Page 1

Beton tunelu Dobrovského v Brně Ing. Oldřich Žalud BETOTECH, s.r.o., ZL Brno

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Obsah prezentace Základní informace o tunelu Betonárny Stříkaný beton Beton pro protiklenbu Beton pro definitivní ostění a mezistrop Vozovkový beton Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Základní informace o tunelu Lokace

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Oficiální název stavby je „Silnice I/42, VMO Dobrovského B“ Zhotovitelem stavby bylo Sdružení VMO Dobrovského B ( OHL ŽS, a.s., Subterra a.s. a METROSTAV a.s.) Dva dvoupruhové tunelové tubusy o délce 1258 m (1060 m) a 1237 m (1019 m) Zahájení ražby – leden 2008 Prorážka – březen 2010 Zprovoznění – srpen 2012 Cena stavby „Silnice I/42, VMO Dobrovského B“ – cca 8,3 mld Kč bez DPH


Betonárny

Beton byl na stavbu tunelu Dobrovského dodáván ze tří betonáren společnosti TBG BETONMIX a.s. Brno – Bosonohy

Brno - Královo Pole

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Brno - Černovice


Stříkaný beton Stříkání mokrou cestou, dlouhá zpracovatelnost Použitý beton C 20/25 J2 Dmax=8 mm S4 Cl0,2 CEM I 42,5 R Mokrá, přísady Sika

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro protiklenbu Beton C 30/37 XA1 S4 Dmax=16mm Cl0,2 Masivní konstrukce, čerpatelný beton CEM III/A 32,5 R – svc Mokrá, přísady Sika

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro definitivní ostění a mezistrop Beton C 30/37 XF2 S5 Dmax=16mm Cl0,2 Požárně odolný beton, čerpatelný beton, odbednění po 16 hodinách CEM I 42,5 R Mokrá, přísady Sika, PP vlákna Na vývoji složení betonu spolupracovali firmy Subterra a.s. BETOTECH, s.r.o. a Sika CZ, s.r.o. a

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro definitivní ostění a mezistrop Požární odolnost betonu Rozměry normového vzorku pro zkoušku je 3,3m x 3m x 0,5m Průběh teploty v betonu se měří v hloubce 50mm, 100mm a 150mm od líce vzorku V hloubce, kde je umístěna hlavní nosná výztuž nesmí teplota překročit 360 oC po dobu 180 minut Ověření požární odolnosti provedla firma K.B.K. Fire, s.r.o. ve zkušebně PAVUS, a.s. Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro definitivní ostění a mezistrop Vývoj betonu Pro ověření, zda je nutné do betonu použít polypropylenová a případně jaký druh byly zhotoveny 4 vzorky betonu

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro definitivní ostění a mezistrop Tyto vzorky betonu byly podrobeny zkoušce požární odolnosti a následně bylo vybráno optimální složení betonu

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Beton pro definitivní ostění a mezistrop 1100 oC

Beton bez PP vláken

Potvrdilo se, že polypropylenová vlákna určitého druhu a v určitém množství zlepšují požární odolnost betonu Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Beton s PP vlákny


Beton pro definitivní ostění a mezistrop Potvrdilo se, že polypropylenová vlákna určitého druhu a v určitém množství zlepšují požární odolnost betonu Po provedení zkoušky požární odolnosti betonu na těchto malých vzorcích bylo zvoleno optimální složení betonu pro zhotovení velkého vzorku pro normovou zkoušku

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Vozovkový beton Beton CB I - C 30/37 XF4 S1 Dmax=22mm podle ČSN EN 13877-1 Beton přepravován sklápěcími vozy a zpracován finišerem CEM I 42,5 R-sc Mokrá, přísady MC Bauchemie Prováděcí firma Skanska a.s.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Děkuji za pozornost

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Zdroj fotografií : DENÍK/ DrahomírStulír

Beton pro tunel Dobrovského.pdf