Page 38

Rozdział 1 – Biblioteka i Bibliotekarze

Zdajemy sobie sprawę, że podział ten nie jest wyczerpujący i nie pokazuje precyzyjnie spektrum działań podejmowanych przez biblioteki. Podkreślmy, metafora spotkania na KAWIE ma na celu wprowadzenie przejrzystej struktury ułatwiającej porządkowanie treści wypowiedzi oraz pokazanie, jak w atrakcyjny i zrozumiały dla adresata sposób można opowiadać o roli współczesnej biblioteki. Przyjrzyjmy się teraz każdemu obszarowi działań biblioteki. W każdym z tych obszarów podajemy też dobrą praktykę – przykłady działań.

Kultura Biblioteka to ważne miejsce wydarzeń kulturalnych, zwłaszcza dla mieszkańców małych miast i wsi, dla których dostęp do galerii sztuki, teatrów czy filharmonii jest bardzo ograniczony. Jej zadaniem jest nie tylko pośredniczenie między książką a czytelnikiem, ale też organizowanie wystaw, spotkań z pisarzami, pokazów filmowych, konkursów plastycznych. O zapotrzebowaniu na tego typu usługi biblioteki najlepiej świadczy frekwencja na spotkaniach i zaangażowanie mieszkańców, którzy coraz chętniej włączają się w przygotowywanie kolejnych wydarzeń i wychodzą z inicjatywą, licząc na wsparcie i pomoc biblioteki. Z poziomu rzeczniczego biblioteki budują tym sposobem relacje z użytkownikami, a wśród przedstawicieli samorządu utrwalają przekonanie, że służy ona każdemu, jest instytucją lubianą i odpowiadającą na potrzeby społeczności lokalnej.

DOBRA PRAKTYKA BIBLIOTEKA ANIMATOREM ŻYCIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO – Biblioteka w Człuchowie Problem Mała liczba informacji na temat lokalnych artystów i wydarzeń kulturalnych w mediach lokalnych, „niewidzialność” biblioteki i brak świadomości znaczenia pełnionych przez nią zadań na rzecz społeczności lokalnej. Rozwiązania • Sympozjum historyczno-literackie zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta, Miejskim Domem Kultury, Towarzystwem Miłośników Ziemi Człuchowskiej, użytkownikami i przyjaciółmi biblioteki. W sympozjum udział wzięło 120 osób. • Spotkanie 70 mieszkańców Człuchowa z autorkami książki „Lawendowy pył” było okazją do sentymentalnej wycieczki po Człuchowie lat powojennych. W czasie spotkania starsi czytelnicy dzielili się anegdotami i wspomnieniami na temat życia w mieście od lat powojennych po współczesność, podkreślając rolę biblioteki jako skarbnicy wiedzy o regionie: Biblioteka jest tu tak długo, jak ja i chroni od zapomnienia pamiątki z przeszłości, ale też opowieści ludzi takich jak my – zauważył jeden z uczestników. • Wystawa „Życie kulturalne w Człuchowie po 1945 roku” powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu Człuchowian, którzy dostarczyli 400 fotografii, wiele pamiątek rodzinnych, 6 tomów dzienników dotyczących życia w Człuchowie prowadzonych od 1945 roku. Osoby udostępniające materiały chętnie dzieliły się wspomnieniami związanymi z historią przedmiotów. Współpraca z samorządem Burmistrz Miasta Człuchowa, Przewodnicząca Rady Miasta, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Dział Promocji Urzędu Miasta w Człuchowie. Współpraca z partnerami Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, sześcioro związanych z Człuchowem pisarzy i historyków, 30 mieszkańców Człuchowa, którzy włączyli się w organizację sympozjum. 1. 38

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement