Page 1

Sika CZ s.r.o.

BU CONTRACTORS

Sanace průsaků a poruch bílých van


Sika CZ s.r.o.

BU CONTRACTORS

Poruchy těsnících pásů - montážní Nedostatečné zvibrování

Perforace hřebíky

Naříznutí/nastřižení pasů

Utopení pasů

Ohnutí žeber


Sika CZ s.r.o.

BU CONTRACTORS

Trhliny v betonu Trhliny jsou přirozeným jevem vyztužené betonové konstrukce. - problémy s průnikem vody

Tahová síla / plochu

> napětí betonu v tahu 

trhlina


Sika CZ s.r.o.

BU CONTRACTORS

Systém opravy trhlin a pracovních spár Výhoda systému: cílená opravitelnost Nutnost provedení diagnostiky, stanovení příčin, lokalizace

Rozbor : -Důvody vzniku (povrchové, smršťovací…..) -Různé druhy (šíře, hloubka, pohyby) -Voda ? (suché, mokré, tlak vody…)

Sanace trhlin: -

Analýza stavu trhlin Volba správné technologie Volba materiálu a vybavení Správný postup – step by step CE Marking


Sika CZ s.r.o.

BU CONTRACTORS

Přehled používaných Sika pryskyřic Stav vlhkosti / průniku vody

Cílový stav

Suché & mokré

Uzavření

Sika Injection-201CE /203 Sikadur-52 Sika Injection-451

Zvodotěsnění

Tekoucí voda “netlaková”

“pod tlakem”

Sika Injection-101 Sika Injection-201CE/203 Sika Injection-201CE/203

Sika InjectoCem-190

Statická oprava

Sikadur-52 Sika Injection-451 Sika InjectoCem-190

Flexibilní oprava

Sika Injection-201CE/203 Sika Injection-201CE/203

Není proveditelné

Není proveditelné

Sika Injection-101RC Sika Injection-201CE/203

Všechny tyto Sika injektážní materiály pro sanaci trhlin mohou být injektovány jednocestnými pumpami.


BU CONTRACTORS

Sika CZ s.r.o.

Děkuji za pozornost, rádi pomůžeme řešit vaše požadavky… Kontakt: Ing. Zdeněk Roska SIKA CZ s.r.o. roska.zdenek@cz.sika.com

2012_BU_SIKA_sanace průsaků.ppt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you