Page 152

Merytorycznym (i rzeczniczym) interesem biblioteki jest przedstawianie siebie w dobrym świetle, bo to służy budowaniu wizerunku i w rezultacie uzyskiwaniu poparcia. Z kolei drugiej stronie – mediom – zależy na kilku rodzajach informacji, które może dostarczyć biblioteka. W tym zbiorze znajdują się na pewno: newsy, znaczące liczby i bohaterowie. Przed nawiązaniem kontaktów z dziennikarzami, pamiętaj o trzech zasadach: 1. Media interesuje zmiana Dla żadnego medium nie jest istotny fakt, że sprawy idą swoim torem: istotny jest dla nich… nie, nie skandal. Zmiana! Taka, która jest ważna dla czytelników i czytelniczek mediów. Newsowe są zatem informacje, że coś się wydarzyło lub zmieniło: ktoś wziął w czymś udział, ktoś gdzieś przyjechał, pojawiły się nowe fakty w jakiejś sprawie. Wszyscy początkujący reporterzy i reporterki uczą się pisania relacji z oficjalnych wydarzeń w ten sposób, aby z wydarzenia, jakim jest posiedzenie rady miasta, gdzie właśnie obradowano nad kosztami komunikacji miejskiej, przynieść do redakcji następującego newsa: „Od jutra wzrastają ceny biletów”. Jeśli zatem informacja nie zawiera nic ponad: biblioteka organizuje ferie dla dzieci, biblioteka planuje remont, to dziennikarską reakcją będzie pytanie: „i co z tego?”. Odpowiedź na to pytanie pozwala uczynić z informacji, którą masz do przekazania, przedmiot zainteresowania dla mediów. W związku z tym komunikując mediom działania biblioteki w taki sposób, aby wypadły korzystnie, a jednocześnie stanowiły newsa, zrób test „i co z tego?”64. Co z tego, że biblioteka wymaga przeniesienia do nowego budynku? (news: Księgozbiór się nie mieści! Biblioteka pęka w szwach!) Co z tego, że biblioteka planuje w najbliższym roku szereg wydarzeń artystycznych? (news: Do Probierowa przyjedzie siedmiu poczytnych pisarzy). Co z tego, że nawiązała kontakty z samorządem i bierze udział w posiedzeniach komisji kultury? (news: Biblioteka współtworzy strategię edukacji). 2. Media interesuje skala W informowaniu mediów obowiązuje ta sama zasada, co podczas konstruowania przekazu rzeczniczego: liczą się znaczące liczby, bo pokazują, jaką skalę ma nasze wydarzenie. Chcąc zainteresować media pokazuj liczby, które ilustrują skalę zjawiska, wzrost, spadek, przyrost… Takie, które wiążą się z szerszym zjawiskiem społecznym, trendem lub zmianą. Jeśli chcesz zwiększyć szansę na publikację materiału lub zainteresowanie dziennikarza „sprawą” biblioteki, poszukaj takich liczb, którymi chcesz się pochwalić, ale także takich, które mają znaczenie dla innych. 3. Media interesują ludzie Podkreślają to w rozmowach absolutnie wszyscy dziennikarze, jest to sztandarowa zasada wydawców na całym świecie: News to ludzie. Ludzie coś mówią albo ludzie coś robią. Komitety, rządy, sądy – to ludzie. Wydarzenia, podjęte decyzje stanowią newsy, dlatego, że ludzie biorą w nich udział lub ponoszą ich konsekwencje. Media zawsze są zainteresowane tym, kto jest szczęśliwy, kto smutny, kto wygrywa, kto traci, co ludzie myślą, co robią, jak się czują65. Dlatego jednym z ważniejszych interesów merytorycznych mediów będzie zdobycie czyichś indywidualnych wypowiedzi i historii. Wynikają z tego ważne zadania dla tych, którzy w bibliotece odpowiadają za kontakty z mediami. Warto iść dziennikarzom i dziennikarkom na rękę i przede wszystkim: wypowiadać się (do tego szybko i w terminie) albo zapewniać mediom dostęp do wypowiedzi i historii użytkowników biblioteki. Słowem – wszystkie wskazówki z poprzedniego rozdziału, dotyczące liczb i historii będą aktualne również w przypadku mediów. 64 65

1. 152

Peter Mandelson, Be your own spin doctor. A practical guide to using the media, Londyn 2005, s. 43, tłum. własne. Ibidem.

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement