Publico årsmagasin 2020

Page 1

Hvem f***** udgiver et magasin? Vi tror på, at modige og stærke virksomheder, der tør holde foden på marketing-speederen, kommer styrket ud på den anden side af krisen.

Vi elsker kloge hoveder Hver dag bliver vi bekræftet i, at vi har Danmarks bedste kunder. Vi har kunder, der har været med både i 10 og 15 år – og den loyalitet sætter vi enormt stor pris på.

Multikunstnere med vokseværk Publico er et spændende sted mellem multikunstner og afdelingsbaseret bureau. Vi vil være et attraktivt værditilbud til de bedste kommunikatører, og derfor har vi udviklet en Publicant-model og en HR Excellence-strategi.

Side 4-5

Side 12-13

Side 20-21

Publico Kommunikation Årsmagasin 2020


Publico Kommunikation Publico er et kommunikationsbureau, der hjælper videnstærke virksomheder med at vinde opmærksomhed, sympati og markedsandele. Vi elsker kloge hoveder, som nørder i deres nicher. Mennesker og organisationer, der kan noget vigtigt, som er svært at forklare. Det er her, vi kommer ind. Vi forvandler komplekse produkter og processer til hjælpsomme fortællinger med personlighed. Formålet med vores arbejde er, at vores kunder bliver fundet, forstået og foretrukket.


Gratis seminarer og webinarer Det seneste år har vi afholdt 23 seminarer og to webinarer for cirka 800 deltagere. Seks gange har vi haft folk på ventelister, så i al ydmyghed virker det til, vi har fundet en god seminar-opskrift.

Video og animationsfilm To nye film- og video-wizards, en Publicobil, en drone og massevis af video-opgaver er nogle af de ingredienser, der indgår i opskriften på Publicos videosucces.

/ Side 30

/ Side 32

Velkommen ind i maskinrummet. I årsmagasinet kan du dykke lidt ned i, hvad Publico egentlig er for en størrelse – både som samarbejdspartner og som arbejdsplads. Vi håber, du vil læse med!

Historien om Publico Fra tekstfabrik til kommunikationsrådgivere. Fra Protekst til Publico. Fra to entreprenører til 24 konsulenter. Vores rejse har varet 19 år og været fuld af milepæle. Vi har mod på meget mere endnu.

/ Side 38

Leder Kundecase: NNIT Kundecase: Obton Økonomi Kunder Tilfredshedsundersøgelse Kundecase: Phønix Tag Kundecase: Erhvervsstyrelsen Medarbejderne Kundecase: Nordfyns Kommune Kundecase: Icotera Certificeringer Seminar Video og animationsfilm Kundecase: HydraSpecma Kundecase: Siemens Gamesa Historie Kundecase: Experian Kundecase: Syddjurs Kommune Ydelser

4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44


Publico

LEDER

Hvem f***** udgiver et trykt magasin i disse tider?

Uffe Lyngaae, Direktør hos Publico Kommunikation

Ja, svaret giver selvfølgelig lidt sig selv: Det gør Publico. Du sidder med vores seneste årsmagasin i dine afsprittede kontorhænder. Magasinet er skrevet, layoutet og trykt i 2.000 eksemplarer midt i corona-krisen i 2020. Og hvorfor egentlig det? Hvorfor på papir? Hvorfor midt i den perfekte erhvervsstorm? Har I da fuldstændig tabt mundbindet? Det korte svar er, at vi har haft lidt flere ledige timer i corona-perioden end vanligt. Og at vi helt ærligt savner at udkomme på papir. For real. Det lidt længere svar er, at vi tror på markedsføring som en modgift til krise og recession. Som en vej til vækst. Vi tror på, at modige og stærke virksomheder, der tør holde foden på marketingspeederen, selvom der blæser en strid markedsmodvind, kommer styrket ud på den anden side.

4  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Kommunikation – i regn, slud og sol Det er faktisk ikke noget, vi bare default tror på, fordi vi tilfældigvis lever af at hjælpe stærke virksomheder med marketing og kommunikation. Det er det selvfølgelig også. Full disclosure: Vi har en klar forretningsmæssig interesse i, at virksomheder bruger penge på kommunikation i regn, slud og sol. Men studier fra finanskrisen dokumenterer faktisk, at virksomheder, der holdt foden på marketing-speederen, mens konkurrenterne koblede ud eller klampede bremsen i, øgede deres markedsandele og holdt bunga-bunga-fest på bundlinjen, da finanskrise-recessionen ebbede ud.

Matematik + psykologi Det er simpel matematik, at hvis konkurrenterne bliver (relativt) usynlige, står man selv med bedre chancer for at blive (relativt) synlig.

Derudover er der også den psykologiske effekt: Når man ser en virksomhed, der med en fast hånd på rattet kommunikerer stabilt derudaf i en krise- eller reces­sions-økonomi, tænker man uvægerligt, at den virksomhed tror på sine produkter og services. På sin forretningsmodel. Og den slags husker man i B2B-industrier med langvarige relationer og lange salgscykler. De fleste af Publicos kunder er videnstærke B2B-virksomheder, som er nørder i deres nicher. Mennesker og organisationer, der kan noget vigtigt, som er svært at forklare. Det er nemlig her, vi kommer ind og forvandler de komplekse produkter og processer til hjælpsomme fortællinger med personlighed. Disse hjælpsomme fortællinger (fx i form af content marketing) sælger ikke flere gearkasse-komponenter til offshore-vindmøller i næste måned.


Leder

Publico Kommunikation Ledelsesberetning

Vi tror på, at modige og stærke virksomheder, der tør holde foden på marketing-speederen, selvom der blæser en strid markedsmodvind, kommer styrket ud på den anden side. Tålmodighed på Autobahn Strategisk B2B-kommunikation kan til gengæld flytte synlighed, sympati og markedsandele over tid. Ja, i den kloge udgave, som vi forsøger at praktisere, kan det flytte bjerge og forvandle kul til diamanter. Men det kræver vedholdende tålmodighed. Som en overhaling på Autobahn med en sejtrækkende 1,3 liters dieselmotor. Derfor mener vi, det giver god mening for stærke virksomheder at fastholde – måske endda skærpe – kommunikationsindsatsen nu og i de kommende kvartaler. I troen på, at der er et mulighedsvindue for de modige til at accelerere hurtigere ud på den anden side. Det har vi i hvert fald selv tænkt os at gøre.

Appetit på egen medicin Vi indtager i det hele taget ubeherskede doser af vores egen medicin. Og det havde nok været et problem, hvis vi vitterligt producerede medicin. Eller skumfiduser. Men når vi lever af godt indhold, er det måske okay. Når jeg er i dialog med potentielle kunder om et eventuelt content-sam­ arbejde, plejer jeg at opfordre kunden til at vurdere sin shortlist af mulige bureau-samarbejdspartnere ud fra, hvor gode de er til at udvikle, producere og

distribuere indhold for sig selv. Den sammenligning falder nemlig oftest ud til Publicos fordel. Vi er duksen i klassen på det punkt. Det er vi, fordi vi elsker at udtænke, skrive og udkomme. Det er vi også, fordi det virker som turbobenzin i vores egen vækstmotor. Vi er nemlig også kyniske omkring det. Det bør vores kunder også være. Det er jo ikke (kun) for sjov, selvom det gerne må være sjovt.

Kontekst er vigtigere end ever En sidste kommentar herfra skulle lige være den, at man selvfølgelig ikke skal være tonedøv, hvis man vælger at kommunikere offensivt i en recession, hvor nogle af ens modtagere kan være hårdt ramte eller ligefrem truede på deres job eller deres virksomheds eksistens. Derfor er konteksten vigtigere end ever before, når du skal tonere din kommunikation. Det er naturligvis ikke noget nyt for en rutineret kommunikationsræv som dig, at du skal tilpasse din kommunikation efter konteksten. Men budskaber, tone, tiltaleformer, armbevægelser og formater skal altså vejes på en lidt finere sølvvægt i en krisetid end normalt. Uanset om du arbejder indenfor finans, it, teknologi, videnstung B2B-produktion, forsyning, kommune eller stat, så vil vi hos Publico gerne hjælpe dig med strategi, indhold, distribution eller måling. Eller noget helt femte. Især hvis din udfordring kalder på andet end en standardløsning, kan du overveje at ringe til os. Du kan også bare læse med her.

Hovedaktivitet Publico Kommunikation er et kommunika­ tionsbureau, der beskæftiger 24 fastansatte medarbejdere og leverer kommunikations­ arbejde til private virksomheder og offentlige organisationer. Fokus er især på strategisk kommunikationsrådgivning og eksekvering af markedskommunikation for business to business-virksomheder inden for produktion, it og finanssektoren samt informationsopgaver, rådgivning og kampagner for offentlige organisationer. Økonomi Publico realiserede i 2018-2019 sin hidtil højeste nettoomsætning (20,1 mio.), hvilket er en vækst på 28 pct. sammenlignet med året før. Bruttoresultatet på 13 mio. kr. er øget med 21 pct. ift. 2017-2018. Driftsresultatet på 1,9 mio. kr. før skat, der er det bedste resultat nogensinde i bureauets historie, dækker over et endnu bedre skygge-resultat, idet der før regnskabsafslutning er udbetalt 596 t.kr. i overskudsbonus til medarbejderne i Publico. Udvikling i marked og forretning Der er fortsat medvind på markedet for kommunikationsbureauer generelt – og for Publico i særdeleshed. Dels øger mange virksomheder deres marketingog kommunikationsbudgetter, dels vokser PR-/kommunikationsbureau-kategorien på bekostning af andre bureautyper. Publico har desuden fået opbygget en bredt sammensat portefølje af offentlige og private kunder, hvoraf ingen kunde fylder mere end 10 pct. af vores samlede forretning. Mange kunder udvider samarbejdet med os, og vi modtager uopfordrede henvendelser fra stadig flere virksomheder. Publico har loyale kunder og er desuden blevet mere kendt i markedet. Strategi og organisation På de indre linjer har Publico hævet ambitionsniveauet og iværksat en ambitiøs vækststrategi, der indebærer en målsætning om at omsætte for 30 mio. kr. og beskæftige mindst 30 fastansatte konsulenter i 2022. Forventninger Med en fornuftig økonomi, en stærk ordrebeholdning, mange nye kunder, flere nyansættelser og en betydelig markedsmæssig medvind forventer vi i 2020-2021 at øge såvel nettoomsætning som bruttoresultat og driftsresultatet ift. 2018-2019.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   5


Publico

CASE

Thought Leadership via strategisk content

NNIT Content marketing Content marketing Website-tekster SoMe Distributions-kampagner Google Ads og SoMe-annoncering Animationsfilm Interviews Podcast Grafisk design Sparring og rådgivning

6  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

Skarpt, modtagerorienteret B2B-kommunikation At være fast content-producent for NNIT kræver en skarp sans for, hvordan kompliceret og videnstungt B2B-indhold formidles, så det fanger og leder læseren videre. Byggestenen i alt indhold, vi produ­ce­rer for NNIT – uanset om der er tale om e-bøger, artikler, cases eller SoMe-posts – er altid en modtagerorienteret tilgang, der tager udgangspunkt i målgruppernes behov og udfordringer.

Fokus Udvalgte leverancer

“Publico er vores kommunikationsafdelings forlængede arm og tætte allierede. Teamet har opbygget et stort kendskab til og forståelse for NNIT’s organisation og kerneydelser og formår at finde den balance, der er afgørende, når komplekse budskaber skal formidles. Selvom vi har base på hver sin side af Storebælt, har vi et rigtig godt og tæt samarbejde.” Birgitte Barslund Marketing Manager, NNIT

Det er tit tunge emner, vi skal sætte os ind i, når vi udvikler content for NNIT. Men det er altid spændende! Som en af Danmarks førende it-serviceleverandører kommunikerer NNIT om emner som robotics, Cloud computing, digital transformation og compliance-udfordringer – i både private og offentlige organisationer og på tværs af brancher.

Fra tekster til full-circle content Hvad der begyndte som enkelte produkttekster og cases har udviklet sig til et tæt og godt samarbejde. Sammen med NNIT griber Publico i dag dybere i kompetencekassen, når vi sammen fortæller de mange gode historier fra den mere end 3.000 mand store, globale organisation. Fokus er at udvikle content, der understøtter NNIT som thought leader på deres markeder. For eksempel har vi hjulpet med at omdanne NNIT’s årlige Forventningsbarometer – der via et online survey tager pulsen på et

givent it-tema – til en egentlig content marketing-maskine med løbende tendensartikler og SoMe-distribution. Desuden har vi omdannet den årlige rapport til et vedkommende content offer, der understreger NNIT’s rolle som international ekspert.

Inbound-kampagne med SoMe-distribution Digital transformation og cloud migration er kerneområder i NNIT’s forretning. Med henblik på at positionere NNIT som ekspert og kvalificeret it-samarbejdspartner på den digitale transformationsrejse, producerede vi et omfattende white paper om emnet. Formålet var at tiltrække relevante leads til NNIT’s inbound-maskine, og white paperet blev derfor efterfølgende distribueret via en række kanaler som LinkedIn, Google og direct mail. Selvom kampagnen er ovre, lever indholdet videre og downloades jævnligt – og sikrer nye leads til NNIT’s salgsteam. Det er det, godt indhold kan. Opbygning af website-hub Udover løbende content-produktion i form af ekspertartikler, cases, guides og e-bøger, så bistår vi også NNIT, når der skal bygges nye hubs til websitet, der formidler NNIT’s kerneydelser, kompetencer og services inden for specifikke fagområder eller industrier. Her er vi med fra start og rådgiver om både kernebudskaber, indholdssider og webstrutur – ligesom det er Publicos skribenter, der går til tasterne, når wireframes og mockups skal omsættes til fængslende og modtagerorien­ terede webtekster.

Distribution følger content til dørs Samtidig har vi også bistået NNIT med udvikling og drift af en distributionsstrategi, der skubber det rigtige content ud til de rigtige mennesker ved hjælp af strategiske annonceringsplaner. Dermed optimerer vi NNIT’s synlighed som en stærk, international it-serviceleverandører. Distributionen driver vi især frem på LinkedIn i form af organiske og sponsorerede posts, der blandt andet skal sikre en stærk lead-generering til mødebooking og webinarer. Herudover benytter vi Google Ads og måler løbende på indsatsernes succes for at sikre, at vi både rammer de rigtige budskaber og de rette leads.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   7


Publico

CASE

Udvikling af ny brandposition og kernefortælling for Obton

Obton Kernefortælling Analyse Interview Strategi Branding Kernefortælling

8  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

700 Så stor er Obtons portefølje af europæiske solcelleparker.

Fokus Udvalgte leverancer

Obton er blandt Europas største investorer i solenergi og er med over 700 solcelleparker til en værdi af mere en 13,8 milliarder kroner også en af de væsentligste spillere i den grønne omstilling – altså omstillingen af vores energisystemer væk fra fossile brændsler mod mere vedvarende energi.

Men Obton har indtil videre ikke gjort et stort nummer ud af sine imponerende resultater på klimaområdet – fordi mange af deres kunder først og fremmest investerer hos Obton på grund af de solide afkast, man som investor kan få af at investere i solcelleprojekter. Men måske er tiden inde til at tage lidt mere af æren for at bekæmpe den globale opvarmning – uden at gå på kompromis med investeringshusets renomme som dygtige til at skabe afkast? Derfor begyndte Obton i 2019 arbejdet med at finde en ny brandposition og kernefortælling, der placerer fortællingen om Obton det rigtige sted i en verden, der både bekymrer sig om global opvarmning, uro på aktiemarkederne, faldende renter og sløje afkast. Til opgaven fik Obton hjælp af Publico.

Klima eller afkast? En falsk modsætning Traditionelt er det at ville gøre noget godt for kloden blevet set som modsætning til ønsket om at få det bedste mulige afkast på sin investering – altså man

kan ikke både få idealisme og afkast. Men eksemplet Obton, der i over et årti har leveret flotte afkast til danske investorer gennem solcelleprojekter, viser, at det er en falsk modsætning. Og den pointe blev understreget af en grundig analyse, hvor vi både talte med professionelle investorer, branchekendere og helt almindelige danskere. Derfor var vores ambition at udfordre modsætningen mellem god forretning og bæredygtighed – også i den kreative eksekvering.

Grundig analyse giver et stærkere fundament De mest succesfulde kommunikationsstrategier eller ny positionering af brands opstår på baggrund af en grundig forståelse af både markedet og kunderne. Obton prioriterede at få det stærkest mulige fundament ved at gennemføre en analyse, der både fik input fra nuværende og potentielle kunder – men Obton inddrog også indsigter fra branche­ kendere samt fik indblik i den almindelige danskers holdninger til grønne investeringer gennem et online survey. Essensen blev fanget i kernefortællingen Med udgangspunkt i analysen skulle indsigterne omsættes til den kraftfulde fortælling, der skal udtrykke Obtons eksistensberettigelse og værditilbud – kernefortællingen. Publico var pennefører på kernefortællingen, der hele tiden blev tryktestet sammen med Obton. Kernefortællingen indfanger essensen af forretningen – og giver samtidig en rangordning af budskaberne.

Selv energi-investeringer kan rumme kant og humor Resultatet blev en ny brandposition og kernefortælling, der både giver strategisk retning, men også den nødvendige kant, der gør, at Obton skiller sig ud fra mængden. Vores løsning til Obton inkluderede også en plan for implementering af den nye position og fortælling samt understøttende kreative eksekveringer, der giver Obton kant.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   9


Publico

NØGLETAL 2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

Nettoomsætning

20.091.690

15.670.661

14.629.388

11.837.410

8.438.359

Bruttoresultat

13.017.747

10.780.786

9.647.745

5.862.000

5.016.397

Resultat før skat

1.908.711

1.393.029

1.389.792

313.513

734.533

Årets resultat

1.484.964

1.084.547

1.071.921

242.523

561.947

For attende år i træk, endte Publicos regnskab med sorte tal på bundlinjen. Det betyder, at vi kun har præsteret regnskaber i plus – og sådan skal det selvfølgelig også være fremover.

Suverænt bedste resultat i 18 år Publico realiserede i 2018-2019 sin hidtil højeste nettoomsætning (20 millioner kroner) og sit hidtil bedste resultat (2,5 millioner kroner før bonus). Tallene afspejler, at Publico er en sund virksomhed i positiv udvikling. Ind­ tjeningen ligger over gennemsnittet i kommunikationsbranchen, hvilket blandt andet skyldes en målrettet indsats for at forbedre lønsomheden. Publico har opbygget en bred, sammensat porte­følje af +80 offentlige og private kunder, hvoraf ingen kunde fylder mere end 10 procent af vores samlede forretning. Mange kunder udvider samarbejdet med os, og vi modtager uopfordrede henvendelser fra stadig flere virksomheder.

10  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

I vores egen udlægning skyldes den positive udvikling flere faktorer: i tager vores egen medicin: V holder seminarer, skriver blogindlæg og bedriver vedholdende inbound marketing. ■ Vi agerer professionelt med professionel bestyrelse og arbejder seriøst med at tune vores lønsomhed, tidsstyring, budgetlægning, ressourceudnyttelse og pipeline-styring. ■ Vi tager ledelse alvorligt: med etablering af et lederteam i 2015 har vi taget et syvmileskridt i Publicos udvikling. ■ Vores strategi om at satse på videnstærke organisationer på tværs af offentlig og privat sektor har været en væsentlig driver i vores stabile udvikling. ■

Derfor har vi benyttet det seneste år til at styrke vores besætning. Vi har ikke blot har udvidet antallet af medarbejdere, men også suppleret med flere specialkompetencer inden for eksempelvis videoproduktion, så vi er klædt på til fortsat at hjælpe vores kunder med gode kommunikationsløsninger på komplekse problemstillinger.


Økonomi

2020 Tallet 20 var et fokuspunkt for Publicos ambitiøse 2020-vækststrategi. I regnskabsåret 2018-2019 realiserede vi vores hidtil højeste nettoomsætning på 20 millioner kroner.

Nettoomsætning

MIO DKK 25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

4.000.000

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   11


Publico

114 Så mange forskellige kunder løste Publico opgaver for i 2018/19.

KUNDER

Vi elsker kloge hoveder

Vandrensning og vindmøller, tagpap og toiletsæder, forsikringer og flydende gas. Hos Publico arbejder vi for virksomheder, der leverer meget forskellige produkter. Dertil kommer de offentlige organisationer, som vi samarbejder med om alt fra kommune-branding til kampagner om skrotning af gamle biler. Selvom kundeporteføljen er bred, er der en række fællesnævnere: Vores kunder er videnstærke nørder i hver deres nicher. De er mennesker og organisationer, der kan noget vigtigt, som er svært at forklare. Summen af det gør det både fagligt motiverende og sjovt for os at gå på arbejde. En fællesnævner er også, at vores kunder sætter pris på langsigtede relationer. Med deres egne kunder og heldigvis også med Publico. Vi har kunder, der har været med i både 10 og 15 år – og den loyalitet sætter vi stor pris på.

12  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Vores kundefordeling

10%

10%

Halvoffentlige virksomheder

Kommuner


Kunder

Fordeling i omsætningen Publicos 10 største kunder tegnede sig i 2018/19 for i alt 49 procent af vores samlede omsætning på 20,1 millioner kroner. Top 3-kunderne udgjorde 21 procent af omsætningen.

Top 3 (21 %) 4-10 (28 %) 10< (51 %)

29%

21% 18%

8% 4%

Øvrige B2C

It

Finansvirksomheder

Øvrige B2B

Stat

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   13


Publico

4,33/5 Så høj var kundernes gennemsnitlige tilfredshed med Publico i efteråret 2019 (skala fra 1 til 5). Scoren er den laveste siden foråret 2018 – og desværre under vores egen målsætning. Vi er derfor meget bevidste om at løfte kundeoplevelsen i 2020.

KUNDER

Vokseværk sætter små spor i tilfredsheden Vi løb stærkt i 2019 – rigtigt stærkt endda. Publicos kundeliste voksede, og vi blev flere kloge hoveder til at løse de mange nye opgaver. Den udvikling er positiv. Det siger sig selv. Men med kundevækst følger også en endnu større opgave i – og forpligtelse til – at fastholde den gode kundeoplevelse i Publico. Derfor ventede vi mere nysgerrige end vanligt, da svarene på vores to halvårlige servicetjek hos Publico-kunderne tikkede ind i maj og november. For hvordan lykkedes vi med at byde nye kunder og medarbejdere velkommen på bedste vis uden at gå på kompromis med servicen og kvaliteten til vores eksisterende kunder? Svaret på det spørgsmål har flere nuancer. Lad os begynde med den rosenrøde af slagsen. Målt på stort set alle parametre var vores kunder historisk

14  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

tilfredse efter første halvår af 2019. Kundernes samlede tilfredshed overgik vores ambitiøse målsætning (score på 4,2/5,0), og vores Net Promoter Score var uændret på et højt niveau (56). Omvendt måtte vi erkende – og her kommer vi til den lidt mere mørkerøde nuance – at vi ikke formåede at holde det høje niveau hele året. Groft sagt var de ovenud glade kunder fra foråret blevet mere jævnt tilfredse kunder i efteråret. Ikke alarmerende – men nok til at løfte øjenbrynene i en konsulentvirksomhed som vores, der lever af tillid. Vores nærmere analyse af tendensen gav en relativt entydig konklusion. Nye Publico-kunder er heldigvis glade Publico-kunder. Men omvendt har vores fokus på onboarding af mange nye kunder desværre sat sine små spor i tilfredsheden hos vores trofaste kernekunder. Og det tager vi seriøst.

Manifest for god kundeservice Hvad har vi så tænkt os at gøre for at rette op på den lidt negative trend? Heldigvis udpegede vi allerede i 2018 den gode kundeoplevelse som et af tre fokusområder i Publicos 2025-strategi. Faktisk prioriterer vi det så højt, at vi har formuleret et manifest med otte leveregler for, hvordan vi som publicanter kan levere den gode kunde­ oplevelse. Forestil dig Emma Gads legendariske ’Takt og Tone’ – bare med fokus på kundepleje. Blandt andet har vi givet hinanden håndslag på, at vi holder vores kunder grundigt opdateret og giver dem respons inden for 12 timer. Og så skal vi altid turde kigge vores kunder i øjnene – også når udfordringer melder sig. Vejen til helvede er som bekendt brolagt med gode intentioner og dårlige undskyldninger. Og vi er helt med på, at det ikke vælter ind med fanpost fra kunderne, bare fordi vi har skrevet et internt manifest. Men vi tror på, at et langsigtet, strategisk fokus – og vedholdende temperaturmålinger hos kunderne – kan bringe os tæt på vores mål om at give den bedste kundeoplevelse i vores branche.


Kunder

Pilen peger svagt ned Efter en historisk god feedback i foråret af 2019 var Publico-kunderne mere afmålte i deres tilfredshed, da kalenderen viste november. Blandt andet har tilfredsheden med vores kundeservice taget et lille dyk – og derfor er det et af vores store fokusområder i 2020.

Tilfredshedsundersøgelse

2019 (maj)

MEGET TILFREDS

2019 (november)

Personlig kemi

Kundeservice

Faglig kompetence og erfaring Forståelse af jeres forretning og branche Projektledelse

Evne til at opsnappe nye kommunikationstendenser Pris

1

2

3

4

5

NET PROMOTER SCORE ®

Fortalere 48,6 % Passive 40 % Bagtalere 11,4 %

37 Publico måler kundernes tilfredshed med den såkaldte Net Promoter Score. Den opsummerer forholdet mellem andelen af “fortalere” og “bagvaskere” blandt vores kunder.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   15


Publico

CASE

Fjernsyn for dig (i byggebranchen)

Phønix Tag Materialer Online tv-kanal Konceptudvikling Tv-tilrettelæggelse Videoproduktion Interview Manus og storyboard Artikler og blogindlæg SoMe-distribution

16  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

12 12 afsnit er der produceret af Tagkanalen indtil videre. Tv-kanalen har haft så stor succes, at Phønix Tag Materialer har valgt at køre videre med en sæson 2, som er under produktion.

Fokus Udvalgte leverancer

“Teamet fra Publico går professionelt til opgaven. De er en behagelig sparringspartner og har et skarpt øje for videoproduktion. De er med fra start til slut – fra konceptbeskrivelse, planlægning af redaktionsplan, forinterview af eksperter og manusproduktion til optagelse, videoredigering og distribution på LinkedIn og Facebook.”

Planlægning og manusproduktion Med en redaktionsplan som udgangspunkt for indsatsen sikrer vi, at alle tv-afsnit er i overensstemmelse med strategien og taler ind i kerneforretningen. Forud for hvert tv-afsnit interviewer Publico de medvirkende, så de kan byde ind med ekspertviden og betrygges i, hvad der kommer til at ske på optagedagen.

Finn Jernø Pedersen Brand Manager hos Phønix Tag Materialer

Du behøver ikke være professionel youtuber for at have seere, der abonnerer på din YouTube-kanal. Flere danske B2B-virksomheder øjner potentialet ved online-tv, fordi de kan pakke kompleks viden ind i et spiseligt tv-format. Tagkanalen er en af de B2B-tv-kanaler, der har sendetid online – og Publico følger produktionen helt tæt. Publico har stået for konceptudvikling, tv-tilrettelæggelse, manusproduktion, optagelse, videoredigering, contentproduktion og SoMe-distribution i forbindelse med Tagkanalen.

Dyb nørderi i tagpap – i et lettilgængeligt format Med direkte transmission fra Phønix Tag Materialers hovedsæde i Vejen sender tagpapproducenten byggefagligt tv, der styrker deres position som thought leader. Tagkanalen, der kan ses online

Konceptudvikling Under konceptudviklingen lagde vi en plan for, hvilke temaer, formater og tv-genrer, der var relevante for Phønix Tag Materialer og deres publikum. På Tagkanalen bliver der leget med flere tv-genrer, og afsnittene er en kombination af how-to-videoer med en forklarende og instruerende facon, studieproduktioner med Q&A’s og reportager fra byggeprojekter.

på Phønix Tag Materialers hjemmeside og YouTube, formidler viden om tagpap og tage til arkitekter, bygherrer og tekniske rådgivere i byggebranchen. I hvert tv-afsnit inviteres både interne og eksterne eksperter ind i studiet for at tale om byggefaglige emner relateret til tagpap og tage. Tv-kanalen har til formål at oplyse fagfolk, så de kan træffe et sikkert valg med tagpap til byggeriet. På tv-kanalen bliver der givet gode råd til emner som korrekt projektering, dokumentation af bæredygtighed, vedligeholdelse og opbygning af tagterrasser og grønne tage, som alle er relevante fagemner inden for byggebranchen. Temaerne giver Phønix Tag Materialer mulighed for at tale ind i de temaer og problematikker, der rører sig i byggebranchen og samtidig bringe egen forretning og tagpapprodukter i spil uden at tage sælgerhatten på.

SoMe-distribution Vi sikrer udbredelse af og kendskab til de enkelte afsnit af Tagkanalen og relaterede blogindlæg gennem en distributionsindsats på Facebook og LinkedIn. Indsatsen består dels af betalt annoncering på de to kanaler og dels af organiske opslag på LinkedIn. Målet med den online-indsats på tværs af kanaler er at øge kendskabet til Tagkanalen hos udvalgte interessenter samt at drive trafik til de websider, der er relateret til Tagkanalen. I indsatsen gør vi brug af en skarp målretning mod personer i relevante virksomheder, relevante fagprofiler og folk med interesser inden for feltet. Derudover gør vi brug af nedklippede versioner af tv-afsnittene, der skal tease for Tagkanalen og være trafikdrivere til websiderne. På fire måneders online-indsats opnåede vi i alt 960.000 annonceeksponeringer på LinkedIn og Facebook, og videoannoncerne blev set 179.000 samt klikket på 7.700 gange. I samme periode medførte annonceindsatsen i alt 2.500 sessioner på de websider, der er relateret til Tagkanalen.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   17


Publico

CASE

Informationskampagne om EU’s strukturfonde

Erhvervsstyrelsen Kampagne om EU's strukturfonde Konceptudvikling Kampagne Sociale medier Film Webtekst Distribution Kendskabsanalyse Evaluering

18  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Publico har hjulpet Erhvervsstyrelsen med at udvikle og eksekvere en landsdækkende informationskampagne, der skulle udbrede kendskabet til EU’s strukturfonde. Det lykkedes, men det vender vi tilbage til. På trods af, at EU tildeler 3 milliarder kroner via Regionalfonden og Socialfonden, er der forsvindende få danskere, der ved noget om fondene. Men hvad går de 3 milliarder kroner så til? Det var netop, hvad vi skulle formidle. Sagen er, at der er masser af succes­ historier om danskere og danske virksomheder, der har fået en hjælpende hånd. Pengene er blandt andet gået til at nedbringe 100 nordjyske virksom­ heders CO2 -udledning. Til iværksætter­ programmer i hovedstadsområdet, der har givet 1765 danskere rådgivning i iværksætteri. Og til at sætte fut i


Case

Informationskampagnen i tal Kampagnen nåede ud til 646.654 unikke brugere på Facebook, som i gennemsnit blev eksponeret 2,63 gange for indholdet. Filmene på YouTube nåede 496.060 annonceeksponeringer, hvoraf 70.139 afspilninger havde mere end 30 sekunders varighed.

Fokus Udvalgte leverancer

EU’s strukturfonde er Regionalfonden og Socialfonden. Fra 2014-2020 har de tilsammen 3 milliarder kroner fra EU, der blandt andet går til innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og social inklusion i Danmark. Men det er der ikke mange, der ved. Det ville Erhvervsstyrelsen gerne ændre på sammen med Publico.

beskæftigelsen i Midtjylland, hvor udsatte borgere rykker tættere på arbejdsmarkedet. For 113 af dem kastede det et job af sig. Disse er bare et udpluk af mange gode eksempler på, hvordan Regionalfonden og Socialfonden støtter projekter, der gør en kæmpe forskel for borgere i Danmark. Vi har besøgt en håndfuld af de danskere, der har oplevet hjælpen på egen krop, og det er der kommet seks casefilm ud af.

Kreativt koncept, der blander film og infografik Udover at være de glade budbringere har vi stået for at udvikle kampagnens kreative koncept, og vi har produceret casefilm, tekster og annoncer, der udbreder kendskabet til EU’s strukturfonde.

Sammen med vores grafiske husvenner fra Ineo Designlab udarbejdede vi seks film med integreret infografik, der fokuserer på specifikke resultater i hver sin landsdel – for at gøre budskabet vedkommende og relevant. Og ved at bruge målrettet annoncering og segmentering på Facebook sørgede vi for, at det kun var personer i de afgrænsede områder, der blev eksponeret for filmene og annoncerne. Vi gennemførte også en kendskabsanalyse, hvor konklusionen var, at der er en tydelig sammenhæng mellem positivt indtryk af EU-fondene og eksponering for filmene.

Målrettet kampagne på sociale medier Ved hjælp af målrettet annoncering og SoMe-opslag sørgede vi for, at det kun var personer i de afgrænsede områder, der blev eksponeret for dem. Kampagnen nåede ud til 646.654 unikke brugere på Facebook, som i gennemsnit blev eksponeret 2,63 gange for indholdet. På Facebook er annoncerne blevet vist 1.731.098 gange, og videoerne har fået 496.060 eksponeringer på YouTube over en periode på cirka 3,5 uge. Derudover har 70.139 personer set mere end 30 sekunder af videoen. Kendskabsanalyse og evaluering af SoMe-kampagnen Publico har stået for en kendskabsanalyse på baggrund af en repræsentativ befolkningsundersøgelse blandt danskere i alderen 18-55 år. Undersøgelsen er gennemført som et online-spørgeskema, der omhandler kendskabet til EU’s strukturfonde samt kampagnen for fondene på sociale medier. Her svarer 5% af målgruppen, at de har set kampagnens Facebook-opslag, hvilket svarer til cirka 143.000 danskere. Og 4% af målgruppen svarer, at de har set kampagnefilmene på enten Facebook eller YouTube, hvilket svarer til cirka 115.000 danskere. Konklusionen var, at filmen gav kendskab til EU’s strukturfonde, og at målgruppen blev klogere på, hvad EU’s midler bruges til i Danmark.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   19


Publico

566.700

MEDARBEJDERNE

Multikunstnere med vokseværk Publicos bestyrelsesformand, Henrik Jensen, skrev Ole Stig Lommer-prisopgave om fremtidens forretningsmodeller for danske bureauer i 2015. Her skelner Henrik mellem bureauers forskellige faser. Fra iværksætterbureauet (fx Publicos forgænger: Protekst) over multikunstneren til det afdelingsbaserede bureau. Publico er et spændende sted mellem multikunstner og afdelingsbaseret bureau. Samtidig med at vi drøner derudad, bygger vi en vej af stadigt mere strømlinede processer, formaliseret læring og struktureret ledelse. Det peger frem mod vores ambition om at blive 40 kolleger i 2025. Og det afspejler sig også i fagligheden. Hvor vi i gamle dage var en samling tekstnisser, der huserede i ordsnedkeriet dagen lang, er vi de senere år blevet en gruppe kommunikations­ generalister, der alle kan håndtere det

20  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

meste inden for analyse, strategi og eksekvering. Og nu begynder vi i højere grad at ansætte specialister inden for eksempelvis video, presse og digital distribution. Stadig flere af vores nye kolleger lander i Publico efter en længere karriere – nogle fra bureau, andre fra den anden side af bordet i en privat virksomhed eller offentlig organisation. Men vi har fortsat også indtag af publi­ canter (relativt) frisk fra uddannelses­ fad. Enten direkte fra auditorierne på uni og DMJX eller efter en enkelt ansættelse under bæltet.

HR Excellence Et af de udviklingsområder, vi arbejder med i indeværende strategi-sæson, er HR Excellence, der især handler om styrkede rammer for læring, viden­ deling og feedback.

Så meget bonus blev delt mellem alle publicanter efter afslutningen af regnskabsåret 2018/19. Beløbet svarer til det overskud, der ligger over 10 procent af årets omsætning – og dermed kunne glade medarbejdere nyde godt af en velfortjent bonus på toppen af deres løn.

Tre af hovedprincipperne er følgende: i skal være det mest attraktive V bureau for ambitiøse kommunika­ tører i Jylland ■ A lle medarbejdere skal blive dygtigere under deres tid i Publico – både de unge kid og de rutinerede rotter ■ Vi skal gøre det sjovt og spændende at arbejde og gøre karriere mange år i Publico. ■

For at lykkes med det har vi udviklet Publicant-modellen. Den skitserer både, hvilke fem ideal-kompetencer der er fundamentet for alle publicanter, og hvordan den enkelte kan udvikle sig ad et generalist- eller specialistspor. Modellen finder også anvendelse i vores nye MU-samtale, hvor den danner bagtæppe for dialogen om styrker, svagheder og mulige tiltag, der kunne være hjælpsomme. Samtalen følges op af en halvårssamtale.

Der skal være plads til andet end arbejde For at tiltrække og fastholde de skarpeste penne respekterer vi, at vores kolleger ikke kun er publicanter – men også nogens mødre, fædre eller kærester. Der skal være tid til at passe sin jordemoder eller lukke VVS’eren ind. Og der skal være plads til dem, der ikke nødvendigvis ønsker eller kan arbejde 37 timer om ugen. For at få familielogistikken til at gå op vælger nogle publicanter at være på deltid. Andre åbner computeren på hjemmekontoret, når ungerne er puttet. Vores filosofi er, at vi vil have et attraktivt værditilbud til de bedste kommunikatører – uanset om de måtte være singler, præ-børn, småbørnsfor­ældre eller frie agenter med selvkørende unger.


Medarbejderne

Dublin 2019 Årets helt store fællesfornøjelige faglighedsarrangement gik i september til Dublin. Vi delte tiden ligeligt og dejligt mellem publiv, tid til sniksnak, masser af foodielicious gourmet – naturligvis med et skarpt fokus på årets faglige udfordring, der gav os masser af ideer og materiale til alle Publicos egne content-platforme. I 2018 var vi i Malaga, mens turen i 2017 gik til London.

Vi tror på, det er god business at tilbyde familievenlige arbejdsvilkår til ambitiøse medarbejdere, der også har ambitioner for egen familietrivsel.

Det skal også være sjovt Selvom arbejdet med rådgivning, inbound, video og content i lange baner naturligvis får os til at springe energisk ud af dynerne hver morgen, drysser vi alligevel lejlighedsvis glimmer ud over arbejdsdagen. Selvfølgelig er publicanterne svært glade for deres betalte frokostpause med catering, ugentlige hjemmearbejdsdag, årlige udlandstur, sundhedsforsikring og pensionsordning, men lækre goder gør ikke en glad publicant alene. Publico er karakteriseret ved en stærk kultur, der bygger på, at vi bare godt kan li’ hinanden – og at en sympatisk

personlighed er et kriterium i enhver nyansættelse. Et par gange om året giver vi den gas. For eksempel følges vi hver sommer til firmafinansieret NorthSidefestival, og vi holder flere gange årligt ’Publico Dinners’, hvor vi skiftevis lægger hus til en flerretters-menu med skiftende geografisk tema. Fælles koncertture, og en champagne-skål, når vi vinder et stort budget, er også klassikere på repertoiret. Vi er stolte af at have fem Publicomedarbejdere, der har passeret deres 10-års jubilæum og flere, der runder milepælen i de kommende år. Vi tror på langvarige, professionelle venskaber og på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. Vores kultur og holdånd er formentlig vores stærkeste konkurrenceparameter.

Medarbejdere* Per 1. januar

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

22

20

18

12

10

10

Praktikanter

2

2

1

2

1

1

Støttefunktioner (bogholder og piccoline)

2

2

1,5

2

2

2

36,7

36,1

36,5

35, 41

34,2

-

5,1

4,6

4,93

4,97

5,4

-

Tilgang

5

3

3

3

4

2

Afgang

3

3

3

3

4

2

Konsulenter / rådgivere

Gennemsnit for fast­ansatte medarbejdere Anciennitet i år

* Flere af tallene har vi ikke målt historisk. Derfor er der variationer i, hvor langt tilbage den enkelte kategori strækker sig. Det vil naturligvis rette sig, efterhånden som vi sender flere årsmagasiner på gaden.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   21


Publico Fem 10-års jubilarer Vi er stolte over, at Casper, Liv, Thomas, Knud Aage og Uffe har opbygget en tocifret anciennitet som publicanter. Og at Jane forhåbentlig passerer 10-års milepælen i 2021.

Vi er klar, når du er... Liv Soelberg Andersen

Kathrine Graugaard

Udviklingschef & kommunikationsrådgiver

Kommunikationsrådgiver

Casper Svoldgaard

Thomas Mandrup

Thomas Wilhelmsen

Uffe Lyngaae

Jacob Trier

Kirstine Haugaard

Camilla Dudeck

Esben Würtz Sørensen

Karen Johanne Iversen

Lisa Dupont Lehtinen

Nicoline Sørensen

Lars Skov

Digital seniorrådgiver

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationskonsulent

Kontaktchef & seniorrådgiver

Kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

22  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Bureauchef & kommunikationsrådgiver

Kommunikationskonsulent

Inbound-konsulent

Direktør

Kommunikationsrådgiver

Kreativ producer


Medarbejderne

Ny bestyrelsesformand Henrik Jensen overtog stafetten som bestyrelsesformand 1. januar 2019. Henrik har en fortid som mediebureau-direktør for 800 medarbejdere og er i dag en af Danmarks skarpeste analytikere af bureaubranchen.

Dennis Christensen

Kristian Østerby

Jane Skovbo

Pia Breiner Andersen

Simon Gjørtz

Thit Schioldan Lund

Signe Sundbæk Ahler

Line Jespersen

Lasse Lindholm Kristensen

Maria Fischer Elkjær

Mathias Holm Sørensen

Morten Ballisager

Henrik Jensen

Martin Christiansen

Liv Soelberg Andersen

Knud Aage Lyngaae

Kommunikationskonsulent

Video-fotograf og klipper

Praktikant

Bestyrelsesformand

Kommunikationsrådgiver

Kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Bestyrelsesmedlem

Projektleder

Marketingkonsulent

Digital konsulent

Praktikant

Juniorkonsulent

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bogholderi & administration

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   23


Publico

CASE

Nordfyns Kommune vil være Danmarks førende friluftskommune

Nordfyns Kommune Kommunebranding Kommunebranding Analyse Strategi Konceptudvikling Designguide Branding Kernefortælling Borgerworkshop Intern forankring Sparring og rådgivning

24  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

403 403 til- og fraflyttere bidrog til analysen med deres oplevelse af og holdning til Nordfyns Kommune som et sted at bo.

Fokus Udvalgte leverancer

“I kraft af en vedtaget friluftsstrategi er vi allerede kommet et godt stykke vej i positioneringen af Nordfyn som friluftskommune. Når vores borgere giver os en positiv tilbagemelding på kommunens naturværdier og på de mange muligheder for at bruge naturen aktivt på Nordfyn, så er det ikke mindst det arbejde, vi høster frugterne af. Derfor er det helt naturligt at bruge vores styrkeposition i indsatsen for at tiltrække flere borgere.” Morten Andersen Borgmester i Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune har fastsat sig det ambitiøse mål at blive Danmarks førende friluftskommune for familier. Brandingstrategien peger frem mod 2027, og positionen som førende friluftskommune skal bruges til at trække flere borgere til kommunen. For de attraktive muligheder under åben himmel er værd at flytte efter. Publico har udviklet brandingstra­ tegien, med tilhørende kernefortælling, der fastlægger strategi, mål og midler for Nordfyn kommunes samlede brandingindsats i 2019-2027.

Borgerinddragelse, når det er bedst Bag strategien lå et grundigt stykke forarbejde i form af en analyse- og inddragelsesfase, der løb fra august 2018 til maj 2019. I perioden har vi inddraget kommunens til- og fraflyttere i undersøgelser, interviews og workshops. Løfter – det får du på Nordfyn Det kan være svært at blive konkret i kommunebranding. Hvordan er det helt præcist, at borgere og potentielle tilflyttere kan mærke, at Nordfyns Kommune er på vej mod at blive Danmarks førende friluftskommune? For at gøre det pivtydeligt både internt og eksternt har vi udviklet fem løfter, som alle kan holde indsatsen op imod. Intern taskforce En af de store udfordringer, ved at implementere et kommunebrand, er, at det kan være svært at få overblikket over, hvilke afdelinger i forvaltningen brandet med fordel kan aktiveres i. Hvordan ved Kultur & Fritid, hvilke relevante tiltag de har gang i nede i Natur & Teknik? Derfor har vi nedsat en taskforce på tværs af forvaltningen, der koordinerer og samtænker indsatsen ud fra det nye brand.

Ideen bag Fri·Luft·Liv er at tale ind i målgruppens drømme og både lede tankerne hen på friluftsliv og give plads til, at den enkelte selv danner indre billeder af de tre positivt ladede ord.

Fri·Luft·Liv på Nordfyn Det kreative koncept bygger på indsigter fra analysen, der peger på natur, kyst og attraktive muligheder for friluftsliv som Nordfyns største styrker.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   25


Publico

CASE

HubSpot-onboarding og ongoing content-produktion

Icotera Content marketing HubSpot onboarding Content marketing Inbound marketing-kampagner Google Ads og SoMe-annoncering Interviews Sparring og rådgivning PR

26  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

’Den første gang’ blev en kæmpe succes There’s a first time for everything – også når det gælder onboarding af Hubspot til vores kunder. Men Icotera har i dén grad vist sig at være en ivrig og kompetent medspiller, og resultatet taler for sig selv: Vi drøner derudaf med content marketing-planer, content-produktion og distribution til glæde for Icoteras store kundeportefølje.

Fokus Udvalgte leverancer

Fast content-partner fra Icotera Når Icotera på månedsbasis udkommer med tendensartikler, cases og nyheder på deres blog, så er det Publicos skribenter, der har været ved tasterne og stået for både interviews og tekstarbejde. Vores leverancer af content spænder over både blogindhold, e-bøger, guides og SoMe-tekster. Content is king, but distribution is queen … and she wears the pants. Dette er efterhånden blevet et mantra i Publico. Det er nemlig ikke nok at producere brandgodt content, for hvis ingen ser og læser det, så er man jo lige vidt. Derfor håndterer vi også fast SoMedistribution for Icotera. På den måde sikrer vi, at Icoteras content kommer ud at leve. Vores digitale team afrapporterer løbende nøgletal og performance og justerer på den baggrund til, så vi sikrer den bedste ROI og skaber flere resultater for annoncekronerne.

Vi skal nogle gange holde tungen lidt ekstra lige i munden, når vi leverer lækkert content til Icotera, som er en af de ledende udbydere af FTTH-løsninger (fiber-til-hjem) til netværksoperatører og internetudbydere i hele Europa. Kommunikations-buffeten har foreløbig budt på alt lige fra workshop og sidemandsoplæring i brug af HubSpot til content-produktion og Google Ads. Og alt muligt derimellem.

Det hele begyndte med… …et veltilrettelagt HubSpot onboard­ ing-forløb, og her blev den helt store værktøjskasse rullet frem og åbnet. I efteråret ’19 faciliterede Publico en workshop med fokus på udvikling af personaer, samarbejde mellem salg og marketing, sweet spots for content samt kampagneplaner. På baggrund

heraf udarbejdede vi en strategirapport og inbound marketing-køreplan med en omfattende søgeordsanalyse.

Men her stoppede det naturligvis ikke… ...for vi har efterfølgende både planlagt og eksekveret inbound-kampagner, og vi leverer løbende indhold til Icoteras blog og håndterer distribution af Icoteras content på SoMe – efter HubSpots inbound-metode, naturligvis. Samarbejdet med Icotera er på mange måder i en klasse for sig. Dels bliver vi konstant udfordret på vores evne til at sætte os i kundens sted og kommunikere til kundens kunder. Dels har virksomheden virkelig taget HubSpots metodikker til sig og bruger content marketing strategisk.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   27


Publico

CERTIFICERINGER

CERTIFICERET HUBSPOT GOLD PARTNER OG GOOGLE PARTNER 2019 blev året, hvor vi blev certificeret HubSpot Gold Partner og Google Partner. Det er et bevis på, at vi ved, hvad vi snakker om (og gør), når vi vil give vores kunder digitalt liv via inbound marketing, SEO og annoncering på Google.

28  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Certificeringer

Publico er HubSpot Gold Partner I Publico er vi overbeviste om, at en metodisk og systematisk tilgang til markedsføring – med godt indhold som hovedingrediens – er opskriften på bedre B2B-kommunikation. Derfor har vi kastet en god portion kræfter efter inbound marketing-metodologien, og i 2019 blev vi HubSpot Gold Partner. Var det noget med nogle varme leads?

HubSpot-bureau For nogle år siden producerede vi masser af glimrende content marketing, og vi havde også dengang tillidsfulde og loyale kunder, som gerne ville købe vores ydelser. Men vi følte ofte, at vi slap processen for tidligt. Vi lod vores kunder i stikken, når vi overleverede gode tekster eller videoer i hænderne på fortravlede marketingansvarlige. For lidt for ofte endte det – ja, lad os bare stå ved det – dyrtkøbte content med at blive sendt ud i et enkelt nyhedsbrev og derefter blot tjene som fyld i modtagerens indbakke. Hvis et godt stykke content får den rette luft under vingerne, kan den flytte holdninger, skabe opmærksomhed og vinde markedsandele – og den kan tjene som trafikskaber og/ eller leadgenerator. Det var derfor, vi dengang besluttede os at kaste os over inbound marketing, der gør os i stand til at orkestrere indholdsproduktionen og ikke mindst distribution nøje efter den moderne B2B-købers beslutningsrejse. Vi forelskede os i marketing automation-værktøjet fra HubSpot, som er den softwarevirksomhed, der står bag inbound-metodikken, der siden er blevet en branchestandard. HubSpot kræver, at deres partner-bureauer gennemgår en relativt omfattende certificeringsproces, så de er i stand til at rådgive kunder inden for alle kroge af den avancerede softwareplatform og metode. Som partner-bureau ved vi lige præcis, hvilke knapper vi (og vores kunder) skal skrue på – og så er det faktisk rimelig simpelt!

Google Partner Der var engang, hvor online annoncering var det onde modstykke til den

meget finere disciplin content marketing. Annoncering var for dem, der ikke kunne finde ud af at lave lækkert content. Sådan kan vi ikke tillade os at tænke længere – vi ville også være dårlige rådgivere, hvis vi gjorde. Hvis vi vil have den mindste chance for at blive bemærket i den content-mættede digitalsfære, er vi nødt til at gribe til lommen. På de sociale kanaler er organisk reach for virksomheder i dag tæt på nul, og på Googles søgeresultatside

er der så hård kamp om placeringerne, at annoncering efterhånden er obligatorisk. Samtidig tilbyder Google, Facebook og LinkedIn nogle særdeles effektive annonceplatforme, hvor det er muligt at tilrettelægge den betalte distribution meget præcist efter sin målgruppe og dennes beslutningsrejse. Derfor er online annoncering i dag næsten altid en del af den pakke, vi tilbyder vores kunder. Og derfor er vi Google Partner.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   29


Publico

SEMINAR

FYLDTE SALE TIL VORES SEMINARER I AARHUS OG KØBENHAVN Seminartemaer Eksempler Content marketing Inbound marketing Account based marketing LinkedIn Facebook Instagram Pressearbejde

30  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Copywriting Video Krisekommunikation Kernefortælling Offentlige kampagner Kommunebranding Bosætningsstrategi


Seminar

25 Så mange gange har vi i 2019 delt ud af guldkorn om blandt andet inbound marketing, sociale medier, copywriting og pressearbejde til webinarer og seminarer i Aarhus og København.

Vi sætter opklarende ord på komplekse emner og deler gavmildt ud af best practice-tips. Det seneste år har vi afholdt 23 seminarer og to webinarer for cirka 800 deltagere. Seks gange har vi haft folk på ventelister, så i al ydmyghed virker det til, vi har fundet en god seminar-opskrift.

WWW

Vi holder seminarer og webinarer, fordi vi er drevet af ambitionen om at blive tilvalgt af kunder for vores faglige indsigt og forretningsforståelse. Vi tager store doser af vores egen medicin. Vores løbende fodring af Publicos content marketing-motor HubSpot har givet os et dataunderstøttet belæg for at sige, at vedholdende og systematisk B2Bmarke­t ing ikke bør tænkes som en omkostning. Marketing er – hvis det laves rigtigt – selling cost. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at din virksomhed kan kopiere Publicos model 1:1. Men hvis du sidder i en videnstærk B2B-virksomhed, vil vi hellere end gerne dele vores erfaringer med dig. Og det gør vi blandt andet til vores seminarer, hvor vi stiller op med morgenmad og en velforberedt kommunikationsnørd. Hver anden måned afholder vi gratis morgenseminarer i både Aarhus og København om kommunikation og mar-

keting i forskellige afskygninger. Her udfolder vi nogle af de emner, som fylder (eller måske burde fylde) på virksomhedernes dagsorden. Det seneste år har vi afholdt 23 seminarer og to webinarer for cirka 800 deltagere. Seks gange har vi haft folk på ventelister, så det lader til, vi har fundet en god opskrift. Morgenseminarerne forløber typisk over to timer og retter sig sædvanligvis mod kommunikationsansvarlige i B2B-virksomheder og offentlige organisationer. Her ser vi det som vores fornemste opgave at klæde deltagerne på med ny inspiration og viden, som de selv kan bruge i deres hverdag. Det gør vi blandt andet ved at trække på egne cases og best practice-tips. Vi garanterer som minimum én aha-oplevelse. Det er din mulighed for at holde dig opdateret på dit fagområde, netværke med ligesindede og få en bid morgenbrød.

publico.dk/seminarer

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   31


Publico

VIDEO OG ANIMATIONSFILM

B2BFILM PÅ OSCARNIVEAU Video, video, (video), den kører nat og dag! Video fylder mere og mere hos B2B-virksomheder, og det kan også mærkes i Publicos ordrebog. I løbet af det seneste år er video nemlig vokset til at være en væsentlig del af vores forretning. På et halvt år har vi øget vores videoomsætning med 32  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

1 millioner kroner, og vi ser ind i et 2020 med lige så stor stigning i videoordrer. Vi er gået fra at have et stabilt video-setup til at være et professionelt full-blown produktionsselskab, der styrer et videoprojekt fra start til slut. Vi leverer kvalitetsvideo på små såvel som store produktioner.

Vi gør det til vands, til lands og i luften. I Danmark og ude i verden. Vi investerer i video, fordi vi gerne vil tilbyde kunderne ’the best of the best’ – og det kan tydeligt mærkes på kvaliteten af vores film. Det seneste år har vi styrket vores videoafdeling med to nye video-wizards, en drone, en Publico-bil, kompetencer inden for 2D- og 3D-animation og en masse nyt videoudstyr. Vores kreative producer Lars Skov har drevet sit eget produktionsselskab i 20 år, så det er ikke Mr. Hvem-som-helst, vi har placeret ved roret i videoafdelingen.

Linsen rettet mod mange brancher

Paletten af opgaver er stor: Fra de større produktioner for internationale koncerner med tusindvis af medarbejdere til de små produktioner for mellemstore virksomheder med 50 medarbejdere. Vi producerer eksempelvis store brandingfilm for vindmølleproducenten Siemens Gamesa, produkbranding-film for ingrediens-giganten Dupont, tv-afsnit for tagpapproducenten Phønix Tag Materialer og kampagnefilm for Miljøstyrelsen. Vi tilbyder alt fra produktvideoer, CEO-interviews, employer branding-film til kampagne­ spots og eventfilm. Ingen opgave er for stor eller for lille for os. Vi er i berøring med mange forskellige brancher: fra vindmølleindustrien, byggebranchen og fødevareindustrien til teknologivirksomheder og offentlige myndigheder.

Ærlig, filmisk og professionel stil

Vi er professionelle i vores tilgang til videoopgaverne, og vores videostil er filmisk. Cinematografisk ville salig Ole Michelsen have kaldt det.


Video og animationsfilm

To nye film- og video-wizards, en Publico-bil, en drone og massevis af video-opgaver Det er nogle af de ingredienser, der indgår i opskriften på Publicos videosucces. Det seneste år har vores videoafdeling fået en seriøs overhaling, som løfter vores film­niveau til nye højder (i bogstavelig forstand).

Når vi filmer en brandingvideo, er det ikke bare en CEO, der taler til et kamera med slips på. Vi får det til at se lækkert og autentisk ud, så videoerne (næsten) kan måle sig med blockbusters i biograferne. Vi går strategisk til værks fra start til slut i et videoprojekt og sørger for, at fundamentet er på plads, før vi skriver manus. Mange års målgruppe­indsigt og brancheviden bringes i spil, når vi skriver manus og udvikler storyboard. Vi får vores kunder til at shine, fordi vi klæder dem på til at stå foran kameraet. Ærlighed er kendetegnende for vores instruktør-stil, og vi er ikke blege for at sige vores mening, hvis en scene skal tages om. Og så gør vi en dyd ud af grundighed og det lækre final

touch i redigering og klipning af film. Som videoproducenter er vi ambitiøse, tilgængelige og erfarne. Vi holder os opdateret på de seneste nye tendenser på markedet, og vi opgraderer gerne vores videoudstyr og -kompetencer derefter. Vi har benene solidt plantet i den jyske muld, og vores eksisterende kunder oplever os som tilgængelige og nærværende. Det er nok derfor, vi samler på langvarige samarbejder (op til +10 år) med vores kunder. Der var drøn på udviklingen af vores videoafdeling i 2019, og den stopper ikke der. 2020 er året, hvor vi opruster yderligere på bemanding og kompetencer. Video er kommet for at blive – både hos Publico og vores kunder.

Vi giver fortællinger vingesus med dronevideo. Her ses vores film-team, der sender dronen i luften for at optage vindmøller, der bliver lastet på et skib.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   33


Publico

CASE

Fra Hydra-Grene og Specma til HydraSpecma

HydraSpecma Rebranding Analyse Strategi Branding Kernefortælling Præsentationsfilm Workshop Tekstarbejde Nyhedsbrev Sparring og rådgivning Presse Designguide

34  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

Rebranding ifm. virksomhedsfusion For at sikre en ’smooth’ overgang fra to brands til ét hjalp Publico med at lave en ny brandstrategi, kernefortælling og visuel identitet til HydraSpecma.

Fokus Udvalgte leverancer

Kernefortælling En kernefortælling er en tekst, der sammenfatter virksomhedens essens, kultur og viden. Den er samtidig et ankersted, der skal sikre bund og troværdighed i kommunikationen. I forbindelse med HydraSpecmas rebranding var kernefortællingen omdrejningspunktet for alle hovedbudskaber i kommunikationen. Den havde til formål at sikre sammenhæng i stil, tone og indhold. Og netop ensretning var vigtig i en omskiftelig periode med navneskifte og rebranding. Præsentationsfilm Som led i indsatsen lavede vi en række CEO-film til internt og eksternt brug, som var en stærk metode til at nå ud til mange med et budskab. I videoerne optræder HydraSpecmas CEO og Group Director, som fortæller om strategien bag fusionen mellem de to brands. Videoerne havde til formål at sikre forståelse for forandringen og fortælle om baggrunden for navneskiftet. De blev distribueret til udvalgte målgrupper via mails og nyhedsbreve, og de ligger offentligt tilgængelige på YouTube og HydraSpecmas profiler på sociale medier. Siden Hydra-Grene købte Specma i 2016, har de været Nordens førende hydraulikvirksomhed. Internt var de to virksomheder juridisk lagt sammen, men eksternt var de kendt som to selv­stændige brands. For at styrke markedspositionen blev de to brands i 2020 samlet under navnet HydraSpecma – med en ny, fælles brandstrategi, for­ tælling og visuel identitet.

International rebranding: Fra to brands til ét Publico hjalp HydraSpecma med at sikre en ‘smooth’ overgang fra to brands til ét – lige fra analysefasen og konceptudviklingen af HydraSpecmabrandet til lanceringen. Forud for brandingstrategien og den nye kernefortælling var det essentielt at få det gode fundament på plads. Derfor stod Publico for analysearbejde,

kortlægning af interne og eksterne interessenter samt workshops og interviews med kunder og medarbejdere. Publico producerede et hav af materialer til intern brug såsom FAQ, faktaark, informationsmails, video og goodiebox til medarbejdere. Vi producerede også content til eksternt brug i form af explainer-film, nyhedsbreve og SoMe-opslag samt stod for det samlede pressearbejde for Norden. Den omfattende indsats sikrede den ønskede emotionelle tryghed og skabte øget værdi hos medarbejdere, kunder og leverandører.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   35


Publico

CASE

Dronefilm og ekspert-interview til Siemens Gamesa

Siemens Gamesa Renewable Energy Dronefilm og ekspertinterview Film Droneoptagelse Interview Projektstyring Markedsføring

36  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

+10 Så mange år har vi samarbejdet med Siemens Gamesa. Vi har været fastleverandør på video, der dækker alt fra brandingfilm, CEO-film, casefilm, employer branding-film, produktfilm til eventfilm, messefilm, kampagnefilm og sikkerhedsfilm.

Fokus Udvalgte leverancer

“I have had the pleasure of working with Lars Skov closely for over 10 years. He has consistently shown a strong business understanding, excellent vision, and commitment to quality in delivering films that are visually engaging, factually informative, and technically sound” David Lenti Communications Business Partner, Offshore, Siemens Gamesa Renewable Energy.

Oppe i Norge – i barske omgivelser på en vindfarm lidt syd for Trondhjem – reparerer to mænd en vindmøllevinge med UV-lys, mens de hænger i en line højt hævet over jorden. Vingereparationer er kostelig affære; op imod en milliard euro om året. Men med en ny løsning kan tidsforbruget nedsættes, og arbejdet kan foregå under koldere omstændigheder end hidtil muligt. Det har Siemens Gamesa fået dokumen­ teret og visualiseret i en film, der blander ekspertinterview optaget i Brande med krystalklare droneoptagelser fra et site i Norge.

Dronefilm Droner er gode til at få perspektiv oppefra og giver en wauw-effekt, fordi man ser tingene fra en ny vinkel. For vindmølleproducenten Siemens Gamesa er vi ofte oppe i højderne, når vi optager film. Det kan være, vi filmer, når vindmøller serviceres offshore eller onshore eller når en ny vinge skal fragtes fra fabrik til vindmøllepark. Intern kommunikation Vi hjælper også Siemens Gamesa med intern kommunikation, da film er en god måde at kommunikere vigtige budskaber ud på til mange medarbejdere i en stor organisation. Både i form af animationsfilm om sikkerhed og CEO-film, hvor setuppet er som interview, som vi producerer fra idé til færdig film.

på med helikopter, men her er droneoptagelserne en fordel, når vi skal op i vindmølle-højder. Timing og planlægning er de helt store udfordringer ved denne slags optagelser både på grund af skiftende vejrforhold om vinteren (optaget i november 2019), og fordi optagelserne i Norge foregår, imens teknikerne rent faktisk foretager reparationen på vingen.

Siemens Gamesa bruger filmen i markedsføringen af deres nyeste service inden for vingereparation. Tidligere var det kun muligt at komme helt tæt

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   37


Publico

HISTORIE Fra tekstfabrik til kommunikationsrådgivere. Fra Protekst til Publico. Fra to entreprenører til 24 konsulenter. Vores rejse har varet 19 år og været fuld af milepæle. Vi har mod på meget mere endnu.

2016 Publico har igen fået vokseværk, og vi vinker derfor farvel til latinerkvarteret og skifter baggårdens charmerende spejlbassin ud med rustikke lokaler, havneaktivitet og udsigt til Aarhus Bugt.

2016 Publico får en professionel bestyrelse. Den er i version 1.0 identisk med det hidtidige advisory board, men arbejdet er sat ind i en mere struktureret ramme, der giver et professionelt løft.

ETABLERING

2001 Uffe Lyngaae og Peter Kennebos studentikose drøm om at ”fortælle historier, vi kan leve af på vores gamle dage” bliver til Protekst, som får kontor på Kirkegårdsvej i Aarhus. Peter træder senere ud og overlader biksen til Uffe.

2002 Uffe og Peter udvider og ansætter deres første medarbejder, Laura.

2004 Et kald som degn på den gamle katedralskole, faste arbejdstider og lønmodtagerens ubekymrede liv trækker. Peter går – Uffe står, og Protekst består.

2007 De 70 kvadratmeter begynder at stramme, og Protekst finder nyt hjem i en charmerende midtby­ baggård i Mejlgade belagt med brosten og byfornyelsespriser.

38  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Historie

2017 Publico bliver officiel Hubspot-partner. Vi udvikler egne inbound-kompetencer og sparrer med vores kunder om, hvordan de kan komme i gang med inbound marketing.

2018 Som led i vores professionalisering opgraderer og udvider vi bestyrelsen. Nye medlemmer per 1. janaur 2018 er Martin Christiansen (kommunikationschef i Rambøll Management), Henrik Jensen ­(erhvervs-ph.d. og tidligere medie­bureaudirektør) og Liv Andersen (udviklingschef i Publico).

2015 Omsætningen runder 10 millioner for første gang og giver anledning til en (endnu) mere ambitiøs vækstplan, der skal realiseres med hjælp fra det nyetablerede ledelsesteam.

2012 10 medarbejdere. Der er efterhånden mange kolleger med mange fagligheder og flere års erfaring at finde rundt ved skrivebordene i Publico.

2012 Publico bliver eksklusiv dansk repræsentant i det internationale PR-netværk PR World Alliance.

2007 Protekst etablerer et advisory board, der består af fire meget forskellige, men topseje profiler, der skal udfordre Uffe og hjælpe ham med at drive Protekst fremad.

2013 Dobbelt prisvinder. Sammen med Kirkens Korshær i Aarhus vinder Publico både juryens og publikums pris ved Dansk Kommunikationsforenings prisuddeling, KomPris’13.

2011 På sin tiårsfødselsdag bliver ­ Protekst til Publico Kommunikation som en del af bureauets udvikling fra tekstfabrik til kommunikationsrådgiver.

2009 Protekst er blandt de 25 udvalgte bureauer i Statens og Kommunernes Indkøbsservices (SKI) aftale, som 395 bureauer søgte optagelse i. Protekst var udvalgt som leverandør af PR-og kommunikationsydelser til den offentlige sektor.

Bestyrelsen arbejder for tiden på en ny strategi, der skal medvirke til at fordoble omsætningen og gøre Publico i stand til at ansætte konsulent nr. 40 senest i 2025.

2019 Publico etablerer en videoafdeling og åbner kontor i København. Video-satsningen handler om at følge med kundernes efterspørgsel efter professionelle video- og animationsfilm. Kontoret i København er første skridt i en bestræbelse på at komme tættere på kunderne i hovedstaden, der udgør knap halvdelen af vores omsætning.

2020 Vi bliver som alle andre virksomheder berørt af corona-krisen og mærker opbremsning. For vores vedkommende heldigvis tre fjerdedele inde i vores bedste regnskabsår nogensinde. Vi er privilegerede med at have en kundeporte­følje med mange stabile B2B-virksomheder, hvorfor vi i skrivende stund ingen planer har om fyringer, hjemsendelser eller andre former for statsstøtte.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   39


Publico

CASE

Ansvarlig långivning på agendaen

Experian PR-retainer PR-strategi Interviews Pressemeddelelser Pitches Klummer Blogindlæg Rådgivning og sparring Afrapportering

40  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

PR-indsatsen i tal Siden vi indledte samarbejdet i august 2019, har Publicos PR-team sikret Experian over 165 omtaler på tværs af et bredt spektrum af nationale og regionale aviser, finans- og erhvervsmedier, fagmedier og landsdækkende TV- og radiostationer. Formaterne har varieret fra nyhedsartikler, interviews, ekspertartikler til holdningsbårne klummer.

Fokus Udvalgte leverancer

“Publico har fra dag ét vist sig at være det helt rigtige PR-bureau for Experian. De var hurtige til at forstå vores forretningsværdier og vores ønske om at komme i medierne med andet og mere end historier om dårlige betalere. De har formået at opbygge en rød tråd i al vores kommunikation og formidle vores kernebudskaber omkring ansvarlig långivning. Vi er meget glade for samarbejdet med vores faste Publico-team, som er hurtige til at reagere og ikke bange for at tage fat”. Rie Lindgren Nordic Marketing Manager hos Experian

”Du kender os formentlig primært for RKI-registret”, skriver Experian på sin hjemmeside, men den globale data- og analysevirksomhed er faktisk meget andet end et kreditbureau. Data, teknologi og analyse fylder nemlig en stor del i de kompetencer, medarbejderne dagligt demonstrerer, når de hjælper Experians kunder med at vækste.

Positionering og thought leadership Siden sommeren 2019 har vi hjulpet Experian med at positionere sig i det danske mediebillede. Paletten af indsatsområder er omfangsrig, men fokus er ofte på thought leadership inden for kreditvurdering som til stadighed er en af Experians kerneområder. Med Experians portefølje af kredit­ vurderingsværktøjer kan finansielle virksomheder og långivere yde en grundigere kreditvurdering. Det er afgørende for at sikre, at der ikke gives for mange og for store lån til personer, hvis privatøkonomi ikke kan bære det.

Experian har et ønske om at drive en agenda om ansvarlig långivning i den brede offentlighed. Og om vigtigheden i, at finanssektoren tager et fælles ansvar for at sikre, at ingen danskere ender i en negativ gældsspiral, der er svær at komme ud af.

Opsøgende pressearbejde Det nok mest anvendte greb i PR-værktøjskassen – den traditionelle pressemeddelelse – lever i bedste velgående. Men den kan sjældent stå alene. Derimod går vejen til spalterne og sendefladen oftest gennem personlig dialog med relevante journalister. Sammen med Experian vurderer vi fra historie til historie, hvordan vi griber det an. Om vi vælger et solopitch til et enkelt tier 1-medie, et nyhedsbureau eller en bredere udsendelse afhænger blandt andet af historiens opfyldelse af nyhedskriterierne. Puls på PR-indsatsen Hver måned måler vi effekten af PR-indsatsen for Experian med udførlige presserapporter. På den måde holder vi overblik over blandt andet mediedækning, rækkevidde, tone of voice og geografisk spredning. Det kan til tider være en omfattende opgave at holde styr på alle omtalerne – som når Publicos PR-team for eksempel sikrer ”fuld plade” i mediebilledet med en historie om RKI på Black Friday, der ender i stort set samtlige nationale, regionale og lokale aviser.

Hvad hjælper Publico med? Svaret er: ikke så lidt endda. Udover at styrke Experians brand og stemme i mediebilledet inden for mærkesager som ansvarlig långivning og kreditvurdering, er det bureauets fornemmeste opgave også at bane vejen for de mange andre gode historier, der findes i virksomheden. Derfor arbejder vores dygtige kolleger benhårdt på at afsætte de gode niche-historier til både erhvervs- og finansredaktioner og nicheorienterede fagmedier (b2b), ligesom vi fortæller de positive forbruger-historier til så bredt et mediefelt, som vi overhovedet kan komme til.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   41


Publico

CASE

En bevidst enøjet bosætningsstrategi

Syddjurs Kommune Bosætningsstrategi Analysearbejde Kommunikationsrådgivning Workshops Annoncering Kreativt koncept Video Sociale medier Tekstarbejde Pressearbejde Events

42  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020


Case

Flere tilflyttere gennem Instagram Det er selvfølgelig det indre, der tæller, men når man som Syddjurs er en mere en gennemsnitlig pæn kommune, ville det være en skam at putte med det. Derfor består en del af kommunens bosætningsindsats i at vise det gode liv i Syddjurs – og få medier er bedre end Instagram til netop det. Mere end 1.000 følger med på @syddjurskommune.

Fokus Udvalgte leverancer

Letbanen – et nyt trumfkort Et centralt spørgsmål, når børnefamilier vælger at bosætte sig, er, hvordan hverdagen kommer til at hænge sammen. Et kvarters ekstra rejsetid til og fra arbejde hver dag lyder måske ikke af alverden, men optalt på et år med ca. 220 arbejdsdage, betyder det, at man kommer til at tilbringe over 4 døgn ekstra i bil, tog eller bus. Derfor havde det i 2019 også stor betydning, da letbanen begyndte at køre fra Aarhus til Grenaa. Det betød, at borgere i Syddjurs nu fik endnu en mulighed for at komme hurtigt på arbejde i Aarhus. Derfor tillod Syddjurs sig at ”prale” lidt af letbanen med digitale annoncer rettet mod de aarhusianske børnefamilier.

De bedste bosætningsstrategier er ofte enkle. Og det er Syddjurs Kommunes bosætningsstrategi. Blikket er rettet stift mod den store nabokommune, hvor de fremtidige Syddjurs-borgere skal findes blandt Aarhus’ nybagte børnefamilier. De familier, der i deres to- og treværelseslejligheder snart begynder at drømme om mere plads og udeliv. Bosætningsstrategien blev vedtaget i 2016 i samarbejde med Publico. Strategiens skal tiltrække nye borgere – primært børnefamilier – til den naturskønne kommune på den sydlige halvdel af Djursland. Strategien sigter mod at løfte kendskabet blandt de unge aarhusianske børnefamilier til Syddjurs Kommune. Det viser sig nemlig, at målgruppen hurtigt danner sig et positivt indtryk at Syddjurs, når bare de lærer området at kende.

Den overordnede fortælling om Syddjurs er samlet i konceptet Syddjurs – det, der tæller. Det udtrykker det overordnede budskab om, at Syddjurs kan honorere de krav, moderne børnefamilier har til at leve det gode liv. Samtidig kan konceptet aktualisere en lang række forskellige, konkrete tal til at fortælle om Syddjurs’ styrkepunkter.

Influencer-besøg i smukke omgivelser En måde at nå målgruppen af unge børnefamilier er at bruge personer, som målgruppen i forvejen følger på eksempelvis Instagram – vel at mærke personer som i stil og tone repræsenterer de samme værdier, som kommunen gerne vil være kendt for. Derfor inviterede Syddjurs Kommune i 2019 Instagrammeren @Youngmeerim på besøg i forårsskønne Mols Bjerg og området omkring Ebeltoft. @Young har tæt på 200.000 følgere på Instagram, er selv nybagt børnefamilie og har i sine billeder på Instagram en forkærlighed for bjergtagende natur. Tilflytter-undersøgelse: Klogere på målgruppen Alle strategier har brug for at blive evalueret med passende mellemrum. Derfor gennemførte Syddjurs Kommune i 2019 en tilflytter­ undersøgelse bag kommunens mange nye tilflyttere. Formålet var at finde ud af, hvad der lå bag beslutningen om at bosætte sig i kommunen, og ikke mindst hvad der gjorde udslaget til fordel for Syddjurs. Undersøgelsen viste blandt andet, at naturen i Syddjurs spiller en større rolle i beslutningen end ventet.

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   43


Publico

Publicos ydelser falder i fire kategorier

Strategi

Indhold

Kend markedet og din målgruppe Personas Kunderejse

Positionér virksomheden i markedet E-mail-marketing Video Magasiner Content marketing

Understøt forretningens mål Kommunikationsstrategi Marketingstrategi Brandingstrategi Inbound marketing Workshops og seminarer Kernefortælling SoMe-strategi Skab sammenhæng i din kommunikationsindsats Kernefortælling Tiltræk, fasthold og engager medarbejdere Employer branding-strategi Intern kommunikation Driv organisationens budskaber og omdømme Kernefortælling Issues Management Medie- og budskabstræning Pressestrategi Mediekortlægning Tiltræk borgere til kommunen Kampagnekoncepter- og strategi Kommunebranding Flyt holdninger og adfærd Informationskampagner Kampagne-koncepter og strategi Intern kommunikation

44  Publico Kommunikation  |  Årsmagasin 2020

Bliv vidensleder Content marketing Artikler og blogindlæg E-mail marketing Sociale medier Tiltræk målgruppen E-mail-marketing Sociale medier Video Vælg de rigtige kanaler Content-planer PR – styrk organisationens omdømme Debatindlæg Pressemeddelelser Krisekommunikation PR-strategi


Ydelser

Distribution

Måling

Konvertér besøgende til leads – og skab salg Inbound marketing Account Based Marketing Lead nurturing Marketing automation

Mål udbyttet af din kommunikationsindsats Webstatistik (KPI, OR, CTR, engagement) Befolkningsundersøgelser Kendskabsmåling

Bliv set af målgruppen E-mail-marketing Sociale medier SEO Adwords Digital annoncering

Skab sammenhæng mellem marketing og salg Inbound marketing Følg kundernes tilfredshed Kundetilfredshedsundersøgelse

PR – beskyt organisationens omdømme Pressekontakt Artikler og klummer Debatindlæg og kronikker Pressemeddelelser Medieanalyse Krisehåndtering Mediekortlægning Pressestrategi

Årsmagasin 2020  |  Publico Kommunikation   45


Publico Kommunikation Balticagade 7 8000 Aarhus C Telefon: +45 8619 7215 Website: publico.dk Medlemskaber Kreakom Dansk Erhverv Business Club Aarhus Erhverv Aarhus Dansk Markedsføring DMJX' advisory board VL-21 K1 Bestyrelse Henrik Jensen Morten Ballisager Martin Christiansen Liv Soelberg Andersen Uffe Lyngaae

Design: Ineo Designlabpublico.dk