Page 1

INSTITUT DOCTOR PUIGVERT - GESTIÓ DE RETARDS

Aquesta setmana comencem a aplicar les sancions als alumnes que acumulen retards. Aprofitem l’ocasió per fer-vos cinc cèntims del funcionament. Aquesta primer setmana, s’ha passat grup per grup per tal d’explicar a l’alumnat el funcionament de les sancions per retard, també s’ha penjat el primer llistat de retards a cada aula. •

Els tutors/es rebran a la seva safata de la sala de professorat, setmanalment, el full de retards del seu grup i el penjaran al suro de l’aula. S’intentarà que el full arribi els dimarts al matí abans del segon pati. Amb el llistat, rebran també els fulls d’incidència del seus alumnes.

Les sancions s’acompliran els dijous. Cal que els alumnes sancionats estiguin a l’institut a les 15,40 hores.

Cal que els alumnes arribin puntuals. Si no ho fan, no podran entrar a l’institut i es considerarà que no han acudit a complir la sanció.

Els alumnes acompliran sanció quan acumulin o superin els 60 minuts de retard.

Si un alumne acumula retards en quatre hores diferents al llarg d’una setmana serà sancionat amb un full d’incidència.

Si un alumne no acudeix, quan és convocat, a la sanció dels dijous se li posarà un full d’incidència per incompliment de sanció. Altrament, li restarà pendent el temps de retard per a la setmana següent.

Cal que els alumnes portin feina per treballar durant el temps de sanció.

Recordem al professorat de guàrdia, que cal indicar el temps de retard numèricament a l’apartat corresponent del full groc de la sala de professors.

El full setmanal que rebran els tutors/es serà com el que veieu a sota.

A la part superior esquerra del full, apareix el grup classe corresponent, el nom del tutor/a i el període de temps corresponent a les dades recollides.

TEMPS SETMANA: Els retards comesos la setmana anterior

TEMPS ACUMULAT: La suma de tots els retards pendents de recuperació, els de la setmana anterior i els més antics.

A COMPLIR: En la columna ombrejada apareixen els alumnes que han igualat o superat els 60 minuts de retard i que per tant han d’acomplir sanció el dijous d’aquella setmana. En el requadre s’indica el dia que han d’acudir a l’institut.

RETARDS SETMANA: Indica el nombre d’hores en que els alumnes han arribat tard a l’aula durant la setmana anterior.

RETARDS ACUMULATS: Recull la suma de totes les hores en que els alumnes han arribat tard a l’aula.

AVISOS: Recull el nombre d’incidències per incompliment de la sanció per acumulació de retards dels alumnes.

Retards instruccions  

prova

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you