Page 144

Wstęp

Sprawozdanie biblioteki za 2011 rok Przedstaw się i zbuduj wiarygodność.

Witam serdecznie! Nazywam się Alicja Biedrońska i od siedmiu lat jestem szefową naszej biblioteki. To, co jest dla mnie celem strategicznym w naszym działaniu, to stworzenie w Probierowie biblioteki na miarę XXI wieku.

Pokaż cel i korzyści – po co mam cię słuchać?

Dzisiaj zapraszam Państwa do poświęcenia mi 30 minut i wysłuchania prezentacji o dokonaniach biblioteki w 2011 roku. Dzięki temu będą Państwo wiedzieli, jak dobrze spożytkowaliśmy ubiegłoroczny budżet. Pokażę też, że aby odpowiedzieć na potrzeby wszystkich mieszkańców Probierowa, również tych niepełnosprawnych, potrzebujemy zwiększyć budżet o 20 procent. Jestem przekonana, że dzisiejsze informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji.

Przedstaw plan – powiedz, o czym będziesz mówić.

Bardzo krótko opowiem o sytuacji wyjściowej w 2011 roku i o celach biblioteki, jakie sobie postawiliśmy, szerzej opowiem o naszych działaniach i rezultatach w 2011 roku, a na zakończenie skupię się na rekomendacjach na 2012 rok.

Wskaż miejsce na pytania

Będę mówić około 30 minut i później zaproszę do pytań i dyskusji, więc proszę poczekać z pytaniami na koniec prezentacji. Sytuacja (situation)

Konkluzja, esencja dotycząca zadań, jedno zdanie, które chcesz, żeby słuchacze zapamiętali z tej części: Infrastruktura biblioteki pozwala na wykonywanie zadań codziennych, naszą największą potrzebą jest dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 1a) Zasoby: Infrastruktura: biblioteka miejska i 3 filie, żaden z budynków nie jest dostosowany. Zbiory biblioteczne: 86 tysięcy wypożyczeń.

Rozwinięcie – struktura STARR

1b) Personel: Stan – 11 osób. Rozwijamy kompetencje: jedna z pracownic Czytelni Internetowej ukończyła roczną Szkołę Trenerską, druga ukończyła kurs jęz. migowego. Zadania (tasks) Konkluzja, esencja dotycząca zadań, jedno zdanie, które chcesz, żeby słuchacze zapamiętali z tej części: Biblioteka probierowska wspiera samorząd w odpowiadaniu na ważne problemy społeczne. Naszym największym wyzwaniem jest niedostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2a) Problemy społeczne, na które odpowiadamy: Tu pokaż działalność biblioteki językiem samorządowców, czyli poprzez rozwiązywanie problemów społecznych, na przykład: przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i wykluczeniu cyfrowemu seniorów. 2b) Jakie postawiliśmy sobie cele: Tu wymień priorytety biblioteki, jakie miała na 2011 rok, na przykład: najważniejsze było dla nas, oprócz codziennej działalności, zwiększenie dostępności do usług biblioteki dla grup wykluczonych społecznie. Działania (actions) Konkluzja, esencja dotycząca działań, jedno zdanie, które chcesz, żeby słuchacze zapamiętali z tej części: Biblioteka w związku ze zidentyfikowanymi problemami podejmuje działania w 5 obszarach: Kulturze, Animacji, Wiedzy, Informacji i Edukacji. Jesteśmy nowoczesną instytucją i odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, niestety nie możemy odpowiedzieć na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Opowiedz o działaniach biblioteki w 5 obszarach KAWIE, do każdego pokaż przykłady i opowiedz o rezultatach – w liczbach i poprzez historie czytelników. 1. 144

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement