Page 1

nav tsnuk eD nekkaprev tsiuj


Stretchfolie - P.E. folieverpakkingen

Stretchfolie

Ook geperforeerde stretchfolie hebben wij in ons leverings-

Beta stretchfolie onderscheidt zich van andere fo-

programma. Vanwege zijn ‘versterkingsbanen’ (verwerkt in

lies door een geoptimaliseerde verhouding tussen de

de folie) is deze folie uniek in zijn soort en kan deze folie ma-

hoofdgrondstoffen (granulaten): octeen, buteen en

chinaal worden verwerkt met een rek tot zelfs 300%!

metalloceen. Door de speciale samenstelling van hoogwaardige grondstoffen hebben deze folies de volgende

P.E. Folies

eigenschappen:

De volgende mogelijkheden zijn hierbij te onderscheiden:

- een hogere doorsteekweerstand (geen scheuren op de

- van plano vellen tot zakken, in LDPE, LLDPE, HDPE en MDPE;

hoeken); - een sterkere structuur heeft; - een grotere rekbaarheid kent (geheugen, zelfs na 6 maanden - 1 jaar); - kostenbesparend werkt (wikkelen - wegen - rekenen; is de

- plano krimpfolie/halfopen buis krimpfolie tot complete (pallet-) krimphoezen/pallet - stretchhoezen; - LDPE en HDPE maatwerk in diverse kleuren; - LDPE en HDPE met toevoegingen voor specifieke verpakkingen.

formule waarmee wij u uw besparing kunnen aantonen); - reductie in afval (zodoende milieuvriendelijker is en wederom kostenbesparend is in uw afvalverwerking); - UV-bestendigheid is standaard 3 - 6 maanden maar op verzoek is langere periode ook mogelijk;

Hoofdgroepen van P.E. Folies zijn te onderscheiden in: - P.E. krimpfolie / P.E. afdekvellen; - P.E. zakken/hoezen; - verpakkingen op maat;

- Antistaticum toevoeging is mogelijk.

- P.E. bedrukt;

De stretchfolies kunnen in verschillende kleuren geleverd

Palletwikkelmachines zijn er in drie variaties, de semi auto-

worden, met of zonder bedrukking, op hand- of machine-

maat palletwikkelaar, automaat palletwikkelmachine en de

rollen. Op aanvraag levert Beta Verpakking afwijkende for-

vol automatische palletwikkelmachine. De keuze uit deze

maten. Het speciaal snijden van stretchfolie in de maten 100

drie variaties is sterk afhankelijk van het in te stretchen

mm - 125 mm - 250 mm breed heeft Beta Verpakking ook in

product of pallet en de nodige capaciteit. Vanaf ‘gewone’

haar eigen productie.

(standaard) ladingen tot zeer lichte ladingen (bijvoorbeeld keukenrollen / toiletpapier of lege flacons) kunnen wij u het

2 - Beta Verpakking BV


Pallets- en stretchverpakkingen

juiste advies geven welke palletwikkelmachine (met of zon-

Horizontaal wikkelen!

der powerstretcher) u nodig heeft. Bij lichte of onstabiele

Ideaal voor het bundelen van lange pakketten en/of afwij-

ladingen wordt veelal een palletwikkelmachine met voor-

kende pakketformaten. Horizontaalwikkelaars zijn er in

rekinstallatie/powerstretchinstallatie ingezet. Een power-

twee verschillende varianten. De semi-automaat en de vol-

stretcher systeem of powerstretchunit rekt de folie al voor-

automatische horizontaalwikkelaar. Er zijn verschillende ring

dat deze op de pallet aangebracht wordt. Door gebruik van

formaten te verkrijgen, dit heeft betrekking op de binnendi-

een speciale powerstretchfolie (folie met geheugen) stretcht

ameter van de wikkelring. Deze is namelijk bepalend voor de

‘krimpt’ deze pas terug zodra hij om de pallet gewikkeld zit.

maximale diameter pakketgrootte van het te verwerken product. De diameters variĂŤren tussen de 40 cm en de twee me-

Voordeel:

ter. Verder zijn grotere ring-formaten altijd custom build le-

- De folie wordt zonder enige kracht uit te oefenen op de

verbaar. Ook bestaat de mogelijkheid de paketten geheel te

lading aangebracht. - Zeer lichte, instabiele pallets kunnen zodoende gewikkeld worden.

sluiten. Bij dit systeem wordt vooraf een folie (beschermfolie) in de lengterichting van het te wikkelen pakket aangebracht en dichtgesealt. Daarna kan handmatig of automatisch het product ingevoerd worden in de horizontaalwikkelaar.

Een palletwikkelmachine met powerstretch installatie heeft ook het voordeel dat deze kostenbesparend werkt. Doordat

Stretchhoesovertrekmachine

de folie vooraf wordt uitgetrokken daalt het aantal grammen

De modernste versie van pallets verpakken is door middel

folie per ingewikkelde pallet dat resulteerd in een lager folie

van een stretchhoesovertrekmachine met gebruik van een

verbruik. Ook adviseren wij u welk type folie u met de laag-

stretchbuis/stretchhoes. Dit systeem is eigenlijk een combi-

ste kostprijs per pallet voor uw product kunt gebruiken. Alle

natie van de krimphoes en stretchfolie.

machines zijn met diverse remunits/voorrekunits/powerstretchunits uit te voeren.

Voordeel: - Zeer hoge productiecapaciteit (100 tot 120 pallets per uur); - De top van de pallet is stof en waterdicht verpakt (geen gebruik meer van topvellen); - De pallet is ingekrompen zonder gebruik te maken van hitte, open vlam etc.

www.betaverpakking.nl - 3


Verpakkingstapes

2 Close tapes: Voor als het echt moet sluiten! Beta Verpakking houdt nauwlettend de innovatie en

Speciale tape(s) (bouw & industrie) - verpakkingstapes voor hand- en machinale verwerking in verschillende uitvoeringen P.P. en P.V.C.;

laatste ontwikkelingen en technologieĂŤn op het gebied

- bedrukte security- en waarschuwingstapes;

van tapes in het oog. Vandaar dat Beta Verpakking ver-

- speciale gepersonaliseerde/bedrukte tapes

schillende soorten tapes heeft ontwikkeld, die goede

(b.v. met eigen logo en barcode etc.);

verwerkingseigenschappen combineren met een per-

- omsnoerings- c.q. strapping tapes voor

fecte sluiting. Ons tape assortiment bestaat uit:

palletomsnoeringen;

Close TapesÂŽ: 2x beter sluiten, hechten, verwerken.

- vezelversterkte tapes; - P.P. strappingtapes.

- hogere kleefkracht;

Technische tapes

- glashelder;

- masking tapes. Onder te verdelen voor autospuiterijen,

- geruisloos;

schilders en stukadoors;

- UV-bestendig;

- dubbelzijdige tapes en foamtapes voor velerlei toepassingen;

- milieuvriendelijk.

- soft P.V.C.tapes, duct (seal)tapes voor bouw en industrie; - isolatie- en elektrotapes voor elektrotechnische industrie;

Deze tapes hebben o.a.: - een milieuvriendelijke drager en lijmlaag; - een hoogwaardige kwaliteit; - een aantrekkelijke prijsstelling; - betere sluit-, hecht- en verwerkingscapaciteiten; - geen breuk-, scheurings- of loslatingseffecten.

Bedrukte tapes Tapes kunnen in allerlei kleuren worden uitgevoerd en voorzien worden met uw bedrijfslogo, adresgegevens of reclameboodschap. Met een bedrukking vanaf 1 tot 6 kleuren. Door moderne druktechnieken kunnen ook barcodes zeer nauwkeurig op de tapes gedrukt worden.

4 - Beta Verpakking BV

- markeringstapes (bewegwijzering) voor weg- en waterbouw en overige industrieĂŤn; - gemetaliseerde (alu) afdichtingstapes.


Automatisch verpakken - Omsnoeren / strappen

Automatisch en semiautomatische dozenopzet en dozensluitmachines

Omsnoeringsmaterialen

Dozenopzetmachines en dozensluitmachines zijn er in

snoeringsmaterialen (en de daarvoor bestemde verwerkings-

diversen uitvoeringen. We kunnen deze indelen in semi-

machines) voor verschillende toepassingen. Er zijn, in volgor-

automatisch, automatisch en volautomatisch, ook zijn

de van sterkte, vier hoofdgroepen te onderscheiden:

er diversen mogelijkheden die betrekking hebben op

Het leveringsprogramma bevat ook een breed scala aan om-

het transport van de doos door de dozensluitmachine.

P.P. Strappingband

Dit kan geschieden d.m.v. ondertransport of zijtrans-

Polypropyleenband met lineaire treksterkte: 50-350 kg.

port, en is bij zeer hoge dozen nog uit te breiden met boven of zijtransport boven. Dit is echter zeer afhankelijk

Polyesterband

van het te gebruiken type doos en de afmetingen, ook

PET band, heeft een lineaire treksterkte van: 200-650 kg. PET

gewicht van het te verpakken product speelt een grote

band is ideaal teverwerken met onze ergonomische vibros-

rol. Door onze ruim 25 jaar ervaring op verpakkingsge-

panner (onder venster diversen te vinden).

bied kunnen wij u een gerichte oplossing bieden. Zodat de verpakking van uw product er net zo verzorgt uitziet

Polyestervezelband

als het product in de verpakking.

Polyestervezelband met lineaire treksterkte van: 200-1350 kg.

Automatische dozenopzetter

Staalband

Wanneer men grote hoeveelheden van ĂŠĂŠn formaat

Staalband met een lineaire treksterkte van: 550-1500 kg.

doos verwerkt is een automatische dozenopzetter een geschikte keus. Deze dozenopzetmachine pakt automa-

Voor bovenstaande materialen geldt dat zij in diverse soorten

tisch een doos (plano) uit het planomagazijn. Vervolgens

breedtes, lengtes, diktes, kleuren en kerndiameters door Beta

wordt deze gevormd (opengevouwen) en gelijktijdig

Verpakking geleverd kunnen worden. Bovendien kunnen di-

wordt de onderzijde d.m.v. een kleppenvouwmechanis-

verse banden met uw naam, logo en/of waarschuwingstekens

me gevouwen en gesloten.

worden bedrukt. Het polypropyleenband en het PET band zijn zowel handmatig als machinaal te gebruiken.

www.betaverpakking.nl - 5


Verwerkingsapparatuur

Vibrospanner

Omsnoeringsmachines

De Beta vibrospanners zijn ideaal om met PET of PP strapping

Omsnoeringsmachines kennen we in drie varianten. De semi-

band te omsnoeren. Het apparaat spant aan en wordt d.m.v.

automaten, automaten en vol-automaten. Het is misschien

een wrijvingslas (door hitte) aan elkaar gesmolten. Stretcht

wel de meest gebruikte manier van verpakken, denk hierbij

‘krimpt’ deze pas terug zodra hij om de pallet gewikkeld zit.

aan het bundelen van verschillende pakketten en het om-

Handspanners

snoeren van dozen zodat deze uitermate eenvoudig los te hanteren zijn. Ook het omsnoeren van palletladingen, zowel

De handspanners werken door middel van gespen of zegels.

horizontaal als verticaal is een veel gebruikte manier om pal-

Geschikt voor PP/PET strappingband en voor polyester ve-

letladingen goed aan de pallet te zekeren. Deze zijn als hand-

zelband. Bovenstaande systemen zijn zowel te gebruiken

apparatuur, semi-automaat en volautomaten te verkrijgen.

voor het omsnoeren van pakketten en/of pallets.

6 - Beta Verpakking BV


Diversen

Karton

Enveloppen en zakken

- dozen in diverse uitvoeringen;

- packinglist enveloppen/paklijst enveloppen; bedrukt en

- onderlegplaten;

onbedrukt;

- golfkarton (op rol);

- verzendenveloppen;

- massiefkarton.

- gripzakken.

Etiketten en stickers

Buffer/beschermingsmaterialen

Bedrukte en onbedrukte etiketten op papierbasis en stickers

Opvulmateriaal, luchtkamerzakjes, foam, buffer- en barrie-

op kunsstofbasis.

rekarton. Luchtkussenfolie en schuimfolie.

www.betaverpakking.nl - 7


De kunst van juist verpakken

Wij hopen met deze brochure u enige duidelijkheid te hebben verschaft omtrent ons leveringsprogramma. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, of een specifiek verpakkingsprobleem, neem contact met ons op voor advies! Graag nodigen wij u in onze showroom uit om met uw producten een uitgebreide test te doen, zodat u zich kunt overtuigen van ons advies.

Telefoon: 0416-277439 Fax: 0416-279130

Op onze website kunt u direct ons contactformulier invullen met uw vraagstelling waarna

E-mail: info@betaverpakking.nl

wij direct contact met u opnemen.

Website: www.betaverpakking.nl

Beta verpakking  

Brochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you