Page 1

2016 ŐSZ - TÉL www. m e d i te r ra n m a g ya ro r sz a g . h u

KUPONOK A 49. OLDALON


Impresszum Mediterrán Magyarország Magazin III.évf. 2. szám, 2016. szeptember Kiadja: Publicity Aim Kommunikációs Kft. Ingyenes kiadvány

Fotó: Fábián Zoltán


KEDVES OLVASÓ! Újabb félév telt el, egy remek, élménydús hat hónap. A nyár folyamán mindig a rendezvényeken van a hangsúly, ám az ősz közeledtével a eseményeink mellett előtérbe kerül az elmúlt időszak összegzése, értékelése és a magazinunk őszi-téli számának előkészítése. Ahogy azt már megszokhatták, a mostani számban is számos különleges nevezetességet, látványosságot, érdekességet mutatunk be olvasóinknak, mint például a Mecsek völgyeit, vagy a megye egyes várait, ami megannyi programlehetőséget kínál a vendégeknek ősszel és télen. Bemutatjuk továbbá a megye gasztronómiai különlegességeit is, hiszen a nagy kirándulások alkalmával megéhezik, megszomjazik a turista. Olyan helyi tehetségekkel, hírességekkel is megismerkedhetnek majd az olvasók, akik a megye jó hírét viszik tovább. Ilyenek például Kovács Ferenc festő, Maul Zsolt, a Maul pince tulajdonosa, vagy Pauli Zoltán, a PalKonyha megvalósítója. Megemlítünk a magazinban olyan cégeket, projekteket is, melyek már országos szinten ismertek, mert fontosnak tartjuk, hogy az itt élő emberek és vállalkozások ötleteit, újításait is megismertessük az idelátogató vendégekkel. Kellemes olvasást és jó szórakozást kívánok! Szabó Krisztina


TERMÉSZETBŐL A TERMÉSZETBE! MAGYAR KEZDEMÉNYEZÉS: BAROMFITOLL-HULLADÉKBÓL ÉPÍTŐANYAGOT

A Természetből a természetbe! program Norvégiától a Norvég Alapok révén 235.564.772 Ft támogatásban részesül. A projekt célja a baromfitoll-hulladékok építőipari alapanyagként történő újrahasznosítási lehetőségeinek kutatása. www.bern.hu

www.norwaygrants.org


TARTALOMJEGYZÉK 6

Bemutatjuk Baranya várait - Pécsváradi Vár, Szászvári Vár

13

Barangoljunk - Meleg-mányi-völgy, Nagy-Nély-völgy, Kantavár

18

Büszkeségeink - Interjú Kovács Ferenccel és Maul Zsolttal

24

Gasztronómia - interjú Pauli Zoltánnal

29

Programajánló

34

Megújult Baranya - Bocor Fogadó

36

Wellness - Hideg évszakok és a bőrápolás

38

Egészségkalauz - Gyógyteák, tea recept

49

Kuponok


Bemutatjuk

6

Baranya várait

Rovatunk célja, hogy a régióba látogatókkal megismertessük a térség történelmi és építészeti szempontból is fontos várait. Először a Szászvári várkastély történetét, majd a Pécsváradi vár fordulatos múltját ismerhetik meg olvasóink.


A Szászvári várkastély története

1384-ben pedig elnyerte a bíborosi címet. Így amikor a Horváthiak 1386-ban fellázadtak, Alsáni Bálint is a felkelők célpontja lett. 1387 áprilisában felgyújtották a püspök székvárosát, Pécset is. Ezekben a zavaros időkben indokolt lehetett a szászi udvarház megerősítése.

A szászvári várkastély középkori műemlék-együttes a középkori pécsi püspökök fontos vidéki birtokközpontja és szálláshelye volt, és mint ilyen, egyedülállóan korai emléke ennek az épülettípusnak.

A házat és a kertet egy 80-100 cm vastag külső kerítésfallal vették körül. A déli oldalra a két kerítésfal közé egy nagyméretű, több mint 220 cm falvastagságú kaputornyot emeltek. A torony külső kapuját csapórács, a befelé nyíló kaput a torony belseje felé nyíló kapuszárnyak zárták le. A két kerítés közti falszorosokba a toronyból egyegy folyosó vezetett. A folyosókat a falszorosok és a torony belseje felé is retesszel lezárható ajtók határolták. A kaputorony közlekedési rendszere arra utal, hogy építői nem csak a kapu védelmére szánták, hanem szükség esetén önállóan is védhető öregtoronyként építették fel. Hasonlóképpen igyekeztek védhetővé tenni magát az udvarházból kialakított palotaszárnyat is.

A szászvári udvarház építtetője minden valószínűség szerint Alsáni Bálint püspök volt. A rezidencia építésének ideje a Keresztelő Szent János kápolna építésének idejére, az 1370-es évek közepére tehető. A vár legkorábbi épülete a legépebben fennmaradt, később barokk plébániaházzá átépített nyugati palotaszárnya. A 10 x 20 méteres, háromszintes épület az alsó szintjén 120−130 cm vastag falakkal épült. Az épület beosztása alapján az első emelet szolgálhatott lakótérként. A lakosztály beosztása a XIV. században Közép-Európában elterjedt rendszert követi. A felső szint feltehetően reprezentatív funkciót látott el: a nagyterem és nagyszoba együttese szintén a XIV. század rezidenciális építészetének sajátossága. I. Lajos király halálát követő időszak harcai Alsáni Bálintot és Pécs környékét is súlyosan érintették. A püspök anyja, Garai Ilona révén a Mária királynőt támogató Garai párt oszlopos tagja volt. Erzsébet anyakirályné bizalmasaként királynéi főkancellár lett és

Zsigmond király halála után újabb zavarok szakították meg a Zsigmond-kori konszolidációt. Ezekben az években számos főúr szükségesnek látta lakóhelyének megerősítését és valamilyen szintű várrá való kiépítését. Albeni Henrik pécsi püspök (1421-1444) is feltehetően ezekben az években erősítette meg szászi kastélyát, hiszen 1439-ben Szászt már castrumként, tehát várként említi egy oklevél. A korábbi, viszonylag vékony kerítésfalak nem igazán nyújthattak komoly védelmet az ekkor már egyre inkább 7


Bemutatjuk Baranya várait

8

elterjedő tűzfegyverekkel szemben, ezért az épületet 100-120 cm vastag, sarkain kerek tornyokkal megerősített harmadik falövvel vették körül. Az új falak csak a vár északi, keleti és déli oldalát övezték, a nyugati oldalon, feltehetően az itt álló Keresztelő Szent János kápolna miatt nem bővítették a régi kastélyt. Az erősítésekkel együtt a palotát is kibővítették. A keleti szárny mögé új, alápincézett traktust emeltek, a keleti és nyugati épületszárnyat pedig egy emeletes északi szárnnyal kötötték össze. Az Albeni Henrikhez köthető átépítés során kialakult vár szerkezete erősen emlékeztet az 1430-1440-es években felépült Gyula, Kisnána és Nagyvázsony várépületeire. A következő nagy átépítésre a XVI. század első felében került sor. Ezek a munkák elsősorban a vár erődítményeinek megerősítését szolgálták. 1540-ben Athinai Simon Izabella királyné számára elfoglalta a várat, azonban három évvel később védői átadták az épületet a töröknek, akik a nahije székhelyévé tették. Az első nagyobb kár 1603-ban érte a települést, amikor keresztény seregek felgyújtották a várat, majd ezt követően 1662-ben és 1664-ben is. A XVII. századi pusztítások, elsősorban minden bizonnyal az 1680-as robbantás, erősen megviselték az épületet. A vár és település csak 1686-ban szabadult fel a török uralom alól. 1772-ben Klimó György püspök kezdte meg a lerombolt templom helyén egy új templom építését, amelyet 1779-ben szenteltek fel. A templomépítéssel párhuzamosan 1776-ban megkezdték az új plébániaház építését, amelyhez a régi vár romjait használták fel. A XVIII. században már csak a nyugati palota-

szárnyat és a külső várfal északnyugati negyedét ítélték felhasználhatónak, a többi épületet a jelentősen megemelt udvarszintig visszabontották. Az északi külső falszorosba egy gazdasági épületet emeltek, amelynek déli falát a visszabontott belső várfalra alapozták, északi falaként pedig a magasan álló külső várfalat használták fel. 1821-ben fejeződtek be a plébániaházhoz kapcsolódó munkálatok, majd 1822-ben a templomhoz is egy tornyot építettek. Ez a torony 1890-ben megrokkant ezért lebontották, helyére pedig felépítették a ma álló tornyot. 1838-ban Horváth János egykori szászi plébános a pécsi püspök titkárának írott levelében leírta a vár akkor még látható maradványait: ezek négyszög alakban 40x40 öles területet fogtak körül és nyolc kerek toronnyal voltak ellátva. Ekkor még álltak a középkori plébániatemplom romjai is a település keleti végén. 1980-ban G. Sándor Mária és Gerő Győző által megkezdett és a 2000-es évek elejéig folytatott régészeti kutatás kimutatta, hogy a 18. század végén és a 19. század elején kialakított plébániaház azonos a középkori kastély főépületével. Munkájuk során kutatták a plébániaházat, annak gazdasági épületeit és kerítésfalát, az udvar területén pedig a vár XVIII. században lebontott további épületrészeit tárták fel. Bár kutatásaik nem terjedhettek ki a vár egészére, munkájuk nyomán lehetőség nyílik a vár építéstörténetének felvázolására. Forrás: www.szaszvar.hu


A pécsváradi vár

9


latára rendelt szakembereket, valamint az egyéb adományokat.

A

10

pécsváradi vár a magyar állam- és egyházalapítás egyik kiemelkedő emlékhelye. Szent István király alapított itt 998-ban, Koppány legyőzése után egy erődített monostort. Géza fejedelmi udvarházát és a mellette álló kápolnát Asztriknak és a Benedek-rendi szerzeteseknek adományozta, ezzel létrehozta a második bencés rendházat Magyarországon. (Az elsőt Pannonhalmán Géza fejedelem alapította 996-ban.) A pécsváradi monostoralapítás célja kettős: elsősorban a keresztény hit terjesztése, a pogány lakosság megtérítése volt a feladat; másrészt a modern mezőgazdasági kultúra magyarországi meghonosítása volt a cél. A pécsváradi monostort a király gazdagon ellátta földi javakkal: az 1015-re keltezett alapítólevél szerint 41 falut és 1136 háznépet kaptak. Az oklevél részletesen felsorolja a monostort szolgá-

Az eredeti épület nyugati végéhez lakótornyot építettek, az épületegyüttest fallal vették körül, melyet bástyák tagoltak. Az északi oldali barbakán egy része még látható a bejárat előtt, farkasveremmel, felvonóhíddal. Az 1157-es tűzvész után emeletet húztak az egykori udvarházra. A 13. században épült a nagy, gótikus templom, majd annak déli oldalán a 14. században a „kolostornégyzet”, azaz a bencés hagyományok szerinti négyszögletes udvar, körülötte a kerengő. Mint szentistváni alapításnak, a pécsváradi monostornak rangja volt az Árpád-házi királyok idején. Szent István és utódainak legtöbbje járt Pécsváradon. Mint apátság igen jelentős hely volt a török időkig. Hiteles helyként működött (1254-1526), azaz itt foglalták írásba a különböző jogügyleteket. A monostor életének a török hódítás vetett véget 1543-ban. A szerzetesek elmenekültek Pécsváradról, s az utolsó apát felrobbantatta az épületeket, hogy a pogány török ne foglalhassa el. A török elvonulása (1686) után a bencés szerzetesek nem tértek vis�sza pécsváradi monostorukba, de az egykori nagybirtok újra összeállt. Megművelésükre a 18. század elején németekkel telepítették be. A monostor kerítőfalait helyreállították, a mai étterem és a palotaszárny homlokzata ebből a korból származik. Bár apátság nem volt többé, a „Pécsváradi apát” címet – a birtok jövedelmével együtt


–adományozták, míg 1777-ben Mária Terézia úgy döntött, hogy értékes birtokból Közalapítványi Uradalmat létrehozva célvagyon legyen: a Budai Tudományos Egyetem fenntartása lett a feladata. A közalapítvány központját a várban rendezték be. A vár 1945től az állami erdészet központja lett, amely 1969-ig maradt a falak között. A régészeti kutatások 1957-ben kezdődtek. Feltárták és láthatóvá tették a török időben ledőlt épületek alapfalait, restaurálták a 10. századi épületet, benne a kápolnát, látogathatóvá tették a monostor megmaradt részeit. A korábbi irodák helyén az éttermet, a fölé épült manzárdtető alatt a szállo-

dát alakítottak ki. Ebben a formában 1988-ban adták át a látogatóknak. Ma ÉLMÉNYVÁRként várja vendégeit egész évben: múzeummal, időszaki kiállításokkal, szállodával, étteremmel, Ispotállyal és számos más attrakcióval, valamit gazdag programkínálattal. Forrás: www.pecsvaradivar.hu

11


NAGY NYERTESEK

a nagy beszélgetésekhez

12

Koccintson velünk az év sikereire!

W W W. B O C K . H U


Barangoljunk

13


Barangoljunk

Barangoljunk a Mecsek völgyeiben! A Mecsek egyik legszebb túraútvonala a vízben gazdag hegység leghangulatosabb völgyeiben, a mésztufa lépcsőkkel tűzdelt Meleg-mányi-völgyben, és a vadregényes Nagy-Mély-völgyben vezet keresztül, érintve a Mecsek legnagyobb vízesését, az Ágnes-vízesést. A könnyen megközelíthető Dömörkaputól induló változatos körtúra minden évszakban csodás, a kora tavaszi medvehagyma mezők még különlegessebbé teszik az élményt. A túra hossza: 14 km A túra időtartama: 5 óra A túra jellege: Kitűnően jelzett turistautak, ösvények. Néhol közepes, nem túl megerőltető emelkedők, lejtők, főleg a Nagy-Mély-völgyben többszöri átkelés a patakon, gázlókon, a köveken lépdelve. Útközben számos vízvételi lehetőség. Kiindulópont: Dömörkapu, nagy parkoló. A pécsi főpályaudvarról 35-ös autóbusszal megközelíthető.

14

A túra leírása A 35-ös autóbusz végállomásánál lévő egykor szebb napokat is látott Dömörkaputól indítjuk a túrát. Itt volt régebben a város közkedvelt Vidám Parkja, melyről már csak a bejáratánál szomorúan pusztuló, romos épületek csonkjai tanúskodnak. A felújított Állatkerttől induló gyermekvasút végállomását is itt találjuk. Az autót az ingyenes parkolóban tudjuk hagyni. A félköríves Ptacsek-pihenő mellett indulunk el a P és a P□ jelzésű séta-

úton, párhuzamosan a szálló felé vezető aszfaltos úttal. Pár méter után, a műút nagy kanyarulatánál a P jelzés balra megy tovább, mi a P□ jelzéseket követve jobbra tartunk, majd balra elhagyjuk a kanyarodó aszfaltcsíkot, és betérünk az erdőbe. Jól jelzett ösvényünk meredeken ereszkedik a fiatal erdőben, majd egy kereszteződésnél balra fordulunk a P+ jelzéseket követve. Kezdetben fiatal erdőn fúrja át magát az út, majd szép, hangulatos, árnyas erdőben keresztezzük a mohalepte sziklákkal tarkított Hideg-völgy patakját és enyhén emelkedve, útközben többször szép kilátást élvezve jutunk ki a Lámpás-völgyben vezető útra, ahol becsatlakozik hozzánk a P□ jelzés is. Egy darabig együtt halad a két jelzés, majd a völgy kettéválik, mi a jobb oldali ágon a P+ jelzésű utat választva végig a gyönyörű patakmeder felett, megkerülve a kantavári kúpot rövidesen kibukkanunk a Kantavári-forrásnál.


A bővizű forrás mellett pihenőhelyet, padokat találunk, továbbindulva a táblával is jelzett turistaút csomóponttól a P+ jelzések mellé a P jelzések is társulnak, elhagyjuk a balra tátongó kantavári felhagyott kőbányát, majd a széles egyre emelkedő úton érjük el a Rábay-fát, egy öreg tölgyet, melyet Pécs egykori erdőmesteréről, Rábay Gyuláról neveztek el. A P+ jelzésű úton megyünk tovább, enyhén emelkedve pár perc alatt elérjük, és keresztezzük a Mecsek-háti műutat a Keresztkunyhónál. A kunyhót már nem, de egy kőkeresztet láthatunk itt. Az aszfaltos úttól kezdve útvonalunk először enyhén, majd egyre meredekebben lejtve ereszkedik le a Meleg-mányi-völgybe. Tavasszal medvehagyma tengeren vezet át a hangulatos bükkösben az út, az ösvény mellett megfigyelhetjük a mészkőhegységekre jellemző töbröket is. Leérve a völgybe keresztezi utunkat a KO jelzésű út, és rövidesen elérjük az ösvénytől balra fakadó jó vizű karsztforrást, az Anyák-kútját. A forrás mellett ered a Melegmányi-patak. A hirtelen patakká bővülő forrásvíz átbukva a faágakon, gyökereken, elveszíti mésztartalmát, és megalkotja a szépséges mésztufa gátakat, lépcsőket, vízeséseket és apró tavacskákat, melyekről oly nevezetes a védett Meleg-mányi-völgy. Pár perc alatt elérjük a völgy legszebb pontját, a Melegmányi-forrás környékét, ahol többlépcsős, mintegy 6 méter magas mésztufa gátsoron, sokfelé szétterülve, fátyolszerűen folyik le a patak vize. A Mecsek egyik legnagyobb természeti csodájánál keresve sem találhatnánk ideálisabb pihenő-, piknikező helyet. Továbbindulva a meseszép völgyben újabb kereszteződéshez érünk, ahol

balra fordulunk, követve a patakot a Z jelzésű turistaútra. A varázslatos Petnyák-völgyben egy gázlón kelünk át, majd elérjük a Mecsek legmagasabb vízesését, a kb. 2 méter magas sziklalépcsőről lezúduló Ágnes-vízesést. A Petnyák-völgy beletorkollik az észak-déli irányban futó Nagy-Mélyvölgybe, ahol átkelünk a patakon és balra, délnek fordulunk a P jelzéseket követve. A varázslatos hangulatú, mindkét oldalán nagyon meredek, vadregényes völgyben többször is keresztezzük a patakot a mederben lévő köveken, faágakon lépdelve. Jobbra PO jelzés mutat a pár méterre fakadó Sziklás-forráshoz, majd 10 perc séta után balról betorkollik a KO jelzés, és együtt megyünk az elragadóan szép, tavasszal medvehagyma gúnyába öltözött völgyben tovább a Mecsek egyik legbővizűbb forrásához, a népszerű kirándulóhelyhez, a Kánya-forráshoz. Kissé feljebb az út mellett a lényegesen szerényebb vízhozamú Mariska-forrást találjuk. P és KO jelzésű utunk meredeken vezet ki a völgyből.

A szuszogtató emelkedő a Dél-dunántúli Kék Túra útvonalának keresztezéséig tart. Továbbra is a P jelzésen maradva keresztezzük a Mecsek-háti műút aszfaltcsíkját és leereszkedünk 15


16

a már ismert Rábay-fáig. A Kantavári-forrásig ugyanazon az úton megyünk vissza, melyen jöttünk, de innen a P és a Z+ jelzésen folytatjuk utunkat. Pár perc múlva balra tehetünk egy kis kitérőt a PL jelzésen a kantavári romokhoz. A szabályos kúp alakú hegyen található Kantavár romjaihoz meredek kapaszkodón jutunk fel. A középkori eredetű erődből ma már csak hajdani öregtornyának csekély alapfalai, egy titokzatos üreg és a várárok nyomai láthatóak. Visszatérve a P jelzésű útra, balra leágazik a P□, majd meredeken emelkedünk egy nyeregig, onnan lejtős, széles úton érünk ki a pécsiek népszerű kirándulóhelyéhez, a tágas Kis-réthez, ahol padokat, tűzrakókat, pihenőket találunk. A Kis-réttől a P jelzésű út mellett egészen a Dömörkapuig a Kis-réti tanösvény érdekes, informatív információs tábláin ismerkedhetünk meg a Mecsek

élővilágával, az egyik táblán például évgyűrű-elemzéssel bontakozik ki egy fa érdekes élettörténete. Útközben keresztezzük a Misina-tetőről induló sílesiklópályát, és kényelmes, szép erdei úton érünk vissza kiindulási pontunkra, a Dömörkapuhoz. Forrás: www.kirandulastippek.hu


17


Büszkeségeink

Büszkeségeink

18

Maul Zsolt

Büszkeségeink rovatunk célja, hogy megismertessük olvasóinkkal a régió értékteremtő és hagyománytisztelő személyiségeit. Őszi számunkban Maul Zsolttal olvashatnak egy interjút, melyből többet megtudhatnak a Maul Pince történetéről, jövőbeni terveiről.


x Miért pont borkészítéssel, gasztronómiával foglalkozol? Nem készültem borásznak. Közgazdasággal akartam foglalkozni, de mivel villányi vagyok és világ életemben Villányban és a szőlő közelében éltem, a szőlő és a borászat nagy szerelmem lett. A szüleim, nagyszüleim és minden felmenőm szőlőtermesztéssel foglalkozott. Természetesen láttam mennyi munka, energia, erő és verejték tapad egy üveg borhoz, mégis megszerettem. Boldog vagyok, hogy megtaláltam a hivatásom. Nagyon szerencsés embernek mondhatom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit igazán szeretek. A gasztronómia szerves részét képezi a borászatnak. Ez számomra azt jelenti, hogy a borélményt szeretném átadni a vendégeimnek. A borkészítés mellett bor-bisztrót is üzemeltettek, illetve Harkányban megnyitottátok a Maul Burger & Lángost. Szerinted mi a titka a jó vendéglátásnak? Mindkét helyen a legfontosabb, hogy mi (a feleségem és én) mindig ott legyünk! A személyesség és a szív a vendéglátás egyik fő titka. Ez egy nagyon nehéz szakma. Erre születni kell. Lehet tanulni, tapasztalni, de szív nélkül nem megy! Egy idő után kiég az ember. Rengeteg vendéglátós barátom van. Egyben mind azonosak vagyunk: szeretjük ezt a szakmát, és ez pénzben nem mérhető.

Ha a nagy evés-ivás után megfárad az ember, szállást is tudtok biztosítani annak, aki többet szeretne látni-hallani-élvezni Villányból? Egy kisebb vendégházat üzemeltetünk nagymamámmal közösen az Oma Vendégházat a pincesortól nem messze. A családi házában van kialakítva hat összkomfortos szoba. Igazi családi hangulat és messzi földön híres reggeli. Ha jól tudom nemrégiben egyfajta újuláson mentetek át. Mit vártok most ettől a változástól, illetve miben rejlik a változás pontosan? A változás a külföldi hazaköltözéssel kezdődött idén januárban. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk külföldön. Ezt kamatoztatjuk a borászatban és a vendéglátásban egyaránt. A borászatban továbbra is törekszem a kiváló minőség elérésére a boraimnál. A vendéglátásban több, már megszokott és rengeteg újdonsággal várjuk vendégeinket. A népszerű Rántott Töltött Káposztával, a Lángos Burgerrel és a Lator Borfagyival. Milyen programokkal, vagy gasztronómiai különlegességekkel várjátok a Villányba, vagy Baranya megyébe látogatókat idén ősszel és télen? Mi nagyon sok programmal készülünk idén. Minden hónapban megszervezünk egy borestet, ahol régebbi borkülönlegességeinkhez párosítunk ételeket, mellé zenei kísérettel. Október 19


20

elején a borfesztivál keretén belül újra megnyitjuk a Maul Buli sátrat. Októbertől szervezünk Chef párbajt ahol két szakács (lehet profi vagy csak vállalkozó szellemű amatőr) méri össze tudását és a vendégeink szavaznak egy borvacsora keretében arról ki a jobb. Novemberben pedig a megszokott Márton napi borvacsorákkal várjuk kedves vendégeinket.

Aki nem tud ellátogatni hozzátok, találkozhat veletek máshol? Idén még a hajdúszoboszlói borfesztiválra és a Csabai Kolbászfesztiválra megyünk el a borainkkal.


"NEM TUDOM MIT SZERETEK JOBBAN AZ ÉLVEZET HAJSZOLÁSÁT VAGY A HAJSZA ÉLVEZETÉT..."

A LATOR KONYHÁJA BORBISZTRÓ 7773 VILLÁNY, BAROSS G. U. 39/A MAULZSOLT@GMAIL.COM 72/800-241, 20/4040-795

NYITVA MINDEN NAP.

MAUL.HU 21


Kovács Ferenc Büszkeségeink rovatunkban ezúttal egy kicsit közelebb hozzuk olvasóinkhoz a képzőművészeteket, azon belül is a festészetet. Kovács Ferenc Siklóson él és itt is alkot, kérdeztük tehát munkásságáról, és a térséghez fűződő viszonyáról. Már fiatalabb korában úgy érezte, hogy a képzőművészetek felé fordul, vagy ez olyasvalami, ami később alakult ki?

22

Azt gondolom, hogy általában véve minden embernél a gyermekkor az meghatározó, az ebben az időszakban szerzett élmények, benyomások végig kísérik az embert a hátralevő élete során. Míg a többi ismerősöm, barátom kint játszott, addig én szent képet másoltam a falról. Félreértés ne essék, erre nem kényszerített senki, én éreztem azt, hogy ezt nekem le kell festenem.

Mivel édesanyámék látták, hogy a képzőművészet érdekel, mikor Pécsre mentek vásárra, akkor nekem mindig színes ceruzát hoztak. Eleinte nem volt senki, aki tanított, vagy inspirált volna, majd mikor az általános iskolába bekerültem Siklóson, akkor a Vida Dezső tanár úrhoz kerültem. Itt már tudatosan foglalkoztak velem, nagyon fontos volt ez, hiszen a megfelelő technikát el kell sajátítani, meg kell tanulni. Az évek során, több rajzversenyen is indultam, rajzszakkörre jártam és nyolcadikos koromra el is határoztam, hogy ez az a pálya, amit én választok magamnak. Szerencsés voltam, hiszen a szüleim engem és a testvéreimet is hagyták, hogy magunk válasszunk pályát, nem volt tiltás, így támogattak a tanulmányaim során.


Hogyan kell elképzelni az alkotói folyamatot? Milyen lépésekből áll? Igazából ez egy olyan dolog, hogy korán reggel, vagy akár késő este is jön egy belső sugallat, az ember megfogja a papírt és már dolgozik is. Úgy gondolom, ilyenkor az ember jól érzi magát, megkönnyebbül, pont ezért nincs is fáradtság. Ha az ember ráérez az alkotás örömére, és ezzel másoknak is örömet okoz, az egy remek dolog. A szocializmus egyébként nagyon

szet. Ekkor próbáltam ki új technikákat, például kifeszítettem egy vásznat és vödörrel festettem. Pollack ezt csinálta Amerikában és én is kipróbáltam. Jó érzés volt, hogy nincs kötöttség, hogy mit kell rajzolni vagy festeni. A lényeg itt is az volt, hogy ugyan úgy meg kellett komponálni az absztrakt képet, mint egy realista képet. Milyen hatással van a művész környezete a munkásságára? Kisebb korban nagyon meghatározóak voltak a család karakterei, vagy a különböző ünnepek, akkor nagyon sok figurát ábrázoltam. Később gimnazistaként már illusztrációkat készítettem, azt gondolom itt éreztem, hogy ez egy olyan pálya, ami örömet okoz nekem, nem csak megélhetést biztosít.

korlátolttá tette a művészetet is, mondhatni állandóan a „kalapácsos embert” kellett festeni. Aztán amikor a művésztelepre kerültem, akkor jutottak el hozzám szaklapok, amelyekben láttam, hogy nyugaton és Amerikában mennyire más szinten jár már a művé-

Kovács Ferenc műveit állandó kiállítás keretei között megtekinthetik a Siklósi Várban.

23


Gasztronómia

PalKonyha

Palkonya Villánytól 7,5 km-re található község, lakosainak száma kevesebb, mint 300 fő. Ez a csöpp kis település kincset rejt, mely nem más, mint a PalKonyha. A lakásétterem 2013 tavaszán nyitotta meg kapuit, azóta várja hétvégenként házias ízekkel a helyieket, illetve a környékre látogatókat. Pauli Zoltánnal, a PalKonyha vezetőjével beszélgettünk. Mi volt a cél a PalKonyha megnyitásával? Palkonyai vincellér-, valamint szállásadó barátaimmal beszélgetve már régóta megfogalmazódott a gondolat, hogy jó lenne, ha a faluba érkező vendégeink számára étkezési lehetőséget biztosítanánk. Jómagam is vendégszobákat adok ki, ahol korábban alkalmi jelleggel már főztem a vendégeimnek. Néhány évvel ezelőtt kezdtem neki a konyha építésének, és ha már egy konyhát építek Palkonyán, miért ne legyen a neve PalKonyha? Célom a helyi alapanyagokra építve, a nagyszülőktől ellesett fortélyokkal, de néha egészen újszerű tálalásban, jóízű ételeket tenni a Vendégeim asztalára.

24

Kikből áll a vendégkör? Vannak visszatérő vendégeitek? Mivel alapvetően stílusos vidéki lakásétterem vagyunk, sok a visszajáró törzsvendégünk. A lakásétterem interaktív jellege miatt igen közvetlen

műfaj, így idő közben vendégeink igen jó barátaink is lettek. Sokan érkeznek az ország különböző pontjairól, de amióta beköltözött az életünkbe a CUKI, kis falusi sütiműhelyünk, a környékbeliek is rendszeres vendégeink egy jó kávéra vagy házi süteményre. A téli hónapokban szervezett disznóvágásokra pedig már komoly törzsvendégkör érkezik immár évek óta. Villányi és környékbeli borokkal és kemencés vacsorával várjátok az éhes látogatókat. A menü megalkotásakor mennyire figyeltek a bor és az étel harmóniájára?


Minden esetben szezonális menü van, előre egyeztetve a vendégeinkkel. Csak előzetes foglalásra vagyunk nyitva, így elég személyre szabottan főzünk Vendégeinknek. A borkínálatunk alapvetően a palkonyai vincellérek remekeire épül, de számos villányi bortermelő borai is rendszeres vendégei portánknak. A PalKonyha menü minden esetben tartalmaz egy borkóstolást is, amit az ételekkel harmóniában igyekszünk kínálni. Több alakalommal készítünk borvacsorákat vagy tematikus vacsoraesteket, ahol első sorban a borok, vagy a kiváló szezonális helyi alapanyagok inspirálják a menüt.

Amióta elkezdtem a PalKonyhát, és sok időt töltök a faluban, folyamatosan jönnek az ötletek. Idén lett kész grill és kemencés látványkonyhánkhoz csatlakozó új teraszunk, ami kisebb zenei, és gasztronómiai rendezvényeknek is teret biztosít. Alkalmi jelleggel kertmozit csinálunk, ahol a vacsora után kényelmes babfotelekben, vagy akár a fatüzelésű fürdődézsánkból, a szabad ég alatt élvezhetjük a vetítést. Volt itt már pódium koncert, streetfood hétvége, SVÉT gasztro fesztivál is. Szívügyünk a helyi hagyományok őrzése. Szeretnénk feltámasztani a vidékünkre jellemző régi szép sváb hagyományt is, a „Kaffee und Kuchen Zeit”-ot, azaz a délutáni „kávé és a süti időt” Ezért indítottuk útjára az idei évben a “CUKI”-t, kis falusi sütiműhelyünket, ahol rendszeres időközönként kézműves házi süteményeket készítünk a legnagyobb szeretettel.

Miben tudtok megújulni? Vannak tervek a jövőt tekintve?

25


26

Az őszi-téli időszakban előkerül a tök, akár mint dekoráció, vagy a konyhában, mint alapanyag. Jó kis őszi program a családdal a tökfaragás, de ezt a receptet is bármikor el lehet készíteni a család vagy a barátok segítségével.


Édes-savanyú tökös tészta Hozzávalók: • • • • • • • • • • • • •

700 gr tök 1 egész vöröshagyma 1 gerezd fokhagyma 125ml száraz fehér bor 75ml zöldség alaplé vagy víz 1 csokor metélőhagyma 2 evőkanál tejföl 2 evőkanál citromlé 1 teáskanál cukor fél teáskanál gyömbérpor vagy friss gyömbér só bors 400g tészta

Tegyünk fel egy edénybe vizet és főzzük ki a tésztát. Egy éles kés segítségével hámozzuk meg és vágjuk ketté a tököt, tisztítsuk meg a magoktól. Ezután vágjuk kb. 2x2 cm-es kockákra. Egy kis mennyiséget tegyünk félre, ezt pürésítsük! A hagymát és fokhagymát a hagyományos módon aprítsuk fel és futtassuk üvegesre forró olívaolajon. Adjuk hozzá a kockára vágott tököt és állandó kevergetés mellett kb. 3 percig pároljuk! A zöldséges alaplevet (vagy vizet) öntsük fel száraz fehérborral, adjuk hozzá a párolt tökös-hagymás keveréket. Amennyiben friss gyömbért használunk, hámozzuk meg, reszeljünk le belőle egy kis mennyiséget, és tegyük bele az alapleves tök kockás egyvelegbe. Ha gyömbér port használunk, hintsük meg az egyveleget gyömbérrel és a többi fűszerrel. Az így elkészített tökkockákat tegyük bele a tökpürébe és a finomra vágott metélőhagymával, tejföllel és citromlével dolgozzuk össze! Utolsó lépésként keverjük össze a kifőtt tésztát a tökpürés kockákkal, fogyasszuk jó étvággyal!

27


Pécs, Ángyán János u. 1. | www.pecszoo.hu


SZEPTEMBER 2016. szeptember. 24. Pannon Filharmonikusok: XX. Európai Bordalfesztivál – Bormustra A XX. Európai Bordalfesztivált záró gálakoncertet 17.00-tól 19.00-ig a Villányi Borvidék prémium borainak mustrája előzi meg. Rendkívüli alkalom ez, hogy a Villányi Borvidék prémium borait együtt kóstolhatja. A 19 legjelentősebb borászat mutatja be a legmagasabb minőséget képviselő legnemesebb nedűit.

i

Helyszín: Pécs, Kodály Központ www.iranypecs.hu

izgalmas performansz-előadásokat is élvezhetünk a város különböző helyszínein, így szórva egy kis kulturális, szüreti pezsgést az őszi hétköznapokba, ahol a programok forgatagában a közös nevező a zene.

i

Helyszín: Pécs www.iranypecs.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. szeptember 30. - 2016. október 2. Villányi Vörösbor Fesztivál A szeptember 30. és október 2. között megrendezésre kerülő Villányi Vörösbor Fesztivál, az ország egyik legismertebb és legkedveltebb szüreti fesztiválja. A látogatók szórakoztatásáról a közel 50 sokszínű gasztronómiai, kulturális és zenei program gondoskodik. A legkedveltebb hazai együttesek mellet, a világ-, és a népzene megkerülhetetlen képviselői, valamint a helyi és a környékbeli hagyományőrző csoportok is helyet kapnak a színpadokon. A délelőtti programok a gyerekes családokat szólítják meg, kora délutántól pedig minden fesztiválozó megtalálja a kínálatból az érdeklődésének megfelelő programot.

i

Helyszín:Villány www.villanyiborfesztival.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. szeptember 27. - 2016. október 3. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó 2016. szeptember 27. - október 3-ig, immár 10. alkalommal várjuk a tánc szerelmeseit a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó előadásaira a Pécsi Nemzeti Színházba és a Kodály Központba, továbbá ingyenes előadásokra a Cella Septichorába és szabadtéri táncházakba a Színház térre.

i

Helyszín: Pécs, Pécsi Nemzeti Színház www.iranypecs.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. szeptember 28. - 2016. október 2. ZeneSzüret Fesztivál A változatos, elsősorban a komolyzenét és a társművészeteket előtérbe helyező programok szeptember 28. és október 2. között a táncra fókuszálnak. A klasszikus zene kiváló komponistái és előadói mellett számos kísérőrendezvényen ismerkedhetünk a komolyzene változatos világával. Az ötnapos fesztiválon filmvetítések, könyvbemutató, zenei és gasztronómiai kísérőrendezvények, hangszerműhelyek bemutatkozása mellett 29


OKTÓBER 2016. október 1-2. Pécsi veteránautó találkozó - Szezonzáró találkozó és túra Az őszi szezonzáró találkozónk idén is a Villányi Vörösbor Fesztivál érintésével kerül lebonyolításra. A Pécsről induló tájékozódási túra útvonalát, a rajtnál átvett ITINER segítségével járhatják be a nevezők. A szokásos 1/100as feladatok mellett, lesznek autót-, és emberpróbáló feladatok, de nem kell megijedni! Ebben az évben is lesz lehetőség a cél KONVOY-os megközelítésére, Sági Bandi bácsi vezetésével. A találkozó pénteken délután kezdődik és vasárnap ebéd után ér véget. Részletes programot később tesszük közzé. Addig is jelöljétek be a naptárba. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

i

Helyszín: Pécs www.iranypecs.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. október 8. X. Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál

i

Helyszín: Gersedlak www.iranypecs.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. október 14 - 16. Pécsváradi Leányvásár

30

Az 1966 óta megrendezésre kerülő Pécsváradi Leányvásár évtizedes hagyományos rendezvény a kistérségben. Zengővárkony és Pécsvárad magyar fiataljai Lukács-napjához kötődően találkoztak, ismerkedtek szórakoztak október 18.-ához közel eső hétvégén. Ifjúsági találkozó volt ez, ismerkedő, barátságkötő, szerelem-ébresztő alkalom. A maga fajtájából való párt itt találhatott magának minden fiatal... Este nagy bál volt

a várkonyi nagykocsmában, Másnap pedig a váradi vásár sátraiban megvásárolhatták már a bábsütőktől a sokat ígérő mézeskalács szíveket, rajta az el nem mondott, csak üzent vallomással. Ezt a játékos, kedves ünnepet nevezték el leányvásárnak, amely most már évről évre gazdag programmal csábítja a látogatókat a településre: hagyományőrző népi együttesek seregszemléje, menettánc, gálaműsor, népművészeti kirakodóvásár egyaránt megtekinthetők ilyenkor a város központjában.

i

Helyszín: Pécsvárad www.pecsvaradileanyvasar.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. október 29. Caramel: Közelebb Molnár Ferenc Caramel. Fonogram díjas, ötszörös platinalemezes énekes-dalszerző. Tíz éve állócsillag, az egyik legismertebb férfihang a hazai könnyűzenében. Többszázezres rajongótábor, teltházas nagykoncertek, aktuális slágerek és klasszikussá érett dalok fűződnek nevéhez. 2005-ben a Megasztár győzteseként került a zenei köztudatba, azóta a zenei és közélet kiemelt szereplője. Facebook-rajongótábora 400000 feletti. Dalait százmilliónál többször töltötték le YouTube-on és egyéb internetes felületeken, melyek közül a legismertebbek: Szállok a dallal, Mennem kell, Hat év után, Lélekdonor, Vízió, Jelenés, Végtelen, Elzárt övezet. Hatalmas sikerű, teltházas Jubileumi Nagykoncertet adott a Budapest Aréna színpadán 2015. december 20-án 12000 néző előtt. Idén tízállomásos országos turnéra indul, amelynek pécsi koncertjén

i

Helyszín: Pécs, Kodály Központ www.iranypecs.hu

--------------------------------------------------------------------


NOVEMBER - FEBRUÁR 2016. november 5. Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál A fél disznóból töpörtyű, pecsenye, hurka, kolbász, szalonna, pörkölt elkészítése, zsűriztetése és kóstoltatása, illetve a legtöbb kóstolójegy begyűjtése. Kóstolás folyamata: a közönség a büfében tud kóstolójegyet venni, amit egy kóstolótálra tud beváltani bármelyik csapatnál. Egyéb programok: barlangtúra, helyi termék árusok és bemutatók, kézműves bemutatók és árusok.

i

Helyszín: Orfű www.mecsekhaza.hu

készülődés varázslatos hangulatában kóruszenei előadók éneke, forralt bor illata hatja át az ékszerdobozzá váló Széchenyi teret. Az adventi időszak heteiben a város apraja-nagyja újra együtt lehet, felkeresheti a Mikulás házát, csodálhatja a fényfestést, az épületvetítéseket, esténként pedig közösen várhatja a varázslatot. A Széchenyi tér a vásár idejére a mesék, az ízek, az illatok, a közös élmények, a meghitt hangulatok és közös ünnep terévé változik.

i

Helyszín: Pécs www.pecsprogram.hu

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

2017. január 6-7.

2016. november 12.

Made in Pécs Fezstivál

Szentlőrinci vásár

Január 6-7-én rendezik meg második alkalommal a Made in Pécs Fesztivál – Pécsi zenekarok fesztiválja nevű rendezvényt, ami az összes jelenleg is aktív pécsi együttesnek és szólistáknak bemutatkozási lehetőséget biztosít professzionális körülmények között. Közben pedig keresik a legjobb pécsi dalt is.

Mindenkit szeretettel várunk a Termelői és kézműves vásáron Szentlőrincen, a Kistermelők Házában! Szeretnénk, ha kezdeményezésünk hatására egyre több és több ember fedezné fel magának azokat a gasztronómiai, kulturális és művészeti értékeket, melyeket helyi kezdő, vagy éppen már működő mikrovállalkozók és őstermelők hoztak létre. Legyünk büszkék értékeinkre és vásároljunk hazait! Ne feledd: légy mindig hűséges, vedd meg helyben, ami szükséges! Árusító standok fedett- és szabad területen egyaránt igényelhetők!

i

Helyszín: Szentlőrinc www.kistermelokhaza.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. november 12. Márton napi libanap, Forralt Bor Fesztivál a bikali Élménybirtokon Márton napján vétek lenne otthon maradni! Mennyei kemencés ételekkel, rézfúvós élőzenével, valamint egy különleges kirakodóvásárral is készülünk. A portékák között lesznek Mákvirág szappanok, Capella kecskesajtok, Lukács Lóránt lekvárjai, Rozmaring Fűszerkert levendulás termékei, és még sok-sok csecse-becse mi szem szájnak ingere. A nap folyamán sor kerül a Szent Márton kenyér megszentelésére, a garantált jó kedvről pedig a különböző pincészetek forralt borai gondoskodnak. A nap végén éld át Lúdas Matyi tanulságos történetét, az Élménybirtok színészeivel kiegészülve a Szigetszentmiklósi Sziget Színház előadásában.

i

Helyszín: Bikal http://elmenybirtok.hu

--------------------------------------------------------------------

2016. november 25. - december 24. Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár A Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár idén november 25-től nyitja kapuit a Széchenyi téren. Az ünnepre való

i

Helyszín: Pécs www.madeinpecs.hu

--------------------------------------------------------------------

2017. február 23-28. Mohácsi Busójárás Borzas busóbundákat öltő felnőttek faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel, öles kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve búcsúztatják a zord évszakot és várják a tavaszt - meg turistákat, akikből a busójárás ideje alatt több mint 30 ezret is vendégül lát a 20 ezer lelkes Duna-parti város. A telet várhatóan 800 busó és további 200 maskarás búcsúztatja. A mohácsi sokácok messze földön ismert népszokása, a busójárás idejét a tavaszi napfordulót követő első holdtölte határozza meg. Régen Farsangvasárnap reggelétől Húshagyókedd estéjéig tartott a mulatság. A Farsang utolsó csütörtökjén a gyermekek öltöznek maskarába. A busójárás a más népek hiedelemvilágában is megtalálható télbúcsúztató, tavaszköszöntő, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek családjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a riói és a velencei karnevállal, mint az afrikai népek szokásaival.

i

Helyszín: Mohács www.mohacs.hu


x

Baranya megye sajtó PR

VONZÓ TURISZTIKAI CÉLPONTTÁ VÁLNI FESZTIVÁLLAL ÉS IMÁZSFILMMEL ERŐSÍT A KINCSES BARANYA „Mert az élet itt többről szól”

32

– Kincses Baranya

Magyarország legszebb és egyben legdélibb megyéje széleskörű hagyományvilággal, rendkívül nagyszámú épített és természeti örökséggel rendelkezik, a megye településeinek értékei megőrzendő és egyedülálló értékek. A Kincses Baranya projektet 2014-ben indította el a Baranya Megyei Önkormányzat azzal a céllal, hogy az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erősítése érdekében a

megye értékeit összegyűjtsék, dokumentálják, megőrizzék, ezáltal a magyar kultúra évezredes értékeit, szellemi és anyagi alkotásait, ember és természet adta értékeit tovább örökítsék és bemutassák az utókor számára. Valamennyi településen található érték, legyen ez épített örökség, szokás, vagy ősi mesterség. A Kincses Baranya széles körben szeretné megismertetni az elődöktől örökölt és a mai korban létrejött értékeket, hogy mindenki láthassa, nem véletlen a sokféle nemzetiség, szerteágazó hagyományvilág


csesbaranya honlapot, idén első alkalommal rendezte meg a Baranya Megyei Önkormányzat a Kincses Baranya Fesztivált Orfűn. A fesztivál a Kincses Baranya program szerves része. A kezdeményezés azért indult, hogy minél többen megismerhessék a megye számos kulturális, természeti és gasztronómiai értékét. és művészet gondtalan együttélése. Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke úgy véli, ez a munka azért fontos, mert nemcsak értéket őriz, hanem egyúttal értéket is teremt: - A megye települései a kincsek tárházai, legyen szó akár épített örökségről, mint például az ormánsági festett kazettás templomokról, természeti kincsekről, mint a harkányi gyógyvíz, vagy a medvehagyma, melyek méltók arra, hogy ezeket összegyűjtsük, rendszerezzük, bemutassuk. Nemcsak büszkeségünket növelik értékeink, hanem turisztikai, ezen keresztül gazdasági potenciált jelenthetnek számunkra. Ezért indította a Baranya Megyei Önkormányzat a Kincses Baranya Programot, mely a programot segíti a Baranya Megyei Értéktár munkája is.

Emellett elkészült egy hétperces imázsfilm, amely Baranya értékeiből szemezget, és amelyet tavaly októberi megjelenése óta több mint 60 ezren néztek meg. A filmet a www.kincsesbaranya/imazsfilm oldalon és az egyik legnagyobb videomegosztón is láthatják az érdeklődők.

A Baranya Megyei Értéktár 2013-ban jött létre. Az értéktárba éppúgy bekerülhet a természeti, mint az épített örökség, ezidáig 31 értéket vettek számba, többek között mároki lakodalmas, a geresdlaki gőzgombóc, a sokác babfőzés, orfűi medvehagyma, Zrínyi kultusz, a szászvári vár. A legkisebb településen fellelhető értékek számára is fontos a bemutatkozási lehetőség, ezen értékek népszerűsítését marketing kiadványok segítik. Sikerült megvalósítani a kin33


MegĂşjult Baranya

34

Bocor FogadĂł


Egy Gyöngyszem Kisharsány szívében A villányi borvidék dűlői közül Kisharsányban a falu nyugodt és csendes részéből, mint egy kis ékszer emelkedik ki a Bocor Fogadó. A fogadótól alig 10 km-re található Villány, ahol a híres pincesoron három évvel ezelőtt a Bocor Pincészet is megnyitotta kapuit a vendégek előtt, mely 80 fő befogadására alkalmas. A szőlő és bor-termelés mellett a család úgy döntött, hogy üdültetéssel falu turizmussal is foglalkozni szeretne ezért 2013-ban kezdődött a másfél hektáros területen a 9 szobás prémium vendégház építése. A vendégházban működik egy wellness részleg is, szaunával, pihenő sarokkal. A területen található továbbá négy apartmanból álló épület, melyekhez csatlakozik teniszpálya, röplabdapálya, jakuzzi és játszótér. 2016-os év büszkesége az a 15 parcellás kemping, amely a vidéken egyedülálló, teljes infrastruktúrával ellátott és melyet a Magyar Kempingszövetség négy csillaggal minősített. A Fogadó készen áll arra, hogy az egyéni vendégek mellett egyedi igényeket is kiszolgáljon, mint például az esküvők, leány-és legénybúcsúk, céges rendezvények, csapatépítő tréningek lebonyolítása. A Bocor Fogadó elérhetősége: 7800 Kisharsány, Petőfi Sándor utca 33. Email címünk: info@bocorpince.hu A Bocor Pincészet elérhetősége: Villány, Baross G. utca 81.

35


Wellness

36

Az őszi, téli bőrápolás aranyszabályai

Az ősz és a tél a legtökéletesebb időszak a regenerálódásra, a megújulásra az arcápolásban. Érezhetően rövidülnek a nappalok, az időjárás szelessé és hideggé válik. Ez az az időszak, mikor ruhatárunk mellett érdemes szépségápolási szokásainkon is változtatnunk. A nyár elmúltával megjelenhetnek az UV sugarak káros következményei, apró ráncok és pigmentfoltok formájában. Íme, a legfontosabb tudnivalók, mellyel a hűvösebb évszakokban is ragyogó lehet bőrünk és új erőre kaphat!


A bőrdiagnosztika fontossága A nyári napozások elmúltával mindenképpen érdemes ellátogatnunk kozmetikusunkhoz. A legfontosabb lépés, hogy megnézzük, hogy a nyár folyamán milyen bőrkárokat okozott a nap. A bőrdiagnosztika során a szakember felméri az éppen aktuális bőrállapotunkat és különböző megoldásokat ajánl a problémák megszüntetésére, mindig igyekezve megtalálni a számunkra a legmegfelelőbbet. Intenzív hidratálás A hideg évszakokban bőrünknek különösen nagy szüksége van a hidratálásra, ilyenkor ugyanis a hűvös, szeles idő, a hőmérsékletingadozás és a fűtés okozta száraz levegő könnyen kiszáríthatja bőrünket. A legoptimálisabb, ha olyan arc és testápolót választunk, amely vízmegkötő faktorokat, pl. hialuronsavat, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. Ezek az összetevők segítenek, hogy a bőr egészséges és rugalmas maradjon. Szabadulj meg a fakó bőrtől! Arcradírozással felgyorsítható a bőr legfelső rétegéről a hámréteg eltávolítása, így felpezsdül a sejtosztódás. A végeredmény sokkal puhább és üdébb, nem mellesleg fiatalosabb arcbőr. A peelingekben (bőrradírokban) található apró szemcsék nem csupán az elhalt hámsejtet távolítják el, hanem tisztítják a pórusokat is. Ősszel mindenképpen érdemes ellátogatni egy bőrmegújító kezelésre. A professzionális hámlasztás segít a fakó arcbőrt új életre kelteni. Kijavítják sérüléseit, helyreállítják a bőr egészséges működését, felerősítik természetes védekezőképességét, valamint

előkészítik a tápláló összetevők hatékonyabb felszívódását. Az eljárás a bőr felső rétegének eltávolításával kontrollált sebgyógyulást indít be, így megújulásra, regenerációra készteti a bőrt! A kezelés végeredményeként pedig egy gyönyörű szép, friss, üde arcbőrt fogunk kapni! Ne feledkezz el a fényvédelemről! Csak azért, mert éppen nem a strandon fekszünk, nem azt jelenti, hogy a fényvédőket eltehetjük az elkövetkezendő 6 hónapban. Habár a napsugárzás nem olyan intenzív, mint nyáron, a fényvédők napi használata továbbra is elengedhetetlen. Töltsd fel a bőröd antioxidánsokkal! Az emberi szervezet képtelen a C-vitamin előállítására, ezért csak táplálék útján jutunk hozzá. A táplálékkal bevitt C-vitamin legnagyobb részét a szervezet létfontosságú szerveink működésének fenntartására hasznosítja, így csak nyomokban jut el a bőr sejtjeihez. Bőrünkbe leghatékonyabb módon kozmetikai készítményekkel juttathatunk nagy mennyiségű C-vitamint. Az otthoni bőrápolás fontosságáról sem szabad elfeledkezni! Információkért, tanácsokért forduljon bizalommal Kozmetikusához, aki megadja a kellő felvilágosítást azért, hogy Ön mindig a legtökéletesebb formáját hozhassa, és bőre ragyogó lehessen minden évszakban! Buchammer Patrícia Kozmetikus

37


Egészségkalauz

38

Teaajánló A hűvös idő beköszöntével, nagy kedvvel nyúlunk a meleg italok után. A forró italok nem csak átmelegítik testünket a nagy hidegben, hanem például, ha gyógyteát fogyasztunk, akkor számos olyan betegséget előzhetünk meg, vagy kúrálhatunk ki, melyek megtámadhatják szervezetünket az őszi-téli időszakban.


Van néhány gyógynövény, amely segít, ráadásul elűzik még a rosszkedvet is! Már az is sokat segít a kedélyállapoton, ha bármilyen meleg folyadékot fogyasztunk. Sok olyan teakeverék kapható, melyek a grog, más néven forralt bor ízére emlékeztetnek, így okozva a meleg érzet mellett kellemes íz-élményt is. Ha pedig emellett a gyógyhatás is lényeges, akkor nem mindegy a választás! Az immunrendszer folyamatos erősítésére nem csak a multivitaminok állnak rendelkezésünkre, hanem akár egy csésze tea is. Az erős immunrendszer a stresszel szemben is ellenállóbbá tesz.

forró vizet és egy kanállal forrázz le a füvekből. Ha akad otthon echinacea csepp, akkor azt is lehet a leírásban előírt mennyiségben a teához adni – vigyázzunk, csak akkor, amikor már nem forró, egyébként nem sokat ér! Az időszak másik állandó problémája a torokfájás. Erre is van gyógyír a természet patikájában, íme pár növény, ami segíthet: -

apróbojtorján/ közönséges párlófű orvosi zsálya izsópfű borsmenta kakukkfű lándzsás útifű

A felsoroltak közül a kakukkfű az igazi nagyágyú, de ezek közül bármelyik növény önmagában is megfelelő választás. Ezekből a füvekből és gyógynövényekből ugyan úgy készülhet teakeverék és magának a teának az elkészítése sem tér el a feljebb említett immunerősítő mixétől. Amire tanácsos odafigyelni, hogy a borsmentát 6 év alatti gyerekeknek nem szabad adni. Ha gyermekeket kúrálunk gyógyteával a köhögés és torokfájás elleni teakeverékből hagyjuk ki a borsmentát!

Az alábbiak segíthetnek számunkra a hűvös időszakban: -

közönséges kakukkfű bazsalikom bíbor kasvirág vagy echinacea bodzavirág

Ezekből akár keverék is készíthető, mindegyikből 1-1 evőkanál szükséges a megfelelő ízű és hatású keverék elkészítéséhez. Egy kis üvegben összekeverve nagyjából egy hétre elegendő keveréket készíthetünk. Teaként való elkészítéséhez végy egy csészényi 39


40

TERMÉSZETESEN HAT!


Egészségkalauz

MARKETING STRATÉGIA

BTL

PUBLIC

KREATÍV

TERVEZÉS

MEGOLDÁSOK

RELATIONS

TERVEZÉS

Média vásárlás

Sajtóanyagok, közlemények

Kiadvány szerkesztés

Social media kampányok

Testreszabott promóciók, in-store, on-pack megoldások

Arculat tervezés

Márka menedzsment

Rendezvény szponzoráció

Sajtóesemények és studytour-ok

REKLÁMAJÁNDÉKOK

ÚSZT PROJEKTEK

RENDEZVÉNYEK

KAPCSOLAT

Emblémázott szóróajándékok

Kötelező nyilvánosság biztosítása – Európai Uniós forrásból támogatott infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások

Céges rendezvények, programok

További részletekért látogasson el weboldalunkra!

Tematikus csomagok Exkluzív megoldások

Marketingkommunikáció

Promóciós rendezvények

Webdizájn

Fesztiválok, koncertek, városi rendezvények

Kommunikációs ügynökségünk 2008 óta működik. Már az alapítással az volt a cél, hogy „kihelyezett marketingosztályként” A-tól Z-ig, azaz a tervezéstől a legapróbb részletek kivitelezéséig tudjunk ügyfeleink rendelkezésére állni. Csapattagjaink sokszínű tapasztalatainak köszönhetően minden feladatot rutinnal kezelünk, de nem rutinnak tekintünk!

1095 Budapest, Mester u. 83. C. ép. 205.

www.publica.hu +36 1 789 4070 info@publica.hu 41


42

Melegedők

Baranya megyében, az őszi-téli időszakban több lehetőségünk is van fürdőzésre, vagy akár szaunázásra is. A teljesség igénye nélkül az alábbiakat ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.


TERMÁLFÜRDŐ MAGYARHERTELEND 7394 Magyarhertelend, Bokréta u. 1/a. www.hertelenditermal.hu

SZIGETVÁRI FÜRDŐ 7900 Szigetvár, Tinódi u. 1/1. www.szigetvarigyogyfurdo.hu

A Magyarhertelendi fürdőben sodró medence, ülőmedence, élménymedence és pancsoló várja a látogatókat a hűvös időszakban. A szauna a fürdőtértől külön található, így biztosítja a teljes nyugalmat.

Szigetvár egyik legfőbb vonzereje a kiváló minőségű gyógyvíz. A Szigetvári Gyógyfürdő a város központjában, egy kiemelkedően impozáns, szemet gyönyörködtető létesítményben található. Medencéit tekintve kültéren és beltéren is várja a látogatókat. a Hűvösebb időben a fürdő fedett részén a vendégek rendelkezésére áll a gyógyvizes medence, az élmény medence illetve a Wellness-szigeten belül egy jacuzzi is.

Szaunavilágban megtalálható: Infra kabin (2db) Finn szauna (2db) Finn – Aroma szauna Finn – Mesterszauna Gőzkabin (2 db) Kültéri fatüzeléses finn szauna

Ezen Wellness-szigeten belül szaunákból is kedvükre válogathatnak az itt pihenők: Gőzkabin Szauna Finn szauna Infraszauna Fényterápiás infraszauna HARKÁNYFÜRDŐ 7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. www.harkanyfurdo.hu A melegedni és gyógyulni vágyókat Harkányban 2 fedett gyógymedence, egy tetőtéri fedett pezsgőmedence, egy jacuzzi és egy lazítómedence is várja. Aki a forróságban méregtelenítene, annak a rendelkezésére áll szauna és gőzkabin is.

THERMAL SPA SIKLÓS 7800 Siklós, Baross Gábor u. 8/A. www.siklosfurdo.hu A háromszintes, több mint ötezer négyzetméteres komplexumban összesen 12 medence található, többek között törökfürdő, jakuzzi, légbefúvásos masszírozó, sodrófolyosós, beszélgető és gyermekmedence. Szauna világukban 5 szauna található, ezek az alábbiak: hagyományos finn szauna (2 db) infra szauna (2 db) fatüzelésű orosz szauna gőzkabin aroma kabin

MOHÁCS ÉS KISTÉRSÉGE TANUSZODA ÉS TERMÁLFÜRDŐ 7700 Mohács, Felszabadulás útja 1. www.mohacsuszoda.hu A Mohács és Kistérsége Tanuszoda és Termálfürdő a város első fedett uszodájaként 2007. júniusában nyitotta meg kapuit, mely a korábban működött, elavult és szezonális használhatóságú strandot váltotta ki színesebb és minőségi szolgáltatásival. Mohácsra látogatók évezhetik a finn szauna, az infraszauna és a gőzkabin melegét. 43


44

x

HÉT OK, AMIÉRT NEM SZABAD KIHAGYNI HARKÁNYFÜRDŐT!


Ezer és egy ok miatt érdemes felkeresni Harkányfürdőt, akár gyógyulásra, akár felfrissülésre, akár csak egy kis pihenésre vágyunk. Összeszedtük a hét legfontosabbat, amelyek igazán különlegessé teszik a dél-baranyai fürdővárost.

1

Egyedülálló összetételű gyógyvíz: A helyi legenda szerint a föld alá bújó ördög nyomában fakadó gyógyforrás a világon egyedülálló kombinációját rejti a különféle ásványi anyagoknak. A – többek között – nátrium, kálium, kalcium és kénvegyületeket tartalmazó víz különböző tünetek együttes kezelésére és gyógyítására alkalmas.

2

Gyógyító ivókúra: Régóta ismert tény, hogy a kéntartalmú gyógyvíz megfelelően adagolt fogyasztása az emésztéstől kezdve a keringésen át számos élettani funkcióra kedvező hatással bír. Javítja az emésztést, fokozza az anyagcserét, csökkenti a vérnyomást és a vércukrot, beépül a porcokba, alkalmazható az érelmeszesedés megelőzésére és természetes értágító hatású.

3 4 5 6 7

Professzionális kezelések: A víz számos betegségre jelent gyógyírt a psoriasistól az ízületi gyulladásokon át a meddőségig. A fürdőben képzett egészségügyi személyzet segít a vendégek panaszai alapján a betegségeiket diagnosztizálni és a leghatékonyabb terápiás megoldásokat kiválasztani. OEP által finanszírozott kezeléscsomagok is igénybe vehetők! Változatos szállásajánlatok: Legyen szó bérelhető nyaralóról, a Gyógyfürdő területén található apartmanokról, vagy négy csillagos szállodai ajánlatokról, a fürdőváros rugalmasan képes kiszolgálni változatos igényű vendégkörét. Keresse csomagajánlatainkat! Fesztivál fesztivált követ: ThermalFeszt, Fürdőfesztivál, Szüreti fesztivál, Gasztronómiai fesztivál – a látogató csak kapkodja a fejét az egész éven át tartó, színes programkínálat láttán, amelyből idősek és fiatalok, családosak és egyedülállóak egyaránt kiválaszthatják a nekik tetszőt. Gyerekek paradicsoma: Az egész nyár a gyerekekről és a családokról szól. A strandon gyermekmedence, csúszdapark és élménymedencék szórakoztatják a kicsiket, de működik játszóház, rendszeresek a gyerekműsorok a fesztiválok színpadán és a helyi szállásadók is gyerekbarát csomagajánlatokkal készülnek. Baranya kincse: A Villányi-hegység és a Dráva-mente között elterülő kisváros a természet csendjét és békéjét is kínálja a nyaralóknak. A nyüzsgő strandfürdőt elhagyva festői dombokon vagy folyóparti ősfás ligetekben kirándulhatunk, gyalog vagy akár kerékpárral is. Közben megkóstolható a vidék gasztronómiájának legjava és a közeli villányi szőlészetek legjobb borai is. Részletek és bővebb információ: www.harkanyfurdo.hu, facebook.com/harkanygyogyfurdo

45


Bőköz

46

Amikor ez a kis írás születik éppen hogy lecsengett a hagyományteremtő szándékkal szeptember végén megrendezett Bőköz Fesztivál az Ormánságban, Baranya déli részén, azon belül is Kémesen, Szaporcán és Tésenfán, ezeken az apró, az ezer főt együtt sem meghaladó lélekszámú településeken.

Olyan fesztivál született itt – Márta István fesztivál igazgató szavaival élve – Magyarország gazdaságilag egyik legszegényebb, de értékeiben egyik leggazdagabb kisrégiójában, amely a közösségépítést és nyitást, a kulturális-, és ökoturizmus fejlesztését tűzte ki célul, miközben lehetőséget teremt arra, hogy a helyi lakosság is maradandó élményhez jusson. Azt talán már mindenki tudja, hol is van az Ormánság, de azt bizonyára kevesebben, hogy miről kapta nevét az említett fesztivál. A ma Ormánságnak nevezett terület Árpád-kori neve

Ormánköz, illetve Bőköz volt. Győrffy György történész meghatározása szerint az Árpád-korban Szigetvártól keletre és délre, a mai Okorlapály erdős határának neve volt Ormán. Az Ormán és a Dráva közötti terület volt Ormánköz, tulajdonképpen a mai Nyugat-Ormánság. Ettől keletre, a mai Egerszeg csatorna medrében folyó Bő-nek nevezett patak és a Dráva közötti rész, a Bőköz, a ma Kelet-Ormánságnak nevezett harminc települést magában foglaló terület. A fesztivál egyik fontos helyszíne a Szaporca mellett 2015 tavaszán átadott és már abban az évben az Év Ökoturisztikai Látogatóközpontja díjat elnyerő, az Ormánság, a Kelet-Dráva Tájegység természeti értékeit és hagyományait megismertető Ős-Dráva Látogató Központ volt, ami egész évben interaktív kiállítással, őshonos háziállat bemutatóval, tanösvényekkel, változatos aktív programokkal, környezeti nevelési foglalkozásokkal várja a közönséget. De hasonló célokat, jelesül a tájegység hagyományainak, kulturális és építészeti örökségének felmutatását tűzte zászlajára a kémesi tájház, a szaporcai Eperfa tájház vagy egy új kezdeményezés a Szaporcai Cifraház, ahol a fesztivál alatt az Ormánsággal kapcsolatos dokumentum-, és játékfilmeket vetítettek a házigazdák.


A tájegység jellegzetességei a festett fakazettás református templomok, melyek közül többet az utóbbi időben újítottak fel, illetve tárták fel és rekonstruálták, annak idején eltakart, lefestett, ez idáig rejtve maradt ékességeit. Ilyen különlegességeket láthatunk Adorjáson, Kémesen, Kóróson vagy Vajszlón is. Aki fogékony az említett értékekre, az ide érkezve bizonyára értékelni fogja a szíves vendéglátást, a finom ormánsági ételeket, a nyugodt és viszonylag érintetlen környezetet, a jó levegőt vagy – fényszennyezés nem lévén – a csillagos eget. Írta: Bozsits József Fotók: A szerző fotói

47


Mediterrán

humor - Gratulálok a bátorsághoz! Az operációt hősiesen állta, de a műtét előtt nagyon nyugtalan volt, dulakodott a nővérekkel, kiabált, és káromkodott... Erre a beteg: - Ne csodálkozzon rajta doktor úr, hiszen én csak az ablakokat jöttem megtisztítani.

A tanító kérdi: - Meg tudja nekem valaki mondani, hogy mi a gerincoszlop? Mire Móricka jelentkezik: - A gerincoszlop a hasüreg mögött elhelyezkedő oszlop, melynek egyik végén ül a fej, a másik végén ülünk mi

Haver! Én soha többé nem engedem vezetni az asszonyt! - Miért, mi történt? - Voltunk nemrég külföldön, de a kedves párom annyira rosszul vezetett, hogy a GPS nem az útirányt mondta, hanem a Miatyánkot...

48

Egy férfi sántikál az utcán, és összetalálkozik egy régi barátjával: - Hát veled mi történt? - Csak egy kis futball-sérülés. - Nem is tudtam, hogy focizol. - Á, dehogy! Csak tegnap este kikapott a csapatom és belerúgtam a TV állványba.

- Mi volt a királyfi utolsó mondata? - Süsü, gyanús vagy nekem, te ittál! Lehelj csak rám...

Egy férfi bemegy a vendéglőbe, és levest kér: - Pincér! Kóstolja meg ezt a levest! - Miért uram? Talán légy van benne? - Nem, csak kóstolja meg! - Ne tán el van sózva? - Nem, csak kóstolja meg! - Jó, de hol a kanál? - Hoppáááá!

- Pistike, melyik madárnak nincs fészke? - kérdi a biológiatanár. - A kakukknak. - És miért? - Mert beköltözött a faliórába.


20%

KEDVEZMÉNY

H a r ká ny i Gyó g y f ü rd ő

AJÁNDÉK

Vi n e a s A b o rozó

20% kedvezmény a teljes áru, egész napos gyógyfürdő belépőjegyből* * más kedvezménnyel nem vonható össze

Ha 4 tételes borkóstolót vásároltok, az 5. tételt ajándékba adjuk hozzá. A kedvezmény minimum 8 fős társaság jelentkezése esetén érvényesíthető.

Beváltható: 2016. december 18.

Beváltható: 2017. február 28.

5%

KEDVEZMÉNY

No name

5 % kedvezmény A la carte ételekre és pizzára Beváltható: 2017. február 28.

10%

KEDVEZMÉNY

B o co r Fo g a d ó

2 fős 2 éjszakás szállásfoglalás esetén 10% kedvezményt adunk a foglalás végösszegéből Beváltható: 2017. február 28. 49


Bejelentkezés: 06 20 417 1300 www.vineas.hu

info@bocorpince.hu +36 30 657-2757

7815 Harkány, Kossuth L. u. 7. www.harkanyfurdo.hu

7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 46/a Tel.: 06-72-480-223 www.no-name.hu


Mediterrán Magyarország Magazin 2016. ősz-tél  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you