Page 1

Poštovní podmínky České pošty, s.p.

Ceník základních poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p.

Platí od 15. listopadu 2012


OBSAH Strana A OBSAH ................................................................................................................................................2 CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB ............................................................................1 I.

POŠTOVNÍ SLUŽBY ............................................................................................................1 A.

II.

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB ................................................................................1 1.

Obyčejné psaní ..........................................................................................1

2.

Doporučená zásilka....................................................................................2

3.

Doporučený balíček ...................................................................................5

4.

Cenné psaní...............................................................................................7

5.

Obyčejný balík .........................................................................................10

6.

Cenný balík ..............................................................................................11

7.

Slepecké zásilky ......................................................................................14

8.

Zásilky s obsahem hlasovacích lístků.......................................................15

9.

Slevy ........................................................................................................16

B.

POŠTOVNÍ POUKÁZKY .........................................................................................18

C.

OSTATNÍ SLUŽBY .................................................................................................19 1.

Obchodní psaní ........................................................................................19

2.

EMS – EXPRESS MAIL SERVICE ...........................................................20

3.

Balík Expres .............................................................................................23

4.

Obchodní balík .........................................................................................26

5.

Balík Do ruky............................................................................................31

6.

Balík Na poštu..........................................................................................36

7.

Zvláštní poštovní služby ...........................................................................41

8.

SIPO – ceny hrazené plátci SIPO ............................................................49

9.

Obstaravatelská činnost pošty..................................................................50

NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY .....................................................................................................51 1.

Roznáška informačních/propagačních materiálů (RIPM) ..........................51

2.

Balík Nadrozměr ......................................................................................53

3.

Služby kontaktního místa veřejné správy CZECH POINT ........................56

4.

Příjem a zpracování formulářů .................................................................56

5.

Kopírování................................................................................................57

6.

Doplňkové služby k datovým schránkám..................................................57

7.

Ceník certifikačních služeb .......................................................................58

8.

Poštovní datová zpráva ............................................................................59

9.

Tisková zásilka .........................................................................................59


10.

Postfax .....................................................................................................60 Strana B CENY MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB .............................................................................1 I.

POŠTOVNÍ SLUŽBY ............................................................................................................1 A.

B.

II.

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB ................................................................................1 1.

Obyčejná zásilka ........................................................................................1

2.

Obyčejný tiskovinový pytel .........................................................................1

3.

Obyčejná slepecká zásilka .........................................................................2

4.

Doporučená zásilka....................................................................................2

5.

Doporučený tiskovinový pytel .....................................................................3

6.

Doporučená slepecká zásilka .....................................................................4

7.

Cenné psaní...............................................................................................4

8.

Standardní balík .........................................................................................5

9.

Cenný balík ................................................................................................7

10.

Doplňkové služby .......................................................................................7

11.

Ostatní příplatky k základním službám .......................................................7

12.

Vrácení cen ................................................................................................8

13.

Slevy ..........................................................................................................8

14.

Poštovní poukázky .....................................................................................8

15.

Ceny vybraných služeb pro uživatele výplatních strojů ...............................9

OSTATNÍ SLUŽBY .................................................................................................11 1.

Obchodní psaní do zahraničí (Slovensko) ................................................11

2.

Zásilky EMS (Express Mail Service) .........................................................12

3.

Obchodní balík do zahraničí .....................................................................15

4.

Zařazení zemí do cenových skupin ..........................................................18

5.

Zvláštní služby k základním službám .......................................................23

NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY .....................................................................................................26 1.

Postfax .....................................................................................................26

Strana C POŠTOVNÍ CENINY A ZBOŽÍ .............................................................................................................1 1.

Poštovní ceniny ..........................................................................................1

2.

Zboží ..........................................................................................................3

Strana D PŘÍLOHY .............................................................................................................................................1 1.

Průkaz změn a doplňků Ceníku..................................................................1

2.

Abecední seznam evropských zemí ...........................................................2

3.

Kurs DTS a Kč ...........................................................................................3


CENY VNITROSTÁTNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB POŠTOVNÍ SLUŽBY

I. A. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

Obyčejné psaní

1.

Do hmotnosti / cena Druh zásilky Obyčejné psaní čl. 11 poštovních podmínek

50 g 1) standard

100 g

10,00 Kč

14,00 Kč

2)

500 g

2)

18,00 Kč

1 kg

2)

24,00 Kč

1)

Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm.

2)

Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm. Minimální rozměry zásilky jsou14 x 9 cm.

1.1

Příplatky (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

1.1.1

Doplatné (čl. 9 odst. 6 poštovních podmínek) a) Nevyplacené nebo částečně vyplacené poštovní zásilky

5,00 Kč + rozdíl mezi cenou služby a zaplacenou cenou doplatek do výše ceny za Obyčejné psaní 100 g

b) Kartónový lístek, který nemá pravoúhlý tvar

1.1.2

2,00 Kč

Odpovědní zásilka (čl. 11 odst. 7 poštovních podmínek)

1.2

Vrácení cen

1.2.1

Vrácení ceny za neuskutečněné služby

1.3

Ceny pro uživatele výplatních strojů

dle poštovních podmínek

(čl. 46 poštovních podmínek)

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena Druh zásilky Obyčejné psaní čl. 11 poštovních podmínek

50 g 1) standard

100 g

9,50 Kč

13,30 Kč

2)

500 g

2)

17,10 Kč

1 kg

2)

22,80 Kč

1)

Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm.

2)

Délka nesmí přesahovat 35,3 cm a šířka 25 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 2 cm. Minimální rozměry zásilky jsou14 x 9 cm.

Obyčejné psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A1


Doporučená zásilka

2.

Do hmotnosti / cena Druh zásilky

50 g 1) standard

100 g

26,00 Kč

34,00 Kč

Doporučená zásilka čl. 13 poštovních podmínek

2)

500 g

2)

37,00 Kč

1 kg

2)

43,00 Kč

2 kg

2)

49,00 Kč

1)

Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm.

2)

Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. Minimální rozměry zásilky jsou14 x 9 cm.

2.1

Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku) 10,00 Kč

2.1.1

Dodejka (čl. 17 poštovních podmínek)

2.1.2

Dodání do vlastních rukou a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek) Pozn.: Při souběhu doplňkové služby dle písm. a) nebo b) a dispozic odesílatele „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“ se při podání poskytne sleva 2 Kč z ceny za doplňkovou službu dle písm. a) nebo b).

2.1.3

8,00 Kč

12,00 Kč

Dobírka (čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

2.1.4

Bezdokladová dobírka

2.1.5

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky

2.1.6

8,00 Kč

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

(čl. 20 odst. 7 poštovních podmínek) Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. - při dobírkové částce do 5 000 Kč 30,00 Kč - při dobírkové částce do 50 000 Kč 40,00 Kč - za každých dalších započatých 10 000 Kč +5,00 Kč (čl. 21 poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatel

15,00 Kč

(čl. 22 poštovních podmínek)

2.2

Ostatní příplatky (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

2.2.1

2,00 Kč

Odpovědní zásilka (čl. 13 odst. 8 poštovních podmínek)

Doporučená zásilka www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A2


2.2.2

obsaženo v ceně poštovní služby

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát (čl. 25 odst. 20 a čl. 26 odst. 13 poštovních podmínek)

2.2.3

Opakované dodání na žádost adresáta (čl. 25 odst. 17 a čl. 26 odst. 10 poštovních podmínek) a) běžnou pochůzkou

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

2.3

Vrácení cen

2.3.1

Vrácení cen za neuskutečněné služby

2.3.2

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“

dle poštovních podmínek

(čl. 46 poštovních podmínek) (čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

cena dle poukazované částky, viz cena Poukázky A a Poukázky C

b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

2.3.3

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“ pošta vrací

2.4

Ceny pro uživatele výplatních strojů

20,00 Kč částku dle bodu 2.1.4 této služby sníženou o 10,00 Kč

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena Druh zásilky Doporučená zásilka čl. 13 poštovních podmínek

50 g – 1) standard

100 g

24,70 Kč

32,30 Kč

2)

500 g

2)

35,20 Kč

1 kg

2)

40,90 Kč

2 kg

2)

46,60 Kč

1)

Obálka nebo nesložený kartónový lístek, pravoúhlého tvaru, s rozměry maximálně 23,1 x 16,4 x 0,5 cm, minimálně 14 x 9 cm.

2)

Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. Minimální rozměry zásilky jsou14 x 9 cm.

9,50 Kč

2.4.1

Dodejka

2.4.2

Dodání do vlastních rukou

(čl. 17 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek)

7,60 Kč

Doporučená zásilka www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A3


b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

7,60 Kč

Pozn.: Při souběhu doplňkové služby dle písm. a) nebo b) a dispozic odesílatele „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“ se při podání poskytne sleva 2 Kč z ceny za doplňkovou službu dle písm. a) nebo b).

2.4.3

Dobírka

11,40 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

(Kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

Doporučená zásilka www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A4


Doporučený balíček

3.

Do hmotnosti / cena

Druh zásilky

500 g

1 kg

2 kg

59,00 Kč

64,00 Kč

68,00 Kč

1)

Doporučený balíček čl. 13 poštovních podmínek 1)

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

3.1

Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

3.1.1

10,00 Kč

Dodejka (čl. 17 poštovních podmínek)

3.1.2

Dodání do vlastních rukou a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

3.1.3

3.1.4 3.1.5

8,00 Kč 8,00 Kč

Dobírka

12,00 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (čl. 21 poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatel

15,00 Kč

20,00 Kč

(čl. 22 poštovních podmínek)

3.1.6

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22a poštovních podmínek) b) Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22b poštovních podmínek) c) Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22c poštovních podmínek) d) Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22d poštovních podmínek)

3.2

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 3,00 Kč 3,00 Kč

Ostatní příplatky (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

3.2.1

2,00 Kč

Odpovědní zásilka (čl. 13 odst. 8 poštovních podmínek)

3.2.2

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát

obsaženo v ceně poštovní služby

(čl. 25 odst. 20 a čl. 26 odst. 13 poštovních podmínek)

Doporučený balíček www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A5


3.2.3

Opakované dodání na žádost adresáta (čl. 25 odst. 17 a čl. 26 odst. 10 poštovních podmínek) a) běžnou pochůzkou b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

3.3

Vrácení cen

3.3.1

Vrácení ceny za neuskutečněné služby

3.3.2

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

dle poštovních podmínek

(čl. 46 poštovních podmínek)

(čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

cena dle poukazované částky, viz cena Poukázky A a Poukázky C 20,00 Kč

Ceny pro uživatele výplatních strojů

3.4

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena

Druh zásilky

500 g

1 kg

2 kg

56,10 Kč

60,80 Kč

64,60 Kč

1)

Doporučený balíček čl. 13 poštovních podmínek 1)

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

9,50 Kč

3.4.1

Dodejka

3.4.2

Dodání do vlastních rukou

3.4.3

(čl. 17 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek)

7,60 Kč

b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

7,60 Kč

Dobírka

11,40 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

(Kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

Doporučený balíček www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A6


Cenné psaní

4.

Do hmotnosti / cena

Druh zásilky

50 g

100 g

500 g

1 kg

2 kg

32,00 Kč

36,00 Kč

39,00 Kč

45,00 Kč

51,00 Kč

1)

Cenné psaní čl. 15 poštovních podmínek 1)

Cena je uvedena bez příplatku za Udanou cenu. Musí být použit speciální bezpečnostní plastový obal prodávaný Českou poštou. Formát C5 – 16,2 x 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5) Formát C4 – 22,9 x 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4).

4.1

Doplňkové služby

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

4.1.1

10,00 Kč

Dodejka (čl. 17 poštovních podmínek)

4.1.2

Dodání do vlastních rukou a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

4.1.3

Dobírka

8,00 Kč 8,00 Kč 12,00 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

4.1.4

Bezdokladová dobírka

4.1.5

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (čl. 21 poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby

4.1.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatel

15,00 Kč

(čl. 20 odst. 7 poštovních podmínek) Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. - při dobírkové částce do 5 000 Kč 30,00 Kč - při dobírkové částce do 50 000 Kč 40,00 Kč - za každých dalších započatých 10 000 Kč +5,00 Kč

(čl. 22 poštovních podmínek)

4.1.7

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22a poštovních podmínek) b) Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22b poštovních podmínek) c) Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22c poštovních podmínek) d) Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22d poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 3,00 Kč 3,00 Kč

Cenné psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A7


4.2

Ostatní příplatky

4.2.1

Udaná cena za podané Cenné psaní

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

4.2.2

(čl. 15 poštovních podmínek) - do 5 000 Kč Udané ceny - do 30 000 Kč Udané ceny - za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

5,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč 2,00 Kč

Odpovědní zásilka (čl. 15 odst. 8 poštovních podmínek)

4.2.3

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát

obsaženo v ceně poštovní služby

(čl. 25 odst. 20 a čl. 26 odst. 13 poštovních podmínek)

4.2.4

Opakované dodání na žádost adresáta (čl. 25 odst. 17 a čl. 26 odst. 10 poštovních podmínek) a) běžnou pochůzkou b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

4.3

Vrácení cen

4.3.1

Vrácení ceny za neuskutečněné služby

4.3.2

Při vrácení poštovní zásilky se službou „Dobírka“

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

dle poštovních podmínek

(čl. 46 poštovních podmínek)

(čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

4.3.3

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“ pošta vrací

4.4

Ceny pro uživatele výplatních strojů

cena dle poukazované částky viz cena Poukázky A a Poukázky C 20,00 Kč částku dle bodu 4.1.4 této služby sníženou o 10,00 Kč

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena v Kč

Druh zásilky

50 g

100 g

500 g

1 kg

2 kg

30,40 Kč

34,20 Kč

37,10 Kč

42,80 Kč

48,50 Kč

1)

Cenné psaní čl. 15 poštovních podmínek 1)

Cena je uvedena bez příplatku za Udanou cenu. Musí být použit speciální bezpečnostní plastový obal prodávaný Českou poštou. Formát C5 – 16,2 x 22,9 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A5) Formát C4 – 22,9 x 32,4 cm (lze vložit obsah o vel. formátu A4).

Cenné psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A8


9,50 Kč

4.4.1

Dodejka

4.4.2

Dodání do vlastních rukou

4.4.3

4.4.4

(čl. 17 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek)

7,60 Kč

b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

7,60 Kč

Dobírka

11,40 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

Udaná cena za podané Cenné psaní (kromě ostatních cen) (čl. 15 odst. 3 poštovních podmínek) - do 5 000 Kč Udané ceny - do 30 000 Kč Udané ceny - za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

4,80 Kč 11,40 Kč 11,40 Kč

(Kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

Cenné psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A9


Obyčejný balík

5.

Do hmotnosti / cena

Druh zásilky

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

52,00 Kč

59,00 Kč

73,00 Kč

87,00 Kč

101,00 Kč

1)

Obyčejný balík čl. 11 poštovních podmínek 1)

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek podle bodu 5.1.1. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm.

Příplatky

5.1

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

5.1.1

Neskladné

100,00 Kč

(čl. 11 odst. 6 poštovních podmínek) a) délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně.

5.1.2

Odpovědní zásilka

5.1.3

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát

2,00 Kč

(čl. 11 odst. 7 poštovních podmínek) obsaženo v ceně poštovní služby

(čl. 24 odst. 15 poštovních podmínek)

5.1.4

Opakované dodání na žádost adresáta (čl. 24 odst. 12 poštovních podmínek) a) běžnou pochůzkou b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

5.2

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

Ceny pro uživatele výplatních strojů

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena v Kč

Druh zásilky

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

49,40 Kč

56,10 Kč

69,40 Kč

82,70 Kč

96,00 Kč

1)

Obyčejný balík čl. 11 poštovních podmínek 1)

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm.

Obyčejný balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2011

Strana A10


Cenný balík

6.

Druh zásilky

Do hmotnosti / cena 2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

73,00 Kč

80,00 Kč

95,00 Kč

110,00 Kč

125,00 Kč

1)

Cenný balík čl. 16 poštovních podmínek 1)

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek podle bodu 6.2.2. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 500 Kč (viz bod 6.2.1).

6.1

Doplňkové služby

6.1.1

Dodejka

6.1.2

Dodání do vlastních rukou

6.1.3

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku) 10,00 Kč

(čl. 17 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

Dobírka

8,00 Kč 12,00 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

6.1.4

Bezdokladová dobírka

6.1.5

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky

6.1.6

8,00 Kč

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

(čl. 20 odst. 7 poštovních podmínek) Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. - při dobírkové částce do 5 000 Kč 30,00 Kč - při dobírkové částce do 50 000 Kč 40,00 Kč - za každých dalších započatých 10 000 Kč +5,00 Kč (čl. 21 poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatel

15,00 Kč

(čl. 22 poštovních podmínek)

6.1.7

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22a poštovních podmínek) b) Oznámení příchodu poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22b poštovních podmínek) c) Oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) (čl. 22c poštovních podmínek) d) Oznámení o dodání poštovní zásilky elektronickou zprávou (e-mail) (čl. 22d poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 3,00 Kč 3,00 Kč

Cenný balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2011

Strana A11


6 6.2

Ostatní příplatky

6.2.1

Udaná cena za podaný Cenný balík

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku) (čl. 16 odst. 3 poštovních podmínek) - do 500 Kč Udané ceny

- do 5 000 Kč Udané ceny - do 30 000 Kč Udané ceny - za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby 5,00 Kč 12,00 Kč 12,00 Kč

6.2.2

Neskladné

6.2.3

Křehké (do hmotnosti 10 kg)

25,00 Kč

6.2.4

Pilné

12,00 Kč

6.2.5

Odpovědní zásilka

100,00 Kč

(čl. 16 odst. 7 poštovních podmínek) a) délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně. (čl. 16 odst. 8 poštovních podmínek) (čl. 16 odst. 11 poštovních podmínek) 2,00 Kč

(čl. 16. odst. 13 poštovních podmínek)

6.2.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát

obsaženo v ceně poštovní služby

(čl. 25 odst. 20 a čl. 26 odst. 13 poštovních podmínek)

6.2.7

Opakované dodání na žádost adresáta (čl. 24 odst. 12 poštovních podmínek) a) běžnou pochůzkou b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

6.3

Vrácení cen

6.3.1

Při nedodržení lhůty stanovené pro dodání

Při nedodržení lhůty stanovené pro dodání vrací pošta za pilný Cenný balík

12,00 Kč

6.3.2

Vrácení ceny za neuskutečněné služby

dle poštovních podmínek

6.3.3

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“

(čl. 46 poštovních podmínek)

(čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

cena dle poukazované částky viz cena Poukázky A a Poukázky C 20,00 Kč

Cenný balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A12


6.3.4

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“ pošta vrací

6.4

Ceny pro uživatele výplatních strojů

částku dle bodu 6.1.4 této služby sníženou o 10,00 Kč

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. Do hmotnosti / cena

Druh zásilky

2 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

69,40 Kč

76,00 Kč

90,30 Kč

104,50 Kč

118,80 Kč

1)

Cenný balík čl. 16 poštovních podmínek 1)

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 500 Kč (viz bod 6.4.4).

6.4.1

Dodejka

6.4.2

Dodání do vlastních rukou

6.4.3

6.4.4

9,50 Kč

(čl. 17 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek)

7,60 Kč

b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

7,60 Kč

Dobírka

11,40 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

Udaná cena za podaný Cenný balík (čl. 16 odst. 3 poštovních podmínek) - do 500 Kč Udané ceny

- do 5 000 Kč Udané ceny - do 30 000 Kč Udané ceny - za každých započatých 10 000 Kč nad 30 000 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby 4,80 Kč 11,40 Kč 11,40 Kč

(Kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

Cenný balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2011

Strana A13


Slepecké zásilky

7.

Do hmotnosti / cena v Kč

Druh zásilky Obyčejná slepecká zásilka čl. 12 poštovních podmínek

7 kg 1)

Doporučená slepecká zásilka čl. 14 poštovních podmínek

Osvobozeny od cen za základní služby

1)

2)

1)

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.

2)

Osvobození se nevztahuje na ceny za doplňkové služby.

7.1

Doplňkové služby ke službě Doporučená slepecká zásilka (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

7.1.1

10,00 Kč

Dodejka (čl. 17 poštovních podmínek)

7.1.2

7.1.3

Dodání do vlastních rukou

a) Dodání do vlastních rukou (čl. 18 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 19 poštovních podmínek)

Dobírka

8,00 Kč 8,00 Kč 12,00 Kč

(čl. 20 poštovních podmínek) Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle ceny Pk A a Pk C 20,00 Kč

7.1.4

Bezdokladová dobírka

7.1.5

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky (čl. 21 poštovních podmínek)

obsaženo v ceně poštovní služby

7.1.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky odesílatel

15,00 Kč

(čl. 20 odst. 7 poštovních podmínek) Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. - při dobírkové částce do 5 000 Kč 30,00 Kč - při dobírkové částce do 50 000 Kč 40,00 Kč - za každých dalších započatých 10 000 Kč +5,00 Kč

(čl. 22 poštovních podmínek)

7.2

Ostatní příplatky ke službě Obyčejná slepecká zásilka a Doporučená slepecká zásilka (kromě ostatních cen za podávanou poštovní zásilku)

7.2.1

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí poštovní zásilky – adresát

obsaženo v ceně poštovní služby

(čl. 24 odst. 15, čl. 25 odst. 20 a čl. 26. odst. 13 poštovních podmínek)

Slepecké zásilky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A14


7.2.2

Opakované dodání na žádost adresáta

a) běžnou pochůzkou

b) zvláštní pochůzkou (cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek doručených jednomu adresátovi)

7.2.3

Nedovolený obsah

7.3

Vrácení cen

7.3.1

Vrácení ceny za neuskutečněné služby

(čl. 12 a 14 poštovních podmínek) Při zjištění nedovoleného obsahu Obyčejné nebo Doporučené slepecké zásilky se vybírá cena za poštovní službu obdobné kvality, pro niž jsou poštovní podmínky splněny.

(čl. 46 poštovních podmínek)

7.3.2

8.

dle poštovních podmínek

Při vrácení zásilky se službou „Dobírka“

(čl. 20 poštovních podmínek) vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C

b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

7.3.3

obsaženo v ceně poštovní služby 80,00 Kč/případ

Při vrácení zásilky se službou „Bezdokladová dobírka“ pošta vrací

cena dle poukazované částky, viz cena Poukázky A a Poukázky C 20,00 Kč částku dle bodu 7.1.4 této služby sníženou o 10,00 Kč

Zásilky s obsahem hlasovacích lístků (Poštovní podmínky služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků)

8.1

Za každou zásilku s obsahem hlasovacích lístků v rámci běžné doručovací pochůzky

3,50 Kč

Slepecké zásilky Zásilky s obsahem hlasovacích lístků www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A15


9.

Slevy

9.1

Množstevní sleva Slevy se týkají vnitrostátních poštovních zásilek: Obyčejné psaní, Obyčejné psaní - standard, Doporučená zásilka, Doporučená zásilka standard, Doporučený balíček a Cenné psaní. Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky po uplynutí kalendářního roku a po odečtení slevy za elektronické podání v následujícím rozsahu: Roční obrat nad 5 mil. Kč 10 mil. Kč 15 mil. Kč 20 mil. Kč 25 mil. Kč 50 mil. Kč 100 mil. Kč 200 mil. Kč 300 mil. Kč

Sleva 1,75 % 2,00 % 2,50 % 2,75 % 3,00 % 5,00 % 7,00 % 8,00 % 10,00 %

V případě, že se jedná o síťovou firmu, sleva se vypočítává z celkového ročního finančního obratu z podání v rámci celé ČR. V případě, že se jedná o síťovou firmu, sleva se vypočítává z celkového ročního finančního obratu z podání v rámci celé ČR. V období od 1. 7. do 31. 12. 2012 je možno členům koncernu přiznat množstevní slevu určenou podle koncernem dosaženého ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky. Tato sleva je poskytována na žádost členů koncernu na základě smlouvy o podmínkách přiznání slevy koncernu. Procentuální výše slevy poskytnutá jednotlivým členům koncernu z jejich ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky, se v takovém případě pro část obratu dosaženou před uzavřením smlouvy určuje na základě ročního obratu za výše uvedené zásilky dosaženého daným členem koncernu, pro část obratu dosaženou po uzavření smlouvy na základě ročního finančního obratu za výše uvedené zásilky dosaženého koncernem.

9.2

Sleva při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u Doporučených balíčků, Cenných psaní, Obyčejných balíků a Cenných balíků u hromadných podavatelů

9.3

Množstevní slevy – Obyčejný balík

9.3.1

Množstevní sleva – měsíční objem podání Měsíční podání nad 1 000 ks 2 000 ks 5 000 ks 8 000 ks 10 000 ks 15 000 ks 20 000 ks

2,00 Kč/zásilku

Sleva 4,00 Kč/ks 4,50 Kč/ks 5,00 Kč/ks 5,50 Kč/ks 6,00 Kč/ks 6,50 Kč/ks 7,00 Kč/ks

Slevy www.ceskaposta.cz

Platí od 1. července 2012

Strana A16


Slevy se vyplácejí z měsíčního objemu podání za každý kalendářní měsíc v období od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012.

9.3.2

Množstevní sleva – roční obrat Roční obrat nad 100 000 Kč nad 1 milion Kč nad 5 milionů Kč nad 10 milionů Kč

Sleva 13 % 19 % 23 % 26 %

Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za službu Obyčejný balík. Tato sleva je vyplácena za souhrn obratu uvedené služby po uplynutí kalendářního roku a po odečtení slevy za elektronické podání a slevy dle bodu 9.3.1.

9.4

Množstevní sleva – Cenný balík

Slevy se vyplácejí z celkového ročního finančního obratu za službu Cenný balík. Tato sleva je vyplácena za souhrn obratu uvedené služby po uplynutí kalendářního roku (na zásilky podané v období 1. 1. 2011 až 31. 3. 2011 se vztahují podmínky a slevy dle ceníku platného v den podání) a po odečtení slevy za elektronické podání v následujícím rozsahu: Roční obrat

Sleva

nad 100 000 Kč nad 500 000 Kč nad 1 milion Kč nad 5 milionů Kč

30 % 32 % 35 % 37 %

Slevy www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A17


B. POŠTOVNÍ POUKÁZKY Ceny Poštovních poukázek a s nimi souvisejících doplňkových služeb jsou osvobozeny od DPH. Druh poštovní *) poukázky čl. 57, 58, 59 pošt. podmínek 1.1 A 1.2 B – písemně 1.3 B – datově 1.4 C 1.5 D *)

Poukázka A Poukázka B Poukázka C Poukázka D -

1 Kč až 1 000 Kč 22,00 Kč 26,00 Kč 24,00 Kč 35,00 Kč 88,00 Kč

Do částky včetně / cena 1 001 Kč až 5 001 Kč až Za každých dalších 5 000 Kč 50 000 Kč započatých 10 000 Kč 22,00 Kč 33,00 Kč + 6,00 Kč 26,00 Kč 36,00 Kč + 6,00 Kč 24,00 Kč 34,00 Kč + 6,00 Kč 35,00 Kč 46,00 Kč + 11,00 Kč 99,00 Kč 121,00 Kč + 11,00 Kč

Vplácí se v hotovosti, částku připíše banka na účet. Vplácí se převodem z účtu u banky, částku vyplatí pošta v hotovosti – podává se písemnou formou nebo se údaje předají datovou formou. Vplácí i vyplácí se v hotovosti. Poukázka s urychlenou výplatou (ve lhůtě jednoho pracovního dne) – vplácí i vyplácí se v hotovosti.

V případě zvláštních smluvních ujednání může cenu služby za výše uvedené poštovní poukázky hradit majitel účtu – adresát.

1.6

Doplňkové služby

1.6.1

Dodejka

1.6.2

Dodání do vlastních rukou

(kromě ostatních cen za podávanou poštovní poukázku B, C nebo D) 10,00 Kč

(čl. 60 poštovních podmínek) a) Dodání do vlastních rukou (čl. 61 poštovních podmínek) b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta (čl. 62 poštovních podmínek)

8,00 Kč

1.6.3

Termínovaná výplata (čl. 63 poštovních podmínek)

4,00 Kč

1.7

Vrácení cen

1.7.1

Při nedodržení lhůty stanovené pro výplatu poukázané peněžní částky

Při nedodržení lhůty stanovené pro výplatu poukázané peněžní částky vrací pošta za poštovní poukázku D

1.8

8,00 Kč

rozdíl mezi cenou za poštovní poukázku D a cenou za poštovní poukázku C

Množstevní slevy – Poštovní poukázka A - Sleva se poskytuje počínaje obdobím následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém bylo objemu dosaženo a vztahuje se k celkovému ročnímu objemu podání. - Podmínkou poskytnutí slevy je plnění všech smluvních ujednání, a to subjektem, který hradí cenu služby. - Pokud roční objem podání překročí 100 000 ks poštovních poukázek A, lze v závislosti na objemu podání a obsahu zvláštních ujednání poskytnout množstevní slevu či stanovit výši ceny na základě individuální kalkulace oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, případně kombinací obojího.

Poštovní poukázky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A18


C. OSTATNÍ SLUŽBY 1.

Obchodní psaní (Poštovní podmínky služby Obchodní psaní) Ceny Obchodního psaní a souvisejících služeb jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

1.1

Základní ceny Základní cena platí pro podání nad 500 ks.

1.2

Hmotnost od - do

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

do 50 g 51–100 g 101–200 g 201–300 g 301–400 g 401–500 g 501–600 g 601–700 g 701–800 g 801–900 g 901–1000 g

6,20 Kč 6,50 Kč 7,00 Kč 7,70 Kč 10,50 Kč 12,10 Kč 13,20 Kč 14,30 Kč 16,50 Kč 18,70 Kč 20,90 Kč

7,44 Kč 7,80 Kč 8,40 Kč 9,24 Kč 12,60 Kč 14,52 Kč 15,84 Kč 17,16 Kč 19,80 Kč 22,44 Kč 25,08 Kč

Zpracování zakázky

Cena Cena (bez DPH) (s DPH)

Cena za svazkování Zásilky jsou seřazené dle PSČ

0,25 Kč /zásilku 0,50 Kč /zásilku

Zásilky nejsou seřazené dle PSČ

0,30 Kč /zásilku 0,60 Kč /zásilku

Ceny jsou stanoveny jako základní, v konečné ceně pro zákazníka se mohou uplatňovat přirážky dle individuálních smluvních podmínek.

1.3

Množstevní slevy Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby Obchodní psaní uvedených v bodu 1.1, množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty. Sleva při jednorázovém podání od - do 5 001–10 000 ks 10 001–20 000 ks 20 001–30 000 ks 30 001–50 000 ks Nad 50 000 ks

Výše slevy 6% 10 % 15 % 20 % 25 %

S firmami, jejichž objem podání je minimálně 100 000 ks zásilek ročně lze uzavřít cenová ujednání.

Obchodní psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A19


2.

EMS – EXPRESS MAIL SERVICE (Poštovní podmínky služby EMS vnitrostátní) Ceny EMS a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

2.1

Základní ceny

Hmotnost do Cena v Kč (bez DPH) Cena v Kč (s DPH)

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

10 kg

15 kg

20 kg

111,66

120,00

128,33

135,83

143,33

170,83

204,16

239,99

134,00

144,00

154,00

163,00

172,00

205,00

245,00

288,00

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 120 cm a součet všech jejích tří rozměrů 200 cm. Minimální rozměry EMS 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm.

Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

2.2.1

Dodejka

10,00 Kč

12,00 Kč

2.2.2

Dodání do vlastních rukou

8,33 Kč 8,33 Kč

10,00 Kč 10,00 Kč

2.2.3

Dobírka

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč +5,83 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč +7,00 Kč

35,00 Kč 45,83 Kč +10,83 Kč

42,00 Kč 55,00 Kč +13,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

2.2

2.2.4

a) Dodání do vlastních rukou b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

Bezdokladová dobírka Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

2.2.5

Elektronické avizování

a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) odesílateli

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 4,00 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč

4,00 Kč

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A20


2.3

Ostatní příplatky

2.3.1

Udaná cena

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) do 30 000 Kč Udané ceny

- nad 30 000 Kč Udané ceny za každých započatých 10 000 Kč nad tuto částku

Cena Cena (bez DPH) (s DPH) obsažena v ceně poštovní služby 11,67 Kč

14,00 Kč

2.3.2

Zkrácení úložní doby pro vyzvednutí EMS zásilky

2.3.3

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí EMS zásilky odesílatel

15,00 Kč

18,00 Kč

2.3.4

Křehké

25,00 Kč

30,00 Kč

2.3.5

Odpovědní zásilka

1,67 Kč

2,00 Kč

2.3.6

Dodání zásilky EMS v neděli a státem uznaný svátek

80,00 Kč

96,00 Kč

2.3.7

Převzetí zásilky EMS u odesílatele

80,00 Kč

96,00 Kč

2.3.8

Žádost odesílatele o podání zprávy o době dodání zásilky

35,00 Kč

42,00 Kč

2.3.9

Jednorázová změna místa dodání (jednorázová Dosílka)

2.3.10

Druhopis podací stvrzenky

2.3.11

(cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek převzatých u jednoho odesílatele) Služba je poskytována ve vybraných městech a obcích, které jsou spolu s kontaktními telefonními čísly pro sjednání převzetí uvedeny v příloze č. 3 poštovních podmínek služby EMS vnitrostátní. Při podání zásilek EMS na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilky EMS u odesílatele (bod 2.3.7) se v tomto případě nevybírá.

Žádost o doslání konkrétně již uložené zásilky EMS

obsaženo v ceně poštovní služby

obsažena v ceně poštovní služby

a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem (datum podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd.) 10,00 Kč b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem: - za pátrání po přesných údajích 150,00 Kč - za vyhotovení druhopisu 10,00 Kč

Opis podací stvrzenky

5,00 Kč

12,00 Kč 180,00 Kč 12,00 Kč 6,00 Kč

(za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při hromadně podávaných poštovních zásilkách se vybírá cena jako za jednu zásilku)

2.3.12

Opakované dodání na žádost adresáta a) běžnou pochůzkou

b) zvláštní pochůzkou

2.3.13

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí EMS zásilky adresát

obsaženo v ceně poštovní služby 96,00 Kč 80,00 Kč /zásilku /zásilku obsaženo v ceně poštovní služby

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. srpna 2012

Strana A21


2.4

Vrácení cen

Cena (bez DPH)

2.4.1

Při překročení doby dopravy

cena dle bodu 2.1

2.4.2

Za neuskutečněnou službu dodání v neděli (státem uznaný svátek) 80,00 Kč

96,00 Kč

Při vrácení zásilky EMS

2.4.3

vrací pošta částku: a) se službou Dobírka zpět odesílateli Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) se službou Bezdokladová dobírka c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

2.5

Slevy

2.5.1

Za měsíční objem podaných EMS

dle bodu 2.2.3 a) 24,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč

24,00 Kč

Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby EMS uvedených v bodu 2.1 za kalendářní měsíc, množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty.

Výše slevy

Měsíční podání přesahující 100 ks 500 ks 1 000 ks 5 000 ks 10 000 ks 15 000 ks 20 000 ks

2.5.2

Cena (s DPH)

8% 13 % 15 % 17 % 19 % 21 % 23 %

Při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů 2,00 Kč Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených cen, pokud budou podavatelům vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání v elektronické podobě, ať již pro podavatele jednotná cena je nebo není určena.

/zásilku

2,40 Kč /zásilku

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A22


3.

Balík Expres (Poštovní podmínky služby Balík Expres) Ceny služby Balík Expres a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

3.1

Základní ceny

3.1.1

Základní ceny pro zásilky

a) podané v Praze a adresované do krajských měst b) podané v ostatních krajských městech (mimo Prahu) a adresované do Prahy Hmotnost do 15 kg

Cena (bez DPH) 250,00 Kč

Cena (s DPH) 300,00 Kč

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 120 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm.

3.1.2

Základní ceny pro zásilky

a) podané v Praze a adresované do Prahy b) podané v ostatních krajských městech (mimo Prahu) a adresované do téhož krajského města Hmotnost do 15 kg

Cena (bez DPH) 150,00 Kč

Cena (s DPH) 180,00 Kč

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 120 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm.

3.2

Doplňkové služby

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

3.2.1

Dodejka

10,00 Kč

12,00 Kč

3.2.2

Dobírka

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč

35,00 Kč 45,83 Kč

42,00 Kč 55,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

3.2.3

Bezdokladová dobírka

3.2.4

Elektronické avizování

Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (email) odesílateli

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 4,00 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč

4,00 Kč

Balík Expres www.ceskaposta.cz

Platí od 15. listopadu 2012

Strana A23


3.3

Ostatní příplatky

3.3.1

Udaná cena

3.3.2

Neprodlužovat úložní dobu - odesílatel

obsaženo v ceně poštovní služby

3.3.3

Prodloužení úložní doby na 7 dní - adresát

15,00 Kč

3.3.4

Opakované dodání na žádost adresáta

Cena (bez DPH)

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) - do 50 000 Kč Udané ceny

obsažena v ceně poštovní služby

a) běžnou pochůzkou

3.4

Vrácení cen

3.4.1

Při překročení sjednané doby dopravy

3.4.2

Při vrácení zásilky Balík Expres

18,00 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby 96,00 Kč 80,00 Kč /případ /případ

b) zvláštní pochůzkou

3.5

Cena (s DPH)

cena dle bodu 3.1

vrací pošta částku a) se službou Dobírka zpět odesílateli Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) se službou Bezdokladová dobírka c) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

dle bodu 3.2.2 a) 20,00 Kč 24,00 Kč 20,00 Kč

24,00 Kč

Převzetí zásilek Balík Expres, Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (Svoz, Sběrná jízda) Službu lze poskytnout pouze na základě smluvního vztahu. Cena se připočítává ke každé zásilce.

Podání zásilek Balík Expres, Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodních balíků a Obchodních balíků do zahraničí za měsíc

Cena za kus (v Kč bez DPH)

Cena za kus (v Kč s DPH)

1 - 20 ks

40,00 Kč

48,00 Kč

21 - 40 ks

10,00 Kč

12,00 Kč

Více než 40 ks

0,00 Kč

0,00 Kč

Při podání zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (bod 5.5) se v tomto případě nevybírá.

3.6

Slevy Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen služby Balík Expres uvedených v bodu 3.1 za kalendářní měsíc, množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty.

Balík Expres www.ceskaposta.cz

Platí od 6. ledna 2012

Strana A24


3.6.1

3.6.2

Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Balík Expres Počet kusů nad

Sleva

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1 000 ks

4% 6% 8% 10 % 12 % 14 % 16 %

Při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů 2,00 Kč Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených cen, pokud budou podavatelům vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání v elektronické podobě, ať již pro podavatele jednotná cena je nebo není určena.

3.7.

/zásilku

2,40 Kč /zásilku

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

Balík Expres www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A25


4.

Obchodní balík (Poštovní podmínky služby Obchodní balík) Službu Obchodní balík lze od 1. 1. 2012 využívat pouze na základě písemné dohody, uzavřené mezi odesílatelem a Českou poštou, s.p. Ceny Obchodního balíku a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

4.1

Základní ceny Hmotnost do

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 12 kg

85,00 Kč 87,50 Kč 90,00 Kč 95,00 Kč 97,50 Kč 100,00 Kč 102,50 Kč 107,50 Kč 110,00 Kč 115,00 Kč

102,00 Kč 105,00 Kč 108,00 Kč 114,00 Kč 117,00 Kč 120,00 Kč 123,00 Kč 129,00 Kč 132,00 Kč 138,00 Kč

Hmotnost do

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg

117,50 Kč 129,99 Kč 132,49 Kč 137,49 Kč 142,49 Kč 147,49 Kč 152,49 Kč 154,99 Kč 157,49 Kč

141,00 Kč 156,00 Kč 159,00 Kč 165,00 Kč 171,00 Kč 177,00 Kč 183,00 Kč 186,00 Kč 189,00 Kč

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek podle bodu 4.3.2. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 30 000 Kč (viz bod 4.3.1). Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“, neplatí výše uvedené rozměrové limity a cena zásilky je stanovena jako součet cen jednotlivých kusů této zásilky. Cena jednotlivých kusů zásilky je stanovena dle jeho hmotnosti na základě výše uvedené tabulky.

4.2

Doplňkové služby

Cena Cena (bez DPH) (s DPH)

4.2.1 4.2.2

Dodejka Dodání do vlastních rukou

10,00 Kč

12,00 Kč

8,33 Kč 8,33 Kč

10,00 Kč 10,00 Kč

Dobírka

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč +5,83 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč +7,00 Kč

35,00 Kč 45,83 Kč +10,83 Kč

42,00 Kč 55,00 Kč +13,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

a) Dodání do vlastních rukou b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

4.2.3

4.2.4

Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

Bezdokladová dobírka k Obchodnímu balíku

Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

Obchodní balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2012

Strana A26


4.2.5

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) odesílateli

4.3

Ostatní příplatky

4.3.1

Udaná cena

Cena Cena (bez DPH (s DPH) obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 4,00 Kč 3,33 Kč 4,00 Kč

3,33 Kč

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) - do 30 000 Kč Udané ceny

obsažena v ceně poštovní služby

- nad 30 000 Kč Udané ceny za každých započatých 10 000 Kč 14,00 Kč nad tuto částku 11,67 Kč V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ je Udaná cena obsažena v ceně poštovní služby

4.3.2

Neskladné

100,00 Kč

120,00 Kč

25,00 Kč

30,00 Kč

45,00 Kč

54,00 Kč

a) délka balíku přesahuje 180 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; balík, který nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně.

4.3.3

Křehké

4.3.4

Příplatky za Obchodní balík se službou „Ověření údajů“

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ je příplatek účtován jen jednou za zásilku. a) zvláštní zacházení při vydávání zásilky b) odeslání úvěrové smlouvy úvěrové společnosti - obálka na Cenné psaní - odeslání Cenného psaní

c) prodloužená úložní doba d) dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta 1) Ceny jsou uvedeny dle platných položek v ostatních částech ceníku.

1)

1)

5,00 Kč 31,67 Kč +5,00 Kč (Udaná cena) 15,00 Kč 1) 8,33 Kč

6,00 Kč 38,00 Kč +6,00 Kč (Udaná cena) 18,00 Kč 1) 10,00 Kč

4.3.5

Odpovědní zásilka

1,67 Kč

2,00 Kč

4.3.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí zásilky - odesílatel

15,00 Kč

18,00 Kč

4.3.7

Opakované dodání na žádost adresáta a) běžnou pochůzkou

b) zvláštní pochůzkou

obsaženo v ceně poštovní služby 96,00 Kč 80,00 Kč /případ /případ

Obchodní balík www.ceskaposta.cz

Platí od 6. ledna 2012

Strana A27


Cena Cena (bez DPH) (s DPH)

4.3.8

Druhopis podací stvrzenky a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem (datum podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd.) b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem: - za pátrání po přesných údajích - za vyhotovení druhopisu

4.3.9

Opis podací stvrzenky

4.3.10

Vrácení Obchodního balíku

4.4

Vrácení cen

4.4.1

Vrácení cen při překročení sjednané doby přepravy

4.4.2

4.4.3 4.5

10,00 Kč

12,00 Kč

150,00 Kč 10,00 Kč

180,00 Kč 12,00 Kč

5,00 Kč

6,00 Kč

(za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při hromadně podávaných poštovních zásilkách se vybírá cena jako za jednu zásilku) obsaženo v ceně poštovní služby

Při oprávněné reklamaci podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou, která by byla zaplacena dle Ceníku v den podání jako služba Cenný balík. Pokud je hmotnost vyšší než 20 kg, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou Cenného balíku o hmotnosti 20 kg. Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu ceny zaniká. Uvedené se nevztahuje na oprávněné reklamace zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ Při oprávněné reklamaci zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ pošta vrátí za každý kus zásilky

viz ceny za Cenný balík, ceny doplňkových služeb a ostatní příplatky k hlavním službám

Při vrácení Obchodního balíku se službou „Dobírka“ vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

cena dle bodu 4.2.3 a)

Při vrácení Obchodního balíku se službou Bezdokladová dobírka k Obchodnímu balíku pošta vrací

6,67 Kč

8,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

Převzetí zásilky Obchodní balík, Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (Svoz, Sběrná jízda) Službu lze poskytnout pouze na základě smluvního vztahu. Cena se připočítává ke každé zásilce. Podání Obchodního balíku, Balíku Do ruky, Balíku Na poštu, Balíku Expres a Obchodního balíku do zahraničí za měsíc 120 ks 2140 ks Více než 40 ks

Cena za kus (bez DPH)

Cena za kus (s DPH)

40,00 Kč 10,00 Kč 0,00 Kč

48,00 Kč 12,00 Kč 0,00 Kč

U zásilek Obchodní balík, Balík Do ruky a Balík Na poštu se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Při podání zásilek Obchodní balík, Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres a Obchodní balík do zahraničí na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilky Obchodní balík, Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (bod 4.5) se v tomto případě nevybírá.

Obchodní balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A28


4.5.1

Mimořádná jízda

Mimořádná jízda pro objednatele s Dohodou o podmínkách podávání poštovních zásilek Obchodní balík je stanovena ve výši

4.6

Slevy

4.6.1

Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Obchodní balík, Balík Do ruky a Balík Na poštu

4.6.1.1

4.6.1.2 4.6.1.3 4.6.1.4

4.6.1.5 4.6.1.6

4.6.2

Počet kusů nad

Sleva

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1 000 ks

6 % základní sazby 10 % základní sazby 11 % základní sazby 12 % základní sazby 14 % základní sazby 16 % základní sazby 20 % základní sazby

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

120,00 Kč /jízdu

144,00 Kč /jízdu

Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Obchodní balík, Balík Do ruky a Balík Na poštu. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a Českou poštou, s.p. Výše množstevní slevy se stanoví dle celkového počtu podaných Obchodních balíků za kalendářní měsíc. Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen zásilek Obchodní balík, za kalendářní měsíc po odečtení slevy dle bodu 4.6.3, množstevní slevy budou počítány ze základu daně z přidané hodnoty (po odečtení slevy dle bodu 4.6.3). Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti faktury (faktur). Výplata slevy bude provedena na základě opravného daňového dokladu.

Při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů 2,00 Kč Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených cen, pokud budou podavatelům vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání v elektronické podobě, ať již pro podavatele jednotná cena je nebo není určena. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se snížení ceny uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky.

/zásilku

2,40 Kč /zásilku

Obchodní balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A29


Cena Cena (bez DPH) (s DPH)

4.6.3

Dodání zásilky na adresu provozovny při splnění podmínek pro dodání dle poštovních podmínek služby Obchodní balík Sleva může být předběžně poskytnuta při podání a při splnění podmínek dle bodu 37 písm. a), b), c), d) a e) poštovních podmínek služby Obchodní balík. Pokud bude podnikem zjištěno, že nebyly splněny uvedené podmínky, bude provedeno doúčtování ceny dle bodu 4.1. Ceníku U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se sleva uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky.

4.6.4

Dodatková sleva Sleva za více současně podaných zásilek Obchodní balík pro jednoho adresáta, nebo využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“, po odečtení slevy dle bodu 4.6.3.

4.6.5

15,00 Kč /zásilku

18,00 Kč /zásilku

15 % základní sazby každé zásilky

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

Obchodní balík www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A30


5.

Balík Do ruky (Poštovní podmínky služby Balík Do ruky) Ceny služby Balík Do ruky a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

5.1

Základní ceny Hmotnost do 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 12 kg

Cena (bez DPH) 85,00 Kč 87,50 Kč 90,00 Kč 95,00 Kč 97,50 Kč 100,00 Kč 102,50 Kč 107,50 Kč 110,00 Kč 115,00 Kč

Cena (s DPH) 102,00 Kč 105,00 Kč 108,00 Kč 114,00 Kč 117,00 Kč 120,00 Kč 123,00 Kč 129,00 Kč 132,00 Kč 138,00 Kč

Hmotnost do 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg

Cena (bez DPH) 117,50 Kč 129,99 Kč 132,49 Kč 137,49 Kč 142,49 Kč 147,49 Kč 152,49 Kč 154,99 Kč 157,49 Kč

Cena (s DPH) 141,00 Kč 156,00 Kč 159,00 Kč 165,00 Kč 171,00 Kč 177,00 Kč 183,00 Kč 186,00 Kč 189,00 Kč

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek podle bodu 5.3.2. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 50 000 Kč (viz bod 5.3.1). Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, u zásilky válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“, neplatí výše uvedené rozměrové limity a cena zásilky je stanovena jako součet cen jednotlivých kusů této zásilky. Cena jednotlivých kusů zásilky je stanovena dle jeho hmotnosti na základě výše uvedené tabulky.

5.2

Doplňkové služby

5.2.1

Dodejka

5.2.2

Dodání do vlastních rukou

5.2.3

5.2.4

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

a) Dodání do vlastních rukou b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

Dobírka

Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

10,00 Kč

12,00 Kč

8,33 Kč 8,33 Kč

10,00 Kč 10,00 Kč

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč +5,83 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč +7,00 Kč

35,00 Kč 45,83 Kč +10,83 Kč

42,00 Kč 55,00 Kč +13,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

Bezdokladová dobírka Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

Balík Do ruky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2012

Strana A31


Cena (bez DPH)

5.2.5

Garantovaný čas dodání zásilky v pracovní dny a sobotu

Cena (s DPH)

41,67 Kč

50,00 Kč

Garantovaný čas dodání zásilky v neděli / státem uznaný svátek

121,67 Kč

146,00 Kč

Převzetí zásilky se službou Garantovaný čas dodání zásilky pro nesmluvní podavatele

80,00 Kč

96,00 Kč

Garantované doručení zásilky nejpozději do 14 hodin následujícího pracovního dne. V případech určených podnikem lze sjednat, že zásilka bude dodána v kratší době. Odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v pátek byla dodána v sobotu.

5.2.6

Odesílatel může požádat, aby zásilka podaná v sobotu, nebo v den předcházející státem uznanému svátku, byla dodána do míst určených podnikem následující den.

5.2.7

(cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek převzatých u jednoho odesílatele) Služba je poskytována ve vybraných městech a obcích, které jsou spolu s kontaktními telefonními čísly pro sjednání převzetí uvedeny v příloze č. 1 poštovních podmínek služby Balík Do ruky. Při podání zásilek Balík Do ruky na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilky Balík Do ruky s doplňkovou službou Garantovaný čas dodání u odesílatele (bod 5.2.7) se v tomto případě nevybírá.

5.2.8

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) odesílateli

5.3

Ostatní příplatky

5.3.1

Udaná cena

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 4,00 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč

4,00 Kč

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) - do 50 000 Kč Udané ceny

obsažena v ceně poštovní služby

- nad 50 000 Kč Udané ceny za každých započatých 10 000 Kč nad 14,00 Kč tuto částku 11,67 Kč V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ je Udaná cena obsažena v ceně poštovní služby

5.3.2

Neskladné

100,00 Kč

120,00 Kč

5.3.3

Křehké

25,00 Kč

30,00 Kč

1,67 Kč

2,00 Kč

15,00 Kč

18,00 Kč

a) délka balíku přesahuje 180 cm; nebo b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm; V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ je příplatek účtován jen jednou za zásilku.

5.3.4

Odpovědní zásilka

5.3.5

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí zásilky - odesílatel Balík Do ruky

www.ceskaposta.cz

Platí od 1. srpna 2012

Strana A32


5.3.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí zásilky – adresát

5.3.7

Opakované dodání na žádost adresáta a) běžnou pochůzkou

b) zvláštní pochůzkou

5.3.8

5.3.9

Cena (bez DPH) a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem (datum 10,00 Kč podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd.) b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem: - za pátrání po přesných údajích 150,00 Kč - za vyhotovení druhopisu 10,00 Kč

Cena (s DPH) 12,00 Kč 180,00 Kč 12,00 Kč

Opis podací stvrzenky

(za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při hromadně podávaných poštovních zásilkách se vybírá cena jako za jednu zásilku)

Vrácení zásilky Balík Do ruky

5.4

Vracení cen

5.4.1

Vracení cen při překročení sjednané doby přepravy a) Při oprávněné reklamaci podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou, která by byla zaplacena dle Ceníku v den podání jako služba Cenný balík. Pokud je hmotnost vyšší než 20 kg, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou Cenného balíku o hmotnosti 20 kg. Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu ceny zaniká. Uvedené se nevztahuje na oprávněné reklamace zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ a na zásilky, u kterých byl uskutečněn požadavek na změnu dispozice přes webový formulář. b) Při oprávněné reklamaci nedodání zásilky v termínu se zvolenou doplňkovou službou Garantovaný čas dodání zásilky (v pracovní dny a v sobotu) vrátí podnik uhrazenou cenu dle bodu 5.1 a 5.2.5

c) Při oprávněné reklamaci nedodání zásilky v termínu se zvolenou doplňkovou službou Garantovaný čas dodání zásilky v neděli /státem uznaný svátek vrátí podnik cenu dle bodu 5.1 a 5.2.6

d) Při oprávněné reklamaci zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ pošta vrátí za každý kus zásilky. Nevztahuje se na zásilky, u kterých byl uskutečněn požadavek na změnu dispozice přes webový formulář.

5.4.3

obsaženo v ceně poštovní služby 96,00 Kč 80,00 Kč /případ /případ

Druhopis podací stvrzenky

5.3.10

5.4.2

obsaženo v ceně poštovní služby

5,00 Kč

6,00 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby

cena dle bodu 5.1 Viz ceny za zásilku Cenný balík, ceny doplňkových služeb a ostatní příplatky k hlavním službám

Viz ceny za zásilku Balík Do ruky a cena doplňkové služby Garantovaný čas dodání zásilky v pracovní dny a sobotu Viz ceny za zásilku Balík Do ruky a cena doplňkové služby Garantovaný čas dodání zásilky v v neděli /státem uznaný svátek

6,67 Kč

8,00 Kč

Při vrácení zásilky Balík Do ruky se službou „Dobírka“

vrací pošta částku a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

Cena dle bodu 5.2.3 a) 20,00 Kč

24,00 Kč

Při vrácení zásilky Balík Do ruky se službou Bezdokladová dobírka pošta vrací Balík Do ruky

20,00 Kč

24,00 Kč

www.ceskaposta.cz

Platí od 6. ledna 2012

Strana A33


5.5

Převzetí zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (Svoz, Sběrná jízda) Službu lze poskytnout pouze na základě smluvního vztahu. Cena se připočítává ke každé zásilce.

Podání zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodních balíků a Obchodních balíků do zahraničí za měsíc

Cena za kus (v Kč bez DPH)

Cena za kus (v Kč s DPH)

1 - 20 ks 21 - 40 ks Více než 40 ks

40,00 Kč 10,00 Kč 0,00 Kč

48,00 Kč 12,00 Kč 0,00 Kč

U zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodní balík se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Při podání zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (bod 5.5) se v tomto případě nevybírá.

5.5.1

Mimořádná jízda

Mimořádná jízda pro objednatele s Dohodou o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky je stanovena ve výši

5.6

Slevy

5.6.1

Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodní balík

5.6.1.1

5.6.1.2 5.6.1.3 5.6.1.4 5.6.1.5 5.6.1.6

120,00 Kč /jízdu

144,00 Kč /jízdu

Slevy u výše uvedených služeb budou počítány vždy ze základu daně z přidané hodnoty.

Počet kusů nad

Sleva

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1 000 ks

6 % základní sazby 10 % základní sazby 11 % základní sazby 12 % základní sazby 14 % základní sazby 16 % základní sazby 20 % základní sazby

Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodní balík. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a Českou poštou, s.p. Výše množstevní slevy se stanoví dle celkového počtu podaných zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Obchodní balík za kalendářní měsíc. Množstevní slevy se vyměřují procentem ze základních cen zásilek Balík Do ruky, za kalendářní měsíc po odečtení slevy dle bodu 5.6.3. Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti faktury (faktur). Výplata slevy bude provedena odečtem od vyúčtování následujícího podání nebo opravným daňovým dokladem.

Balík Do ruky www.ceskaposta.cz

Platí od 13. října 2011

Strana A34


5.6.2

Při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů 2,00 Kč Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených cen, pokud budou podavatelům vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání v elektronické podobě. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se snížení ceny uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky.

5.6.3

Dodání zásilky na adresu provozovny Při splnění podmínek pro dodání dle poštovních podmínek služby Balík Do ruky. Sleva může být předběžně poskytnuta při podání a při splnění podmínek dle bodu 46 písm. a), b), c), d) poštovních podmínek služby Balík Do ruky. Pokud bude podnikem zjištěno, že nebyly splněny uvedené podmínky, bude provedeno doúčtování ceny dle bodu 5.1. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se sleva uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky.

5.6.4

5.6.5

2,40 Kč /zásilku

13,33 Kč /zásilku

16,00 Kč /zásilku

1,67 Kč

2,00 Kč

Poskytnutí kontaktních informací

Budou-li při podání předány kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mailová adresa) adresáta zásilky dle podmínek služby, podnik poskytne slevu ve výši

Dodatková sleva Sleva za více současně podaných zásilek Balík Do ruky, pro jednoho adresáta, nebo využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“, po odečtení slevy dle bodu 5.6.3

5.6.6

/zásilku

15 % základní sazby každé zásilky

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

Balík Do ruky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. března 2012

Strana A35


Balík Na poštu

6.

(Poštovní podmínky služby Balík Na poštu) Ceny služby Balík Na poštu a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

6.1

Základní ceny Hmotnost do 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 12 kg

Cena (bez DPH) 77,50 Kč 80,00 Kč 82,50 Kč 87,50 Kč 90,00 Kč 92,50 Kč 95,00 Kč 97,50 Kč 100,00 Kč 105,00 Kč

Cena (s DPH) 93,00 Kč 96,00 Kč 99,00 Kč 105,00 Kč 108,00 Kč 111,00 Kč 114,00 Kč 117,00 Kč 120,00 Kč 126,00 Kč

Hmotnost do 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg

Cena (bez DPH) 107,50 Kč 117,50 Kč 120,00 Kč 125,00 Kč 129,99 Kč 134,99 Kč 137,49 Kč 139,99 Kč 142,49 Kč

Cena (s DPH) 129,00 Kč 141,00 Kč 144,00 Kč 150,00 Kč 156,00 Kč 162,00 Kč 165,00 Kč 168,00 Kč 171,00 Kč

Uvedené ceny se vztahují na balíky, jejichž délka nepřesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů nepřesahuje 240 cm. K ceně za balíky větších rozměrů je připočítán příplatek podle bodu 6.3.2. Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 240 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm. Ceny jsou uvedeny bez příplatku za Udanou cenu nad 50 000 Kč (viz bod 6.3.1). Minimální rozměry zásilky jsou 15 x 10,5 cm, válcového tvaru délka 15 cm a průměr 3,5 cm. V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“, neplatí výše uvedené rozměrové limity a cena zásilky je stanovena jako součet cen jednotlivých kusů této zásilky. Cena jednotlivých kusů zásilky je stanovena dle jeho hmotnosti na základě výše uvedené tabulky.

6.2

Doplňkové služby

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

6.2.1

Dodejka

10,00 Kč

12,00 Kč

6.2.2

Dodání do vlastních rukou

6.2.3

Dobírka

6.2.4

a) Dodání do vlastních rukou b) Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

8,33 Kč 8,33 Kč

10,00 Kč 10,00 Kč

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč +5,83 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč +7,00 Kč

35,00 Kč 42,00 Kč 45,83 Kč 55,00 Kč +10,83 Kč +13,00 Kč 20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

Bezdokladová dobírka Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

Balík Na poštu www.ceskaposta.cz

Platí od 1. května 2012

Strana A36


Cena (bez DPH)

6.2.5

Cena (s DPH)

Elektronické avizování a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) odesílateli

6.2.6

Vyzvednutí zásilky třetí osobou Službu lze využívat pouze na základě písemné Dohody uzavřené mezi odesílatelem a ČP a při elektronickém podání. Zásilku může vyzvednout osoba odlišná od adresáta, bez nutnosti předložení plné moci nebo průkazu zmocněnce, po sdělení jednoznačného identifikátoru, který obdrží adresát od podavatele. V případě podání „Vícekusové zásilky“ bude identifikátor uveden pouze u hlavní zásilky.

6.3

Ostatní příplatky

6.3.1

Udaná cena

obsaženo v ceně poštovní služby obsaženo v ceně poštovní služby 4,00 Kč 3,33 Kč 3,33 Kč

4,00 Kč

4,17 Kč

5,00 Kč

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) - do 50 000 Kč Udané ceny

obsažena v ceně poštovní služby

- nad 50 000 Kč Udané ceny za každých započatých 10 000 Kč nad 14,00 Kč tuto částku 11,67 Kč V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ obsažena v ceně je Udaná cena poštovní služby

6.3.2

Neskladné a) délka balíku přesahuje 180 cm; nebo b) součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 cm

6.3.3

Křehké

6.3.4

Příplatky za zásilky Balík Na poštu se službou „Ověření údajů“

120,00 Kč

25,00 Kč

30,00 Kč

45,00 Kč

54,00 Kč

V případě zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ je příplatek účtován jen jednou za zásilku.

a) zvláštní zacházení při vydávání zásilky b) odeslání úvěrové smlouvy úvěrové společnosti - obálka na Cenné psaní - odeslání Cenného psaní

c) d) 1)

6.3.5

100,00 Kč

prodloužená úložní doba Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta

1)

5,00 Kč 31,67 Kč +5,00 Kč (Udaná cena) 15,00 Kč 1) 8,33 Kč

6,00 Kč 38,00 Kč +6,00 Kč (Udaná cena) 18,00 Kč 10,00 Kč

1,67 Kč

2,00 Kč

Ceny jsou uvedeny dle platných položek v ostatních částech ceníku

Odpovědní zásilka

Balík Na poštu www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A37


6.3.6

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí zásilky - odesílatel

6.3.7

Prodloužení úložní doby pro vyzvednutí zásilky - adresát

6.3.8

Žádost adresáta o doručení zásilky

18,00 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby 16,67 Kč

20,00 Kč

Žádost adresáta o změnu pošty, na které si zásilku vyzvedne

16,67 Kč

20,00 Kč

Při podání žádosti o změnu pošty, na které si adresát zásilku vyzvedne prostřednictvím Interaktivního webového formuláře dostupného na www.ceskaposta.cz (bod 41 Poštovních podmínek služby Balík Na poštu)

obsaženo v ceně poštovní služby

(doručení zásilky běžnou doručovací s prodlouženou dobou doručování lze v odpoledních hodinách)

6.3.9

15,00 Kč

pochůzkou, v lokalitách požádat i o doručení

(doslání zásilky Balík Na poštu na jinou poštu, než která byla původně uvedena v poštovní adrese zásilky)

6.3.10

Druhopis podací stvrzenky a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem (datum 10,00 Kč podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd.) b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce žadatelem: - za pátrání po přesných údajích 150,00 Kč - za vyhotovení druhopisu 10,00 Kč

6.3.11

Opis podací stvrzenky

5,00 Kč

obsaženo v ceně poštovní služby 12,00 Kč 180,00 Kč 12,00 Kč 6,00 Kč

(za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při hromadně podávaných poštovních zásilkách se vybírá cena jako za jednu zásilku)

6.3.12 Vrácení zásilky Balík Na poštu

obsaženo v ceně poštovní služby

6.4

Vrácení cen

6.4.1

Vrácení cen při překročení sjednané doby přepravy a) Při oprávněné reklamaci podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou Viz za službu a cenou, která by byla zaplacena dle Ceníku v den podání jako služba Cenný balík. Pokud je hmotnost vyšší než 20 kg, podnik vrátí rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou Cenného balíku o hmotnosti 20 kg. Při záporném rozdílu nárok na vrácení rozdílu ceny zaniká. Uvedené se nevztahuje na oprávněné reklamace zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ a na zásilky, u kterých byl uskutečněn požadavek na změnu dispozice přes webový formulář. b) Při oprávněné reklamaci zásilky se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ pošta vrátí za každý kus zásilky. Nevztahuje se na zásilky, u kterých byl uskutečněn požadavek na změnu dispozice přes webový formulář.

ceny za zásilku Cenný balík, ceny doplňkových služeb a ostatní příplatky k hlavním službám

6,67 Kč

8,00 Kč

Balík Na poštu www.ceskaposta.cz

Platí od 15. března 2012

Strana A38


6.4.2

Při vrácení zásilky Balík Na poštu se službou „Dobírka“

Cena (bez DPH)

vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

6.4.3

Při vrácení zásilky Balík Na poštu se službou Bezdokladová dobírka pošta vrací

6.5

Převzetí zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (Svoz, Sběrná jízda)

Cena (s DPH)

cena dle bodu 6.2.3 a) 24,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

20,00 Kč

Službu lze poskytnout pouze na základě smluvního vztahu. Cena se připočítává ke každé zásilce.

Podání zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí za měsíc

Cena za kus (v Kč bez DPH)

Cena za kus (v Kč s DPH)

1 - 20 ks 21 - 40 ks Více než 40 ks

40,00 Kč 10,00 Kč 0,00 Kč

48,00 Kč 12,00 Kč 0,00 Kč

U zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Obchodní balík se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Při podání zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres, Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (bod 6.5) se v tomto případě nevybírá.

6.5.1

Mimořádná jízda Mimořádná jízda pro objednatele s Dohodou o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Na poštu je stanovena ve výši

6.6

Slevy

6.6.1

Množstevní sleva za měsíční objem podaných zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Obchodní balík

120,00 Kč /jízdu

144,00 Kč /jízdu

Slevy u výše uvedených služeb budou počítány vždy ze základu daně z přidané hodnoty.

Počet kusů nad

Sleva

50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 400 ks 500 ks 1 000 ks

6 % základní sazby 10 % základní sazby 11 % základní sazby 12 % základní sazby 14 % základní sazby 16 % základní sazby 20 % základní sazby

Balík Na poštu www.ceskaposta.cz

Platí od 13. října 2011

Strana A39


6.6.1.1

6.6.1.2 6.6.1.3 6.6.1.4 6.6.1.5

6.6.2

Množstevní slevy se poskytují za celkový objem podaných zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky a Obchodních balíků. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se do objemu podaných zásilek za měsíc započítává každý kus zásilky. Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a Českou poštou, s.p. Výše množstevní slevy se stanoví dle celkového počtu podaných zásilek Balík Na poštu, Balík Do ruky, Obchodní balík za kalendářní měsíc. Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti faktury (faktur). Výplata slevy bude provedena odečtem od vyúčtování následujícího podání nebo opravným daňovým dokladem.

Při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u hromadných podavatelů 2,00 Kč Toto snížení ceny nebude zahrnováno do stanovených cen, pokud budou podavatelům vypočítávány. Snížení ceny se tedy vztahuje ke každému dennímu podání v elektronické podobě. U zásilek se zvolenou doplňkovou službou „Vícekusová zásilka“ se snížení ceny uplatňuje u jednotlivých kusů zásilky.

6.6.3

Dodatková sleva Sleva za více současně podaných zásilek Balík Na poštu pro jednoho adresáta při využití doplňkové služby „Vícekusová zásilka“

6.6.4

/zásilku

2,40 Kč /zásilku

15 % základní sazby každé zásilky

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

Balík Na poštu www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A40


7.

Zvláštní poštovní služby Ceny Zvláštních poštovních služeb v bodech 7.1 – 7.16 jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

7.1

SVOZ A ROZVOZ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK

Předmětem služby je poskytnutí služby svoz/rozvoz poštovních zásilek na sjednaných místech (obslužná místa) a ve sjednaném časovém rozmezí. Podmínkou pro poskytnutí této služby je uzavření písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek. Poskytnutí služby závisí na kapacitních možnostech poštovní sítě.

7.1.1

Převzetí poštovních zásilek u objednatele (svoz)

Cena (bez DPH)

a) Cena za svoz zásilek je stanovena za jeden kalendářní měsíc/jedno obslužné místo/jednoho zákazníka (dále jen jednotková měsíční cena). b) Základní cena pro výpočet jednotkové měsíční ceny je stanovena ve výši 120 Kč bez DPH (144,00 Kč s DPH). c) Jednotková měsíční cena se určí jako součin základní ceny, počtu smluvně dohodnutých jízd a příslušných koeficientů jako průměrná hodnota pro dobu trvání smluvního vztahu. d) Minimální jednotková cena za jedno obslužné místo je stanovena ve výši 999,96 Kč bez DPH (1 200,00 Kč s DPH). e) Jednotková měsíční cena bez DPH se zaokrouhluje na celé 50 Kč nahoru. f) Mimořádná jízda Pro objednatele se smlouvou o svozu poštovních zásilek je 120,00 Kč stanovena ve výši /jízdu

Cena (s DPH)

144,00 Kč /jízdu

Koeficienty pro výpočet jednotkové ceny 7.1.1.1

Počet jízd

Počet jízd/den Koeficient

1 1

2 1,75

Pokud dojde k požadavku různého počtu jízd během dne v rozmezí týden (např. 2 jízdy v pondělí, 1 jízda ostatní dny), pak se koeficient vypočítá jako průměr .

7.1.1.2

Fáze dne

Fáze dne Koeficient

7.00 – 16.00 1

16.00 – 22.00 1,5

22.00 – 7.00 2

Pokud sjednané časové rozpětí zasahuje do dvou intervalů, pak se vždy započte koeficient intervalu s větším podílem, při stejném podílu nebo při dvou jízdách v jednom dni v různých intervalech se použije aritmetický průměr (např. při požadovaném rozpětí mezi 15:00-17:00 se využije koeficient 1,25).

7.1.1.3

Časové rozmezí

Časové rozmezí (Délka intervalu v hod.) Koeficient

7.1.1.4

3

2

1

0,5

0,75

1

1,25

1,50

Obslužná místa určená objednatelem

Kategorie obce Koeficient

A 1,25

B 1

C 1,5

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A41


Kategorie obce: A. - Praha, Brno, Ostrava B. - vybrané obce uvedené v příloze Ceníku – „SVOZ A ROZVOZ – Seznam obcí v kategorii B“ C. - ostatní obce

7.1.1.5

Objem ročního podání v Kč nad uvedenou hranici

Kategorie zákazníka Koeficient

7.1.2

50 mil. Kč 0

15 mil. Kč 0,4

5 mil. Kč 0,6

3 mil. Kč 0,8

Ostatní 1

Dodání poštovních zásilek v požadovaném časovém rozmezí Cena a místě určeném v adrese (rozvoz) (bez DPH)

Cena (s DPH)

a) Cena za rozvoz zásilek je stanovena za jeden kalendářní měsíc/jedno obslužné místo/jednoho zákazníka (dále jen jednotková měsíční cena). b) Základní cena pro výpočet jednotkové měsíční ceny je stanovena ve výši 120 Kč bez DPH (144,00 Kč s DPH). c) Jednotková měsíční cena se určí jako součin základní ceny, počtu smluvně dohodnutých jízd a příslušných koeficientů jako průměrná hodnota pro dobu trvání smluvního vztahu. d) Minimální jednotková cena za jedno obslužné místo je stanovena ve výši 999,96 Kč bez DPH (1 200,00 Kč s DPH). e) Jednotková měsíční cena bez DPH se zaokrouhluje na celé 50 Kč nahoru. f) Mimořádná jízda pro objednatele se smlouvou o rozvozu poštovních zásilek je 120,00 Kč stanovena ve výši /jízdu

144,00 Kč /jízdu

Koeficienty pro výpočet jednotkové ceny 7.1.2.1

Počet jízd

Počet jízd/den Koeficient

1 1

2 1,75

Pokud dojde k požadavku různého počtu jízd během dne v rozmezí týden (např. 2 jízdy v pondělí, 1 jízda ostatní dny), pak se koeficient vypočítá jako průměr .

7.1.2.2

Fáze dne

Fáze dne Koeficient

7.00 – 16.00 1

16.00 – 22.00 1,5

22.00 – 7.00 2

Pokud sjednané časové rozpětí zasahuje do dvou intervalů, pak se vždy započte koeficient intervalu s větším podílem, při stejném podílu nebo při dvou jízdách v jednom dni v různých intervalech se použije aritmetický průměr (např. při požadovaném rozpětí mezi 15:00-17:00 se využije koeficient 1,25).

7.1.2.3

Časové rozmezí

Časové rozmezí (Délka intervalu v hod.) Koeficient

7.1.2.4

3

2

1

0,5

0,75

1

1,25

1,50

Obslužná místa určená objednatelem

Kategorie obce Koeficient

A 1,25

B 1

C 1,5

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A42


Kategorie obce: A. - Praha, Brno, Ostrava

B. - vybrané obce uvedené v příloze Ceníku – „SVOZ A ROZVOZ – Seznam obcí v kategorii B“ C. - ostatní obce

7.1.2.5

Objem ročního podání v Kč nad uvedenou hranici

Kategorie zákazníka Koeficient

7.1.3 7.1.4 7.1.5

50 mil. Kč 0

15 mil. Kč 0,4

5 mil. Kč 0,6

34 3 mil. Kč 0,8

Ostatní 1

V případě denního souběhu služeb svoz a rozvoz je cena jednotlivých služeb stanovena dle Ceníku služby převzetí poštovních zásilek u objednatele (Svoz) viz odstavec 7.1.1 a to i v případě, že dodací i podací pošta nejsou totožnými provozovnami. V případě časového souběhu služeb svoz a rozvoz se vypočítává cena dle Ceníku služby převzetí poštovních zásilek u objednatele (Svoz) viz odstavec 7.1.1 a to i v případě, že dodací i podací pošta nejsou totožnými provozovnami.

SVOZ A ROZVOZ – Seznam obcí v kategorii B

OKRES Benešov Beroun Blansko

Brno - venkov

Bruntál

Břeclav Česká Lípa České Budějovice Český Krumlov Děčín Děčín Domažlice Frýdek Místek

Havlíčkův Brod Hodonín

OBEC Benešov Vlašim Beroun Blansko Boskovice

OKRES Chomutov

Kuřim Ivančice Tišnov Krnov Bruntál Rýmařov Břeclav Česká Lípa Nový Bor České Budějovice Týn nad Vltavou Český Krumlov Děčín Varnsdorf Rumburk Domažlice Frýdek Místek Třinec Frýdlant nad Ostravicí Havlíčkův Brod Chotěboř Hodonín Kyjov Veselí nad Moravou

Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín

Chrudim

Jihlava Jindřichův Hradec Karlovy Vary

Karviná

Kladno Klatovy Kolín Kroměříž

OBEC Chomutov Jirkov Kadaň Klášterec nad Ohří Chrudim Hlinsko Jablonec nad Nisou Jeseník Jičín Nová Paka Hořice Jihlava Jindřichův Hradec Třeboň Karlovy Vary Ostrov Nejdek Havířov Karviná Orlová Český Těšín Bohumín Kladno Slaný Klatovy Sušice Kolín Kroměříž Holešov Bystřice pod Hostýnem

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A43


Hradec Králové Cheb

Litoměřice

Louny

Mělník

Mladá Boleslav Most Náchod

Nový Jičín

Nymburk

Olomouc

Opava

Pardubice Pelhřimov Třebíč Uherské Hradiště Ústí nad Labem

Hradec Králové Cheb Mariánské Lázně Aš Litoměřice Roudnice nad Labem Lovosice Štětí Louny Žatec Mělník Kralupy nad Vltavou Neratovice Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Most Litvínov Náchod Jaroměř Nové Město nad Metují Červený Kostelec Broumov Nový Jičín Kopřivnice Frenštát pod Radhoštěm Studénka Příbor Nymburk Poděbrady Lysá nad Labem Olomouc Šternberk Uničov Litovel Opava Hlučín Pardubice Přelouč Pelhřimov Humpolec Třebíč Uherské Hradiště Uherský Brod Ústí nad Labem

Kutná Hora Liberec Písek Plzeň – město Praha - východ

Prachatice Prostějov Přerov

Příbram Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou Semily Sokolov Strakonice Svitavy

Šumperk

Tábor Tachov Teplice

Trutnov

Vyškov Zlín Znojmo

Kutná Hora Čáslav Liberec Písek Milevsko Plzeň Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Říčany Čelákovice Prachatice Prostějov Přerov Hranice Lipník nad Bečvou Příbram Rakovník Rokycany Rychnov nad Kněžnou Semily Turnov Sokolov Chodov Strakonice Svitavy Moravská Třebová Litomyšl Polička Šumperk Zábřeh Mohelnice Tábor Tachov Teplice Bílina Krupka Duchcov Trutnov Dvůr Králové nad Labem Vrchlabí Vyškov Zlín Otrokovice Znojmo

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A44


Ústí nad Orlicí

Vsetín

Česká Třebová Ústí nad Orlicí Vysoké Mýto Lanškroun Choceň Vsetín Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm

Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou Velké Meziříčí Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem

Převzetí poštovních zásilek (vyjma zásilek EMS, Obchodní balík) u odesílatele

7.1.6

Cena (bez DPH) Beze Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek je stanoveno ve 279,99 Kč výši /jízdu

7.2

Pronájem zamykatelné poštovní přihrádky - v místě do 10 000 obyvatel

100,00 Kč /měsíc - v místě do 50 000 obyvatel 219,99 Kč /měsíc - v místě nad 50 000 obyvatel 379,98 Kč Pozn.: maximální cena splatná čtvrtletně předem za podmínek /měsíc uvedených v dohodě o pronájmu.

7.3

120,00 Kč /měsíc 264,00 Kč /měsíc 456,00 Kč /měsíc

Zřízení příležitostné pošty nebo přepážky

Cena za zřízení je součtem: a) hodinové sazby ve výši 280 Kč/1 pracovníka, nejméně však (cena zahrnuje mzdu přepážkového pracovníka, odvod z mezd, podíl provozní a správní režie a zisk) b) nákladů nezahrnutých v sazbě dle bodu a) vyjádřených v předpokládané výši c) ceny příležitostného razítka a výkonů souvisejících s jeho zajištěním, pokud je u přepážky používáno

7.4

Cena (s DPH) 336,00 Kč /jízdu

1 999,92 Kč /den

2 400,00 Kč /den

smluvní cena dle vyúčtování dodavatele

Příležitostné razítko Cena příležitostného razítka je součtem: a) ceny razítka a výkonů souvisejících s jeho zajištěním dle vyúčtování dodavatele b) ceny za používání příležitostného razítka, pokud není zřízena příležitostná pošta nebo přepážka 780,00 Kč - po dobu tří dnů 649,97 Kč /den /den 240,00 Kč - za čtvrtý a každý další započatý den 199,99 Kč /den /den

7.5

Poštovní strojové orážení zvláštním štočkem

Cena strojového orážení je součtem: a) ceny orážecího štočku a výkonů souvisejících s jeho zajištěním b) ceny za používání jednoho štočku dle počtu oražených zásilek - do 10 000 zásilek

dle vyúčtování dodavatele

299,99 Kč /den - do 30 000 zásilek 599,98 Kč /den - nad 30 000 zásilek 1 199,95 Kč /den c) ceny za používání více stejných štočků v jednom velkokapacitním smluvní stroji cena, nejméně 1 199,95 Kč /den

360,00 Kč /den 720,00 Kč /den 1 440 Kč /den smluvní cena, nejméně 1 440,00 Kč /den

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A45


Cena (bez DPH)

7.6

Za potvrzení

7.7

Doplnění cen do evidenčního lístku poštovného včetně vyhotovení dekádního výkazu při bezhotovostní úhradě poštovného

Cena (s DPH)

5,00 Kč

6,00 Kč

Za každý evidenční lístek

10,00 Kč

12,00 Kč

7.8

Ověření správnosti údajů na fotokopii dokladu

25,00 Kč

30,00 Kč

7.9

Výměna platných poškozených kolkových známek

10 % z nominální hodnoty

7.10

Odkoupení platných nepoškozených kolkových známek a neplatných nepoškozených kolkových známek vydaných podle Vyhlášky MF č. 192/1993

5 % z nominální hodnoty

7.11

Za provedení výměny nebo náhrady dálničního kupónu

33,33 Kč

7.12

Datové soubory z T&T

Týká se všech potvrzení kromě potvrzení o pobírání důchodu (dávky) a potvrzení o částkách zaplacených poště za ceniny, poštovní výkony hrazené v hotovosti a doplňkové zboží – netýká se potvrzení o výši zaplacené dobírkové částky váznoucí na zásilce, pokud je vydáno bezprostředně při dodání zásilky.

Jen pro potřeby pošty, např. plná moc ověřená notářem, výpis z obch. rejstříku, živnostenský list apod. Takto vypočtená cena služby obsahuje DPH

40,00 Kč

Služba se poskytuje pouze pro kupony s roční dobou platnosti

Podmínkou pro poskytnutí této služby je uzavření písemné Smlouvy o zaslání datových souborů z T&T. Soubory jsou zasílány zákazníkovi elektronickou poštou.

7.12.1

300,00 Kč a) Zprostředkování služby (zavedení podavatele pro poskytování 249,99 Kč služby) b) Zasílání jednotlivých souborů obsaženo v ceně služby

7.13

Za zvláštní služby (lze zvolit na základě smluvního vztahu ke

7.14

službám Obchodní balík, Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres a Balík Nadrozměr) Fotokopie stvrzení převzetí příjemcem a zaslání výsledku odesílateli - vyhledávání do jednoho měsíce od podání zásilky - vyhledávání do jednoho roku od podání zásilky - vyhledávání do tří let od podání zásilky (pokud jsou doklady k dispozici)

83,33 Kč 416,65 Kč

100,00 Kč 500,00 Kč

833,30 Kč

1000,00 Kč

100,00 Kč /měsíc

120,00 Kč /měsíc

Změna místa dodání (Dosílka)

(netýká se služby Balík Na poštu) a) Za projednání žádosti, evidenci a dosílání poštovních zásilek a poštovních poukázek Pozn.: cena je splatná při podání žádosti. b) Příplatky Kromě ceny vybrané dle bodu 7.14 a) se u balíkových služeb vybírá základní cena za službu dle hmotnosti a dále příplatek za Udanou cenu, Neskladné nebo Křehké.

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. července 2012

Strana A46


7.15

Jednorázová změna místa dodání (jednorázová Dosílka) a) Žádost o doslání konkrétní již uložené listovní zásilky

obsažena v ceně služby

b) Při žádosti o jednorázovou změnu místa dodání (doslání konkrétní již uložené balíkové zásilky, kromě Balíku Na poštu) se vybírá základní cena za službu dle hmotnosti a dále příplatek za Udanou cenu, Neskladné nebo Křehké.

7.16

Při vrácení ceny za službu Změna místa dodání (Dosílka) Při odvolání služby Změna místa dodání - Dosílka před uplynutím doby, za niž je služba zaplacena, pošta vrací cenu služby pouze za celé měsíce, ve kterých již nebude žádost o Změnu místa dodání Dosílka realizována. Poměrná část, tj. cena služby zaplacená za jeden měsíc je nedělitelná.

Ceny Zvláštních poštovních služeb v bodech 7.17 – 7.27 jsou osvobozeny od DPH.

7.17

Druhopis podací stvrzenky*

(čl. 39 a 76 poštovních podmínek) a) při oznámení přesných údajů o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce žadatelem (datum podání, podací číslo a pošta, vplacená částka, atd.) b) při neoznámení přesných údajů o poštovní zásilce nebo poštovní poukázce žadatelem: - za pátrání po přesných údajích - za vyhotovení druhopisu

10,00 Kč 150,00 Kč 10,00 Kč

* U služeb, podléhajících zdanění DPH (EMS, Obchodní balík, Balík Do ruky a Balík Na poštu), cena dle ceníku konkrétní služby.

7.18

Opis podací stvrzenky*

5,00 Kč

(čl. 8 odst. 7 a 54 odst. 9 poštovních podmínek) (za potvrzení opisu podací stvrzenky vyhotoveného odesílatelem při hromadně podávaných poštovních zásilkách nebo poštovních poukázkách se vybírá cena jako za jednu zásilku) * U služeb, podléhajících zdanění DPH (EMS, Obchodní balík, Balík Do ruky a Balík Na poštu), cena dle ceníku konkrétní služby.

7.19

Vyloučení náhradního dodání (čl. 24 odst. 5, čl. 25 odst. 6 písm. a) a c) a čl. 66 odst. 6 písm. a) a c)) Přijetí prohlášení a žádosti o ukončení vyloučení

Zmocnění k přijímání zásilek a poukázaných peněžních částek (čl. 23 a 64 poštovních podmínek)

7.20

vystavení průkazu příjemce pro jednu osobu 1) vystavení průkazu příjemce s uvedením 2-3 osoby 1) vystavení průkazu příjemce s uvedením 4-6 osob blokace využití (zrušení platnosti) průkazu příjemce 1) platnost průkazu 3 roky

50 Kč 70 Kč 100 Kč 1 500 Kč

Dodávání zmocněnci ve stejném doručovacím okrsku

zdarma

-

7.21

1)

zdarma

(§ 9 odst. 7 až 13 a § 10 základních kvalitativních požadavků)

7.22

Dodávání zapsaných (evidovaných) zásilek a poukázaných peněžních částek jen adresátovi na jeho žádost (čl. 25 odst. 6 písm. b) a čl. 66 odst. 6 písm. b))

zdarma

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 15. září 2012

Strana A47


7.23

Reklamace

zdarma

(čl. 40, 41 a 77 poštovních podmínek) Za uplatnění reklamace dodání Doporučené zásilky, Slepecké doporučené zásilky, Cenného psaní a Cenného balíku, výplaty dobírkové částky a poukázané peněžní částky. Žádá-li reklamující, aby reklamační list byl dopravován telekomunikačními zařízeními nebo zásilkou EMS, musí při podání reklamace uhradit příslušnou cenu.

Vrácení poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky odesílateli

obsaženo v ceně poštovní služby

7.25

Změna ukládací pošty pro jednotlivé zásilky

obsažena v ceně poštovní služby

7.26

Stálá změna ukládací pošty

obsažena v ceně poštovní služby

7.27

Převzetí domovních klíčů poštou

zdarma

7.24

(čl. 32 a 73 poštovních podmínek)

Zvláštní poštovní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A48


8.

SIPO – ceny hrazené plátci SIPO Ceny jsou osvobozeny od DPH.

8.1

Hotovostní platby SIPO Platebním dokladem SIPO

15,00 Kč

8.2

Hotovostní platby SIPO Platebním dokladem SIPO Upomínkou

15,00 Kč

Za zprostředkování příjmu hotovostní platby SIPO doručovatelem

5,00 Kč

Za zprostředkování příjmu hotovostní platby SIPO Upomínka doručovatelem

5,00 Kč

8.5

Platba SIPO uhrazená jednorázovým příkazem k úhradě

5,00 Kč

8.6

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO na částečnou platbu

5,00 Kč

8.7

Vyhotovení Platebního dokladu SIPO – Upomínka na částečnou platbu

5,00 Kč

8.3 8.4

8.8

Vyhotovení náhradního Platebního dokladu SIPO

obsaženo v ceně služby

8.9

Vyhotovení náhradního Platebního dokladu SIPO Upomínka

obsaženo v ceně služby

8.10

8.11

8.12

Vyhotovení Výpisu plateb SIPO - měsíčního - čtvrtletního - pololetního - ročního

5,00 Kč 10,00 Kč 20,00 Kč 40,00 Kč

Zaslání Výpisu plateb SIPO - poštou - elektronicky na e-mailovou adresu

10,00 Kč obsaženo v ceně služby

Zaslání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO elektronicky na e-mailovou adresu

obsaženo v ceně služby

8.13

Zaslání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO poštou

5,00 Kč

8.14

Vystavení Platebního dokladu SIPO z důvodu překročení inkasního limitu

5,00 Kč

SIPO www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A49


9.

Obstaravatelská činnost pošty

Česká pošta, s.p. poskytuje tyto služby na smluvním základě za smluvní ceny dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcí vyhlášky č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Jsou realizovány ve všech regionech dle předpisů vydávaných generálním ředitelstvím. Ceny sjednané v podnikové smlouvě nebo uvedené v podnikovém rozhodnutí jsou pro případné regionální smlouvy závazné. Číslo položky 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Druh služby Důchodová služba Služby pro Československou obchodní banku, a.s. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva Sázkové a loterijní činnosti Prodej kolkových známek pro MF ČR a dálničních kupónů Ostatní obstaravatelské činnosti

Obstaravatelská činnost pošty www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A50


II. 1.

NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY

Roznáška informačních/propagačních materiálů (RIPM) (Obchodní podmínky služby Roznáška informačních/propagačních materiálů) Ceny RIPM a souvisejících služeb jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

1.1

Ceny služby Roznáška informačních/propagačních materiálů – základní cena Hmotnost do (v g) 2g 4g 6g 8g 10 g 14 g 18 g 20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g 50 g 55 g 60 g 65 g 70 g 75 g 80 g 90 g 100 g

Pásmo A* (v Kč s DPH (v Kč bez DPH za kus) za kus) 0,22 Kč 0,26 Kč 0,24 Kč 0,29 Kč 0,25 Kč 0,30 Kč 0,26 Kč 0,31 Kč 0,29 Kč 0,35 Kč 0,32 Kč 0,38 Kč 0,40 Kč 0,48 Kč 0,43 Kč 0,52 Kč 0,47 Kč 0,56 Kč 0,52 Kč 0,62 Kč 0,58 Kč 0,70 Kč 0,65 Kč 0,78 Kč 0,72 Kč 0,86 Kč 0,78 Kč 0,94 Kč 0,86 Kč 1,03 Kč 0,92 Kč 1,10 Kč 1,00 Kč 1,20 Kč 1,09 Kč 1,31 Kč 1,19 Kč 1,43 Kč 1,31 Kč 1,57 Kč 1,53 Kč 1,84 Kč 1,79 Kč 2,15 Kč

Pásmo B* (v Kč s DPH (v Kč bez DPH za kus) za kus) 0,44 Kč 0,53 Kč 0,48 Kč 0,58 Kč 0,50 Kč 0,60 Kč 0,54 Kč 0,65 Kč 0,58 Kč 0,70 Kč 0,67 Kč 0,80 Kč 0,79 Kč 0,95 Kč 0,86 Kč 1,03 Kč 0,92 Kč 1,10 Kč 1,01 Kč 1,21 Kč 1,08 Kč 1,30 Kč 1,16 Kč 1,39 Kč 1,26 Kč 1,51 Kč 1,34 Kč 1,61 Kč 1,45 Kč 1,74 Kč 1,58 Kč 1,90 Kč 1,70 Kč 2,04 Kč 1,85 Kč 2,22 Kč 1,98 Kč 2,38 Kč 2,14 Kč 2,57 Kč 2,48 Kč 2,98 Kč 3,01 Kč 3,61 Kč

Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 35,3 x 25 x 2 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 5 x 9 cm.

*Pásmo A *Pásmo B

pro domácnosti ve vybraných obcích a P.O.Boxy (viz příloha č. 4 Obchodních podmínek služby Roznáška informačních/propagačních materiálů „Seznam obcí zařazených do pásma A“) pro domácnosti v ostatních obcích a firmy Seznam míst pro pásmo A je uveden v Obchodních podmínkách služby RIPM a na internetových stránkách České pošty, s.p. Při dodržení poměru pásem A/B ve výši min. 70/30 se celá zakázka účtuje za cenu pásma A.

RIPM www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A51


1.2

Zpracování zakázky

1.2.1

Cena za adresní a expediční přípravu Váha materiálu do (v g) 50 g 100 g

1.2.2

Pásmo A* (v Kč s DPH (v Kč bez DPH za kus) za kus) 0,03 Kč 0,04 Kč 0,05 Kč 0,06 Kč

Pásmo B* (v Kč s DPH (v Kč bez DPH za kus) za kus) 0,06 Kč 0,07 Kč 0,08 Kč 0,10 Kč

Minimální cena za adresní a expediční přípravu

Cena (bez DPH) 200,00 Kč/ zakázku

Cena (s DPH) 240,00 Kč/ zakázku

V případě dodržení poměru pásem A/B ve výši min. 70/30 se účtuje cena pásma A za celou zakázku. Ceny jsou stanoveny jako základní, v konečné ceně pro zákazníka se mohou uplatňovat přirážky dle individuálních smluvních podmínek.

RIPM www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A52


2.

Balík Nadrozměr (Obchodní podmínky služby Balík Nadrozměr) Ceny Balíku Nadrozměr a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

Základní ceny

2.1

pásma hmotnost do

objem 3 m

50 kg 75 kg 100 kg 150 kg 200 kg 300 kg 400 kg 500 kg 700 kg 1000 kg 1500 kg 2000 kg 2500 kg 3000 kg

0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2 2,8 4 6 8 10 12

1

2

3

4

5

cena v Kč

cena v Kč

cena v Kč

cena v Kč

cena v Kč

bez DPH 385 410 525 675 830 1 060 1 290 1 700 1 940 2 330 2 890 3 390 3 700 4 000

s DPH 462 492 630 810 996 1 272 1 548 2 040 2 328 2 796 3 468 4 068 4 440 4 800

bez DPH

s DPH

425 525 650 860 1 080 1 355 1 630 2 120 2 470 2 990 3 830 4 750 5 300 5 800

510 630 780 1 032 1 296 1 626 1 956 2 544 2 964 3 588 4 596 5 700 6 360 6 960

bez DPH 455 575 705 955 1 215 1 525 1 835 2 410 2 840 3 490 4 540 5 700 5 900 7 200

s DPH 546 690 846 1 146 1 458 1 830 2 202 2 892 3 408 4 188 5 448 6 840 7 080 8 640

bez DPH 480 630 750 1 020 1 300 1 600 1 950 2 550 3 050 3 850 5 000 6 100 7 400 8 100

s DPH 576 756 900 1 224 1 560 1 920 2 340 3 060 3 660 4 620 6 000 7 320 8 880 9 720

bez DPH 515 660 800 1 070 1 350 1 690 2 000 2 600 3 100 3 900 5 100 6 350 8 300 8 700

s DPH 618 792 960 1 284 1 620 2 028 2 400 3 120 3 720 4 680 6 120 7 620 9 960 10 440

Nad 1000 kg je ceník určen pouze pro objemovou hmotnost. Cena se stanovuje na základě skutečné nebo objemové hmotnosti zásilky a je vypočítána z vyšší z nich. Objemová hmotnost: délka x šířka x výška (cm) / 4000

Balík Nadrozměr www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2012

Strana A53


750 - 799

700 - 749

586 - 699

580 - 585

560 - 579

516 - 559

511 - 515

500 - 510

470 - 499

460 - 469

400 - 459

390 - 399

370 - 389

300 - 369

100 - 299

Matice pásem mezi PSČ:

PSČ 100 - 299 300 - 369 370 - 389 390 - 399 400 - 459 460 - 469 470 - 499 500 - 510 511 - 515 516 - 559 560 - 579 580 - 585 586 - 699 700 - 749

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 4

1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 5

2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 4 5

1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 4 5

1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 4 5

2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3

1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 3 2 4 5

2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3

2 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 2

2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3

3 3 3 2 4 4 4 2 4 2 1 2 1 2

4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 2 3 2 1

3 4 3 3 4 4 4 2 4 2 1 2 1 2

750 - 799

3

4

3

3

4

4

4

2

4

2

1

2

1

2

1

Doplňkové služby (kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

Cena Cena (bez DPH) (s DPH)

2.2.1

Dodejka

10,00 Kč

12,00 Kč

2.2.2

Dobírka

11,67 Kč

14,00 Kč

21,67 Kč 33,33 Kč +5,83 Kč

26,00 Kč 40,00 Kč +7,00 Kč

35,00 Kč 45,83 Kč +10,83 Kč

42,00 Kč 55,00 Kč +13,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

30,00 Kč

36,00 Kč

2.2

Dále se připočítává: a) Při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C Poštovní poukázka A – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč Poštovní poukázka C – do částky - 1 Kč až 5 000 Kč - 5 001 Kč až 50 000 Kč - Za každých dalších započatých 10 000 Kč b) Při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

2.2.3

2.2.4

Bezdokladová dobírka

Služba se poskytuje pouze smluvním partnerům, kteří předání podacích údajů k zásilkám realizují formou datového souboru. Jednotná cena bez ohledu na výši dobírkové částky.

Elektronické avizování

a) Oznámení příchodu zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) adresátovi b) Oznámení příchodu zásilky elektronickou zprávou (e-mail) adresátovi c) Oznámení o dodání zásilky krátkou textovou zprávou (SMS) odesílateli d) Oznámení o dodání zásilky elektronickou zprávou (e-mail) odesílateli

obsaženo v ceně služby obsaženo v ceně služby 3,33 Kč

4,00 Kč

3,33 Kč

4,00 Kč

Balík Nadrozměr www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana A54


2.3

Ostatní příplatky

2.3.1

Udaná cena

2.3.2

(kromě ostatních cen za podávanou zásilku) - do 50 000 Kč Udané ceny - nad 50 000 Kč Udané ceny za každých započatých 50 000 Kč nad tuto částku

Opakované doručení

Cena Cena (bez DPH) (s DPH) obsažena v ceně služby 12,00 Kč

14,40 Kč

100,00 Kč

120,00 Kč

Opakované doručení na žádost adresáta, který nebyl v původně dohodnutém termínu zastižen na adrese

2.3.3

Prodloužení úložní doby na 7 pracovních dní na žádost adresáta

50,00 Kč

60,00 Kč

2.3.4

Prodloužení úložní doby na 7 pracovních dní na žádost odesílatele

50,00 Kč

60,00 Kč

2.3.5

Neprodlužovat úložní dobu

obsaženo v ceně služby

2.3.6

Neklopit

obsaženo v ceně služby

2.4

Datové soubory z T&T Podmínkou pro poskytnutí této služby je uzavření písemné Smlouvy o zaslání datových souborů z T&T. Soubory jsou zasílány zákazníkovi elektronickou poštou.

2.4.1

a) Zprostředkování služby (zavedení podavatele pro poskytování 250,00 Kč 300,00 Kč služby) b) Zasílání jednotlivých souborů obsaženo v ceně služby

2.5

Vrácení cen

2.5.1

Při vrácení Balíku Nadrozměr se službou „Dobírka“

vrací pošta částku: a) při použití Poštovní dobírkové poukázky A nebo C b) při použití dobírkové složenky Poštovní spořitelny bez ohledu na výši dobírkové částky

2.5.2

Při vrácení Balíku Nadrozměr se službou Bezdokladová dobírka k Balíku Nadrozměr pošta vrací

2.6

Slevy

cena dle bodu 2.2.2 a) 20,00 Kč

24,00 Kč

20,00 Kč

24,00 Kč

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání.

Balík Nadrozměr www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana A55


3.

Služby kontaktního místa veřejné správy CZECH POINT Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

3.1

Cena za ověřený výstup

Cena (bez DPH)

(z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z insolvenčního rejstříku a z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a ze základních registrů) a) první strana druhá a každá další strana b) druhý a každý následný ověřený výstup stejného elektronického dokumentu bez ohledu na počet stran

3.2

Cena za balné a expedici

3.3

Cena za ověřený výstup z registru řidičů

3.4

Cena za přijetí

a) první strana b) druhá a každá další strana

a) žádost o vydání výpisu z rejstříku trestů b) podání dle § 72 živnostenského zákona

3.5

3.6

3.7

4.

Cena (s DPH)

83,33 Kč 33,33 Kč

100,00 Kč 40,00 Kč

33,33 Kč

40,00 Kč

58,33 Kč

70,00 Kč

57,50 Kč 33,33 Kč

69,00 Kč 40,00 Kč

83,33 Kč 41,67 Kč

100,00 Kč 50,00 Kč

25,00 Kč 25,00 Kč

30,00 Kč 30,00 Kč

25,00 Kč

30,00 Kč

25,00 Kč

30,00 Kč

49,16 Kč

59,00 Kč

Cena za vidimaci dokumentů a legalizaci podpisů (ověřování)

a) každá započatá stránka vidimované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku dle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4) b) legalizace každého podpisu na listině

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů

a) z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny b) z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny

Cena za výstup ze systému IZIP

(IZIP – internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta) Cena za jeden výpis ze zdravotní knížky pacienta (bez ohledu na počet stran)

Příjem a zpracování formulářů Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

4.1

Přijetí a zpracování formuláře na kontaktních místech veřejné správy ČP 1593,27 Kč 1912,00 Kč

4.2

Přijetí a zpracování formuláře prostřednictvím Datových schránek

1419,94 Kč 1704,00 Kč

CZECH POINT Příjem a zpracování formulářů www.ceskaposta.cz

Platí od 1. července 2012

Strana A56


5.

Kopírování Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

Cena za kopírování

5.1

a) b) c) d)

6.

Kopírování jednostranné formát A4 černobílé Kopírování oboustranné formát A4 černobílé Kopírování jednostranné formát A4 barevné Kopírování oboustranné formát A4 barevné

Cena (bez DPH) 2,50 Kč 3,33 Kč 19,17 Kč 36,67 Kč

Cena (s DPH) 3,00 Kč 4,00 Kč 23,00 Kč 44,00 Kč

Doplňkové služby k datovým schránkám Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

6.1

Bezpečný klíč k datové schránce

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9

Bezpečný klíč k datové schránce KOMPLET Bezpečný klíč k datové schránce přístupový Bezpečný klíč k datové schránce podpisový USB token SafeNet iKey4000 SW Pack Klíčník Licence k obslužnému SW SafeNet Borderless Security PK Instalační CD (obslužný SW SafeNet Borderless Security PK) Akční balíček Bezpečný klíč Poštovné

6.1.10

Množstevní sleva

1 997,00 Kč 1 664,10 Kč 1 807,00 Kč 1 505,77 Kč 1 807,00 Kč 1 505,77 Kč 1 486,00 Kč 1 238,28 Kč 660,00 Kč 549,98 Kč 387,00 Kč 322,49 Kč 28,00 Kč 23,33 Kč 1 199,00 Kč 999,13 Kč dle standardního ceníku pro Obchodní balík

Při větším jednorázovém odběru zboží (odst. 6.1.1 až 6.1.7) bude objednateli poskytnuta množstevní sleva dle níže uvedené tabulky: Výše slevy Počet odebraných kusů 1–49 ks 0,00 % 50–99 ks 2,50 % 100–499 ks 5,00 % 500–999 ks 7,50 % 1 000–4 999 ks 10,00 % 5 000 ks a více Individuální cena Slevy u výše uvedených služeb budou počítány vždy ze základu daně z přidané hodnoty.

6.2

SMS upozornění – příchod nové datové zprávy Cena za jednu odeslanou SMS zprávu

6.3

2,50 Kč

3,00 Kč

2,50 Kč

3,00 Kč

SMS Autentizace – přihlašování do datové schránky přes autentizační SMS Cena za jednu odeslanou SMS zprávu

Kopírování Doplňkové služby k datovým schránkám www.ceskaposta.cz

Platí od 15. května 2012

Strana A57


Cena (bez DPH)

Dlouhodobé úložiště datových zpráv

6.4

Kapacita dle počtu uchovávaných zpráv a) 100 zpráv b) 200 zpráv c) 500 zpráv d) 1 000 zpráv e) 2 000 zpráv f) 5 000 zpráv Služba je poskytována na období jednoho roku.

7.

Cena (s DPH)

1 200,00 Kč 1 440,00 Kč 2 200,00 Kč 2 640,00 Kč 5 400,00 Kč 6 480,00 Kč 10 500,00 Kč 12 600,00 Kč 19 900,00 Kč 23 880,00 Kč 48 000,00 Kč 57 600,00 Kč

Ceník certifikačních služeb Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

7.1

Kvalifikovaná certifikační autorita

7.1.1

Kvalifikovaný certifikát určený pro ověření elektronického podpisu zaměstnance Kvalifikovaný systémový certifikát určený pro ověření elektronické značky organizace Kvalifikovaný certifikát určený pro ověření elektronického podpisu fyzické osoby Kvalifikovaný systémový certifikát Určený pro ověření elektronické značky fyzické osoby

7.1.2 7.1.3 7.1.4

329,99 Kč

396,00 Kč

649,97 Kč

780,00 Kč

329,99 Kč

396,00 Kč

649,97 Kč

780,00 Kč

666,64 Kč 666,64 Kč 289,99 Kč 289,99 Kč

800,00 Kč 800,00 Kč 348,00 Kč 348,00 Kč

666,64 Kč

800,00 Kč

1 399,94 Kč

1 680,00 Kč

Platnost certifikátů je jeden rok.

7.2

Veřejná certifikační autorita

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

Komerční certifikát – certifikát technologických komponent Komerční certifikát – šifrovací certifikát skupiny osob Komerční certifikát – certifikát zaměstnanců Komerční certifikát – certifikát fyzických osob Komerční certifikát – certifikát technologických komponent fyzických osob Platnost certifikátů je jeden rok.

7.3

Volitelné služby – výjezd mobilního operátora (celková částka se skládá z paušální ceny včetně dopravného)

7.3.1

Paušální cena

Doplňkové služby k datovým schránkám Certifikační služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. srpna 2012

Strana A58


8.

Poštovní datová zpráva Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

8.1

Odesílání Poštovní datové zprávy

8.2

Měsíční poplatek za využívání služby Počet zpráv odeslaných v měsíci

Cena (bez DPH) 11,68 Kč

Cena (s DPH) 14,02 Kč

Cena v Kč (bez DPH)/měsíc

Cena v Kč (s DPH)/měsíc

50,00 Kč 35,00 Kč 20,00 Kč

60,00 Kč 42,00 Kč 24,00 Kč

1–10 11–50 Nad 50

8.3

Odpovědní datová zpráva

11,68 Kč

14,02 Kč

8.4

Dotovaná datová zpráva

11,68 Kč

14,02 Kč

9.

Tisková zásilka (Obchodní podmínky služby Tisková zásilka) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

9.1

Doručování výtisků Hmotnost od - do

Cena v Kč (bez DPH)

do 200 g 4,10 Kč/1 výtisk 201–300 g 4,40 Kč/1 výtisk 301–400 g 4,90 Kč/1 výtisk 401–500 g 5,70 Kč/1 výtisk 501–600 g 8,50 Kč/1 výtisk 601–700 g 9,00 Kč/1 výtisk 701–1 000* g 14,00 Kč/1 výtisk * (jen na základě jednorázového mimořádného povolení)

9.2

Cena v Kč (s DPH) 4,92 Kč/1 výtisk 5,28 Kč/1 výtisk 5,88 Kč/1 výtisk 6,84 Kč/1 výtisk 10,20 Kč/1 výtisk 10,80 Kč/1 výtisk 16,80 Kč/1 výtisk

V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání.

Poštovní datová zpráva Tisková zásilka www.ceskaposta.cz

Platí od 1. ledna 2012

Strana A59


10. Postfax (Obchodní podmínky služby Postfax) Ceny služby Postfax jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

10.1

Ceny placené při podání a) podání dokumentu u přepážky pošty – dle pásem Telefonní pásmo

1. stránka 2. a každá další stránka

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

I.* 29,17 Kč

I.* 35,00 Kč

II. 33,33 Kč

II. 40,00 Kč

Síť GSM** 37,50 Kč

Síť GSM** 45,00 Kč

7,50 Kč

9,00 Kč

9,17 Kč

11,00 Kč

14,17 Kč

17,00 Kč

* V rámci téhož TO a na linky 8xxx xxx xxx, 973 xxx xxx, 974 xxx xxx **Dodání uskutečněné z účastnických stanic veřejné telefonní sítě do veřejné radiotelefonní sítě GSM (mobilní telefony) b) podání dokumentu u přepážky pošty – zvláštní linky Cena bez DPH

Cena s DPH

zvláštní linka

1. stránka

1. stránka

900 38x xxx

99,16 Kč

119,00 Kč

Cena bez DPH

2. a každá další stránka 55,83 Kč

Cena s DPH

2. a každá další stránka 67,00 Kč

Cena (bez DPH)

c) příplatky za dodání (za 1 zásilku) běžnou doručovací pochůzkou d) vrácení originálu dokumentu jako doporučená zásilka e) vyzvednutí originálu dokumentu u přepážky po odběrní lhůtě

10.2

3,33 Kč 21,67 Kč 16,67 Kč

Cena (s DPH)

4,00 Kč 26,00 Kč 20,00 Kč

Ceny placené při dodání

(vybírají se pouze pokud dokument nebyl podán prostřednictvím pošty ze stanice POSTFAX (BUREAUFAX) Při podání dokumentu z účastnické stanice v ČR nebo v zahraničí a dodání a) vyzvednutím u přepážky nebo do poštovní přihrádky - za jednu zásilku (do pěti stran) - za každou další stránku b) běžnou doručovací pochůzkou - za jednu zásilku (do pěti stran) - za každou další stránku

13,33 Kč 1,67 Kč

16,00 Kč 2,00 Kč

16,67 Kč 1,67 Kč

20,00 Kč 2,00 Kč

Postfax www.ceskaposta.cz

Platí od 1. ledna 2012

Strana A60


CENY MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB POŠTOVNÍ SLUŽBY

I. A. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

Ceny základních mezinárodních poštovních služeb a s nimi souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH.

1. Obyčejná zásilka (čl. 115 poštovních podmínek) Hmotnost do 20 g včetně do 50 g včetně do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně Aerogram

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 20,00 Kč 25,00 Kč 35,00 Kč 65,00 Kč 95,00 Kč 165,00 Kč 285,00 Kč 8,00 Kč

-

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 21,00 Kč 30,00 Kč 40,00 Kč 80,00 Kč 130,00 Kč 230,00 Kč 410,00 Kč 8,00 Kč

20,00 Kč 25,00 Kč 35,00 Kč 65,00 Kč 95,00 Kč 165,00 Kč 285,00 Kč -

2. Obyčejný tiskovinový pytel (čl. 116 poštovních podmínek) Hmotnost do 6 kg včetně do 7 kg včetně do 8 kg včetně do 9 kg včetně do 10 kg včetně do 11 kg včetně do 12 kg včetně do 13 kg včetně do 14 kg včetně do 15 kg včetně do 16 kg včetně do 17 kg včetně do 18 kg včetně do 19 kg včetně do 20 kg včetně do 21 kg včetně do 22 kg včetně

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 315,00 Kč 280,00 Kč 361,00 Kč 320,00 Kč 407,00 Kč 360,00 Kč 453,00 Kč 400,00 Kč 498,00 Kč 440,00 Kč 544,00 Kč 480,00 Kč 590,00 Kč 520,00 Kč 636,00 Kč 560,00 Kč 691,00 Kč 610,00 Kč 742,00 Kč 655,00 Kč 798,00 Kč 705,00 Kč 854,00 Kč 755,00 Kč 910,00 Kč 805,00 Kč 966,00 Kč 855,00 Kč 1 022,00 Kč 905,00 Kč 1 083,00 Kč 960,00 Kč 1 144,00 Kč 1 015,00 Kč

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 1 321,00 Kč 280,00 Kč 1 534,00 Kč 320,00 Kč 1 748,00 Kč 360,00 Kč 1 961,00 Kč 400,00 Kč 2 174,00 Kč 440,00 Kč 2 388,00 Kč 480,00 Kč 2 601,00 Kč 520,00 Kč 2 815,00 Kč 560,00 Kč 3 038,00 Kč 610,00 Kč 3 256,00 Kč 655,00 Kč 3 481,00 Kč 705,00 Kč 3 706,00 Kč 755,00 Kč 3 931,00 Kč 805,00 Kč 4 156,00 Kč 855,00 Kč 4 381,00 Kč 905,00 Kč 4 611,00 Kč 960,00 Kč 4 841,00 Kč 1 015,00 Kč

Obyčejná zásilka Obyčejný tiskovinový pytel www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B1


do 23 kg včetně do 24 kg včetně do 25 kg včetně do 26 kg včetně do 27 kg včetně do 28 kg včetně do 29 kg včetně do 30 kg včetně

3.

1 205,00 Kč 1 266,00, Kč 1 327,00 Kč 1 393,00 Kč 1 459,00 Kč 1 525,00 Kč 1 591,00 Kč 1 657,00 Kč

1 070,00 Kč 1 125,00 Kč 1 180,00 Kč 1 240,00 Kč 1 300,00 Kč 1 360,00 Kč 1 420,00 Kč 1 480,00 Kč

5 071,00 Kč 5 301,00 Kč 5 531,00 Kč 5 766,00 Kč 6 001,00 Kč 6 236,00 Kč 6 471,00 Kč 6 706,00 Kč

1 070,00 Kč 1 125,00 Kč 1 180,00 Kč 1 240,00 Kč 1 300,00 Kč 1 360,00 Kč 1 420,00 Kč 1 480,00 Kč

Obyčejná slepecká zásilka (čl. 117 poštovních podmínek)

Hmotnost do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně do 3 kg včetně do 4 kg včetně do 5 kg včetně do 6 kg včetně do 7 kg včetně

4.

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 2,00 Kč zdarma 4,00 Kč 8,00 Kč 16,00 Kč 35,00 Kč 50,00 Kč 65,00 Kč 80,00 Kč 95,00 Kč 110,00 Kč

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 18,00 Kč zdarma 45,00 Kč 85,00 Kč 170,00 Kč 340,00 Kč 520,00 Kč 690,00 Kč 860,00 Kč 1 030,00 Kč 1 200,00 Kč

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 53,00 Kč 58,00 Kč 68,00 Kč 98,00 Kč 128,00 Kč 198,00 Kč 318,00 Kč 41,00 Kč -

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 54,00 Kč 53,00 Kč 63,00 Kč 58,00 Kč 73,00 Kč 68,00 Kč 113,00 Kč 98,00 Kč 163,00 Kč 128,00 Kč 263,00 Kč 198,00 Kč 443,00 Kč 318,00 Kč 41,00 Kč -

Doporučená zásilka (čl. 118 poštovních podmínek)

Hmotnost do 20 g včetně do 50 g včetně do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně Aerogram

Obyčejná slepecká zásilka Doporučená zásilka www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B2


5.

Doporučený tiskovinový pytel (čl. 119 poštovních podmínek)

Hmotnost do 6 kg včetně do 7 kg včetně do 8 kg včetně do 9 kg včetně do 10 kg včetně do 11 kg včetně do 12 kg včetně do 13 kg včetně do 14 kg včetně do 15 kg včetně do 16 kg včetně do 17 kg včetně do 18 kg včetně do 19 kg včetně do 20 kg včetně do 21 kg včetně do 22 kg včetně do 23 kg včetně do 24 kg včetně do 25 kg včetně do 26 kg včetně do 27 kg včetně do 28 kg včetně do 29 kg včetně do 30 kg včetně

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 348,00 Kč 394,00 Kč 440,00 Kč 486,00 Kč 531,00 Kč 577,00 Kč 623,00 Kč 669,00 Kč 724,00 Kč 775,00 Kč 831,00 Kč 887,00 Kč 943,00 Kč 999,00 Kč 1 055,00 Kč 1 116,00 Kč 1 177,00 Kč 1 238,00 Kč 1 299,00 Kč 1 360,00 Kč 1 426,00 Kč 1 492,00 Kč 1 558,00 Kč 1 624,00 Kč 1 690,00 Kč

313,00 Kč 353,00 Kč 393,00 Kč 433,00 Kč 473,00 Kč 513,00 Kč 553,00 Kč 593,00 Kč 643,00 Kč 688,00 Kč 738,00 Kč 788,00 Kč 838,00 Kč 888,00 Kč 938,00 Kč 993,00 Kč 1 048,00 Kč 1 103,00 Kč 1 158,00 Kč 1 213,00 Kč 1 273,00 Kč 1 333,00 Kč 1 393,00 Kč 1 453,00 Kč 1 513,00 Kč

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 1 354,00 Kč 1 567,00 Kč 1 781,00 Kč 1 994,00 Kč 2 207,00 Kč 2 421,00 Kč 2 634,00 Kč 2 848,00 Kč 3 071,00 Kč 3 289,00 Kč 3 514,00 Kč 3 739,00 Kč 3 964,00 Kč 4 189,00 Kč 4 414,00 Kč 4 644,00 Kč 4 874,00 Kč 5 104,00 Kč 5 334,00 Kč 5 564,00 Kč 5 799,00 Kč 6 034,00 Kč 6 269,00 Kč 6 504,00 Kč 6 739,00 Kč

313,00 Kč 353,00 Kč 393,00 Kč 433,00 Kč 473,00 Kč 513,00 Kč 553,00 Kč 593,00 Kč 643,00 Kč 688,00 Kč 738,00 Kč 788,00 Kč 838,00 Kč 888,00 Kč 938,00 Kč 993,00 Kč 1 048,00 Kč 1 103,00 Kč 1 158,00 Kč 1 213,00 Kč 1 273,00 Kč 1 333,00 Kč 1 393,00 Kč 1 453,00 Kč 1 513,00 Kč

Doporučený tiskovinový pytel www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B3


6.

Doporučená slepecká zásilka (čl. 120 poštovních podmínek)

Hmotnost do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně do 3 kg včetně do 4 kg včetně do 5 kg včetně do 6 kg včetně do 7 kg včetně

7.

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 2,00 Kč 4,00 Kč 8,00 Kč 16,00 Kč 35,00 Kč 50,00 Kč 65,00 Kč 80,00 Kč 95,00 Kč 110,00 Kč

zdarma

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 18,00 Kč 45,00 Kč 85,00 Kč 170,00 Kč 340,00 Kč 520,00 Kč 690,00 Kč 860,00 Kč 1 030,00 Kč 1 200,00 Kč

zdarma

Cenné psaní (čl. 121 poštovních podmínek)

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická do 20 g včetně 78,00 Kč do 50 g včetně 83,00 Kč do 100 g včetně 93,00 Kč do 250 g včetně 123,00 Kč do 500 g včetně 153,00 Kč do 1 kg včetně 223,00 Kč do 2 kg včetně 343,00 Kč Cena dle hmotnosti se zvyšuje o příplatek dle Udané ceny: Za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny Hmotnost

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní ekonomická 79,00 Kč 78,00 Kč 88,00 Kč 83,00 Kč 98,00 Kč 93,00 Kč 138,00 Kč 123,00 Kč 188,00 Kč 153,00 Kč 288,00 Kč 223,00 Kč 468,00 Kč 343,00 Kč 3,00 Kč

Doporučená slepecká zásilka Cenné psaní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B4


8.

Standardní balík (čl. 122 poštovních podmínek)

8.1 Standardní balík – prioritní Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina Hmotnost do

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg 26 kg 27 kg 28 kg 29 kg 30 kg

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

473 685 896 1 108 1 319 1 531 1 742 1 954 2 165 2 377 2 588 2 800 3 011 3 223 3 435 3 646 3 858 4 069 4 281 4 492 4 704 4 915 5 127 5 338 5 550 5 761 5 973 6 184 6 396 6 608

597 830 1 064 1 297 1 531 1 764 1 998 2 231 2 465 2 698 2 932 3 166 3 399 3 633 3 866 4 100 4 333 4 567 4 800 5 034 5 267 5 500 5 734 5 967 6 201 6 435 6 668 6 902 7 135 7 369

641 926 1 211 1 497 1 782 2 067 2 352 2 638 2 923 3 209 3 494 3 779 4 065 4 350 4 635 4 921 5 206 5 491 5 777 6 062 6 348 6 633 6 918 7 204 7 489 7 774 8 059 8 345 8 630 8 915

745 1 102 1 459 1 815 2 172 2 528 2 885 3 242 3 598 3 955 4 311 4 668 5 024 5 381 5 738 6 094 6 451 6 808 7 164 7 521 7 877 8 234 8 590 8 947 9 303 9 660 10 017 10 374 10 730 11 087

205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*

Cena (v Kč) 265 280 295 310 325 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 550 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*

388 418 448 478 509 539 569 599 630 660 690 720 751 781 811 841 872 902 932 962 993 1 023 1 053 1 083 1 114 1 144 1 174 1 204 1 235 1 265

449 490 531 572 612 653 694 735 776 817 858 898 939 980 1 021 1 062 1 103 1 144 1 184 1 225 1 266 1 307 1 348 1 389 1 429 1 470 1 511 1 552 1 593 1 634

530 564 598 632 666 700 734 768 802 836 870 904 938 972 1 006 1 040 1 074 1 108 1 142 1 176 1 210 1 244 1 278 1 312 1 346 1 380 1 414 1 448 1 482 1 516

431 507 583 659 735 810 886 962 1 038 1 114 1 190 1 266 1 342 1 417 1 493 1 569 1 645 1 721 1 797 1 873 1 949 2 024 2 100 2 176 2 252 2 328 2 404 2 480 2 555 2 631

511 573 634 695 757 818 880 941 1 003 1 064 1 126 1 187 1 248 1 310 1 371 1 433 1 494 1 556 1 617 1 679 1 740 1 801 1 863 1 924 1 986 2 047 2 109 2 170 2 232 2 293

494 641 789 936 1 083 1 231 1 378 1 526 1 673 1 820 1 968 2 115 2 262 2 410 2 557 2 705 2 852 2 999 3 147 3 295 3 442 3 589 3 737 3 884 4 031 4 179 4 326 4 474 4 621 4 768

*Cenová skupina 50 a 61 má omezení zásilek do 20 kg (viz Poštovní podmínky – Zahraniční podmínky)

Standardní balík prioritní www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B5


8.2 Standardní balík – ekonomický Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina Hmotnost do (v kg)

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg 26 kg 27 kg 28 kg 29 kg 30 kg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

322 392 461 531 600 670 739 809 878 948 1 017 1 087 1 156 1 226 1 295 1 365 1 434 1 504 1 573 1 643 1 712 1 782 1 851 1 921 1 990 2 060 2 129 2 199 2 268 2 338

400 459 517 575 633 691 749 807 865 923 981 1 039 1 097 1 155 1 213 1 272 1 330 1 388 1 446 1 504 1 562 1 620 1 678 1 736 1 794 1 852 1 910 1 968 2 026 2 085

367 433 500 566 633 700 766 833 900 966 1 033 1 099 1 166 1 233 1 299 1 366 1 433 1 499 1 566 1 632 1 699 1 766 1 832 1 899 1 965 2 032 2 099 2 165 2 232 2 299

508 622 735 849 963 1 077 1 191 1 305 1 418 1 532 1 646 1 760 1 874 1 987 2 101 2 215 2 329 2 443 2 557 2 670 2 784 2 898 3 012 3 126 3 240 3 354 3 468 3 581 3 695 3 809

Cena (v Kč) 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -*

381 404 426 449 472 494 517 540 562 585 608 631 653 676 699 721 744 767 790 812 835 858 880 903 926 949 971 994 1 017 1 039

527 558 589 620 651 682 713 744 775 806 837 868 899 930 961 992 1 023 1 054 1 085 1 116 1 147 1 178 1 209 1 240 1 271 1 302 1 333 1 364 1 395 1 426

426 474 523 571 619 668 716 764 813 861 910 958 1 006 1 055 1 103 1 151 1 200 1 248 1 297 1 345 1 393 1 442 1 490 1 538 1 587 1 635 1 684 1 732 1 780 1 829

548 592 637 681 726 770 815 859 904 948 993 1 037 1 082 1 126 1 171 1 215 1 260 1 304 1 349 1 393 1 438 1 482 1 527 1 571 1 616 1 660 1 705 1 749 1 794 1 838

445 499 553 607 661 716 770 824 878 932 986 1 040 1 094 1 148 1 203 1 257 1 311 1 365 1 419 1 473 1 527 1 581 1 635 1 690 1 744 1 798 1 852 1 906 1 960 2 014

*Cenová skupina 1 má omezení zásilek do 20 kg (viz Poštovní podmínky – Zahraniční podmínky)

Standardní balík ekonomický www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B6


9.

Cenný balík (čl. 123 poštovních podmínek) Cena uvedená v položce 8.1 a 8.2 podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny se zvýší o příplatek podle Udané ceny za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny

10.

Doplňkové služby

10.1

Dodejka

10.2

10.3

(čl. 124 a 410 poštovních podmínek) Cena podle položek 4 až 9 a položky č. 14.1 se zvyšuje o příplatek

15,00 Kč

Dodání do vlastních rukou adresáta

(čl. 125 a 411 poštovních podmínek) Cena dle položek 4 až 7 a položky č. 14.1 se zvyšuje o příplatek

8,00 Kč

Dobírka (čl. 126 poštovních podmínek) Jednotný příplatek

25,00 Kč

11.

Ostatní příplatky k základním službám

11.1

Žádost o změnu uzavřené smlouvy

11.2

3,00 Kč

(čl. 134 a 417 poštovních podmínek) Za žádost odesílatele o změnu poštovní smlouvy

50,00 Kč

Reklamace (čl. 136, 137, a 419 poštovních podmínek) Za uplatnění reklamace zapsané (evidované) zásilky, dobírkové částky a poukázané peněžní částky jednotná cena

výplaty zdarma

Žádá-li reklamující, aby reklamační list byl dopravován telekomunikačními zařízeními nebo zásilkou EMS, musí při podání reklamace uhradit příslušnou cenu.

11.3

Poštovní zásilky a poštovní poukázky pro válečné zajatce a civilní internované osoby a) prioritně

b) ekonomicky

11.4

11.5

rozdíl cen v případě téže poštovní služby prioritně a ekonomicky zdarma

Neskladný balík

(čl. 122 odst. 8 a čl. 123 odst. 10 poštovních podmínek) Cena dle položky 8 a 9 se zvyšuje o jednotný příplatek

120,00 Kč

Křehký balík

(čl. 122 odst. 9 a čl. 123 odst. 11 poštovních podmínek) Cena dle položky 8 a 9 se zvyšuje o jednotný příplatek (při souběhu se službou v položce 11.4 se vybírá pouze cena podle položky 11.4)

60,00 Kč

Cenný balík Doplňkové služby Ostatní příplatky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana B7


12.

Vrácení cen

12.1

Při nevystoupení zásilky do zahraničí

12.2

Při vrácení zásilky, která bez zavinění pošty nevystoupila do zahraničí, vrací pošta

Při vrácení balíku ze zahraničí bez uvedení důvodu vrácení Při vrácení Standardního nebo Cenného balíku ze zahraničí, u něhož cizí zahraniční provozovatel nevyznačil důvod vrácení, vrací pošta

13.

Slevy

13.1

Sleva při elektronickém předání podacích údajů formou datového souboru u Cenných psaní, Standardních balíků a Cenných balíků

14.

Poštovní poukázky

14.1

Poštovní poukázka hotovost – hotovost (Z/C)

14.2

cenu uhrazenou za službu sníženou o cenu služby za odpovídající vnitrostátní zásilku

(čl. 409 poštovních podmínek) Cena dle poukazované částky - 1 Kč až 6 500 Kč - 6 501 Kč až 13 000 Kč - 13 001 Kč a více

cenu uhrazenou za službu při podání

2,00 Kč/zásilku

90,00 Kč 115,00 Kč 145,00 Kč

Poštovní poukázka hotovost – účet (Z/A)

(poštovní podmínky služby poštovní poukázka Z/A) Cena dle poukazované částky - 1 Kč až 6 500 Kč - 6 501 Kč až 13 000 Kč - 13 001 Kč a více

90,00 Kč 115,00 Kč 145,00 Kč

Vrácení cen Slevy Poštovní poukázky www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana B8


15.

Ceny vybraných služeb pro uživatele výplatních strojů

Ceny uvedené v tomto odstavci jsou platné pouze pro ty uživatele výplatních strojů, kteří mají uzavřenou s Českou poštou, s.p., „Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby“ dle Podmínek pro používání výplatních strojů, platných a účinných ke dni podání. 15.1 Obyčejná zásilka (čl. 115 poštovních podmínek) hmotnost do 20 g včetně do 50 g včetně do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně Aerogram 15.2 Doporučená zásilka (čl. 118 poštovních podmínek) hmotnost do 20 g včetně do 50 g včetně do 100 g včetně do 250 g včetně do 500 g včetně do 1 kg včetně do 2 kg včetně Aerogram 15.3 Cenné psaní (čl. 121 poštovních podmínek) hmotnost

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

prioritní

ekonomická

prioritní

ekonomická

19,00 Kč 23,80 Kč 33,30 Kč 62,00 Kč 92,00 Kč 162,00 Kč 282,00 Kč 8,00 Kč

-

20,00 Kč 28,50 Kč 38,00 Kč 77,00 Kč 127,00 Kč 227,00 Kč 407,00 Kč 8,00 Kč

19,00 Kč 23,80 Kč 33,30 Kč 62,00 Kč 92,00 Kč 162,00 Kč 282,00 Kč -

EVROPSKÉ ZEMĚ

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ

prioritní

ekonomická

prioritní

ekonomická

50,40 Kč 55,10 Kč 65,00 Kč 95,00 Kč 125,00 Kč 195,00 Kč 315,00 Kč 41,00 Kč

-

51,30 Kč 59,90 Kč 70,00 Kč 110,00 Kč 160,00 Kč 260,00 Kč 440,00 Kč 41,00 Kč

50,40 Kč 55,10 Kč 65,00 Kč 95,00 Kč 125,00 Kč 195,00 Kč 315,00 Kč -

EVROPSKÉ ZEMĚ prioritní

ekonomická

do 20 g včetně 75,00 Kč do 50 g včetně 80,00 Kč do 100 g včetně 90,00 Kč do 250 g včetně 120,00 Kč do 500 g včetně 150,00 Kč do 1 kg včetně 220,00 Kč do 2 kg včetně 340,00 Kč Cena podle hmotnosti se zvyšuje o příplatek podle Udané ceny: Za každých i započatých 1 000 Kč Udané ceny

MIMOEVROPSKÉ ZEMĚ prioritní

ekonomická

76,00 Kč 85,00 Kč 95,00 Kč 135,00 Kč 185,00 Kč 285,00 Kč 465,00 Kč

75,00 Kč 80,00 Kč 90,00 Kč 120,00 Kč 150,00 Kč 220,00 Kč 340,00 Kč

2,90 Kč

Ceny vybraných služeb pro uživatele výplatních strojů www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B9


15.4

Doplňkové služby

15.4.1

Dodejka (čl. 124 poštovních podmínek) Cena podle položek č. 15.2 a 15.3 se zvyšuje o příplatek

15.4.2

Dodání do vlastních rukou adresáta (čl. 125 poštovních podmínek) Cena podle položek č. 15.2 a 15.3 se zvyšuje o příplatek

15.4.3

14,20 Kč

7,60 Kč

Dobírka (čl. 126 poštovních podmínek) Jednotný příplatek

23,70 Kč

Ceny vybraných služeb pro uživatele výplatních strojů www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2011

Strana B10


B. OSTATNÍ SLUŽBY 1.

Obchodní psaní do zahraničí (Slovensko) (Poštovní podmínky služby Obchodní psaní do zahraničí) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

1.1

Základní ceny

Hmotnost od - do do 20 g 21–30 g 31–40 g 41–50 g 51–60 g 61–70 g 71–80 g 81–90 g 91–100 g 101–250 g 251–500 g 501–750 g 751–1 000 g

nad 500

Podání jednoho druhu OP na Slovensko (v ks) nad 5 000 nad 25 000

nad 50 000

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

9,50 Kč 9,70 Kč 10,00 Kč 10,20 Kč 12,80 Kč 13,00 Kč 13,20 Kč 13,30 Kč 13,50 Kč 14,00 Kč 17,00 Kč 18,00 Kč 25,00 Kč

11,40 Kč 11,64 Kč 12,00 Kč 12,24 Kč 15,36 Kč 15,60 Kč 15,84 Kč 15,96 Kč 16,20 Kč 16,80 Kč 20,40 Kč 21,60 Kč 30,00 Kč

9,30 Kč 9,50 Kč 9,80 Kč 10,00 Kč 12,60 Kč 12,80 Kč 13,00 Kč 13,10 Kč 13,30 Kč 13,80 Kč 16,80 Kč 17,80 Kč 24,80 Kč

11,16 Kč 11,40 Kč 11,76 Kč 12,00 Kč 15,12 Kč 15,36 Kč 15,60 Kč 15,72 Kč 15,96 Kč 16,56 Kč 20,16 Kč 21,36 Kč 29,76 Kč

9,10 Kč 9,30 Kč 9,60 Kč 9,80 Kč 12,40 Kč 12,60 Kč 12,80 Kč 12,90 Kč 13,10 Kč 13,60 Kč 16,60 Kč 17,60 Kč 24,60 Kč

10,92 Kč 11,16 Kč 11,52 Kč 11,76 Kč 14,88 Kč 15,12 Kč 15,36 Kč 15,48 Kč 15,72 Kč 16,32 Kč 19,92 Kč 21,12 Kč 29,52 Kč

9,05 Kč 9,25 Kč 9,55 Kč 9,75 Kč 12,35 Kč 12,55 Kč 12,75 Kč 12,85 Kč 13,05 Kč 13,55 Kč 16,55 Kč 17,55 Kč 24,55 Kč

10,86 Kč 11,10 Kč 11,46 Kč 11,70 Kč 14,82 Kč 15,06 Kč 15,30 Kč 15,42 Kč 15,66 Kč 16,26 Kč 19,86 Kč 21,06 Kč 29,46 Kč

Obchodní psaní do zahraničí www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B11


Zásilky EMS (Express Mail Service)

2.

(Poštovní podmínky služby zásilky EMS do zahraničí) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

2.1

Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cena za zásilky EMS

Cen. skupina Hmotnost do (v kg)

0,5 kg 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg 11 kg 12 kg 13 kg 14 kg 15 kg 16 kg 17 kg 18 kg 19 kg 20 kg 21 kg 22 kg 23 kg 24 kg 25 kg 26 kg 27 kg 28 kg 29 kg 30 kg

100

100

101*

101*

102

102

103

103

s DPH 720,00 780,00 840,00 900,00 960,00 1 020,00 1 080,00 1 140,00 1 200,00 1 260,00 1 320,00 1 380,00 1 440,00 1 500,00 1 560,00 1 620,00 1 680,00 1 740,00 1 800,00 1 860,00 1 920,00 1 980,00 2 040,00 2 100,00 2 160,00 2 220,00 2 280,00 2 340,00 2 400,00 2 460,00 2 520,00

bez DPH 699,97 749,97 799,97 849,97 899,96 949,96 989,96 1 029,96 1 069,96 1 109,96 1 149,95 1 189,95 1 229,95 1 269,95 1 309,95 1 349,95 1 389,94 1 429,94 1 469,94 1 509,94 1 549,94 1 589,94 1 629,93 1 669,93 1 709,93 1 749,93 1 789,93 1 829,93 1 869,93 1 909,92 1 949,92

s DPH 840,00 900,00 960,00 1 020,00 1 080,00 1 140,00 1 188,00 1 236,00 1 284,00 1 332,00 1 380,00 1 428,00 1 476,00 1 524,00 1 572,00 1 620,00 1 668,00 1 716,00 1 764,00 1 812,00 1 860,00 1 908,00 1 956,00 2 004,00 2 052,00 2 100,00 2 148,00 2 196,00 2 244,00 2 292,00 2 340,00

Cena (v Kč) bez DPH 229,99 259,99 309,99 314,99 319,99 324,99 329,99 334,99 339,99 344,99 349,99 354,99 359,99 364,99 369,99 374,99 379,98 384,98 389,98 394,98 399,98 404,98 409,98 414,98 419,98 424,98 429,98 434,98 439,98 444,98 449,98

s DPH 276,00 312,00 372,00 378,00 384,00 390,00 396,00 402,00 408,00 414,00 420,00 426,00 432,00 438,00 444,00 450,00 456,00 462,00 468,00 474,00 480,00 486,00 492,00 498,00 504,00 510,00 516,00 522,00 528,00 534,00 540,00

bez DPH 229,99 319,99 339,99 359,99 379,98 399,98 419,98 439,98 459,98 479,98 499,98 519,98 539,98 559,98 579,98 599,98 619,98 639,97 659,97 679,97 699,97 -

s DPH 276,00 384,00 408,00 432,00 456,00 480,00 504,00 528,00 552,00 576,00 600,00 624,00 648,00 672,00 696,00 720,00 744,00 768,00 792,00 816,00 840,00 -

bez DPH 599,98 649,97 699,97 749,97 799,97 849,97 899,96 949,96 999,96 1 049,96 1 099,96 1 149,95 1 199,95 1 249,95 1 299,95 1 349,95 1 399,94 1 449,94 1 499,94 1 549,94 1 599,94 1 649,93 1 699,93 1 749,93 1 799,93 1 849,93 1 899,92 1 949,92 1 999,92 2 049,92 2 099,92

*Cenová skupina 101 (tj. Polsko) má omezení hmotnosti zásilek do 20 kg (viz Poštovní podmínky – ostatní služby, Zahraniční podmínky pro zásilky EMS).

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B12


Cena za zásilky EMS Cen. skupina Hmotnost do

104

104

105

105

106

106

107

107

Cena (v Kč)

(v kg) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 0,5 kg 699,97 840,00 899,96 1 080,00 999,96 1 200,00 1 099,96 1 320,00 1 kg 799,97 960,00 999,96 1 200,00 1 099,96 1 320,00 1 199,95 1 440,00 2 kg 899,96 1 080,00 1 199,95 1 440,00 1 399,94 1 680,00 1 599,94 1 920,00 3 kg 999,96 1 200,00 1 399,94 1 680,00 1 699,93 2 040,00 1 999,92 2 400,00 4 kg 1 099,96 1 320,00 1 599,94 1 920,00 1 999,92 2 400,00 2 399,90 2 880,00 5 kg 1 199,95 1 440,00 1 799,93 2 160,00 2 299,91 2 760,00 2 799,89 3 360,00 6 kg 1 299,95 1 560,00 1 999,92 2 400,00 2 599,90 3 120,00 3 199,87 3 840,00 7 kg 1 399,94 1 680,00 2 199,91 2 640,00 2 899,88 3 480,00 3 599,86 4 320,00 8 kg 1 499,94 1 800,00 2 399,90 2 880,00 3 199,87 3 840,00 3 999,84 4 800,00 9 kg 1 599,94 1 920,00 2 599,90 3 120,00 3 499,86 4 200,00 4 399,82 5 280,00 10 kg 1 699,93 2 040,00 2 799,89 3 360,00 3 799,85 4 560,00 4 799,81 5 760,00 11 kg 1 799,93 2 160,00 2 999,88 3 600,00 4 099,84 4 920,00 5 199,79 6 240,00 12 kg 1 899,92 2 280,00 3 199,87 3 840,00 4 399,82 5 280,00 5 599,78 6 720,00 13 kg 1 999,92 2 400,00 3 399,86 4 080,00 4 699,81 5 640,00 5 999,76 7 200,00 14 kg 2 099,92 2 520,00 3 599,86 4 320,00 4 999,80 6 000,00 6 399,74 7 680,00 15 kg 2 199,91 2 640,00 3 799,85 4 560,00 5 299,79 6 360,00 6 799,73 8 160,00 16 kg 2 324,91 2 790,00 3 999,84 4 800,00 5 599,78 6 720,00 7 199,71 8 640,00 17 kg 2 449,90 2 940,00 4 199,83 5 040,00 5 899,76 7 080,00 7 599,70 9 120,00 18 kg 2 574,90 3 090,00 4 399,82 5 280,00 6 199,75 7 440,00 7 999,68 9 600,00 19 kg 2 699,89 3 240,00 4 599,82 5 520,00 6 499,74 7 800,00 8 399,66 10 080,00 20 kg 2 824,89 3 390,00 4 799,81 5 760,00 6 799,73 8 160,00 8 799,65 10 560,00 21 kg 2 949,88 3 540,00 4 999,80 6 000,00 7 099,72 8 520,00 9 199,63 11 040,00 22 kg 3 124,88 3 750,00 5 199,79 6 240,00 7 399,70 8 880,00 9 599,62 11 520,00 23 kg 3 249,87 3 900,00 5 399,78 6 480,00 7 699,69 9 240,00 9 999,60 12 000,00 24 kg 3 374,87 4 050,00 5 599,78 6 720,00 7 999,68 9 600,00 10 399,58 12 480,00 25 kg 3 499,86 4 200,00 5 799,77 6 960,00 8 299,67 9 960,00 10 799,57 12 960,00 26 kg 3 649,85 4 380,00 5 999,76 7 200,00 8 599,66 10 320,00 11 199,55 13 440,00 27 kg 3 799,85 4 560,00 6 199,75 7 440,00 8 899,64 10 680,00 11 599,54 13 920,00 28 kg 3 949,84 4 740,00 6 399,74 7 680,00 9 199,63 11 040,00 11 999,52 14 400,00 29 kg 4 099,84 4 920,00 6 599,74 7 920,00 9 499,62 11 400,00 12 399,50 14 880,00 30 kg 4 249,83 5 100,00 6 799,73 8 160,00 9 799,61 11 760,00 12 799,49 15 360,00 Při poskytování této služby do zemí mimo EU (jako služby související s vývozem zboží) je služba osvobozena od DPH za podmínky dodržení všech souvisejících ustanovení zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

2.2 2.2.1

Ostatní příplatky (kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

Převzetí zásilky EMS u odesílatele

80,00 Kč

96,00 Kč

10,00 Kč

12,00 Kč

Cena se vybírá bez ohledu na počet zásilek převzatých u jednoho odesílatele.

2.3

Zvláštní poštovní služby

2.3.1

Druhopis podací stvrzenky

Za druhopis podací stvrzenky na několik zásilek podaných najednou jedním odesílatelem pro téhož adresáta se vybírá cena jako za jednu zásilku.

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B13


2.3.2

Opis podací stvrzenky

2.4

Vrácení cen

2.4.1

Při překročení stanovené doby pro dodání zásilky EMS v zemi určení

2.5

Slevy

Za hromadný opis podací stvrzenky vyhotovený odesílatelem se vybírá cena za jednu zásilku.

Slevy u výše uvedených služeb budou počítány vždy ze základu daně z přidané hodnoty. Sleva při elektronickém podání u hromadných podavatelů

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

5,00 Kč

6,00 Kč

Vrací pošta odesílateli částku dle bodu 19. Poštovních podmínek služby Zásilky EMS do zahraničí

2,00 Kč /zásilku

2,40 Kč /zásilku

EMS www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B14


3.

Obchodní balík do zahraničí (Poštovní podmínky služby Obchodní balík do zahraničí) Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

3.1

Základní ceny Cena je stanovena dle hmotnosti a příslušné cenové skupiny

Hmotnost do

201

201

202

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Cena v Kč (bez DPH)

Cenová skupina 202 203

203

204

204

Cena v Kč (s DPH)

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

2 kg 259,99 312,00 579,98 696,00 649,97 780,00 719,97 3 kg 264,99 318,00 599,98 720,00 689,97 828,00 759,97 4 kg 269,99 324,00 639,97 768,00 729,97 876,00 799,97 5 kg 274,99 330,00 679,97 816,00 769,97 924,00 839,97 6 kg 279,99 336,00 719,97 864,00 809,97 972,00 879,96 7 kg 284,99 342,00 759,97 912,00 849,97 1 020,00 919,96 8 kg 289,99 348,00 799,97 960,00 889,96 1 068,00 959,96 9 kg 294,99 354,00 839,97 1 008,00 929,96 1 116,00 999,96 10 kg 299,99 360,00 879,96 1 056,00 969,96 1 164,00 1 039,96 12 kg 309,99 372,00 959,96 1 152,00 1 049,96 1 260,00 1 119,96 14 kg 319,99 384,00 1 039,96 1 248,00 1 129,95 1 356,00 1 199,95 16 kg 329,99 396,00 1 119,96 1 344,00 1 209,95 1 452,00 1 279,95 18 kg 339,99 408,00 1 199,95 1 440,00 1 289,95 1 548,00 1 359,95 20 kg 349,99 420,00 1 279,95 1 536,00 1 369,95 1 644,00 1 439,94 22 kg 359,99 432,00 1 319,95 1 584,00 1 449,94 1 740,00 1 519,94 24 kg 369,99 444,00 1 399,94 1 680,00 1 529,94 1 836,00 1 599,94 26 kg 379,98 456,00 1 479,94 1 776,00 1 609,94 1 932,00 1 739,93 28 kg 389,98 468,00 1 559,94 1 872,00 1 689,93 2 028,00 1 819,93 30 kg 399,98 480,00 1 639,93 1 968,00 1 769,93 2 124,00 1 899,92 Cenová skupina 201 – země určení Slovensko Cenová skupina 202 – země určení Belgie, Dánsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovinsko Cenová skupina 203 – země určení Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Švédsko, Velká Británie Cenová skupina 204 – země určení Finsko, Island, Lucembursko, Malta, Norsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko

864,00 912,00 960,00 1 008,00 1 056,00 1 104,00 1 152,00 1 200,00 1 248,00 1 344,00 1 440,00 1 536,00 1 632,00 1 728,00 1 824,00 1 920,00 2 088,00 2 184,00 2 280,00

Cena v Kč (s DPH)

Cena v Kč (bez DPH)

Při poskytování této služby do zemí mimo EU (jako služby související s vývozem zboží) je služba osvobozena od DPH za podmínky dodržení všech souvisejících ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.2

Doplňkové služby

3.2.1

Bezdokladová dobírka k Obchodnímu balíku Platí pouze pro balíky adresované na Slovensko a poskytuje se pouze smluvním partnerům, kteří své podání realizují formou datového souboru a disponují slovenským bankovním účtem. Kromě ostatních cen za podávanou zásilku

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

Paušální cena 40,00 Kč

Paušální cena 48,00 Kč

Obchodní balík do zahraničí www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B15


3.3

Ostatní příplatky (kromě ostatních cen za podávanou zásilku)

3.3.1

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

3,33 Kč

4,00 Kč

Udaná cena Platí pouze pro balíky adresované na Slovensko Kromě ostatních cen za podávaný Obchodní balík za každých započatých 1 000 Kč Udané ceny

3.4

Zvláštní poštovní služby

Cena (bez DPH)

Cena (s DPH)

3.4.1

Druhopis podací stvrzenky

10,00 Kč

12,00 Kč

3.4.2

Opis podací stvrzenky

5,00 Kč

6,00 Kč

2,00 Kč /zásilku

2,40 Kč /zásilku

Za druhopis podací stvrzenky na několik zásilek podaných najednou jedním odesílatelem pro téhož adresáta se vybírá cena jako za jednu zásilku Za hromadný opis podací stvrzenky vyhotovený odesílatelem se vybírá cena za jednu zásilku.

3.5

Slevy

3.5.1

Sleva za elektronické podání (u hromadných podavatelů)

3.5.2.

Množstevní sleva za měsíční objem podaných Obchodních balíků Počet kusů nad 20 ks/měsíc 50 ks/měsíc 100 ks/měsíc 200 ks/měsíc

3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 3.5.2.4 3.5.2.5

3.6

Sleva 7 % základní ceny 9 % základní ceny 11 % základní ceny 13 % základní ceny

Množstevní slevy se poskytují pouze na základě uzavřené písemné dohody mezi podavatelem a Českou poštou, s.p. Výše množstevní slevy se stanoví dle celkového počtu podaných Obchodních balíků do zahraničí za kalendářní měsíc. Podmínkou nároku na slevu za daný kalendářní měsíc je úhrada služby v době splatnosti faktury (faktur). Výplata slevy bude provedena na základě opravného daňového dokladu. V odůvodněných případech lze sjednat odchylky od těchto cenových ujednání. Těmito odchylkami se nesmí změnit povaha nabízené poštovní služby.

Převzetí zásilky Obchodní balík do zahraničí, Obchodní balík, Balík Na poštu, Balík Do ruky, Balík Expres u odesílatele (Svoz, Sběrná jízda) Službu lze poskytnout pouze na základě smluvního vztahu. Cena se připočítává ke každé zásilce.

Obchodní balík do zahraničí www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B16


Podání Obchodních balíků a Obchodních balíků do zahraničí za měsíc 1–20 ks 21–40 ks Více než 40 ks

Cena za kus (v Kč bez DPH)

Cena za kus (v Kč s DPH)

40,00 Kč 10,00 Kč 0,00 Kč

48,00 Kč 12,00 Kč 0,00 Kč

Při podání zásilek Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí na základě písemné Smlouvy o svozu a rozvozu poštovních zásilek (dále jen Smlouva) se účtuje cena svozu dle této Smlouvy. Cena za převzetí zásilky Obchodní balík a Obchodní balík do zahraničí u odesílatele (tento bod 3.6) se v tomto případě nevybírá.

3.7

120,00 Kč /zásilku

144,00 Kč /zásilku

Vrácení cen při překročení stanovené lhůty (sjednané doby přepravy) Při překročení stanovené lhůty pro dodání Obchodního balíku do zahraničí v zemi určení vrátí podnik rozdíl mezi cenou zaplacenou za službu a cenou, která by byla zaplacena dle Ceníku v den podání jako služba Standardní balík prioritní.

3.9

Cena (s DPH)

Neskladné Základní cena (dle bodu 3.1) se zvyšuje o jednotný příplatek

3.8

Cena (bez DPH)

Vrácení Obchodního balíku do zahraničí

viz ceny za mezinárodní služby obsaženo v ceně poštovní služby

Obchodní balík do zahraničí www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B17


Zařazení zemí do cenových skupin

4. Poř. číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

Země

Cenová skupina Balíky

Afghánistán Albánie Alžírsko Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbájdžán Bahamy Bahrajn Bangladéš Barbados Belgie Belize Bělorusko Benin Bermudy Bhútán Bolívie Bosna a Hercegovina Botswana Brazílie Britské ind. – oc. území Britské Panenské ostrovy Brunej Bulharsko Burkina Faso Burundi Curaçao Čad Černá hora Čína Dánsko Dánsko - Faearské ostrovy Dánsko - Grónsko Dominika Dominikánská republika Džibutsko Egypt

prioritní

ekonomický

59 52 54 54 59 58 58 60 60 58 59 58 58 56 56 56 55 58 52 56 56 59 60 55 59 58 56 58 59 52 60 58 58 58 52 59 51 51 56 58 56 58 52

10 4 5 4 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 5 10 2 9 10 10 10 6 9 8 9 10 10 6 10 10 9 10 5 9 2 6 10 10 10 10 4

EMS 104 104 105 107 105 107 105 106 104 102 106 102 106 106 102 105 102 106 104 104 105 105 -

Obchodní balík do zahraničí 202 202 -

Zařazení zemí do cenových skupin www.ceskaposta.cz

Platí od 6. září 2012

Strana B18


42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Ekvádor Eritrea Estonsko Etiopie Falklandy Fidži Filipíny Finsko Francie Francouzská Guyana Francouzská jižní území Francouzská Polynésie Gabon Gambie Ghana Gibraltar Grenada Gruzie Guadeloupe Guatemala Guinea Guinea – Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Chile Chorvatsko Indie Indonésie Irák Írán Irsko Island Itálie Izrael Jamajka Japonsko Jemen Jižní Afrika Jižní Súdán Jordánsko Kajmanské ostrovy Kambodža Kamerun Kanada Kapverdy Karibské Nizozemsko

56 58 52 56 56 60 60 55 52 59 60 58 58 56 55 58 56 60 59 56 58 56 58 60 59 59 51 56 59 54 56 51 56 51 56 58 59 58 58 56 56 59 52 58 56 58 58

8 10 6 10 9 8 8 5 4 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 4 8 8 9 4 5 2 5 10 10 10 8 10 6 10 10 10 9 9 9

106 104 105 104 104 105 105 104 105 106 105 102 105 105 105 104 104 105 105 106 105 105 105 106 105 -

203 204 203 203 204 203 -

Zařazení zemí do cenových skupin www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B19


90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Katar Kazachstán Keňa Kiribati Kolumbie Komory Kongo Konžská dem. republika Korejská lid. dem. rep. Korea Kosovo Kostarika Kuba Kuvajt Kypr Kyrgyzstán Laos Lesotho Libanon Libérie Libye Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Macao Madagaskar Maďarsko Makedonie Malajsie Malawi Maledivy Mali Malta Maroko Marshallovy ostrovy Martinik Mauricius Mauritánie Mexiko Mikronésie Moldavsko Monako Mongolsko Montserrat Mosambik Myanmar Namibie

56 56 56 60 56 58 58 58 59 58 52 59 58 56 54 56 59 59 52 58 54 51 55 51 51 56 58 52 52 58 59 60 58 55 56 59 58 59 58 59 56 55 54 59 58 59 58 59

10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 5 10 9 9 2 10 10 9 6 10 5 4 5 4 2 10 10 4 6 8 10 10 10 6 5 8 10 10 10 8 8 4 4 10 10 10 10 10

105 105 105 105 107 105 104 105 106 104 104 104 102 102 105 105 104 102 105 105 107 104 105 106 105 105 106 104 104 105 107 105 -

203 203 204 202 204 -

Zařazení zemí do cenových skupin www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B20


138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

Nauru Německo Nepál Niger Nigérie Nikaragua Nizozemsko Norsko Nová Kaledonie Nový Zéland - Cookovy ostrovy - Niue Omán Pákistán Palau Panama Papua – Nová Guinea Paraguay Peru Pitcairnovy ostrovy Pobřeží Slonoviny Polsko Portoriko Portugalsko Rakousko Réunion Rovníková Guinea Rumunsko Rusko Rwanda Řecko S. Helena S. Kitts a Nevis S. Lucie S. Marino S. Pierre a Miquelon S. Tomé a Principe S. Vincenc a Grenadiny Salvador Samoa Saúdská Arábie Senegal Seychely Sierra Leone Singapur Sint Maarten Slovensko Slovinsko

60 53 59 56 56 60 51 54 60 60 60 60 56 58 57 59 60 60 60 60 58 50 59 56 51 59 56 55 56 58 55 59 58 58 51 58 58 59 59 60 58 56 59 58 59 58 61 51

8 3 10 10 9 10 2 4 9 10 10 10 9 9 7 10 10 10 9 9 10 1 9 6 2 10 8 5 6 10 6 9 10 10 2 10 9 10 10 9 9 10 10 10 8 9 4

103 106 102 104 107 107 107 104 106 107 107 106 106 101 106 104 102 104 104 105 104 107 104 106 105 105 106 100 102

202 202 204 202 204 202 204 201 202

Zařazení zemí do cenových skupin www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B21


184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

Somálsko Spojené arabské emiráty Spojené státy americké Srbsko Srí Lanka Středoafrická republika Súdán Surinam Svazijsko Sýrie Šalamounovy ostrovy Španělsko Švédsko Švýcarsko Tádžikistán Taiwan Tanzanie Thajsko Togo Tonga Trinidad a Tobago Tristan da Cunha Tunisko Turecko Turkmenistán Turks a Caicos Tuvalu Uganda Ukrajina Uruguay Uzbekistán Vanuatu Vatikán Velká Británie Venezuela Vietnam Východní Timor Wallis a Futuna Zambie Zimbabwe

56 57 52 59 58 56 58 58 55 60 55 55 52 56 59 59 56 58 60 58 59 56 55 56 58 60 59 52 60 56 60 51 54 59 56 59 60 59 59

8 7 5 8 10 10 10 9 4 8 4 5 4 8 9 9 8 10 9 10 9 4 5 10 10 9 10 4 10 10 8 2 4 10 8 8 9 10 10

104 105 102 105 104 104 102 105 106 105 106 105 104 102 105 105 104 105 105

204 203 204 203 -

Zařazení zemí do cenových skupin www.ceskaposta.cz

Platí od 1. listopadu 2012

Strana B22


5.

Zvláštní služby k základním službám Ceny jsou osvobozeny od DPH.

5.1

5.2

Doplatné

Všechny Doporučené zásilky, Cenná psaní, Standardní a Cenný balík, Obchodní balík a zásilky EMS ze zahraničí se považují za řádně vyplacené. Obyčejné listovní zásilky ze zahraničí, na nichž cizí poštovní správa nevyznačila písmeno „T“, se považují za řádně vyplacené. Doplatné se vybírá: a) za neúplně vyplacené Obyčejné listovní zásilky, na nichž cizí poštovní správa vyznačila písmeno „T“ - jednotná cena b) za Standardní a Cenné balíky vrácené ze zahraničí do ČR

10,00 Kč odesílatel je povinen uhradit částky, kterými je vrácený balík zatížen zahraničním poštovním operátorem.

Odpovědní zásilky (čl. 115 odst. 6 poštovních podmínek) Sazby při vydání licence

Obyčejná zásilka – do 20 g Obyčejná zásilka – do 50 g Obyčejná zásilka – do 250 g 1) Sazba za vydání licence zahrnuje též cenu dodaných zásilek se sazba ani její části nevrací.

1)

Sazby za zásilku nad 1 000 Kč

13 000,00 Kč 12,00 Kč 18 000,00 Kč 17,00 Kč 49 000,00 Kč 48,00 Kč za prvních 1 000 ks dodaných zásilek. Při nižším počtu

5.3

Druhopis podací stvrzenky

5.4

Opis podací stvrzenky

5.5

Mezinárodní odpovědka

5.5.1

Výměna mezinárodní odpovědky

10,00 Kč

(čl. 135 a 418 poštovních podmínek) Za druhopis podací stvrzenky na několik zásilek podaných najednou jedním odesílatelem pro téhož adresáta se vybírá cena jako za jednu zásilku (čl. 108 odst. 7 a čl. 404 odst. 9 poštovních podmínek) Za hromadný opis podací stvrzenky vyhotovený odesílatelem se vybírá cena za jednu zásilku.

5,00 Kč

Za mezinárodní odpovědku („Coupon réponse international“) předloženou k výměně se vydají poštovní známky v hodnotě

21,00 Kč

5.5.2

Prodej mezinárodní odpovědky

40,00 Kč

5.6

Nedovolený obsah

5.6.1

Nedovolený obsah - vývoz Při zjištění nedovoleného obsahu Obyčejné nebo Doporučené slepecké zásilky, Obyčejného nebo Doporučeného tiskovinového pytle, Standardního nebo Cenného balíku se vybírá cena za poštovní službu obdobné kvality, pro niž jsou poštovní podmínky splněny.

Zvláštní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011 Zvláštní služby Platí od 1. dubna 2011

Strana B23


5.6.2

Nedovolený obsah - dovoz Při zjištění, že poštovní zásilka obsahuje věci nebo předměty živočišného původu, jejichž dovoz je dle Nařízení (ES) č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu do zemí Evropského společenství zakázán, není takový obsah propuštěn orgánem dohledu do volného oběhu a je následně zlikvidován. Jedná-li se o likvidaci části obsahu poštovní zásilky, zbylý obsah (nezávadný) podnik dodá příjemci za podmínky, že ten uhradí cenu služeb spojených s manipulací a likvidací zakázaného obsahu včetně správního poplatku ve výši Cena služeb spojených s manipulací a likvidací zakázané části obsahu poštovní zásilky je shodná s náklady fakturovanými podniku provozovatelem Pohraniční veterinární stanice."

5.7

Dodání zásilky na dobírku

5.7.1

Je-li částka určena k výplatě dobírkovou poukázkou typu hotovost – účet: Slovensko – jednotná cena

5.7.2

5.8

Je-li částka určena k výplatě dobírkovou poukázkou typu hotovost – hotovost: a) Slovensko – cena dle poukazované částky: - 1 Kč až 6 500 Kč - 6 501 Kč až 13 000 Kč - 13 001 Kč a více b) Ostatní cizina - 1 Kč až 6 500 Kč - 6 501 Kč až 13 000 Kč - 13 001 Kč a více

900,00 Kč

50,00 Kč

70,00 Kč 80,00 Kč 90,00 Kč 90,00 Kč 115,00 Kč 145,00 Kč

Služby celní deklarace

Ceny služeb celní deklarace a souvisejících doplňkových služeb a příplatků jsou osvobozeny od DPH. Netýká se položky 5.8.3.8, kde je cena uvedena bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

5.8.1

Obchodní zboží – plátci DPH

5.8.1.1

Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volného oběhu Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD) - do 3 položek celního sazebníku - za 4. a každou další položku celního sazebníku

5.8.1.2

96,00 Kč 700,00 Kč 50,00 Kč

Celní odbavení pro režim tranzitu -

vystavení tranzitního celního prohlášení poskytnutí globálního zajištění celního dluhu

300,00 Kč 0,4% z hodnoty zboží, minimálně však 500,00 Kč

Zvláštní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011 Zvláštní služby Platí od 1. dubna 2011

Strana B24


5.8.2

Neobchodní zboží

5.8.2.1

Celní odbavení poštovních zásilek pro režim volného oběhu Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD) Předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení jednotného správního dokladu (JSD)

5.8.3

Další služby celní deklarace ČP

5.8.3.1

Příplatek za přednostní celní projednání zásilky během 8 hodin na základě žádosti klienta -

-

-

96,00 Kč 180,00 Kč

500,00 Kč

Služba je nabízena u zapsaných zásilek, které jsou fyzicky (status Track and Trace: Zásilka je ve stavu přípravy k celnímu řízení) na vyměňovací poště Praha 120 Služba je nabízena v pracovních dnech od 08 – 18 hodin, pouze v této době běží 8 hodinová lhůta Služba bude prováděna na podkladě zaslání žádosti s veškerou potřebnou dokumentací pro celní řízení na e-mailovou schránku: osobne-Praha120@cpost.cz a s uvedením ID zásilky V případě nedodržení stanovené lhůty se poplatek neúčtuje. ČP si vyhrazuje právo službu ve výjimečných případech neposkytnout

5.8.3.2

Zajištění FYTO kontroly – odebrání vzorků

100,00 Kč + přeúčtování dalších skutečných nákladů*

5.8.3.3

Zajištění veterinární prohlídky – odebrání vzorků

100,00 Kč + přeúčtování dalších skutečných nákladů*

5.8.3.4

Nadstandardní manipulace se zásilkou na základě žádosti 150,00 Kč + klienta při nadlimitním množství obsahu

přeúčtování dalších skutečných nákladů*

5.8.3.5

Vystavení dokladu o preferenčním zacházení se zbožím „EUR1“ 200,00 Kč

5.8.3.6

Uskladnění zboží v dočasném skladu (od 15. dne včetně, za každý kalendářní den)

5.8.3.7

Zajištění likvidace zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví

10,00 Kč přeúčtování dle skutečných nákladů Cena bez DPH

5.8.3.8

Poradenská služba pro veřejnost (za každou započatou hodinu) 300,00 Kč

Cena s DPH 360,00 Kč

* např. rozhodnutí MěVS o likvidaci nedovoleného obsahu, nadlimitního obsahu, náklady spojené s likvidací, správní poplatky, apod.)

Zvláštní služby www.ceskaposta.cz

Platí od 8. prosince 2011

Strana B25


II. 1.

NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY

Postfax (Obchodní podmínky služby Postfax) Ceny služby Postfax jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

1.1

Ceny placené při podání a) podání dokumentu u přepážky pošty

Skupiny zemí I. II. III. IV. V. VI. VII.

1.2

Cena bez DPH

Cena s DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

1. stránka

1. stránka

50,83 Kč 52,50 Kč 55,00 Kč 61,66 Kč 67,50 Kč 87,50 Kč 113,33 Kč

61,00 Kč 63,00 Kč 66,00 Kč 74,00 Kč 81,00 Kč 105,00 Kč 136,00 Kč

2. a každá další stránka 20,83 Kč 23,33 Kč 25,83 Kč 27,50 Kč 31,67 Kč 47,50 Kč 64,16 Kč

2. a každá další stránka 25,00 Kč 28,00 Kč 31,00 Kč 33,00 Kč 38,00 Kč 57,00 Kč 77,00 Kč

b) vrácení originálu dokumentu jako Doporučené psaní

21,67 Kč

26,00 Kč

c) vyzvednutí originálu dokumentu u přepážky po odběrní lhůtě

16,67 Kč

20,00 Kč

13,33 Kč 1,67 Kč

16,00 Kč 2,00 Kč

16,67 Kč 1,67 Kč

20,00 Kč 2,00 Kč

Ceny placené při dodání

(vybírají se pouze, pokud dokument nebyl podán prostřednictvím pošty ze stanice POSTFAX (BUREAUFAX) Při podání dokumentu z účastnické stanice v zahraničí a dodání a) vyzvednutím u přepážky nebo do poštovní přihrádky - za jednu zásilku (do pěti stran) - za každou další stránku b) běžnou doručovací pochůzkou - za jednu zásilku (do pěti stran) - za každou další stránku

1.3

Popis skupin zemí uvedených v bodě 1.1:

I. II.

Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie, Spojené státy americké Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsko, Matawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Taiwan, Thajsko, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe

III.

IV.

V.

Postfax www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B26


VI.

VII.

Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saudská Arábie, Svatá Lucie, S. Kitts a Nevis, S. Pierre a Miquelon, S. Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turky, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie Ostatní země

1.4

Přehled zemí, se kterými je sjednána služba Postfax Země

Argentina Austrálie Belgie Brazílie Černá Hora Dánsko Egypt Filipíny Finsko Francie Gibraltar Chorvatsko Indonésie Island Itálie Kanada Lucembursko Malta Nizozemsko Norsko Německo Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Srbsko Španělsko Švýcarsko Turecko

Skupina III. II. II. IV. III. II. V. V. II. II. V. III. VI. IV. II. II. II. IV. II. II. I. I. II. I. II. III. II. II. IV.

A x x x x x

B x

C x x

x x x x

x x

x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x

x

Povolené způsoby dodávání D E F x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x

x

x

x

G

H

x x x x x x

x x x x x x x x x

x x

x x

1.5

Vysvětlivky k povoleným způsobům dodávání:

A B C D E F G H

doručení běžnou doručovací pochůzkou spěšné doručení doručení zásilkou EMS vyzvednutí u přepážky vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na telefonní číslo uvedené v adrese dokumentu dodání na faxovou účastnickou stanici (v adrese musí být uvedeno úplné volací číslo adresáta) vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na telexové číslo uvedené v adrese dokumentu vyzvednutí u přepážky po předchozí výzvě na teletextové číslo uvedené v adrese dokumentu Do zemí, které nejsou uvedeny v tabulce 1.4, lze zasílat dokumenty Postfax přímo na faxovou stanici adresáta.

Postfax www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana B27


POŠTOVNÍ CENINY A ZBOŽÍ 1.

Poštovní ceniny Ceny jsou osvobozeny od DPH.

1.1

České poštovní známky všech druhů a zvláštních úprav

1.2

Písmenové známky

1.2.1

A – odpovídá ceně za vnitrostátní Obyčejné psaní – standard do 50 gramů

10,00 Kč

E – odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 gramů – evropské země

20,00 Kč

Z – odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 20 gramů – mimoevropské země

21,00 Kč

1.2.2 1.2.3 1.3

Obálka prvního dne vydání po dobu platnosti S nalepenou známkou nominální hodnoty do 12,00 Kč včetně S nalepenou známkou nominální hodnoty od 12,00 Kč výše

1.4

10,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 7,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

Dopisnice obyčejná (kartonový lístek) pro poštovní provoz s vytištěnou známkou vydané do 30. 9. 2003

0,70 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 1,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

vydané od 1. 12. 2003

1.5

Ostatní druhy poštovních celin

1.5.1

Dopisnice pro přítisky čistá vydané do 30. 9. 2003

0,70 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 1,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

vydané od 1. 10. 2003

1.5.2

Nominální hodnota

Obrazová dopisnice čistá s vytištěnou známkou vydané do 31. 12. 2002

1,50 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

vydané od 1. 1. 2003

Poštovní ceniny www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana C1


1.5.3

Obrazová dopisnice čistá opatřená otiskem zvláštního razítka vydané do 31. 12. 2002 vydané od 1. 1. 2003 do 30. 9. 2003 vydané od 1. 10. 2003 do 31. 8. 2008 vydané od 1. 9. 2008

1.5.4

Dopisnice příležitostná a dopisnice se zvláštním přítiskem čistá

1.5.5

Dopisnice se zvláštním přítiskem a kašetem čistá vydané do 30. 9. 2003 vydané od 1. 10. 2003 do 31. 8. 2003 vydané od 1. 9. 2008

1.5.6

1,50 Kč + 0,30 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 0,30 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 0,50 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 1,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 0,30 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 0,50 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 5,00 Kč + 1,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

Obálka s natištěnou známkou vydané do 30. 9. 2003

3,60 Kč + nominální hodnota vytištěné známky 4,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

vydané od 1. 10. 2003

1.5.7

Obálka s natištěnou známkou a obrazem (event. přítiskem)

5,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

1.5.8

Pohlednice s natištěnou známkou

2,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

1.6

Aerogram

7,00 Kč + nominální hodnota vytištěné známky

1.7

Výše nominální hodnoty může být vyjádřena buď číslovkou a měnou na poštovní známce, nebo jednopísmenovým symbolem na poštovní známce; v takovém případě je výše nominální hodnoty poštovní známky rovna ceně dle odstavce 1.2.

1.8

Mezinárodní odpovědka

40,00 Kč

Poštovní ceniny www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana C2


2.

Zboží Ceny jsou uvedeny bez DPH a s připočítanou platnou DPH.

2.1

formát C6 formát C5 formát B4 formát DL – bez okénka formát DL – s okénkem foliová DL 218 x 110 mm

0,83 Kč/ks 0,83 Kč/ks 1,67 Kč/ks 0,83 Kč/ks 0,83 Kč/ks 1,67 Kč/ks

1,00 Kč/ks 1,00 Kč/ks 2,00 Kč/ks 1,00 Kč/ks 1,00 Kč/ks 2,00 Kč/ks

5,83 Kč/ks 8,33 Kč/ks 8,33 Kč/ks 10,83 Kč/ks

7,00 Kč/ks 10,00 Kč/ks 10,00 Kč/ks 13,00 Kč/ks

3,33 Kč/ks

4,00 Kč/ks

40,00 Kč/ks

48,00 Kč/ks

15,00 Kč/ks 15,83 Kč/ks 17,50 Kč/ks 19,17 Kč/ks 20,00 Kč/ks 25,00 Kč/ks

18,00 Kč/ks 19,00 Kč/ks 21,00 Kč/ks 23,00 Kč/ks 24,00 Kč/ks 30,00 Kč/ks

1,67 Kč/ks 1,67 Kč/ks 1,67 Kč/ks 1,67 Kč/ks

2,00 Kč/ks 2,00 Kč/ks 2,00 Kč/ks 2,00 Kč/ks

30,00 Kč/ks

36,00 Kč/ks

5,00 Kč/ks 5,83 Kč/ks 6,67 Kč/ks 7,50 Kč/ks 5,83 Kč/ks

6,00 Kč/ks 7,00 Kč/ks 8,00 Kč/ks 9,00 Kč/ks 7,00 Kč/ks

Bezpečnostní obálka na Cenné psaní -

formát C5 formát C4 dobírkový formát C5 dobírkový formát C4

2.3

Adresní vlaječka

2.4

Poštovní podací arch (blok o 100 listech)

2.5

Kartonový obal na balíky -

2.6

Cena (s DPH)

Obálka dopisní -

2.2

Cena (bez DPH)

rozměr 250 x 175 x 100 mm rozměr 350 x 250 x 120 mm rozměr 250 x 50 x 175 mm rozměr 350 x 50 x 250 mm rozměr 400 x 250 x 150 mm rozměr 500 x 300 x 200 mm

Obálka s dodejkou -

obyčejná obyčejná - červený pruh obyčejná - modrý pruh obyčejná - zelený pruh

2.7

Dekádní výkaz poštovného

2.8

Obálka bublinková -

I. vnitřní rozměr 150 x 215 mm II. vnitřní rozměr 180 x 260 mm III. vnitřní rozměr 230 x 330 mm IV. vnitřní rozměr 265 x 355 mm V. vnitřní rozměr 195 x 215 mm

2.9

Balicí papír bílý

7,50 Kč/ks

9,00 Kč/ks

2.10

Balicí papír šedý

9,17 Kč/ks

11,00 Kč/ks

2.11

Lepicí páska průhledná

4,17 Kč/ks

5,00 Kč/ks

2.12

Lepidlo

16,67 Kč/ks

20,00 Kč/ks

2.13

Kuličkové pero jednorázové

3,33 Kč/ks

4,00 Kč/ks

2.14

Dopisní papír (sada)

12,50 Kč/ks

15,00 Kč/ks

2.15

Papírové kapesníčky

2,50 Kč/ks

3,00 Kč/ks

2.16

Igelitová taška

4,17 Kč/ks

5,00 Kč/ks

Zboží www.ceskaposta.cz

Platí od 1. července 2012

Strana C3


PŘÍLOHY Průkaz změn a doplňků Ceníku

1. Poř. číslo

Vyhlášeno ve Věstníku částka č.

ze dne

Opravu provedl

opatření

dne

Platnost od

podpis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Průkaz změn a doplňků www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana D1


2. Poř. číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Abecední seznam evropských zemí Název Albánie Andorra Belgie Bělorusko Bosna a Hercegovina Bulharsko Černá Hora Dánsko Estonsko Finsko Francie Gibraltar Chorvatsko Irsko Island Itálie Kosovo Kypr Lichtenštejnsko Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Makedonie Malta Moldavsko Monako Německo Nizozemsko Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Rusko Řecko S. Marino Slovensko Slovinsko Srbsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Turecko Ukrajina Vatikán Velká Britanie

Poznámka

včetně Faerských ostrovů, mimo Grónska

včetně ostrovů Azory a Madeira

včetně asijské části

včetně Baleáry, Ceuta, Chafarinas, Melilla, Kanárské ostrovy včetně asijské části

Abecední seznam evropských zemí www.ceskaposta.cz

Platí od 1. října 2011

Strana D2


Kurs DTS a Kč

3.

1 DTS = 27,6869 Kč DTS Kč 0,01 0,2769 0,02 0,5537 0,03 0,8306 0,04 1,1075 0,05 1,3843 0,06 1,6612 0,07 1,9381 0,08 2,2150 0,09 2,4918 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

2,7687 4,1530 5,5374 6,9217 8,3061 9,6904 11,0748 12,4591 13,8435

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95

15,2278 16,6121 17,9965 19,3808 20,7652 22,1495 23,5339 24,9182 26,3026

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27,6869 55,3738 83,0607 110,7476 138,4345 166,1214 193,8083 221,4952 249,1821

DTS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kč 276,8690 304,5559 332,2428 359,9297 387,6166 415,3035 442,9904 470,6773 498,3642 526,0511 553,7380 581,4249 609,1118 636,7987 664,4856 692,1725 719,8594 747,5463 775,2332 802,9201 830,6070 858,2939 885,9808 913,6677 941,3546 969,0415 996,7284 1024,4153 1052,1022 1079,7891 1107,4760 1135,1629 1162,8498 1190,5367 1218,2236 1245,9105 1273,5974 1301,2843 1328,9712 1356,6581

DTS 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Kč 1384,3450 1412,0319 1439,7188 1467,4057 1495,0926 1522,7795 1550,4664 1578,1533 1605,8402 1633,5271 1661,2140 1688,9009 1716,5878 1744,2747 1771,9616 1799,6485 1827,3354 1855,0223 1882,7092 1910,3961 1938,0830 1965,7699 1993,4568 2021,1437 2048,8306 2076,5175 2104,2044 2131,8913 2159,5782 2187,2651 2214,9520 2242,6389 2270,3258 2298,0127 2325,6996 2353,3865 2381,0734 2408,7603 2436,4472 2464,1341

Platí od 1. 1. 2012 DTS Kč 90 2491,8210 91 2519,5079 92 2547,1948 93 2574,8817 94 2602,5686 95 2630,2555 96 2657,9424 97 2685,6293 98 2713,3162 99 2741,0031 100 2768,6900 200 5537,3800 300 8306,0700 400 11074,7600 500 13843,4500 600 16612,1400 700 19380,8300 800 22149,5200 900 24918,2100 1 000 27686,9000 2 000 55373,8000 3 000 83060,7000 4 000 110747,6000 5 000 138434,5000 6 000 166121,4000 7 000 193808,3000 8 000 221495,2000 9 000 249182,1000 10 000 276869,0000

Kurz DTS a Kč www.ceskaposta.cz

Platí od 1. ledna 2012

Strana D3


1 Kč = 0,0361182 DTS Kč DTS 0,10 0,0036 0,20 0,0072 0,30 0,0108 0,40 0,0144 0,50 0,0181 0,60 0,0217 0,70 0,0253 0,80 0,0289 0,90 0,0325 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,0361 0,0722 0,1084 0,1445 0,1806 0,2167 0,2528 0,2889 0,3251

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,3612 0,7224 1,0835 1,4447 1,8059 2,1671 2,5283 2,8895 3,2506

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190

3,6118 3,9730 4,3342 4,6954 5,0565 5,4177 5,7789 6,1401 6,5013 6,8625

Kč 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590

DTS 7,2236 7,5848 7,9460 8,3072 8,6684 9,0295 9,3907 9,7519 10,1131 10,4743 10,8354 11,1966 11,5578 11,9190 12,2802 12,6414 13,0025 13,3637 13,7249 14,0861 14,4473 14,8084 15,1696 15,5308 15,8920 16,2532 16,6144 16,9755 17,3367 17,6979 18,0591 18,4203 18,7814 19,1426 19,5038 19,8650 20,2262 20,5874 20,9485 21,3097

Kč 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990

DTS 21,6709 22,0321 22,3933 22,7544 23,1156 23,4768 23,8380 24,1992 24,5604 24,9215 25,2827 25,6439 26,0051 26,3663 26,7274 27,0886 27,4498 27,8110 28,1722 28,5333 28,8945 29,2557 29,6169 29,9781 30,3393 30,7004 31,0616 31,4228 31,7840 32,1452 32,5063 32,8675 33,2287 33,5899 33,9511 34,3123 34,6734 35,0346 35,3958 35,7570

Platí od 1. 1. 2012 Kč DTS 1 000 36,1182 2 000 72,2363 3 000 108,3545 4 000 144,4727 5 000 180,5908 6 000 216,7090 7 000 252,8271 8 000 288,9453 9 000 325,0635 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

361,1816 722,3633 1083,5449 1444,7266 1805,9082 2167,0899 2528,2715 2889,4531 3250,6348 3611,8164

Kurz DTS a Kč www.ceskaposta.cz

Platí od 1. ledna 2012

Strana D4

kompletni_cenik.pdf  
kompletni_cenik.pdf