Page 11

16

450

18

Regionalnych Partnerstw na rzecz Rozwoju Bibliotek

partnerstw lokalnych utworzonych z inicjatywy bibliotek

koordynatorów wojewódzkich

18 organizacji pozarządowych: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Civis Polonus, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Nowe Media, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja TUS, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Volunteers for Sport, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Stowarzyszenie ODBLOKUJ, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

5293

14500

1800

odbiorców 61 wydań elektronicznego biuletynu

materiałów w mediach

uczestników 5 Ogólnopolskich Kongresów Bibliotek Publicznych

1 nagroda Komisji Europejskiej E-inclusion Award, przyznawana za działania, dzięki którym więcej ludzi korzysta z nowoczesnych technologii. Nagrodzona została realizacja Programu Rozwoju Bibliotek

„Ruszył Program Rozwoju Bibliotek. Skromna nazwa kryje wielką inicjatywę (...)” Edwin Bendyk tygodnik „Polityka” maj 2009 11

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Biblioteka! Więcej niż myslisz. 6 lat Programu Rozwoju Bibliotek  

„Biblioteka! Więcej niż myślisz” to publikacja podsumowująca efekty Programu Rozwoju Bibliotek - ogólnopolskiego przedsięwzięcia Polsko-Amer...

Advertisement