хэлтэс таны ажилд санаа тавина гэж бүү найд -1 5 {IV} Үйлчлүүлэгчдийг олж, тэднийг алдахгүй байхыг хичээ -1 6 {V} Бие, сэтгэлээ тайван байлга -1 8 {VI} Ганцаараа байхдаа ямар нэг хэцүү зүйлийг хий -1 9 { VI I } Хорсолтой үг нэгийг ч бүү хэл - 20 {VI I I } Өдөрт ядахдаа нэг цаг элдвийг бод - 21 {IX} “Шинэ сэргэг санааны ном” хөтлө - 22

{X } Хамт ажиллагсадтайгаа архи уух хэрэггүй - 23 {XI} Тамхи бүү тат - 24 { XI I } Офисын үдэшлэгт бүү яв - 25 {XI I I } Баасан гаригийг хэрэгтэй хүмүүстэйгээ уулздаг өдөр болго - 26

3

\


{ XI V} Та удирдлагандаа ажилладаг нөхдөө өөрийн холбоотон болго - 27 {XV} Бух хүний нэр усыг мэдэж ав - 28 {XVI} “Сайн ажилласанд баярлалаа!" аялал - 29 { XVII } Ядаж ганц удаа ч болов илүү утас цохь - 30 { XVIII } Ажилдаа 45 минутын өмнө ирж, тарсанаас хойш 15 минутын дараа явж бай - 31 {XIX} Хийх ажлаа гэртээ хэзээ ч бүү авч яв - 32 {XX} “Орох тасалбараа” өөрөө олж ав - 33 {XXI} Удирдлагатайгаа хамт томилолтоор бүү яв - 35 { XXII } Хоолоо өрөөндөө захиал - 37 { X X III} Нисэх онгоцонд дэмий юм уншиж цагаа бүү үр, ажиллаад л бай - 39 { XXI V} “Өөрийн мэдээний архивыг” хөтлө - 40 {XXV} Захидпыг гараараа бич - 41 { X X V I} Удирдлагатайгаа эрээ цээргүй байж болохгүй - 43

4

‘i


{ X X V II} Зааныг нуух гэж бүү оролд - 44 { XXVIII} Товойж харагдахыг чармай. “Үг хямд, ажил үнэтэй” гэсэн дүрмийг мөрд - 46 { XXIX } Амралтаа байнга эдпэж бай - 48

{XX X} Даргадаа үргэлж “ЗА” гэж хэлж бай - 49 { XXXI } Боссыгоо хэзээ ч гэнэт бүү сандарга - 50 { XXXII } Сайхан харагдахад нь өөрийнхөө босст, харин бүр илүү сайхан харагдахад нь боссынхоо босст тусла - 51 { XXXIII } Сайн боссыг алдаа гаргахад хүргэж болохгүй - 53 { XXXIV } Сардаа нэг өдрийг номын санд өнгөрүүл - 55 { XXXV} Жил бүр - нэг шинэ том амжилт - 56 { XXXVI } Дараахь номуудыг унш - 58 { XXXVII} Бүжгэнд явахдаа, бүжиглэх гэж байгаа шиг л хувцасла - 59 { XXXVIII } Хүмүүст өгөөмрөөр хөрөнгө оруул - 61 { XXXIX } Хүмүүстээ илүү мөнгө өгөхөөс бүү ай - 63

5


{X L } Ажиж, сонсохын тулд зогс - 65 { XLI} Компанийнхаа жинхэнэ эх оронч нь бай - 67 { XLII } Мэдээллийн цоорхойг олж, түунийг арилга - 68 { XLIII } “Гэрийн даалгавраа хий”, гэрийн даалгавраа хий... хий - 69 { XLIV } - Хэзээ ч бүү тэвд, бас бүү уурла - 70 { XLV } - Энгийн, тодорхой ярьж, бичиж сур - 72 { XLVI } Хүн бүрт өөр өөрөөр хандах хандлагыг ол - 74 { X L V II} Хүмүүсийг зохих ёсоор үнэл - 75 { XLVIII } Шагнал нь албан ёсны бус, гэнэтийн байх ёстой - 77 { XLIX } Хүн болгонтой эелдэг бай - 78

{ L> Өөрийгөө илүү сайн мэдрэхэд хүмүүст тусладаг арван үг, өгүүлбэр - 79

{L I} Алдар, амжилтыг шаргуу хөдөлмөреөр олдог - 80 { LII } Бод, хэмж, оролдоод үз - 81

6


{ LIN } Яарах нь алдагдалд хүргэдэг - 83 { LIV } Тоггвортой амжилтын зууханд нүүрс хий - 86 { LV } Хаанаас гарсан гэдэг нь бус, харин шинэ санаа нь өөрөө чухал - 87 { LVI } Офисын завшаан эрэх явдлаас хол хөндий бай - 88 { L V II} Аятайхан харагдахыг бод - 89 { LVIII } Та гайхамшигтай даргатай бол түүнийг дууриаж, түүнээс сурч, түүнд санаа тавь - 90 { LIX } Төсвийн хүрээнээс бүү гар - 91 { LX } Дайснаа дутуу үнэлж болохгүй - 92 . { LXI } Нэр алдар гутаагчдыг ганц сумаар “устгах” хэрэггэй - 93 { LXII } “Би дэмий л ингэж” гэдэг клубын гишүүн бол - 95 { LXIII } Санаа сэдэл төгс байх албагүй, харин гүйцэтгэл нь мадагР/й байх ёстой - 96 { LXIV } Өөрийн алдааг сонирхолтой, бахархалтай тэмдэглэн авч цуглуул - 97

7


{ LXV } Өнөөдрийн өдрөөр амьдар. Маргаашийн төлөвлөгөөгөө зохио. Өчигдрийн өдрийг март - 99 { LXVI } Цэнгэн, хөгжилд -100 { LX V II} Гэр бүлдээ хамгийн үнэтэй үйлчлүүлэгчийн адил ханд - 101 { LXVIII } - Зорилгогүй бол ялалт байгуулахгүй -103 { LXIX } Таны ажилтнууд эхнэр, нөхөртэйг бүү март - 105 { LXX Аливаа ажлыг худалдагчийн нүдээр хар -107 { LXXI > Айхтар шаргуу худалдагч бол - 109 { LXXII > Эзэнт улс бүү байгуул - 111 { LXXIII } Цаастай ноцолдохын оронд бүтээгдэхүүнээ ахиул - 112 { LXXIV } Сургах гэдэг нь суралцаж, үүний хамт урд нь явах гэсэн үг -114 ILXXV> Шинэ санааг багалзуурдагчдад будлиан тарих боломжийг бүү олго -116 Төгсгөлийн үг - 118

8


ОРШИЛ ЭНЭ НОМЫГ ТА ЯАГААД УНШ ИХ УЧИРТАЙ ВЭ? Хэрвээ та энэ номыг худалдаж авсан бол та нэр алдарт дуртай хүн байх нь. Хэрвээ энэ номыг танд хэн нэгэн хүн бэлэглэсэн юм уу уншаад өгөөрэй гэсэн бол хэн нэгэн гээд байгаа тэр хүн таныг мөн л ингэж үздэг хэрэг. Ямар нэг шинэ зүйлийг олж мэдэх, мэргэжпийн талаар өөрийгөө боловсронгуй болгох, сайн үйл хэрэгт хэрхэн хувь нэмэр оруулах тухай бодох, амжилт олж, санхүүгийн таатай байдалд хүрэх юм уу аль нэг байгууллагыг удирдахыг эрмэлзэхэд хүргэдэг нэр алдарт дуртай чанар бол эрүүл саруул чанар мөнөөс мөн. Ерөнхий захирал бол өөрийн байгууллагын ирээдүй, гүүний хөгжил цэцэглэлийг стратегийн үүднээс шуурхай хариуцдаг хүн юм. Ерөнхий захирал янз бүрийн дүрд хувирч болно. Энэ нь жишээлбэл, коллежийн захирал, гүйцэтгэгч түнш, үйлдвэрийн дарга, армийн генерал, Ромын пап лам, Хатан хаан юм уу мужийн захирагч байж болно. Хэрвээ том дарга болох нь таны хүсч байгаа чухамхүү тэр зүйл мөн бол энэ ном танд тустай.(Ажлын зуршил, амжилт,

цагийн тооцоо,

өрсөлдөгчид, хамтран зүтгэгчид,

хувь хүний хэв шинж, авъяас, янз бүрийн нөхцөл байдал гээд таны өмнө тавигдсан зорилгод хүрэх замд дорвитой нөлөөлж болох асар олон хүчин зүйл байдаг.) Энэ ном ажлын дадал дүйг сайжруулж, албаны шатаар ахих магадлалыг ихэсгэж, цагийн хуваарийг цэгцэлж, өрсөлдөгчдөөсөө давж 9


гарч, өөрийн авъяас билгийг чадварлаг ашиглахад танд туслана. Энэ бол зөвлөгөө, зөвлөмжийн шинжтэй ном. Түүнд тайлбарласан бүх санаа нь бизнес болон байгууллагыг удирдах ажил төрлийн бодит байдалд үндэслэсэн бөгөөд МВАгийн ямар нэг курсын хэсэг биш юм.(Эдгээр санаа нь ний нуугүй, тодорхой, ойлгомжтой, үндсэндээ ямар ч маргаангүй. Номыг уншихад хялбар, материал нь сэтгэл санаанд маш наалдацтай.

Ямар байх ёстой бус, ямар байгаагаар нь юмс үзэгдлийн дэс дарааллыг тусгасан дүрэм журам юм уу зааврын хэлбэрээр олон зөвлөгөөгтомъёолсон юм. Таныг албан тушаал ахихад туслах нь энэ номны гол зорилго мөн хэдий ч энэхүү зөвлөгөө, сургамжууд өдөр тутмын амьдралд ч ашиг тустай байх болно. Ажил төрөл худалдан авах юм уу эхлүүлэх нь корпорацийн ерөнхийлөгч юм уу ерөнхий захирал болох хамгийн зөв арга мөн. Хэрвээ та том корпорацид албан тушаал дэвшихээр төлөвлөж байгаа бол энэ таны зайлшгүй унших ёстой ном мөн. Та өөрийн бизнесийг эрхлэх бодолтой байгаа тохиолдолд ч энэ номыг унших хэрэгтэй шүү.

10


{ 1} Ямагт сайн цалинтай ажлыг сонго Хэрвээ та юу хийх гэж байгаагаа нэгэнт шийдчихсэн бол, ер нь банкны ажил, реклам, үйлдвэрлэл юм уу өөр ямар ч зүйл байлаа гэсэн өндөр цалин өгдөг тэр компанид ажиллахаар шийдээрэй] Хэрвээ та ямар салбарт амжилт олохыг хүсч байгаагаа сонгоогүй бол өндөр цалин өгдөг тийм ажлыг эрэлхийл,- Корпорацид ажиллаж байхдаа их мөнгө өгдөг тийм төсөл юм уу томилолт авахыг эрмэлз. Яагаад чухам мөнгө таны сонголтыг тодорхойлох ёстой вэ гэдэгт хэд хэдэн чухал шалтгаан байдаг. Нэгдүгээрт, бүхий л багц нэмэлт хангамж, төлбөр (бонус, шагнал), үүний өсөлт нь таны цалинд ямагт үндэслэх болно. Хувь процентын харьцааг үндэс болгон корпорацын бүхий л нэмэлт шагнал урамшууллыг өгдөг. Тэгэхлээр, 22 мянган долларын цалингийн арван хувийн нэмэгдэл нь 20 мянган долларын цалингийн мөн ийм нэмэгдлээс 200 доллараар их байна. Хоёрдугаарт, танд өндөр мөнгө төлбөл, тэр хэрээр та компанийндээдудирдлагадтовойжхарагдана. Гуравдугаарт, танд хичнээн өндөр цалин өгвөл тэр хэрээр танаас илүү ихийг хүсэн хүлээнэ.! Энэ нь таны хүлээх хариуцлагын цараа тэлж, таны шийдвэрлэх зорилт, асуудлын тоо ч их болно гэсэн үг. Харин үр дүнд хүрэх боломж их байх тусам амжилтад хүрэх зам төдийчинэ богино байх болно. Дөрөвдүгээрт, хэрвээ 50 мянган долларын цалинтай 11


албан тушаалд хоёр нэр дэвшигч байгаа, ингэхдээ нэгнийх нь цалин 30 мянга, нөгөөгийнх нь 40 мянган доллар бол тухайн үед хэн нь илүү цалин авч байгаа тэр хүн ажлын байрыг гарцаагүй авна. Өндөр цалин авч байгаа ажилтан ямагт сайн албан тушаал авдаг. Тэр хүн авъяастай эсэх, компанийн ажилдүнэхээр мэдэгдэхүйц хувь нэмэр оруулсан эсэх нь энд чухал биш. Корпораци ямагт бүх зүйлд хамгийн энгийн шийдлийг эрж байдаг. Харин сайн цалин авдаг ажилтныг тушаал дэвшүүлэх шийдвэрээс илүү ямар энгийн шийдвэр байж болох билээ? Тийнхүү эцэст нь, бизнест мөнгө гэдэг нь таны авсан оноог харагдуулдаг нэг ёсны самбар мөн.' Та хичнээн их оноо авнав, таны ажил төдий төрөл илүү сайн байна. Бүх зүйл хялбархан. • Олон байгууллагад илүү сайн цалин авдаг ажилтан бараг л шууд тушаал дэвшдэг. Хэн нэг нь корпорацын өндөр цалинтай ажилтныг дэвшүүлэхээр шийдвэрлэхэд бусад нь зөвшөөрдөг. Танаас дээгүүр цалин авдаг ажилтны толгой дээгүүр үсрэх нь тухайн үедээ түүнийг дэвшүүлсэн даргын шийдвэрт эргэлзээ төрүүлнэ. Харин энэ дарга бүр илүүөндөр цалинтай ажилтнуудын бүлэгт багтана. Өндөр цалинтай хүмүүс тухай бүр тушаал дэвших нь дээд удирдлага мэргэн ухаантайн бас нэг нотолгоо мөн.

12


{ 11} Туслах чанарын үүргээс зайлсхий, бизнестэй шууд холбоотой ажлыг эрэлхийл Гол салбар нэгжүүд бол мөнгө ихтэй тэр нэгжүүд. Хамгийн чухал ажил бол орлого, алдагдал шууд шалтгаалдаг тэр ажил мөн. Компанийн үндсэн болон туслах чанарын үүргүүдийн ялгаа нь заримдаа ялгардаггүй, гэхдээ бүх тохиолдолд гол ажил чухамхүү гол салбар нэгжид хийгддэг. Ийм нэгжид ажилд орох нь чухамдаа бизнес эрхлэхэд оролцох боломж олж авна гэсэн хэрэг юм. Арилжааны хэлтсийн ажилтан, дарга нар, бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер, үйлдвэрлэл эрхэлсэн менежерүүд, маркетинг хариуцсан захирал, шалгагч нар, төслийн менежер, ерөнхий захирлууд бол компанийн үндсэн гол үйл ажиллагаанд Г шууд оролцдог хүмүүс. Бизнест дэмжлэг үзүүлдэг туслах чанарын ажлууд нь хууль зүй, мэдээлэл, судалгааны болон захиргааны албадад төвлөрдөг.^Үндсэн гол ажлын зорилт нь үйлчлүүлэгчдийг татаж, барьж байх явдал мө^к Энэ зорилттой шууд холбоогүй бүх ажил нь хатуухан хэлэхэд илүүц юм. Олонхи компанид ажилтнуудын гол хэсэг нь нэг бол арилжааны хүрээнд, эсвэл захиргааны бүтцэд төвлөрсөн байдаг. Ер нь захиргааны ажилтнууд муу юм уу сайн байж болох нь онцгой ач холбогдолтой бус. Тэд авъяас билэггэй биш байлаа ч гэсэн тэдний байр тэргүүн шугамд байдаггүй 13


юм. Компани тэдний ажлаас тэгтлээ их шалтгаалдаггүй. Туйлын тодорхой хугацаатай түр ажил, завсрын алхам бол, хэрвээ тэнд овоо их мөнгө өгөх бол хоёрдугаар зэргийн ажил хийхийг зөвшөөр. Танай компанийн ямар ажил нь гол, ямар нь туслах чанарын шинжтэй болохыг та тов тодорхой ойлгож байх ёстой. Зөв сонголт хий. Хаана хэрэгтэй байна, тэндээс ажлын байр олж авч чадах хэрэгтэй.

14


{I l l } Боловсон хүчний хэлтэс таны ажилд санаа тавина гэж бүү найд Боловсон хүчний хэлтэс тушаал дэвших таатай нөхцл ийг бидэнд хангаж өгөх ёстой хэмээн олон менежер үздэг нь үнэхээр инээдэмтэй. Өөрсдийнх нь ажилладаг пүүст тэдний талаар асар том төлөвлөгөө бий хэмээн тийм менежерүүд үздэг. Ойролцоогоор арми юм уу цагдаагийн байгууллагын адилаар компанид бараг шууд л албан тушаал дэвшдэг хэмээн зарим нь боддог. Залуу менежер өөрийн үүрэгт ажлыг сайн хийдэг бол юунаас ч хожимддоггүй корпораци түүнийг юм уу эмэгтэй менежерийг дээш нь дэвшүүлдэг гэх. Бүх юм огт ийм байдаггүй. Корпораци танаас ерөнхийлөгчийг өсгөн хүмүүжүүлнэ гэж огт үгүй. Ерөөс хэн нэгний хувьд ийм төлөвлөгөө бий гэдэг нь эргэлзээтэй. Таны хувь заяа хэрхэх, тушаал дэвших нь гагцхүү таны мэдэх асуудал, Та чухамхүү юунд хүрэхийг хүсч байгаагаа мэдэж, энэ санаагаа хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг бодож олох хэрэгтэй. Компанийнхаа удирдах өндөр албан тушаалын нэгэнд суухын тулд танд ямар дадал дүй, туршлага шаардлагатайг та өөрөө тодорхойлох хэрэгтэй. Ийм дадал дүй, туршлагатай болох нь гагцхүү таны санаа тавих асуудал мөн^

15


{IV} Үйлчлүүлэгчдийг олж, тэднийг алдахгүй байхыг хичээ Үйлчлүүлэгчид бол аливаа компанийн амжилтын эх сурвалж мөн. “Үйлчлүүлэгч бол хаан”, “Бид үйлчлүүлэгчийн тусын тулд ажилладаг”, “Үйлчлүүлэгч бол ёстой жинхэнэ босс мөн” гэсэн хэллэгийг сайн мэднэ. Гэхдээ корпорацийн маш цөөхөн ажилтан эдгээр үгэнд итгэдгээ харуулахын тулд ямар нэг зүйл хийдэг. Харин удирдагч хүний албан тушаал хэдий чинээ өндөр, компани том байх тусам тэрээр бодит үйлчлүүлэгчидтэй тун бага ажилладаг. Удирдах хүмүүс компанидаа дотоод өөрчлөн байгуулалт хийж, орон тоог цомхсдтон, ингэхдээ элдэв яриа гарахыг зөвтгөж, “Бид үйлчлүүлэгчид хоёр юм уу гурван түвшингээр ойр болж байна” гэж ярьцгаадаг. Ёстой дэмий үг! Корпорацид аливаа ажилтан болон үйлчлүүлэгчийн хооронд ямар ч саад, хаалт байх ёсгүй. Харин яагаад ийм цөөн хүн үйлчлүүлэгчдийголж, алдахгүйнтулдажиллажбайдэгвэ?Яагаадгэвэлүйлчлүүлэгчидтэй ажиллах хэцүү. Үйлчлүүлэгч нар өөрсдөд нь санал болгож буй тэр зүйлийг худалдан авахаас татгалзаж, үнэ буулгадаг. Тэд шаардлагатай, хувирамтгай, өөрсдийнх нь хүсэлтийг биелүүлэх ёстой гэж үздэг. Тэд энэ хүсэлтээ оанаандгүй өөрчилжчаддаггүй. Харин цэвэр захиргааны үүрэг гүйцэтгэх нь хөнгөн, түвэггүй, аятайхан ажил мөн. Та зөвхөн өнөөдрийн төдийгүй маргаашийн худалдан авагчидтай ажиллах ёстой. Тэд бол шинэ бараа хийж, одоо 16


байгаагий нь борлуулах шинэ шинэ арга санал болгох боломж олгодог үзэл санааны эх сурвалж мөн. Таны санал болгож буй бараа таваар үнэхээр аль хэр чанартай, хэрхэн цагаа олсныг цаг алдалгүй үнэлж цэгнэхэд тэд танд туслана. Тэд таны өрсөлдөгч нарыг маш сайн төсөөлдөг. Хэрвээ та хэрэглэгч нараа мэдэж байгаа бол ирээдүйд таныг юу хүлээж байгааг та мэднэ. Утас дуугарахад олон ажилтан хариулт өгөхөөр түүнийг шүүрэн авахад бэлэн байх ёстой. Хэрэглэгч бол үнэхээр хаан. Харин хэн компанийн “Хаан ширээнд залрах” нь чухамхүү үйлчлүүлэгчээс шалтгаалдагийг корпорацийн ирээдүйн ерөнхийлөгч ойлгодог.

-

(

17 /


{V } Бие, сэтгэлээ тайван байлга Яаж мөнгө хийхэв гэж таны тархи бодно. Харин энэ тархийг таны бие авч явдаг. Таны бие хичнээн сайн байвал та өсөн нэмэгдэж буй ажлын ачааллыг илүү сайн дааж чадна. Бие, сэтгэл сайн байх нь бусад давуу талыг ч танд өгнө.

Албан тушаалын шатаар дээшээ авирч байгаа бүх

хүний ерэн хувь нь бие тааруу байдаг. Харин танд ажлаа эрт эхэлж, цөөн завсарлаж, өдрийн сүүлчээр ажлаа салхи шуурга шиг хурдтай үргэлжлүүлэх боломж бий болно. Үүний хамт та сайн унтах болно. Та эрч хүчтэй, эцэж цуцашгүй байх болно. Таны сэтгэл санаа үргэлж цовоо сэргэлэн байж,

гутралд орох аюул танд огт нүүрлэхгүй.

Танд оройн цагаар болон амралтын өдрүүдэд хөл бөмбөг үзэхээр явах, театрт очих юм уу ямар нэг бусад ажил төрөл хийх боломж, хүслийн аль аль нь байх болно. Та биё, сэтгэлээ хэрхэн сайн байлгах вэ? Өөрийнхөөрөө л бол.

18


{VI} Ганцаараа байхдаа ямар нэг хэцүү зүйлийг хий Ямар нэг хатуужил тэвчээр шаардсан, өөрийн гэсэн |үилийг тогтмол хийж бай. Цөөхөн хүн л хийхийг хүсэх ямар и н тийм зүйлийг хий. Ингэх нь тэсвэр хатуужил, өөрийн I >сэн чанарыг мэдрэх боломжийг танд олгоно. Ингэх нь (жзнесийн талбарт тулалдахад таныг сэтгэл санааны хувьд Сэлтгэж өгнө. Загвар зохион бүтээгчийн диплом авахаар бэлтгэж байгаа бол та жишээлбэл, шөнө дөл болтол ганцаарханаа ямар нэг хэцүү зүйлээр хичээллэ. Бусад бүх хүнийг унтаж байхад, ялангуяа өвөл. Эсвэл өглөө эрт хол зайд удаан гүй (гэхдээ хоолны цагаар бусдын дунд орчихоод шогшиж битгий гүйгээрэй). Түлээ хөрөөдөж, юм бичиж, ногооны талбайд ажиллаж, “Лир ван”-г унш. Гэхдээ үүнийг зөвхөн өөрөө, ганцаарханаа хий. Бүх нэртэй тамирчид өнгөц харахад тоогддоггүй юм шиг ажилдаа зориулсан эцэс төгсгөлгүй цагийг эргэн санаж болох юм. Корпорацийн ерөнхийлөгч нарын адил мөн ингэж эргэн дурсч болох юм.

19

]


{VI I } Хорсолтой үг нэгийг ч бүү хэл Хамт ажилладаг хүнээ буруушааж, түүнийг доромжлох юм уу гомдоож мэдэх тэмдэглэлийг хэзээ ч бүү бич. Эрээ цээргүй, гомдмоор, муу санасан үгсийг хэзээ ч бүү бич. Уурандаа юм уу хүнд хэцүү үедээ бичсэн захидлыг хэзээ ч бүү илгээ. Бизнесийн ертөнц маш давчуу байдаг. Таныг дөч, тавин жилийн турш ажиллах хугацаанд ажил дээр учирдаг хүмүүс тань өөр хэлтэст шинэ томилолт авна. Тэд албан тушаал дэвшиж, өөр компани руу явна. Компаниуд мөн өөрчлөгддөг. Эдгээр нь бусад компанитай нэгдэж, шинэ шинэ бизнес эрхлэх юм уу өөрсдөө ч бусдад уусах объект болдог. Таны харилцаа муутай байсан хамтран ажиллагч бүр хаана ч байлаа гэсэн, дэлхийн бөмбөрцгийн аль ч хэсэгт гэнэт таны хажууд гарч ирж мэднэ. Тэдний хэн нь ч нөлөө бүхий найз нөхөдтэй байж мэднэ. Өөрөө өөртөө бий болгосон дайсантай хаана ч, хэзээ ч учирч болохыг та огт мэдэхгүй. Хүмүүсийг өөрийнхөө эсрэг хэзээ ч бүү хандуул. Сайн харилцаа тогтооход өөрийн хүчийг зориул.

20 \ ы


{VIII} Өдөрт ядахдаа нэг цаг элдвийг бод Өдөрт ядахдаа нэг цаг элдвийг тунгаан бодож, төлөвлөж, мөрөөдөж, тооцоо хийн өнгөрүүлж бай. Өөрийн зорилгод дүн шинжилгээ хий. Боломж, бололцоогоо судла. Хүнд асуудлыг үнэлж цэгнэ. Шинэ сэргэг санааг тэмдэглэж ав. Та үйлчлүүлэгчид барааг хэрхэн санал болгож, эсвэл танилцуулах арга хэмжээг яаж зохиож байна гэж санаандаа төсөөлөн бод. Хүссэн үр дүнд яаж хүрэхийг тооцоол. Өөрийн санаа бодлын нөөцийг уудла. Та төлөвлөсөн цагтаа л өдөр бүр ингэж бай. Машин барьж явахдаа бус, ванны өрөөнд сахлаа хусч байхдаа бус, шогшин гүйж явахдаа бус, бичгийн ширээний ард сууж байхдаа эргэцүүлэн бод. Ажил дээрээ ажил төрлийн завсраар ингэх гэж бүү төлөвлө. Энэ нь таны анхаарлыг сарниулна.


{IX} “Шинэ сэргэг санааны ном” хөтлө Та илүүтэй таалагдсан ямар нэг тэмдэглэлийн дэвтрийг худалдаж ав. Энэ дэвтрээ нэг л тодорхой газар - ширээний шургуулганд, жишээ нь цүнхнийхээ халаасанд байнга байлгаж бай. Дэвтэрт өөрийн бүх төлөвлөсөн зүйл, зорилго, зорилт, мөрөөдлийг тэмдэглэж бай. Энэ дэвтрээ жил, cap, долоо хоног, өдрийн зорилтыг төлөвлөхдөө шинэ сэргэг санааны эх сурвалж болгон ашигла. Сайхан санаа төрөх үе заавал ирнэ. Ингэсэн үед энэ санаагаа хэрэгжүүл, тэгээд хийх шаардлагатай алхмын дарааллыг төлөвлөн хэрэгжүүл.

22


{X}

Хамт ажиллагсадтайгаа архи уух хэрэггүй Ажил дууссаны дараа та өөрийн багийнхантай хэзээ ч бүү архид. Энэ нь цаг, мөнгө дэмий үрсэн явдал болно. ,

Харин гэргий юм уу найзтайгаа нэг аягыг хөнтөрвөл дээр. Үдийн хоолны үеэр архи бүү уу. Харин ерөөс үдийн хоол идэхгүй байх нь дээр. Тоглоом тоглох юм уу ерөөс ажлаа үргэлжлүүлэн хий. Та менежерүүдийн явуулын семинарт юм уу өөр ямар нэг нийтлэг арга хэмжээнд оролцож байхдаа оройн хоолны өмнө коктейльд бүү оч. Жаахан гүйх юм уу усан санд сэл. Саун, шүршүүрт ор. Оройн хоолонд очихдоо өмсөх хувцасаа өмс. Таныг жаахан халамцуу байна уу даа гэж бусад хүнийг сэжиглэх тийм явдлыг бүү гарга. Энэ нь сул талын шинж. Энэ нь та өөрийгөө хянахгүй байгааг харуулж буй хэрэг.

■4Ч rS 23


{XI} Тамхи бүү тат Та янжуур татаж байхдаа ойр хавийн хүмүүст ямар ч таашаал өгөхгүй. Өөрийн тань ажилд туслаж болох тамхи татдаггүй хүнийг та цухалдуулж магадгүйгээс гадна таны ажлыг ч муутгаж мэднэ. Тэр ч байтугай тамхичид утаа, үнс, дутуу татаад үлдээсэн тамхи, балиар үнсний саванд дургүй байдаг. Тамхи татахын сөрөг талыг нийтээр мэдэх бөгөөд өргөн нийтлэгддэг бүх шалтгаан дээр нэмээд хэлэхэд бизнестэй холбоотой өөр санаа бодол ч бий. Тамхи татахад цаг ордог. Тамхи татах нь өөрөө өөртөө төвлөрүүлсэн сонирхол мөн. Харин бизнест амжилт олъё гэвэл та бусдын тухай, тэдний хэрэгцээ, хүсэл эрмэлзлийн тухай бодох шаардлагатай. Тамхи татах нь ингэхэд саад болдог. Тамхичид бол хяналтад байдаг тэр хүмүүс. Харин бизнест ялагчид бол хяналт тавьдаг тэр хүмүүс. Та ганцаараа юм уу найз нөхөдтэйгээ байгаа бол навчин тамхи татаж болно. Хэрвээ та корпорацийн тэргүүнийг харж байхад үнэтэй навчин тамхи татвал, том алдаа болно шүү. Тэр таныг маадгар, биеэ тоосон этгээд юм уу хэтэрхий их мөнгө үрдэг хүн байна гэж ойлгоно. Харин босс тань танд навчин тамхи бэлэглэвэл түүнийг нь хадгал. Ийм ялалтын тамхи татах нь танд бас эртдэж байж магадгүй.

24


{ XI I } Офисын үдэшлэгт бүү яв Бизнес-үдэшлэг юм уу “офисын үдэшлэг” гэж амьдралд огт байдаггүй. Амьдралд нэг бол удэшлэг эсвэл бизнес гэж л байдаг. “Офисын үдэшлэг” гэж нэрлэцгээдэг тэр зүйл бол бизнес мөн. Бизнес-үдэшлэг дээр хэзээ ч уйтгараа сэргээх хэрэггүй. Хэрвээ та ийм үдэшлэгт оролцохгүй бол ерөөс юу ч болохгүй. Үдэшлэгийг шүүмжпэх юм уу тийшээ очмооргүй байна хэмээн хэлж, хэнийг ч бүү гомдоо. Зүгээр л найрсгаар уучлал эрээд очсоны хэрэггүй. Та гэргийгээ авч явж чадахгүй бол компанийн зохион байгуулсан салхинд гарах зугаалганд огт явсаны хэрэггүй. Эхнэр, нөхөр нь оролцоогүй компанийн зугаалга бол эрсдэлтэй арга хэмжээ мөн. Бусад хүний өөртөө зөвшөөрдөг тэнэг явдлаас болоод таагүй хов жив таныг ч хөндөж мэднэ. Хэрвээ “Явахгүй гэж байгаа бол биднийг хүндэтгэхгүй байгаа хэрэг” гэсэн журам компанид үйлчилдэг бол бусадтай нийлэхээс аргагүй. Зөвхөн соодтой ус уу. Үдэи!тэг дээр дөчин таван минутаас илүү хугацаагаар байх хэрэггүй. Урьсан явдалд даргадаа талархал илэрхийлээд яваад өг. “Хаашаа явах нь вэ?” гэж танаас асуувал гэргийтэйгээ, аав, ээжтэйгээ, найз бүсгүй, эмчтэй, хөгжмийн багш юм уу дасгалжуулагчтай уулзана гэж хариулаарай.

25


{XIII} Баасан гаригийг хэрэгтэй хүмүүстэйгээ уулздаг өдөр болго Баасан гариг бүр та зүгээр л элдвийг ярьж хөөрөхөөр хэрэгтэй хүмүүсийнхээ хэн нэгтэй хоол идэхзэр яв. Энэ нь танай хэлтсийнх биш, гэхдээ таны хувьд чухал үүрэгтэй хүмүүс байна. Энэ нь таны ажлаа хийхэд тусладаг хүмүүс байна. Хэрвээ та

арилжааны хэлтэст ажилладаг бол энэ

нь арилжааны асуудал эрхэлсэн менежерийн туслах юм уу квот тогтоож өгдөг хүн, эсвэл үнийн бодлого хариуцдаг тэр хүн байж болно. Харин хэрвээ та маркетинг эрхэлдэг бол энэ нь үйлдвэрлэлийн хэлтэс, судалгаа, шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулах хэлтсийн хэн нэгэн нь байна. Та хаана ч ажиллалаа гэсэн ийм хүмүүс байнга олдоно. Танд хэн хэрэгтэйг мэдэхгүй байгаа бол үүнийг тодруул. Бизнес бол араа бүр нь ажиллаж байх ёстой нэг ёсны машин мөн. Эд анги бүрийг тослох ёстой. Эрхэлж буй албан тушаалаас үл хамааран танд хэн хэрэгтэйв гэдгийг тодруулаад, танд тэдний тусламж хэрэггэй, тусламжийг та өндөр үнэлдэг гэдгээ тэдэнд ойлгуул.

26

тэдний


{XI V} Та удирдлагадаа ажилладаг нөхдөө өөрийн холбоотон болго Таны хувьд албан тушаалын шатаар ахих цаг ирэхэд одоогийн хамт ажиллагсад таны өрсөлдөгч болно. Тиймээс одоо удирдлагандаа ажиллаж буй нөхдөөсөө хэн нэгнийх нь дэмжлэгийг олох чухал! Хэрвээ хамт ажилладаг нөхөр тань санаатай санаагүй таны төслийгунагахынтулд бүхнийгхийжбайгаатохиолдолд ажпаа хийхэд тэр нөхрийн багийн дэмжпэг туслана. Хэрвээ тэр нөхөр таны тухай сайнаар ярьж байгаа бол түүний ажилтнуудад таатай байх болно. Яагаад гэвэл тэд таны тухай мөн л ингэж бодож байгаа. Харин хамтран ажиллагч нөхөр таны үйл ажиллагаанд баярлахгүй, таны тухай муугаар ярьж байгаа бол ажилтнууд нь түүнд итгэхгүй. Учир нь тэд өөрсдөө таны тухай сайн сайхан бодолтой яваа.


{XV} Бүх хүний нэр усыг мэдэж ав Таны тогтоож, зөв хэлж байгаа өөрсдийнх нь нэр ус олонхи хүний хувьд маш сайхан сонсогддог. Та хамт ажиллагсдынхаа бүтэн нэр усыг заавал тогтоож, тэдний талаар ямар нэг зүйлийг мэдэж ав. Тэд юу эрхэлдэг, тэдний ажил яагаад чухал болохыг тодруул. Хэрвээ та энэ бүгдийг сайтар тогтоож, бусад хүн үүнийг мэдэх аваас таны ажил төрөл гялалзаад л явчихна. Үйлчлүүлэгч

нар,

таны

өөрийн

ажилтан

болгохыг

хүсч байгаа хүмүүс, эсвэл найз нөхдөө ажпын газар юм уу үйлдвэрээ танилцуулах аялалд урих нь ашигтай. Ирсэн хүмүүсийг ажилтнуудтайгаа танилцуулахдаа хүн болгоны юу юу эрхэлдэг, түүний ажил корпорацийн хувьд хичээн чухал болохыг зочдод тайлбарлаж өг. Таны ажилтнууд өөрсдөд нь ингэж анхаарал тавьж байгааг үнэлж, баярлах болно. Үнэндээ та тэд ямар чухал, сонирхолтой ажил хийдгийг харуулахын тулд цаг зав, хүч гаргалаа.

28


{ XVI } “Сайн ажилласанд баярлалаа!” аялал Аль болох дээд тушаалын удирдах хүмүүсийг хэлтсээрээ ор гэж урихыг байнга чармай. Ингэхийн өмнө танай ажилтнуудын тоогоор Зх5-ын хэмжээтэй хэд хэдэн карт бэлтгэ. Карт бүр дээр ажилтныхаа ажпын амжилт юм уу ерөөс түүний сайн талын тухай нэг юм уу хоёр мөр зүйл бич. Эдгээр картыг нийтийн үйлсэд оруулж буй тодорхой хувь нэмрийг нь мэдэж байна гэдгийг харуулснаар хүн бүрт биечлэн талархал илэрхийлэх боломжийг удирдах хүнд олгох баримт болгон ашигла. Ийм аяллаас бүгдээрээ хожино. Ажилтнуудын зүй ёсны нааштай сэтгэгдэл удирдах хүнд гарцаагүй таалагдана. Тиймээс эрэгтэй байна уу, эмэгтэй байна уу удирдах хүн танай нэгж салбарын ажил төрлийн байдлын тухай илүү сайн мэдээлэлтэй боллоо гэдгээ мэдрэх болно. Т анай ажилтнуудын ажпыг сонирхож, “дээрээс” үнэллээ гэдэг нь тэдэнд таатай байх болно. Энэ нь тэднийг илүү сайн ажиллахад түлхэц болж өгнө. Ингэхдээ та өөрөө тэдний өмнө сайхан харагдана. Тодруулбал, танай ажилтнууд нийтийн нааштай уур амьсгалыг таны амжилт мэтээр хүлээн авна. Та ийм зүйл хийж байна гэдгээ компанийнхаа хэнд ч, хэзээ ч бүү ярь.

29


{ XVII} Ядаж ганц удаа ч болов илүү утас цохь Түүхэн дэх хоёр гарамгай бейсболчид болох Тэд Уильямс, Жо Димажио нар багийнх нь бусад тоглогчийн нийлүүлсэн цагаас илүү хугацаагаар бэлтгэл сургуулилт хийдэг байжээ. Александр Грэм Белл арилжааны шинжтэй телефон аппаратын туршилтын загварыг боловсруулахаар нэг мянга гаруй туршилтыг хийсэн байна. Амжилт олж байгаа хувь хүн болон дунд зэргийн хувь хүний хоорондын ялгаа өчүүхэн юм. Үйлчлүүлэгчдээ нэг илүү утасдаж байгаа худалдагч, өөрийн эх бичвэрийн нэг илүү нооргийг бичиж байгаа зохиолч, өнөөдрийн төлөвлөгөө нь биелсэн ч эд бас нэг банз хадаж байгаа мужаан, нэг илүү ярилцлага хийж байгаа зах зээлийн шинжээч бүгдээрээ өөрийн ажилдаа илүү их амжилтад хүрэх нь лавтай.

30


{ XVIII} Ажилдаа 45 минутын өмнө ирж, тарсанаас хойш 15 минутын дараа явж бай Хэрвээ та

корпорацидаа эхний хүн болох бодолтой

байгаа бол одооноос л ажилдаа эхний хүн байхыг чармай. (джилдаа хожигддог хүмүүс өөрийн ажилдаа дургүй байдагО Ямар ч л байсан дээд удирдлага ингэж боддог юм. Юу гэвэл, хүмүүс кино үзэхдээ гарч эхлэснээс нь хойш 12 минутын дараа ирдэггүй шүү дээ... Ажилдаа эрт ирж байгаа тэр хүн бусдаасаа сэтгэл санааны хувьд илт давуу байдаг. Орой бүр ажил дээрээ 10 цаг хүртэл битгий бай. Энэ хүртэл ажиллах юм бол та ажлаа хийж амждаггүй юм уу таны хувийн амьдрал нэгл биш байна гэдгийгхаруулна. Сайндаа л арвантаван минут саатах нь ил үү дээр. Маргаашийн ажлын өдрөө төлөвлөж, ширээн дээр байгаа зүйлсээ цэгцэлж янзлахад энэ арвантаван минутыг зориул. Ямар ч л байсан та бүх ажилтны 95%-ийнх нь дараа явбал хичээл зүтгэлтэй ажилтан гэсэн таны нэр хүнд баттай сайн байх болно. Нисэх онгоцны нислэгийн хуваарь, арилжааны стратегийн тухай зөвлөгөөн, жилийн тайлан хурал зэрэг нөхцөл байдал таныг ажил дээрээ орой болтол саатахад хүргэдэг олон тохиолдол таны ажил амьдралын хугацааны туршид байх болно. Гэр бүлдээ илүү цаг зав гарга. 45 минутын өмнө, 15 минутын дараа гэдэг нь өдөрт нэг цаг, өөрөөр хэлбэл жилд 250 цаг юм уу 31 өдөр гэсэн үг. Та жилд бүтэн cap илүү ажиллах юм бол түргэн ахих ёстой! 31


{XIX} Хийх ажлаа гэртээ хэзээ ч бүү авч яв Гэр

орондоо

өнгөрүүлсөн

цаг мөч

бүр

танд

гэр

бүлийнхэнтэй харьцах, төлөвлөх, ашиг сонирхлоо өргөжүүлэх, хүүхдүүдээ бейсбол тоглож сургахад туслана. Хэрэв та хийх ажлаа гэртээ үргэлж авчирдаг бол та нэг бол (а) өөрийн цагийг муу хуваарилдаг, эсвэл (б) залхуу хүн, үгүй бол (в) ажлын бус цагаа дэмий өнгөрүүлдэг, эсвэл (г) дээр дурдсан бүх зүйл танд бүгдээрээ байдаг болж таарч байна. Сурталчилгааны хэлтсийн ажилдаа маш сайн эмэгтэй дарга бүтэн тонн гэмээр жинтэй ажпаа гэртээ ямагт авчирдаг байжээ. Түүний бага ангийн сурагч охин ээжийнхээ хийх ёстой байсан энэ бүх нэмэлт ажлыг хараад, “Ээж ээ, та муу сурагчдын тоонд багтдаг юм уу?” гэж гэнэхэн зангаар асуусан гэдэг. Удирдлагын ажилтнуудын хувьд хийх ажпаа гэртээ авч явахыгэрэлхэгзориг, нэртөрийн хэрэгхэмээн үздэгжамтай. Гэвч тийм чухал бус мэдээ болон компанийн нэн эртний түүхийг уншихаас өөр хэн ч, ямар ч ажлыг хэзээ ч гэртээ хийж байгаагүй билээ. Хийх ажпаа гэртээ авч харьдаггүйг тань танай удирдлага ажиж болох юм, Тэгвэл танд илүү их ажил даалгаж, илүү өндөр хариуцлага хүлээлгэх болов уу. Ингэвэл сайн.

32


{XX} “Орох тасалбараа” өөрөө олж ав Корпораци бүрийн оройд хаалттай, онцгой эрх дархтай гэр бүл, өөрийн гэсэн “коза ностра” байдаг. Энэ бүлэг хүмүүс хэнийг ерөнхий захирал болгох вэ, тэр ямар хугацаагаар бүрэн эрхээ хадгалахав гэдгийг эцсийн бүлэгт шийдвэрлэнэ. Та энэ бүлэгт багтах ёстой. Та өөрийн гойд амжилтын

ачаар тийшээ зүгээр нэг орох юм уу энэ байр

суурийг хичээл чармайлттай хөдөлмөрөөр олж авч чадахгүй. Авъяас билгээс гадна дээр байгаа энэ бүх хүнээс ялгаатай болгож өгөх хэн нэгэн хүн танд байх ёстой. Энэ “Хэн нэгэн хүн” янз бүрийн компанид өөр өөр байдаг. Зарим компанид орой нь тэр чигтээ арилжааны хэлтсээс алба ажлаа эхлэж байсан хүмүүсээс бүрддэг бөгөөд бусад компанид тодорхой үед дарга нарын онцгой талтай байсан нэг салбарын хүмүүс цөмөөрөө байдаг юм. “Компанийн үндэс суурийг тавилцсан” энэ хүмүүс, магадгүй тэд цөмөөрөө

Бостоны

шүтэн

бишрэгчдийн

бүлэгт

хамаарагдах

нь олонтаа байдаг, эсвэл... Чухамхүү хэн энэ явцуу бүлэгт ордогийг тодруул. Тзд яахлаараа тийшээ ордогийг тодруул. Орох тасалбар олж авах шаардлагатай нөхцлийг тодорхойл. Хэрвээ эдгээр нөхцөл таны хувьд бодитой биш бол “баталгаатай болгохын тулд” тэдэнд аутсайдер буюу “баян ходоод” хэрэгтэй юм биш биз гэдгийг бод (ийм явдал байнга тохиолддог). Хэрвээ энэ бүлэгт “орох тасалбар” огт олдохгүй гэдгийг та ойлгосон бол эндээс гарч, түүнийг олж 33


{XIX}

Хийх ажлаа гэртээ хэзээ ч бүү авч яв Гэр

орондоо

өнгөрүүлсөн

цаг мөч

бүр

танд

гэр

бүлийнхэнтэй харьцах, төлөвлөх, ашиг сонирхлоо өргөжүүлэх, хүүхдүүдээ бейсбол тоглож сургахад туслана. Хэрэв та хийх ажпаа гэртээ үргэлж авчирдаг бол та нэг бол (а) өөрийн цагийг муу хуваарилдаг, эсвэл (б) залхуу хүн, үгүй бол (в) ажлын бус цагаа дэмий өнгөрүүлдэг, эсвэл (г) дээр дурдсан бүх зүйл танд бүгдээрээ байдаг болж таарч байна. Сурталчилгааны хэлтсийн ажилдаа маш сайн эмэгтэй дарга бүтэн тонн гэмээр жинтэй ажпаа гэртээ ямагт авчирдаг байжээ. Түүний бага ангийн сурагч охин ээжийнхээ хийх ёстой байсан энэ бүх нэмэлт ажпыг хараад, “Ээж ээ, та муу сурагчдын тоонд багтдаг юм уу?" гэж гэнэхэн зангаар асуусан гэдэг. Удирдлагын ажилтнуудын хувьд хийх ажлаа гэртээ авч явахыгэрэлхэгзориг, нэртөрийн хэрэгхэмээн үздэгжамтай. Гэвч тийм чухал бус мэдээ болон компанийн нэн эртний түүхийг уншихаас өөр хэн ч, ямар ч ажлыг хэзээ ч гэртээ хийж байгаагүй билээ. Хийх ажлаа гэртээ авч харьдаггүйг тань танар удирдлага ажиж болох юм, Тэгвэл танд илүү их ажил даалгаж, илүү өндөр хариуцлага хүлээлгэх болов уу. Ингэвэл сайн.

32


{XX} “Орох тасалбараа” өөрөө олж ав Корпораци бүрийн оройд хаалттай, онцгой эрх дархтай гэр бүл, өөрийн гэсэн “коза ностра” байдаг. Энэ бүлэг хүмүүс хэнийг ерөнхий захирал болгох вэ, тэр ямар хугацаагаар бүрэн эрхээ хадгалахав гэдгийг эцсийн бүлэгт шийдвэрлэнэ. Та энэ бүлэгт багтах ёстой. Та өөрийн гойд амжилтын

ачаар тийшээ зүгээр нэг орох юм уу энэ байр

суурийг хичээл чармайлттай хөдөлмөрөөр олж авч чадахгүй. Авъяас билгээс гадна дээр байгаа энэ бүх хүнээс ялгаатай болгож өгөх хэн нэгэн хүн танд байх ёстой. Энэ “Хэн нэгэн хүн” янз бүрийн компанид өөр өөр байдаг. Зарим компанид орой нь тэр чигтээ арилжааны хэлтсээс алба ажлаа эхлэж байсан хүмүүсээс бүрддэг бөгөөд бусад компанид тодорхой үед дарга нарын онцгой талтай байсан нэг салбарын хүмүүс цөмөөрөө байдаг юм. “Компанийн үндэс суурийг тавилцсан” энэ хүмүүс, магадгүй тэд цөмөөрөө

Бостоны

шүтэн

бишрэгчдийн

бүлэгт хамаарагдах

нь олонтаа байдаг, эсвэл... Чухамхүү хэн энэ явцуу бүлэгт ордогийг тодруул. Тэд яахлаараа тийшээ ордогийг тодруул. Орох тасалбар олж авах шаардлагатай нөхцлийг тодорхойл. Хэрвээ эдгээр нөхцөл таны хувьд бодитой биш бол “баталгаатай болгохын тулд” тэдэнд аутсайдер буюу “баян ходоод” хэрэгтэй юм биш биз гэдгийг бод (ийм явдал байнга тохиолддог). Хэрвээ энэ бүлэгт “орох тасалбар” огт олдохгүй гэдгийг та ойлгосон бол эндээс гарч, түүнийг олж 33


чадах тийм компанийг эр. Хэрвээ банкны дээд менежмент бүхэлдээ зээлийн хэлтсийн ажилтнуудаас бүрддэг бол та хэсэг хугацаанд зээлийн асуудал эрхлэх ёстой. Хэрэв тэнд цөмөөрөө хуучин инженер байсан хүмүүс бол та инженер байх ёстой. Дээрхи хүмүүс арилжааны

менежерүүдээс бүрдэж байгаа бол

арилжаа эрхэл. Та энэ “гэр бүлд” багталгүйгээр компанийн ерөнхий захирал болж болохыг үгүйсгэх аргагүй. Гэхдээ энэ тохиолдолд

та удаан хугацаагаар тэсэхгүй нь лав. Гурван жил,

дээд тал нь таван жилийн дараа нэг бол нөлөө бүхий менежерүүдийн нэг, эсвэл томоохон хувьцаа эзэмшигч, үгүй бол захирлуудын зөвлөл дэх эрх баригч бүлгийнхэн таныг эмээл дээрээс чинь ховхолж хаяна.

34

/


{ XXI } Удирдлагатайгаа хамт томилолтоор бүү яв Корпорацид түргэн тушаал дэвшихийг хүсч байгаа хүмүүсийн олонхи нь удирдлагатайгаа томилолтоор явах боломж олдож байгаад баярлан дороо дэвхэрдэг. Компанийн захиргааны дарга юм уу ерөнхийлөгч сүүлчийн төслийн амжилтын тухай яриагаар сонсголыг нь мялааж, яасан ухаантай, харьцахад таатай хүн гэдгийг биеэр үзүүлэх боломжийг л хүлээж байдаг нь дээшээ гарах хамгийн зөв зам мөн хэмээн тэр ажилтнууд боддог. Ийм зальтнуудын жишээг хэзээ ч бүү дага. Сайн удирдлага таныг яриа хөөрөөнд хурц ухаантай гэдгийг бус, нэн түрүүнд таны ажлын дүнг ямагт харна. Сайн удирдлага бол ямагт маш ажилтай хүмүүс байдаг бөгөөд таныг тэдний хувьд онцгой чухал ямар нэг төсөл дээр ажиллахгүй байгаа бол, тэд тантай ярихад бус, өөр юунд ч хамаагүй чөлөөтэй арван минутаа ч зориулахыг илүүд үзнэ; Ажил хэрэгч аяллын цаг бол ажлын цаг. Тиймээс та түүнийг ажилдаа зориулах ёстой. Энэ цагийг ажил төрөлдөө ашигтайгаар зориулах ёстой. Тиймээс тусдаа аялахыг бод. Та компанийн дээд удирдлагын хэн нэгтэй нь галт тэргэнд хамт сууж, энэ цагийг ажиллаж өнгөрүүлбэл (чухамдаа ийм л байдаг) таныг өөрийнхөө мэрийлт чармайлттайг зориудаар үзүүлж байна гэж тэд бодож болох юм. Эсвэл, тэд аялж явахдаа сэтгүүл унших юм уу зүүрмэглэхийг хүсч байгаа бол таны мэрийлт тэдний хувьд жаахан эвгүй байдал 35


бий болгоно. Энэ нь бүр дор хэрэг. Тиймээс та нэг нисэх онгоцоор нисэх ёстой бол онгоцны өөр

ХЭСЭГТ

СУУ-

Зочид буудалд байх цаг бол мөн л ажлын цаг мөн. Хэрэв та өөрийн даргатайгаа яваа бол тэр таныг хамт хооллоё гэж эелдгээр урихыг өөрийн үүрэг хэмээн үзэж болох юм. Хэрвээ тэр ингэхгүй бол та гомдоно. Энэ хоёр тохиолдолд ажил хийх хүсэл алга болно.

36


{ XXII } Хоолоо өрөөндөө захиал Та ганцаараа аялж, таны ажлын өдөр үйлчлүүлэгч нартай уулзахад болон компанийн бусад асуудалд зориулагдсан болохоор үдэш нь та чөлөөтэй байх ёстой. (Ажил төрөлд хэрэгтэй гэдэгт та итгэлтэй байгаа үедээ л ажил төрлийн зоог барихаар төлөвлөөрэй. Энэ тохиолдолд өөртөө тодорхой зорилго тавьж, түүнд хүрэхээр чармай). Та оройг гэр бүл, найз нөхдөөсөө хол өнгөрүүлж байгаа болохоор ажиллаад л бай. Оройн хоолыг өрөөнд авчруулахаар захиалж, ажил төрлөө хий. Тайлангаа дуусгаж, дүн шинжилгээний тэмдэглэлээ уншиж, захидал бичин, электрон шуудангаа үзэж, зардлын тайлангаа гарга. , Та өрөөндөө оройн хоолоо идвэл цаг, мөнгөө хэмнэнэ. Энэ нь таны өвөрмөц чанарыг бататгаж өгнө. Энэ нь таны ажлын өдрийг уртасгаж, таны ажлын өрөөний хилийг тэлж өгнө. Стратегийн төлөвлөгөөгөө хэсэг хугацаагаар мартаж, телевизороор хөл бөмбөг юм уу сонирхолтой кино гарч байлаа ч гэсэн түүнийг бүү асаа, хоолон дээрээ нэг шил Beaulieu Vineyard’s cabernet sauvignon захиалж, цаг үеийн жирийн ажил төрлөөсөө нэгийг нь дуусга. Өглөөний хоолоо мөн өрөөндөө ид. Түүнийгягтовлосон цагт авчирч өгөг. Эртхэн босч дасгал хийгээд хувцасаа өмсч, ажлаа эхлүүл. Бусад олон зуун хүний хамт швед ширээний дэргэд таваг барин дараалалд ёрдойн зогсч, цагаа бүү үр. Нутгийн

сонинуудыг

бүү

унш.

Өдрийнхөө

ажлыг

'


төлөвлө. Өнөөдрийн зорилгоо дэвшүүлэн тавь.

Электрон

шуудангаар захидлуудаа илгээ. Бас өөр ямар нэг ажил хий. Хэрэв та оройн хоолны үеэр уулзахаар товлосон бол (энэ нь уулзах хамгийн тохиромжтой цаг), уулзалтын зорилго болон таны хэлэлцэх ёстой асуудлуудыг толгойдоо шингээ. Тавьсан зорилгодоо хүрэхийг чармай.

38


{ XXIII} Нисэх онгоцонд дэмий юм уншиж цагаа бүү үр, ажиллаад л бай Нисэх онгоцоор явахад хэцүү. Нисэх буудалд баахан хүн бужигнаж, яарч сандрах нь анхаарал сарниулдаг. Та нисэх онгоцонд суугаад утсаар олон удаа ярих нь юу л бол. Нислэгийн хугацаанд унэхээр хийж болох тийм ажил төрлөө хий. Жижигхэн цаасны хавчаар болон ажил руугаа буцаан явуулж болох марк наасан том дугтуй ав. Таны авсан санал юм уу ямар нэг арга, эсвэл уулзалтын дүнгийн талаар хариу багахан захидал бичихэд хэрэг болох жижигхэн дугтуй бэлтгэхийн тулд бас хэд хэдэн дугтуй, марк ав. Ийм аялал хийх бүрийдээ ажлын төлөвлөгөө гарга.

>

39


{ XXIV } “Өөрийн мэдээний архивыг” хөтлө Том, аятайхан тэмдэглэлийн дэвтэр худалдаж авах юм уу өөрийн компьютерийн файлд хуудас нээ. Ажпын эхний өдрөөс таны уулзах бүх хүнд файл нээж эхэл, тэгээд ажиллаж, танилц. Боловсон хүчинтэй ажиллах, брэнд удирдах, хэвлэх үйлдвэрийн

бүтээгдэхүүн

нийлүүлэх,

орон

тооны бус сэтгүүлчээр ажиллах гээд эдгээр хүмүүс юу юу хийдгийг дэвтэртээ бичихийг мартуузай. Хэрвээ цаасан дээр тэмдэглэл хийж, харандаа хэрэглэдэг бол ийм мэдээ байнга өөрчлөгдөх болно. Тодруулбал, хүмүүс ажил, утасны дугаараа өөрчилдөг. Танай ангийнхан, хуучин хамт ажиллаж байсан нөхөд зэрэг таны байнга уулзаад байдаггүй хүмүүст зургаан cap болоод зурвас явуулж бай. Нэрийн хуудсаа өгөхийг байнга хүсч бай, хариуд нь таны нэрийн хуудсыг авах нь лавтай. Энэ үеэс та тэдний файлд орно. Өөрийн мэдээний архивынхаа нөөц хувийг найдвартай газар хадгал. Эдгээр мэдээ бүх ажпын туршид танд хэрэг болно. Энэ нь хүн ёсны харилцаа, хэлхээ холбоотой байх маш энгийн ажиллагаа юм. Таны хийж байгаа шигээр өөр хэн ч танд ингэж хийж өгөхгүй. Хүн ёсны харилцаанд хөрөнгө оруул, хүмүүст хөрөнгө оруул (XXXVill бүлгийг үз).

40


{ XXV} Захидлыг гараараа бич Хариуцах эзэнгүй харилцаа улам өргөн тархдаг. Факс, электрон шуудан, олон зуун хаягаар шууд явдаг шуудан, өөрөө хариу өгдөг аппаратын бичлэг, пейжер, ATM, автомашины ярьдаг хаал га, таны хүссэнээр таныг өглөө сэрээдэг автомат ... Таны

өмнөөс

бичсэн

бичиг бүхий

мэндчилгээний

захидлыг худалддаг. Гэгээн Валентины өдөрт зориулсан сэтгэл уярам ил захидлыг хэн ч бичиж өгөхгүй (Улаан сарнай болон хөх нил цэцгийн тухай сана). Энэ тохиолдолд таны өөрийн гараар бичсэн захидал, зурвас онцгой танигдана. Захидал, зурвас нь нийтлэг эзэн биегүй олны дундаас ялгарахад танд туслаж, таны тухай ер бусын эрхэм, хүмүүжилтэй хүн гэж ярьцгаах болно. Эдгээр захидал нь хувь хүний онцлогийг өөртөө ямагт агуулдаг бөгөөд түүнд ямар нэг гоё сайхан өнгөрсөн үе байдаг, тиймээс ийм захидал хэзээ ч хуучирдаггүй. Хэн нэгэнд талархал илэрхийлж, хэн нэгнийг магтан сайшааж, хэн нэгэнд мэндчилгээ дэвшүүлж, харамсал илэрхийлж, эсвэл зүгээр л ямар нэг зүйлийн тухай ямагт мэдээлж болохтийм захидал явуулах зөндөө олон шалтагийг та ямагт олно. “Энэ нь таны хувьд сонирхолтой байж болох юм шиг надад санагдлаа”, “Та ерөөс маш сайхан үг хэллээ”, "Таны бэлтгэсэн шошийг магтаад, магтаад барашгүй” г.м... 41


Бичиг хэрэглэлийн аятайхан дэлгүүрт оч.

Жижиг

хайрцаг, хамгийн сайн чанарын ил захидал, дугтуйг захиал. Нэрийн хуудсан дээр таны нэр, дугтуйн дээр таны хаяг' байна. Энэ хайрцгийг бичгийн ширээнийхээ шургуулганд хийж, цүнхэндээ ийм хэд хэдэн ил захидал байнга авч яв. Эхлээд долоо хоногт нэг ил захидал явуул.

42


{ XXVI } Удирдлагатайгаа эрээ цээргүй байж болохгүй Ажил таныг даргатай тань холбож өгдөг. Гэхдээ та нар найз нөхөд биш. Та нарын хооронд ямар нэг хил, зааг бий. Харилцаагаа найз нөхдийн харилцаа болгох гэж бүу эрмэлз. Энэ хил, заагийг давж гарахыг удирдлагадаа ч бүү зөвшөөр. Даргатайгаа найз нөхдийн харилцаатай байх нь тун сайн гэж олон хүн үзэж, ингэх гэж ч мэрийдэг, Тодруулбал зөвлөгөөн хийлгэхээр сэдэж, дарга нарын уригдсан үдэшлэгт уригдахаар битүүхэн бодож, хотын гаднах элдэв клубт элсдэг. Гэвч энэ бүхэн амжилттай тушаал дэвших үндэс болж өгдөггүй. Энэ нь жинхэнэ авъяас чадвартай тэр хүмүүсийн зам. Тиймээс энэ нь санаархал болох нь илэрхий тодорхой юм. •өрийн дарга болон даргынхаа дарга нарыг илүү сайн мэдэхийг чармай. Тэд ямар ямар асуудалд санаа зовж, юу хийхээр төлөвлөж байгааг, зан чанар, атгаг санааны онцлог, хүчтэй болон сул тал зэргийг нь та мэдэж байх ёстой. Ажил хэрэг юм уу хувийн талаар ч туслахад ямагт бэлэн бай. Гэвч хил, зааг ямагт тодорхой байх хэрэгтэй. Өөр өөр компанид ажиллах болсноор та нар хэзээ нэгэн цагт найз нөхөд болж болох юм. Өөрийн захиргаанд ажиллагсадтай харилцахдаа ч мөн энэ дүрмийг мөрд.

43


{ XXVII } Зааныг нуух гэж бүү оролд Ноцтой асуудлууд ямагт гадагш гарч ирдэг. Хэрэв ямар нэг далд санаагүй байсан ч, эдгээр асуудлыг дуугүй өнгөрүүлж байсан бол үр дагавар нь уг асуудлын тухай цаг тухайд нь хэлж байснаас хавьгүй илүү ноцтой байх болно. Ноцтой асуудлыг нууж байх нь дээр гэж үздэг тэр хүнийг ямар ч нөхцөлд дампуурал хүлээж байдаг. Асуудлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс эмээдэггүй тэр хүн ямар ч нөхцөлд өөртөө баттай байр суурийг хангаж өгдөг. Ажил төрөл явах ёсоороо явахгүй байгааг та ойлгож, эсвэл хэзээ хэзээгүй тэнэг юм хийж байгаа этгээдийг олж харж, энэ нь ноцтой үр дагавартай байж болохыг та мэдэж байгаа бол энэ тухай даргадаа болон хамт ажиллагсаддаа хэл. Та удаан хүлээзнэвэл асуудал улам ноцтой болно. Та энэ асуудлыг өөрийгөө харуулах сайхан боломж болгож болно. Асуудлыг нарийн нягт томъёолж, түүнийгээ тайлбарла. Учирч болзошгүй хохирлыг тооцоол. Хэрэг явдал өрнөх болзошгүй хувилбарыг танилцуул. Гаргаж болох шийдвэрийг санал болго. Тусламж эр. Ингэх нь маш чухал. Та аж^л төрлийн мөн чанарыг бодитой тайлбарлаж, байдлыг хяналтдаа байлгаж байгаагаа харуулах нь бас чухал. Асуудлыг тодруулснаар та уг асуудлын өмнөх зүйлд холбогдолгүй байсан юм шигээр дараа нь ажилла. Уотергейтийн хэрэг, Вьетнамын дайн, том компаниудын гэнэтийн дампуурал зэрэг нь сайтар нуучихсан мэт санагдаж 44


байсан тэр заануудын сонгодогжишээ мөн.. .Энэ нь асуудлыг мэдлэггүйгээр удирдах нь сүйрэлт үр дагаварт хүргэсэн нөхцөл байдлын жишээ юм. Энэ бүх заан томоос том болж, харин тэдний энэ өсөлт сандрал, мэхлэлтийн даавраас үүдэлтэй байсан хэрэг. Нөхцөл байдлыг засах ёстой байсан менежерүүд далайн эрэгт барьсан элсэн цайзыг нь далайн түлхэлт нураачихвий хэмээн эмээж буй хүүхдүүд шиг байсан хэрэг. Ерөнхийлөгч Жон Ф.Кеннедийн алдаа Гахайн буланд хямралд хүргэсэн нь тодорхой болоход тэр яаж байсныг харьцуулалт хийх үүднээс дурдъя. Тэр олны өмнө телевизээр үг хэлэхдээ “ ...Миний буруу" гэж түрүүлж хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Тэр энэ байдлаас зүв зүгээр гарч, тэр ч бүү хэл улам хүчирхэг болсон юм.

45


{ XXVIII } Товойж харагдахыг чармай. “Үг хямд, ажил үнэтэй” гэсэн дүрмийг мөрд Худалдагч бараагаа хэрхэн борлуулдагийн адил та компанидаа өөрийгөө тэгж харуул. Харагдахуйц төслүүд дээр юм уу дарга нарын онцгой анхаарч буй төслүүд дээр ажилла. Компанийн хамгийн том том асуудал юунд оршиж байгааг хамт ажиллагсадтайгаа ярилцаж тодруул. Тэдний хамт бод. Гаргах шийдвэрийг эрж хай. Дүгнэлтээ шалга. Саналынхаа тухай тэмдэглэл

хөтөлж,

танилцах

ёстой

чухамхүү тэр хүмүүст өөрийн санаа бодлыг танилцуулахад санаа тавь. “Чи мөн сайн байна шүү” хэмээн өөрөө өөртөө хэлэхийг бүү зөвшөөр. Харин үүнийгээ ажпаараа дахин дахин харуул. Ү Х А Ү буюу “Ү г хямд, ажил үнэтэй” гэсэн дүрмийг сана. ХарвардынбизнесийнсургуулийнТэдЛевитт:“Хэрэгжээгүй санаа бол хариуцлагагүй зүйл мөн” гэж тэмдэглэсэн юм. Биелэгдээгүй төлөвлөгөө ямар ч үнэ цэнэгүй. Сайн санааг үнэхээр хэрэгжүүлдэг хүмүүс компаниудад ерөөс маш цөөхөн байдаг. Харин ингэж хэрэгжүүлэх чадвартай ажултан анхаарлын төвд гарцаагүй орж, шинэ зорилт шийдвэрлэх хэрэгтэй болоход түүнд байнга ханддаг. Та гялалзаж чадах тэр мөчийг барьж ав. Дээд менежментийнхэнд танилцуулга хийж, мэргэшлээ дээшлүүлж буй ажилтнуудын хэсэгт зааварчилгаа өгч, арилжааны менежерүүдийн зөвлөгөөн дээр танилцуулга хийх зэрэг нь маш 46


мэдэгдэхүйц ажип мөн.

Ийм боломжийг эрж,

та үнэхээр

гайхалтай сайхан үг хэлье гэж байгаа бол мэриилттэи ажилла.

*

«л

47


{ XXIX } Амралтаа байнга эдлэж бай Хэзээ ч амралт авч байгаагүй хэмээн сайрхдаг удирдах хүн нэг бол муу менежер, эсвэл ерөөс тэнэг хүн мөн. Ажил төрөл таны эзгүйд ч явж байх тийм байдлаар та ажил төрлөө зохион байгуулж чадах ёстой. Эс тэгвэл та өөр хот руу үйлчлүүлэгчтэй уулзахаар ч явж чадахгүй. Амралтаа эдлэхийн тулд ажпын хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Хэрвээ та амралтаа аятайхан газарт эдлэвэл цаашид танд хэрэгтэй байж болох хүмүүстэй уулзах магадлалаа нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна ингэж амрах нь амьдралын бусад хэв маягийг ажиглаж, шинэ загвар, бизнес эрхлэх бусад хандлагатай танилцаж, өөрийн мэдлэгийг тэлэх боломж юм. Ингэх нь ном бичиж, гэрэл зурагавах юм уу Италий.н Тоскани мужийн хоолны жорыг цуглуулах цаг юм. Энэ бол элдвийг тунгаан бодож төлөвлөх цаг. Сайтар бодож төлөвлөсөн амралт таныг онцгой мэрийлттэй ажиллахыг албаддаг нь багагүй чухал бөгөөд тиймээс амрахаар явахынхаа өмнө та олон ажпыг дуусгах ёстой. Амралтаа бүр урьдаас төлөвлө. Хэрвээ өвөл амрах гэж байгаа бол жилийн өмнөөс бэлтгэж дхлэ. Үүнийгээ удирдлагадаа урьдаас мэдэгд. Ам рал таа хэзээ ч б үү хой шл уул. Т а ажилтнууддаа утасн ыхаа дугаарыг хэзээ ч бүү үлдээ. Туршиж үз, янз бүрийн газарт оч, ингэхдээ л амралтаа аваад нэг тийшээ алга бол.

48


{XXX}

Даргадаа үргэлж “ЗА” гэж хэлж бай Үргэлж л “ЗА" гээд байх нь та өөрийн цагт тавих хяналтыг алдана гэсэн хэрэг огт биш гэдгийг цаг зохицуулах ном танд хэлээд өгнө.

Хэрэв танай дарга танаас ямар нэг зүйлийг

хүсвэл “За, би үүнийг чадна” гэж ямагт хэлж бай. Үүдний танхим дахь цэцгийг услаадах гэж тэр танаас хүсвэл, та цэцгийг услаад л өгчих. Даргынхаа хүсэлтийг ямагт анхааралтай сонсч бай. Түүний шаардаж байгаа тэр зүйл тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх зөвхөн нэг арга байж болох. Түүний санал болгосон шийдвэрт дүгнэлт хийж, энэ нь тухайн нөхцөлд тохирох эсэхийг тодруул. Тохирохгүй бол өөр шийдвэрийг санал болгоод түүнийгээ гүйцэтгэ. Удирдах хүн ямар ч хүсэлт тавилаа гэсэн та түүнийг зөвхөн биелүүлээд зогсохгүй жаахан ч гэсэн ахиухан, хүлээж байгаагаас арай эрт хийж, энэ ажилд өөрийн сэтгэл зүрх, урам зоригийг зориулах ёстой.! Ажил төрлийг хийж, амжилттай дуусгаж чаддаг хүмүүс өндөр албан тушаал

өөд хийх

дуусгана.

49

авиралтаа

амжилттай


{ XXXI } Боссыгоо хэзээ ч гэнэт бүү сандарга Дарга нар гэнэтийн зүйлд дургүй. Тэд өөрсдөд нь захирагддаг бусад хүн, залы ай өрсөлдөгчид, зах зээлийн хэлбэлзэл, өөрсдийнх нь дарга нарын гэнэтийн зүйлд бүр залхчихсан улс, Та тэдэнд сайн, муу ямар нэг гэнэтийн зүйл хэлэх хэрэггүй. Тэд юу болж байгааг л мэдэхийг хүсдэг. Төсөл хэрхэн явж байгаа тухай, сүүлчийн хямралыг давах арга хэмжээ аль хэр амжилттай болсон тухай, ер нь юуны ч тухай боссынхоо асуултад ямагт хариулж чаддаг байхыг хүсдэг. Байдлыг хэрхэн мэдэж буйг бүх хүн харахыг танай дарга хүсдэг. Тиймээс түүнийг юм мэддэггүй байлгах нь түүний талаар, нийт байгууллагын талаар ч ерөөс бүдүүлэг хэрэг. Таныг даргадаа ямар нэг гэнэтийн зүйл дуулгамагц тэр дорхноо л танд итгэхээ болино. Гэтэл боссын итгэл танд хэрэгтэй. Танай дарга сайн, муу хүн байлаа гээд, таны л дарга. Ялангуяа таны албан тушаалын эхэнд таныг өсч дэвшихэд түүний үзүүлэх нөлөө маш их юм. Танай дарга танд шууд хамааралгүй компанийн ажил төрлийн талаар бүхэлдээ хавьгүй их мэдээлэлтэй байдаг. Гэнэтийнзүйл дуулгаж, болжбуйявдлыгбуруутайлбарласан бол энэ нь таны хувьд аюултай. Өөрийгөө даргынхаа оронд тавиад үз. Танд гэнэтийн явдал хэрэгтэй юу? 50


{ XXXII } Сайхан харагдахад нь өөрийнхөө босст, харин бүр илүү сайхан харагдахад нь боссынхоо босст тусла Таныг тушаал дэвших боломжтой байхад, дээрх албан тушаал суларсан байх хэрэгтэй. Өнөөгийн даргынхаа залгамжлагч болох магадлал бол таны шилдэг магадлал мөн. Гэхдээ түүнийг дээш нь дэвшүүлж, албан тушаал нь сулрахад орлох хүн нь бэлэн байх хэрэгтэй. Ингэхдээ тэр өөрийг нь ингэж дэвшихэд таныг туслаж буйг харвал таныг цаашид ч rap дороо байлгахыг хүсэх болов уу. Одоо танд дэвших магадлал байна. Дарга нарынхаа зөвшөөрлийг авахгүйгээр таны босс таныг дэвшүүлж чадахгүй. Тиймээс та сайхан харагдахад нь боссынхоо босст туславал таны дэвших магадлал хэмжээлшгүй нэмэгдэнэ. Илүү дээд зиндааны удирдах хүн таны дэвшихийг илүү сонирхох нь олонтаа байдаг бөгөөд дэвших магадлал харагдахгүй байгаа бол, яг таны дээрх даргаас илүү хүчтэй дэмжпэгийг танд үзүүлж чадна. Хэрвээ энэ хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага, бодол төлөвлөгөөгурьдчилан тааж, тэдний асуудлын мөн чанарыг ойлгож, шийдвэр гаргах арга замыг эрж олохын тулд нэмэлт ажил хийж байгаа бол хавьгүй илүү харагдахад нь та тэдэнд туслаж буй хэрэг. Та хийж байгаа зүйлээ тэдэнд байнга хэлж бай. Ажлыг хугацаанаас өмнө дуусгахыг ямагт мэрий. Ямагт арай ахиухан хий. Тэдний ажлыг өөрсдийнх нь нүдээр харж сур. \

51


Төсөл хэрэгжуүлж, шинэ шийдвэр санал болгохдоо тэдэнд туслаж бай. Өөрийн ажлыг тэдний үзэл бодлын үүднээс авч үз. Тэднийг алдаа гаргахад хүргэхгүй байхыг мэрий.

52


{ XXXIII} Сайн боссыг алдаа гаргахад хүргэж болохгүй Та сайн даргатай бол танай компанид эрх мэдлийн шатаар авирах бараг л хамгийн гол нөхцөл танд нэгэнт байна хэмээн үз. Сайн дарга цаг нь болохоор өөрийнхөө суудалд тавихад таныг бэлтгэж байж болох бөгөөд түунийг дээшээ дэвшихэд танд ч гэсэн дэвших сайхан боломж бий болно. Сайн даргыгаа дээшээ дэвшихэд саад болж мэдэх алдааг гаргахад түүнийг хүргэж болохгүй. Энэ нь таны боломжид ч шууд хор хүргэнэ. Компанийн хөгжилд хохирол учруулахуйц алдаа гаргах боломжийг босстоо бүү олго. Танай компанийн ажил сайн байвал ажилтнуудыгдэвшүүлэх болон хөхиүлэн урамшуулахад чиглэсэн боломж, нөөц илүү их байх болно. Танай босст шийдвэр гаргахад илүү их баримт тодруулах

шаардлагатай

болвол

түүний

өмнөөс

энэ

ажпыг

хийж, эдгээр баримт сэлтийг нь олж өг. Хэрэв тэрээр чухал уулзалтад тааруухан бэлтгэсэн бол түүнд зориулан уулзалтын өмнө мэдээлэл хийж өг. Босс тань танилцуулах ажилд сулхан бэлтгэсэн бол энэ ажпыг илүү үнэмшилтэй болгохын тулд түүнд материал бэлдэж өг. Хэрэв та босстоо алдаагий нь хэлж өгөхийг хүсч байгаа бол уг алдааг түүнтэй бүү шууд холбож үз. “Та алдаа хийж байна” гэх юм уу “Таны илтгэлд алдаа байна” гэж бүү хэл. “Мэри, энэ төсөвт асуудал гарч болох юм. Төсөвт зардлын 53


үнэлгээг бууруулсан юм шиг байна. Хэрвээ бид цагт найм биш харин арван долларын хэмжээг үндэс болговол

бид

илүү бодит төсөвтэй болно” гэх маягаар даргадаа сануул. Дүгнэлт: “Надад алдаа гаргах боломж хэзээ ч олгож болохгүй шүү" гэж танай байгууллагад ажиллаж байгаа бүх хүн, гаднын гүйцэтгэгчдийн аль алинд хэл. Танд ийм дүрэм байгааг танай босс мэдэж буй эсэхийг магадла.

54


{ XXXIV } Сардаа нэг өдрийг номын санд өнгөрүүл Сардаа нэг удаа, тэр ч байтугай гурван долоо хоногт ганц удаа ажлын нэг өдрийг номын санд өнгөрүүл. Ажил дээрээсээ гарч, нийтийн номын сан, үгүй бол их сургуулийн номын сан руу яв. Томхон ширээнд суугаад хуримтлагдсан ажил төрлөө цэгцэл. Нарийн ширийн зүйлийг бүү тоо (тодруулахыг шаардаж буй зүйлийг хийхээс зайлсхий). Жижиг сажиг, хялбархан байлаа ч гэсэн хэрвээ хийхгүй бол том асуудал үүсгэж мэдэх тэр бүх ердийн ажлыг (зарлагын тухай тайлан гаргах, мөн тайлан унших) дуусга. Өөрийн том бөгөөд түвэгтэй төслүүдийг хэд хэдэн энгийн алхамд хувааж задла. Танай ажилтнуудын орон тооны мэдээг шинэчил. “Шинэ санааны ном”-ынхоо агуулгыг үзэж цэгцэл. Уулзалт яриа юм уу арга хэмжээний дүнгийн талаар бичих хэрэгтэй бүх захидал, талархал илэрхийлсэн захидал болон үйлчлүүлэгчдэд явуулах захидлуудыг бич. Хэн ч таныг ажлаас тань хөндийрүүлэхгүй чимээгүйхэн номын санд өнгөрүүлсэн ажпын нэг өдөр нь ажил дээрээ иим хугацаанд таны хийж чадахаас арав дахин их ажил хииж дуусгах боломжийг олгоно. Энэ өдөр их зүйл хийлээ гэсэн мэдрэмж нь танд өөртөө и и зх итгэл төрүүлж, та байдлыг хянаж байгаагаа мэдэж .max болно. Энэ нь ердийн үүрэгт ажлаа их урам зоригтой |үицэтгэхэд танд туслах болно.

55


{ XXXV} Жил бүр - нэг шинэ том амжилт Том корпорацийн удирдагчийн үүрэгт ажилд тэнцэхийн тулд та өргөн мэдлэг эзэмшиж, ном ихээр уншин тал талын сонирхолтой байх ёстой. Т а өөрийн удирдлагын асуудл ыг шийдвэрлэх арга замыг байгалиас, бусад соёлд байдаг амьдралын хэв маягаас, хөгжмөөс, минж өөрийн даланг хэрхэн барьдаг гээд юу л бол юунаас олж чаддаг ёстой. Ингэхдээ та олон ажилд самгардах биш, харин

гол зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж,

сахилгатай байх ёстой. Хэрэв та жил бүр амьдралдаа ядаж нэг шинэ зүйл нэмж чадвал компаниа удирдахад өөрийгөө сайн бэлтгэнэ. Гадаад хэл сурч, хятад хоолны мэргэжилтэн болж,

гэрэл

зураг оролд... Ном бичиж, цахирмаа цэцэг тарьж, гоёмсог шувуу үржүүлж, төгөлдөр хууран дээр Blueberry Hill-ийг /Луи Армстронгийн дуулснаар хамгийн их нэрд гарсан Эл Льюис, Винсент Роук, Дарри Столк нарын алдартай дуу/ тоглож сур. Ирэхарванжилдхүрэхийгхүсч буйтэрзүйлсийнжагсаалтыг гарга. Төлөвлөгөөнийхөө нэг ч заалтыг орхигдуулж болохгүй. Теннис тоглоход хэтэрхий хөгшдөж байна хэмээн та хэлж байгаа бол энэ нь та өөрийгөө өсч өндийж, хөгжих чадваргүй, улмаар үйлдвэрийн газрыг удирдаж чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг. Одоо танд энэ бүхнийг хийх цаг зав, эрч хүч байхгүй бол өнөөдрийнхөөс наад зах 56


нь хоёр дахин их хариуцлагын ачаа, хэмжээлшгүй их ажлыг та яаж дийлэх билээ? Та өсч өндийх чадвартайгаа харуул.

j


{ XXX V I} Дараахь номуудыг унш Роберт Апдеграфын “Улиг болсон Адамс” Рассел Конвеллын “Бриллиантан тал” Библи Сун-Цзы-гийн “Дайтах урлаг” Мусаши Миямотогийн “Таван цагирагийн ном” Карл фон Клаузевицын “Дайны тухай” Никколо Макиавеллийн “Хунтайж” Барлеттийн алдарт сургааль үгсийн эмхтгэл Вебстерийн толь, гуравдахь бүрэн хэвлэл Тэд Гудманы редакторласан Форберын бизнесийн тухай ишлэлийн эмхтгэл

Шекспирийн зохиолын бүрэн эмхтгэл Дэвид Огилвийн “Рекламын тухай” Эрнст Хемингуэйн “Нар мандаж байна” Уильям Стрункийн “Арга барилын бүрдэл хэсгүүд” Марк Твены “Гекльберри Финн” Томас Жефферсоны аливаа бүтээл

58


{ XXXVII } Бүжгэнд явахдаа бүжиглэх гэж байгаа шиг л хувцасла Хоёрдугааркурсынхны бүжигтүдэшлэгтзориулжхувцаслах тогтсон шаардлагыг хүлээн авахыг хүсээгүй оюутны зөвлөлийн залуу ерөнхийлөгчийн саналыг нэг ухаантай редактор няцаажээ. “Хэрэв чи хөл бөмбөг тоглохоор хувцасласан бол хөл бөмбөг л тогло. Харин үдэшлэгт явах гэж байгаа бол түүнд тохирохоор хувцасласан дээр” гэж редактор оюутны зөвлөлийн даргад хэлсэн байна. Харин энэ дүрэм ажил хэргийн амьдралд ч уйлчилдэг юм. Бизнес эрхлэхийг хүсч байгаа бол, ажил хэрэгч хувцас өмс. Хувцаслах дүрэм янз бүрийн орон, салбар болон компанид өөр өөр байж болно л доо. Энэ дүрэм нь соёл, арга барилын ялгааг тусган харуулдаг. Энэ нь хэвийн зүйл. Тиймээс та энэ ялгаанд анхааралтай хандах ёстой. Жишээ нь, Пуэрто-Рико юм уу Хавайн арал дээр богино ханцуйтай цамц өмссөн ажил хэрэгч хүмүүстэй байнга тааралдаж болно. Тариалангийн ажил удирддаг менежерүүд гутал болон өргөн хөвөөтэй бүрх малгай өмсдөг. Хүнд үйлдвэрийн менежерүүд хамгаалалтын шил зүүж, тусгай хувцас өмсч болно. Энэ бүхэн нь бүрнээ ойлгомжтой. Та бүх зүйлд, тухайлбал хувцас хунарын талаар компанийн ерөнхийлөгч шиг л байж сурах ёстой. Костюмд хамаг монгөө үрэх юм уу дэгжин чамин хувцасны рекламтай . 1ДИЛХЭН

болох хэрэггүй.

Ажил хэрэгч хүний хэрхэн хувцаслах ёстой тухай 59


{ XXXVI } Дараахь номуудыг унш Роберт Апдеграфын “Улиг болсон Адамс” Рассел Конвеллын “Бриллиантан тал” Библи Сун-Цзы-гийн “Дайтах урлаг” Мусаши Миямотогийн “Таван цагирагийн ном” Карл фон Клаузевицын “Дайны тухай” Никколо Макиавеллийн “Хунтайж” Барлеттийн алдарт сургааль үгсийн эмхтгэл Вебстерийн толь, гуравдахь бүрэн хэвлэл Тэд Гудманы редакторласан Форберын бизнесийн тухай ишлэлийн эмхтгэл

Шекспирийн зохиолын бүрэн эмхтгэл Дэвид Огилвийн “Рекламын тухай” Эрнст Хемингуэйн “Нар мандаж байна” Уильям Стрункийн “Арга барилын бүрдэл хэсгүүд” Марк Твены “Гекльберри Финн” Томас Жефферсоны аливаа бүтээл

58


{ XXXVII} Бүжгэнд явахдаа бүжиглэх гэж байгаа шиг л хувцасла Хоёрдугааркурсынхны бүжигтүдэшлэгтзориулжхувцаслах тогтсон шаардлагыг хүлээн авахыг хүсээгүй оюутны зөвлөлийн залуу ерөнхийлөгчийн саналыг нэг ухаантай редактор няцаажээ. “Хэрэв чи хөл бөмбөг тоглохоор хувцасласан бол хөл бөмбөг л тогло. Харин үдэшлэгт явах гэж байгаа бол түүнд тохирохоор хувцасласан дээр” гэж редактор оюутны зөвлөлийн даргад хэлсэн байна. Харин энэ дүрэм ажил хэргийн амьдралд ч үйлчилдэг юм. Бизнес эрхлэхийг хүсч байгаа бол, ажил хэрэгч хувцас өмс. Хувцаслах дүрэм янз бүрийн орон, салбар болон компанид өөр өөр байж болно л доо. Энэ дүрэм нь соёл, арга барилын ялгааг тусган харуулдаг. Энэ нь хэвийн зүйл. Тиймээс та энэ ялгаанд анхааралтай хандах ёстой. Жишээ нь, Пуэрто-Рико юм уу Хавайн арал дээр богино ханцуйтай цамц өмссөн ажил хэрэгч хүмүүстэй байнга тааралдаж болно. Тариалангийн ажил удирддаг менежерүүд гутал болон өргөн хөвөөтэй бүрх малгай өмсдөг. Хүнд үйлдвэрийн менежерүүд хамгаалалтын шил зүүж, тусгай хувцас өмсч болно. Энэ бүхэн нь бүрнээ ойлгомжтой. Та бүх зүйлд, тухайлбал хувцас хунарын талаар компанийн ерөнхийлөгч шиг л байж сурах ёстой. Костюмд хамаг мөнгөө үрэх юм уу дэгжин чамин хувцасны рекламтай адилхан болох хэрэггүй. Ажил хэрэгч хүний хэрхэн хувцаслах ёстой тухай 59


бичсэн ном (жишээ нь Жон Моллойн “Амжилтад хүрэх шинэ хувцас” юм уу мөн энэ зохиогчийн бичсэн “Сайн ажилтай ажил хэрэгч эмэгтэйн шинэ хувцас” гэдэг ном) худалдан авч, ажил сайтай хүмүус хувцаслахдаа ямар дүрэм баримтлахыг ойлгох гэж оролд.


{ XXXVIII} Хүмүүст өгөемрөөр хөрөнгө оруул Хамгийн шилдэг хүмүүсийг хөлсөлж ав.

Мөн хамгийн

шилдэг хүмүүсийг татаж, нотлох баримтыг дурдан, сургаж, шагнаж урамшуул. “Мөнгө хэмнэн”, өөрсдийнх нь үздэгээр “Боломжийн байж болох” зөвхөн тэр хүмүүсийг л хөлсөлдөг компаниуд тун тааруу дүн үзүүлэхээс зайлахгүй. Тус бүртээ 25 мянган долларын цалинтай ирэх хоёр дунд зэргийн ажилтныг бодвол жилд 60 мянган доллараар нэг гайгүй сайн мэргэжилтэн хөлсөлбөл дээр. Сэтгэл санааны капиталд ч бас гар таталгүйгээр хөрөнгө оруул. Шилдэг хүмүүстээ итгэл хүлээлгэж, бие даалгаж, магтаж сайшаа. Чухамхүү хүмүүс л ажил төрөл хийдгийг жинхэнэ удирдагчид сайн ойлгодог. Тиймээс тэд энэ энгийн үнэнийг хэзээ ч мартдаггүй. Армигүй генерал бол хэн ч биш. Танай байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс таныг дэмжин итгэл хүлээлгэж, хүндэтгэж, байгаа бол тэд таныг дээш нь түлхэнэ. Гэхдээ танай байгууллагын хүмүүс танаас өөрсдийнхөө авч байгаа зүйлийг л танд өгнө. Энэ бол таны толь мөн. Хэрэв та тэдэнд итгэл хүлээлгэж байгаа бол тэд хариуд нь танд итгэнэ. Удирдах хүмүүс хуурмаг, шударга биш, хулчгар, найдваргүй гэдгийг ажилтнууд нь мэддэг учир олон удирдагчид дампуурдаг. Хүмүүс удирдах хүнийхээ биеийн гажиг, оюун санааны талын алдаа, тэр ч бүү хэл ёс суртахууны зарим сул талыг тоодоггүй. Гэхдээ хүмүүст муу 61


хандахыг тэд хэзээ ч өршөөдөггүй. Дараахь шалгуурыг ашиглан ажилтнуудыг хөлсөл: • Шударга зан. Энэ бол эхний шалгуур мөн. • “Би үүнийг хийж чадна!” гэсэн хандлага. Маш чухал шалгуур. • Ухаалаг чанар. Хэрвээ хүн шинжлэх ухааны дэд эрдэмтнийг бодвол 10 хувь илүү мэрийлттэй ажиллахад хүрнэ гэдгээ мэддэггүй ч ойлгож байгаагаа мэдэж байвал энэ нь оюун санааны бүрнээ байж болох түвшин юм. Энэ бүх шаардлагад тохирох тэр ховор ажилтныг та олбол, түүнд гар таталгүй хөрөнгө оруул. Тэр үүнийг ойлгон үнэлж, таны оруулсан хөрөнгөнөөс илүүг буцааж өгнө. Хүмүүсийг тэнэг гэж битгий бод. Тэд мөнгөө алдаж, алдаа гаргах юм уу дайсантай болох гэсэндээ ажилдаа ирдэггүй. Амжилттай ажиллахад нь тэдэнд хэрэгтэй зүйл бол бага зэргийн ухаантай хөрөнгө оруулалт мөн.


{ XXXIX } Хүмүүстээ илүү мөнгө өгөхөөс бүү эмээ Танай ажилтнууд өөрсдийгөө ямар үнэтэйв гэдгээ мэднэ. Хэрэв ажилтан хунд нэг цагт 5 доллар төлөх хэрэгтэй бол тэр чухамхүү ийм мөнгө авах ёстой гэдгээ мэднэ. Та түүнд, жишээ нь, 4 доллар 75 цент өгвөл та хэмнэхээсээ илүү ихийг алдах болно. Өөрийгөө мэхлэгдлээ гэж үзсэн ажилтан нөхөн төлбөр авах боломжийг гарцаагүй эрж эхэлнэ. Тэрээр ажлыг яаралтай дуусгахаар ядаж ганц цаг үлдэнэ хэмээн бүү найд. Танд ердийн даалгавраас ямар нэг илүү зүйлийг түүгээр хийлгэх хэрэгтэй байгааг мэдвэл тэр огт хөдлөхгүй. Тиймээс эцсийн бүлэгт тэр таныг шударга бус байдал гаргасны хариуд эд материалын болон сэтгэл санааны төлбөр хийхийг албадах арга олохдоо л олно. Ажилтны ажил цагийн 5 доллар бол үүнийг бүгд мэднэ. Тиймээс түүнд 5 доллар 75 цент өг. Энэ нэмэгдэл нь дорхноо иөхөгдөх бөгөөд тэр ажилтан таны итгэлийг хариулахын гулд байдаг чадлаараа мэрийн ажиллах болно. Үүнийг ойлгодоггүй тэр менежерүүд харалган улс. Зардлыг овоохон багасгаж чадна хэмээн тэд боддог. Хүмүүс лжилтай байгаа учир аз жаргалтай байх учиртай гэж тэд боддог. Авч байгаа цалиндаа тохирохгүй тийм ажилтнууд ч байдаг. Ингэхдээ байгууллагын аль ч түвшинд тэдэнтэй шаралдаж

болно.

Тийм

хүмүүсээс нэн даруй

салбал

ижино. Учир нь яаж ажиллах ёстой, тэгэж ажиллаж байгаа ■үмүүсийн мөнгийгтэд булааж байгаахэрэг. Тиймтэжээвэр 63


хүний цалинг бусад ажилтнуудад хувааж өгч болно. Хүмүүст хэмнэлт гаргах гэвэл, дорвитой хэмнэлт гаргаж болохгүй. Хүмүүс бол таны нөөцийн нэн чухал зүйл, оруулсан хөрөнгөнөөсөө орлого олох нэн чухал механизм мөн. Та хүмүүсийн ачаар л мөнгө олж байгаа.

Хэрэв банкинд

таны дансанд хэвтэж байгаа мөнгө жилийн 20 хувийн хүү өгвөл та дансанд байгаа мөнгөнийхөө хэмжээг багасган “зардлаа бууруулах” уу? Мэдээж үгүй! Харин ч та мөнгөө нэмэгдүүлэхийг мэрийнэ. Таны хүлээж байгаагаас илүү ихийг хийхээр мэрийж буй хэд хэдэн чадварлаг хүн таны дэргэд ажиллавал ажил төрөл тань хавьгүй дээр явах болно. Яг ийм хэмжээний мөнгөөр олон хүн хөлсөлбөл, та хэзээ ч тийм амжилтад хүрэхгүй.

64


{ XL } Ажиж, сонсохын тулд зогс Компанийг тэргүүлж байгаа хүмүүс ажиглаж, бодож сэтгэжчаддагулс. Т эдхэзээчтастүсааш илдаггүй. Тэд өөрсдийгөө шинэ шинэ баримтыг тооцоолж, эргэцүүлэн бодож, ажиглан харж, хөрс суурийг тандаж, анхааралтай сонсдог гэж боддог. Тэд эргэн тойрноо харахын тулд зог тусан зогсч чаддаг. Тэд алдаа гаргах юм уу тэнэг зүйл хэлэхийнхээ өмнө зогсч чаддаг. Тэд хорон үгтэй захидал илгээж, тас түс хэлэхийг яардаггүй. Ингэхийн өмнө тэд басжаахан харзнаж, тунгаан боддог. Компанийн захирал болохын тулд та цаг алдалгүй зогсч, ийш тийшээ харан, сонсох чадварыг эзэмших ёстой. Сонсох гэдэг нь ялангуяа урагш улайран тэмүүлж буй эрч хүчтэй, ухаалаг хүмүүсийн хувьд ерөөс хэцүү зүйл. Гадаад орчноос ирж буй дохиог хүлээн авах чадвараа хурцлахын тулд та бэлтгэл сургуулилт хийх ёстой. Та хуцаагүй нохойн дуугарахыг ч сонсч чаддаг ноён Артур Конан Дойлын Шерлок Холмсын адил чанга хэлээгүй зүйлийг ч сонсч сурах ёстой. Таны үйлчлүүлэгч, нийлүүлэгч, удирдах хүмүүс, хамт ажиллагч, арилжааны хэлтсийн ажилтнууд, өрсөлдөгч гээд эргэн тойронд байгаа бүх хүн юу бодож байгааг та сонсох ёстой. Үүнд суралцаж болно. Ингэж суралцах аргыг байнга хэрэглэх хэрэгтэй. Таныг хийж байгаа зүйлээ орхи гэж хэн нэгэн нь хэлбэл энэ хүн рүү харж, өөрийнхөө хэлэхийг 65


анхааралтай сонсохыг албад. Сонсч чаддаг тэр хүн маш сайн ярилцагч гэж тооцогддог. Сонсох чадвар нь танд ухаантай, хэрсүү хүн гэсэн алдрыг авчирч өгнө. Сонс, сонс, бас дахин сонс.

66


{XU} Компанийнхаа жинхэнэ эх оронч нь бай Хэрэв та компани тэргүүлэхийг хүсч байгаа бол өөрийгөө түүнд бүрэн зориулж, түүний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эхлэн сурталчилагч болох ёстой. Та компанийнхаа үүргийг ойлгож, түүнд итгэх ёстой. Та компанийн соёлт байдлын дүр зураг нь болж, энэ соёлыг баяжуулах ёстой. Та компанидаа цуцалтгүй, айж эмээлгүйгээр, зэмлэлгүй ил тод хүчин зүтгэх ёстой. Боломж байвал та компанийн бүтээгдэхүүнийг өөрөө хэрэглэж, түүнийг эргэн тойрныхоо бүх хүнд идэвхийлэн сурталчил. Та бүтээгдэхүүнийг нь ичиж зоволгүйгээр байдаг дуу хоолойгоороо магтаж чадахгүй тэр компанид бүү ажилла. Хэрэв та өөрийн компанийн үйлдвэрлэдэг энэ хорвоогийн шилдэгт ордог йогурт, гар буу, шампань дарс юм уу утсан маханд итгэдэггүй бол энэ компанидаа ажиллах хэрэггүй. Олон түмний мэддэг компани бол түүний хувьцаагхудалдаж ав. Танай компанийн үйлдвэрлэдэг бараа худалдан авчихаар бараа бол түүнийг худалдаж аваад гэр бүлийнхэн болон найз нөхдөдөө шаргуу сурталчил. Таны ажилладаг компанийн хийж байгаа бүтээгдэхүүнд увайгүй хандах нь ирээдүйн ерөнхийлөгч бус, харин бүтэлгүй хүмүүсийн чанар мөн.

67


{ XLII} Мэдээллийн цоорхойг олж, түүнийг арилга “Би ... гэж бодож байна” эсвэл “Би ингэж үзэж байна” гэх юм уу “Надад... юм шиг санагдаж байна” хэмээн ярьж байгаа хүн бол бизнест өөрийнхөө хэлж буй зүйлийн тухай үнэндээ мэдэхгүй байна гэсэн хэрэг юм.1Та чухам юу мэдэхгүй байгаагаа, эсвэл танай байгууллага юу мэдэхгүй байгааг нарийн олж тодорхойл. *Энэ нь нарийн баримт байхгүй байгааг хэлж буй хэрэг. Баримтыг олж тогтоохын тулд офисоосоо гаралгүйгээр бие биетэйгээ ажил төрөл

л хэлэлцэж чаддаг овсгоотой

хүмүүсийн ярианд бүү уруу татагд. Ажил төрлийн байдлын тухай бодитой мэдээ олж ав. Үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчидтэйгээ ярилц. Хорвоогийн бүх зүйлийг мэдэх аргагүй гэдгийг ойлгож^ тухайн бодит мэдээллийг хичээнгүйлэн олж авдаг тэр хүн амжилт олдог.'


{ XLItl}

“Гэрийн даалгавраа хий”, гэрийн даалгавраа хий... хий Бизнест олон хүн үнэндээ тэгтлээ мэрийлттэй ажилладаггүй. Тэд хам хум хөдлөж, хоосон дүр эсгэн, маш ажилтай байгаа юм шигээр харуулахыг мэрийдэг. Тэд тайлан мэдээ уншиж, зөвлөгөөнд сууж, албаны урт гэгчийн тэмдэглэл хөтлөн, маягт бөглөж, бусад аргаар цагийг хоосон өнгөрүүлдэг. Энэ нь нэг л байрандаа өч төчнөөн хөдөлгөөн хийдэг “бүүвэй сандлын” байдал юм. Үнэхээр их ажилладаг хүмүүс харин ийм цаг хугацааг тун ч ухаантай зарцуулдаг. Тэд нарийн даалгаврыг шийддэг. Тэд чухал чухал мэдээ баримт олж авдаг. Тэд тодорхой ажил төрөлд хэрхэн үр дүнд хүрэхээ тодорхойлдог. Тэд захиалгыг биелүүлэх маш нарийн зүйл дээр ажилладаг. Тэд мэдээллийн бүх эх сурвалжийг олж, бүхий л боломжийг судлаж үздэг. Гэвч тэд голдуу бодож сэтгэнэ. Тэгээд гол зүйлийн учир начрыг олдог. “Бүүвэй сандлын” байдалд орсон хүн түүхийн шалгалтад бэлтгэхдээ найман бүлгийг арав дахин уншихад долоон цаг зарцуулдаг. Гэрийн даалгавар хийж чаддаг хүн энэ хугацаанд баримт сэлтийг нэгтгэн дүгнэж, энэ бүгдийг тогтоож авдаг. \Төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хам хум үйлдэл хэрэггүй. Энэ амжилт нь гэрийн даалгаврыг аль хэр нарийн нягт хийснээр тодорхойлогддог. ) 69


{ XLIV } Хэзээ ч бүү тэвд, бас бүү уурла Ямар ч нөхцөлд айвуу тайвуу, тайван байх чадвараас өөр юу ч бусдыг бодвол тийм их давуу байдлыг өгдөггүй. Томас Жефферсон

Дүрсхийн

уурлах,

удаан

хөшүүн

байх,

бодлогогүй

яаруу сандруу шийдвэр гаргах, хэтэрхий их дохиж занган ярих, шийдэмгий бус байдал гаргах зэрэг нь таны цухалдаж байгаагийн шинж тэмдэг мөн. Сайн ажилтай удирдах хүн хэзээ ч сандарч тэвддэггүй. Тэд өөрийгөө хянасаар байдаг учраас нөхцөл байдлыг хянаж чаддаг. Усан үзмээс шүүсийг шахаж авах үе бол дарс үйлдвэрлэлийн хамгийн чухал үеийн нэг мөн. Ингэхийн өмнө ургац хурааж, түүний чанарыг шалгаж, зарим жимсийг ялган хаяж, харин үлдсэнээс нь шүүс гарган авч, дараа нь үүгээр дарс хийдэг. Энэ үед алдаа гаргаж, газрыг муу боловсруулсан бол бүтээгдэхүүний бүх чанарт таагүй нөлөөлж болно. Харин энэ нь нэр хүндээ алдаж, үнэ буурч, ашиг орлого багасахад хүргэнэ. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө ид ургац хурааж байхад дарсны нэг алдартай үйлдвэрийн захирлын өрөөний утас дуугарсан байна. Манай дарсны мэргэжилтэн гэнэт халагдчихжээ гэж менежер хэлжээ. Захирал мэдээжээр түүний халагдсанаас гарч болох сөрөг үр дагаврыг тэр дор нь үнэлж цэгнээд тун чиг тайван байжээ. Тэр хэдэн минут 70


бодож сууснаа ’’Хэрэв дарсны мэргэжилтэн халагдаагүй, нас барчихсан бол та яахав?” гэж асуусан байна. “Энэ албан тушаалд өөр хүн томилно” гэж менежер хариулжээ. “За, ажилдаа ор” гэж захирал хэлсэн байна. Дарсны шинэ мэргэжилтэн бас арвантаван жил ийн турш компанийн уламжлал ыг үргэлжпүүлжээ. Хэрэв хамт ажиллагсад танд таагүй сануулга өгч байгаа бол бүү марга. Харин инээвэл дээр. Таны талыг баримтлагчид яг тань шиг л доромжлуулах болно. Харин та байдлыг хянаж байгааг хар буруу санагчид мэдэрнэ. Ямар ч нөхцөлд та өөрийнхөөрөө л байдгийг ойлгуул. Зөв ч байлаа гэсэн хэзээ ч бүү уурла. Уурлаж байгаа хүн ойр хавийнхаа хүмүүст буруу санаа төрүүлдэг. Ямар ч нөхцөлд тайван байж сур. “Тайван байгаарай” гэж өөртөө хэл. Хэрэв танд шийдвэр гаргах арван секунд байгаа бол сайтар тунгаан бодоход үүний есөн секундыг нь зарцуул.

71


{ XLV } Энгийн, тодорхой ярьж, бичиж сур Та өөрийгөө ойлгуулахаар тэгэж ярьж, бичиж сурах ёстой. Бизнесийн хүмүүс харилцааны соёлд сулхан байдгаас цаг, мөнгө хамгийн ихээр үрэгддэг.

Ямар ч ашиггүй

рекпамд жил бүр олон тэрбум доллар зарцуулдаг. Ашиггүй, хэнд ч хэрэггүй ажпаас болоод хүнд хэрэгтэй олон тэрбум цагийг хоосон өнгөрүүлдэг. Олон тэрбум хуудас цаас огт уншигдалгүй хаягдал болдог. Ажил хэрэгч харилцааны хэл энгийн, авцалдаатай, ойлгомжтой байх ёстой.' Ялангуяа ажил төрлийн уг мөн чанарт шууд хамаатай бичгийн болон аман мэдээний аль аль нь ажил төрлийн чухамхүү уг мөн чанарыг тайлбарласан байх ёстой. Урт, уйтгартай, гоёж чимсэн юм уу этгээд үг хэллэг энд ерөөс зохисгүй. Хэрэв таны дор ажилладаг хүмүүс таны ярьж байгааг буруу ойлговол тэд буруу ажиллана. Хичнээн л бол хичнээн шаардлагатай цагийг гарга. Гэхдээ та тэднээс юу хүсээд байгаагаа бүрэн тодорхой болго. Харилцааны урлагийг эзэмших нь хэцүү ажил. Та хүмүүсийг мэдрэх ёстой. Таныг сонсч байгаа сонсогчид юм уу уншигчдад юу хэрэгтэйг та ойлгож, тэдний сэтгэлгээний дүр зураг, боловсролын түвшингхаргалзан үзэж, тэдэндтааламжтай цагийголж, мэдээлэл хүргэх хамгийн боломжтой аргыг сонгох ёстой. Санаа бодлоо тодорхой бөгөөд энгийнээр илэрхийлэхэд тань туслах зарим дүрмийг дурдъя: 72


• Таны мэдээлэл хэн нэгэнд үнэхээр хэрэгтэй гэдэгт итгэлтэй бай. • Мэдээлэл хийх зорилго, сэдвээ тодорхойл. • Тайлбарлаж ярих хамгийн энгийн хэлбэрийг сонгож ав. • Хэлэх үгэндээ урьдаас бэлтгэж, шаардлагатай мэдээллийг цуглуул. • Сорограмм зохио (Сорограмм гэдэг нь таны ярих сэдэвтэй холбогдон таны толгойд орж ирсэн бүх санаа, баримтыг эмх замбараагүй тэмдэглэж авах гэсэн үг юм. Энэ бүгдийг цэгцтэй, авцалдаатай бүтцэд оруулах гэж бүү оролд. Т аны хөл дор тааралдах бүх хогийг зүгээр л шүүрдээд овоол. Ингэх нь танд ажлаа эхлэхэд туслана). • Төлөвлөгөөг нарийн нягт бод. • “Тэглэх хувилбарыг” бич (Тэглэх хувилбар гэдэг нь материал, нооргийн ноорог гаргаж авах таны хамгийн эхний оролдлого мөн. Та үүнийг бас хэд хэдэн удаа хуулан бичиж, өөрийн санаа бодлыг улам бүр товч, тодорхой тайлбарла). • Мэдээний эхний хувилбарыг бич. • Үүнийгээ

ганцхан

хуудас

болтол

хайр

найргүй

товчил. • Таныг сонсч буй хүмүүст ойлгомжтой хэлээр ярь. Сүүлчийн дүрэм гэвэл гурван цаг бодож, нэг цаг бич.

73


{ XLVI} Хүн бүрт өөр өөрөөр хандах хандлагыг ол Хүмүүс бол ерөөс хүмүүсээс илүү зүйл юм. Тэд цөмөөрөө хувь хүмүүс. Тэд тус бүртээ ялгаатай. Тэд бол эх, эцэг, хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч, нийгмийн ажилтан, ням гаригийн сургуулийн багш, таны ажилтнууд. Хэрэв тэдний үйл ажиллагааг зохих ёсоор үнэлвэл, тэд их зүйл хийж чадна. Яагаад ингэх хэрэггэйг ойлговол тэд бүр ихийг хийж чадна. Тэгээд ч хийсэн ажпынхаа хариуд урамшуулал шагнал авна. Сайн удирдагч хүмүүс нь: Дороо ажиллаж буй хүмүүст ямар нэг ажил хийхийг тушаах бус харин гуйж байдаг... тэдэнд хөлсийг дутуу төлөх биш, харин илүү цалин өгч байдаг... тэдний хөдөлмөрийн үр дүнг хэмждэг, гэхдээ хэн ч өөрсдийг нь боол адил цагддаггүй... өөрсдөө зүгээр ажилтан биш хүмүүс ... тэд зорилгод хүрэх зэвсэг биш ажилтнууд ... тэд ажилтнууд болохоос боол биш ... тэд компанид орлого оруулж байдаг учир өөрсдийг нь үнэлж, тэдний зардлын нэг зүйл анги гэж үздэггүй... тэд хэрэгтэй, тиймээс анхаарал тавин хандах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулдаг.

74


{ XLVII } Хүмүүсийг зохих ёсоор үнэл Хэрвээ хүмүүс хийх ажлаа хийсэн бол тэднийг зохих ёсоор үнэл. Тэдний амжилтыг бүр 100 хувь үнэлж бай. Хэрэв таны удирдлаганд таван хүн ажиллаж, хүн бүр ажлаа 100 хувь хийсэн бол та өөрийн ажлыг 500 хувь хийлээ гэсэн үг юм. Энэ нь

байшин барихтай адил бөгөөд

нэг ажилтан

суурь тавьж (100 хувь), нөгөө нь дээвэрлэж (100 хувь), гурав дахь нь цахилгаан шугам татсан (100 хувь) хэрэг... Харин энэ бүх ажлын нийлбэр нь нийт ажлыг хийгч гүйцэтгэгчийн гавъяа мөн. Олон менежер үүнийг ойлгодоггүй. Хүмүүс нь хэтэрхий сайн харагдах юм бол тэдний өөрсдийнх нь учир холбогдол, тэдний үүргийг дутуу үнэлж болно хэмээн тэд боддог. Доод хүмүүсийн хийж гүйцэтгэсэн ажил бүрийг үнэлэх үнэлгээний нэг хэсэг нь ялангуяа дээвэр гайхалтай сайхан болсон бол өөрсдөд нь хамаарна хэмээн тэд боддог. Тиймээс тэд энэ хэсгийг өөрийн хүмүүсээс хулгайлж байгаа хэрэг юм. Бүх зүйл сайн болсон нь үнэндээ бидний гавъяа хэмээн тэд өөрийн босс, бусад дарга, хамт ажиллагсад тэр ч байтугай ажилтанд өөрт нь ярьдаг. Ийм дарга найдваргүй бөгөөд шударга бус юм. Түүний үйлдэл ойр орчмын хүмүүсийн хувьд нууц болж үлддэггүй билээ. Бүх нууц зүйл хэзээ нэгэн цагг илэрхий болдог. Эхлээд түүнийг доод хүмүүс нь мэдэж, харин дараа нь 75


тэр даруй биш ч гэсэн бүх байгууллагаараа үүнийг мэдэж авна. Хүмүүсийг зохих ёсоор үнэлэхдээ шударга бай. Бусдын гавъяаг хүлээн зөвшөөрдөг хүн,

ажил төрлийг хийж

гүйцэтгэсэн байх нь чухал тийм хүн гэж таны талаар ярих болно. Бүгдээрээ ийм хүний тулд ажиллахыг хүсдэг. Таныг хүмүүсийн гавъяаг хүлээн зөвшөөрөхийг мэдээд тэд мэрийлт чармайлттай ажиллах болно.

76


{ XLVIII } Шагнал нь албан ёсны бус, гэнэтийн байх ёстой Хэрэв таны захиргаанд ажилладаг хүмүүс өөрийн ажлыг үнэхээр сайн хийж, энэ ажил нь түүний ердийн үүргийн нэг хэсэг биш бол та цалинг нь нэмсэнээр түүнд талархал илэрхийлбэл зохино. (Корпорацийн дүрэм, ёс дэгийн хүрээнээс хальж гаралгүйгээр та үүнийг хийж чадна хэмээн бүү найд. Шагнаж урамшуулахад хамаатай корпорацийн дүрэм, ёс дэг нь төгөлдөршилтийг дарахын тулд боловсруулагдсан байдаг билээ). Шагнал өгөх зэрэглэл бүү тогтоо. Ер нь шагналын тогтолцооны тухай бүү ярь, нөхцөл байдалд л нийцүүлэн ажилла. Шагнал гэнэтийн байг. Түүний хэмжээ, өгөх цаг хугацааг нарийн тогтоох хэрэггүй. Танай ажилтнууд өөрийн ажпыг шударгаар гүйцэтгэж байгаа бол үүнийхээ хариуд хэзээ нэгэн цагт шагнуулна гэдгийг тэд мэдэж байг. Тэгвэл тэд амжилтад хүрэх магадлалаа нэмэгдүүлэхийн тулд их ажиллах болно.

77


{ XLIX } Хүн болгонтой эелдэг бай Хэнтэй ч бай харьцахдаа сайхан зантай байхыг хэзээ ч бүү март. Эелдэг бай. Өөрийн давуу талыг бүү ашигла. Та дарга гэдгээбүүхаруул. Бусдын өрөөнд юм уу машин дотор тамхи бүү тат. Ажил хэрэгч уулзалт болон зоог дээр тамхи бүү тат. Хараал бүү хэл. Хэлж байгаа үгэндээ бүдүүлэг үг бүү хэрэглэ. Ажил дээрээ байхдаа сандал дээр хөлөө бүү тавь. Цүнхээ хэлэлцээний ширээн дээр бүү тавь.

Өөрийн

юм уу бусдын өрөө, машин болон өрөөн дэх бүх эд зүйл таных юм шигээр тэдгээрт ханд. Хэлэлцээнд ямагт цагтаа ирж бай. Ажилтнууд юм уу гаднаас уулзахаар ирж байгаа хүмүүсийг үүдний өрөөнд бүү хүлээлгэ. Утсаар ярьж хэнийг ч бүү хүлээлгэ. Бусдын цагийг хүндэтгэж, түүнийг дэмий бүү үр. Ялангуяа дор ажилладаг хүмүүсийнхээ цагийг дэмий бүү үр.

Эелдэг зан бол сайн

бизнес мөн. Хүмүүстэй танилцахдаа өөрийн болон гэргий (нөхөр) юм уу хамт яваа хүнийхээ нэрийг тодорхой ойлгогдохоор хэлж, дор ажилладаг хүмүүсээ компанийнхаа удирдлагад ямагт танилцуулж бай. “Баярлалаа", “Ажаам уу” гэж хэлэхээ бүү март.

78


{L }

Өөрийгөө илүү сайн мэдрэхэд хүмүүст тусладаг арван үг, өгүүлбэр Өөртөө итгэлтэй хүмүүс ажлаа үнэнч шударгаар гүйцэтгэдэг. Хэрвээ тэд таны талд, тантай юм уу таны хажууд ажиллаж байгаа бол тэд таны дэвшихэд ч туслана. Бусдад найрсаг үг хэлэхдээ та тэдний итгэлийг сэргээнэ. Гэвч ингэхдээ та үнэхээр чин сэтгэлээсээ хэлэх ёстой. Дараахь үг, өгүүлбэрийг чангаар хэлж, тогтоож ав: 1. ”Ажаам уу” . 2. “Баярлалаа”. (Сайн удирдагч хүнд өдөрт энэ үгийг хорин удаа хэлэх шалтаг байдаг). 3. “Та манай нягтлан бодох хэлтэст ажилладаг Ларри Кесслерийг санаж байгаа биз дээ?” (Ажилтнуудынхаа хэн нэгийг компанийн удирдлагад танилцуулахдаа). 4. “Та маш сайн ажиллажээ”. 5. “Би таны хүч мэрийлтийг үнэлж байна”. 6. “Би таны талаар сайн зүйлийг л сонсч байсан”. 7. “Тантай ажиллаж байгаадаа би баяртай байна”. 8. “Надад таны туслалцаа хэрэгтэй байна”. 9. “Та ингэх гавъяатай хүн”. 10. “Баяр хүргэе!”.

79


{LI}

Алдар, амжилтыг шаргуу хөдөлмөрөөр олдог Эрдмийн зэрэг хүртэх, албан тушаал дэвших, шагнал хүртэх, нэрд гарах, их сургуулийн диплом авах, жилийн шилдэг худалдаачны цол хүртэх, ерөнхийлөгчийн клубын гишүүн болох зэрэг нь алдар, амжилтын зөвхөн гадна талын илрэл юм. Харин бизнест монопольчилж, их мөнгөтэй байх нь эд материалын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Энэ бүгд нь энгийн нүдэнд тэр бүр харагддаггүй байнгын агаад ойр хавийн хүмүүсийн тэр бүр ажигладаггүй, үнэлдэггүй хүнд хэцүү хөдөлмөрийн үр дүн юм. Ш аргуухөдөлмөрл амжилтөөд хөтлөнө. Та амжилтөөд алхам алхмаар, бага багаар ахихдаа гэр орондоо ажиллаж, эрт босч, амралтын өдрүүдийг гэрээсээ хол өнгөрүүлж, хийсэн ажлаа шалгаж, дахин шалгаж, туршилт, алдаандаа тулгуурлан ажиллан,

ажилдаа хамаг цагаа зориулахад

хүрнэ. Хэрэв та өөрийгөө өрөвдөх л юм бол хэзээ ч амжилт олохгүй шүү.

80


{ Lll } Бод, хэмж, оролдоод үз Бизнест аливаа бүтэлгүйтэл их хохиролтой бөгөөд нэг мянга гаруй хүний ажиллаж байгаа үр бүтээлтэй ажил төрөлд болзошгүй эрсдэл, шинэ сэдлээс зайлсхийх шаардлага гардаг. Үйлдвэрийн газруудын бүх албан хаагчдын 97 хувь нь ямар нэг өөрчлөлт гарахаас айж эмээдэг. Гэхдээ шинэ санаа, шинэ бүтээгдэхүүн нь шинэ шинэ худалдан авагчийг татаж, пүүсийн удаан хугацаагаар амжилттай ажиллан, баттай орших баталгаа болдог. Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь юу ч гэж ярьцгааж байлаа гэсэн түвэгтэй, зүдэргээтэй ажил бөгөөд компанийн тогтсон соёлд бараг л байнга шахуу харшилдаг. Америкийн компанид шинийг сэдэгчид маш цөөн. Гэхдээ захирлууд компанидаа чухамхүү тэдний зөвлөгөөг юуны өмнө олж үзэхийг хүснэ. Тэр бүр бүх ажил нэг дор бүтдэггүй. Нэг ном тэр дороо л гүйлгээтэй болчихдоггүй, нэг жүжиг тэр дороо л Бродвейд оччихдоггүй. Ямар нэг шинэ зүйл хийх нь мухардалд байнга оруулдаг, учир нь олддоггүй төөрдөг байшин мөн. Шинэ санаа бүртэй эхлээд тоглож, дараа нь туршиж, тэгээд түүнийг хэрэгжүүлэх тухай бодохын өмнө тал талаас нь харах хэрэгтэй. Танд нэг сайхан санаа байна гэж бодъё. Үр хөврөлийн үедээ байгаа цагт түүнД' их мөнгө бүү үр. Санааныхаа агуулгыг бод. Энэ санаа нь зориулагдаж байгаа тэр хүмүүст таалагдаж байгаа эсэхийг мэдэж ав. Уг санааныхаа ядаж 81


зарим хэсгийг нь хэрэгжүүлэх гэж оролд. Зориулагдаж байгаа хүмүүсийн хэрэгцээг илүү сайн харгалзаж үзэхийн тулд засвар оруул. Бас дахин турш. Төслийнхөө тухай хүн болгонд бүү ярь, ажил хэрэгч уулзалт бүү хий, тэмдэглэл бүү хөтлө. Зүгээр л өөр зүйл хийж, санаагаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг бодож, төлөвлөгөө гарган, жишээ дурд. Дараа нь бүгдийг сайтар тунгааж, эргэцүүлэн бод. Хэрэв таны төсөл тааруу бол та үүнийг ойлгоно. Тэгвэл түүнээс татгалз. Харин уг санаа сайн болсон бол та түүнийг корпорацид “шахаж” болно. Ингэснээрта эрсдпийгтуйлынбагаболгож, хөтөлбөрийг өргөжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг удирдаж чадна.

82


{ LMI }

Яарах нь алдагдалд хүргэдэг Бизнесийн ертөнцийн тухай элдэв домог ярианы нэг нь түрэмгий, өөртөө итгэлтэй, шийдвэрийг ар араас нь дагуулан шийдэмгий гаргадаг тийм удирдах хүнээр бахархвал зохино гэж үздэгт оршдог. Шийдвэрийг хамгийн бага хохиролтойгоор өөрчилж болох үед ийм арга барил хэрэгтэй. Эсвэл сүйрлийн тухай яриа өрнөж, жишээ нь үйлдвэрт гал гарсан үед бүгдийг нарийн үнэлж цэгнэх цаг хугацаа ерөөс байхгүй үед хэрэгтэй. Гэхдээ яаруу сандруу гаргах шийдвэр маш эрсдэлтэй. Хожим нь өөрчилж болдог, өөрчилж болдоггүй гэсэн хоёр төрлийн шийдвэр байдаг. Сайн менежер хүн энэ хоёр шийдвэрийн ялгааг олж харах ёстой. Өөрчилж болох тэр шийдвэрийг түргэн гаргаж болно. Ийм шийдвэр нь таны бизнест хэтэрхий их нөлөө үзүүлэхгүй. Хэрвээ энэ нь алдаатай шийдвэр байсан бол шинээр шийдвэр гаргах цаг хугацаа үлдэнэ. Гэхдээ танай компанид шийдвэрлэх нөлөө үзүүлэх бөгөөд харамсалтай нь эргэлт буцалтгүй шинжтэй тэр шийдвэрийг ч та гаргахад байнга хүрэх нь бодитой зүйл мөн. Та энэ хоёр төрлийн шийдвэрийг ялгаж сурах ёстой. Гаргаж буй шийдвэр давагдашгүй үр дагавар дагуулахгүй тэр салбаруудыг дор дурдсан болно: • Офис бүрдүүлэх. • Реклам гаргах хуваарь. 83


• Бүтээгдэхүүний үнэ тогтоох. • Хойшлуулсан шийдвэр. • Захиргааны дүрэм. • Комисс, хороодын бүрэлдэхүүн. • Даатгалын компанийн сонголт. • Телефон үйлчилгээний провайдерын сонголт. Харин өөрчилж болдоггүй ямар шийдвэр байдаг гэвэл: • Худалдааны маркийн нэр. • Шинэ компани олж авах. • Дээд албан тушаалд томилох. • Шинэ байшин барих. • Компьютерийн систем худалдан авах. Түргэн шийдвэр гаргахын тулд та хурдан сэтгэх ёстой.

84


{ LIV} Тогтвортой амжилтын зууханд нүүрс хий Ямар нэг шинэ зүйл нь жирийн бөгөөд урьд хэрэглэгдэж байсан хуучин зүйлээс тэр бүр дээр байдаггүй. Шинэ бүтээгдэхүүн хийж эхлэх нь тэр бүр амжилттай байдаггүй. Санхүүгийнхүрээндхувьнийлүүлэгчиддээтогтвортойорлого хангаж өгөх зорилт үйлдвэр бүрийн өмнө тулгардаг. Та худалдан авагчдын хэрэгцээг тодруулж, хангасан нөхцөлд л ашиг баталгаатай байх болно. Хэрэв бүтээгдэхүүн чинь тэдэнд таалагдахгүй байгаа бол бүх зүйлийг байгаагаар нь үлдээ. Барааны боодол, бүрэлдэхүүн, нэр, үнэ, рекламыг бүү өөрчил. “Дисней” компанийн бүтээгдэхүүн дээр хэлсэн бүхний сайхан жишээ болж чадна. Микки Маус тавь гаруй жилийн өмнө мэндэлсэн билээ. Тэр амжилт олж байгааг мэдсэнээр “Дисней” энэ Америкийн баатрын дүрийг бий болгоход асар их хөрөнгө зарцуулсан юм. Өнөөдөр Микки Маус Диснейлэндэд хүүхэд багачуудтай мэндэлж, түүний тухай ном бичиж, кино хийж байна. Тоглоомоос аваад нүдний шилэн дээр гээд ер нь газар сайгүй түүний дүрсийг харж болно. Тэр нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн од мөн. “Проктер энд Гэмбл” компани ““Айвори” саван 99,44 хувь цэвэр байгалийн гаралтай бодисуудаас бүрддэг” гэж хүмүүст байнга мэдээлж байдаг. Үнэндээ энэ сурталчилгааг тус компани нэг зуу гаруй жил хэрэглэж байгаа бөгөөд яалт ч үгүй “Айвори” саван АНУ-д хамгийн ихээр худалдагддаг 85


саван хэвээр байгаа билээ. Ач тусаа өгч байгаа амжилтын томъёог бүү өөрчил. Цувааг чирч чадах уурын тэрэгний зууханд нүүрс хий.

86


{ LV} Хаанаас гарсан гэдэг нь бус, харин шинэ санаа нь өөрөө чухал Шинэ санааг байнга эрэлхийл. Ийм санааны эх хамгийн янз бүрийн байж болно. Худалдан авагчид, хүүхдүүд, өрсөлдөгчид, бусад үйлдвэрлэгч болон таксины жолооч нараас санаа зээлд. Санааны эхийг тавигч хэн байх нь чухал биш. Хэн түүнийг хэрэгжүүлсэн нь чухал. Менежерүүд үүнийг ойлгодоггүй. Бүтээлч хүмүүс ажилладаг. Тэд сайн санааг даруй таньж, түүнийг хэрэгжүүлэхдээ өөрийн ямар нэмдэг. “Энэ хэний сайхан санаа вэ?” гэж бүтээлч хүмүүс асуудаггүй. Ингэхдээ тэд түүний ач холбогдол болон санааг санал болгосон хүний учир холбогдлыг бууруулдаггүй. Бүтээлч хүмүүс өөрсдөд нь ганцхан толгой байдгийг ойлгодог. Харин аль хэр ухаантай толгой вэ гэдэг нь чухал биш. Тэд бусдын санааг сонсч, сайн санаа гарч ирэх боломжийг бэлтгэдэг. Тэд зуун хүний ярихыг сонсч байгаа бол өөрсдийн бүтээлч чадварыг зуу дахин нэмэгдүүлнэ.

87


{ LVI > Офисын завшаан эрэх явдлаас хол хөндий бай Дээшээ гарах зам өрсөлдөгчдийн толгойгоор тавигдсан гэж олон хүн үздэг. Тэд өөрсдийн хамт ажиллагсдыг зайлуулах юм уу доошлуулахыг эрмэлздэг. Хэн илүү бүдүүлэг нь их буугаар галлаж, хэн ухаантай нь жижигхэн чичлүүр хутга хэрэглэхийг илүүд үздэг. Ингэхдээ тэд илүүтэй бялдууч, зусарч байдаг. Өнөөдөр тэд таны хөл дор мөлхөж, маргааш хоолой дээр чинь хутга тавина. Ийм хүмүүсийг танихад амархан. Тэд сулхан байгууллагуудад тэсч үлддэг. Компанийн олон нийтийн галзуу юм шиг үйл ажиллагаа бол сул удирдагчийн шинж мөн. Энд шагнаж урамшуулах тогтолцоо шударга бус, ил тод бус байж болох. Тиймээс шударгаар өрсөлдөх зарчмыг мөрдөж, шинэ шинэ худалдан авагчдын төлөө өрсөлдөхийн оронд ажилтнууд бие биетэйгээ өрсөлдөж, бие биедээ долигонож, цагийг дэмий хоосон үрдэг. Үүнийг бүү тоо. Ердөө л ажпаа хий. Энэ ажил таны улс төрийн бодлого байг. Сайн компаниуд ажил төрөлд оруулж буй бодит хувь нэмрийг үнэлдэг. Хов жив бүү хөөцөлд. Танд “нууц” мэдээлэл дамжуулахыг бусдад бүү зөвшөөр. Хэн нэгний тухай бүү асууж шалгаа, хэн нэгний тухай асуултад бүү хариул. Хэний ч тухай муугаар бүү ярь. Цуу яриа бүү тараа. Зүгээр л “Би мэдэхгүй юм” гэж хариулж бай. Тийнхүү өөрийн ажпыг үнэнч шударгаар гүйцэтгэ. 88


{ LVII } Аятайхан харагдахыг бод Бага зэрэг ихэмсэг байх нь муу биш. Хувцас хунараа ажиглаж, гадаад төрхөө аятайхан байлга. Нягт нямбай бай. Дэндүү гял цал, хуучин юм уу хямд төсөр хувцас өмсөхөөс зайлсхий. Эрүүл чийрэг харагдахыг мэрий. Цонхигор байдлаас ангижир. Өвчин тусахаас сэргийл.

Эрүүл аж төрөх ёсыг сахь.

Амин дэм ууж, спортоор хичээллэж, зөв хоолло. Стрессын учрыг танин мэдэж, амарч, стресс тайлах аргыг эрж ол. Жил бүр эмчийн үзлэгт орж бай. Таны инээмсэглэл дур булаам байг. Шүдээ угаахаа бүү март, амаа цэвэр байлгахад санаа тавь. Таны шүд жигд байх ёстой. Засах шаардлагатай бол шүдний эмчид ханд. Та үс, гар, хумсаа цэвэр байлга. Хагнаас салж, хурц үнэртэй ус бүү хэрэглэ. Гутлаа тогтмол арчиж бай. Хүсвэл пиджакныхаа энгэрт шинэ цэцэг хатга. Явахдаа толгойгоо цэгц байлгаж, инээмсэглэж бай.

89


{LX} Дайснаа дутуу үнэлж болохгүй Танд дайсан олон бий. Энэ бол таны өрсөлдөгчид, танаас өмнө тушаал дэвшихээр эрмэлзэж буй таны хамт ажилладаг менежерүүд, энэ бол таны бүтээгдэхүүний худалдан авах тухай шийдвэр гаргадаг хороод юм. Дайснууд нь эрэгтэй юм уу эмэгтэй хүн, бүдүүн болон нарийн, настай болон залуу, уйтгартай юм уу ёгт хошин санаа бодолтой хүмүүс байж болно. Таныг шүүмжлэгчид өөрийн санаа бодлыг тов тодорхой томъёолох юм уу ээрч муурч болно. Тэд өдөр бүр шогшин гүйж чадна, мөн хөлөө дааж ядан чирч явж чадна. Гадна төрх хуурмаг байж, нэр алдар нь төөрөгдөлд оруулж болох юм.

Хэтэрхий итгэмтгий, өөртөө хэтэрхий

итгэлтэй байх хэрэггүй. Өөрийн шүүмжлэгчийн оюуны чадамж, түүний хүлээцтэй байдал юм уу мэргэжлийн ур чадварыг дутуу үнэлэх боломжийг өөртөө хэзээ ч бүү зөвшөөр. Сайн үйл бүтээх, эсвэл танд хор хүргэх түүний чадвар, түүний хоёр нүүр гаргадаг чанар, заль мэх юм уу шударга бус байдлыг дутуу үнэлэх боломжийг өөртөө бүү олго. ( Та

дайснаа дутуу үнэлбэл,

санаандгүй мөчид шууд

тархин дундуураа татуулж мэднэ. Хэрвээ та түүнийг дөвийлгөн үнэлсэн бол танд тааламжтай гайхшрах санаа төрж болох юм.

92

\


{ LXI } Нэр алдар гутаагчдыг ганц сумаар “устгах” хэрэггэй Нэр алдрыг гутаагчид таныг саадгүй тушаал дэвшихэд саад болдог гол зүйлсийн нэг мөн. Хумүүс нь офисын эрх завшаан эрж хайдаг компаниудад ийм гутаагчид байнга байдаг бөгөөд тэд тантай хаана ч тааралдаж мэднэ. Жишээ нь, таны дарга ийм этгээд байж болох юм. Тэр ямагт шударга бус, дэврүүн санаа бодолтой, урван тэрслэхэд бэлэн байдаг. Нэр алдрыг гутаагчид болзошгүй аюул хэмээн үзэж буй шинэ ажилтнуудыг юуны өмнө онилдог. Ер нь өрсөлдөгч болж магадгүй хүмүүсийг тэд хаанаас ч хамаагүй эрдэг. Илүү эрхэм байр суурь өөд илэрхий хүсэн тэмүүлж буй тэр менежерүүд тэдний хувьд хялбархан өгөөш болдог бөгөөд ийм менежерүүд эрсдлийг өөртөө хүлээх нь цөөнгүй, алдаа гаргах нь олонтаа байдаг юм. Нэр алдрыг гутаагчид нь “Үнэнийг алахад төвөггүй”, харин “Хушуу чадамгай хүргэх нь мөнхийн” гэж “Залууст өгөх зөвлөгөө” гэдэг найруулалдаа бичсэн Марк Твений гайхалтай ажиглалтыг зөнгөөрөө мөрддөг. Анхаарал сэрэмжтэй хүн нэр алдрыг гутаагчийг даруй таньдаг. Энэ нь хэнд ч хамаагүй халдахад бэлэн гэсэн хэрэг бөгөөд нэр алдар гутаагчийг эмзэг болгодог юм. Хамт ажиллагчтайгаа яриа хөөрөө өрнүүлэхэд танай компани дахь нэр алдар гутаагчийн тухай яривал энэ сэдэв гарцаагүй гарч ирдэг бөгөөд хэрвээ та “буудлагын бүсэд” 93


нэгэнт орчихсон бол

“За, ноён N-тэй хамт байвал хэн ч л

өөрийгөө аюулгүй байна хэмээн бодож чадахгүй” гээд л хэлчих. Ноён N-ийн зан авирыг маш сайн мэддэг таны хамт ажиллагч өөрөө ч бай болсон гэдгээ таамаглах нь лавтай... Тийнхүү та тэр өөдгүй этгээд рүү гал нээчихлээ.

94


{ LXII }

“Би дэмий л ингэж” гэдэг клубын гишүүн бол “Би дэмий л ингэсэнгүй” гэдэг клубын гишүүн хүмүүс “Харамсалтай нь би үүнийг хийсэнгүй”, “Би яасан ч ингэх хэрэгтэй байж” гэх юм уу “Би ингэх ёстой байсан юм” гэж байнга ярьдаг. “Би дэмий л ингэсэнгүй” гэдэг клубт шийдвэр гаргах, ямар нэг үйлдэл хийхээс зайлсхийдэг тэр хүмүүс - эрсдлийг үздэггүй хүмүүс цуглардаг. Тэд хэзээ ч эрсдэл гаргадаггүй. Тэд ялагдахаас ямагт айдаг, ялагдаж болох юм гэж огт боддоггүй. “Би дэмий л ингэж” гэдэг клубт уйтгартай байдаг. Энэ кпубын гишүүд нэг ч бундуу авдаггүй, тэдэнд хөх няц, шалбархай байдаггүй. Эцсийн агшинд буудах магадлалыг алдах гэдэг нь юу болохыгтэд мэддэггүй. Тэд хэзээ ч донгодуулж байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, тэднийг байгаа гэдгийг таамаглахад ерөөс хэцүү. Энэ кпубт Арнольд Палмер, Крис Эверт, Лаот Бердийн (Гарамгай тамирчид: Арнольд Палмер бол гольф гарамгай тоглогч, Крис Эверт бол алдартай теннисчин эмэгтэй, Ларри Берд бол сагсан бөмбөгийн од юм) хэн нь ч байдаггүй. Элсэх хэрэгтэй клуб бол “ Би дэмий л ингэж” гэдэг клуб юм. Тэнд та ялагчдын хүрээлэлд байх болно. “Би дэмий л ингэж дээ” гэж та өөрийгөө буруушаах тэр бүрийд таны үйлдэл эрсдлийг зөвтгөсөн үр дүн авчирч өгөх арван тохиолдолтой тулгарна. Эрсдэл гаргадаггүй тэр хүн оргилуун дарс уудаггүй. 95


{ LXIII } Санаа сэдэл төгс байх албагүй, харин гүйцэтгэл нь мадаггүй байх ёстой Хэрэв та төсөл хэрэгжүүлэх юм уу шинэ бүтээгдэхүүнийг төгс болгохын тулд үнэхээр зохистой цаг хугацаа, таны санаанд бүрэн нийцэх нөхцлийг хүлээх юм бол, та хэзээ ч байрнаасаа хөдлөхгүй. Хамгийн аугаа компаниудаас нэг нь ч,

хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүнүүдээс нэг нь ч ертөнцөд

төгс гарч ирдэггүй. Та өнөөдөр зах зээлийн санал болгож байгаа тэр зүйлээс илүү сайныг бодож сэдсэн бол бүү мунгина! Хэрэв энэ нь сайн бол та үүнийг арай л дээр хийж чадах үеийг бүү хүлээ. “Шилдэг зүйлийг” “сайны” дайсан болгох боломж бүү олго. Өөрийн санааг боловсруулж, нарийн ширийн зүйлүүдэд анхаарлаа сайн тавин энэ санаагаа хэрэгжүүл. Дутуу хийсэн ажил бүү үлдээ. Бүтээгдэхүүнийг хугацаанд нь үйлдвэрлэ. Та үнийг тодорхойлж, рекламын кампанит ажпаа цэгцлэх зэргээр бүх зүйлийг зөв хийсэн гэдэгтээ итгэ. Тиймээс та чухал юу хийх гэж байгаа, тодруулбал шинэ бүтээгдэхүүн юмуу үйлдвэрлэлийн шинэ ажиллагаа, эсвэл шинэ даалгаврын төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх гэж байгаа нь чухал биш. Бүх тохиолдолд чухамхүү гүйцэтгэлийн чанар нь төслийн амжилт юм уу дампуурлыг тодорхойлно.

96


{ LXIV } Өөрийн алдааг сонирхолтой, бахархалтай тэмдэглэн авч цуглуул Алдаа бол таны зам дахь чухал үе мөн. Алдаа нь шинжлэгдээгүй шинэ шинэ салбар тийш урагшлан ахих оролдлого юм. Алдаа бол мэдлэгийг олж авах механизм мөн. Энэ алдаагаа та “Шинэ сэргэг санааны ном”-ын (IX бүлгийг үз) тусгай бүлэгт тэмдэглэж бай. Та чухамхүү юунд алдсан, хаана буруу алхам хийсэн, юу таныг ингэхэд түлхэснийг нарийн тайлбарлан бич. Юу таныг алдаатай мэдэгдэл хийхэд хүргэсэн бэ? Бэлтгэлгүй байсан уу? Та хов жив хөөцөлдөх юм уу сайрхах боломжийг өөртөө олгосон уу? Та “гэрийн даалгаврынхаа” шаардлагатай хэсгийг хийхээс залхуурсан уу? Шалихгүй юм шиг санагдсан нарийн зүйлийг алдсан уу? Өөрөө өөртөө хамгийн хатуу шүүгч бай. Таны алдаа гаргасан шалтгаан юунд ч байлаа гэсэн бүгдийгтэмдэглэжав! Та энэ алдааг давтахгүй болов уу. Та авсан сургамжийнхаа тухай тэмдэглэл хөтөлж, дараачийн удаа яг ийм байдалд хэрхэн хандах тухайгаа тэмдэглэ. Алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх нь хамгаалагдсаны болон өөртөө итгэлтэй байгаагийн шинж тэмдэг мөн. Энэ нь шинэ шинэ хандлагыг туршиж, туйлын тодорхой бус төслүүдийн эрсдлийг өөртөө хүлээхэд бэлэн байгаагийн шинж тэмдэг юм. Алдаа бол үр дүн тийш хүсэн тэмүүлж буй идэвхтэй хүмүүсийн үйл ажиллагааны зайлшгүй дагалдах бүтээгдэхүүн мөн. 97


Алдааны жагсаалт бол тун амжилттай хүмүүсийн архивт байнга тааралдаж болох мөн.

ажиллаж буй баримт бичиг


{ LXV } Өнөөдрийн өдрөөр амьдар. Маргаашийн төлөвлөгөөгөө зохио. Өчигдрийн өдрийг март Өчигдрийг буцаан авчирч болдоггүй. Ингэх гэж цаг үрэх хэрэггүй. Өчигдөр болсон ярианы талаар бүү гунигла, өчигдрийн ялалтыг бүү тэмдэглэ. Өнөөдрийн өдөр бол хамгийн чухал өдөр. Та энэ өдрийг хэрхэн хүсч байгаагаар тийм өдрийг бий болгож чадна. Маргааш өдрийнхөө төлөвлөгөөг зохио. Энэ нь сайн өдөр байх болно.

99


{ LXVI } Цэнгэн, хөгжилд Бизнес бол хөгжилдөхөөс татгалзахаас өөр аргагүй хэтэрхий хүнд ажил. Хэрэв таны ажил таныг хөгжөөдөггүй бол өөр ажил олж хийх юм уу танд хөгжөөн нэмж өгөх ямар нэг зүйлийг түүн дээр нэмж сур. Та ажилтнуудынхаа ажилд жаахан ч гэсэн хөгжөөх зүйл нэмж өгч чадвал тэд илүү мэрийлттэй ажиллаж, ажил төрөлдөө бүтээлчээр ханддаг болохыг та олж харна. Т иймээс тэд таны ажил, өөрсдийнхөө амьдралд сэтгэл дүүрэн байх болно. Хэрэв ажил дээр байнгын уралдаан, стрессын уур амьсгал ноёрхож, эргэн тойрны бүх зүйл нэн ноцтой байх юм бол ажил үр бүтээлтэй болохгүй. Хошигнож ажилтнуудынхаа сэтгэл зүйн ачааллыг хөнгөвчилж чаддаг менежер ажпаа баяр бахдалтай хийдэг багтай болно хэмээн найдаж болно. Хошин зантай байх нь оюуны чадавхитайн шинжтэмдэг, компанийн ерөнхийлөгчийн хувьд туйлын хүсүүштэй чухал чанар мөн.

100


{ LXVII } Гэр бүлдээ хамгийн үнэтэй үйлчлүүлэгчийн адил ханд Ажилдаа хамаг хүч, бүхий л цагаа зарцуулах боломжийг олгох нь маш хялбар. Та хичяээн их ажиллана, төдий ихийг хийнэ. Гэвч та амьдралдаа гэргий, хүүхдүүдээ хоёрдугаарт тавьбал та ноцтой алдаа хийсэн хэрэг болно. Танд гэр бүлийн тань дэмжпэг хэрэгтэй. Энэ дэмжлэг таныг тушаал дэвшихэд хэрэгтэй. Зарим талаар хохирол хүлээх хэрэгтэй гэдгийгойлгодог үнэнч гэргий танд хэрэгтэй. Таныг зорилгодоо хүрэхэд гэр бүл тань таны холбоотон байх учиртай. Өөрийн ажил төрлийн хуваарьт гэр орны ажлаа оруулж өг. Хүүхдүүдтэйгээ хөлбөмбөг үзэхээр хичнээн удаа явахыг төлөвлө. Амралтаа төлөвлө. Хэрвээ хүүхдүүдтэйгээ Хэллоуин баярыг тэмдэглэх гэж байгаа бол ажлаасаа эртхэн яваарай. Ойр дотны хүмүүстээ зориулж юу хийх хэрэгтэй бүхнийг ажил төрлийн ерөнхий жагсаалтад оруул. Энэ бүгдийг эн тэргүүний ажил гэж тэмдэглэ. Гэр бүлийн хүрээнд цаг хугацааг зөв өнгөрүүлэхдээ та зуун хувийн шагнал нөхөж авах болно. Таны гэргий юм уу хүүхдүүд тантай ярилцахыг хүсч байгаа бол уншижбайгаа сонин номоо хойш тавьж, зурагтынхаа дууг намжааж, танд хандаж байгаа тэднийг хар. Тийнхүү та гэр бүлийн харилцаагаа бэхжүүлэх төдийгүй бусдыг сонсч 101


чадах өөрийн чадварыг төгөлдөржүүлэх болно. Эцсийн бүлэгт ердийн эелдэг зан ингэхийг шаарддаг. Та өөрийн ойр дотны хүмүүстэй хамгийн том бөгөөд чухал үйлчлүүлэгчийн адил харьцаарай.


{ LXVIII }

Зорилгогүй бол ялалт байгуулахгүй Хоккей юм уу хөл бөмбөгт хожихын тулд та шайб, бөмбөгийг эсрэг талын хаалганд оруулах ёстой. Ингэж оруулах нь нийт багийн хүч чармайлтын үр дүн мөн. Ингэж оруулахгүй бол ялалт байгуулахгүй, нэр алдар олохгүй. Ерөөс жирийн амьдралын нэг адил бизнест мөн ийм дүрэм байдаг. Т а өмнөө зорилго тавих ёстой. Зорилго тавьж сурсанаар та өөрийн цагт хяналт тавих эхний алхам хийдэг гэж удирдлагын тухай ном зохиолд бичсэн байдаг. Зорилго нь тов тодорхой төлөвлөгөө боловсруулж, өөрийн эрч хүчийг чиглүүлж, нөөцөө төвлөрүүлэхэд танд туслана. Та өөрийн зорилгыг “Шинэ сэргэг санааны ном”-д (IX бүлгийг үз) тэмдэглэх ёстой. Танд наад зах нь хоёр зорилго байх ёстой бөгөөд тодруулбал нэг нь бизнес дэх таны ажилд, нөгөө нь таны амьдралд хэрэгтэй зорилго юм. Та 25 жил, 10 жил, 5 жил болон нэг жилийн зорилготой байх ёстой. Та нэг жилийн зорилгоо 12 алхам буюу тодруулбал cap бүрийн багц зорилгод хуваах ёстой. Нэг сарын зорилгоо нэг, нэг долоо хоногоор дөрвөн хэсэгт хуваагаарай. Жил, cap, долоо хоног, нэг өдрийн ажил төрлийн жагсаалт гарга. Эдгээр жагсаалтад та тавьсан зорилгодоо хүрэхийн тулд давын өмнө хийх шаардлагатай тэр ажил төрлийг тэмдэглэ. Өнөөдрийн ажил төрлийн жагсаалтдаа урт хугацааны зорилгод хүрэхэд таны ойртож дөхөхөд хамгийн 103

/


ихээр туслах тэр зуйлийг тэмдэглэ. Ингэх нь хамгийн чухал асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд туслана. Хэрэв танд зорилго байхгүй бол та түүнд хүрэхгүй. Зорилго нь ялалтыг төрүүлдэг.

104


{ LXIX } Таны ажилтнууд эхнэр, нөхөртэйг бүү март Бизнесийн ажил хүнээс олон зүйлийг шаарддаг. Таны бүх ажилтан, танай багийн гишүүн бүр хэрхэн ажиллаж байгаагаас таны амжилт үлэмж хэмжээгээр шалтгаална. Хүмүүсийн ажпын дарамтыг хөнгөвчилж өг, тэгвэл тэд энэ дарамтыг цаашид хөгжилтэй нь аргагүй авч явах болно. Энэ хэрэгт таны ажилтнуудын гэргий нар туслагч болж чадна. Гэхдээ тэд хүнд ачаа болж мэднэ. Тэд өөрсдийн ойр дотны хүмүүсийг сайшааж, дэмжиж мэднэ. Бас үглэж, гоншигонож мэднэ. Илүү цагаар ажиллах юм уу томилолтоор явах нь танай ажилтны хувьд бэрхшээлтэй асуудал биш байх зүйл ийг тэд хийж чадна. Бас хамгийн сайн төлөвлөгөөг бусниулж мэднэ. Эхнэрүүд корпорацийн хувьд чухал холбоотон, бас нэн заналт дайсан болж мэднэ. Энэ нь жирийн эрүүл саруул санаа бодлын түвшинд маш тодорхой мэт санагдаж болох.

Гэвч ажиллаж буй хүмүүс

гэргийтэй гэдгийг корпорациуд байнга мартаж орхидог. Ажилтнуудынхаа гэр бүлийн тухай хэзээ ч бүү март. Туслаж, дэмждэгт нь эхнэр юм уу нөхрүүдэд нь биечлэн талархал илэрхийлэх боломжийг үргэлж ашигла. Хэрвээ та жишээ нь, бүс нутгийн арилжааны хэлтсийн бүх менежерийг зөвлөгөөнд урих гэж байгаа бол гэр бүлийнхэнд нь цэцэг явуул. Та өөр хот дахь компанийн салбарт очиж байгаа бол энд ажилладаг танай ажилтан таныг хаа нэгтээ газар үдийн зоогонд урих юм уу ингэх үүрэгтэй гэж үзэж болох. Тэгвэл та 105


эхнэрийг нь хармаар байна гэдгээ түүнд ойлгуулаарай. Сайн ажилладаг ажилтнуудаа “Хоёр хүний амралтын өдөр” гэдэг эрхийн бичгээр үе үе шагнаж, тэдэнд зориулан бага ч гэсэн аятайхан аялал зохион байгуул. Ажилтнуудынхаа ажпыг хэрхэн хөнгөн, үр ашигтай болгох тухай бодохдоо эхнэр, нөхрийг нь мартаж болохгүй. Тэд бүгдээрээ сэтгэл дүүрэн байх болно гэдгийг танд батлах байна.


{ LXX } /0 Аливаа ажлыг худалдагчийн нүдээр хар “Ямар нэг зүйл боллоо гэж бодвол хэн нэгэн хүн ямар нэг юмыг худалдах ёстой” гэсэн хуучны бөгөөд бүр чихний чийр болсон нэг үнэн байдаг. Хэн нэгэн хүн ямар нэг зүйлийг худалдахгүй бол нягтлан бодогчдод бодох зүйл байхгүй болно, үйлдвэрлэгчдэд үйлдвэрлэх зүйл байхгүй болно, менежерүүдэд удирдах юм байхгүй болно. Өөрөө худалдагдчихдаг бараа цөөн. Ихэнхдээ эдгээр барааны дийлэнх хэсгийг худалдахад хүрдэг. Хэн нэгэн хүн захиалга авч, бараагаа тавиур дээр тавьж, түүнд мөнгө үрэхийг худалдан авагчийг албадах ёстой... Арилжаа бол бүх ажил төрлийн түлхүүр мөн. Та компанид чухамхүү юу хийдэг нь чухал биш, компани юу эрхэлдэг нь бас чухал биш, ямар бараа, үйлчилгээний тухай ярьж байгаа нь ч чухал биш. Та юу хийж байгаагаа худалдагчийн нүдээр харах нь чухал. Худалдагч нь худалдан авагчтай халз тулгарч, тэр хүний нүд рүү хардаг. Тэр л худалдан авагчийн гомдлыг сонсдог. Худалдан авагч бараа худалдан авахаас татгалзахыг чухамхүү худалдагч мэдэх ёстой. Өөрөө худалдагчийн зовлонг мэдрэхэд цаг бүү хайрла. Хэрэв чадвал өөрөө худалдах гээд үз. Арилжааны хэлтсийн ажилтнуудтай хамт томилолтоор яв. Үйлчлүүлэгчид рүүгээ утасд.

Арилжааны

асуудлаарх

зөвлөгөөнд

очиж

бай.

Бэлтгэл дасгал хий. Компанийн гадна юу болж байгааг та 107


ойлгох ёстой. Ингэх нь арилжаа эрхэлдэг хүмүүсийн итгэл, хүндэтгэлийг олж авахад танд туслана. Энэ нь аливаа компанийн “нөлөөний маш чухал бүлэг”. Таны худалдагчид өөрийгөө сайн болохыг мэдэрч, илүү ажиллахыг хүсэхэд юу чухал гэдгийг та тодорхой төсөөлөх болно. Та өөрийн үйлчлүүлэгчдийг сайтар ойлгож авна, харин энэ мэдлэг их эрх мэдэл өгдөг. Бэхлэлт барь. Давшилтын үед энэ нь танд хэрэг болно.

108


{ LXXI } Айхтар шаргуу худалдагч бол Та хэнээс ч дутахааргүй худалдаж сурах ёстой. Та ямар ч л байсан захиалга авах ёстой. Та ажилтнуудаа бямба гаригт ажиллуулахыг хүсдэг үү? Босс тань таны санал болгосон хандлагыг батлах нь танд чухал уу? Та хамгийн ашиг орлоготой төсөл авахыг мөрөөдөж байна уу? Үүнийг арилжаалж чад! Арилжааны урлагийн тухай олон сая ном бичигдсэн. Та хамгийн том худалдагч, аливаа захиалгад хожиж чадах хүн болох ёстой. Жинхэнэ худалдагч болохын тулд та гарамгай хувь хүн юм уу дажгүй сайн ярьчихдаг хүн байх албагүй. Дараахь зүйлийг хий: 1. Танай үйлчлүүлэгчдэд үнэхээр юу хэрэгтэйг тодруул. 2. Таны санал болгож буй зүйл энэ хэрэгцээнд аль хэр нийцэж байгаагийн учрыг ол. 3. Шаргуу, тэр ч байтугай залхмаар байх зорилтыг өөртөө төлөвшүүл. 4. Үйлчлүүлэгчид утасд. б.Түүнд ямар нэг зүйл худалдан авахыг санал болго. 6. Захиалга олж авахын тулд хичнээн л шаардагднав, төчнөөн утасдахад бэлэн бай. Статистикийн тоо баримт шаргуу, мэрийлттэй худалдаачдын талд байдгийг тэд мэддэг. Худалдан авагчид ямар нэг зүйл худалдан авахыг үйлчлүүлэгчид санал болгосон 109


юм уу түүнийг захиалга өгөхийг хүссэнээр л бүх арилжааны 25 хувь хийгддэгийг тэд мэддэг. Дөрвөн удаа ут^сдахаас наана арилжааны 75 хувийг хийж чадахгүйг тэд бас мэддэг. Арилжаа хийдэг хүмүүсийн 90 хувь нь юу худалдаН авахыг үйлчлүүлэгчид үнэндээ санал болгодоггүйг тэд мэддэг. Үйлчлүүлэгчтэй хийдэг бүх хэлэлцээний 90 хувь> нь огт арилжаа бус, харин дэмий хоосон яриа байдгийг тэД мэднэ. Тиймээс үнэхээрийн шаргуу мэрийлттэй худалдаэчинд өрсөлдөөн бага байдгийг тэд мэддэг. Арилжаанд амжилт олох цорын ганц томъёо бол аль болох олон утасдаж, худалдан авахыг үйлчлүүлэгчдэд санал болгох явдал гэдгийг тэд мэддэг. Тийнхүү шаргуу, мэрийлттэй байх нь таны зорилт мөн. Хэрвээ та жинхэнэ шаргуу худалдагч болвол таны бүх ажил бүтнэ.

110


{ LXXII} Эзэнт улс бүү байгуул Төсөв юмуу ажилтнуудын орон тоо хичнээн их байх тусам амжил олох магадлал төдийчинэ их байх болно хэмээн олон менежер үздэг нь эндүүрэл. Үнэндээ эсрэгээр юм. Бага нөөцтэйгээр их зүйлд хүрч чаддаг тийм удирдах хүмүүс компанид хэрэгтэй. Таны төсвийн боломжоос илүү ихийг шаардаж байна гэж хэзээ ч бүү гомдолло. Өөрийнхөө хэлтсийн орон тоог байнга л нэмэн, дахин дахин төсөв гаргаж өгөхийг шаарддаг тийм менежерүүдийн замаар бүү яв. Зөвтгөх гэхдээ нөөц хомсдоод байна хэмээн хэзээ ч бүү ярь. Эзэнт улс байгуулах тухай март. Эрх мэдлийн оргил өөд шатаар мацах магадлал нь нүсэр орон тоог захирч байгаа тэр хүмүүс огт биш, харин үр дүнд хүрч байгаа тэр хүмүүст ноогдцог.


{ LXXIII } Цаастай ноцолдохын оронд бүтээгдэхүүнээ ахиул Орчин үеийн корпорациуд нэгэн аймшигт сонголттой тулгардаг. Корпорацт дотоодын дэгийг хялбарчилж, хүнд суртлыг шүтэх явдлыг /Хүнд суртлыг шүтэх гэдэг нь байгууллагын хөгжпийг гарцаагүй дагалдуулдаг зардал бөгөөд өч төчнөөн дүрэм журам мөрдөх, утгагүй маягтууд бөглөх, дотоод асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гадны гүйцэтгэгчдийг татахзардалүеэөнгөрөөсөнч.заавалбиелүүлэхдэгжурамтай холбоотой юм/ багасгах хэрэгтэй. Төгөлдөршилтийг мэдэрч, түүнийг хэрэгжүүлэх чадвар корпорацид хэрэгтэй, ухаалаг эрсдэл хүлээх чадвар хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, тэдэнд үйлдвэрлэл эрхлэх үзэл санаа шаардлагатай. Корпораци зах зээлийг байлдан дагуулахын тулд мөнгө, цаг хугацаа, хүмүүсийн чадвар гээд өөрийн бүх нөөцийг ашиглах ёстой. Гэхдээ корпораци энэ зорилгоос байнга хазайж, ингэж ашиглахын оронд захиргаадах, цаастай ноцолдохыг илүүд үздэг. Дотоодод нь үйлдвэрлэл эрхлэх үзэл санаа гараад ирэхээр кррпорациуд айж эмээдэг. Үнэхээр бизнес эрхэлж чадах хувь хүмүүсийг удирдахад хэцүү. Өвөрмөц үзэл санаатай бөгөөд бизнесийн шинэ чиглэл бий болгох чадвартай хүнд суртлын эсрэг, элдэв дэгийн эсрэг албан ёсны хэв маягийг олонхи менежер хүсдэггүй, ийм зүйлтэй тулгарч чаддаггүй. Cap тутмын тайлан, ажилтнуудыг тодорхойлох 112


маягтын дагуу бөглөсөн зарлагын тухай нарийн тайлан, телефон утсаар ярьсан ярианы бичлэг, улирлын тойм, жилийн үр дүнгийн тухай илтгэл, урьдчилан таах аргагүй нөхцөлд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон корпорацийн дансанд сохор зоос ч оруулдаггүй мөртлөө корпорацийн хамаг шим шүүсийг сорж,

хүмүүсийн хүч, цагийг бардаг бусад олон

зуун баримт бичиг корпорацид хүндтэй байдаг. Цаасны зангуунд бүү ор. Таныг цаасан гаваар гавлах боломжийг корпорацид бүү олго. Сарын тайлан гаргах нь тэнэг явдал. Эдгээр баримт бичиг нь урт бөгөөд уйтгартай. Нөхцөл байдал мянгантаа өөрчлөгдөж амжсан үед ийм тайлангарчирдэгбөгөөдэдгээрньэртнийтүүхийнхичээлийн зохион бичлэгээс өөр юу ч болж чадахгүй. Тайлан гаргах гэж хэзээ ч цагийг бүү үр. Хэрэв дарга шаардаад байвал энэ хүндтэй даалгаврыг доорхи хүмүүстээ хувааж өг. Энэ ажилд бүгдээрээ оролцог л доо. Цөмөөрөө л бодсоноо бичиг. Бие биенээсээ хуулах боломжийг бүү олго (унших, хуулахад мөн л цаг хугацаа хэрэгтэй). Тэгээд бэлэн болсон зүйлийг унших гэж биеэ бүү зовоо. Бүх ажилтны зөвлөгөөн дээр саяхан ярилцсан зүйлийг улиглан давтсан тэмдэглэлийг бүү бич. Томилолтын тухай тайлан бүү бич (зардал юм уу дэмий үрсэн цаг хугацааны тухай тайлангийн сонин хэлбэр). Танай компанийн ажлыг сайжруулахад ямар нэг байдлаар тус болохгүй зүйлийг огт бүү бич.

113


{ LXXIV } Сургах гэдэг нь суралцаж, үүний хамт урд нь явах гэсэн үг Мэргэжил дээшлүүлэх дамжаа юм уу өөрийн компанийн ажилтнуудын бэлтгэл сургалт дээр үг хэлэх завшааныг хэзээ ч бүү алд. Танай компани юу эрхэлдэг байлаа ч гэсэн та бусдад өөрийн ажлын тухай (ажилтнуудынхаа ажпын тухай) ярьж, яагаад, хэрхэн энэ ажлыг хийж байгаагаа тайлбарла. Үүнтэй холбоотой нарийн ширийн зүйлийг тодруулахдаа компаниа боловсронгуй болгож, хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж чадна. Хэрэв та санхүү юм уу хөдөлмөрийн харилцаа эрхэлдэг бол арилжааны шинэ ажилтнуудад санхүү, хөдөлмөрийн харилцааны тухай ярь. Та рекпам юм уу зах зээлийн судалгаа эрхэлдэг бол рекламыг хэрхэн хийдэг, үйлчлүүлэгчдийн саналыг асуух асуултыг хэрхэн гаргадгийг үйлдвэрлэгчдэд ярьж өг. Хэрэв танд багшлах завшаан тохиолдож байсан бол нухацтай бэлтгэхээс аргагүй. Ингэх нь онолын материал болон таны тодорхой туршлагыг зохион байгуулж, нэгтгэн дүгнэх шаардлага, гэрийн даалгавар гэсэн хэрэг юм. Ү г хэлэхийн өмнө та бага зэрэг бэлтгэл сургуулилт хийх ёстой нь тодорхой.

Материалыг өөрөө илүү гүнзгий судлаж,

хичээлд бэлтгэх өөрийн цагийг зохион байгуулах шаардлага нь таны мэдлэг, туршлага, мэргэн ухааныг сэлбэж өгнө. Сайн бэлтгэл нь хэлэх үгээ сайн болгох эх сурвалж мөн. Сайн үг хэлэх нь ажил төрлөө сайн мэддэг мэргэжилтэн


гэсэн нэр хүндийг танд бий болгож өгнө. Үүний зэрэгцээ та компанийн

бусад нэгжийн олон хүнтэй танилцана. Таны

нөлөө компанид усны цагираг адил өсч, тархах болно. Багшлах нь таны хүлээх хариуцлагын хүрээ компанийн хувьд маш чухал гэдгийг илүү үнэмшилтэй нотлон харуулах чадварыг хөгжүүлэхэд танд туслана. Харин сонсогчид таныг биечлэн маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэгг итгэх болно.


{ LXXV }

Шинэ санааг багалзуурдагчдад будлиан тарих боломжийг бүү олго Аливаа компанид шинэ санааг багалзуурдан дардаг хүмүүс зөндөө бий. Шинэ санааг багалзуурдагчид бүх түвшинд, бүх нэгжид тааралддаг бөгөөд тэд зүсэн бүрийн өнгө, хэмжээтэй байдаг. “Бид үүнийг хийх гэж нэгэнт оролдож байсан”, “Удирдлага үүнийг хүлээж авахгүй”, “Бид ингэхийг зөвшөөрч болохгүй” зэрэг хэлэх дуртай үг болон “Эрсэдлийн эсрэг” бусад олон зуун үгээр нь тэднийг таньж болно. Ал иваа ажил төрлийг дарахын тулд тэдний хэрэглэдэг хамгийн дэлгэрсэн зэвсэг нь “Үүнээс юу ч гарахгүй” гэсэн үгээр илэрдэг. Компанид өндөр албан тушаалд ажилладаг туршлагатай хүмүүс ийм үг сонсогдох нь онцгой сандралд оруулдаг юм. Гүйцэтгэх боломжгүй ажил гэж байдаг юм байна гэж санасан залуу хүмүүс энэ нөхцөлд ихэд урам хугарч, учраа олдоггүй. Харин юу ч хийхгүй байх нь гол ажил нь болдог хүмүүс хуучин байдлаа санагалзсаар байдаг. Далаад онуудын нефтийн хориг арга хэмжээ болон үүний араас дагалдан гарсан шатахууныг илүү үр ашигтай зарцуулахад чиглэсэн арга хэмжээний үеэр автомашин үйлдвэрлэдэг нэг томоохон үйлдвэр машины жинг эрс багасгах зорилтыг тэргүүлэх инженерүүддээ дэвшүүлэн тавьсан байна. Хэтэрхий их өртөг ихтэй байхын сацуу машины аюулгүй

байдлын

асуудлыг

араасаа

дагуулна

хэмээн

хуучин хандлагын хүрээнд сэтгэдэг тэргүүлэх инженерүүд пб


мэдэгджээ. Тэгэнгүүт компани туршлагагүй олон залуу инженерийг хөлсөлж авсан байна. Ингээд туршлагагүй залуу инженерүүд машиныг олон зуун фунт илүүдэл жингээс салгажээ. Ийм зорилтыг шийдвэрлэх боломжгүй гэдгийг тэд ерөөс мэддэггүй байсан байна. Бүү бууж өг! Бизнес шинэ сэргэг санаатай хүмүүсцйг төрүүлдэг.

Шинэ сэргэг санаатай хүмүүс хамгийн дээр нь

гардаг. Таныг тааруухан түвшинд хүргэх боломжийг шинэ санааг багалзуурдагчдад бүү олго. Зоригтой сэтгэ. Урам зоригтой гүйцэтгэ. Компани дахь үлбэгэр байдлын эсрэг тэмц. Жаахан л амжилт олох юм бол таныгдэмжихэд бэлэн хүн компанийн хаанаас л бол хаанаас гарч ирнэ. Шинэ санааг багалзуурдагчдад нааштай ханд, тэднийг шижим түлхэц гэж үз. Тэдний эсэргүүцэл нь илүү нухацтай бэлтгэж, илүү ихийг хийж, улмаар өөрийн санааг амьдралд хэрэгжүүлэхийн тулд илүү мэрийлттэй ажиллахад таны урам зоригийг сэргээх ёстой.


Төгсгөлийн уг Энэ номыг уншсанд баярлалаа. Одоо номын аль ч хуудсыг хамаагүй дахин нэг нээж үз. Тааралдсан тэр хэсгийг хуруугаараа заагаад тэнд бичсэн зүйлийг хий. Та том дарга болоход бас нэг алхам ойртох болно.


Herhen erunhii zahiral boloh we  
Herhen erunhii zahiral boloh we  
Advertisement