Page 82

Rozdział 4 – Adresaci rzecznictwa

Kiedy myślimy o potrzebach i interesach, pamiętajmy, aby: 1. zidentyfikować potrzeby i interesy zarówno własne, jak i drugiej strony – na czym zależy bibliotece, na czym zależy drugiej stronie? 2. pytać o potrzeby i interesy drugiej strony – co musiałoby się wydarzyć, żeby mogli nas poprzeć? 3. hierarchizować interesy i potrzeby własne i drugiej strony – na czym nam, a na czym drugiej stronie zależy najbardziej, z czego możemy zrezygnować? 4. uwzględniać wszystkie trzy rodzaje interesów, nie zawsze najważniejsze będą interesy merytoryczno-rzeczowe, czasami kluczem do sukcesu negocjacyjnego będą interesy proceduralne bądź psychologiczne. Zwróć uwagę, że trójkąt potrzeb jest równoboczny.

Samorząd – potrzeby i oczekiwania wobec biblioteki Każdemu samorządowi: wójtowi, burmistrzowi, radnym zależy na rezultatach działań, które będą widoczne dla ich wyborców. W ich interesie będzie zatem leżało, aby popierać i realizować przedsięwzięcia, którymi, zwłaszcza w trakcie wyborów, mogą się pochwalić przed wyborcami (i sąsiednią gminą!). W związku z tym samorządy chętniej wesprą biblioteki, które odpowiadają na ich interesy i potrzeby, a zatem takie, które: • Faktycznie zaspokajają potrzeby współczesnego czytelnika/czytelniczki, a zatem ich wyborców i potrafią to udowodnić (o tym, jak pokazywać to samorządom, piszemy w kolejnym rozdziale tego podręcznika). • Mają wizję rozwoju – nawet jeśli są to śmiałe plany, to takie, które pokazują, że szef/szefowa biblioteki myśli o bibliotece strategicznie, w perspektywie kilku lat i że za te kilka lat samorząd będzie się mógł, jak pisałyśmy wyżej, biblioteką pochwalić. • Mają plany rozwoju, które będą widoczne dla wyborców – tylko z takimi planami biblioteka jest w stanie konkurować o środki z dwudziestoma innymi wnioskami o remont dróg i doszczelnienie okien w szkole podstawowej. • Są gospodarne – samorządy chciałyby widzieć, że pieniądze samorządowe wydawane na biblioteki faktycznie przekładają się na rezultaty, a nie tylko na pensje dla personelu. • Mogą być „wizytówką” gminy – znów: można się ich działalnością pochwalić. • Są aktywne i samodzielne w pozyskiwaniu środków – szukają innych możliwości finansowania swoich planów niż samorządowe pieniądze. Oprócz tych generalnych założeń, dotyczących z dużym prawdopodobieństwem każdego samorządu, władze w twojej miejscowości mogą mieć własne interesy i potrzeby. Jeśli ich nie znasz, wybadaj. 1. 82

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement