Page 1

KAMENIVO PRO DOPRAVNÍ STAVBY Martin Netoušek / Václav Bližkovský Českomoravský štěrk a.s. / Betotech s.r.o.

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013


Obsah

    

Legislativa Normy na kamenivo Dokumentace ke kamenivu Výroba kameniva Typy dopravních staveb


Normy na kamenivo  ČSN EN 12620 – Kamenivo do betonu  ČSN EN 13139 – Kamenivo pro malty  ČSN EN 13043 – Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy

pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

 ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi

stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

 ČSN EN 13450 – Kamenivo pro kolejové lože  ČSN EN 13383 – Kámen pro vodní stavby


Dokumentace ke kamenivu  Certifikát SŘV  Vstupní zkouška typu (ITT) – povinná na začátku výroby a při významné změně technologie výroby nebo suroviny

 ES Prohlášení o shodě (do 30.6.2013)  Prohlášení o vlastnostech (od 1.7.2013)  Značení CE  Další dokumentované vlastnosti

– alkálie – radioaktivita – dohled nad SŘV


Výroba kameniva – kamenolom


Kamenivo pro silniční stavby

CB kryt – frakce 0/4, 4/8, 8/16, 11/22 mm

ŠD 0/32 Kamenivo dle TP, ZTP,…

MZK 0/32


Mgr. Martin Netoušek, Českomoravský štěrk a.s. E-mail: martin.netousek@cmsterk.cz RNDr. Václav Blížkovský, Betotech s.r.o. E-mail: vaclav.blizkovsky@betotech.cz

Moderní trendy v betonu II. – Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013

Kamenivo pro dopravní stavby.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you