Page 1

Moderní trendy v betonu I. Vodotěsné betony

Brno 6. září 2012

Bílé vany zásady provádění, příklady realizací Ing. Petr Benhák Ing. Pavel Kasal, Ph.D. Divize 6 - ŽBK


Obsah prezentace:  oblast použití BV - naše realizace  požadavky na míru vodotěsnosti  trhliny v reálné konstrukci  těsnění pracovních a dilatačních spár  bednění - těsnění otvorů a prostupů


Bílá vana  Je to taková konstrukce, která kromě nosné funkce plní i funkci těsnící proti prostupu vody bez použití povlakové izolace.  Zhotovitel MUSÍ dodržovat určité zásady provádění a technologické postupy, které povedou k úspěšné realizaci.


Oblast použití  objekty s podzemními podlažími podzemní garáže, sklady, prostory pro domovní techniku

 dopravní stavby tunely, galerie s otevřenou konstrukcí

 průmyslové stavby zásobníky, strojovny VE


KCP Praha


ÄŒVUT Fakulta architektury


Tunely metra pod Vltavou


Nádrže Loukov


Při provádění všech typů ŽB konstrukce, by měl zhotovitel dbát na dodržování:  konstrukčních zásad ( určí projektant, dle ČSN…)

 pravidel dimenzování ( projektant )

 technologii betonu ( spolupráce projektant – zhotovitel – dodavatel betonové směsi)

 technologické postupy provádění ( spolupráce projektant – zhotovitel – dodavatel betonové směsi) - ostatních dodavatelů materiálů, informován GDS a IDS)


Navíc je třeba pro bílou vanu dořešit některé specifické detaily nosné konstrukce ve vztahu k vodotěsnosti. V praxi se jedná především o:  vodonepropustnost betonu (složení a kvalita směsi, provedení betonáže, ošetřování „mladého“ betonu = projektant + technolog betonu + zhotovitel)

 zamezení nebo omezení vzniku trhlin

(množství výztuže a vhodnost rozmístění , rozmístění a velikosti dilatačních a pracovních celků kce = projektant + zhotovitel)

 utěsnění pracovních a dilatačních spár , prostupů ( těsnící prvky = projektant + zhotovitel, zástupce IDS)

 sanaci „poruch“

( probrat použitelné metody = projektant, zhotovitel, IDS)


Moderní trendy v betonu I. Vodotěsné betony

Brno 6. září 2012

Děkujeme za pozornost petr.benhak@metrostav.cz kasal@metrostav.cz

Nejdůležitější je však dodržovat BOZP

2012_BU_Bílé vany _zásady provádění, příklady realizací.ppt