Page 1

Litý potěr SLIMFLOW® – vytápěný

min. 25 mm

1

TYPY SKLADEB PODLAHOVÝCH SOUVRSTVÍ

2 3 7

4 5 6

2 3 7

4 5

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW (tloušťka dle technického listu) 3 – litý potěr SLIMFLOW do výše trubek (jednolitá vrstva s č. 2) 4 – separační vrstva – PE fólie 5 – tepelná a/nebo kročejová izolace Litý potěr SLIMFLOW® – plovoucí 6 – nosný podklad 7 – okrajová dilatační a izolační páska Jako tepelnou izolaci je doporučeno použít hmotu s nízkou stlačitelností (polystyren XPS, PORIMENT). Pozn.: Důležité je ukotvit trubky podlahového topení před realizací, aby se zabránilo jejich vyplavání.

6

1

min. 25 mm

1

min. 25 mm

Litý potěr SLIMFLOW® – vytápěný

2

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW (tloušťka dle technického listu) 3 – litý potěr SLIMFLOW do výše trubek (jednolitá vrstva s č. 2) 4 – separační vrstva – PE fólie 5 – tepelná a/nebo kročejová izolace 6 – nosný podkladSLIMFLOW® – plovoucí Litý potěr 7 – okrajová dilatační a izolační páska

6

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW 3 – separační vrstva – PE fólie 4 – tepelná a/nebo kročejová izolace 5 – nosný podklad 6 – okrajová dilatační a izolační páska

Pozn.: Důležité je ukotvit trubky podlahového topení před realizací, aby se zabránilo jejich vyplavání.

4

® Jako tepelnou izolaci je doporučeno použít hmotu s nízkou Litý potěr SLIMFLOW – sanace roznášecí vrstvy

stlačitelností (polystyren XPS, PORIMENT).

Pozn.: Tloušťka vrstvy závisí na mnoha faktorech, čtěte prosím technický list produktu.

5

min. 15 mm

1 2

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW 3 – separační vrstva – PE fólie 4 – tepelná a/nebo kročejová izolace 5 – nosný podklad 6 – okrajová dilatační a izolační páska

6

3 4 5

Litý potěr SLIMFLOW® – sanace roznášecí vrstvy Jako tepelnou izolaci je doporučeno použít hmotu s nízkou stlačitelností (polystyren XPS, PORIMENT).

Pozn.: Tloušťka vrstvy závisí na mnoha faktorech, čtěte prosím technický list produktu. 1 2

6

3

min. 15 mm

© Českomoravský beton, a. s., Beroun 660, 266 01 Beroun | Verze 1/2018

3

min. 25 mm

1

6

4 5

Jako tepelnou izolaci je doporučeno použít hmotu s nízkou stlačitelností (polystyren XPS, PORIMENT).

2

3

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW 3 – původní roznášecí vrstva 4 – separační vrstva 5 – nosný podklad 6 – okrajová dilatační a izolační páska

4 5

1 – nášlapná vrstva 2 – litý potěr SLIMFLOW 3 – původní roznášecí vrstva 4 – separační vrstva 5 – nosný podklad 6 – okrajová dilatační a izolační páskaslimflow.cz

Slimflow_typy skladeb.pdf  
Slimflow_typy skladeb.pdf