Page 5

Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – SYSTEMCRETE®

X0

1 970

2 384 100 + 20 mm

22

Cl 0,2 S

28

CEM II 32,5

Svislé nosné konstrukce vyztužené (vícepodlažní domy); Stropy3)

SYSTEMCRETE WS

C 20/25

X0, XC1

2 150

2 602 100 + 20 mm

16

Cl 0,2 S

28

CEM II 32,5

čerpatelný

Stropy3)

SYSTEMCRETE S

C 16/20

X0

2 050

2 481 100 + 20 mm

16

Cl 0,2 S

28

CEM II 32,5

čerpatelný

doplňující požadavky

C 16/20

Poznámky : 1) Dmax - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) Pevnostní třída se stanoví podle statického výpočtu Uvedené druhy jsou pouze základním sortimentem. Další řada je možná dle požadavků stavby. Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.2 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.1 je nutné předem projednat s obchodníkem.

Katalog – kamenivo frakce

druh

0/4

cena Kč/t bez DPH

s DPH

Čavyně

372

450

0/4

Zálezlice

292

353

4/8

Kaznějov

292

353

8/16

Holý Vrch

339

410

11/22

Holý Vrch

339

410

Recyklát z výroby

145

175

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

Českomoravský beton, a.s. K Podlesí 598, 261 01 Příbram E-mail: pribram@cmbeton.cz

Ceníkový list 2013/05 platí od: 1. 1. 2013

čerpatelný

cement

SYSTEMCRETE W

nárůst pevnosti2)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

max. obsah chloridů v %

bez DPH

předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)

stupeň vlivu prostředí

Svislé nosné konstrukce nevyztužené (přízemní domy)

oblast použití

s DPH

označení

pevnostní třída

cena Kč/m3

Dmax (max. velikost zrna)1)

Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné do ztraceného bednění

Příbram_novy.pdf