Page 1

STEELCRETE® Kontrola a zkoušení Ing. Stanislav Smiřinský 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Obsah prezentace  Pojem STEELCRETE  Hodnocení shody  Kontrolní zkoušky v čerstvém stavu  Stanovení pevnostních charakteristik  Další rozvoj STEELCRETU

Slide 2 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Hodnocení shody STEELCRETE PN ČMB 01-2008 Vláknobeton (FC) - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  Hodnocení shody podle ČSN EN 206-1 čl.10 – Průkazní a kontrolní zkoušky – četnost a druhy zk. – Certifikace řízení výroby podle ČSN EN 206-1 čl.9 – Kontroly shody podle ČSN EN 206-1 čl.8

Slide 3 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Stanovení pevnostních charakteristik Průkazní zkoušky

Kontrolní zkoušky

Pevnost v tlaku na krychlích – Pevnostní třída v tlaku

 Pevnost v tahu za ohybu – Pevnostní třídy v tahu na mezi vzniku makrotrhliny – Pevnostní třídy v reziduálním tahu po vzniku makrotrhliny  Příčný tah na válcích – Lze orientačně stanovit pevnostní třídu v dostředném tahu  Statický modul pružnosti Slide 4 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Kontrolní zkoušky STEELCRETE Konzistence je vyjádřena stupněm rozlití – běžně vyráběné ve stupních F1 – F4

Četnost vždy při zahájení výroby V průběhu výroby - při pochybnosti

Slide 5 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Kontrolní zkoušky STEELCRETE  Objemová hmotnost  Obsah vzduchu

Slide 6 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Kontrolní zkoušky STEELCRETE  Kontrola homogenity vláknobetonu – Vizuální kontrola promísení  Kontrola hmotnosti drátků v objemu

vzorku vláknobetonu – Stanovení je prováděno pomocí Profometru

Slide 7 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Pevnost v tahu za ohybu

Slide 8 5. Seminář Beton University, Plzeň, 14. 10. 2010


Děkuji Vám za pozornost a přeji příjemný dnešní den

Kontakt: Ing. Stanislav Smiřinský BETOTECH s.r.o. stanislav.smirinsky@betotech.cz

6_BU2010_STEELCRETE_kontrola_zkouseni_Stanislav_Smirinsky.ppt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you