Page 4

Ceník 2014

MC 10 MC 12,5 MC 15 MC 20 MC 25 MC 30

příměs-typ4)

s DPH

přísada-typ3)

bez DPH

cement

stupeň konzistence

cena Kč/m3

název/ pevnostní třída

Dmax (max. velikost zrna)1)

Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010

1 790

2 166

C1

4

CEM II

-

II

1 880

2 275

S3

4

CEM II

S

II

1 880

2 275

C1

4

CEM II

-

II

1 970

2 384

S3

4

CEM II

S

II

1 970

2 384

C1

4

CEM II

-

II

2 130

2 577

S3

4

CEM II

S

-

2 070

2 505

C1

4

CEM II

-

II

2 340

2 831

S3

4

CEM II

S

-

2 190

2 650

C1

4

CEM II

-

II

2 440

2 952

S3

4

CEM I

S

-

2 340

2 831

C1

4

CEM II

-

-

2 530

3 061

S3

4

CEM I

S

-

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací; P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

3 328 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl 0,2

R

CEM I

S,L

0.45

CBII

-

2 770

3 328 C30/37 XF1-4 S1 22 Cl 0,2

R

CEM I

S,L

0.45

CBIII

-

2 690

3 231 C25/30 XF1-3 S1 22 Cl 0,2

S

CEM I

S,L

0.5

KSC I

1 350

1 634

C8/10

-

22

-

-

CEM II

-

II

-

KSC II

1 330

1 609

C5/6

-

22

-

-

CEM II

-

II

-

SC I

1 330

1 609

C3/4

-

22

-

-

CEM II

-

II

-

SC II

1 310

1 585

C1,5/2,0

-

22

-

-

CEM II

-

II

-

MCB; 200 mm7) 1 710 ČSN 73 6124-2

2 069

-

-

22

-

-

CEM I

-

směsi stmelené cementem CBGM6)

vrstvy ze směsí spojených Mezerovitý hydraulickými pojivy dle beton ČSN 73 6124-2

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno dle Tab.12, ČSN EN 206-1 při 20°C). 3) P – plastifikační; S – superplastifikační; L – provzdušňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs 5) CEM I - CEM I; CEM II - CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/B-M, CEM II/A-LL; CEM III - CEM III/A, CEM III/B, SR - síranovzdorný cement 6) - dle ČSN 73 6124-1 Provádění a kontrola shody konstrukčních vrstev pozemních komunikací se může vyskytnout označení - SC - metoda přípravy a zrání zkušebního vzorku je v souladu s článkem 6.5.1 ČSN EN 14227-1 - obsah cementu ve směsi je minimálně dle požadavků tabulky ČSN EN 14227-1 a je stanoven zkouškami tak, aby výrobek splnil požadavek na pevnostní třídu - vlhkost směsi je stanovena v souladu s požadavky článku 6.3 ČSN EN 14227-1 - objemová hmotnost směsi je dána složením a je určena zkouškou dle ČSN EN 13286-2 Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1. Pro výrobu betonu jsou používány složky v souladu s ČSN EN 206-1, kapitola 5.1. Složení betonu je výhradním duševním vlastnictvím betonárny. Obsah jednotlivých složek sdělí betonárna pouze na vyžádání proti penalizovatelnému závazku zákazníka, že tyto údaje nesdělí třetím osobám. 7) Tloušťka vrsty dle ČSN 73 6124-2 je možná v mezích 100 - 300 mm.

Českomoravský beton, a.s. Písecká 893, 386 01 Strakonice E-mail: strakonice@cmbeton.cz www.transportbeton.cz

Platí od: 1. 1. 2014

max. v/c

přísada-druh3)

2 770

s DPH

příměs-druh4)

cement5)

max. obsah chloridů

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti2)

směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1

stupeň konzistence

-

bez DPH

pevnostní třída

CBI

označení dle původních již neplatných norem ČSN 73 6124 a 73 6125

označení

cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1

cena Kč/m3

stupeň vlivu prostředí

Směsi pro stavbu vozovek dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

-

strakonice14.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you