Page 1

EDUCACIÓ INFANTIL

EINA PEDAGÒGICA PER A TREBALLAR LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I L’EDUCACIÓ DE VALORS

“El

p a cte d e l

3-6 anys

” c fo

PUC PAC de la convivència i la responsabilitat

info@puc-pac.com

www.puc-pac.com

Posa’t un Conte® 2009


Què és Posa’t un Conte?

És un projecte de joc i aprenentatge per a infants de 3 a 6 anys. És un recurs integral perquè contribueix al desenvolupament comunicatiu, social, emocional i afectiu dels nens i nenes. Permet dissenyar propostes de treball globalitzades, estimulant capacitats de diferents àrees, desenvolupant l’autonomia i connectant amb els interessos i particularitats dels infants.

Com és Posa’t un Conte?

És un material versàtil: permet a mestres i professionals de l’etapa infantil plantejar un gran nombre i varietat d’activitats a l’aula. Cada PUC PAC conté un conte, 5 disfresses, 10 catronets il.lustrats, una guia pedagògica amb propostes d’activitats i música.

“Posa’t un Conte” s’enfronta d’una manera creativa a l’educació emocional dels més petits, estimulant la comunicació, el pensament, la socialització, el desenvolupament de la seguretat afectiva i emocional i la capacitat de conviure en la diversitat.


Àmbits del PUC

JOC SIMBÒLIC PSICOMOTRICITAT

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE ORAL

DRAMATITZACIÓ

LLENGUATGE MUSICAL LLENGUATGE ESCRIT EDUCACIÓ EMOCIONAL

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

EDUCACIÓ DE VALORS

Valors i objectius

Tots els PUC PAC estan pensats per a treballar uns valors comuns, però amb “El pacte del foc” podràs aprofundir de forma concreta en els següents objectius: La màgiadel delfoc bosc El pacte Puc de Puc Pac Pac de l’Autoestima i i la Convivència la la Diversitat Responsabilitat

Habilitats socials Expressar sentiments i emocions Parlar en públic Entendre als altres Comunicació Pertànyer a un grup Saludar, agrair, perdonar, demanar permís Reconèixer els errors

Els nens/es nous. L’acceptació. L’enveja. Voler el que tenen els altres Elsresponsabilitats diferents. Adquirir Treballar l’empatia i laganes integració dels tot Gestionar emocions com les d’abastar-ho diferents Reconèixer els errors Reconèixer timidesa i ajudar a afrontar-la Acceptar els propislalímits Comprendre la diversitat

Sinopsi: El ferrer i el cuiner són bons amics. El ferrer necessita un foc gran per a poder fer les eines, el cuiner un foc petit per a cuinar. Un dia, el cuiner ha de marxar i demana al llenyataire que vigili i faci créixer el seu foc. El llenyataire alimenta el foc que, a mesu­ ra que creix i es fa gran, demana més i més llenya. Ell, sense pensar-s’ho gaire, l’hi en va donant fins que el foc es fa tan gran, que no es pot controlar i acaba per causar una destrossa ernorme. Aquest conflicte posarà a prova a tots els personatges que hauran de rectificar la seva actitud i acceptar els seus errors.

Activitats del conte

Aquest conte posa en escena un personatge ambivalent, que pot ser bo o dolent depenent de la situació: el foc. Aquest personatge permet als infants endinsar-se a poc a poc en un món on cal arribar a acords i pactes per assolir una bona convivència.

pac

te d e l f

oc

“El

D’altra banda, com a recurs que entén l’aprenentatge des d’una perspectiva globalitzada, facilita l’ensenyament de les paraules que formen part dels oficis, les eines, les mesures i també les maneres. I a més, a través de la música inclosa en el CD, es fa possible endinsar-se en els principis del llenguatge musical i treballar la psicomotricitat.

Com a éssers socials que som, els humans necessitem parlar, exposar les nostres expectatives, demanar disculpes quan ens hem equivocat, i reconèixer que l’enveja pot arribar a provocar situacions desastroses.


Coneix els altres PUC PAC

Et presentem els altres PUC PAC que formen part d’aquesta col·lecció, i que treballen altres valors en profunditat. Tots cinc plegats formen un ecosistema imaginari, amb entorns i personatges connectats que encara ofereixen més possibilitats d’aprenentatge.

PUC PAC

Objectius genèrics

Llop a la granja! Puc Pac de la Superació i la Confiança

La màgia del bosc Puc Pac de l’Autoestima i la Diversitat

L’atac del drac Puc Pac de l’Empatia i els Prejudicis Socials

Desordre monstruós Puc Pac de la Cooperació i la Creativitat

Autoestima: Acceptar-se i estar content d’un mateix/a Valorar-se i tenir iniciativa Reconèixer els propis errors i assoliments Superar dificultats Assertivitat Aprendre a dir que no sense tenir vergonya Fer crítiques constructives Defensar els drets propis i dels altres

Els nens/es nous. L’acceptació. Els diferents Treballar l’empatia i la integració dels diferents Reconèixer la timidesa i ajudar a afrontar-la Comprendre la diversitat

Autonomia: Reconèixer i responsabilitzar-se dels propis actes Assumir responsabilitats Ser més reflexiu i tenir control emocional Ser capaç de prendre decisions

El que s’imposa per la força (l’abusananos/ la ràbia) Mitjançant la cooperació, aprendre a conèixer millor els altres Reflexionar sobre les pròpies emocions per aprendre a comprendre’s a un mateix. Verbalitzar els límits emocionals, entendre el que ens supera

Escolta: Saber escoltar i comprendre els altres Desenvolupar la tolerància i l’empatia Respectar torns de paraula Reconèixer emocions i sentiments aliens Resolució de conflictes: Treballar l’autoconfiança, la tolerància i la creativitat Comprendre perspectives diferents Treballar en grup. Buscar solucions

Cadascú a la seva o tots plegats Resoldre els conflictes pel desig de les mateixes coses Gaudir del treball en equip Aprendre a posar-nos d’acord Descobrir que junts fem quelcom més gran

guia pedagògica

guia pedagògica

guia pedagògica

guia pedagògica

PUC PAC® de la diversitat i l’autoestima

PUC PAC® de l’empatia i els prejudicis socials

PUC PAC® de la cooperació i la creativitat

3-6 anys

p a cte d e l f o c

EDUCACIÓ INFANTIL

Il.lustracions i disseny de les disfresses: Elena Val Música: Mónica Oca

3-6 anys

PUC PAC “LA MÀGIA DEL BOSC”

EDUCACIÓ INFANTIL

ata c

del dra

eso

c”

Il.lustracions i disseny de les disfresses: Elena Val Música: Mónica Oca

PUC PAC “L’ATAC DEL DRAC”

3-6 anys

EDUCACIÓ INFANTIL

rd re m o n stru ó

s”

“L’

o sc a del b

!”

Il.lustracions i disseny de les disfresses: Elena Val Música: Mónica Oca

màgi

“D

La

ja

o p a la g r a n

PUC PAC “LLOP A LA GRANJA!”

“El

La pèrdua/L’amor i la mort Superar dificultats,valorar-se un mateix Reconèixer errors Conduir emocions contradictòries (p.e. “el naixement d’un germanet”)

PUC PAC® de la superació i la confiança

“Ll

EDUCACIÓ INFANTIL

Objectius específics

Autoconeixement: Conèixer-se a un mateix i valorar-se Expressar sentiments amb la paraula i el cos Respectar i confiar en els altres i en un mateix Reconèixer els propis gustos i preferències Pensament positiu: Ser optimista Planificar-se i marcar-se fites Estar a gust i gaudir Ser conscient dels pensaments negatius i trobar els propis recursos per superar-los

Il.lustracions i disseny de les disfresses: Elena Val Música: Mónica Oca

3-6 anys

PUC PAC “DESORDRE MONSTRUÓS”

PUC PAC de la convivència i la responsabilitat_ref.005

El pacte del foc - Info  

EINA PEDAGÒGICA PER A TREBALLAR LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL, LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I L’EDUCACIÓ DE VALORS www.puc-pac.com Posa’t un Con...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you