Page 85

Adresaci rzecznictwa – Rozdział 4

Po czwarte, liczy się sposób promocji. Zachęcające dla czytelników i czytelniczek będą te usługi, które są dobrze wypromowane. Dobra promocja (w olbrzymim skrócie!) odpowiada na następujące potrzeby: dzięki niej wiem, jak na usłudze skorzystam oraz wiem, co muszę zrobić, aby z niej skorzystać (gdzie przyjść, co zrobić, ile poczekać). O tym, jak tworzyć (niektóre) materiały promocyjne, piszemy w dalszej części podręcznika. Pamiętaj o różnorodności użytkowników Myśl o swoich czytelnikach i czytelniczkach jako o grupie składającej się z wielu mniejszych podgrup: dzieci i młodzieży, seniorów, osób pracujących i niepracujących, rodziców najmłodszych czytelników. Wówczas łatwiej ci będzie dostrzec, że ich interesy i potrzeby są różne. Czytelnicy bibliotek chętnie poprą takie plany, które będą odpowiadały na ich potrzeby. W związku z tym badaj, na czym zależy twoim użytkownikom i użytkowniczkom: • Zbierz informacje o tym, kto i jak korzysta z biblioteki (te dane będą ci potrzebne na każdym etapie planowania działań). • Prowadź „wywiady” lokalne – dopytuj, co użytkownikom w bibliotece przeszkadza, a co odpowiada. • Słuchaj, co mówią użytkownicy o bibliotece, zapewniaj możliwość wyrażenia opinii (książka użytkownika, książka gościa, anonimowa ankieta), zbieraj odpowiedzi. • Pamiętaj, że użytkownicy nie są jednolitą grupą (wśród nich jest duża różnorodność). W zasadzie, jedyną rzeczą, która łączy wszystkich użytkowników i co do której możemy mieć pewność, to fakt, że korzystają z biblioteki! W wypożyczalni pojawiają się jednak przecież osoby w różnym wieku, różnej płci, różnego stanu zdrowia itd. Sam/a często opisujesz ich w ten sposób: młodzież chętnie przychodzi do nas na nocne czytanie Harry’ego Pottera, starsi użytkownicy pojawiają się na spotkaniach literackich. Oznacza to, że bierzesz pod uwagę cechy ich tożsamości: płeć, wiek, status społeczno-ekonomiczny, status rodzinny, stopień sprawności, aktywność zawodową. To dobrze, że to dostrzegasz. Wspiera to myślenie o tym, że różnorodni użytkownicy będą mieć różne potrzeby (względem biblioteki) i różne możliwości (korzystania z niej). A zadaniem biblioteki jest dbanie o to, żeby możliwie najwięcej z nich zaspokoić. Przykłady: najmłodszych czytelników przyciągnie do biblioteki taka liczba egzemplarzy Harry’ego Pottera, na którą nie będą musieli czekać. Dla ich rodziców ważne może być to, żeby – jak mówiła jedna z mam – dzieci mogły wyciszyć się po szkole i odrobić lekcje. Z ich punktu widzenia będą zatem ważne: spokojne miejsce do pracy i asysta bibliotekarki. Osoby z niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się, będą mogły korzystać z oferty mobilnej biblioteki – i prosić o dowóz książek do domu. Biblioteka jako instytucja publiczna powinna móc odpowiedzieć na potrzeby nie tyle wszystkich osób (ogromna grupa), ale każdej osoby. Dlatego z punktu widzenia dostępności i równości szans bardzo ważne są dwa pytania: kto korzysta z oferty biblioteki i w jaki sposób, a także kto z niej nie korzysta, kogo w bibliotece nie ma? Oferta biblioteki powinna być skrojona na miarę tych potrzeb – to znaczy, im szersza, tym lepsza. Jeżeli widzisz, że jakiejś określonej grupy nie ma w twojej bibliotece, zastanów się, jaka jest tego przyczyna? • Oferta jest nieatrakcyjna? – co jest atrakcyjnego w bibliotece dla dorosłych ludzi, pracujących, niemających dzieci i nie będących jeszcze seniorami? Audiobooki? Szeroka prenumerata prasy? • Biblioteka jest architektonicznie nieprzystosowana? – czy osoba poruszająca się na wózku, o kulach, albo rodzic z wózkiem mogą w bezproblemowy sposób dostać się do biblioteki? • Dana grupa nie wie, że biblioteka istnieje? – czy w twoim regionie mieszkają Romowie? Uchodźcy? Bardzo często grupy te mają trudność bądź z czytaniem (Romowie), bądź z językiem polskim (uchodźcy), czy biblioteka może włączyć się w rozwiązywanie tego problemu? 1. 85

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement