Page 71

W publikacji zostały wykorzystane dane z następujących raportów: http://frsi.org.pl/po-co-polakom-biblioteki/ „Po co Polakom biblioteki? Raport po trzech latach

działania Programu Rozwoju Bibliotek”, wrzesień 2012, przygotowany przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

http://frsi.org.pl/co-sie-zmienilo-w-bibliotekach-program„Co się zmieniło w bibliotekach? Program Rozwoju Bibliotek rozwoju-bibliotek-w-danych-glownego-urzedu-statystyczw danych Głównego Urzędu Statystycznego”, lipiec 2014, raport przygotowany nego/ przez Huberta Borowskiego

„Do czego służą biblioteki?”, styczeń 2015, raport przygotowany przez Huberta Borowskiego Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL) Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ projekt graficzny i skład

Magdalena Balicka/FRSI wydawca

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2015 ISBN

978-83-933793-5-4

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement