Page 22

Część 1 – Definicja Rzecznictwa

Definicja rzecznictwa – podsumowanie Zanim przejdziemy do kolejnych części i rozdziałów, podsumujmy czym jest, a czym nie jest rzecznictwo. Rzecznictwo JEST: • Sposobem myślenia – o budowaniu roli i znaczenia biblioteki, zwłaszcza wśród samorządu lokalnego. • Regularnym działaniem – procesem budowania poparcia, mobilizowania do wspólnego działania, uświadamianiem i promowaniem roli biblioteki. • Zadaniem każdej osoby pracującej w bibliotece – nie tylko jednej osoby odpowiedzialnej, na przykład dyrektora czy rzecznika prasowego. Rzecznictwo NIE jest: • Synonimem promocji, public relations (PR), lobbingu – to odrębne dyscypliny, z których możemy korzystać prowadząc działalność rzeczniczą. • Jednorazowym działaniem, akcją promocyjną – rzecznictwo to regularne działania, w ramach których mogą odbywać się kampanie rzecznicze. • Reprezentowaniem biblioteki w mediach – to jedynie wycinek działań rzeczniczych. • Zadaniem rzecznika prasowego – to formalna rola dotycząca reprezentacji instytucji w kontaktach z mediami. Każdy rzecznik prasowy biblioteki prowadzi jednocześnie działania rzecznicze, jednak nie każdy pracownik biblioteki prowadząc działania rzecznicze jest jednocześnie rzecznikiem prasowym. Ponieważ rzecznictwo, jako stosunkowo nowe pojęcie w kontekście działania biblioteki, może być niejasne i mylone z innymi pojęciami, zwłaszcza takimi jak lobbing i rzecznik prasowy – zobaczmy różnice porównując te pojęcia.

Cel

1. 22

Uwagi

Rzecznictwo

Zdobycie poparcia dla korzystnych dla danej instytucji/organizacji rozwiązań i decyzji wśród decydentów (władze samorządowe).

Rzecznictwo prowadzone jest przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje publiczne (nie biznes).

Public relations i rzecznik prasowy

Public relations: Promocja reputacji organizacji lub instytucji poprzez informowanie o podejmowanych przez nią działaniach i utrzymywanie relacji z otoczeniem.

Public relations jest jednym z istotnych narzędzi rzecznictwa, ale nie możemy stosować tych pojęć zamiennie. Z perspektywy celów rzecznictwa – PR jest pojęciem węższym, dotyczącym przede wszystkim roli informacyjnej instytucji.

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement