Page 1

DE NIEUWE NIEUWE WERELDORDE Beleggers moeten hun horizon verbreden nu de economische machtsverhoudingen in de wereld steeds verder van het Westen naar het Oosten verschuiven

2018

2nd

Best Belgian Asset Manager


JAAR TOT UW DIENST Als betrouwbare vermogensbeheerder bieden wij gepersonaliseerde, performante en verantwoorde oplossingen. Onze visie doorstaat de tijd: een erkende Belgische private bank zijn die dicht bij haar cliĂŤnten staat dankzij een functionele technologie die door gepassioneerde mensen wordt gemaximaliseerd. Met onze benadering op maat en onze over tuigende resultaten begeleiden wij onze cliĂŤnten al vijf generaties lang. Wij stellen alles in het werk om uw ver trouwen de komende 150 jaar te verdienen!

2

Innovation through tradition


grote  

Een

kleine bank op

mensenmaat PIJLERS

10

MILJARD

ACTIVA ONDER BEHEER

60+

PRIVATE BANKERS

250

PROFESSIONALS TOT UW DIENST

8

KANTOREN IN BELGIË

3


2018

2nd

Best Belgian Asset Manager

PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS VERKOZEN TOT 2de BESTE BELGISCHE VERMOGENSBEHEERDER

Onze vermogensbeheeractiviteiten werden bekroond door de Extelpeiling 2018, i.e. een globaal klassement van de beste professionals op het vlak van de Europese aandelenmarkten. Dit jaar staat onze Bank op de 2de plaats. Bovendien maken 4 van onze fondsenbeheerders deel uit van het klassement van de 10 beste aandelenfondsenbeheerders in hun categorie. Bekroond worden door de financiĂŤle gemeenschap voor de uitmuntendheid van onze merken en medewerkers sluit perfect aan bij onze voor tdurende ambitie: performante, gepersonaliseerde en verantwoorde oplossingen bieden aan onze cliĂŤnten.

4

Innovation through tradition


INHOUD 6 WELKOM ALS OOST EN WEST ELKAAR TREFFEN

8 WERELDWIJDE TRENDS DE NIEUWE ‘NIEUWE WERELDORDE’

13 CHINA (R)EVOLUTIETHEORIEËN

14 VERENIGDE STATEN GAAT TRUMP AMERIKA WEER GROOT MAKEN?

17 DUITSLAND INVESTEREN IN DE TOEKOMST

18 FRANKRIJK IN VERANDERING

21 EUROPA ALLE NEUZEN DEZELFDE KANT OP KRIJGEN

22 VERENIGD KONINKRIJK NIEUWE HORIZONTEN

25 RUSLAND BEVOLKINGSSTAGNATIE EN DISRUPTIE


WELKOM

ALS OOST EN WEST ELKAAR TREFFEN Wat hebben de veranderende machtsverhoudingen in de wereld voor gevolgen – onder meer voor beleggers? We willen onze visie hierop graag met u delen.

O

p de volgende pagina’s hebben we de langetermijnvooruitzichten voor enkele van de grootste economieën ter wereld voor u onder de loep genomen. Terwijl de Verenigde Staten zich blijven terugtrekken van het wereldtoneel, slaagt Europa er maar niet in om een gemeenschappelijke hervormingsagenda te formuleren. Onder tussen blijft China van deze situatie profiteren. Europa slaagt er niet in om één front te vormen. Duitsland en Frankrijk, de grootste economieën van dit blok, proberen via ingrijpende binnenlandse her vormingen echter wel een stap vooruit te zetten.  Dankzij een ondernemende “Mittelstand” (middenklasse) en gestage investeringen in digitalisering en disr uptieve technologieën vindt de Duitse economie zichzelf opnieuw uit voor een nieuw tijdper k. Onder tussen heeft Frankrijk een ambitieuze president gekozen die een economie wil liberaliseren die gebukt gaat onder een ver stikkende bureaucratie, hoge belastingen en dwar sliggende vakbonden. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Frank Vranken

George Raven

De schijnbaar onstuitbare opmars van China vormt één van de redenen waarom de postBrexit-strategie van het Verenigd Koninkrijk zo sterk steunt op onderhandelingen over nieuwe samenwerkingsverbanden met het Verre Oosten. Onder tussen is de toekomst van Rusland zeer onzeker. Dit land worstelt niet alleen met ongunstige demografische ontwikkelingen, maar moet ook dringend meer spreiding in de economische activiteiten buiten de energiesector aanbrengen. Nu de contouren van de nieuwe ‘nieuwe wereldorde’ zichtbaar worden, moeten beleggers hun horizon verbreden en hun strategieën aanpassen aan de verschuivende economische machtsverhoudingen van het Westen naar het Oosten. Voor meer informatie hierover, aarzel niet om uw private banker te contacteren. Namens het Group Asset Allocation Committee, ons comité dat de Chiefs Investment en de Chiefs Strategist van de entiteiten van de groep KBL epb samenbrengt, danken wij u voor uw belangstelling in onze visie op een veranderende wereld. Wij willen de mogelijkheden die de toekomst biedt, graag met u bespreken.

Don Smith

Founders Court, Lothbury Londres EC2R 7HE Royaume-Uni www.brownshipley.com

Robert Greil

Av. Herrmann Debroux 46 B-1160 Bruxelles Belgique www.pldw.be

Stefan Van Geyt

43, boulevard Royal L-2955 Luxembourg Luxembourg www.kbl.lu

Keizersgracht 1017 DS Amst Pays-Bas www.gilissen.n


Bron: Wereldbank

HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

HOE WORDT DE KOEK VERDEELD? De totale wereldeconomie heeft een waarde van USD 74 biljoen. Daarvan nemen de Verenigde Staten en China bijna 40% voor hun rekening. Als werelddeel lever t Azië de grootste bijdrage.

Terwijl de Japanse economie naar verwachting geleidelijk krimpt, blijven China en vooral India groeien – en zal de Aziatische dominantie verder toenemen.

Innovation through tradition

7


WERELDWIJDE TRENDS

DE NIEUWE ‘NIEUWE WERELDORDE’ De onstuitbare opmars van China, de opkomst van India en de veranderende wereldwijde machtsverhoudingen onder de loep.

I

n januari 1991 – net na de Duitse hereniging en minder dan een jaar vóór het uiteenvallen van de Sovjet-Unie – schetste de Amerikaanse president George H.W. Bush de contouren van een “nieuwe wereldorde”. Hij sprak het Amerikaanse Congres toe enkele dagen na het begin van de Eerste Golfoorlog en omschreef de nieuwe wereldorde als een orde waarin “verschillende naties zouden gaan samenwerken om gezamenlijk de universele verlangens van de mensheid – vrede en veiligheid, vrijheid en rechtsorde – te verwezenlijken”. De visie van Bush is inmiddels ver vangen door een heel andere visie op de mondiale hegemonie. Heersende internationale normen en gevestigde instellingen worden achteloos aan de kant geschoven om het nationale zelfbelang en het eigen economische gewin te kunnen najagen.

Terwijl Bush er trots op was dat de VS zich “al 200 jaar voor de vrijheid hadden ingespannen”, vindt de huidige 45 ste president van de VS dit mondiale leiderschap maar een last en multilateralisme een schijnver toning. Donald Trump weet de nieuwe ‘nieuwe wereldorde’ krachtig in twee woorden samen te vatten: “America first”.

Deze vorm van geopolitiek kan als een directe reactie op de globalisering worden gezien. Populisten zoals Trump spelen handig in op de rancunes die in het verliezerskamp van de globalisering leven. Demografische trends hebben het onevenwicht in veel landen nog verergerd. Kijk bijvoorbeeld naar West-Europa en Japan, waar de beroepsbevolking krimpt nu de bevolking vergrijst. De opkomende markten profiteren onder tussen juist van gunstige demografische trends en klimmen, vooral in Azië, naar een steeds hogere positie in de economische waardeketen. Zij investeren zelfs in digitalisering. Grote delen van Latijns-Amerika en Afrika hebben eveneens van de globalisering geprofiteerd, maar zij moeten nog een langere weg naar economische liberalisatie en technologische innovatie afleggen. Mede hierdoor zal China in 2030 de plaats van de VS als grootste economie ter wereld hebben ingenomen. En op basis van sommige berekeningen is China nu al de nummer 1. 

« DONALD TRUMP WEET DE NIEUWE ‘NIEUWE WERELDORDE’ KRACHTIG IN TWEE WOORDEN SAMEN TE VATTEN: ‘AMERICA FIRST’.  »

8

Innovation through tradition


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

China lijkt steeds meer het Duitsland van het Verre Oosten te worden: een grootmacht die een enorme binnenlandse markt bedient en daarnaast voor buurlanden het expor tknooppunt voor goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde vormt. Een groot aantal Aziatische economieën heeft zich onder tussen ontwikkeld tot toonaangevende toeleveranciers van voedingsmiddelen en andere veelgevraagde alledaagse goederen voor de Chinese markt. Rond het moment dat China de grootste economie ter wereld wordt, zal India de meeste inwoners ter wereld tellen. In een uitermate indrukwekkend

tempo heeft het land her vormingen doorgevoerd die een bestendige economische groei ondersteunen: in het eerste kwar taal van 2018 groeide de Indiase economie met 7,7%. India is al een wereldwijd fintech-knooppunt: alleen al vorig jaar bracht het land meer dan 1.000 nieuwe technologiestar t-ups voor t. Alleen in de VS en het VK kan het ‘ecosysteem’ voor star t-ups nog vruchtbaarder worden genoemd. De nieuwe ‘nieuwe wereldorde’ waarin de VS zich terugtrekt en Europa vergrijst, is er één waarin China en India kansen blijven grijpen om hun economische machtspositie te vergroten en meer geopolitieke invloed uit te oefenen.

DE WERELD IN 2050 Verwachte bbp-ranglijst (op basis van de koopkrachtpariteit)

China Verenigde Staten India Japan

2030

2050 China India Verenigde Staten Indonesië

Duitsland

Brazilië

Rusland

Rusland

Brazilië

Mexico

Indonesië Verenigd Koninkrijk Frankrijk Mexico Italië

Japan Duitsland Verenigd Koninkrijk Turkije Frankrijk

Bron: PwC

2016

9


Toen een bankier van Goldman Sachs in 2001 de term ‘BRIC’ bedacht, leken de vooruitzichten voor Brazilië en Rusland net zo zonnig als ze nu voor India en China zijn. Het lidmaatschap van de BRICclub is echter geen garantie voor succes gebleken. De Braziliaanse economie is het afgelopen jaar met slechts 1% gegroeid – in het eerste jaar van groei sinds 2014. Onder tussen ging de zwaar op energie steunende Russische economie gebukt onder aanhoudend lage olieprijzen, sancties en een mix van vriendjespolitiek en corruptie. De bevolkingsgroei is in Rusland vrijwel tot stilstand gekomen en de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bedragen slechts 1% van het bbp. Al het machtsver toon van dit land ten spijt – met een krijgsmacht van 1 miljoen soldaten en Vladimir Poetin als confronterende leider – moet Rusland zichzelf opnieuw uitvinden om het post-olietijdperk te kunnen overleven, anders verdwijnt het land in de vergetelheid. Onder tussen staat Europa op een kruispunt. Het oude continent worstelt met de Brexit: het ver trek van één van de grootste lidstaten uit de Europese Unie. Het fundamentele plaatje lijkt echter nog steeds goed en de groeivooruitzichten zijn positief. Mochten leiders zoals de Franse president Emmanuel Macron erin slagen om hun felbevochten binnenlandse her vormingen door te voeren en de Europese integratie te versnellen, dan zal het ver trouwen hoog blijven.  Nu het VK zich voorbereidt op een ver trek uit de Europese Unie, wordt dit land met allerlei nieuwe – mogelijk groeibelemmerende – handelsbarrières geconfronteerd. De Verenigde Staten krijgen ook met steeds meer hordes te maken, maar die heeft het land vrijwel allemaal zelf opgeworpen.

10

De VS profiteren momenteel van belastingverlagingen, die de al zeer lange cyclus van economische groei verder ver lengen. Aan deze verkiezingsbelofte van Tr ump hangt echter wel een prijskaar tje: een oplopende schuld. Nu de tekor ten op de lopende rekening en de begroting oplopen, moeten de Verenigde Staten snel meer schuldpapier uitgeven. Bijna de helft van de Amerikaanse schuld is in handen van buitenlandse belegger s – onder aanvoering van China en Japan. Blijven zij wel Amerikaanse obligaties kopen als ze niet kunnen profiteren van een goedkopere dollar of een hogere rentevergoeding? Dat moeten we nog maar afwachten. De regering Tr ump heeft in ieder geval wel laten door schemeren dat zij voor stander van een goedkopere munt is.

« EUROPA WORSTELT MOMENTEEL WELISWAAR MET DE BREXIT, MAAR DE FUNDAMENTEN VAN DEZE REGIO BLIJVEN SOLIDE ». Er valt niet aan te ontkomen: de mogelijkheid van een zwakkere dollar of een hogere Amerikaanse rente wordt uiteindelijk door de markten ingeprijsd. Ook gaan zij met de onverbiddelijke verschuiving in de wereldwijde economische machtverhoudingen van het Westen naar het Oosten rekening houden. Hierdoor zal de samenstelling van obligatie- en aandelenindexen ook veranderen en worden beleggers uiteindelijk gedwongen om hun horizon drastisch te verbreden op zoek naar mogelijkheden om op de nieuwe ‘nieuwe wereldorde’ in te spelen.

Innovation through tradition


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

Terwijl de Verenigde Staten zich terugtrekken van het wereldtoneel, wordt China een exportknooppunt voor goederen met een hoge toegevoegde waarde.

11


«  CHINA EN DE VS VECHTEN OM DE LEIDERSCHAPSPOSITIE IN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE.  »

China krijgt een steeds zwaardere weging in de belangrijkste aandelenindexen.

12


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

CHINA

(R)EVOLUTIETHEORIEËN

De ontwikkeling van de dynamische Chinese economie gaat hand in hand met een groeiende Chinese dominantie in de wereld.

C

hina heeft in zijn lange geschiedenis al heel wat revoluties meegemaakt. Toch heeft de centrale regering in Beijing altijd de voorkeur gegeven aan evolutie boven revolutie – ook al ging die evolutie soms, net als nu, gepaard met snelle en ingrijpende veranderingen. Continue veranderingen en diepgaande hervormingen hebben een nieuwe grootmacht in het Verre Oosten voor tgebracht die de suprematie van de VS en Europa inmiddels betwist. In relatief weinig tijd heeft de economie zich onder de leiding van de Communistische Par tij ontwikkeld van een expor tgeleide tot een meer op de binnenlandse consumptie gerichte economie waarin de dienstensector nu een grotere bijdrage aan het bbp lever t dan de industrie. China – het land met de meeste inwoners ter wereld – laat vandaag steeds meer van zich horen. Via een enorm investeringsinitiatief in infrastructuur (One Belt, One Road) en via bilaterale handelsakkoorden stelt China zijn grenzen open, zodat het land niet alleen van een krachtig extern groeipotentieel kan profiteren, maar ook een afzetmarkt vindt voor zijn overcapaciteit aan ijzerer ts, steenkool en staal. Langs deze weg kan China in contact komen met markten die voor de hoognodige basisgoederen kunnen zorgen, vooral voedingsmiddelen voor de bevolking. Op deze wijze kan het land, conform de strategische focus, goederen met een hogere toegevoegde waarde expor teren en goederen met een lage toegevoegde waarde impor teren.  Onder tussen accepteren steeds meer landen betalingen in de Chinese renminbi in plaats van in de Amerikaanse dollar. Hierdoor is de renminbi inmiddels de op drie na meest gebruikte munt ter wereld geworden. En nu het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de renminbi heeft opgenomen in het systeem van Speciale Trekkingsrechten (SDR) klimt de Chinese munt ook op de ladder van internationale reservevaluta’s. 

In het licht van al deze ontwikkelingen is China ook bezig om zijn financiële markten open te stellen. China wil vooral meer beleggers op de binnenlandse obligatiemarkten toelaten. Op de langere termijn zal China duidelijk zwaarder gaan wegen in belangrijke aandelenindexen voor de opkomende markten, met als gevolg dat buitenlandse beleggers die deze indexen volgen, ook meer in China gaan beleggen. De grootste uitdaging voor het land is de verwezenlijking van alle plannen uit de “Made in China 2025”-blauwdruk. Beijing wil in 2025 over genoeg binnenlandse productiemogelijkheden beschikken voor minstens 40% van de halfgeleiders in Chinese mobiele telefoons, 70% van de industriële robots, 75% van alle eenvoudige kerncomponenten en 80% van alle apparatuur voor de opwekking van duurzame energie. Het is dan ook geen verrassing dat China enorm in onderzoek en ontwikkeling investeer t.  Het aantal Chinese patentaanvragen ligt al twee keer zo hoog als het aantal Amerikaanse. De wedloop om het leiderschap in kunstmatige intelligentie en ‘deep learning’ is in volle gang. Als we kijken naar de enorme hoeveelheid gegevens enerzijds, en het ontbreken van Chinese wetgeving op het gebied van privacybescherming anderzijds, zou dit land heel goed koploper kunnen worden.  Dit is de reden waarom China momenteel op ramkoers ligt met de “Make America Great Again”-filosofie van president Trump. Wat ook de uitkomst wordt van dit gevecht om de wereldwijde technologische dominantie, de Chinese economische regio (met andere woorden de regio Groot China) is snel in opmars. Het land blijft zich ontwikkelen – via snelle en ingrijpende veranderingen – en laat zich door niemand stoppen.

Innovation through tradition

13


VERENIGDE STATEN

GAAT TRUMP AMERIKA WEER GROOT MAKEN? Al doet Donald Trump zijn uiterste best, toch zullen de VS niet veel langer de grootste economie ter wereld zijn.

I

n een goed jaar groeit de Amerikaanse economie met 4% en de Chinese met meer dan 10% (in nominale termen op jaarbasis). Daarom bestaat er weinig twijfel over dat China in 2030 de plaats van de VS zal hebben ingenomen als de grootste economie ter wereld.

Deze vaststelling heeft in het Amerika van Donald Trump tot veel consternatie geleid. Het protectionistische handelsbeleid van de president kan als de eerste fase worden gezien van een langdurige strijd om de economische suprematie, vooral op gebieden zoals quantumcomputing, kunstmatige intelligentie, robotica, cyber veiligheid en elektrische auto’s. In beide landen vormen de defensie-uitgaven een belangrijke aanjager voor de investeringen in technologie. Op dit moment staan de VS nog aan kop, maar China haalt zijn achterstand snel in. Op sommige gebieden – zoals fintech – lijken de VS de slag al ver loren te hebben. Nu de Chinese economie steeds meer op de Amerikaanse gaat lijken, zullen handelsconflicten steeds vaker voor komen. Terwijl we mogen verwachten dat de wereldwijde economische dominantie van de VS de komende decennia gaat afnemen, lijkt de positie van de VS als leidend wereldwijd financieel centrum veel zekerder. De alomtegenwoordige staatscontrole in China droeg bij aan de ongekend snelle ontwikkeling van de economie en infrastructuur, maar blijkt een hinderpaal bij de ontwikkeling van China tot financieel centr um.  Zolang de renminbi niet volledig conver teerbaar is, blijft de Amerikaanse dollar de belangrijkste reser vemunt van de wereld. Daarnaast domineer t de Amerikaanse aandelenmar kt de MSCI All Countr y

14

Wor ld Index met een weging van 51%. De Chinese aandelenmar kt telt voor slechts 3% mee, dat is net iets minder dan de weging van Zwitser land. Ook in de wereldwijde obligatie-indexen blijft de Chinese mar kt miniem ver tegenwoordigd. De enorme binnenlandse obligatiemar kt is nog steeds bijna volledig ontoegankelijk voor buitenlandse belegger s. Zolang het land ter ughoudend blijft om zijn financiële mar kten voor buitenlander s open te stellen, zal het moeilijk zijn om de enorme kloof met de VS te dichten.

« NU DE CHINESE ECONOMIE STEEDS MEER OP DE AMERIKAANSE GAAT LIJKEN, ZULLEN HANDELSCONFLICTEN STEEDS VAKER VOORKOMEN. » In de loop der tijd zal de weging van China in obligatie- en aandelenindexen geleidelijk toenemen. Belegger s hebben geen keus: zij zullen in deze ontwikkeling moeten meegaan. Technologieaandelen zoals Tencent en Alibaba zijn al enorm populair onder wereldwijde belegger s. Het zit niet in de genen van de Chinese leider s om de controle zomaar op te geven – en daarom zullen de Verenigde Staten voor lopig de beste en slimste mensen blijven aantrekken. Om het met de woorden van Warren Buffett, de beroemdste belegger ter wereld, te zeggen: “De afgelopen 240 jaar was het een enorme fout om als belegger posities tegen Amerika in te nemen en ook nu zou dat onver standig zijn”.   

Innovation through tradition


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

De VS blijven de thuisbasis van de meest dynamische markten en van de belangrijkste reservemunt ter wereld.

15


« DUITSLAND VOLGT VANDAAG ZIJN LANGETERMIJNSTRATEGIE ‘INDUSTRIE 4.0’. »

Duitsland is niet alleen voorstander van vrij verkeer van personen, maar ook van vrije handel.

16


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

DUITSLAND

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Duitsland, de vierde economie ter wereld, vindt zichzelf opnieuw uit voor het digitale tijdperk.

W

ie niet uit Duitsland komt, heeft waar schijnlijk nog nooit van Ahrensbur g of Bietigheim-Bissingen gehoord. Maar deze plaatsen pr ijken wel degelijk prominent op de industr iële wereldkaar t. Het zijn de vestigingsplaatsen van Basler, een voor aanstaande inter nationale producent van digitale camer a’s, en Dür r, een grote producent van autoassemblage- en verfstr aatsystemen. Ook al hebben middelgrote familiebedrijven zoals Basler en Dürr geen hoofdkantoor in één van de grootste Duitse steden, toch laten zij duidelijk zien dat Duitsland blijft investeren in digitalisering en disr uptieve technologieën – en zichzelf daarmee opnieuw uitvindt voor een nieuw tijdper k. Het economische model van het land heeft sinds de Tweede Wereldoor log in 25-jaar s cycli duidelijk veer kracht getoond: een fase van wederopbouw werd gevolgd door aanhoudende groei en ver volgens door de Duitse hereniging. Duitsland is een vooraanstaande expor teur van goederen en diensten naar belangrijke markten zoals de VS, de eurozone en China. En vandaag volgt het land een op de lange termijn gerichte ‘Industrie 4.0-strategie’ waarin volgens bondskanselier Angela Mer kel “de wereld van het internet met de wereld van de industriële productie samensmelt”. Dit is één van de projecten die de groei van het land voor de komende 25 jaar ondersteunen. Onder tussen wordt Berlijn geconfronteerd met opkomende populistische krachten die als een directe reactie gezien kunnen worden op het ‘open deur-immigratiebeleid’ van het land. Alleen al in 2015-2016 vonden 1,2 miljoen immigranten een nieuwe thuis in Duitsland, maar dat leidde wel tot aanzienlijke maatschappelijke spanningen.

Duitsland omarmt het vrije ver keer van per sonen en een expor tmodel dat afhankelijk is van vrije handel. Een stabiele Europese Unie en bredere handelsakkoorden zijn daarom van essentieel belang voor de economische situatie in Duitsland. Ber lijn heeft liever een kleinere EU met gemotiveerde lidstaten dan een groter verband dat ver scheurd wordt door interne onenigheid. Het is inmiddels 19 jaar geleden dat de Duitse mar k voor de euro werd inger uild en er zijn nog maar weinig Duitser s die naar de oude munt ter ugver langen. Zij realiseren zich dat de invoering van de gemeenschappelijke munt tot een ongekend hoge banen- en expor tgroei heeft geleid. Ber lijn is echter niet erg enthousiast over het recente voor stel van het Internationaal Monetair Fonds voor een ‘noodfonds’ voor de eurozone waarin Duitsland EUR 100 miljard moet stor ten. Het plan voor euro-obligaties kreeg in Ber lijn ook een lauw onthaal. Hoewel het enorme over schot op de Duitse lopende rekening het land in staat stelt om de binnenlandse en internationale bestedingen op te voeren, blijft er voor dat laatste toch een brede weer stand op het thuisfront bestaan.  Toch zijn de overheidsuitgaven de laatste tijd wel wat opgetrokken. De komende twee jaar worden de lonen van de 2,3 miljoen ambtenaren in het land met meer dan 3% per jaar verhoogd, wat de consumptie en de inflatie in de eurozone zal ondersteunen.  Duitsland biedt niet alleen talloze aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden, maar ook veel overnameprooien voor internationale spelers uit de VS, de Perzische Golf en China. Het land lijkt dan ook goed gepositioneerd om te kunnen profiteren van de voor tgaande verschuiving van de wereldwijde machtsverhoudingen in de richting van het Oosten.

Innovation through tradition

17


FRANKRIJK

IN VERANDERING

Frankrijk heeft een ambitieuze en liberaliseringsgezinde president die tegen obstakels aanloopt die bijna net zo oud zijn als de Republiek zelf.

F

r ankr ijk is één van de pleitbezor ger s van het Europese project van het eer ste uur. Het Elysée ziet zichzelf niet langer als het centr um van de werelddiplomatie: die rol zien de Fr ansen nu voor Br ussel weggelegd. Emmanuel Macron, de ambitieuze president van Fr ankr ijk, wil niet alleen de Fr anse economie nieuw leven inblazen, maar ook Europa ver ster ken. In Fr ankr ijk zelf lopen Macrons pogingen om de economie te liber aliseren tegen de gebr uikelijke weer stand van de vakbonden aan. Het is nog maar de vr aag of hij de ‘Mar garet Thatcher’ van Fr ankr ijk gaat worden. Binnen de Europese Unie onder vindt hij voor al weer stand uit OostEuropa: de relatief nieuwe lidstaten willen gr aag financiële steun ontvangen, maar lopen niet zo war m voor het beleid en de democr atische beginselen van de EU.  Macron loopt tegen enor me obstakels aan. Hij realiseer t zich dat de toekomst van Fr ankr ijk binnen de EU ligt. Maar dan moet hij misschien genoegen nemen met een EU met twee snelheden, waar in sommige ker nlanden in de r ichting van een verdere integr atie zullen bewegen, terwijl andere landen een douaneunie met wat financiële steun al genoeg vinden.  Macron heeft als voor naamste doel om Fr ankr ijk en de EU ook in de toekomst een rol van betekenis op het wereldtoneel te laten spelen: voor al op het gebied van technologie , waar China en de VS ook haantje de voor ste willen zijn. Europa heeft weliswaar de knowhow om de VS en China in de technologische r ace bij te houden, maar in financieel opzicht lijkt de regio in een nadelige positie te ver keren. 

18

Europa loopt qua defensie-uitgaven – een belangrijke aanjager voor nieuwe technologieën – ver achter op de VS. Daarnaast beschikt Europa in veel mindere mate over een star t-upcultuur en kunnen Europese star t-ups niet zoals Amerikaanse star t-ups een beroep doen op venture capital. Dit alles komt duidelijk in de sector samenstelling van aandelenindexen tot uiting.

« PRESIDENT MACRON LOOPT TEGEN KOLOSSALE OBSTAKELS AAN. » De technologiesector is goed voor 26% van de MSCI USA Index en de weging van technologie in de MSCI Emer ging Mar kets Index van 23% wijkt daar momenteel niet veel van af. Daar mee ver geleken, lijkt de 6% weging van de technologiesector in de MSCI Europe Index hopeloos laag: dit is de voor naamste reden waarom de Europese mar kten de afgelopen jaren zijn achter gebleven op de VS en op de opkomende mar kten.   Er is nog hoop voor Fr ankr ijk en Europa. Ondanks een ver stikkende bureaucr atie , hoge belastingen en dwar sliggende vakbonden hebben Fr anse onder nemer s toch multinationals van wereldklasse voor tgebr acht, zoals L’Oréal en LVMH. Misschien zou het al genoeg zijn als ambitieuze onder nemer s gewoon wat meer bewegingsr uimte kr ijgen van Macron.   

Innovation through tradition


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

BELASTINGEN EN UITGAVEN: BELASTINGEN IN PERCENTAGE VAN HET BBP (2016)

Frankrijk

45,3 %

Zweden

44,1 %

Duitsland Spanje

33,5 %

Verenigd Koninkrijk

33,2 %

Japan Verenigde Staten

30,7 % 25,5 %

Bron: OESO

37,6 %

19


Om met de VS en China te kunnen concurreren, moet de EU belangrijke structurele hervormingen doorvoeren.

20


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

EUROPA

ALLE NEUZEN DEZELFDE KANT OP KRIJGEN Wil Europa zijn enorme potentieel kunnen benutten, dan moet de regio eerst aan een gemeenschappelijke toekomstvisie werken.

M

et een dynamische pro-Europese president in Frankrijk en een uitermate ondernemende Mittelstand in Duitsland zou je denken dat Europa de toekomst met ver trouwen tegemoetziet. Waarom is dat niet het geval?

Maar ook uit één van de oprichtende landen – Italië – kan verzet tegen de EU komen. De stellingname van de nieuwe regering in Rome leidt waarschijnlijk tot een directe confrontatie met de Europese Commissie, niet in de laatste plaats over begrotingszaken.

Europa zou Europa niet zijn zonder de gebruikelijke dosis zorgen. Sommige zorgen gaan veel dieper : kan de Europese Unie wel bijeenblijven en structurele her vormingen door voeren, zodat het een krachtig blok wordt dat op de lange termijn met de VS en China kan concurreren?

Het is te vroeg om de gevolgen van het getouwtrek tussen Italië en de Europese Commissie te kunnen inschatten. Intussen blijft Europa nog genoeg aantrekkingskracht bieden. Het overschot op de lopende rekening is aanzienlijk, terwijl de totale schuld kleiner is dan die van de VS. De rente blijft bovendien zeer laag: de ECB wil in plaats van een agressieve verstrenging het programma van kwantitatieve versoepeling voor tzetten, minstens tot het einde van dit jaar. De spaarquote blijft hoog in Europa: consumenten kunnen meer uitgeven of geld opzijzetten voor de toekomst. En een dalende werkloosheid helpt natuurlijk ook.

De voorstellen van president Emmanuel Macron voor meer Europese integratie vallen in Duitsland in dovemansoren : dat land wil een andere koers varen waarin de lidstaten hun binnenlandse financiën zelf op orde moeten houden. Duitsland is ook niet te vinden voor de voorstellen van de Europese Centrale Bank voor een bankenunie of een gemeenschappelijk depositogarantiestelsel.  Duitsland wil geen ‘geldschieter in laatste instantie’ worden die de eurozone in noodgevallen weer mag redden. En Duitsland is niet het enige land dat aarzelt over verdere integratieplannen indien ze niet gepaard gaan met structurele her vormingen in landen zoals Italië. Nederland is hier ook geen voorstander van, net zoals sommige Scandinavische en diverse Centraalen Oost-Europese landen. Dat geldt met name voor de zogenaamde Visegrád-groep, waar toe Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije behoren.

Maar Europa wordt eveneens geconfronteerd met drie bedreigingen: schuldproblemen, ongunstige demografische ontwikkelingen en disruptie. En daarom moet Europa vroeg of laat toch echt zijn zaakjes op orde krijgen. Voor tbouwend op het hoogwaardige onderwijssysteem zou het EUblok een vooraanstaande par tij op het gebied van techniek en IT kunnen worden. Dit vraagt om een gemeenschappelijke visie en gezamenlijke investeringen in de toekomst – en op die fronten moet Europa nog veel werk verzetten. Het pijnlijke Brexit-proces maakt het moeilijker om vooruitgang te boeken, maar het Britse ver trek uit de EU kan ook het gevoel van urgentie en solidariteit versterken en snelle en ingrijpende her vormingen in gang zetten. Tot die tijd zal het Europese potentieel nog niet geheel benut kunnen worden.    

Innovation through tradition

21


VERENIGD KONINKRIJK

NIEUWE HORIZONTEN Zodra de onzekerheid over de Brexit wegebt, kan het VK nieuwe allianties smeden die de groei op lange termijn ondersteunen.  

Het is echter te gemakkelijk om heel somber te worden over de voor uitzichten voor het Verenigd Koninkrijk buiten de EU. Wereldpolitiek is een kwestie van lange adem en de onzekerheid over de Brexit zal uiteindelijk wegebben. De Britse economie heeft een omvang van iets minder dan USD 3 biljoen. Daarmee valt het VK in het niet bij de VS (USD 20 biljoen) en China (USD 14 biljoen), maar toch is Groot-Brittannië nog steeds de vijfde economie ter wereld. En in politiek opzicht kan het VK zeker veel gewicht in de schaal leggen. Het VK is permanent lid van de VN-Veiligheidsraad, de hoofdstad Londen is één van de grootste financiële centra ter wereld, de Britse munt is één van de vijf belangrijkste wereldvaluta en het land onderhoudt uitvoerige politieke en handelsbanden met bestaande en voormalige lidstaten van het Britse Gemenebest. Dat is geen slecht uitgangspunt voor een natie die weer een rol op het wereldtoneel wil spelen. De mondiale post-Brexitstrategie van het VK lijkt er vooral op gericht om met de belangrijkste handelspar tner s bilaterale akkoorden voor wederzijdse mar kttoegang te sluiten. Hoe deze onderhandelingen zich zullen ontwikkelen, hangt in ster ke mate af van de post-Brexitrelatie met de EU. In de EU vormt de opkomst van het populisme onder tussen op lange termijn een bedreiging voor de euro en de structuur van de unie (die in

22

sommige opzichten zelf nog in een beginstadium ver keer t). De opkomst van de populistische Vijfsterrenbeweging en Lega Nor te-par tij als dominante politieke speler s in Italië vormt slechts een recent voorbeeld van deze trend. In het geval van de Brexit reageren de EU-politici misschien uit onzekerheid. Zij willen een voorbeeld stellen voor landen die de EU willen ver laten. Maar als zij erin slagen om het VK te isoleren, dan zou het land alleen maar aangemoedigd worden om de politieke en economische banden met de twee supermachten in de wereld – de VS en China – te ver ster ken. Er wordt veel gesproken over een uitgebreid handelsakkoord tussen het VK en de VS, maar zoiets zou op gespannen voet staan met de protectionistische opstelling van president Tr ump. Onder tussen maakt China juist een omgekeerde beweging – dat land wil de wereldwijde handel juist omarmen. Mogelijk blijkt de van oudsher ‘speciale’ trans-Atlantische relatie tussen de VS en het VK uiteindelijk van minder groot belang voor de toekomstvoor uitzichten van het VK dan nieuwe samenwer kingsverbanden met het Verre Oosten.   

LONDEN AAN DE LIJN ‘s Werelds belangr ijkste financiële centr a met de meeste concur rentiekr acht (2018)

Beurs

GFC Index

Londen

794

New York

793

Hongkong

781

Singapore

765

Tokio

749

Shanghai

741

Toronto

728

San Francisco

726

Sydney

724

Boston

722

Innovation through tradition

Bron: Global Financial Centers Index

H

et Brexit-proces verloopt in alle opzichten allesbehalve gunstig voor het VK. Sinds de zomer van 2016, toen het Britse referendum over het EU-lidmaatschap werd gehouden, zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie verbeterd, maar de Britse bbp-groei is tegen de stroom in juist afgezwakt. Deze achterblijvende performance is zonder twijfel te wijten aan het marginaliserende effect van de Brexit-onzekerheid.


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

« DE OPKOMST VAN HET POPULISME VORMT OP LANGE TERMIJN EEN BEDREIGING VOOR DE EURO EN DE STRUCTUUR VAN DE EUROPESE UNIE. »

De post-Brexitstrategie van het VK hangt af van bilaterale akkoorden voor wederzijdse markttoegang.

23


VERGRIJZING: MEDIANE LEEFTIJD VAN DE RUSSISCHE BEVOLKING

40

Bron: STATISTA

30 20 10

24

50 20

00 20

19

50

0


HALFJAARLIJKSE BELEGGINGSVOORUITZICHTEN JUNI 2018

RUSLAND

BEVOLKINGSSTAGNATIE EN DISRUPTIE   De vooruitzichten voor de Russische economie zijn verre van aantrekkelijk.

R

usland is het grootste land ter wereld qua opper vlakte, één van ’s werelds grootste olieproducenten en een natie met een schuld/bbp-ratio van slechts 12%. Dan zou je toch denken dat dit land veelbelovende vooruitzichten heeft? Toch is dat niet het geval als we ook met drie belangrijke bedreigingen rekening houden: bevolkingsstagnatie, olieafhankelijkheid en disruptie. Laten we met de bevolkingsstagnatie beginnen. Tussen medio 1990 en medio 2000 is de Russische bevolking met een alarmerende 0,5% per jaar gekrompen: dat zijn zo’n 800.000 inwoners per jaar. Ondanks een laag geboor tecijfer en een gemiddelde levensverwachting van slechts 70,5 jaar is de bevolkingsgroei sindsdien gestabiliseerd: deze ligt inmiddels net boven nul.

« RUSLAND MOET ZICHZELF DRINGEND OPNIEUW UITVINDEN DOOR ZIJN ECONOMIE TE DIVERSIFIËREN EN HET ONDERNEMERSCHAP TE ONDERSTEUNEN. » Daarnaast kent het land een grote olieafhankelijkheid, als gevolg van het feit dat 80% van de Russische expor t energiegerelateerd is. Rusland is ook één van de grootste metaalexpor teurs ter wereld, maar brandstoffen en olie vormen de voornaamste expor tproducten. Dit komt ook duidelijk tot uiting in de samenstelling van de Russische aandelenmarktindex: 50% van de marktwaarde komt uit de energiesector en 15% is metaalgerelateerd. Op de binnenlandse consumptie gerichte sectoren zijn nauwelijks ver tegenwoordigd.

De Russische economie is hierdoor erg gevoelig voor schommelingen van de olieprijs. Gelukkig geldt dat ook voor de roebel. Dus als de olieprijs zakt, daalt de koers van de roebel. De inkomsten uit olie uitgedrukt in USD maken de daling van de olieprijs dan al snel weer goed. Dit is waarschijnlijk de reden waarom Rusland, anders dan andere olieproducerende opkomende markten, de energiesubsidies tot op vandaag nooit heeft verlaagd. En dit verklaar t ook waarom Rusland de vierde energieconsument ter wereld is (na China, de VS en India). Disruptie vormt tot slot wellicht de belangrijkste factor. Bijna 50% van de wereldwijde olieconsumptie is transpor tgerelateerd. De snelle opkomst van elektrische auto’s vormt daarom een duidelijke bedreiging voor olie-expor terende landen. Naar verwachting zullen elektrische auto’s in 2040 goed zijn voor 35% van alle autoverkopen en dat percentage zal nog verder oplopen. Voor alle olieproducerende landen is de klok aan het tikken – maar het hardst voor Rusland, want dat land loopt ver achter de feiten aan. Rusland moet zichzelf gewoon dringend opnieuw uitvinden, een bredere spreiding in economische activiteiten aanbrengen en het Russische ondernemerschap ondersteunen. Daar toe moet de diepgewor telde corruptie worden aangepakt, de bureaucratie worden gestroomlijnd en het zwakke juridische systeem worden versterkt.   Grote grondstoffenexpor terende landen zoals Australië en Canada hebben die weg ook al bewandeld – en zelfs Saoedi-Arabië spant zich momenteel in om zijn economie te her vormen en te diversifiëren. Gaat president Poetin hun voorbeeld volgen? Hij heeft in ieder geval zes jaar extra de tijd gekregen om zichzelf te bewijzen.

Innovation through tradition

25


ONTDEK ONZE NIEUWE WEBSITE : WWW.PLDW.BE

Onze website zit in een nieuw jasje. Ontdek ze nu en blijf op de hoogte van de economische en financiële actualiteit dankzij de blog van onze exper ts.

U vindt er eveneens meer informatie over thema’s in verband met vermogensplanning en – str ucturering, duurzaam beleggen, kunst, cultuur, lifestyle en de actualiteit van de Bank.

1. Een blog met artikels en advies van onze experts 2. Een meer dynamische structuur 3. Een strakkere en minder kleurrijke lay-out 4. Een website met responsive design

Schrijf u in op onze newsletters op www.pldw.be.

26

Innovation through tradition


LATEN WE SAMEN DE KONINKLIJKE BELGISCHE BOSBOUWMAATSCHAPPIJ STEUNEN

In het kader van onze maatschappelijke benadering willen wij nog verder gaan door een project te steunen van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij, die zich inzet voor het behoud van ons bospatrimonium. Dit project bestaat in de ontwikkeling van een arboretumnetwerk dat toelaat om de aanpassing van de Belgische bossen te bestuderen ten aanzien van de klimaatveranderingen. Kies voor 100% digitale communicatie en wij verbinden ons ertoe om 50m² bomen aan te planten, ofwel het equivalent van een squashterrein.

SCHAKEL OVER NAAR 100% DIGITAAL = 2 50M BOMEN WORDEN AANGEPLANT Meer informatie over de projecten van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij: www.srfb.be.

Société Royale Forestière de Belgique Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij

IN DE PRAKTIJK: HOE GAAT U TE WERK? Contacteer uw private banker of onze dienst Digital Care per telefoon: 02/679.88.00 of per e-mail: digitalcare@pldw.be.

Want de natuur maakt ook deel uit van ons patrimonium. Laten we samen ons best doen om haar te beschermen en te doen groeien.


ONZE KANTOREN www.pldw.be contact@pldw.be

Antwerpen

Luik

Sint-Martens-Latem

Van Putlei 31 2018 Antwerpen Tel. : +32 3 248 59 10

Parc d’affaires Zénobe Gramme Square des Conduites d’Eau 11-12 4020 Luik Tel. : +32 4 340 46 00

Koperstraat 1E 9830 Sint-Martens-Latem Tel. : +32 9 235 23 80

Brussel

Meise

Waregem

Herrmann-Debrouxlaan 46 1160 Brussel Tel. : +32 2 679 45 11

Nieuwelaan 224, bus 2 1860 Meise Tel. : +32 2 264 95 00

Franklin Rooseveltlaan 172-174 8790 Waregem Tel. : +32 56 62 51 30

Hasselt

Namen

Lazarijstraat 156, bus 11 3500 Hasselt Tel. : +32 11 28 48 90

Boulevard de la Meuse 23 5100 Jambes Tel. : +32 81 32 63 00

Dit document werd opgesteld door Puilaetco Dewaay Private Bankers NV, Herrmann-Debrouxlaan 46, 1160 Brussel. De informatie in dit document is bestemd voor exclusief gebruik door de bestemmeling(en) en mag in geen geval gekopieerd, doorgegeven of verdeeld worden zonder de voorafgaande toestemming van Puilaetco Dewaay Private Bankers NV. De informatie in dit document werd verkregen van betrouwbaar geachte bronnen, maar het is echter onmogelijk om de nauwkeurigheid of de volledigheid ervan te garanderen. De uitgedrukte meningen kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd en kunnen verschillen van andere standpunten uitgedrukt in andere documenten (met inbegrip van analyses gepubliceerd door KBL European Private Bankers of haar dochtermaatschappijen. Wij hebben geen rekening gehouden met de persoonlijke situatie, noch met de beleggingsdoelstellingen en de financiële situatie van de bestemmeling(en) en het document mag niet worden beschouwd als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. Bijgevolg raden wij de cliënten ten zeerste aan om hun adviseurs te contacteren alvorens een beleggingsbeslissing te nemen op basis van de informatie in dit document. Het document is geen, en mag niet worden beschouwd als, aanbod of verzoek tot aan- of verkoop. Copyright © Puilaetco Dewaay Private Bankers 2018. Alle rechten voorbehouden.

VOLG ONS OP

De nieuwe nieuwe wereldorde  

Semestriële beleggingsvooruitzichten

De nieuwe nieuwe wereldorde  

Semestriële beleggingsvooruitzichten

Advertisement