Page 1

Vodonepropustné konstrukce- zásady navrhování

VODONEPROPUSTNÉ KONSTRUKCE -ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ

 Konstrukční systémy vodonepropustných konstrukcí  Návrhová kritéria podle TP ČBS  Návrhová kritéria podle WU-směrnice

Děčín, 14.02.2013

str. 1


Vodonepropustné konstrukce- zásady navrhování

Konstrukční systémy vodonepropustných konstrukcí …s vnější hydroizolační vrstvou 

bitumenová izolace- „černá vana“

bentonitové rohože- „hnědá vana“

…bez přídavné hydroizolační vrstvy „bílá vana“

vodonepropustnost zajišťuje vnější izolace

vodonepropustnost betonová konstrukce

na betonovou konstrukci požadavky dle ČSN EN tzn. mezní stav únosnosti

na betonovou konstrukci požadavky dle ČSN EN

plus další kritéria vodonepropustnosti !!

mezní stav použitelnosti (šířka trhlin )

Děčín, 14.02.2013

str. 2


Vodonepropustné konstrukce- zásady navrhování

Bílé vany- návrhové principy shrnutí:

 aplikace vodonepropustného betonu s definovaným max. průsakem  optimalizaci konstrukčního systému  minimalizace vynucených namáhání  volba vhodného systému těsnění spár  koordinace mezi všemi zúčastněnými v procesu plánování a

výstavby

spolehlivé a hospodárné řešení Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. vojtech.petrik@helika.cz 733 690 089 www.helika.cz Děčín, 14.02.2013

str. 3


Vodonepropustné konstrukce- zásady navrhování

Systém bílá vana

Děkuji za pozornost Ing. Vojtěch Petřík, Ph.D. vojtech.petrik@helika.cz

… b e z v n ějš í iz o lac e ,a také to fung o v alo ! Děčín, 14.02.2013

str. 4

2013_BU_Bile_vany_navrhove_principy.ppt  
2013_BU_Bile_vany_navrhove_principy.ppt