Page 5

Ceník 2014

Dmax (max. velikost zrna)1)

stáří vzorku ve dnech pro stanovení fck, cube6)

přísada-typ3)

příměs-typ4)

cement5)

max. v/c

EASYCRETE F

C 16/20

X0

2 090

2 529

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM II

-

EASYCRETE F

C 20/25

X0, XC1

2 190

2 650

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM II 0.65

EASYCRETE F

C 25/30

X0, XC1-3

2 310

2 795

F5

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM II

0.6

označení

pevnostní třída

stupeň vlivu prostředí

bez DPH

s DPH

max. obsah chloridů

cena Kč/m3

nárůst pevnosti2)

stupeň konzistence7)

EASYCRETE® - betony dle ČSN EN 206-1, lehce zpracovatelné

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony EASYCRETE SF

C 25/30

X0, XC1-3

2 510

3 037

F6

16

Cl 0,4 28

S

S

II

CEM II

0.6

EASYCRETE SF

C 30/37

X0, XC1-3, XD1

2 780

3 364

F6

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE SF

C 35/45

X0, XC1-3, XD1

2 990

3 618

F6

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.5

EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony EASYCRETE SV

C 30/37

X0, XC1-3, XD1

2 830

3 424

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.55

EASYCRETE SV

C 35/45

X0, XC1-3, XD1

3 040

3 678

SF2

16

Cl 0,4 28

R

S

II

CEM I

0.5

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) fck, cube – minimální charakteristická krychelná pevnost betonu Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na jiné parametry, například dle TKP 18 MD nebo TKP 17 ČD kontaktujte betonárnu. Betony počínaje C16/20 S3 jsou běžně čerpatelné čerpadlem s potrubím DN 125. V ostatních případech konzultujte s dispečerem. Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206-1, kapitola 5.1. Původ složek sdělí betonárna na vyžádání. V případě, že s.v.p. XA2 a XA3 je způsobeno síranovými ionty a musí být použit cement SR, informujte betonárnu předem. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám.

7) stupeň konzistence rozlitím v mm

F5

F6

F7

SF1

SF2

SF3

ČSN EN 12350-5

560-620

630-750

760-850

-

-

-

ČSN EN 12350-8

-

-

-

550-650

660-750

760-850

Informace o maximální hloubce průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8: Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1

XC4, XD2, XF1-2, XA1

XF3, XF4, XA2

XD3, XA3

50

35

20

Maximální hloubka průsaku tlakovou vodou v mm

Českomoravský beton, a.s. Písecká 893, 386 01 Strakonice E-mail: strakonice@cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

Platí od: 1. 1. 2014

strakonice14.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you