Page 9

Ceník 2014 Cena dopravy Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny (viz zadní strana ceníku) přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón MIX

doprava betonu dle zón

cena bez DPH/m3

s DPH/m3

1

150

182

2

240

290

3

320

387

4

400

484

5

485

587

6

570

690

atd. + 5 km

80

97

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB.

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

cena Kč/zóna bez DPH

cena Kč/zóna s DPH

0,5 - 1,00 m3

300

363

1,10 - 2,00 m

3

200

242

2,10 - 3,00 m3

100

121

3,10 m3 a více

0

0

Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 17 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz ceník služeb.

Zvláštní služby a příplatky

Modul pružnosti V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku.

Vykládka na stavbě První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrthodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí a každá další započatá čtvrthodina je za +210 Kč (bez DPH).

kód

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Noční příplatek (práce od 16 - 6 hod.)

60

73

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

110

133

Kč/m³

3

Zimní příplatek od 15.11 do 15.3

110

133

Kč/m³

4

Recyklace betonu

900

1 089

Kč/m³

5

Laboratoř (MP28dní)

500

605

Kč/vzorek

6

Použití CEM I 42,5 R

120

145

Kč/m³

7

Kamenivo do 16 mm

80

97

Kč/m³

8

Kamenivo do 8 mm

90

109

Kč/m³

9

Požadavek na terénní mix

100

121

Kč/m³

Českomoravský beton, a.s. Písecká 893, 386 01 Strakonice E-mail: strakonice@cmbeton.cz www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014

strakonice14.pdf  
strakonice14.pdf