Page 1

Katalog Transportbetonu a značkových produktů Ceník 2013 Provoz Třebíč Provoz Moravské Budějovice

TBG VYSOČINA s.r.o.

Provoz Třebíč

Žďárského 200, 674 01 Kožichovice IČ: 25325931, DIČ: CZ25325931

Žďárského 200, 674 01 Kožichovice E-mail: nada.fialova@tbgvysocina.cz E-mail: trebic@tbgvysocina.cz

Výkonný ředitel Zdeněk Hambálek Tel.: 568 848 809, fax: 568 848 839 Mobil: 602 562 544 E-mail: zdenek.hambalek@tbgvysocina.cz

Smluvní technolog provozů Ing. Oldřich Žalud Tel.: 547 427 560, mobil: 602 732 709 E-mail: oldrich.zalud@betotech.cz

Dispečink, objednávky Tel.: 568 848 809, mobil: 724 533 085 Vedoucí provozu Naděžda Fialová, mobil: 724 247 729

Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124 676 02 Moravské Budějovice E-mail: ales.fiala@tbgvysocina.cz E-mail: moravskebudejovice@tbgvysocina.cz Dispečink, objednávky Tel.: 568 422 811, fax: 568 422 828 mobil: 724 533 104 Vedoucí provozu Aleš Fiala, mobil: 606 745 692

Platí od 1. 1. 2013

www.transportbeton.cz


Katalog produktů – Ceník 2013

max. v/c

0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

příměs-typ4)

16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16.22 16 16

přísada-typ3)

S1 S2,S3 S1 S2,S3 S1 S2,S3 S1 S2,S3 S1 S2,S3 S2,S3 S2,S3 S1 S2,S3 S2,S3 S2,S3 S1 S2,S3 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 S3,S4 F6,F7 F6,F7

cement

Dmax (max. velikost zrna)1)

1 652 1 767 1 730 1 833 1 809 1 924 1 960 2 051 2 021 2 178 2 263 2 275 2 178 2 287 2 317 2 390 2 323 2 402 2 444 2 505 2 807 3 037 2 686 2 698 2 735 2 795 3 152 2 910 2 965 3 049 3 231 3 013 3 061 3 134 3 303 3 079 3 128 3 207 3 370 3 624 3 787

fck, cube - krychelná pevnost po dnech

stupeň konzistence

1 365 1 460 1 430 1 515 1 495 1 590 1 620 1 695 1 670 1 800 1 870 1 880 1 800 1 890 1 915 1 975 1 920 1 985 2 020 2 070 2 320 2 510 2 220 2 230 2 260 2 310 2 605 2 405 2 450 2 520 2 670 2 490 2 530 2 590 2 730 2 545 2 585 2 650 2 785 2 995 3 130

nárůst pevnosti2)

s DPH

vnější a vnitřní nosné konstrukce, stěny, stropy, sloupy a základy

X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0,XC1 X0,XC1-2 X0,XC1 X0,XC1 X0,XC1-2 X0,XC1-3 X0,XC1-2 X0,XC1-2 X0,XC1-3,XD1,XA1 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1-3 C) X0,XC1-3 X0,XC1-3,XD1,XA1 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4 C) X0,XC1-4,XD1-2,XA1 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-3 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-3 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-3 X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1-4 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C) X0,XC1-4,XD1-3,XA1-3,XF1 C)

bez DPH

podklady, vrstvy a výplně

C-/5 C-/5 C-/7,5 C-/7,5 C 8/10 C 8/10 C 12/15 B) C 12/15 B) C 16/20 B) C 16/20 B) C 16/20 C 16/20 C 20/25 B) C 20/25 B) C 20/25 C 20/25 C 25/30 B) C 25/30 B) C 25/30 B) C 25/30 C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37 B) C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 35/45 B) C 35/45 C 35/45 C 35/45 C 40/50 C 40/50 C 40/50 C 40/50 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 55/67 C 70/85

stupeň vlivu prostředí

oblast použití/ příklady konstrukcí

pevnostní třída

cena Kč/m3

max. obsah chloridů

Katalog nabízených betonů dle ČSN EN 206-1

P P P P P P P P P P S S S S S S S S S S S S S R R S R R R S R R R S R R R S R R R

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM III/B 32,5 N - sv CEM I 42,5 R CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM III/B 32,5 N - sv CEM I 42,5 R CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM III/B 32,5 N - sv CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM III/B 32,5 N - sv CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM III/B 32,5 N - sv CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R CEM I 42,5 R

P P P P P P P P P P P E E E E,L E,L P E E E,L E,L E E E,L E,L E E E,L E,L E E E,L E,L E,Z E,Z

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II -

0.65 0.60 0.65 0.65 0.60 0.55 0.60 0.60 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.45 0.45 0.45 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.2 je nutné předem projednat s obchodníkem. A) - CEM II/B-S 32,5 R nebo CEM III/A 32,5 R - svc B) - Tuto pevnostní třídu možno objednat s garantovanou pevností betonu v tlaku po 90 dnech se slevou 40,- Kč/m3 C) - Beton není určen do agresivního chemického prostředí XA2 a XA3, kde agresivita je vyvolána SO3

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/02 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – EASYCRETE®

bez DPH

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

max. obsah chloridů

nárůst pevnosti2)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

betony dle ČSN EN 206-1, velmi lehce zpracovatelné

EASYCRETE F

C 16/20

X0, XC1-2

1 860

2 251

F5

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.6

EASYCRETE F

C 20/25

X0, XC1-3

2 035

2 462

F5

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

EASYCRETE F

C 25/30

X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1

2 110

2 553

F5

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

EASYCRETE F

C 30/37

X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1

2 290

2 771

F5

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

označení

pevnostní třída

cena Kč/m3

stupeň vlivu prostředí

EASYCRETE F - lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF - velmi lehce zpracovatelné betony

EASYCRETE SF

C 20/25

X0, XC1-3

2 065

2 499

F6

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

EASYCRETE SF

C 25/30

X0, XC1-3, XD1, XF1

2 140

2 589

F6

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

EASYCRETE SF

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1

2 320

2 807

F6

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.5

EASYCRETE SF

C 35/45

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1

2 465

2 983

F6

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.5

EASYCRETE SV - samozhutnitelné betony

EASYCRETE SV

C 25/30

X0, XC1-3, XD1, XF1

2 170

2 626 F7(SCC)

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.55

EASYCRETE SV

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1

2 350

2 844 F7(SCC)

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.5

EASYCRETE SV

C 35/45

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1

2 495

3 019 F7(SCC)

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.5

EASYCRETE SV

C 40/50

X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1

2 550

3 086 F7(SCC)

16

Cl 0,4

S

28

I nebo II nebo III A)

E

I nebo II

0.5

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací (stanoveno při podmínkách 20°C) 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs SCC – samozhutnitelný beton Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.2 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/03 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – STEELCRETE®

max. v/c

obsah ocelových vláken v kg/m3

pevnostní třída v tahu na mezi vzniku makrotrhliny

pevnostní třída v reziduálním tahu za ohybu na mezi vzniku makrotrhliny

S4

16.22 Cl0,4

S

28

I nebo II E nebo S

II

0.65

20

-

-

C 25/30

X0, XC1-2

2 590

3 134

S4

16.22 Cl0,4

S

28

I nebo II E nebo S

II

0.60

20

-

-

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2

2 825

3 418

S4

16.22 Cl0,4

S

28

I nebo II E nebo S

II

0.50

20

-

-

cement

nárůst pevnosti2)

stupeň konzistence

s DPH

bez DPH

přísada-typ3)

3 007

stupeň vlivu prostředí

fck, cube krychelná pevnost po dnech

2 485

pevnostní třída

označení

max. obsah chloridů

X0, XC1

cena Kč/m3

Dmax (max. velikost zrna)1)

příměs-typ4)

Betony dle ČSN EN 206-1 a STO 060-028542, vyztužené ocelovými vlákny

STEELCRETE D - beton do základových desek a bílých van se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3 STEELCRETE D

C 20/25

STEELCRETE D STEELCRETE D

STEELCRETE W - konstrukční vláknobeton s definovanými mechanickými vlastnostmi STEELCRETE W

FC 27/30

X0, XC1-3, XD1

5 820

7 042

S4

16

Cl0,2

S

28

I

E,T,Z

II

0.55

45

3.2

0.80

STEELCRETE W

FC 33/37

X0, XC1-4, XD1-2

5 820

7 042

S4

16

Cl0,2

S

28

I

E,T,Z

II

0.50

75

3.2

0.80

Poznámky : 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnící; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.2 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken HE 75/50 včetně dávkování 30 Kč.

Katalog – FLOORCRETE®

fck, cube krychelná pevnost po dnech

cement

přísada-typ3)

příměs-typ4)

max. v/c

obsah ocelových vláken k kg/m3

2 555

3 092

S3

16.22 Cl 0,4

S

28

I nebo II

S

-

0.6

20

FLOORCRETE

C 25/30

X0, XC1-XC3

2 660

3 219

S3

16.22 Cl 0,4

S

28

I nebo II

S

-

0.55

20

FLOORCRETE

C 30/37

X0, XC1-XC4, XD1 -2, XA1

2 895

3 503

S3

16.22 Cl 0,4

S

28

I

S

-

0.5

20

s DPH

bez DPH

pevnostní třída

2)

X0, XC1-XC2

stupeň vlivu prostředí

max. obsah chloridů

C 20/25

označení

Dmax (max. velikost zrna)1)

FLOORCRETE

cena Kč/m3

stupeň konzistence

nárůst pevnosti

Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné pro podlahové konstrukce

FLOORCRETE - beton do průmyslových podlah se zaručeným obsahem vláken 20, 25 a 30 kg/m3

Poznámky : 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnící; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.2 je nutné předem projednat s obchodníkem. Další možné varianty po konzultaci s technologem a vedoucím provozu. K ceně se připočítává za každých 1 kg vláken HE 75/50 včetně dávkování 30 Kč.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/04 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – SYSTEMCRETE®

X0

1 880

2 275 100 + 20 mm

22

Cl 0,4 S

28

CEM I 42,5 R

Svislé nosné konstrukce vyztužené (vícepodlažní domy); Stropy3)

SYSTEMCRETE WS

C 20 / 25

X0

1 985

2 402 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

28

CEM I 42,5 R

čerpatelný

Stropy3)

SYSTEMCRETE S

C 16/20

X0

1 880

2 275 100 + 20 mm

16

Cl 0,4 S

28

CEM I 42,5 R

čerpatelný

doplňující požadavky

C 16/20

Poznámky : 1) Dmax - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) Pevnostní třída se stanoví podle statického výpočtu Uvedené druhy jsou pouze základním sortimentem. Další řada je možná dle požadavků stavby. Betony splňují mezní hodnoty dle ČSN EN 206-1 tabulka F.1 nebo F.3. V případě požadavku na parametry dle tabulky F.2 je nutné předem projednat s obchodníkem.

Katalog – kamenivo frakce

druh

0/2

cena Kč/t bez DPH

s DPH

těžené

232

281

0/4

těžené

232

281

4/8

drcené

340

411

8/16

drcené

290

351

11/22

drcené

290

351

Poznámka: Kamenivo dle ČSN 721511 cena za 1t na betonárně

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/05 platí od: 1. 1. 2013

čerpatelný

cement

SYSTEMCRETE W

nárůst pevnosti2)

fck, cube krychelná pevnost po dnech

max. obsah chloridů v %

bez DPH

předepsaná konzistence, sednutí kužele (Abrams)

stupeň vlivu prostředí

Svislé nosné konstrukce nevyztužené (přízemní domy)

oblast použití

s DPH

označení

pevnostní třída

cena Kč/m3

Dmax (max. velikost zrna)1)

Betony dle ČSN EN 206-1, vhodné do ztraceného bednění


Katalog produktů – Ceník 2013

směsi stmelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227-1

směsi stmelené cementem CBGM5)

vrstvy ze směsí spojených hydraulickými pojivy dle ČSN 73 6124-2 prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-1 prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-4 prolévané vrstvy dle ČSN 73 6127-4 nestmelené vrstvy dle ČSN 73 6126-1

S III S III S II SI KSC II KSC I VB I PB II PB I

mezerovitý beton - MCB

3 122 C30/37 XF4 S1,S2,S3 22 Cl 0,2 R 3 086 C30/37 XF4 S1,S2,S3 22 Cl 0,2 R 3 001 C25/30 XF1 S1,S2,S3 22 Cl 0,2 S 1 488 C0,4/0,5 16.22 16.22 1 513 C0,8/1 16.22 1 567 C1,5/2,0 16.22 1 627 C3/4 16.22 1 682 C5/6 16.22 1 694 C8/10 16.22 2 081 C12/16 16.22 2 142 C16/20 16.22 2 299 C20/26

1 640

1 984

-

-

-

16

1 948

-

-

-

4

-

1 930

-

-

-

-

materiál ze štěrku částečně vypl1 610 něného cementovou maltou - ŠCM materiál pro kamenivo spojené 1 595 popílkovou suspenzí - KAPS

přísada-druh3)

cement

nárůst pevnosti2)

max. obsah chloridů v %

Dmax (max. velikost zrna)1)

stupeň konzistence

stupeň vlivu prostředí

pevnostní třída

2 580 2 550 2 480 1 230 1 250 1 295 1 345 1 390 1 400 1 720 1 770 1 900

CEM I 42,5 E,L CEM I 42,5 E,L CEM I 42,5 E,L CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) -

max. v/c

CBI CBII CBIII

příměs-druh4)

cementobetonové kryty ČSN EN 13 877-1

s DPH

označení

- dle norem ČSN EN 13877-1, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2

cena Kč/m3

bez DPH

označení dle původních již neplatných norem ČSN 73 6124 a 73 6125 (pouze orientační srovnání)

Katalog – stavba vozovek

II II II II II II II II II

0.45 0.45 0.50 -

CEM I 42,5

-

-

-

-

CEM II nebo CEM III A)

-

II

-

-

-

CEM II nebo CEM III A)

-

II

-

VIBROCEM

1 670

2 021

-

-

-

4

-

-

CEM II nebo CEM III A)

P

II

-

mechanicky zpevněné kamenivo - MZK

1 150

1 392

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs

5) - dle ČSN 73 6124-1 Provádění a kontrola shody konstrukčních vrstev pozemních komunikací se může vyskytnout označení - SC - metoda přípravy a zrání zkušebního vzorku je v souladu s článkem 6.5.1 ČSN EN 14227-1 - obsah cementu ve směsi je minimálně dle požadavků tabulky ČSN EN 14227-1 a je stanoven zkouškami tak, aby výrobek splnil požadavek na pevnostní třídu - vlhkost směsi je stanovena v souladu s požadavky článku 6.3 ČSN EN 14227-1 - objemová hmotnost směsi je dána složením a je určena zkouškou dle ČSN EN 13286-2 A) - CEM II/B-S 32,5 R nebo CEM III/A 32,5 R - svc

1 525 1 597 1 670 1 779 1 779 1 857 1 869 1 984 1 972 2 063 2 021 2 099 2 178 2 275 2 347 2 287 2 414 2 493 2 408 2 529 2 656

S5 S5 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S1 S2, S3 S2, S3 S1 S2, S3 S2, S3 S1 S2, S3 S2, S3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

příměs-druh3)

1 260 1 320 1 380 1 470 1 470 1 535 1 545 1 640 1 630 1 705 1 670 1 735 1 800 1 880 1 940 1 890 1 995 2 060 1 990 2 090 2 195

přísada-druh2)

Dmax (max.

MC 1 MC 2 MC 5 MC 5 MC 7,5 MC 7,5 MC 10 MC 10 MC 12,5 MC 12,5 MC 15 MC 15 MC 20 MC 20 MC 20 MC 25 MC 25 MC 25 MC 30 MC 30 MC 30

název/

cement

stupeň konzistence

podkladní a vyrovnávací vrstvy

pevnostní třída

s DPH

oblast použití

bez DPH

cena Kč/m3

velikost zrna)1)

Katalog – cementové potěry MC - dle technické normy ČB MC 01 – 2006

CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM I 42,5 CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM I 42,5 CEM II nebo CEM III A) CEM II nebo CEM III A) CEM I 42,5

P P P P P P P P P P P P P

II II II II II II II II II II II II II II II II II II -

Poznámky:  1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací 3) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs A) - CEM II/B-S 32,5 R nebo CEM III/A 32,5 R - svc

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/06 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog – Vodostavební beton betony dle TN SVB ČR 01 - 2004 (STO ) - dle technické normy ČB MC 01 – 2006

označení

s DPH

stupeň konzistence

Dmax (max. velikost zrna)1)

nárůst pevnosti2)

cement

přísada-druh3)

příměs-druh4)

oblast použití

bez DPH

cena Kč/m3

B 12,5

1 555

1 882

S1

16, 22

P

CEM II nebo CEM III A)

P

II

B 12,5

1 630

1 972

S2,S3

16.22

P

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV4 B 15

1 810

2 190

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV4 B 20

1 830

2 214

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV8 B 20

1 915

2 317

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV4 T50 B 20

1 945

2 353

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P, L

-

HV8 T100 B 20

1 995

2 414

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P, L

-

HV8 B 25

1 915

2 317

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV4 T50 B 25

1 945

2 353

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P, L

-

HV8 T100 B 25

1 995

2 414

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P, L

-

HV8 B 30 B)

2 010

2 432

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P

II

HV8 T100 B 30

2 060

2 493

S2,S3

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

P, L

-

B 35 B)

2 195

2 656

S3,S4

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

E

II

HV8 B 35 B)

2 230

2 698

S3,S4

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

E,L

II

HV8 T100 B 35

2 260

2 735

S3,S4

16, 22

S

CEM II nebo CEM III A)

E,L

-

B 40

2 300

2 783

S3,S4

16, 22

R

CEM II nebo CEM III A)

E

II

vodostavební konstrukce

Poznámky: 1) Dmax – maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 2) R – rychlý; S – střední; P – pomalý; VP – velmi pomalý (stanoveno při podmínkách 20°C) 3) P – plastifikátor; S – superplastifikátor; E – polykarboxylát; L – provzdušňovač; Z – zpomalovač; U – urychlovač; D – těsnicí; T – stabilizační; N – napěňovací

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

4) I – téměř inertní příměs; II – latentně hydraulická příměs A) - CEM II/B-S 32,5 R nebo CEM III/A 32,5 R - svc B) - Tuto pevnostní třídu možno objednat s garantovanou pevností betonu v tlaku po 90 dnech se slevou 60 Kč/m3

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/07 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Katalog litých směsí – Anhyment® & Poriment® & Cemflow® cena Kč/t litá anhydritová směs na bázi síranu vápenatého dle ČSN EN 13813 litý anhydritový potěr

název

cena Kč/m3 s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v kg/m3

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu

Anhyment AE 20

Anhydritový litý potěr

2 373*

4 390

5 312

>4

2 100

Anhyment AE 25

Anhydritový litý potěr

2 486*

4 600

5 566

>5

2 100

Anhyment AE 30

Anhydritový litý potěr

2 589*

4 790

5 796

>5

2 100

Anhyment FE 20

Alfa sádrový litý potěr

2 805*

5 190

6 280

>4

2 100

Anhyment FE 30

Alfa sádrový litý potěr

2 968*

5 490

6 643

>5

2 100

objemová hmotnost v suchém stavu v kg/m3

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

název

cena Kč/m3 s DPH

druh směsi

oblast použití vyrovnávací vrstvy výplně hluchých míst

bez DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

Poriment P 400

Cementová litá pěna s polystyrenem

1 900

2 299

0,4

400

Poriment W 600

Cementová litá pěna tenkovrstvá

2 590

3 134

1,2

600

Poriment PS 500

Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon

2 1001)

2 1481)

0,5

500

Poriment WS 700

Cementová litá pěna sklon

2 7901)

3 2281)

2,0

700

s DPH

pevnost v tahu za ohybu (N/mm2)

objemová hmotnost v kg/m3

spádové vrstvy plochých střech

1) Cena bude upřesněna na základě konkrétní poptávky. Po dohodě s obchodním zástupcem je nutné specifikovat možnosti výroby v dané lokalitě. Ceny platí při odběru > 10 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

cena Kč/t litý cementový potěr

název

druh směsi

bez DPH bez DPH

oblast použití

potěr pro podlahové vytápění potěr pro roznášecí vrstvu připojený potěr potěr do vlhkého prostředí

cena Kč/m3

Cemflow CF 20

Cementový litý potěr

2 481*

4 590

5 554

>4

2 100

Cemflow CF 25

Cementový litý potěr

2 589*

4 790

5 796

>5

2 100

Cemflow CF 30

Cementový litý potěr

2 697*

4 990

6 038

>6

2 100

* Cena za tunu je přepočet za 1 tunu suché směsi. Koeficient přepočtu ceny = 1.85 Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy do 10 km. Ceny platí při odběru > 4 m3. Ceny jsou smluvní a při větších odběrech lze dohodnout individuální slevy.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/08 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Ceníková cena šnekového čerpadla Značkový produkt Typ čerpadla

ANHYMENT®

CEMFLOW®

PORIMENT®

Estrich Boy

Putzmeister

Aeronicer

490 Kč

490 Kč

490 Kč

19 Kč/km

19 Kč/km

19 Kč/km

250 Kč/15 min

300 Kč/15 min

350 Kč/15 min

50 Kč/m3

50 Kč/m3

50 Kč/m3

20 Kč/bm/den

20 Kč/bm/den

20 Kč/bm/den

Přístavné na betonárnu Přeprava z betonárny na stavbu a zpět Doba čerpadla na stavbě Přečerpané m3 Pronájem hadic, průměr 50 mm

Pozn.: Uvedené ceny jsou bez DPH S obchodním zástupcem je možné domluvit paušální cenu čerpadla na den. Dle požadavků zákazníka jsou naši pracovníci připraveni proškolit zpracování a ukládání materiálů s vystavením certifikace.

Katalog čerstvých maltových směsí – Malmix® cena Kč/m3

MALMIX malty pro zdění dle ČSN EN 998 - 2 malty pro vnější a vnitřní omítky dle ČSN EN 998 - 1

název

druh směsi

oblast použití vnitřní a vnější zdivo z běžných zdicích materiálů

bez DPH

s DPH

pevnost v tlaku (N/mm2)

doba zpracovatelnosti v hodinách

MALMIX MC 5

malta pro zdění

1 800

2 178

5

36

MALMIX MC 10

malta pro zdění

1 915

2 317

10

36

Poznámky: 10) pevnost v tlaku v N/mm2 11) pevnost v tahu za ohybu v N/mm2

Cena dopravy

Pronájem čerpadel betonu

Zóna je staveništi přiřazena na základě vzdušné vzdálenosti od betonárny.

Českomoravský beton disponuje čerpadly betonu s výškovým dosahem 26 – 58 m. Podmínky nasazení stroje – viz samostatný ceník.

vzdálenost staveniště od betonárny

cena za m3 za cestu na staveniště a zpět na betonárnu cena bez DPH Kč/m3

cenas DPH Kč/m3

Zvláštní služby, příplatky a slevy cena bez DPH

cena s DPH

1

do 4 km

125

151

kód

zóna

Doprava betonu dle zón

název

2

nad 4 do 7 km

175

212

1

likvidace zbytkového betonu

800

968

Kč/m³

3

nad 7 do 10 km

220

266

2

práce po 18 hod

70

85

Kč/m³

4

nad 10 do 15 km

280

339

3

práce v SO/NE

120

145

Kč/m³

5

nad 15 do 20 km

325

393

4

ohřev betonu

80

97

Kč/m³

6

nad 20 do 30 km

400

484

5

Dmax = 8 mm

50

61

Kč/m³

8

za každých 5 km navíc

55

67

6

zaručená 90-ti denní pevnost - sleva

- 40

-48

Kč/m³

Pozn.: Zóny jsou počítány dle vzdálenosti stavby od betonárny/provozu ČMB.

Cena dopravy zahrnuje nakládku na betonárně, dopravu na staveniště, vykládku v délce 30 minut a mytí vozu. Při překročení limitu 30 minut pro vykládku bude za každou započatou čtvrthodinu započítáno zdržné částkou 29,- Kč/přepravovaný m3 (uvedená cena je bez DPH). Dopravné i zdržné je účtováno jako minimální vytížení vozidla, tj. 4,5 m3 i při dodávce menšího množství dle přání odběratele. Příplatek za použití výpustné roury 17,- Kč/m3 (uvedená cena je bez DPH).

Modul pružnosti

V případě požadavku na zaručený statický modul pružnosti betonu musí být jeho hodnota specifikována objednatelem v souladu s ČSN EN 206-1, článek 6.3.3 alespoň 3 měsíce před požadovaným termínem dodávky betonu. K ceně betonu budou v tomto případě připočteny náklady na garanci tohoto dodatečného požadavku. www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/09 platí od: 1. 1. 2013


Všeobecné obchodní a platební podmínky 1./ Úvodní ustanovení 1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP ČMB) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku a určují část obsahu smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2./ Předmětem smluvního vztahu je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo k němu a závazek kupujícího zaplatit za to prodávajícímu kupní cenu. 1.3./ Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP ČMB. 2./ Smluvní vztahy Smluvním vztahem se rozumí kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která vzniká: 2.1./ Uzavřením písemné kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím 2.2./ Převzetím objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího 2.3./ Převzetím objednávky a dodáním objednaného zboží 3./ Předmět plnění 3.1./ Předmětem plnění je zejména zboží, kterým se rozumí čerstvý beton, (transportbeton), cementové malty nebo jiné směsi obsahující pojivo (cement, anhydrit apod.) vyráběné v souladu s platnými ČSN či jinými platnými technickými předpisy (stavebně technické osvědčení apod.). Odkaz na konkrétní technický předpis bude vždy specifikován v kupní smlouvě nebo v ceníku či nabídkovém listu. 3.2./ Předmětem plnění může být rovněž doprava, případně zajištění dopravy zboží z betonárny prodávajícího na místo určené kupujícím, včetně případného čerpání zboží, nebo jeho zajištění v místě plnění. 3.3./ Prodávající je připraven poskytnout kupujícímu i další služby spojené s dodávkami zboží. 3.4./ Seznam a přehled zboží a služeb poskytovaných prodávajícím je uveden v platných cenících či nabídkových listech prodávajícího. Jiný předmět plnění může být smluvně dohodnut. 3.5. Předmět plnění, jímž se rozumí výše uvedené zboží a/nebo související služby bude dále označován společně též jen jako „zboží“. 4. Uplatnění požadavku kupujícím 4.1./ Kupující je povinen při uzavírání kupní smlouvy jednoznačně definovat a specifikovat požadovaný předmět plnění co do druhu a množství a požadovaného termínu plnění. 4.2./ Kupující je povinen při objednávání jednotlivých konkrétních dodávek upřesnit zejména požadovaný druh a množství „zboží“, místo a čas plnění dodávky, způsob dopravy a údaj o tom, zda kupující požaduje poskytnutí i jiných souvisejících služeb (např. čerpání betonu, laboratoř apod.). 4.3./ Kupující je povinen prodávajícímu označit osoby, které jsou za něho oprávněny „zboží“ v místě plnění přebírat. Důsledky nesplnění této povinnosti jdou vždy k tíži kupujícího. V pochybnostech se vždy bude mít za to, že osoba objednávající a přejímající „zboží“ a toto za kupujícího potvrzující, byla osobou k tomu oprávněnou a zmocněnou. 4.4./ Kupující uplatňuje u prodávajícího požadavky na provedení konkrétních dodávek „zboží“ obvykle v časovém předstihu dvou pracovních dnů přede dnem požadované dodávky. 4.5./ Požaduje-li kupující dodání zboží včetně zajištění čerpání čerpadlem, musí u prodávajícího takový požadavek uplatnit vždy alespoň dva pracovní dny předem, a to zásadně písemně. 4.6./ Požadavky na podmínky, za nichž mají být dodávky „zboží“ provedeny, upřesňuje kupující nejlépe písemně prostřednictvím k tomu oprávněných osob přímo na betonárně prodávajícího, a to buď u vedoucího provozu, nebo u dispečera (míchače). 5. Provádění dodávek 5.1./ Provádění dodávek se uskutečňuje na základě smlouvy a v souladu s konkrétními požadavky (objednávkami) kupujícího potvrzenými prodávajícím. 5.2./ Konkrétní dodávky se provádějí požadovaným „zbožím“ v kvalitě, v množství, v čase a na místo přejímky určené kupujícím po potvrzení ze strany prodávajícího. 5.3./ Místem přejímky „zboží“ se rozumí: - Betonárna prodávajícího, pokud není výslovně ujednáno jiné místo, například stavba a v případě, že přepravu zboží z betonárny zajišťuje kupující. - Stavba, kterou výslovně ve smlouvě určí kupující. V tomto případě musí být rovněž určeny přejímací zkoušky a osoba/y, které je budou provádět. - Kupující je povinen určit místo přejímky „zboží“ zcela jasně, přesně a určitě. Pro posouzení kvality jsou rozhodující vlastnosti „zboží“ zjištěné v tomto místě. 5.4./ Plánované dodávky, tj. dodávky na základě požadavků (objednávek) kupujícího uplatněných v souladu s odst. 4.4 a 4.5 VOPP ČMB, mají vždy zásadně přednost před dodávkami neplánovanými. Neplánované dodávky budou uskutečněny podle volné kapacity prodávajícího. 5.5./ Dodávky „zboží“ mimo stanovenou obvyklou pracovní dobu prodávajícího je možné uskutečnit pouze po předchozí dohodě. 5.6./ Ke každé jednotlivé dodávce „zboží“ prodávající vystaví dodací list (nebo jiný obdobný doklad o dodání zboží, např. výkaz) (dále jen „dodací list“), který obsahuje nejméně označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství dodávaného „zboží“, datum uskutečnění dodávky, čas příjezdu mixu na místo plnění, čas odjezdu mixu z místa plnění a údaje dle normy či předpisu, v souladu s nímž se zboží dodává ( viz. odst. 3.1 VOPP ČMB.). 5.7./ Prodávající je povinen předat kupujícímu minimálně jeden výtisk potvrzeného dodacího listu. 5.8./ Kupující je povinen v místě plnění dodávky zajistit převzetí dodávky a potvrzení řádné a včasné dodávky „zboží“ podpisem oprávněné osoby (viz. odst. 4.3 VOPP ČMB) na dodacím listě. Potvrzením dodacího listu, nebude-li obsahovat výhrady kupujícího, se má za to, že dodávka byla provedena řádně a včas v souladu se smlouvou. 5.9./ Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu „zboží“ jeho dodáním na místo plnění určené dle potvrzeného požadavku. Dokladem o předání a převzetí „zboží“ je potvrzený dodací list. Předáním „zboží“ kupujícímu na něho přechází nebezpečí škody na „zboží“. 6./ Zrušení dodávky 6.1./ Kupující je oprávněn zrušit potvrzenou dodávku nejpozději: - u „zboží“ jehož dodávka je zajišťována střediskem Značkových produktů společnosti Českomoravský beton, a.s., nejpozději do 15 hod. dne předcházejícímu dni dodávky. - u ostatního „zboží“ do okamžiku zahájení výroby „zboží“. 6.2./ Zruší-li kupující dodávku „zboží“ po zahájení výroby „zboží“, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s výrobou, dopravou a likvidací zboží, které již bylo pro kupujícího vyrobeno nebo mu bylo dokonce dopraveno a nebylo kupujícím odebráno. Kupující je dále v tomto případě povinen nahradit prodávajícímu veškeré další s tím vzniklé náklady a nahradit mu veškerou

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

škodu, která mu vznikla. Pokud mělo být součástí zrušené dodávky i čerpání, je kupující povinen prodávajícímu nahradit i veškeré náklady, které prodávající vynaložil z důvodu pozdního zrušení čerpání (méně jak 24 hod. před termínem realizace bez SO/NE) a veškeré náklady spojené se zbytečným výjezdem čerpadla. 7./ Další podmínky a skutečnosti související s prováděním dodávek 7.1./ Kupující, všichni jeho zaměstnanci a další pracovníci jím pověření zajištěním provedení dodávek „zboží“ jsou povinni v areálu betonárny prodávajícího dbát obecně platných předpisů a postupovat dle pokynů prodávajícího. 7.2./ Přepravník zboží zajišťovaný kupujícím musí být přistaven k nakládce vždy se zcela vyprázdněnou a čistou nástavbou (beze zbytků zboží, výplachové vody či jiných nečistot). V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout dodat kupujícímu zboží podle smlouvy, zároveň je kupující povinen nahradit náklady spojené s výrobou a likvidací zboží již vyrobeného. V případě, že kupující bude trvat na dodávce zboží znečištěným přepravníkem, bude tato skutečnost zaznamenána na dodacím listě, prodávající v tomto případě neodpovídá za žádnou škodu, která by v důsledku takového plnění dodávky vznikla. 7.3./ Řidič přepravníku zboží je povinen seznámit se s dopravním a provozním řádem betonárny a postupem pro dopravu zboží a řídit se jimi. 7.4./ Řidiči prodávajícího či řidiči jím zajišťovaných přepravníků nejsou oprávněni prodávajícího jakkoliv a k čemukoliv zavazovat. 7.5./ Řidič ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu konzistence zboží během jízdy a na stavbě (úprava konzistence přidáním vody je zásahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jejího přidání ztrácí kupující právo na reklamaci výrobku). 7.6./ Úpravu konzistence zboží může nařídit, pokud to není nutnou součástí zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího a to na odpovědnost kupujícího. Oprávněným pracovníkem se pro tyto účely rozumí zejména stavbyvedoucí nebo mistr na stavbě. Pokyn k úpravě konzistence zboží je vždy kupující povinen vyznačit v dodacím listu. 7.7./ Kupující, který si sám zajišťuje přepravu zboží, je povinen vybavit řidiče jím zajišťovaných přepravníků řádnou a platnou plnou mocí k odběru zboží. Řidič je povinen tuto plnou moc při odběru zboží předložit prodávajícímu. 7.8./ Povinností kupujícího je zajištění stavebního povolení i záborů veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce „zboží“. 7.9./ Je-li jako místo plnění (přejímky) sjednána stavba realizovaná kupujícím, kupující plně zodpovídá za podmínky pro plynulou dopravu „zboží“, jeho vykládku a uložení a za tím účelem je povinen zajistit: - průkazné seznámení prodávajícího s předepsanými příjezdovými dopravními trasami včetně vjezdů na stavbu, - bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky, - bezpečné a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, - místo pro očištění přepravního prostředku nebo jeho nástavby po ukončení vykládky „zboží“, - potřebné provedení uzávěr silnic a chodníků, - pro přejímku a vykládku zboží podmínky odpovídající obecně platným předpisům o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. V případě neplnění zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví ze strany kupujícího může prodávající odmítnout dodávku „zboží“ a uplatňovat náhradu nákladů a škod vzniklých z důvodu takto nerealizované dodávky. - povolení k vjezdu dopravních prostředků, je-li toho třeba např. při dopravních omezeních, - přítomnost svého zaměstnance či jiného pověřeného pracovníka s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi, který je odpovědný za převzetí „zboží“ jeho staveništní dopravu, ukládání a ošetřování. 7.10./ Kupující odpovídá za: - potřebné očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací při výjezdu ze stavby, - očištění komunikací, budov, pozemků, vodních ploch a vodotečí. Dojde-li k takovému znečištění, očištění zajistí na svůj náklad a odpovědnost kupující, - řádnou a včasnou přejímku „zboží“ tak, aby nadměrně dlouhou přejímkou nedošlo k znehodnocení „zboží“ 7.11./ Kupující nebo jím pověřená osoba je při přejímce „zboží“ povinna ověřit, zda jsou údaje na dodacím listu v souladu s potvrzeným požadavkem a skutečným stavem dodávky a zkontroluje ihned při přejímce vizuálně kontrolovatelné vlastnosti zboží (množství, konzistenci, homogenitu, max. velikost použitého zrna kameniva atd.). Takto jím potvrzené dodací listy se považují za nesporné. 7.12/ BEZPEČNOST OSOB a) společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření). b) zákazník souhlasí s tím, že písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních má k dispozici na webových stránkách www.heidelbergcement.cz a na požádání i v tištěné formě, na kterékoliv betonárně společnosti. c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně seznámit své zaměstnance a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeny před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby. d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů 8./ Kvalita, záruky, odpovědnost za vady a za škody 8.1./ Kvalita dodávek „zboží“ musí odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Kvalita „zboží“ je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací. 8.2./ Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je prodávajícím vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a platným nařízením vlády.

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/10 platí od: 1. 1. 2013


Všeobecné obchodní a platební podmínky 8.3./ V případě zboží předepsaného složení, vyrobeného prodávajícím dle přesného zadání kupujícího a podle jeho receptury (zákaznická receptura), odpovídá prodávající pouze za složení čerstvého zboží, nikoliv za jeho výsledné vlastnosti. 8.4./ Prodávající zajišťuje kontrolu shody a kvality zboží na betonárně v souladu s ustanoveními příslušných technických specifikací a KZP betonárny. Kontrolu na stavbě si zajišťuje kupující. Vzorky sloužící ke kontrole shody musí být prokazatelně odebrány, ošetřovány a zkoušeny v souladu s platnými ustanoveními příslušných ČSN nebo jiných technických předpisů. 8.5./ Odpovědnost prodávajícího za vady a práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Prodávající neodpovídá za kvalitu „zboží“ a zprostí se odpovědnosti za vady „zboží“ také tehdy, jestliže: - kupující nezajistí v místě odběru „zboží“ bezprostřední a kvalitní uložení, zpracování a ošetření zboží (zejména betonu) v souladu s příslušnými platnými technickými normami, - kupující nesprávně manipuluje se zbožím při jeho ukládání či zpracování, - kupující nebo třetí osoba zasáhne do zboží vyrobeného prodávajícím např. přidáním vody, přísad, příměsí, drátku nebo jakéhokoliv materiálu, který změní složení a tím i vlastnosti vyrobeného zboží. - bylo zboží vyrobeno na žádost kupujícího dle jím dodané receptury, - kupujícím bylo objednáno (specifikováno) zboží (beton, malty apod.) v rozporu s podmínkami pro jeho užití, - prodávající nezajišťuje přepravu zboží na místo jeho bezprostředního uložení, - dojde v místě uložení ke smísení dodávek zboží od různých dodavatelů nebo různé kvality nebo různého složení, 8.6./ Zprávy o výsledcích kontrol shody prováděných prodávajícím jsou uloženy na betonárně prodávajícího a jsou k dispozici u vedoucího provozu. Prodávající na základě vyžádání kupujícího předá výsledky kontroly shody kupujícímu, a to po plném finančním vyrovnání za dodané „zboží“. Požaduje-li kupující hodnocení shody odlišné od příslušných specifikací a KZP prodávajícího, musí tento požadavek předem jasně specifikovat a sjednat ve smlouvě. 8.7./ Vady „zboží“ je kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady. O oznámených vadách bude sepsán zápis, přičemž v každém zápisu o vadě bude uvedena specifikace uplatněné vady, datum vyhotovení zápisu, vyjádření prodávajícího a podpisy osob oprávněných za kupujícího a prodávajícího jednat. Zápis o vadách bude součástí dokumentace ohledně reklamace vad. 8.8./ Prodávající upozorňuje kupujícího, že výrobky jím dodávané obsahují cement a jsou z tohoto důvodu klasifikovány, ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.. v platném znění, v čerstvém stavu jako dráždivé látky. Na výrobky byly vydány, v souladu s platnou legislativou bezpečnostní listy. Kupující je povinen seznámit všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku s výrobky prodávajícího, s touto skutečností a zajišťovat a sledovat dodržování příslušných bezpečnostních pravidel. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 8.9./ Pokud kupující požaduje provedení zkoušek a vyhotovení samostatných protokolů mimo schválený zkušební a kontrolní plán betonárny, musí to být předem smluvně a konkrétně sjednáno. 9./ Ceny a platební podmínky 9.1./ Veškeré ceny za dodávky „zboží“ jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, sjednávány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou jako cena „zboží“ platné ceny, uvedené v aktuálním ceníku prodávajícího platném v den realizace dodávky „zboží“. Ke kupní ceně prodávající vždy účtuje DPH. 9.2./ Je-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta sleva z ceny uvedené v ceníku, platí takto sjednaná sleva pouze v případě dodržení platebních podmínek ze strany kupujícího. V případě prodlení kupujícího s placením, vzniká prodávajícímu právo doúčtovat poskytnutou slevu z kupní ceny. 9.3./ Dodávky „zboží“ hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí „zboží“ je prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 9.4./ Dnem splatnosti se rozumí den připsání platby na účet prodávajícího uvedený ve faktuře. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je sjednaná sazba úroků z prodlení z částky nezaplacené ve smluveném termínu: 18% p.a.. 9.5./ V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, je prodávající oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení, počínaje prvním dnem po dni splatnosti. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na nároky na náhradu škody. Prodávající s kupujícím souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky. 9.6./ Bude-li kupující v prodlení se zaplacením byť i jen části kupní ceny, je prodávající oprávněn: - požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti, - požadovat doplacení kupní ceny o poskytnutou slevu (viz. odst. 9.2 VOPP ČMB), - zastavit veškeré další dodávky „zboží“ do doby splnění dluhu, - odstoupit od smlouvy s účinky ke dni, v němž je odstoupení doručeno kupujícímu. 9.7./ Prodávající může požadovat zaplacení kupní ceny dodávky „zboží“ hotovostní platbou v okamžiku přejímky „zboží“ kupujícím nebo ještě před dodáním „zboží“ formou zálohové platby až do výše ceny za plnění celé dodávky. 9.8./ Pokud kupující převezme „zboží“ a neuplatní-li nároky z vad „zboží“ nebo neuplatní-li tyto nároky řádně a/nebo včas anebo nebudou-li tyto nároky uznány prodávajícím jako oprávněné, je povinností kupujícího faktury za převzaté dodávky (to je za dodávky zboží, dopravní výkony, výkony a nájemné strojů, zařízení a další provedené služby) ve sjednaném termínu zaplatit v rozsahu celé vyúčtované kupní ceny. 9.9./ Kupní cena bude kupujícím placena na základě faktur vystavovaných prodávajícím. Faktury vystaví prodávající s náležitostmi řádného účetního a daňového dokladu. 9.10./ Pro stanovení množství dodaného „zboží“, které musí být fakturováno, budou vzata v úvahu pouze množství uvedená na dodacím listu. Případně uplatňované rozdíly v množství dodaného „zboží“ musí být neprodleně oznámeny, doloženy a řešeny s prodávajícím nejpozději v den dodávky, jinak k tomu při fakturaci nebude přihlíženo. 9.11./ Konstatuje se, že v kupní smlouvě lze sjednat tzv. kredit, jímž se rozumí objem „zboží“ odebraný kupujícím, vyjádřený celkovou výší kupní ceny odebraného „zboží“ bez ohledu na to, zda již byla fakturována, nastala její splatnost či nikoliv s tím, že v případě jeho vyčerpání (tj. v případě, kdy

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

kupní cena odebraného „zboží“ bez ohledu na její vyfakturování či splatnost převýší sjednaný kredit), není prodávající povinen dodávat kupujícímu další „zboží“ do okamžiku, kdy kupující na kupní cenu zaplatí tolik, že celková částka nezaplacené kupní ceny za odebrané „zboží“ klesne pod sjednaný limit (kredit) uvedený v KS. Konstatuje se dále, že prodávající není v žádném případě povinen, v závislosti na jeho vlastním uvážení, dodávat kupujícímu „zboží“ v rozsahu, v němž by cena dodaného zboží převýšila kredit sjednaný v kupní smlouvě. V případě vyčerpání kreditu, tedy při odběru „zboží“ v rozsahu, kdy se cena odebraného „zboží“ bude rovnat nebo převýší ve smlouvě sjednaný kredit, je prodávající oprávněn pozastavit svá další plnění a přerušit dodávky „zboží“. 9.12./ Konstatuje se, vstoupí-li kupující do likvidace, nebo bude-li ohledně kupujícího zahájeno insolvenční řízení, je prodávající oprávněn odmítnout provedení dodávky „zboží“ anebo požadovat u všech dalších dodávek platbu předem (zálohu) nebo platbu v hotovosti anebo požadovat poskytnutí zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu v souvislosti s dodávkami zboží. 9.13./ Konstatuje se, že kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky Prodávajícího na zaplacení dlužné ceny Zboží a s tím souvisejících nároků (např. nákladů na zaslání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro Prodávajícího vymáhat, náklady soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod..) 9.14./ Konstatuje se, že vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho zaplacení. 10./ Reklamační řízení 10.1./ Vady zřejmé při přejímce: - nesrovnalosti a vady spočívající v množství dodaného „zboží“ nebo jiné zřejmé vady dodávky (konzistence, složení zboží, velikost použitého zrna kameniva apod.) je kupující povinen reklamovat ihned při přejímce, - reklamace se uplatňuje neprodleně písemnou formou, kterou může být i záznam na dotčeném dodacím listu, - v záznamu se vždy uvede místo a čas uložení reklamovaného „zboží“ a čitelně napsané jméno a podpis zástupce kupujícího, který uplatňuje reklamaci. 10.2./ V zápisu o reklamaci bude přesně specifikováno místo uložení reklamovaného „zboží“ a reklamované vlastnosti. Obě strany uvedou svá stanoviska. K reklamaci na kvalitu dodávky musí být přizván technolog prodávajícího. 10.3./ Pro rozhodování o kvalitě dodávky jsou rozhodující výsledky kontroly a zkoušek kvality zboží provedené prodávajícím na betonárně dle odst. 8.4 VOPP ČMB. Při přetrvávajících pochybnostech ze strany kupujícího je možné objednat dodatečné zkoušky vlastností dodaného zboží, a to nejprve průkazem v laboratoři akreditované zkušebny (namíchání a testování reklamované receptury). Dále je možné provést za přítomnosti k tomu oprávněných osob za kupujícího a prodávajícího kontrolní nedestruktivní zkoušky (např. Schmidt) v souladu se stanovenými postupy včetně interpretace dle platných norem 10.4./ Pro řešení sporných otázek kvality dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami a není-li smluvně stanoveno jinak, platí, že pro posouzení a rozhodnutí sporu je příslušná akreditovaná zkušebna, na které se obě strany dohodnou. V případě, že reklamace bude na základě výsledků akreditované zkušebny uznána za neoprávněnou, nese náklady na práce této zkušebny kupující. 11./ Rozhodčí doložka 11.1./ Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.: Účastníci se svobodně na základě své vlastní vůle dohodli, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou, s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. 12./ Závěrečná ustanovení 12.1./ Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly prodávajícím zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu pro účely jednání o tomto a jiném smluvním vztahu s kupujícím, plnění kupní smlouvy, nabízení obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů, ochranu práv prodávajícího a předávání identifikačních údajů o kupujícím, jako je jméno, příjmení, obchodní firma, název, adresa apod., členům skupiny Českomoravský beton (dále jen člen ČMB). Kupující výslovně souhlasí s tím, že bude-li prodávajícímu cokoliv na základě kupní smlouvy dlužit, je prodávající oprávněn předat takový údaj ostatním členům ČMB, nebo subjektům, které pro členy ČMB budou zajišťovat inkasní služby spojené s vymáháním dluhu kupujícího. Na písemnou žádost kupujícího bude kupujícímu seznam těchto členů ČMB poskytnut. Kupující výslovně souhlasí se zpracováváním identifikačních údajů a údajů o zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro prodávajícího. 12.2./ Kupní smlouva se uzavírá podle ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a obchodním zákoníkem se také práva a povinnosti stran, založené kupní smlouvou a s ní související, řídí. 12.3./ Kupní smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit kupní smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě. 12.4./ Účastníci prohlašují, že kupní smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují. 12.5./ Nedílnou součástí kupní smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky a ceník prodávajícího, platný v den uzavření kupní smlouvy. 12.6./ V případě dodávek „zboží“ se právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím řídí těmito VOPP ČMB 12.7./ V případě, že spolu s dodávkou zboží budou kupujícímu poskytovány i služby spočívající v dopravě a/nebo čerpání zboží, řídí se práva a povinnosti stran souvisejících s poskytováním těchto služeb kromě těchto VOPP ČMB také všeobecnými a platebními podmínkami dodavatelů těchto služeb. Budou-li služby čerpání a/nebo dopravy betonových směsí zajišťovat společnosti Českomoravský beton, a.s., středisko dopravy nebo středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. anebo TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o., řídí se poskytované služby VOPP čerpání a doprava, které v takovém případě tvoří přílohu a nedílnou součást kupní smlouvy. 12.8./ V případě jakéhokoliv rozporu mezi VOPP ČMB a VOPP čerpání a doprava, mají přednost a uplatní se ustanovení obsažená ve VOPP ČMB.

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/11 platí od: 1. 1. 2013


Čerpání a doprava betonu Čerpání betonu Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 28 až 58 m, pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem nebo stacionárními čerpadly. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí Anhyment®, Cemflow® a Poriment®. TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o. Jihlavská 51, 642 00 Brno, IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378 Objednávky a dispečink čerpadel Miroslav Osvítil Tel.: 602 586 711 fax: 547 427 582 E-mail: miroslav.osvitil@cmbeton.cz Obchod Ing. Jiří Vrtílek Tel.: 607 560 406, fax: 547 427 582 E-mail: jiri.vrtilek@cmbeton.cz

Mobilní čerpadla cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

M28

500

0

M32

550

0

M32 halové čerpadlo

570

0

M36

600

0

M40

650

0

M42

700

40

M46

750

50

M52

900

60

M58

1 000

60

jednorázově

1 490

-

45,- Kč/km

dle domluvy

-

typ čerpadla

Přístavné na betonárnu

Přeprava z betonárny na stavbu a zpět

Přístavné M42, M52, M58

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/12 platí od: 1. 1. 2013


Čerpání a doprava betonu Speciální služby popis

cena Kč bez DPH

Přídavné potrubí

za 1 mb a den

110

Gumové hadice

za 1 mb a den

140

jednorázově

290

název

Použití rozjezdové chemikálie

za m

30

Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod)

za 15 min.

45

Příplatek za práci o svátcích

za 15 min.

55

Čekání záložního čerpadla

za 15 min.

275

Drátkobeton

3

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy. V případě odvozu zbytkového betonu nebo mytí čerpadla mimo stavbu, účtujeme jednorázově 590,-Kč Za zbytečný výjezd nebo za pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) účtujeme 2000,- Kč + 45,-Kč/km. K cenám se účtuje 21% DPH. Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky (viz.příloha)

Stabilní čerpadla cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

BP 550 HDE (elektro)

300

30

BP 1408E (elektro)

350

30

BP 2000 HDE (elektro)

350

30

PM KP 715 (Cemflow®, potěry, lehce zpracovatelné betony (Dmax = 16mm))

300

50

Přístavné na betonárnu

490

-

19 Kč/km

-

typ věže

cena Kč bez DPH za 1 den použití věže na stavbě

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

MX 32 – TR

3 000

40

typ čerpadla

Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě

Přeprava z betonárny na stavbu a zpět Přídavné hadice 20,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

Betonovací věže

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů.

Rozdělovací výložník cena Kč bez DPH za 1 den nasazení výložníku na stavbě

typ výložníku RV 10

1 000

Přepravu na stavbu a zpět zajišťuje zákazník nebo po dohodě

Maltová (šneková) čerpadla cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě

typ čerpadla

+ cena Kč bez DPH za 1 m3 přečerpaného množství

Estrich Boy (Anhyment®)

250

50

Aeronicer (Poriment®)

350

50

Přístavné na betonárnu Přeprava z betonárny na stavbu a zpět

490

-

19 Kč/km

-

Přídavné hadice 20,- Kč/m/den. Ostatní dohodou.

K cenám se účtuje 21% DPH. Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky.

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/13 platí od: 1. 1. 2013


Rozměrová tabulka M58

58 m

M52

52 m

M46

46 m

M42 M40

42 m 40 m

M36

36 m

M32 32 m M31 halové 31 m M28 28 m M24 PUMI 24 m M21 PUMI 21 m

2,5

2,5

Délka (m)

9,6

Výška (m)

53,4 m

Šířka vzadu (m)

48,1 m

6,2

41,0 m

4,0

38,0 m 36,0 m

2,7

31,7 m

Šířka vpředu (m)

M31

28,0 m 26,6 m

M28

24,0 m

M24 PUMI

20,0 m

17,0 m

0,0 m M21 PUMI

M32

M36

M40

M42

M46

M52

M58

6,3

6,2

6,2

8,3

8,0

8,0

10,5

8,9

5,2

6,3

5,2

6,5

7,2

8,0

8,9

9,8

12,5

9,6

10,7

10,1

10,2

11,3

10,7

13,0

11,8

14,1

11,5

21,0

24,0

28,0

31,0

32

36,0

40,0

42,0

46,0

52,0

58,0

Vzdálenost (m)

17,0

20,0

24,0

26,6

28

31,7

36,0

38,0

41,0

48,1

53,4

Hloubka (m)

8,0

12,4

18,0

20,4

20,5

23,7

27,9

29,1

31,5

38,1

44,0

Vzdálenost od kabiny auta (m)

15,0

17,0

22,0

24,3

26,0

29,3

32,0

35,3

38,2

44,8

49,6

Typ čerpadla

halové

Rozměry pro ustavení stroje (m)

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/14 platí od: 1. 1. 2013


Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby dopravy a čerpadel betonových směsí a maltových směsí *(dále jen VOPP čerpání a doprava) 1) VŠEOBECNÉ INFORMACE a) Tyto VOPP čerpání a doprava se vztahují na dopravu betonu a služby prováděné čerpadly čerstvých betonů a malt a jejich příslušenstvím. b) zákazník je srozuměn s tím, že tyto podmínky, které mu byly předány zároveň se smlouvou o poskytnutí služeb nebo kupní či jinou smlouvou se společností ze skupiny Českomoravský beton, a.s., na základě níž mu bude beton či jiné zboží, jehož se služby dopravy/ čerpání týkají, dodán, jsou neoddělitelnou součástí smlouvy. Pokud by došlo ke změně těchto podmínek, bude o této skutečnosti zákazník neprodleně informován a bude s ním uzavřena nová smlouva. c) ve smlouvě lze upravit obsah podmínek odlišným způsobem po dohodě obou smluvních stran. d) tyto VOPP čerpání a doprava jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku a určují část obsahu smluvního vztahu mezi společností a zákazníkem. 2) NABÍDKY, CENY, PROVÁDĚNÍ ZAKÁZKY a) pokud v jednotlivých případech není nic jiného písemně dohodnuto, je základem pro vyúčtování cena uvedena v regionálním ceníku platném ke dni uzavření smlouvy. Případné příplatky za činnosti musí být dohodnuty dodatkem smlouvy potvrzeným oběma smluvními stranami před poskytnutím těchto zvláštních služeb. b) za chybně poskytnuté údaje nebo za chybný přenos (např. tel/fax) údajů o zakázce nese odpovědnost zákazník. Pokud jsou údaje dodané zákazníkem neúplně, nepřesné nebo nepravdivé, jsou společnosti oprávněny kdykoli zakázku zrušit, přičemž zákazníkovi nevznikají vůči společnosti žádné nároky. c) smlouva je uzavřena tehdy, byla-li v písemné formě podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v krajním případě i tehdy, byla-li již práce vykonána a toto bylo stvrzeno podpisem pověřené osoby zákazníka na výkazu práce za čerpání. 3) POVINNOSTI SPOLEČNOSTI a) společnost se zavazuje uskutečnit objednanou službu ve sjednaném čase, místě a objemu. Čas práce začíná okamžikem příjezdu čerpadla na staveniště, resp. okamžikem opuštěním veřejné komunikace a končí okamžikem odjezdu ze stanoviště, resp. nájezdem na veřejnou komunikaci. b) pokud požadovaná služba, např. požadovaná dopravní vzdálenost pro betonovou a maltovou směs, povětrnostní podmínky, přesahuje technické možnosti strojního vybavení společnosti, bude tato zakázka odmítnuta jako neuskutečnitelná. c) v případě stávky, požáru, jiné živelné pohromy, úředních zásahů, provozních a dopravních nehod, výpadků a poruch stroje, popřípadě jiných nezvratitelných a nepředvídatelných událostí, které mohou vzniknout u společností a jejich dodavatelů nebo dalších subjektů, na nichž je poskytnutí služeb společností závislé, je společnost toto povinna zákazníkovi neprodleně sdělit. Opomenutím tohoto sdělení vzniká zákazníkovi nárok na náhradu prokázané škody. d) společnost neposkytuje jakékoli záruky na jejími čerpadly přečerpaný beton a maltovou směs. e) Dodávka betonových a maltových směsí vyrobených na provozovnách společnosti Českomoravský beton, a.s. společně s jejich čerpáním a dopravou od *společnosti, je záruka poskytována na kompletní dodávku v souladu s VOPP ČMB. f) společnost odpovídá za škody způsobené provozem čerpadla zákazníkovi pouze v případě zaviněného porušení povinností společnosti a za podmínky, že není porušena žádná povinnost zákazníka uvedená v těchto VOPP čerpání a doprava, popř. ve VOPP ČMB, vztahují-li se VOPP ČMB na daný případ. 4) POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a) přistavení čerpadla je nutno objednat v průběhu pracovních dnů, nejpozději však 2 dny před jeho nasazením. Zrušení objednávky je možno učinit pouze v pracovní dny minimálně 24 hodin před plánovanou akcí. b) zákazník je povinen zajistit všechny podmínky pro práci čerpadla. Bude-li čerpadlo při práci stát na chodníku nebo cizím pozemku, musí si zákazník předem zajistit potřebné povolení. Dále je povinen zajistit zejména bezpečný příjezd, ustavení a odjezd čerpadla, tzn. dostatečně únosné podloží pro těžké nákladní automobily, dosažitelnost místa betonování z místa ustavení stroje. Ke všem těmto místům musí být zajištěn volný a bezpečný příjezd autodomíchávačů a to ve směru k násypce (zadní část čerpadla). Zvláštní pozornost je nutno věnovat zejména elektrickému vedení v bezprostředním okolí pracovního prostoru čerpadla. Tato vedení musí být bez proudu. Zákazník ručí za škody způsobené vinou nedodržení dostatečného prostoru pro práci čerpadla, neúnosností podloží, lešení, bednění, a jiných stavebních konstrukcí. Zákazník odpovídá rovněž za škody vzniklé na stavbách, jejích částech, dopravních prostředcích,

kanalizaci, cestách zahradách, apod. – zejména za jejich znečištění čerpaným betonem. K zamezením vzniku těchto škod je povinen učinit předběžně účinná opatření. Zákazník má povinnost učinit po příjezdu čerpadla na staveniště vše pro bezproblémové rozvinutí (složení) stroje i pro jeho provoz. Je povinen bezplatně zabezpečit přípojky vody nutné pro provoz a vyčištění čerpadla, v zimním období poskytnout bezplatně teplou vodu. c) v případě požadavku na čerpání pomocí přídavného potrubí a hadic je zákazník povinen zabezpečit na své náklady dostatek pracovníků pro veškerou manipulaci a čištění tohoto potrubí a hadic na staveništi tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. d) zákazník musí zajistit vhodný prostor pro čištění potrubí a čerpadla včetně prostoru pro uložení zbylého množství betonu, případně dohodnout jeho likvidaci s příslušnou betonárkou a to vše na vlastní náklady. Dále má za povinnost očistit silnici, chodníky kanalizaci a jiné předměty, které byly provozem čerpadla znečištěny. e) při čerpání betonových a maltových směsí, které nejsou vyrobeny některou ze společností skupiny Českomoravský beton, a.s., odpovídá zákazník za to, že tento beton určený k čerpání je čerpadlem zpracovatelný a svoji konzistencí nezpůsobí nadměrné opotřebení nebo poškození stroje. Má-li strojník čerpadla o tomto důvodnou pochybnost, je oprávněn čerpání takového betonu odmítnout. Zákazníkovi tím nevzniká vůči společnosti žádný nárok na náhradu škody. f) zákazník nese veškerou odpovědnost za následky vzniklé chybnými nebo neúplnými údaji v objednávce. 5) CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY a) pokud dojde v období od podpisu smlouvy do jejího plnění k nárůstu vlastních nákladů společnosti v důsledku zvýšení cen vstupů o více než 10%, má společnost právo upravit odpovídajícím způsobem cenu za poskytnutí služby. b) cena za poskytnutou službu je splatná do 14ti dnů po obdržení faktury, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. V případě prodlení zákazníka se zaplacením faktury, je zákazník povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. c) společnost je oprávněna požadovat podle svého uvážení zaplacení zálohy na cenu služeb při podpisu smlouvy, případně služeb u dlouhodobých akcí. Výše zálohy a její splatnost musí být dohodnuta ve smlouvě. Pokud zákazník sjednanou zálohu neuhradí včas, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit. Konstatuje se, vstoupí-li zákazník do likvidace nebo bude-li ohledně zákazníka zahájeno insolvenční řízení, je společnost oprávněna zákazníkovi odmítnout plnění smluvního vztahu a je oprávněna požadovat za služby platbu předem (zálohu), nebo platbu v hotovosti d) započtení nároků zákazníka na splatné pohledávky společnosti je možné pouze s jejím předchozím souhlasem. Zákazník není oprávněn zadržovat placení splatné ceny za poskytnutou službu ani v případě reklamace či uplatnění nároku na náhradu škody vůči společnosti. e) konstatuje se, že zákazník je povinen nahradit společnosti veškeré náklady spojené s vymáháním/uplatněním pohledávky zákazníka na zaplacení dlužné ceny za služby a s tím souvisejících nároků (např. nákladů na zaslání upomínky, náklady třetích stran, které na základě smluvního vztahu budou pohledávku pro společnost vymáhat, náklady soudních/rozhodčích poplatků, nákladů na právní zastoupení apod..)

ce a další osoby, které se mohou vyskytnout v místě pohybu a práce speciálních vozidel. Seznámení i ochranná opatření musí být provedeny před zahájením práce speciálního motorového vozidla v místě poskytnutí služby. d) pokud povaha práce nebo okolnosti vyžadují, aby obsluha speciálního vozidla pobývala ve výškách nebo nad volnou hloubkou, je zákazník povinen na vlastní náklady před započetím práce zrealizovat veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabránění pádu pracovníků obsluhy z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení, a to zejména ve smyslu nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) DOZOR Pracovníci společnosti mají právo kdykoli po uzavření smlouvy vstoupit na staveniště za účelem kontroly dodržení ustanovení pro poskytování služby dle těchto VOPP čerpání a doprava. 8) MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění služeb společnosti je ve smlouvě dohodnuté staveniště. Platebním místem je účet společnosti uvedený na faktuře jí vystavené, nebo sídlo společnosti. 9) ROZHODĆÍ DOLOŽKA Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají tuto Rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 16/1994 Sb.: Účastníci se svobodně na základě své vlastní vůle dohodli, že všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Nasazení čerpadel předpokládá:

6) BEZPEČNOST OSOB a) společnost identifikovala nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v prostorách pohybu a práce autodomíchávačů a mobilních čerpadel betonu a jiných směsí (dále jen speciálních vozidel) a stanovila ochranná opatření (dále jen rizika a ochranná opatření). b) zákazník souhlasí s tím, že písemné informace o rizicích a ochranných opatřeních má k dispozici na webových stránkách www.heidelbergcement. cz a na požádání i v tištěné formě, na kterékoliv betonárně společnosti. c) s riziky a ochrannými opatřeními je povinen zákazník prokazatelně seznámit své zaměstnan-

1. Podání přesné objednávky a informací o stavu stavby. 2. Příjezdová cesta dostatečně únosná a sjízdná pro těžká silniční vozidla (hmotnost až 50t, výška 4 m) 3. Pevné podloží pro opěrné patky stroje (max. tlak na patku 35t) 4. Poskytnutí pracovníků pro čištění a manipulaci s přídavným potrubím. 5. Přípojka vody k dispozici. 6. Bezplatné poskytnutí prostoru pro vymývání čerpadla a uložení zbylého betonu. 7. Zákazník ručí za čerpatelnost betonové a maltové směsi až do okamžiku plnění násypky čerpadla. 8. Možnost prohlídky staveniště našim pracovníkem. 9. Dodržení bezpečné vzdálenosti od elektrických vedení pod proudem. 10. Povětrnostní podmínky a technické možnosti strojního vybavení nejsou v rozporu s požadavky realizace zakázky. Zejména venkovní teplota nesmí být nižší než –5oC a síla větru do 50 km/hod.

*Těmito VOPP čerpání a doprava se řídí práva a povinnosti stran vzniklé a související s poskytnutím služeb společnostmi Českomoravský beton, a.s., středisko doprava a středisko čerpání, Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. a TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (výše označované též jen jako společnosti).

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/15 platí od: 1. 1. 2013


Katalog produktů – Ceník 2013 Na spolupráci s vámi se těší všichni zaměstnanci Českomoravského betonu. Pokyny pro kupujícího (specifikátora): Požadavek je třeba upřesnit přímo s míchačem (disponentem) nebo vedoucím provozu do 12 hodin dne předcházejícího dodávce. Čerpadla a větší dodávky objednávejte s dostatečným předstihem – viz VOPP. Při denním upřesnění dodávky kupující uvede: n  jméno kupujícího a osoby, která objednává, n místo a termín dodání betonu: stavba, datum a čas,

www.transportbeton.cz www.cmbeton.cz www.lite-smesi.cz

n požadovaný

druh betonu nebo malty: třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, velikost kameniva, ostatní vlastnosti, pokud jsou požadovány, n způsob ukládání směsi: m3/hod., délka vykládky, použití čerpadla, bádie atd., n určení způsobu dopravy: přepravní prostředek, trasa, stav komunikace, velikost, výška a celková hmotnost dopravního prostředku.

TBG VYSOČINA s.r.o. Provoz Třebíč Žďárského 200, 674 01 Kožichovice Provoz Moravské Budějovice Dopravní 1124, 676 02 M. Budějovice

Ceníkový list 2013/16 platí od: 1. 1. 2013

vysocina_es13.pdf  
vysocina_es13.pdf