Page 115

KROK 5 PRZEKAZ RZECZNICZY Przekaz rzeczniczy jest wiadomością, jaką biblioteka „wysyła” swoim adresatom. W przekazie zawieramy i komunikujemy to, jak ważna biblioteka jest dla społeczności, dlaczego prosi o poparcie i jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje.

Przekaz rzeczniczy to podstawowe narzędzie rzecznictwa, które będziesz stosować w każdym działaniu rzeczniczym. Metaforycznie można powiedzieć, że przekaz rzeczniczy jest jak espresso – to baza do przygotowania każdego sposobu podania kawy, niezależnie czy chcesz mieć cappuccino, café latte czy macchiatto – najpierw potrzebujesz espresso. Podobnie w rzecznictwie, niezależnie do kogo będziesz mówić, najpierw musisz mieć przekaz główny, czyli krótką i obrazową informację na temat tego, co i jak biblioteka chce osiągnąć oraz o jakie wsparcie prosi. Przyjrzyj się poniższemu akapitowi:

Przykład Biblioteka w Probierowie jest dla mieszkańców głównym miejscem bezpłatnego dostępu do informacji. Co dziesiąty mieszkaniec Probierowa korzysta z internetu właśnie w bibliotece, a w ciągu ostatniego roku przybyło 150 nowych użytkowników. W efekcie czytelnia internetowa pęka w szwach. Dlatego chcemy zakupić 3 dodatkowe komputery, powiększyć czytelnię i regularnie organizować kursy komputerowe. W ten sposób zrealizujemy wizję internetowej gminy w naszym mieście. W związku z tym zwracamy się do radnych o zwiększenie przyszłorocznego budżetu biblioteki o 10 procent. To przykładowy główny przekaz rzeczniczy miejskiej biblioteki. Ma budować wizerunek biblioteki oraz przekonywać do podjęcia działań na jej rzecz. Do tworzenia podobnego akapitu – głównej „wiadomości” o bibliotece będziemy zachęcać w tym rozdziale. Pamiętaj, przekaz powinien wspierać główny cel rzecznictwa, a zatem będzie służył do uzyskiwania poparcia. Tworząc własny przekaz główny pamiętaj o celach, jakie chce osiągnąć twoja biblioteka za pomocą rzecznictwa. W przykładzie z Probierowa cele te komunikowane są pośrednio: Dlatego chcemy dokupić 3 dodatkowe komputery, powiększyć czytelnię i regularnie organizować kursy komputerowe. W ten sposób zrealizujemy wizję internetowej gminy w naszym mieście. Twój przekaz rzeczniczy nie musi zawierać celów rzeczniczych – ma je wspierać, czyli zawierać takie informacje, które wyraźnie mówią, o jaką wizję bibliotece chodzi. W przypadku działań rzeczniczych bibliotek adresatem głównym zawsze będą instytucje samorządowe i decydenci, mogący podjąć decyzje w sprawie wsparcia biblioteki. To ich poparcia i konkretnych działań potrzebuje twoja biblioteka. Główna „wiadomość” (czyli główny przekaz rzeczniczy) powinna być zatem przeznaczona dla samorządowców – układaj własny przekaz rzeczniczy z perspektywy ich wiedzy lub niewiedzy, potrzeb, nastawienia do biblioteki (o czym pisałyśmy w poprzednim rozdziale). W związku z tym do przekazu głównego wybierz takie informacje o bibliotece, które poszerzają wiedzę samorządowców oraz budują wizerunek biblioteki jako ważnej instytucji potrzebnej samorządowi i mieszkańcom. W przykładzie, który podajemy wyżej, bibliotekarki z Probierowa informują: Biblioteka w Probierowie jest dla mieszkańców głównym miejscem dostępu do informacji. Co dziesiąty mieszkaniec Probierowa korzysta z internetu właśnie w bibliotece. Zdecydowały się na to, wiedząc, że gmina inwestuje w nowe technologie, a rozwój usług internetowych jest jednym z głównych priorytetów urzędu miasta. Przekaz rzeczniczy komunikuje w związku z tym, że to, co dzieje się w bibliotece, wpisuje się w to, na czym zależy samorządowi. 1. 115

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement