Page 14

ROZWIJANIE KOMPETENCJI praktyczne szkolenia Postawiliśmy na podnoszenie kompetencji bibliotekarek i bibliotekarzy. Przygotowaliśmy rozbudowany program szkoleń o bardzo praktycznym wymiarze. Zajęcia były prowadzone nowoczesnymi metodami warsztatowymi.

DziesięciodniowE warsztatY planowania rozwoju biblioteki Niemal 4000 przeszkolonych osób.

Pięciodniowe szkolenie informatyczne Ponad 2700 przeszkolonych osób.

Trzydniowe szkolenia specjalistyczne

Niemal 3000 przeszkolonych osób. Podczas wyboru szkoleń specjalistycznych bibliotekarze brali pod uwagę planowany kierunek rozwoju biblioteki, wypracowany na podstawie diagnozy potrzeb społeczności podczas warsztatów planowania rozwoju biblioteki. Zaoferowaliśmy także osiem obszarów specjalizacji obejmujących potrzeby mieszkańców, na które mogą odpowiadać biblioteki:

14

miejsce promocji kultury

miejsce dla młodych

wiedza na wyciągnięcie ręki – łatwy dostęp do zbiorów bibliotecznych

multimedia i nowoczesna komunikacja

miejsce bez barier – usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych

przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą

miejsce dla obywateli – e-administracja

informacje lokalne – jak je zbierać i upowszechniać

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement