Page 1

PODZEMNÍ STĚNY

Ing. Jan Šperger Zakládáni staveb, a.s.


OBSAH Podzemní stěny (PS) – základní informace, rozdělení PS – technické řešení, detaily napojení – provádění – jednotlivé technologické kroky Požadavky na beton v podzemních stěnách -Konzistence -Zpracovatelnost -Stabilita -Jednodenní pevnosti

Ukázky realizací PS s betonem Easycrete


Podzemní stěny – základní informace -převážně monolitické železobetonové konstrukce, kotvené či rozpírané -tloušťka 600, 800,1000 mm -hloubka (až 35 m) -Podzemní nebo Milánské stěny – název podle města, kde byly poprvé využity při stavbě podzemní dráhy -norma ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny


Podzemní stěny –rozdělení -Dělení dle funkce -Těsnící (vytvářejí souvislou stěnu pod zemí zabraňují proudění vody, např. ekologické stavby, výplň rýhy samotvrdnoucí suspenze) -Pažící (zapažení stavební jámy, dočasná konstrukce) -Konstrukční (paží stavební jámu a vytvářejí definitivní stěny suterénu - bílá vana) -Dělení dle výplně (konstrukční stěny) -Monolitické (PS betonované na místě transportbetonem) -Prefabrikované (napřed vyrobené prefabrikáty – panely osazované do rýhy vyplněné samotvrdnoucí suspenzí) -Dělení dle způsobu provádění těžby rýhy -Drapákem (lanový či hydraulický) -Hydrofrézou (technologie vhodná i do tvrdých hornin) Pro vytvoření „Bílé vany“ se navrhují podzemní stěny konstrukční, monolitické, s železobetonovou výplní odolávající hydrostatickému tlaku.


Corso, Praha – Karlín (2007)


Tunel Blanka, Praha (2009-2011)


Retenční nádrž Jeneweinova Brno (2012)


Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Jan Šperger Zakládáni staveb, a.s. http://www.zakladani.cz/ sperger@zakladani.cz

2013_BU_ZS_Podzemní stěny_Šperger.ppt  
2013_BU_ZS_Podzemní stěny_Šperger.ppt