Page 53

nabyte umiejętności wszyscy użytkownicy bibliotek, wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców

moje ogólne kompetencje wzrosły czuję się pewniej we współczesnym świecie lepiej planuję działania wzmocniłem umiejętność pracy w grupie sprawniej przygotowuję pisma, listy lub inne teksty nauczyłem się lepiej przygotowywać i wygłaszać prezentacje wzmocniłem umiejętności posługiwania się językiem obcym

31% 18% 15% 12% 12% 7% 5% 53

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement