Page 1

Značkové betony pro dům z nabídky ČMB EASYCRETE®

SYSTEMCRETE®

STEELCRETE®

FLOORCRETE®

COLORCRETE®

PERMACRETE®

Ing. Milada Mazurová, Ing.Robert Coufal,Ph.D. – TBG METROSTAV Ing. Vladimír Veselý - BETOTECH Seminář Beton University, Ostarva 18. 9. 2012


Obsah prezentace  Co jsou značkové betony  Chahrakteristika, použití, příklady


Co jsou značkové betony  Značkové betony jsou vždy betony dle

ČSN EN 206-1  Značkové betony mají vždy doplňkové, předem definované a garantované charakteristické vlastnosti (konzistence, maximální zrno, další technické charakteristiky)  Značkové betony jsou cíleně navrženy pro konkrétní konstrukční prvky stavby  Značkové betony mají registrovaný obchodní název


Co jsou značkové betony Proč značkové betony ?  Předem definované a garantované vlastnosti a definované použití usnadňují výběr a specifikaci  Chrakteristické vlastnosti usnadňují zpracování v konstrukci, zrychlují provádění konstrukcí a tím přispívají k úspoře nákladů na provádění stavby  Snižují riziko nesprávné volby betonu  Jsou dostupné v celé ČR na betonárnách


Easycrete®  Beton dle ČSN EN 206-1  Lehce zhutnitelný a samozhutnitelný

betob ulehčující práci na stavbě při jeho ukládání  Beton umožňující betonovat hustě vyztužené stavební konstrukce  Beton zrychlující postup prací a šetřící náklady na výstavbu


Easycrete® - specifika  Maximální velikost zrna je 16 mm ( lepší

probetonování detailů a hustě vyztužených konstrukcí)  Vyšší podíl jemných částic – vždy se používají příměsi ( vysoká odolnost proti průsaku tlakovou vodou, vysoká kvalita povrchu)  Konzistence se měří vždy metodou rozlití kužele


Easycrete速 - varianty


Easycrete® - varianty  Easycrete® F – hutní se běžnými způsoby (

ponorný vibrátor ..) avšak nevyžaduje vysokou intenzitu hutnění jako betony nižších konzistencí  Easycrete® SF - velmi se blíží samozhutnitelnému betonu, téměř se nehutní, povrch lze upravit rozvlněním jako u litých potěrů  Easycrete® SV - nehutní se


Použití betonů EASYCRETE® Easycrete® F

Easycrete® SF

Easycrete® SV

bytové stavby

průmyslové stavby

základové desky

sloupy

stropy

stěny

veškeré stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí (např. tenké sloupy nebo stěny)

průmyslové podlahy

vodotěsné stavební konstrukce (např. bílé vany, základové desky)

drátkobeton


Easycrete® - použití Milánské stěny


Easycrete® - použití Silně vyztužené konstrukce opěr a pilířů Nové spojení Praha - Estakáda Masarykovo nádraží


Easycrete® - použití Radiála Vysočanská


Easycrete® - použití Tunel Dobrovského


Easycrete® - použití Národní technická knihovna


Easycrete® - použití RD – strop přístavby


Easycrete® - použití Stěna oplocení věznice – pohledový beton


Easycrete® - použití Zvonice kostela – pohledový beton


SYSTEMCRETE® - specifika, varianty  Beton dle ČSN EN 206-1  Beton určený pro uložení do systémů

ztraceného bednění  Konzistence 100 mm sednutí  Čerpatelný beton Beton

Pevn. třída

Specifikace stupeň Cl Dmax předepsaná doplňující vlivu konzistence požadaky prostředí (sednutí kužele)

SYSTEMCRETE W

C16/20

XO

0

22 100+20 mm čerpatelný

SYSTEMCRETE WS

C20/25

XO

0

16 100+20 mm čerpatelný

SYSTEMCRETE S

C16/20

XO

0

16 100+20 mm čerpatelný

Poznámka : 1) Pevnostní třída dle statického výpočtu

Použití pro konstrukce svislé nosné svislé nosné stropy konstrukce konstrukce nevyztužené vyztužené (přízemní domy) (vícepodlažní domy) X X

X1) X1)


SYSTEMCRETE® - použití

M C R ET E

S

S

SYSTEMCRETE WS

SY ST E

S Y S

M E T

E T E R C

W

SYSTEMCRETE W SYSTEMCRETE W


SYSTEMCRETE® - typické použití


Systémové bednění – realizace atypického řešení


Systémové bednění – realizace atypického řešení

20. NP

10. NP


STEELCRETE® a FLOORCRETE® - specifika

vláknobeton : beton dle ČSN EN 206-1, jehož základní struktura je doplněna vlákny, která mohou být libovolného původu (materiálu), tvarů a rozměru. Vlákna musí tvořit v objemové jednotce vláknobetonu takový podíl (objemový stupeň ztužení vlákny), aby vznikl homogenní vláknobeton, který umožní zlepšit alespoň některou z fyzikálně mechanických vlastností původního betonu.


STEELCRETE® a FLOORCRETE® - specifika  STEELCRETE®  FLOORCRETE® typový drátkobeton : drátkobeton beton, pro který se zaručeným obsahem jsou výrobci vláken: beton dle ČSN specifikovány EN 206-1, jehož základní požadované vlastnosti a struktura je doplněna doplňující charakteristiky vlákny, která mohou být betonu a výrobce libovolného původu zodpovídá za dodání (materiálu), tvarů a betonu vyhovujícího rozměru a jejichž obsah požadovaným (dávka) v betonu je vlastnostem a zaručen(a). doplňujícím charakteristikám.


Co jsou STEELCRETE® a FLOORCRETE®  STEELCRETE®

 FLOORCRETE®

 Statik navrhne požadované

 Projektant nebo zhotovitel

charakteristiky podlahy zadá parametry podloží a zatížení (dopravou,  Technolog betonárny vybere stále zatížení – regály..) vhodný typový STEELCRETE  Statik stanový požadovaný  V případě, že není k dispozici, typový beton, určí vhodný typ navrhne složení včetně typu a vláken a jejich množství množství vláken a provede  Betonárna dodává beton potřebné testy předepsaného složení včetně  Betonárna dodává typový drátků a zajišťuje kontrolu STEELCRETE s garantovanými parametrů betonu a obsahu parametry a zajistí jejich drátků ověření předepsanými zkouškami


Použití STEELCRETE® a FLOORCRETE®  STEELCRETE®

 FLOORCRETE®

 Částečná nebo úplná

 Průmyslové podlahy na

náhrada klasické betonářské výztuže v konstrukčních prvcích  Základy, základové desky  Podlahy a stěny suterénů budov – „bílé vany“  Průmyslové podlahy extrémně namáhané

únosném podloží zatížené běžným provozem


Použití

STEELCRETE®


Použití STEELCRETE®  Příprava základové desky na betonáž je stejná jako při použití

klasické betonové směsi a ocelové výztuže.


Použití

STEELCRETE®

 Spodní patro rodinného domu – Zahořany  STEELCRETE byl použit pro konstrukci „bílé vany“


Použití FLOORCRETE® Podlahy v halách


Použití FLOORCRETE® Rekonstrukce


COLORCRETE®  Colorcrete je beton dle ČSN EN 206-1 s

obsahem barevných pigmentů  Jedná se o beton barvený ve hmotě, vyráběný na betonárnách od velmi hustých konzistencí až po konzistence samozhutnitelné  Používá se jako pohledový – architektonický beton v interierech i exterierech


COLORCRETE速


PERMACRETE® - beton pro vodonepropustné konstrukce

 PERMACRETE®


Permacrete® - základní typy specifikované dle 206-1/Z3 PERMACRETE - sortiment kód

Pevnostní třída

PC320.22

X

XC

XD

XF

XA

max.

0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 konzistence

průsak

C25/30

x x x x x x x

x

x x

SF1

35 mm

PC380.22

C30/37

x x x x x x x

x

x x

SF1

35 mm

PC520.22

C40/50

x x x x x x x x x

x x x

SF1

20 mm

 Uvedené typy jsou pouze základním sortimentem  Další varianty lze připravit na vyžádání  Dmax 22 mm nebo 16 mm  Vyráběno dle ČSN EN 206-1/Z3 (CZ, F.1)  Maximální obsah chloridů Cl 0,20  Do všech variant lze použít rozptýlenou výztuž (drátky)


PODPORA  Zavolat na betonárnu  http://www.transportbeton.cz/betonarny  Ilustrační řezy projektů staveb –

http://www.transportbeton.cz/uzitecneinformace/ilustracni-vzory-projektustaveb.html


Kde se dají značkové betony koupit ?


Děkuji Vám za pozornost… Kontakt: Ing. Milada Mazurová TBG METROSTAV milada.mazurova@tbg-beton.cz Ing. Robert Coufal, Ph.D. TBG METROSTAV robert.coufal@tbg-beton.cz Ing. Vladimír Veselý BETOTECH vladimir.vesely@tbg-beton.cz

2012_BU_Značkové betony pro dum_ČMB.ppt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you