Page 153

Działania rzecznicze – Rozdział 6

DOBRA PRAKTYKA Biblioteka w Zielonej Górze: kalendarz dla dziennikarzy online Biblioteka w Zielonej Górze ułatwiła dziennikarzom zdobywanie informacji o wydarzeniach oferując im dostęp do internetowego kalendarza. Informację o wydarzeniu może dodać każdy organizator, a korzystają z nich wszystkie redakcje w regionie. Jeśli nie możesz się przebić… Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze miała problemy z promocją własnych przedsięwzięć w lokalnych i regionalnych mediach. Informacje o ciekawych wydarzeniach nie docierały do mieszkańców, gdyż dziennikarze nie zawsze byli nimi zainteresowani. Słaba rozpoznawalność oferty biblioteki, niewielkie zespoły lokalnych redakcji, ciągły pośpiech i niewystarczający czas na uzupełnianie serwisów przez lokalne media, powodowały, że nie pojawiała się w nich część tematów. Część materiałów publikowanych w mediach w opinii biblioteki nie odpowiadała potrzebom słuchaczy, czytelników czy widzów, a w skrajnej sytuacji wprowadzała odbiorców w błąd. Podobne problemy mieli inni organizatorzy wydarzeń w regionie. Imprezy kulturalne i inne przedsięwzięcia często odbywały się w tym samym czasie, więc oferta biblioteki przegrywała w mediach z innymi wydarzeniami. Niedoświadczeni organizatorzy przedsięwzięć nie zawsze potrafili dotrzeć do dziennikarzy, gdyż nie dysponowali odpowiednią bazą adresową. Podobne problemy napotykali przedstawiciele mediów. Brakowało wspólnej platformy informacyjnej, służącej dziennikarzom, organizatorom wydarzeń oraz mieszkańcom Lubuskiego. Stwórz własne medium! Biblioteka skorzystała z nowych mediów i uruchomiła… własne. W Lubuskiem ruszył portal www.news365.pl. Dotyczy Lubuskiego Trójmiasta: Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa. Jego zadaniem jest usprawnienie przepływu informacji między organizatorami lokalnych wydarzeń (samorządowych, pozarządowych, kulturalnych, sportowych i innych) a mieszkańcami i dziennikarzami. Najciekawszym „medialnie” narzędziem jest rozbudowany kalendarz wydarzeń związanych z różnymi aspektami życia Trójmiasta. Dzięki niemu dziennikarze mają miesięcznie dostęp do ponad 120 informacji o najważniejszych wydarzeniach w regionie. Z kolei organizatorzy mają szansę dopasować datę przedsięwzięcia do terminów innych, ważnych imprez w województwie. W portalu gromadzone są także źródłowe komunikaty prasowe zgłaszane na formularzu online. Pracownicy biblioteki umieszczają wydarzenia w kalendarzu, w miarę możliwości opatrując je przydatnymi linkami lub bibliografią. Dzięki news365.pl organizatorzy nawiązują bezpośredni kontakt ze wszystkimi redakcjami w regionie: radiowymi, telewizyjnymi, prasowymi. To około 20 tytułów. Mogą też bez ograniczeń przekazywać informacje o swojej działalności mieszkańcom. Zyskali narzędzie, dzięki któremu dużo łatwiej zaplanować przedsięwzięcie. Z kolei dziennikarze znajdują w serwisie uporządkowane informacje, które wspomagają ich pracę i inspirują do przygotowania materiałów. Współpraca i finansowanie Portalem zarządza WiMBP w Zielonej Górze, z biblioteką współpracuje jeden z redaktorów Radia Zielona Góra, który jako pierwszy zgłosił potrzebę utworzenia elektronicznej platformy informacyjnej wspomagającej pracę dziennikarzy. Korzyści, jakie może przynieść portal w promowaniu regionu i dostępie do informacji, przekonały samorząd województwa lubuskiego do sfinansowania uruchomienia portalu. W 2012 roku biblioteka złożyła wniosek aplikacyjny na rozbudowanie i udoskonalanie portalu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Opracowanie: Anna Polus, WiMBP Zielona Góra 1. 153

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement