Page 44

TECHNOLOGIE W małych miejscowościach biblioteka to niejednokrotnie jedyne miejsce, gdzie można za darmo skorzystać z Internetu, skanera czy drukarki. Bardzo wiele osób, zwłaszcza starszych, po raz pierwszy zetknęło się z komputerem właśnie w bibliotece. Komputery i Internet najczęściej są tu wykorzystywane do sprawdzenia wiadomości z kraju i ze świata, komunikowania się ze znajomymi i rodziną, tworzenia treści online, szukania informacji dotyczących usług publicznych oraz robienia zakupów. W bibliotekach można nie tylko nauczyć się obsługi komputera, ale także rozwijać swoje umiejętności technologiczne. Najczęściej użytkownicy bibliotek uczą się korzystania ze stron internetowych i wyszukiwarek, poczty elektronicznej, pakietów biurowych czy z różnych usług online, takich jak bankowość elektroniczna i zakupy. Miejsce pierwszego kontaktu z Internetem Użytkownicy Internetu w bibliotece. Wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców

w domu

47%

w bibliotece publicznej

24%

w szkole albo na uczelni

15%

w pracy w kawiarence internetowej w miejscu publicznym innym niż biblioteka

44

5% 3% 1%

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement