Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů Provoz Opava

www.transportbeton.cz

2014


ZĂĄkladnĂ­ informace ÄŒeskomoravskĂ˝ beton, a. s.

VedoucĂ­ provozu

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Bc. Martin MareĹĄ Mobil: 602 593 326 E-mail: martin.mares@cmbeton.cz

PROVOZ OPAVA

SmluvnĂ­ technolog provozu

Těťínskå 70 746 01 Opava

Ing. Jiří Šafrata Mobil: 602 429 702 E-mail: jiri.safrata@betotech.cz

DispeÄ?ink, objednĂĄvky Mobil: 724 031 822

CenĂ­k je platnĂ˝ od 1. 1. 2014. CenĂ­k obsahuje informace od vĂ˝robce betonu odbÄ›rateli betonu v souladu s ÄŒSN EN 206-1 Ä?l. 7.2.

Mapa provozĹŻ skupiny ÄŒeskomoravskĂ˝ beton Betonika plus s.r.o. TBG BETONMIX a.s. TBG PKS a.s. TBG VYSOÄŒINA s.r.o. TBG ZNOJMO s.r.o. TBG BetonovĂŠ stavby Klatovy s.r.o. TBG Louny s.r.o.

­ ’…  

­

 

Â?Â? Â 

‚Ž �

 

€�� 

Œ ­

Â?

 ‚ ‚� ˆ

 �­ 

ƒ …

‘� 

 Â 

ƒ­Â? ÂŒ

  Â?

 

TBG METROSTAV s.r.o. TBG PlzeĹˆ Transportbeton s.r.o. TBG SEVEROZĂ PADNĂ? ÄŒECHY s.r.o. TBG SWIETELSKY s.r.o. TBG VĂ˝chodnĂ­ ÄŒechy s.r.o. Burko s.r.o. (franĹĄĂ­zovĂ˝ partner) ÄŒeskomoravskĂ˝ beton, a.s. BETOTECH, s.r.o. TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. TBG PraĹžskĂŠ malty, s.r.o. PraĹžskĂŠ betonpumpy a doprava s.r.o. Betonpumpy a doprava SK, a.s. Prefa Grygov a.s. TBG Doprastav, a.s.

�  ˆ �

‚ˆ �

ÂŒ ÂŽ ƒ Â… ‘“ Â? ‚ Â?  Â? Â? ˆ‡ ‰ Š Â? Â?

€�  

‚ �  �

� ­  

ƒ 

‚­ ƒ � �„ €�� ��‡ �

   … �  ­…

  �ˆ �

 ��‡ �

‡  ˆ

‹­ �  

†‡

 Â? 

www.transportbeton.cz

‹ 

‚� 

 ­‹ 


Ceník 2014

Dmax (max.

velikost zrna)1)

max. v/c

C 40/50 C 45/55 C 50/60

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

cement5)

C 35/45

S1 S3 S1 S3 S3 S1 S3 S3 S1 S3 S3 S1 S3 S3 S1 S3 S4 S3 S1 S3 S3 S1 S3 S4 S3 S3 S4 S4 S3 S3 S3 S3 S4 S3 S3 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4

příměs-typ4)

C 30/37

1 936 1 997 2 081 2 142 2 105 2 190 2 251 2 202 2 251 2 251 2 202 2 293 2 353 2 299 2 293 2 420 2 456 2 299 2 487 2 547 2 481 2 487 2 547 2 583 2 481 3 001 3 122 3 037 2 710 2 589 2 710 2 589 2 747 3 049 3 170 3 086 3 207 2 892 3 207 3 328 3 364 3 436 4 114

přísada-typ3)

C 25/30

1 600 1 650 1 720 1 770 1 740 1 810 1 860 1 820 1 860 1 860 1 820 1 895 1 945 1 900 1 895 2 000 2 030 1 900 2 055 2 105 2 050 2 055 2 105 2 135 2 050 2 480 2 580 2 510 2 240 2 140 2 240 2 140 2 270 2 520 2 620 2 550 2 650 2 390 2 650 2 750 2 780 2 840 3 400

stáří vzorku ve dnech pro stanovení fck, cube6)

C 20/25

X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 XC1-2 XC1-2 XC1-2 X0 X0 X0 XC1 XC1-3 X0, XC1-3 X0, XC1-3 X0 X0 X0 XC1-3 XC1-4 X0, XC1-4 XC1-4 XA1, XF1, XD1-2 XA2, XF2-3 XA1 X0 X0 XC1-4 XC1-4 X0, XC1-4 XD1-2, XF1, XA1, XM1 XF2-4,XA2-3 XD1-2, XF1, XA1 XF2-4, XA2-3 X0, XC1-4 XD1-3, XF1, XA1, XM1-2 XF2-4, XA2-3 X0, XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, XM1-2 X0, XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, XM1-2 X0, XC1-4, XF1-4, XA1-3, XD1-3, XM1-2

nárůst pevnosti2)

C 16/20

s DPH

max. obsah chloridů

C 12/15

bez DPH

stupeň konzistence

C 8/10

cena Kč/m3

stupeň vlivu prostředí

pevnostní třída

Betony dle ČSN EN 206-1

Cl 1,0 Cl 1,0 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,4 Cl 0,2 Cl 0,4 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2

VP VP VP VP VP P P VP P P VP P S VP P S S VP S S P P S S P S R S S P S P R R R R R R R R R R R

28 28 28 28 90 28 28 90 28 28 90 28 28 90 28 28 28 90 28 28 90 28 28 28 90 28 28 28 28 90 28 90 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

P P P P P S S P P P P S S P,S P P P S S P,S S S,L S S P,S S P,S S S S,L S S,L S S S,L S,L S,L S

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II -

CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I

0.60 0.60 0.60 0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.45 0.50 0.45 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) fck, cube – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD, kontaktujte betonárnu. Betony počínaje C16/20 S3 jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem. Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206-1, kapitola 5.1. Původ složek sdělí betonárna na vyžádání. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám.

Informace o maximální hloubce průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8: Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 Maximální hloubka průsaku tlakovou vodou v mm Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

XC4, XD2, XF1-2, XA1 50

Platí od: 1. 1. 2014

XF3, XF4, XA2 35

XD3, XA3 20


Ceník 2014

MC 20 MC 25 MC 30

2 105 2 166 2 214 2 275 2 263 2 323 2 360 2 420 2 468 2 529 2 589 2 650

příměs-typ4)

MC 15

1 740 1 790 1 830 1 880 1 870 1 920 1 950 2 000 2 040 2 090 2 140 2 190

přísada-typ3)

MC 12,5

s DPH

cement

MC 10

bez DPH

Dmax (max. velikost zrna)1)

cena Kč/m3

název/ pevnostní třída

stupeň konzistence

Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010

C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I

P P P P P E

II II II II II II II II II II II II

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací; P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

R

CEM I

S,L

0.45

CBII

-

2 270

2 747 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl 0,2

R

CEM I

S,L

0.45

CBIII

-

2 200

2 662 C25/30 XF1-3 S1 22 Cl 0,2

S

CEM I

S,L

0.50

KSC I

1 330

1 609

C8/10

-

22

-

-

CEM I

-

II

-

KSC II

1 090

1 319

C5/6

-

22

-

-

CEM I

-

II

-

SC I

1 250

1 513

C3/4

-

22

-

-

CEM I

-

II

-

SC II

1 230

1 488

C1,5/2,0

-

22

-

-

CEM I

-

II

-

MCB; 200 mm7) 1 230 ČSN 73 6124-2

1 863

-

-

22

-

-

CEM I

-

-

1 700

2 057

-

-

22

-

-

CEM I

-

-

směsi stmelené cementem CBGM6)

směs pro ŠCM

-

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) - dle ČSN 73 6124-1 Provádění a kontrola shody konstrukčních vrstev pozemních komunikací se může vyskytnout označení - SC - metoda přípravy a zrání zkušebního vzorku je v souladu s článkem 6.5.1 ČSN EN 14227-1 - obsah cementu ve směsi je minimálně dle požadavků tabulky ČSN EN 14227-1 a je stanoven zkouškami tak, aby výrobek splnil požadavek na pevnostní třídu - vlhkost směsi je stanovena v souladu s požadavky článku 6.3 ČSN EN 14227-1 - objemová hmotnost směsi je dána složením a je určena zkouškou dle ČSN EN 13286-2 Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1. Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206-1, kapitola 5.1. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám. 7) Tloušťka vrsty dle ČSN 73 6124-2 je možná v mezích 100 - 300 mm

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014

max. v/c

přísada-druh3)

2 807 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl 0,2

s DPH

příměs-druh4)

cement5)

max. obsah chloridů

2 320

vrstvy ze směsí spojených Mezerovitý hydraulickými pojivy dle beton ČSN 73 6124-2 prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-2

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti2)

směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1

stupeň konzistence

-

bez DPH

pevnostní třída

CBI

označení dle původních již neplatných norem ČSN 73 6124 a 73 6125

označení

cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1

cena Kč/m3

stupeň vlivu prostředí

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2


Ceník 2014

Dmax (max. velikost zrna)1)

stáří vzorku ve dnech pro stanovení fck, cube6)

přísada-typ3)

příměs-typ4)

cement5)

max. v/c

EASYCRETE F

C 16/20

X0, XC1

2 020

2 529

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

-

EASYCRETE F

C 20/25

X0, XC1

2 105

2 650

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.65

EASYCRETE F

C 20/25

XC2

2 160

2 650

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.6

EASYCRETE F

C 25/30

X0, XC1-3

2 265

2 741

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE F

C 30/37

X0, XC1-3

2 400

2 904

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE F

C 35/45

X0, XC1-4

2 550

3 086

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.5

označení

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

bez DPH

s DPH

max. obsah chloridů

cena Kč/m3

nárůst pevnosti2)

stupeň konzistence7)

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206-1, lehce zpracovatelné

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony EASYCRETE SF

C 20/25

X0, XC1

2 145

2 595

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.65

EASYCRETE SF

C 20/25

XC2

2 200

2 662

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.6

EASYCRETE SF

C 25/30

X0, XC1-3

2 305

2 789

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE SF

C 25/30

XD1, XA1

2 680

3 243

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE SF

C 30/37

X0, XC1-3

2 440

2 952

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE SF

C 35/45

X0, XC1-4

2 590

3 134

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.5

X0, XC1-4, XD1, 3 650 XF1

4 417

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM I

0.5

2 440

2 952

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.55

X0, XC1-3, XD1, 2 600 XA1 X0, XC1-3, XD1, 2 750 XA1 X0, XC1-4, XD1- 2 880 2, XA1-2

3 146

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.55

3 328

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.55

3 485

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.5

EASYCRETE SF

C 50/60

EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony EASYCRETE SV

C 20/25

EASYCRETE SV

C 25/30

EASYCRETE SV

C 30/37

EASYCRETE SV

C 35/45

X0, XC1-3

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) fck, cube – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD kontaktujte betonárnu. Betony počínaje C16/20 S3 jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem. Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206-1, kapitola 5.1. Původ složek sdělí betonárna na vyžádání. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám.

7) stupeň konzistence rozlitím v mm

F5

F6

F7

SF1

SF2

SF3

ČSN EN 12350-5

560-620

630-750

760-850

-

-

-

ČSN EN 12350-8

-

-

-

550-650

660-750

760-850

Informace o maximální hloubce průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8: Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 Maximální hloubka průsaku tlakovou vodou v mm Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.lite-smesi.cz

XC4, XD2, XF1-2, XA1

XF3, XF4, XA2

XD3, XA3

50

35

20

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník 2014 pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu na mezi vzniku makrotrhliny ffc, tk, res.j.

28

S - CEM I 0.6

-

-

STEELCRETE D C 25/30

X0, XC1-2

2 150 2 602 S4 22 Cl 0,2 S

28

S - CEM I 0.6

-

-

STEELCRETE D C 30/37

X0, XC1-4

2 135 2 583 S4 22 Cl 0,2 R

28

S - CEM I 0.5

-

-

STEELCRETE D C 30/37

XD1-2, XA1-2, XF1

2 480 3 001 S4 22 Cl 0,2 R

28

S - CEM I 0.5

-

-

3 680 4 453 S4 16 Cl 0,2 R

28

S - CEM I 0.5 3.0

0.4

STEELCRETE V FC 33/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2 4 620 5 590 S4 16 Cl 0,2 R

28

S II CEM I 0.45 3.2

0.8

bez s DPH DPH

stupeň vlivu prostředí

max. v/c

1 945 2 353 S4 22 Cl 0,2 S

pevnostní třída

cement5)

X0, XC1-2

označení

Dmax (max. velikost zrna)1)

STEELCRETE D C 20/25

cena Kč/m3

stupeň konzistence

pevnostní třída v tahu na mezi vzniku makrotrhliny ffc, tk

nárůst pevnosti2) stáří vzorku ve dnech pro stanovení fck, cube6) přísada-typ3) příměs-typ4)

max. obsah chloridů

STEELCRETE® - betony dle ČSN EN 206-1 a STO 060-028542, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

STEELCRETE V - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi STEELCRETE V FC 27/30

X0, XC1-3, XD1, XA1

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) fck, cube – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte betonárnu. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3, je způsobeno síranovými ionty, a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

max. v/c

obsah ocelových vláken v k kg/m3

R R R R R

28 28 28 28 28

S S S S S

CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I

0.6 0.6 0.55 0.6 0.55

-

R R R R R

28 28 28 28 28

S S S S S

CEM I CEM I CEM I CEM I CEM I

0.6 0.6 0.55 0.6 0.55

20 20 20 20 20

2)

cement5)

FLOORCRETE - beton bez vláken do průmyslových podlah FLOORCRETE C 20/25 X0, XC1-2 1 975 2 390 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 25/30 X0, XC1-2 2 135 2 583 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 25/30 XC3, XD1,XF1,XA1 2 480 3 001 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 30/37 X0, XC1-2, 2 270 2 747 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 30/37 XC3, XD1, XA1, XA1 2 550 3 086 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE - beton se zaručeným obsahem vláken do průmyslových podlah FLOORCRETE C 20/25 X0, XC1-2 2 575 3 116 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 25/30 X0, XC1-2 2 735 3 309 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 25/30 XC3, XD1, XF1, XA1 2 735 3 309 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 30/37 X0, XC1-2 2 870 3 473 S4 22 Cl 0,2 FLOORCRETE C 30/37 XC3, XD1, XA1, XA1 3 150 3 812 S4 22 Cl 0,2

přísada-typ3) příměs-typ4)

bez s DPH DPH

stáří vzorku ve dnech pro stanovení fck, cube6)

stupeň vlivu prostředí

nárůst pevnosti

pevnostní třída

max. obsah chloridů

označení

Dmax (max. velikost zrna)1)

cena Kč/m3

stupeň konzistence

FLOORCRETE® - betony dle ČSN EN 206-1, vhodné pro podlahové konstrukce

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) fck, cube – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na jiné parametry kontaktujte betonárnu. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3, je způsobeno síranovými ionty, a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken cena dle předchozí dohody.

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník 2014 Anhyment® - litý anhydritový potěr dle ČSN 13813 cena Kč/t

cena Kč/m3

název

druh směsi

bez DPH

bez DPH

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

Anhyment AE 20

Anhydritový litý potěr

2 373*

4 390

5 312

>4

2 100

Anhyment AE 25

Anhydritový litý potěr

2 486*

4 600

5 566

>5

2 100

Anhyment AE 30

Anhydritový litý potěr

2 589*

4 790

5 796

>5

2 100

objemová hmotnost v kg/m3

objemová hmotnost v kg/m3

Poznámky: * Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. Anhyment® typ FE se dodává na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813 cena Kč/t

cena Kč/m3

název

druh směsi

bez DPH

bez DPH

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

CemFlow CF 20

Cementový litý potěr

2 481*

4 590

5 554

>4

2 100

CemFlow CF 25

Cementový litý potěr

2 589*

4 790

5 796

>5

2 100

CemFlow CF 30

Cementový litý potěr

2 697*

4 990

6 038

>6

2 100

Poznámky: *Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. CemFlow® Look – litý cementový potěr jako přímo pochozí vrstva. Tento typ potěru se dodává na vyžádání a v součinnosti výrobce a specializované firmy pro pokládku potěru a speciální úpravu povrchu.

Poriment® - cementová litá pěna cena Kč/m3 název

druh směsi

bez DPH

s DPH

pevnost v tlaku za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m3

Poriment P 400

Cementová litá pěna s polystyrenem

1 900

2 299

0.4

400

Poriment W 600

Cementová litá pěna tenkovrstvá

2 590

3 134

1.2

600

Poriment PS 500

Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon

2 100

2 541

0.5

500

2 790

3 376

2.0

700

Poriment WS 700 Cementová litá pěna sklon

Poznámky: Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 10 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy. Poriment do spádových vrstev je materiál, který má z technologického hlediska složitější výrobní podmínky, není tedy možné dodat materiál bez předchozí dohody s výrobnou.

Ceníková cena šnekového čerpadla Značkový produkt Cena Kč Typ čerpadla Přístavné na betonárnu Přeprava na stavbu a zpět Doba čerpadla na stavbě

ANHYMENT®

CEMFLOW®

PORIMENT®

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

Estrich Boy

Estrich Boy

Putzmeister

Putzmeister

Aeronicer

Aeronicer

490 Kč

593 Kč/km

490 Kč

593 Kč/km

490 Kč

593 Kč/km

19 Kč/km

23 Kč/km

19 Kč/km

23 Kč/km

19 Kč/km

23 Kč/km

250 Kč/15 min 303 Kč/15 min 300 Kč/15 min 363 Kč/15 min 350 Kč/15 min 424 Kč/15 min

Přečerpané m3

50 Kč/m3

61 Kč/m3

50 Kč/m3

61 Kč/m3

50 Kč/m3

61 Kč/m3

Pronájem hadic, průměr 50 mm

20 Kč/bm

24 Kč/bm

20 Kč/bm

24 Kč/bm

20 Kč/bm

24 Kč/bm

Poznámky: S obchodním zástupcem je možné domluvit paušální cenu čerpadla na den. Dle požadavků zákazníka jsou naši pracovníci připraveni proškolit zpracování a ukládání materiálů s vystavením certifikace.

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.lite-smesi.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník 2014 Malmix® - čerstvé maltové směsi pro zdění dle ČSN EN 998-2 cena Kč/m3

doba zpracovatelnosti v hodinách

druh směsi

bez DPH

s DPH

pevnost v tlaku (N/mm2)

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 550

1 876

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 650

1 997

10

36

název

doplňující požadavky

cement5)

příměs-typ4)

přísada-typ3)

nárůst pevnosti2)

max. obsah chloridů

Dmax (max. velikost zrna)1)

cena Kč/m3

předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)

SYSTEMCRETE® - betony dle ČSN EN 206-1, vhodné do ztraceného bednění

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

SYSTEMCRETE W

C 16/20

X0

1 970 2 384 100 + 20 mm

22

Cl 0,4 S

-

- CEM II čerpatelný

SYSTEMCRETE WS

C 20/25

X0, XC1

2 150 2 602 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

-

- CEM II čerpatelný

SYSTEMCRETE S

C 16/20

X0

2 050 2 481 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

-

- CEM II čerpatelný

označení

bez DPH

s DPH

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement Uvedené druhy jsou pouze základním sortimentem. Další řada je možná dle požadavků stavby. Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám.

PERMACRETE® Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné pro vodonepropustné konstrukce například “bílé vany” Tyto betony se dodávají na vyžádání, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

COLORCRETE® Barevné betony dle ČSN EN 206-1, vhodné pro architektonické konstrukce Tyto betony se dodávají na vyžádání v široké škále barev a odstínů, vždy je třeba předem kontaktovat betonárnu a technologa.

Kamenivo frakce

druh

0/4

cena Kč/t bez DPH

s DPH

Tovačov

365

442

4/8

Tovačov, Hrabůvka

365

442

8/16

Hrabůvka

365

442

11/22

Hrabůvka

365

442

0-22 REC

-

110

133

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník 2014 Cena dopravy Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón cena Kč/m3

doprava betonu dle zón

při minimálním vytížení 4 m3

bez DPH

1

od 0 do 4 km

2

cena Kč/zóna

s DPH

doprava za zónu při nevytížení mixu

bez DPH

s DPH

155

188

dopravné MIX do 4 m3 - Z01

620

750

od 4 do 8 km

225

272

dopravné MIX do 4 m3 - Z02

900

1 089

3

od 8 do 12 km

290

351

dopravné MIX do 4 m - Z03

1 160

1 404

4

od 12 do 16 km

350

424

dopravné MIX do 4 m - Z04

1 400

1 694

5

od 16 do 20 km

420

508

dopravné MIX do 4 m3 - Z05

1 680

2 033

6

od 20 do 24 km

485

587

dopravné MIX do 4 m3 - Z06

1 940

2 347

7

od 24 do 28 km

555

672

dopravné MIX do 4 m - Z07

2 220

2 686

8

od 28 do 32 km

620

750

dopravné MIX do 4 m - Z08

2 480

3 001

9

od 32 do 36 km

690

835

dopravné MIX do 4 m3 - Z09

2 760

3 340

10

od 36 do 40 km

755

914

dopravné MIX do 4 m3 - Z10

3 020

3 654

3 3

3 3

Pozn.: Kružnice jsou počítány po 4 km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny - viz mapa.

Modul pružnosti V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Vykládka na stavbě

kód

Zvláštní služby a příplatky název

První půlhodina je zdarma; za každých dalších započatých 15 minut je účtováno:

cena cena s bez DPH DPH

1 Noční příplatek (práce od 20 - 6 hod.) 100

121

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

100

121

Kč/m³

3

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

150

182

Kč/m³

4

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

5

Laboratoř KP28 dní

500

605

Kč/vzorek

6

Použití CEM I 42,5 R

120

145

Kč/m³

7

Kamenivo do 8 mm

100

121

Kč/m³

8

Kamenivo do 16 mm

25

30

Kč/m³

9

Smluvní parametr V4

90

109

Kč/m³

10

Smluvní parametr V8

180

218

Kč/m³

11

Urychlovač tuhnutí a tvrdnutí

150

182

Kč/m³

12 Zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí

150

182

Kč/m³

13

100

121

Kč/m³

Požadavek na terénní mix

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

vykládka betonu Každých dalších 4,5 až 10 m3 započatých 15 min.

cena Kč/15 min. bez DPH

s DPH

270

327

1 000

1 210

415

502

PUMPOMIX Přístavné

PUMPOMIX

Každých PUMPOMIX započatých 15 min.

Poznámky: 1) Použití PUMPMIXU, je možné jen při betonážích do 15m3 2) Při použití PUMPOMIXU, jako autočerpadla bude účtován jeho výkon, jako autočerpadlo 28m (viz.ceník čerpadel).

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 24 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník služeb.

Platí od: 1. 1. 2014


Všeobecné obchodní a platební podmínky 1./ Úvodní ustanovení 1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2./ Předmětem smluvního vztahu je povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a povinnost kupujícího toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. 1.3./ Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP. 1.4/ Kde se v této smlouvě hovoří o betonárně, má se tím na mysli příslušné expediční místo prodávajícího. 2./ Smluvní vztah Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen rámcovou kupní smlouvou či kupní smlouvou, která vzniká: 2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. 2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího. 2.3./ Převzetím objednávky a odevzdáním objednaného zboží. 2.4./ Odesláním návrhu kupní smlouvy prodávajícím a prvním požadavkem na dodávku zboží. 3./ Předmět plnění 3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží specifikované ve smlouvě, kterým je především čerstvý beton (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.), vyráběné v souladu s platnými ČSN či jinými platnými technickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku či nabídkovém listu. 3.2./ Předmětem plnění může být rovněž přeprava, případně zajištění přepravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případné služby čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě plnění. 3.3./ Prodávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží. 3.4./ Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodávajícím je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího. 3.5./ Předmětem plnění se ve smlouvě a těchto VOPP rozumí zboží a/nebo související služby, jak jsou specifikovány v kupní smlouvě. Jednotlivá konkrétní požadovaná plnění jsou dále označována též jako „dodávka“. 3.6./ V případě, že v průběhu trvání závazkového vztahu založeného kupní smlouvou dojde k dodávkám v množství stanoveném kupní smlouvou a kupující má zájem zboží a služby za sjednaných podmínek od prodávajícího dále kupovat, mění se kupní smlouva automaticky na rámcovou smlouvu o koupi zboží, jejíž podmínky (s výjimkou množství), včetně stanovení ceny, platebních podmínek, těchto VOPP apod., se po dobu platnosti této smlouvy, resp. rámcové smlouvy, použijí na další dodávky. Smluvní strany však výslovně stanoví, že v takovémto případě je prodávající oprávněn odmítnout jednotlivé požadované dodávky. 4. Uplatnění požadavku na dodávku kupujícím 4.1./ Kupující je oprávněn uplatňovat požadavky (objednávky) na konkrétní dodávky dle příslušné kupní smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu založeného příslušnou smlouvou. 4.2./ Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství zboží, místo – konkrétní objekt na místě plnění – a čas plnění, případný požadavek na zajištění přepravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, služby laboratoře apod.). 4.3./ Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za něj oprávněny předmět plnění v místě plnění přebírat. Kupující je povinen zajistit, aby některá z těchto osob byla plnění přítomna a toto převzala. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou k tíži kupujícího. V pochybnostech se má za to, že osoba objednávající a přejímající plnění v místě plnění a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou. 4.4./ Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího požadavek na provedení konkrétní dodávky minimálně dva pracovní dny před požadovaným dnem plnění. 4.5./ Požadavky na dodávky mohou být uplatněny písemně, e-mailem i telefonicky. Tyto požadavky kupující upřesňuje prostřednictvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu, nebo u dispečera (míchače). 5. Provádění dodávek 5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvrzenými prodávajícím. 5.2./ Místem plnění je: - expediční místo, pokud není výslovně ujednáno jiné místo; - jiné místo - stavba, které je výslovně stanoveno ve smlouvě. 5.3./ Je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, platí, že: - prodávající zajišťuje přepravu z expedičního místa a kupující je povinen uhradit mu za tuto přepravu cenu dle aktuálně platného ceníku pro dané expediční místo; - požaduje-li kupující provedení přejímacích zkoušek, musí být toto uvedeno ve smlouvě včetně určení osoby, která je bude provádět. Pro posouzení jakosti jsou rozhodující vlastnosti zboží zjištěné v místě plnění. 5.4./ Plánované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.2., 4.4. a 4.5. VOPP, mají vždy zásadně přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího. 5.5./ Dodávky mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího, resp. jeho příslušného expedičního místa, je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. V takovémto případě se kupní cena zvyšuje o příplatky dle aktuálně platného ceníku prodávajícího. 5.6./ Ke každé jednotlivé dodávce prodávající vystaví dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz) (dále jen „dodací list“), který obsahuje minimálně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného zboží a případně souvisejících služeb, datum uskutečnění dodávky, čas plnění (resp. je-li místem plnění jiné místo, než je expediční místo, čas příjezdu autodomíchávače nebo jiného přepravního prostředku na místo plnění a čas jeho odjezdu z místa plnění) a další údaje o zboží dle platné technické normy či jiného předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává (viz. odst. 3.1 VOPP). Jakékoli doplnění dodacího listu může kupující činit pouze, je-li tak ve smlouvě či těchto VOPP stanoveno. K jiným doplněním či úpravám se nepřihlíží. 5.7./ Prodávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výtisk potvrzeného dodacího listu. 5.8./ Kupující je povinen v místě plnění dodávku převzít a převzetí potvrdit podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3. VOPP) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. Odmítne-li kupující bezdůvodně podepsat dodací list, či není-li přítomna osoba oprávněná dodávku přijmout, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdání dodávky. V tomto případě se použije přiměřeně ustanovení čl. 6.2.. Totéž platí, je-li kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí dodávky a odmítne-li tak bezdůvodně učinit. 5.9./ Požaduje–li kupující změnu vlastností dodaného zboží v místě předání, je povinen tento svůj požadavek zaznamenat na dodací list včetně uvedení jména a podpisu oprávněné osoby kupujícího, která tento požadavek vznesla. Pokud takovouto úpravu kupující provede nebo nechá provést bez souhlasu prodávajícího, nevznikají mu práva z vad zboží. 5.10./ Odmítne-li kupující převzít zboží v místě plnění z důvodů, že zboží má vady, je povinen na dodací list uvést konkrétní vlastnost/ti, které jsou v rozporu s uzavřenou smlouvou a způsob, jakým je zjistil. V případě odmítnutí převzetí zboží z důvodu vadných technických vlastností (hodnota konzistence, obsah vzduchu apod.) je prodávající povinen uvést na dodací list hodnoty vlastností lišících se od deklarovaných a způsob, jakým byly zjištěny. 5.11./ Prodávající splní svou povinnost plnit odevzdáním zboží a poskytnutím souvisejících dohodnutých služeb v místě plnění. Dokladem o splnění je potvrzený dodací list. Odevzdáním zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí škody na zboží.

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

6./ Zrušení dodávky, následky odmítnutí převzetí dodávky 6.1./ Kupující je oprávněn zrušit potvrzený požadavek na dodávku nejpozději: - u zboží, jehož odevzdání je zajišťováno střediskem Značkové produkty společnosti Českomoravský beton, a.s., nejpozději do 15:00 dne předcházejícího dni odevzdání zboží; - u ostatního zboží do okamžiku zahájení jeho výroby. 6.2./ Zruší-li kupující požadavek na dodávku zboží později, než je stanoveno v předcházejícím odstavci a odmítne-li dodávku převzít, stejně jako odmítne-li kupující dodávku převzít bez jiného oprávněného důvodu, je povinen uhradit prodávajícímu: - smluvní pokutu ve výši ceny nepřevzaté dodávky, tj. ve výši rovnající se součtu kupní ceny nepřevzatého zboží a služeb, včetně ceny za přepravu zboží do místa plnění; - veškeré náklady vynaložené na likvidaci zboží a na přepravu do místa likvidace, - mělo-li být součástí zrušené dodávky i čerpání, veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (tj. čerpání bylo zrušeno méně než 24 hod. před termínem realizace, přičemž zrušení termínu není možné provést o sobotách, nedělích nebo ve svátek; např. objednávka na pondělí musí být zrušena v pátek běžného pracovního týdne) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla; - veškeré další vzniklé náklady. 7./ Další podmínky a skutečnosti související s plněním 7.1./ Je-li místem plnění expediční místo, zavazuje se kupující, že: - bude v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího; - se seznámí s dopravním a provozním řádem betonárny – expedičního místa a postupem pro dopravu zboží a bude se jimi řídit; - veškeré povinnosti stanovené v tomto článku splní též všichni zaměstnanci kupujícího, jakož i veškeré ostatní osoby, které k plnění této smlouvy využije, tedy i dopravci a řidiči; - vybaví řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k převzetí zboží a zajistí, že řidič tuto plnou moc předloží při převzetí zboží; nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora. 7.2./ Přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat kupujícímu zboží. V takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora. V případě, že kupující bude trvat na dodávce zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě. Prodávající v tomto případě není povinen hradit žádnou újmu, která by v důsledku takového plnění dodávky vznikla. 7.3./ Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoliv zavazovat. 7.4./ Řidič prodávajícího či zajištěný prodávajícím ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy a na stavbě (úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání nevznikají kupujícímu práva z vad zboží). 7.5./ Nařídí-li úpravu konzistence zboží (není-li toto nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy) k tomu oprávněný pracovník kupujícího (např. stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě), musí být tento pokyn vždy vyznačen v dodacím listu. 7.6./ Kupující je povinen zajistit veškerá stavební povolení i zábory veřejných ploch a komunikací potřebných k odevzdání (vykládce) zboží. 7.7./ Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednáno jiné než expediční místo prodávajícího, zavazuje se kupující splnit a zajistit, že budou splněny veškeré podmínky pro plynulou přepravu zboží, jeho vykládku a uložení. Za tímto účelem bude především zajištěno následující: - průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu; - bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečná nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa plnění dodávky; - bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě plnění dodávky; - místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky zboží; - potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby; dojde-li k jakémukoli znečištění budov, komunikací, pozemků, vodních ploch a vodotečí; v důsledku porušení této povinnosti, je kupující povinen zajistit jejich očištění na svůj náklad; - potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků; - pro odevzdání a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví; v případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora; - povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních. 7.8./ Kupující je povinen v místě plnění: - zajistit přítomnost osoby s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, která je pověřena převzetím dodávky, zajištěním staveništní přepravy zboží, jeho ukládáním a ošetřováním; - převzít dodávku do 15-ti minut (příp. do doby stanovené ve smlouvě) od příjezdu dopravního prostředku do místa plnění, v případě překročení této doby je kupující povinen uhradit prodávajícímu příplatek ve výši stanovené v ceníku prodávajícího. V případě porušení kterékoli povinnosti stanovené v tomto odstavci může prodávající též odmítnout zboží odevzdat; v tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora. 7.9./ Kupující ověří, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem na dodávku a skutečným stavem dodávky a zkontroluje ihned při převzetí vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistenci, homogenitu, max. velikost použitého zrna kameniva atd.). Potvrzením dodacího listu kupující potvrzuje, že dodávka byla řádně splněna co do shora uvedených vlastností. 7.10./ BEZPEČNOST OSOB a) prodávající identifikoval nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciální vozidla) a stanovil ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření); b) prodávající předal kupujícímu písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních před uzavřením smlouvy, tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách www.transportbeton.cz a na požádání i v tištěné formě na kterékoliv betonárně prodávajícího. Kupující prohlašuje, že se s těmito riziky seznámil; c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen kupující prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, prostřednictvím kterých bude plnit svá práva a povinnosti z této smlouvy, či které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedena před zahájením práce speciálního vozidla v místě plnění; d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je kupující povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li kupující tuto povinnost, je prodávající oprávněn odmítnout odevzdat zboží s tím, že v takovémto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokuty a náhrady dle čl. 6.2. shora.

Platí od: 1. 1. 2014


Všeobecné obchodní a platební podmínky 8./ Jakost, shoda, záruky, práva z vad 8.1./ Jakost zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. 8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě nebo prohlášení o vlastnostech v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a platnými nařízeními vlády, nebo prohlášení o vlastnostech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR). 8.3./ V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury („zákaznická receptura“), odpovídá prodávající pouze za složení čerstvého zboží, nikoliv za jeho výsledné vlastnosti. 8.4./ Prodávající zajišťuje kontrolu shody a jakosti zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací a kontrolního a zkušebního plánu („KZP“) příslušného expedičního místa, je-li stanoven. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných ČSN nebo jiných platných technických předpisů. 8.5./ Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, nestanoví-li kupní smlouva nebo tyto VOPP jinak. Práva z vadného plnění kupujícímu, kromě dalších případů stanovených kupní smlouvou, těmito VOPP nebo zákonem, nevznikají také tehdy, jestliže: - kupující nezajistí v místě odevzdání zboží včasné převzetí zboží, v důsledku čehož dojde k jeho znehodnocení, dále pak bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (v souladu s příslušnými platnými technickými normami; - kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování; - kupující nebo třetí osoba zasáhne do zboží vyrobeného prodávajícím např. přidáním vody, přísad, příměsí, vláken nebo jakéhokoliv materiálu, který změní složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží. Prodávající neposkytuje záruku za jakost (a poskytl-li ji, pak práva vyplývající z takovéto záruky kupujícímu nevznikají) v případech uvedených v předcházejícím ustanovení a dále pak v případech následujících: - zboží bylo vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury; - kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití; - prodávající nezajišťuje přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení; - dojde v místě uložení ke smísení dodávek zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení. - kupující nezajistí správné uložení a ošetřování zboží po dobu nezbytně nutnou v souladu s požadavky platných technických předpisů. 8.6./ Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy v expedičními místě prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, ne však dříve, než dojde k úhradě za poskytnutá plnění (tj. především kupní ceny a ceny za poskytnuté služby) v plné výši. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě. 8.7./ Vady zboží je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady včetně rozsahu, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad. 8.8./ Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement nebo pojivo na bázi síranu vápenatého a jsou z tohoto důvodu klasifikovány, ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., v čerstvém stavu jako dráždivé látky. V souladu s platnou legislativou byly na výrobky vydány bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající není povinen nahradit kupujícímu újmy vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 8.9./ Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán expedičního místa, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno. 8.10./ Vady v množství dodaného zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději v den dodávky. 9./ Ceny a platební podmínky 9.1./ Veškeré ceny jsou sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, sjednávají smluvní strany cenu za příslušné plnění (dále jen „kupní cena“), uvedenou v aktuálním ceníku prodávajícího, platném v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy, uzavřené na základě smlouvy rámcové). Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH. 9.2./ Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, vypočte se výsledná cena z ceníkové ceny platné v den uzavření kupní smlouvy (v případě rámcových smluv v den uzavření vlastní kupní smlouvy uzavřené na základě smlouvy rámcové), takto sjednaná sleva platí pouze v případě, že kupující dodrží veškeré platební podmínky. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv částky, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny. 9.3./ Dodávky zboží hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí zboží je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 9.4./ Peněžitá částka je zaplacena, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny či jiné úplaty je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 18 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu újmy v plné výši. 9.5./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky. 9.6./ Prodlení se zaplacením kupní ceny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn: - požadovat u všech dalších dodávek na základě všech smluv mezi kupujícím a prodávajícím platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží, a v případě, že kupující na toto nepřistoupí, odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím; - požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2. VOPP); - odmítnout jakákoli další plnění do doby splnění dluhu, a to ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím; - vypovědět smluvní vztah založený kupní smlouvou, jakož i všechny další právní vztahy založené smlouvami mezi kupujícím a prodávajícím, s účinky ke dni, v němž je výpověď doručena kupujícímu. 9.7./ Pokud kupující převezme dodávku a neuplatní-li práva z vadného plnění či ze záruky, byla-li poskytnuta, nebo neuplatní-li tato práva řádně a/nebo včas, anebo nebudou-li tyto nároky uznány prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to jest za dodávky zboží, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby) v termínu splatnosti zaplatit v plné výši. 9.8./ Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodá-

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

vající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. 9.9./ Pro stanovení množství dodaného zboží a služeb, které bude fakturováno, je rozhodující množství uvedené na dodacím listu. 9.10./ V kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem zboží a služeb, které je kupující oprávněn převzít, vyjádřený celkovou výší jejich ceny bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy cena odebraného zboží a služeb bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýší sjednaný kredit) není prodávající povinen poskytovat kupujícímu další plnění, a to až do okamžiku, kdy kupující uhradí cenu tak, že celková částka nezaplacené ceny za převzaté zboží a služby klesne pod sjednanou výši kreditu uvedenou v kupní smlouvě. 9.11./ Vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně prodávajícího informovat. Prodávající je oprávněn v tomto případě smlouvu vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi prodávajícímu. Prodávající je rovněž oprávněn požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti při odevzdání zboží anebo požadovat poskytnutí zajištění dluhů kupujícího, které má vůči prodávajícímu v souvislosti s dodávkami zboží. V případě, že kupující na toto nepřistoupí, má prodávající právo odmítnout plnění dodávek ze všech smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. 9.12./ Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastoupení apod. Kupující je rovněž oprávněn požadovat místo nákladů uvedených v předcházející větě pouze náklady spojené s uplatněním pohledávky ve výši stanovené právními předpisy. 9.13./ Prodávající si vyhradil ke zboží vlastnické právo. Kupující se tak stane vlastníkem zboží teprve po zaplacení celé kupní ceny. 10./ Reklamační řízení 10.1./ Vady zřejmé při převzetí zboží, tedy veškeré vady, které lze při odevzdání a převzetí zboží zjistit, především tedy vady spočívající v množství odevzdaného zboží a rozdílu mezi vlastnostmi (specifikací) zboží, jak byla sjednáno a jak je uvedeno na dodacím listě, je kupující povinen oznámit („reklamovat“) ihned při převzetí zboží, a to písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu. V záznamu se vždy uvede místo a čas uložení zboží, jehož se reklamace týká („reklamované zboží“), a čitelně napsané jméno a podpis osoby, která za kupujícího uplatňuje reklamaci. V případě, že kupující zjistí (v návaznosti na provedené přejímací zkoušky) jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitého zrna kameniva apod.), je povinen zboží reklamovat, jak je uvedeno v předcházející větě, jakož i jej odmítnout. Neučiní-li tak kupující a zabuduje-li zboží bez vědomí a souhlasu prodávajícího, nevznikají kupujícímu práva z vad. Toto ustanovení se použije přiměřeně i na oznámení ostatních vad. 10.2./ V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného zboží a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci vztahující se k jakosti zboží musí být přizván technolog prodávajícího. 10.3./ Pro rozhodování o jakosti zboží jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek jakosti zboží provedené prodávajícím na betonárně dle odst. 8.4 VOPP. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné po dohodě s prodávajícím objednat dodatečné zkoušky vlastností předmětného zboží, a to nejprve průkazem v laboratoři akreditované zkušebny. Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem. 10.4./ Pro řešení sporných otázek jakosti zboží je pro smluvní strany závazné stanovisko příslušné akreditované zkušebny, na které se obě strany předem dohodnou. V případě, že reklamace bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neoprávněnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. Důkazy o odlišných vlastnostech zboží pořízené kupujícím nezávisle na dohodě s prodávajícím mají pouze informativní charakter a prodávající není povinen se jimi řídit. 11./ Rozhodčí doložka 11.1./ Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí. 12./ Závěrečná ustanovení 12.1./ Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to v plné výši. 12.2./Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly prodávajícím zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu a pro účely jednání o tomto, jakož i pro účely veškerých dalších smluvních vztahů s kupujícím, plnění kupní smlouvy, nabízení obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů, ochranu práv prodávajícího a předávání identifikačních údajů o kupujícím, jako je jméno, příjmení, obchodní firma, název, adresa apod., členům skupiny Českomoravský beton (dále jen “skupina“). Kupující výslovně souhlasí s tím, že bude-li prodávajícímu cokoliv na základě kupní smlouvy dlužit, je prodávající oprávněn předat takový údaj ostatním členům skupiny, nebo subjektům, které pro členy skupiny budou zajišťovat inkasní služby spojené s vymáháním dluhu kupujícího. Na písemnou žádost kupujícího bude kupujícímu seznam členů skupiny poskytnut. Kupující výslovně souhlasí se zpracováváním identifikačních údajů a údajů o zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro prodávajícího. 12.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě. 12.4./ Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 12.5./ Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují. 12.6./ Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto VOPP a ceník prodávajícího, platný v den vznikukupní smlouvy. 12.7./ V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran související s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP také všeobecnými a platebními podmínkami dodavatelů těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravy betonových směsí zajišťovat společnosti Českomoravský beton, a.s., Středisko doprava nebo Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP Střediska čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy. 12.8. / V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP a VOPP Střediska čerpání a doprava mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP.

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník služeb 2014 Čerpání betonu Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 24 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí Anhyment®, CemFlow® a Poriment®. Českomoravský beton, a. s. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o. Jihlavská 51, 642 00 Brno IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

Středisko Doprava a Středisko Čerpání Dispečink mixů Čechy - tel.: 724 550 550 Morava - tel.: 724 584 584 Obchod – mixy Lukáš Suchý Tel.: 724 554 554, fax: 222 241 396 E-mail: lukas.suchy@cmbeton.cz

Objednávky a dispečink čerpadel Otakar Namyslo Tel.: 724 584 584 E-mail: otakar.namyslo@cmbeton.cz Obchod - čerpadla Ing. Jiří Vrtílek Tel.: 607 560 406, fax: 547 427 582 E-mail: jiri.vrtilek@cmbeton.cz

Mobilní čerpadla cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě

cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

+ cena Kč s DPH za 1 m3 přečerpaného množství

M28

500

605

0

0

M32

550

666

0

0

M32 halové čerpadlo

570

690

0

0

M36

600

726

0

0

M40

650

787

0

0

M42

700

847

40

48

M46

750

908

50

61

M52

900

1 089

60

73

M58

1 000

1 210

60

73

Přístavné na stavbu, jednorázově

1 500

1 815

Přístavné M32 halové, M40, M46

3 000

3 630

dle domluvy

dle domluvy

cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě

cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě

415

502

1 000

1 210

typ čerpadla

Přístavné M52, M58

Pumpomix typ výložníku

M24 Přístavné na betonárnu Doprava betonu z betonárny na stavbu

dle ceníku dopravy dle ceníku dopravy

Pozn.: Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15m . Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadla bude účtován jeho výkon jako čerpadlo M28. 3

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Čerpání a doprava betonu Speciální služby popis

cena Kč bez DPH

cena Kč s DPH

Přídavné ocelové potrubí

za 1 bm a den

110

133

Přídavné gumové hadice

za 1 bm a den

140

169

jednorázově

290

351

za m3

30

36

Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod)

za 15 min.

45

54

Příplatek za práci o svátcích

za 15 min.

55

67

Čekání záložního čerpadla

za 15 min.

275

333

název

Použití rozjezdové chemikálie Drátkobeton

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy. V případě odvozu zbytkového betonu nebo mytí čerpadla mimo stavbu, účtujeme jednorázově 590,- Kč. Za zbytečný výjezd nebo za pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) účtujeme 2000,- Kč + 45,-Kč/km.

Stabilní čerpadla typ čerpadla

cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě

cena Kč s DPH + cena Kč bez DPH + cena Kč s DPH za 15 min. přistavení za 1 m3 přečerpaného za 1 m3 přečerpaného čerpadla na stavbě množství množství

BP 550 HDE (elektro)

300

363

30

36

BSA 1408 E (elektro)

350

424

30

36

BP 2000 HDE (elektro)

350

424

30

36

Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.

Putzmeister P 715 (CemFlow®, potěry, lehce zpracovatelné betony (Dmax = 16mm))

300

50

50

61

Přístavné na betonárnu

490

593

-

-

19 Kč/km

23 Kč/km

Přeprava z betonárny na stavbu a zpět Přídavné hadice 20,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže typ věže

cena Kč bez DPH za 1 den použití věže na stavbě

cena Kč s DPH za 1 den použití věže na stavbě

3 000

3 630

MX 32 – TR

+ cena Kč bez DPH + cena Kč s DPH za 1 m3 přečerpaného za 1 m3 přečerpaného množství množství 40

48

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Rozdělovací výložník typ výložníku

cena Kč bez DPH za 1 den nasazení výložníku na stavbě

cena Kč s DPH za 1 den nasazení výložníku na stavbě

1 000

1 210

RV 10 Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě.

Maltová (šneková) čerpadla typ čerpadla

cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě

cena Kč s DPH + cena Kč bez DPH + cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení za 1 m3 přečerpaného za 1 m3 přečerpaného čerpadla na stavbě množství množství

Estrich Boy (Anhyment®)

250

303

50

61

Aeronicer (Poriment®)

350

424

50

61

490

593

19 Kč/km

23 Kč/km

Přístavné na betonárnu Přeprava z betonárny na stavbu a zpět Přídavné hadice 20,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky. Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Rozměrová tabulka M58

58 m

M52

52 m

M46

46 m

M42 M40

42 m 40 m

M36

36 m

M32 32 m M31 halové 31 m M28 28 m M24 PUMI 24 m

8,7 m

8,2 m

M42

10,0 m

M46

12,3 m

53,4 m

7,7 m

M40

48,1 m

5,7 m

M36

41,0 m

8,9 m

M32

38,0 m 36,0 m

6,9 m

M31 halové

31,7 m

Rozměry pro ustavení stroje (m)

M28

28,0 m 26,6 m

M24 PUMI

24,0 m

20,0 m

0,0 m

Typ čerpadla

M52

10,4 m

M58

17,2 m

Šířka vpředu (m)

4,0

6,2

6,3

6,2

6,2

8,3

8,0

8,0

10,5

8,9

Šířka vzadu (m)

2,5

5,2

6,3

5,2

6,5

7,2

8,0

8,9

9,8

12,5

Délka (m)

9,6

10,7

10,1

10,2

11,3

10,7

13,0

11,8

14,1

11,5

Výška (m)

24,0

28,0

31,0

32

36,0

40,0

42,0

46,0

52,0

58,0

Vzdálenost (m)

20,0

24,0

26,6

28

31,7

36,0

38,0

41,0

48,1

53,4

Hloubka (m)

12,4

18,0

20,4

20,5

23,7

27,9

29,1

31,5

38,1

44,0

Vzdálenost od kabiny auta (m)

17,0

22,0

24,3

26,0

29,3

32,0

35,3

38,2

44,8

49,6

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Čerpání a doprava betonu Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových směsí a maltových směsí* (dále jen VOPP čerpání a doprava) 1) VŠEOBECNÉ INFORMACE a) Tyto VOPP čerpání a doprava upravují smluvní vztah mezi společností a zákazníkem, jehož předmětem je přeprava betonu a malt a (nebo) jejich čerpání prováděné čerpadly betonových směsí a maltových směsí (dále jen „služby“). b) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je založen smlouvou, uzavřenou buď v písemné formě či akceptací návrhu smlouvy zaslaného společností ze strany zákazníka (přičemž akceptace může být učiněna i konkludentně, prvním požadavkem – objednávkou na provedení služby) či vzniklé na základě objednávky zákazníka a její akceptací společností. Smlouva může být uzavřena rovněž na základě rámcové smlouvy; v tomto případě vzniká vlastní smlouva o poskytování služby na základě objednávky zákazníka. 2) OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB a) Společnost se zavazuje poskytnout zákazníkovi služby objednané v souladu se smlouvou a těmito VOPP čerpání a doprava. b) Zákazník je povinen objednat služby v pracovní dny, a to nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným termínem, není-li dohodnuto jinak. Objednávka může být učiněna písemně, faxem, e-mailem či telefonicky. c) Objednávka čerpání musí obsahovat minimálně požadovanou dobu poskytování služby, druh čerpadla, předpokládaný objem přečerpávané betonové směsi a (není-li sjednáno ve smlouvě) místo plnění. d) Objednávka přepravy musí obsahovat minimálně předmět a velikost zásilky (množství betonové směsi k přepravě), místo odeslání, místo určení, termín přepravy, příjemce zásilky a v případě, že není sjednáno ve smlouvě, též výši přepravného. e) Společnost má právo objednávku neakceptovat, což bezodkladně sdělí zákazníkovi. f) Zákazník je oprávněn objednávku zrušit pouze v pracovní dny, a to nejpozději 24 hodin před požadovaným termínem přistavení. Zruší-li zákazník objednávku později, je povinen uhradit společnosti částku stanovenou ceníkem. 3) DODACÍ PODMÍNKY a) Společnost se zavazuje uskutečnit objednanou službu ve sjednaném čase, místě a rozsahu. b) Společnost je oprávněna objednanou službu neprovést v případě, že po jejím řádném objednání dojde k takovým změnám, které učiní objednanou službu neuskutečnitelnou či uskutečnitelnou pouze s výrazně vyššími náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je společnost oprávněna od provedení objednané služby odstoupit, a to i e-mailem či telefonicky. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zákazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy. c) Společnost, není-li zároveň dodavatelem (prodávajícím) betonu či maltové směsi, k nimž se vztahují poskytované služby, neodpovídá za vady tohoto betonu a maltových směsí ani na tyto betony a maltové směsi neposkytuje žádné záruky. 4) POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a) Zákazník je povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro poskytování služby. Zákazník především zajistí, že zásilka v případě přepravy bude převzata do 15-ti minut (příp. do doby stanovené ve smlouvě) od příjezdu dopravního prostředku do místa určení, či v případě čerpání zajistí, že s poskytováním služby bude moci být započato ihned po příjezdu čerpadla; v případě překročení této doby je zákazník povinen uhradit společnosti příplatek ve výši stanovené v ceníku společnosti, není-li ve smlouvě stanoveno něco jiného. b) V případě poskytování služeb čerpání je zákazník povinen zajistit následující. Má-li čerpadlo při práci stát na chodníku nebo na cizím pozemku, je zákazník povinen zajistit předem veškerá potřebná povolení a souhlasy. Dále je povinen zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení a odjezd čerpadla, tzn. dostatečně únosné podloží pro těžké nákladní automobily, dosažitelnost místa betonování z místa ustavení stroje. Ke všem těmto místům musí být zajištěn volný a bezpečný příjezd autodomíchávačů, a to ve směru k násypce (zadní část čerpadla). Místo je zákazník povinen zvolit vhodně i v souvislosti s elektrickým vedením. Je-li nějaké v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla, musí být po dobu práce čerpadla bez proudu. Zákazník je povinen uhradit společnosti jakoukoli (i nemateriální) újmu, která společnosti vznikne v souvislosti s porušením povinností zákazníka dle tohoto ustanovení, tedy především nebude-li zajištěn dostatečný prostor pro práci čerpadla, dostatečně únosné podloží, lešení, bednění a jiné stavební konstrukce. c) Zákazník je dále povinen zajistit veškeré potřebné podmínky pro bezproblémové rozvinutí a složení stroje i pro jeho provoz. Je povinen bezplatně zabezpečit přípojky vody nutné pro provoz a vyčištění čerpadla, v zimním období poskytnout bezplatně teplou vodu. Zákazník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření k zamezení vzniku škod na stavbách, jejich částech, dopravních prostředcích, kanalizaci, cestách, zahradách, atp., zejména k zamezení jejich znečištění čerpaným betonem. Zákazník je povinen uhradit společnosti i třetím osobám jakoukoli újmu (i nemateriální), vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti stanovené v tomto ustanovení. d) V případě požadavku zákazníka na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic je zákazník povinen zabezpečit na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. e) Zákazník je povinen zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru pro uložení zbylého množství betonu, případně dohodnout jeho likvidaci s příslušnou betonárkou (dodavatelem), a to vše na vlastní náklady. Dále je povinen očistit silnici, chodníky, kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny. f) S výjimkou případů, kdy je společnost zároveň i dodavatelem (prodávajícím) betonu a maltové směsi, k níž se služba vztahuje, se zákazník zavazuje, že beton či maltové směsi, k nimž se služba vztahuje, jsou čerpadlem zpracovatelné a svoji konzistencí nezpůsobí nadměrné opotřebení nebo poškození stroje – čerpadla. V opačném případě je zákazník povinen uhradit společnosti vzniklou újmu. Má-li strojník čerpadla o tomto důvodnou pochybnost, je

zároveň oprávněn poskytnutí služby odmítnout. V takovémto případě nevzniká zákazníkovi právo na úhradu jakékoli újmy. Uzavřením smlouvy se zákazník vzdává práva na úhradu takovéto újmy. g) V případě porušení jakékoli povinnosti zákazníka nevzniká společnosti povinnost hradit zákazníkovi jakoukoli újmu, která při poskytování služby a v souvislosti s porušením povinnosti zákazníka, zákazníkovi vznikla. Zákazník se podpisem smlouvy práva na úhradu škody v těchto případech vzdává.

7) DOZOR Pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště za účelem kontroly dodržení ustanovení smlouvy a těchto VOPP čerpání a doprava. 8) MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění služeb společnosti je staveniště dohodnuté ve smlouvě či stanovené v objednávce.

5) CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE a) Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se zákazník uhradit společnosti za 9) ROZHODĆÍ DOLOŽKA poskytnuté služby cenu, která je stanovena v ceníku platném ke dni uzavření Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého ze smlouvy smlouvy. Je-li smlouva uzavírána písemně, je ceník přílohou smlouvy. Ceníky zakládající vztah mezi zákazníkem a společností, k němuž se váží tyto VOPP jsou k dispozici na www.transportbeton.cz čerpání a doprava, je žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákob) V případě služeb čerpání začíná poskytování služby (čas práce) okamžina č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České kem příjezdu čerpadla na staveniště, resp. okamžikem opuštěním veřejné republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zakomunikace a končí okamžikem odjezdu ze stanoviště, resp. nájezdem na hájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu veřejnou komunikaci. vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností c) Dojde-li v období od uzavření smlouvy do jejího plnění z důvodů nikoli na u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární kostraně společnosti k nárůstu nákladů na přepravu (zásilky, či čerpadla na mísmoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenýto plnění) či jinému nárůstu nákladů na poskytování služeb o více než 10%, je mi podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnoszákazník na výzvu společnosti povinen přistoupit k jednání o změně ceny. ti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že Nedojde-li k dohodě, je společnost oprávněna zvýšit cenu jednostranně, a to žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, o zvýšené náklady. Zvýšení ceny je společnost povinna zákazníkovi předem nikoli soud rozhodčí. oznámit. d) Cena za poskytnutou službu je splatná do 14-ti dnů po vystavení faktury, 10) OSTATNÍ USTANOVENÍ pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. V případě prodlení zákazníka se zaplaa) Za újmu se v těchto VOPP čerpání a doprava považuje veškerá újma, včetcením faktury je zákazník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši ně nemajetkové. 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. b) Za újmu vzniklou společnosti se považují rovněž pokuty, uložené společe) Společnost je oprávněna požadovat zaplacení zálohy; v takovém případě nosti v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti zákazníka. Stejně tak se za bude výše a splatnost zálohy sjednána ve smlouvě. Pokud zákazník sjednaújmu společnosti považuje povinnost společnosti hradit vzniklou újmu třetí nou zálohu neuhradí včas, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit. osobě, vzniklou v souvislosti s porušením jakékoli povinnosti zákazníka. f) Vstoupí-li zákazník do likvidace nebo bude-li ohledně zákazníka zahájeno c) Odmítne-li společnost v souladu se smlouvou či těmito VOPP čerpání insolvenční řízení, je zákazník povinen na žádost společnosti hradit požadovaa doprava poskytnutí služby v důsledku nesplnění jakékoli povinnosti zákazníné služby předem nebo je hradit v hotovosti při jejich poskytnutí; odmítne-li ka, je zákazník povinen uhradit společnosti za příslušné porušení povinnosti, zákazník toto akceptovat, je společnost oprávněna objednanou službu nepokterá vedla k odmítnutí poskytnutí služby, smluvní pokutu ve výši ceny služby, skytnout, stejně jako je oprávněna smlouvu vypovědět, a to s účinností dorujež nebyla poskytnuta, minimálně však ve výši 5000Kč. Tím není dotčeno práčením výpovědi zákazníkovi. vo společnosti žádat náhradu vzniklé újmy v plné výši. g) Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny, je společnost oprávněna nepod) Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních skytovat služby ze všech smluv uzavřených mezi zákazníkem a společností, stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. a to až do doby úplného vyrovnání ceny. Společnost je rovněž oprávněna § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. požadovat, a to i pro dobu, kdy již není zákazník v prodlení, jako podmínku pro další poskytování služeb a jiných plnění ze všech smluv mezi zákazníkem a společností, poskytnutí platby předem či platby v hotovosti při poskytnutí plnění. Je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny po dobu delší 21 dnů, je společnost oprávněna smlouvu, jakož i ostatní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností, vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi. h) Zákazník není oprávněn jednostranně započítat své 1. Podání přesné objednávky a informací pohledávky proti pohledávkám společnosti na úhradu ceny. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutou o stavu stavby. službu ve lhůtě splatnosti i v případě reklamace či uplatnění nároku na náhradu vzniklé újmy. 2. Příjezdovou cestu dostatečně únosnou i) Zákazník je povinen uhradit společnosti veškeré náa sjízdnou pro těžká silniční vozidla klady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky na zaplacení dlužné ceny za služby a s tím souvisejících (hmotnost až 50t, výška 4 m) nároků (např. nákladů na zaslání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou 3. Pevné podloží pro opěrné patky stroje pohledávku pro společnost vymáhat, náklady soudních/ rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení (max. tlak na patku 35t) apod.).

Nasazení čerpadel předpokládá:

6) BEZPEČNOST OSOB a) Společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření). b) Společnost předala zákazníkovi písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních před uzavřením smlouvy; tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách www.transportbeton.cz a na požádání i v tištěné formě na kterékoliv betonárně společnosti. c) S riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeno před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby. d) Pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nesplní-li zákazník tuto povinnost, je společnost oprávněna odmítnout poskytnutí služby.

4. Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím. 5. Přípojku vody k dispozici. 6. Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu. 7. Zajištění (zákazníkem) čerpatelnosti betonové a maltové směsi až do okamžiku plnění násypky čerpadla. 8. Možnost prohlídky staveniště pracovníkem společnosti. 9. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem. 10. Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky. Zejména o venkovní teplota nesmí být nižší než –5 C a síla větru do 50 km/hod.

*Těmito VOPP čerpání a doprava se řídí práva a povinnosti stran vzniklé a související s poskytnutím služeb společnostmi Českomoravský beton, a.s., Středisko doprava a Středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. a TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (výše označované též jen jako společnosti či jednotlivě jako společnost).

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326 www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014


Ceník 2014 Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci skupiny Českomoravský beton. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem – viz VOPP. Při denním upřesnění dodávky kupující uvede: n jméno kupujícího a osoby, která objednává, n místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,

Českomoravský beton, a.s. Těšínská 70, 746 01 Opava Mobil: 602 593 326

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.ebeton.cz

n

požadovaný druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány, n způsob ukládání směsi: m3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd., n určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

Platí od: 1. 1. 2014

opava14.pdf  
opava14.pdf