Page 29

Co roku w bibliotekach odbywa się 400 000 wydarzeń i zajęć, w których uczestniczy 6,7 miliona osób.

+23% +16%

wzrost liczby zajęć w jednej bibliotece w latach 2010 – 2012

CAŁA POLSKA

PRB

Biblioteki powiększają powierzchnię użytkową, są dłużej otwarte – coraz częściej także w soboty, są też nieco lepiej finansowane przez swoje samorządy. +17%

wzrost wydatków z budżetu gminy na biblioteki w latach 2009 – 2012

+9% CAŁA POLSKA

Znacznie wzrosła aktywność bibliotek w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy. Poza tradycyjną współpracą ze szkołami, przedszkolami i domami kultury biblioteki częściej podejmują wspólne działania z klubami seniora, ośrodkami pomocy społecznej oraz kołami gospodyń wiejskich.

PRB

partnerzy bibliotek w latach 2008 – 2012

35%

33%

32%

32%

19%

20%

17%

20%

GOPS

klub seniora

koło gospodyń wiejskich

parafia

30%

27%

17%

17%

ochotnicza straż pożarna

świetlica wiejska

2008 2014

29

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement