Page 1

CENÍK Transportbetonu a značkových produktů PRO DROBNÉ STAVEBNÍKY 2013 provoz Humpolec

Českomoravský beton, a. s.

Dispečink, objednávky

Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272

Mobil: 606 639 870 Tel./fax: 565 533 238

Provoz Humpolec

Vedoucí provozu

Okružní 634, 396 01 Humpolec E-mail: humpolec@cmbeton.cz

Tomáš Klusáček Mobil: 724 953 659 E-mail: tomas.klusacek@cmbeton.cz

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Rodinné domy

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

C-/5

X0

1 500 1 815

S1

22

pomalý

28

C-/7,5

X0

1 570 1 900

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 630 1 972

S1

22

pomalý

28

C8/10

X0

1 660 2 009

S3

22

pomalý

28

C12/15

X0

1 640 1 984

S1

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 670 2 021

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 670 2 021

S3

22

pomalý

90

C12/15

X0

1 870 2 263

S3

22

střední

28

neizolované základové pasy v zámrzné hloubce, základy pod plot, venkovní plochy

C25/30

XF1

2 150 2 602

S3

22

pomalý

90

XC4, XF1

2 510 3 037

F6

16

střední

28

vyztužený základový pas v nezámrzné hloubce, izolovaná betonová suterenní stěna

C16/20

XC1-2

1 960 2 372

S3

22

střední

28

C16/20

XC1-2

1 880 2 275

S3

22

střední

90

vnitřní nosná betonová stěna

C16/20

XC1-2

1 960 2 372

S3

22

střední

28

C20/25

XC1-2

2 140 2 589

S3

22

střední

28

EASYCRETE SF C20/25

XC1-2

2 250 2 723

F6

16

střední

28

C25/30

XC4, XF1

2 410 2 916

S3

22

střední

28

STEELCRETE C25/30 (30kg drátků)

podkladní a vyrovnávací vrstvy

nevyztužené konstrukce bez vlivu okolního prostředí

desky mezi základovými pasy, základy malých přízemních objektů (garáž apod.)

základové pasy v nezámrzné hloubce bez vlivu zemní vlhkosti

nevyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

vyztužené konstrukce s vlivem okolního prostředí

stropní deska

základová deska vyztužená, vnější betonová stěna, vnější schodiště nevyztužené stěny

betony do systémového bednění (např. Velox, Durisol) stropy, vyztužené stěny Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

třída

EASYCRETE SF C25/30

s DPH

pevnostní

cena Kč/m3

bez DPH

konstrukce

stupeň vlivu prostředí

oblast použití příklady konstrukcí

stupeň konzistence

Betony pro stavbu rodinného domu

XC4, XF1

3 240 3 920

S3

22

střední

28

SYSTEMCRETE W C16/20

X0

1 970 2 384

100 mm sednutí

22

střední

28

SYSTEMCRETE WS C20/25

X0

2 150 2 602

100 mm sednutí

16

střední

28

SYSTEMCRETE S C16/20

X0

2 050 2 481

100 mm sednutí

16

střední

28


Cementové malty a zavlhlé potěry

požadavek na zvláštní mechanické vlastnosti (např. pevnost v tahu za ohybu, obrusnost apod.)

Dmax (max. velikost zrna)1)

dlažby, obrubníků a jiných konstrukcí, a na něž není kladen

stupeň konzistence

podkladní nebo vyrovnávací vrstvy, nebo jako lože pro ukládání

s DPH

použití

2 166 2 251 2 275 2 360 2 384 2 577 2 541 2 831 2 686 2 952 2 831 3 061

C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3 C1 S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

bez DPH

název pevnostní třída

cena Kč/m3

MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30

1 790 1 860 1 880 1 950 1 970 2 130 2 100 2 340 2 220 2 440 2 340 2 530

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva

Čerstvé maltové směsi pro zdění MALMIX

cena Kč/m3

malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi bez s DPH DPH

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 990 2 408

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

2 190 2 650

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Lité směsi pro podlahy

litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu 2 (N/mm )

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné ANHYMENT AE 20 Anhydritový litý potěr 2 649* 4 900 5 929 podlahové podkladní vrstvy ANHYMENT AE 25 Anhydritový litý potěr 2 757* 5 100 6 171 v suchých místnostech ANHYMENT AE 30 Anhydritový litý potěr 2 859* 5 290 6 401

litý cementový potěr

použití/konstrukce vytápěné nebo nevytápěné podlahové podkladní vrstvy v suchých i mokrých místnostech

název

cena Kč/t

cena Kč/m3

bez DPH

bez s DPH DPH

druh směsi

>4 >5 >5

2 100 2 100 2 100

pevnost v tahu objemová hmotnost za v kg/m3 ohybu (N/mm2)

CEMFLOW CF 20 Cementový litý potěr 2 697* 4 990 6 038

>4

2 100

CEMFLOW CF 25 Cementový litý potěr 2 784* 5 150 6 232

>5

2 100

CEMFLOW CF 30 Cementový litý potěr 2 892* 5 350 6 474

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85. Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.


Cena dopravy

Je stanovena tak, že staveništi je na základě vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny přiřazena dopravní zóna. Ceny uvedené v ceníku jsou platné v betonárně.

Doprava betonu dle zón MIX nad 3 m3

doprava betonu dle zón

cena bez DPH/m3

s DPH/m3

1 2 3 4 5 6 atd. + 5 km

120 200 280 350 420 490 70

145 242 339 424 508 593 85

za cenu jednu otoč autodomíchávače

Pozn.: Zóny jsou počítány po 5-ti km vzdálenosti vzdušnou čarou od betonárny/provozu ČMB

cena Kč/zóna cena Kč/zóna bez DPH s DPH

0,5 - 1,00 m3

255

309

1,10 - 2,00 m

170

206

2,10 - 3,00 m3

85

103

3,10 m3 a více

0

0

3

Zvláštní služby a příplatky

Vykládka na stavbě

kód

První čtvrthodina je zdarma; druhá započatá čtvrt-hodina je za 70 Kč (bez DPH); třetí započatá čtvrthodina je za 280 Kč (bez DPH); čtvrtá započatá čtvrthodina je za 490 Kč (bez DPH); každá další započatá čtvrthodina je za 210 Kč (bez DPH).

název

cena bez DPH

cena s DPH

1

Práce po 16 hod.

60

73

Kč/m³

2

Práce v sobotu, v neděli a ve svátek

110

133

Kč/m³

3

Zimní příplatek od 15.11. do 15.3.

110

133

Kč/m³

4

Recyklace betonu

500

605

Kč/m³

5

Laboratoř KP28 dní

500

605

Kč/vzorek

6

Použití CEM I 42,5 R

120

145

Kč/m³

7

Kamenivo do 16 mm

80

97

Kč/m³

8

Smluvní parametr V4

90

109

Kč/m³

9

Smluvní parametr V8

180

218

Kč/m³

10

Prostoj

70

85

Kč/m³

www.transportbeton.cz www.lite-smesi.cz www.cmbeton.cz

Příplatky za zónu při nevytížení mixu

Vykládka betonu Do 60 min

Do 15 min

490 Kč bez DPH (593 Kč s DPH)

zdarma

280 Kč bez DPH (339 Kč s DPH)

70 Kč bez DPH (85 Kč s DPH)

Do 45 min Do 30 min Pronájem čerpadel betonu Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz. samostatný ceník.

Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do  12 hodin dne předcházejícího dodávce. Kompletní znění Všeobecných obchodních a platebních podmínek najdete na www.transportbeton.cz.

Humpolec_A5_Z13.pdf  
Humpolec_A5_Z13.pdf