Page 1

Construction

Sika CZ s.r.o.

Těsnění spár a detailů „bílých van“ Sika – vedoucí světová síla v oblasti těsnění proti vodě Od roku 1910 se podílí na řešení vodotěsnosti významných staveb


Construction

Sika CZ s.r.o.

Těsnění spár a detailů v „Bílé vaně“ Těsnění prostupů a detailů

Těsnění pracovních a dilatačních spár

Injektáž tekoucích trhlin a spár


Construction

Sika CZ s.r.o.

Těsnící pásy – základní typy Dilatační spáry Vnitřní pásy

Pracovní spáry Vnitřní pásy

Speciální užití Povrchové pásy

Tvorba sekcí u foliových izolací

Povrchové pásy

Povrchové pásy

Povrchové pásy

Injektážní těsnící pás


Construction

Těsnící pásy

Sika CZ s.r.o.

Vnitřní těsnící pásy PVC Pronikání vody je zastaveno uvnitř betonové konstrukce - Nejspolehlivější systém pro dilatační i pracovní spáry - Flegmatické na vodu v době montáže - Když musí být těsnící systém chráněný přímému vodnímu tlaku (např. z důvodu očekávané abraze) - Nutno zohlednit při návrhu armatury Povrchové těsnící pásy PVC Pronikání vody je zastaveno na vnější straně betonové konstrukce - Když výztuž nedovoluje použít vnitřní pásy - Když směr tlaku vody nemůže poškodit těsnící pás - Když je vyloučena agresivita vně konstrukce (např. slaná voda nebo voda se sulfidy) - Když jsou vodotěsně oddělovány sektory konstrukce (tunel)


Construction

Sika CZ s.r.o.

Těsnící pásy – princip funkce Funkce těsnících pásů do dilatační spáry Hlavní funkce:

Kotvící část

Pohyblivá část

Kotvící část

Prodloužit cestu vodě prosakující betonem v konstrukci

Orientace dilatace

Kotvící část

Pohyblivá část

Kotvící část


Construction

Sika CZ s.r.o.

Děkuji za pozornost Kontakt: Ing. Zdeněk Roska SIKA CZ s.r.o. roska.zdenek@cz.sika.com

2012_BU__těsnění spár a detailů_Sika.ppt