Page 113

Adresaci rzecznictwa – Rozdział 4

Podobnie jest w przypadku pieniędzy wydzielonych dla mieszkańców osiedli. Mogą one być przeznaczane na działanie bibliotek. Jednak procedura decydowania o tych środkach jest ustalana osobno dla każdej gminy, trzeba więc dowiedzieć się, czy są takie środki i jak są wydatkowane. Przydatny do tego będzie dostęp do informacji publicznej, o którym była już mowa.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ •

• •

Istnieje zasada domniemania zadań gminy. Przy określaniu, kto może wesprzeć działania biblioteki należy zakładać, że będzie to gmina – biblioteka zazwyczaj działa na rzecz lokalnej społeczności. Warto dowiadywać się u władz gminy o każdą sprawę publiczną, o której biblioteka lub mieszkańcy nie wiedzą. Skargi i wnioski, o których mowa w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, służą do sygnalizowania problemów lub gotowych rozwiązań. Rzecznictwo w tym wypadku kierowane jest do władz gminy. Fundusz sołecki i referendum lokalne służą do podejmowania wiążących decyzji przez mieszkańców. Jeżeli biblioteka chce skorzystać z tych rozwiązań, jej rzecznictwo należy skierować do mieszkańców. Istnieją liczne sposoby wpływania mieszkańców na władze poprzez konsultacje społeczne, inicjatywę lokalną, inicjatywę uchwałodawczą. Biblioteka może wspierać mieszkańców w wykorzystywaniu tych instrumentów. W zamian zbuduje grupę wzmacniającą jej działania rzecznicze. Czas wpływania na budżet i możliwość dyskutowania na radzie gminy uregulowane są na poziomie gminy – w statucie i uchwale dotyczącej pracy nad projektem budżetu. Ważnym miesiącem w corocznym kalendarzu jest wrzesień.

1. 113

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo.  

Pojęcie rzecznictwa jest w Polsce dość młode i rzadko używane, często rozumie się je jako „mówienie w czyimś imieniu”, w znaczeniu bycia rze...

Advertisement