Page 1

BERÄTTELSEN OM

Lindström från öland 1761–1807

Karta från Lantmäteriet över Ölands- och Kalmartrakten från 1700-talet.


Fรถr mer information kontakta INGRID EDVALL BRINKMANN

2


Johan (Jaen) Nilsson Lindström

Johan Lindström.

föddes den 6 augusti 1761 i Lindby, en liten alvarby i Ventlinge socken på södra Öland. Drygt hundra år senare, 1887 utbröt en eldsvåda i Lindby, varvid Johans barndomshem och ytterligare fyra gårdar brann ned till grunden. Vid den tiden hade byn ca 80 invånare. I nuläge är bara två familjer åretruntboende och jordbrukande i Lindby.

Johans föräldrar var bonden Nils Ingesson och hans hustru Anna Maria Larsdotter. Vid dopet antecknades följande vittnen: Herr Lendsman Gustaf Jaensson, grindvakt Börje Hagelund, Anders Larsson i Grönhögen, sockenskräddaren An: Olofsson, Jungfru Hedewig Brunnerus i Parboäng. Pigorna: Catharina Slögvert, Elin Ingesdotter, Kerstin Andersdotter och Bengta Olofsdotter. Johan hade en bror och fyra systrar. Den äldsta, systern Martha, var 14 år äldre än sina syskon. Av vilken anledning barnen tar namnet Lindström vet vi inte. Johan själv kan ha varit dopvittne 1772 för Samuel, son till kommissarie Jonas Olivelöf och hans hustru Kajsa Sofia Lönegren på Norrgården i Enetri (Ås socken). Hans namn finns med bland antecknade vittnen. Karta över Ventlinge socken.

3


Slaget 26 juli1789, söder om Öland. Taktiskt oavgjort. Strategisk rysk seger. Akvarell av J. P. Cumlin

1789, samma år som sjöslaget vid Ölands södra udde ägde rum mellan Ryssland och Sverige, står Johan Lindström inskriven som styrman vid Carlskrona sjömanshus (Hofréns arkiv). Enligt protokoll från Calmar Rådhusrätt och Magistrat 6 juli 1791, avlägger skepparen Johan Lindström borgareeden på in- och utländsk sjöfart. Löftesmän är handelsmannen JL Kinberg och skepparen Olof Lagergren i Kalmar. Det året seglade Johan som Förste Befäl på Kinbergs galiotskepp Maria. (Hofréns arkiv). Några år senare gifter sig Johan med Maria Kristina född 4 oktober 1759, dotter till kommissarie Jonas Olivelöf och hans hustru Maria Elisabeth Brunnerus på Norrgården i Enetri. De bör ha känt varandra sedan barndomen eftersom Lindby och Enetri är belägna i samma trakt. Vigseln ägde rum i Ås/Ventlinge den 26 mars 1794. Genom bistånd från Maria Kristinas morbror Jacob Brunnerus, kunde de nygifta flytta in i den fastighet Södra Långgatan 17, Calmar, som tillhört hans svärfar proviantmästaren Peter Ruthér (död 1794). Johan hade nu eget fartyg – Chaloupen ”Johanna Maria”. Byggd ”af ek och furu på Cravel” borden lagda kant i kant med varandra, och dräktig 11 läster (1 svår läst 2 448 kg). Enligt RAÄ Förlisningsuppgift 27 april 1795 råkade kapten Johan Lindström ut för grundstötning i södra Östersjön, Karlskronaskären. Avgångsort: Kalmar, Destination Holstein, Tyskland. Last: Bräder och Ölandssten. Last och tacklage blev bärgat.

Slup.

2 januari 1796 avlider Johans far, Nils Ingesson i Lindby och ett halvår senare den 23 augusti dör Maria Kristina i barnsäng.

Ett testamente mellan makarna var upprättat i början av april 1795. Man kan anta att de varit medvetna om faror till havs men också det faktum att Maria Kristinas mor hade dött i barnsäng 1759 när hennes dotter kom till världen. 4


I testamentet som båda undertecknat står ”... af fri vilja och sundt förstånd härigenom förordna velat, at hvilkendera af oss den andra öfverlevandes wardar, skall till fullo ägo åtnjuta den aflidnes hela lott i boet som i dödstimman befinnes …” Johan var inte ”enkoman” särskilt länge, utan gifter sig i april 1797 med Rebecca Eneman, dotter till länsmannen Johan Eneman och hans hustru Anna Maria Hultin, Solberga gård Köping. Köping var en känd handelsplats, belägen en knapp mil nordost om nuvarande Borgholm som inte blev stad förrän 1816. Johan och Rebecca bosatte sig på Södra Långgatan 17 i Calmar. Förutom tjänstefolk ingick även Stadscasseur Magnus Ramberg som medlem av hushållet (1797–99). 24 februari 1798 föds sonen Johan i Köping. Rebecca bor i föräldrahemmet i Solberga vid nedkomsten. Fadern Johan är kapten på briggen Vase (ägare Magnus Ramberg) och befinner sig till sjöss. Lille Johan blev bara 2 år gammal. Den 5 september 1800 föds sonen Nils Gustaf i Kalmar och året därpå 22 november 1801 får paret ännu en son Johan Magnus. Denna gång i Köping. I Calmar stads Mantalslängd för 1803 kan man läsa om att huset på Södra Långgatan 17 i kvarteret Apotekaren, var försett med 10 fönster av storlek medelmått 3 x 3. På gården fanns 1 öppen vagn. Dessutom anges i kolumnerna: Fickur, silver 1, guld 1. Kortspel 1. Onyttiga ting 0. Johan avancerar och i ”KB Kungörelse 1803 Bärgning” står följande: Handelsmannen Johan Lindström i Calmar har konstitutorial att vara Ombud för Dykeri- och Bergningskompaniet och Dykerikommissarie i Calmar Distrikt, som sträcker sig från Brömsebro till Figeholm. Vid strandningar böra rapport genom natt och dag ges Lindström. Enligt notis (Hofréns arkiv) var Johans systerson Abraham Lindström befäl på briggen Concordia tillhörande Magnus Ramberg och Johan Lindström i Calmar. 18 september 1803 föds dottern Maria Christina i Calmar.

”Gamla apoteket” eller Carl Jönssons gård, i hörnet av Kaggensgatan och Södra Långgatan. Se karta nästa sida.

I Calmar stads Borgarebok finns anteckning om ”hafgång” 6 mars 1805 för skepparen Johan Lindström. Han går m a o till sjöss och är förmodligen inte närvarande vid sonen Anders Carls födelse i Köping den 29 juli 1805. Den 10 november 1806 föds i Kalmar ännu en son Sven Lorenz som endast blev 7 dagar gammal. Samma datum förrättas bouppteckning efter Johans mor, Anna Maria Larsdotter i Ventlinge som dött ”uti sistlidna augusti månad”. Av förståeliga skäl var Johan förhindrad att närvara. I mantalslängsderna för Köping 1808–1810 står Rebecca inskriven som fru Lindström. Hon och barnen bor hos Johan Eneman (fadern) i Solberga. Först 1811 ändras titeln från fru till ”sjömansenka.”

5


karta calmar 1600-talet.

”Gamla apoteket” eller Carl Jönssons gård, i hörnet av Kaggensgatan och Södra Långgatan, där Johan Lindström bodde.

A. Östra Sjögatan B. Stortorget C. Västra Sjögatan D. Lilla Torget E. Ölandsgatan G. Storgatan

6


Solberga gård, Köping, belägen en knapp mil nordost om Borgholm. Om kofferdikaptenen och dykerikommissarien Johan Lindströms slutliga öde har vi inga uppgifter. Det finns ett porträtt av Johan. En kopia som ska ha erhållits från Landsarkivet i Vadstena 1945. Vid förfrågan (2012) svarar Landsarkivet att man inte hittat porträttet i sina arkiv. Men att det troligtvis är en kopia som tagits ”ur hos oss förvarat bokverk”. 1813 flyttar Rebecca med dottern Maria Christina 10 år, till Förlösa Kyrkby i Norra Möre, någon mil nordväst om Kalmar. Hon och dottern bor inkvarterade hos Överstelöjtnanten hhv Baron Knut Axel Leijonhufvud, i Förlösa kyrkby no 7. Den 7 september 1818 avlider enkan Rebecca Lindström 43 år i Förlösa kyrkby. Dödsorsak: Rötfeber. Johan Eneman i Solberga Köping dör 1819. För Rebeccas och Johans barn går livet vidare. Johan Magnus blir kvar i Köping. Maria Christina gifter sig i Gärdslösa 1826 med kronolänsman Nils Lindvall. Nils Gustaf och Anders Carl flyttar till Visby 1827. Johans födelsegård i nuvarande skick, Lindby i Ventlinge socken.

7


8


9


Under Johans tid ...

... regerade kung Gustaf III 1772–92 ... levde diktaren Carl Mikael Bellman i Stockholm 1740–95 ... Carl von Linné i Uppsala 1707–78 ... utbröt Franska revolutionen 1789–99 ... kröntes Napoleon Bonaparte till kejsare 1804

Kalmar Slott fungerade som försvarsanläggning fram till 1777 då det upphörde att vara en fästning och blev därefter på kunglig order Kronobränneri. Slottets källare användes som fängelse.

10

Johan Lindström  

Berättelsen om Lindström från Öland