Page 19

W ramach programu powstały publikacje mające inspirować oraz skłaniać do refleksji i dyskusji całe środowisko bibliotekarskie:

„Scenariusze przyszłości bibliotek”

prezentują możliwe kierunki rozwoju bibliotek wypracowane przez grupę ekspertów na postawie metody foresight;

„Biblioteka z wizją. Propozycja działania biblioteki w małej miejscowości”

zawiera zbiór pomysłów, które można wykorzystać podczas planowania rozwoju bibliotek w małych miejscowościach;

scenariusze przyszłości bibliotek

„Partnerstwa dla bibliotek”

to zbiór materiałów informacyjnych i edukacyjnych opracowany przez ekspertów Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL na temat tworzenia partnerstw lokalnych, opisujący rolę biblioteki oraz pokazujący dobre przykłady z kraju i z zagranicy;

„Kształcenie bibliotekarzy na potrzeby środowisk lokalnych. Programy kształcenia uniwersyteckiego”

przygotowane we współpracy z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Publikacja jest poświęcona zagadnieniom akademickiego kształcenia bibliotekarzy pracujących bądź zamierzających pracować w bibliotekach gminnych;

małe pomysły na wielkie zmiany

„Małe pomysły na wielkie zmiany”

to broszura przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, zawierająca porady i wskazówki dotyczące aranżacji przestrzeni w bibliotekach;

„Biblioteka – dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek”

został wydany wspólnie z Instytutem Książki, jego celem jest pomoc osobom planującym lub prowadzącym remont, przebudowę lub budowę siedzib bibliotek publicznych.

biblioteka – dobre miejsce

19

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement