Page 133

Działania rzecznicze – Rozdział 6

BUDUJ RELACJE

POKAZUJ KOMPETEnCJE

• sympatyczność i uczciwość • kontakt ze słuchacz(k)ami • spójność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• wykształcenie, wiedza, doświadczenie, umiejętności • wskaźniki kompetencji - LICZBY, rezultaty, osiągnięcia

Źródło: opracowanie własne.

Budowanie relacji – komunikacja niewerbalna Czy chcesz nauczyć się odczytywać prawdziwe myśli twojego rozmówcy z jego twarzy? Czy chcesz rozpoznawać kłamstwo na podstawie ruchów jego ciała? Czy chcesz nauczyć się subtelnych sygnałów niewerbalnych, które zapewnią ci empatię wszystkich, wiarygodność, siłę przekonywania i władzę? Przykro nam, ale to niemożliwe. Knapp i Hall Niezawodne amerykańskie poradniki twierdzą, że można nauczyć się odczytywania ludzkich myśli, intencji i emocji z samego zachowania. Założenie splecionych rąk na piersi, założenie nogi na nogę według nich niesie bardzo konkretne informacje. Niestety, jak dowodzą liczne badania, nie da się w sposób jednoznaczny odczytywać wszystkich gestów. Zamknięta postawa niektórych osób (na przykład siedzenie w skulonej pozycji) może świadczyć o tym, że jest im zimno, a nie że wrogo reagują. Nie warto zatem przesadzać z interpretacją zachowań innych osób. Warto natomiast pamiętać o tym, że nasze ciało, nasze zachowanie powinno być spójne z tym, co chcemy przekazać naszym odbiorcom. Ciało może nam pomóc w komunikacji słownej, ale na pewno jej nie zastąpi. Mity na temat komunikacji niewerbalnej Zanim określimy, jakie są funkcje komunikacji niewerbalnej, zajmijmy się obaleniem trzech szkodliwych mitów, które narosły wokół tematu: Mit I – nieważne, co się mówi, ale jak – komunikacja niewerbalna jest najważniejsza. Zapewne każdy słyszał o dokonaniu Alberta Mehrabiana, który odkrył, że w procesie komunikowania się jedynie 7 procent informacji przekazują słowa, 38 procent – brzmienie głosu i aż 55 procent – zachowania niewerbalne. Stąd wielu wyciągnęło mylny wniosek, że nieważne co, za to ważne jak. Nieprawda. Ważne jest zarówno CO mówimy, i JAK. Prawdą jest, że Mehrabian zbadał, z jakich kanałów czerpiemy informacje, kiedy komunikaty werbalne i pozawerbalne są niespójne. I wtedy faktycznie, bardziej skłonni jesteśmy wierzyć temu, co deklaruje nasze ciało, a nie słowa.

1. 133

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement