Page 1

CEMENT A DOPRAVNÍ STAVBY Ondřej Matějka Českomoravský cement, a.s.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Obsah prezentace  Sortiment cementů

– Přehled vyráběných cementů a speciálních produktů.  Základní normy

– Platné normy pro uvádění cementů na trh a jejich aktuální změny.  Složení cementů

– Podle složení rozeznáváme 27 druhů cementů v 5 skupinách. Jaké druhy to jsou, jak se značí a co mohou obsahovat?  Vlastnosti cementů

– Jaké jsou základní a speciální vlastnosti cementů podle ČSN EN 197-1 a jaká je skutečnost?  Požadavky norem a resortních předpisů MD

– Shrnutí základních požadavků kladených aplikačními předpisy přímo na cement – dovolené druhy cementů podle typu použití a další omezení.  Produktové dokumenty a podpora Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Cíl prezentace  Cíle příspěvku

– Seznámit posluchače s požadavky norem a resortních předpisů na cement při jeho použití do různých typů konstrukcí dopravních staveb. – Osvětlit názvosloví a základní i speciální vlastnosti cementů, problematiku norem a jejich aktuálních změn. – Konfrontovat některé z normativních požadavků se skutečně dosahovanými hodnotami. – Poskytnout posluchačům informace o základních souvislostech a umožnit jim správně formulovat své požadavky na vlastnosti konstrukcí, betonu nebo materiálů z cementů vyrobených.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Kontaktní údaje  Prezentující

Ing. Ondřej Matějka Technická podpora prodeje cementu ondrej.matejka@cmcem.cz tel.: +420 602 141 086 www.cmcem.cz

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Cement pro dopravní stavby.pdf