Page 40

Rozdział 1 – Biblioteka i Bibliotekarze

Rezultaty i korzyści • Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszańców Nowego Tomyśla; akcja Przystanek Biblioteka spotkała się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców (w samej części konkursowej udział wzięło 90 osób), że na stałe wpisała się w miejski kalendarz imprez. • Wzrost liczby użytkowników biblioteki – w czasie trwania Przystanku Biblioteka w punkcie informacyjnym do biblioteki zapisało się 20 osób. • Promocja miasta i działalności samorządowych instytucji kultury – relacje na temat imprezy pojawiły się w prasie, na portalach internetowych i społecznościowych.

Wiedza Warto, aby w działaniach rzeczniczych pokazywać bibliotekę jako instytucję zorientowaną w życiu lokalnej społeczności i odpowiadającą na jej potrzeby. Możesz, na przykład, promować ją jako jedno z głównych źródeł wiedzy o otaczającym świecie i uświadomić, że misję tę pełni nie tylko przez tradycyjne udostępnianie gromadzonych książek, lecz także przy pomocy niestandardowych działań, dzięki którym „wychodzi” do ludzi. Pokażesz w ten sposób bibliotekę jako miejsce ważne i niezastąpione, a tym samym zyskasz kolejny argument dla swojej działalności rzeczniczej.

DOBRA PRAKTYKA MŁODZIEŻ PO KASZUBSKU – Biblioteka w Brusach Problem Ginąca tradycja kulturowa i kulinarna Kaszub, niska świadomość tożsamości regionalnej i przynależności kulturowej wśród młodzieży z terenów Brus i Leśna. Rozwiązania • W ciągu 6 miesięcy 36 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział w spotkaniach kulturoznawczych i integracyjnych z osobami starszymi, utożsamiającymi się z kulturą Kaszub i władającymi językiem kaszubskim. • Podczas zrealizowanych 6 warsztatów tematycznych (tradycji kultury, kulinarnych, umiejętności pracy w grupie, dziennikarstwa, komunikacji społecznej) przeprowadzono 50 godzin zajęć. • Na zakończenie projektu zorganizowano biesiadę kaszubską, w której udział wzięło ponad 100 osób – dzieci, rodzice, nauczyciele i przedstawiciele samorządu. Poczęstunek przygotowali uczestnicy warsztatów kulinarnych. Współpraca z samorządem Rada Sołecka w Leśnie, Gminny Zarząd Oświaty w Brusach. Współpraca z partnerami 7 instytucji: Centrum Wolontariatu ze Słupska, Teatr Obrzędu Ludowego „Zaboracy”, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Brusach, Szkoła Podstawowa w Leśnie, Gimnazjum w Brusach i Lubni, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach. Rezultaty i korzyści • Ożywienie zainteresowania kulturą kaszubską wśród młodzieży – na zorganizowanej na zakończenie zajęć wystawie zaprezentowano efekty pracy twórczej uczestników – hafty kaszubskie, malarstwo na szkle, rzeźbę oraz zdjęcia z warsztatów. Wystawę obejrzało 200 osób. 1. 40

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement