Page 1

05

Speeddaten succes

Info avond zomerkamp

Luchtdoop in N213GC

DGD-tour naar Berlijn

25 mei AVG actief

Albatros | Nr. 05 | 2018

Mei 2018

1


Redactie

Bestuur Vliegschool VCS

Jacqueline de Vos Burchart secretaris@vliegclubseppe.nl 06 36062496

Stefaan Anseeuw (penningmeester/secretaris) stefaan_a@hotmail.com 06 44424677

Peter van de Zande peterz@vliegclubseppe.nl 06 53719766 Horst 36, 5171 RA Kaatsheuvel

Bestuur Vliegclub Seppe

AndrĂŠ Oremus (voorzitter) voorzitter@vliegclubseppe.nl 06 39605322

Hans Philipse (voorzitter) jlphilipse@planet.nl 06 11002176

Willem Ketelaars (lid) Willem.ketelaars@fokkerelmo.com 06 12199378

Jacqueline de Vos Burchart (secretaris) secretaris@vliegclubseppe.nl 06 36062496 Witmolen 70, 2645 GK Delfgauw Peter v/d Heuvel (penningmeester) penningmeester@vliegclubseppe.nl 06 22222270

Bestuur Stichting Vliegmaterieel Hoeven Ben Godrie (voorzitter) bengodrie@kpnmail.nl 06 20911092

RenĂŠ Laribij (secretaris) Molenstraat 12, 3291 EG Strijen secretaris-svh@vliegclubseppe.nl 06 50505574 Arnold Stijntjes (penningmeester) penningmeester-svh@vliegclubseppe.nl 06 20598166

Albatros | Nr. 05 | 2018

2


Instructeurs

Safety manager

Jo van Sprang jovansprang@hotmail.com 06 53595091

Barbeheer

Martin van der Laan 17000@norwegian.com 0034.662576304

Theo van Sprang vansprang747@hotmail.com 06 48314801 Gerard Ververs gververs@ziggo.nl 06 51417463 Erik Hoogendoorn info@hoogair.nl 06 21556599

Victor Kruis victor@hobopagina.nl 06 27082661

Lia Damen lia.damen@frieslandcampina.nl 06 51233586

Vliegclub Correspondentieadres Witmolen 70, 2645 GK Delfgauw Bezoekadres Past. V. Breugelstraat 93d, 4744 RC Bosschenhoofd Website www.vliegclubseppe.nl Email secretaris@vliegclubseppe.nl

Betalingen

Vliegclub Seppe (penningmeester) NL72ABNA0462938069 SVH (penningmeester) NL04RABO0123751225 Vliegschool (penningmeester) NL91INGB0000183943

Albatros | Nr. 05 | 2018

3


VAN DE REDACTIE Beste lezer,

Twee zaken met betrekking tot het vliegen in de praktijk speelden afgelopen week door mijn hoofd. Als eerste was mijn jaarlijkse IFR profcheck in combinatie met mijn verlenging SEP aan de beurt. Voorafgaand aan de check voel je een gezonde spanning door je lijf gaan, wat op zich niet erg is, want het maakt je scherp. Alles kwam aan de beurt, een holding draaien, een precision -en een non precision approach, limited panel vliegen, bovenwerk en het oplossen van onverwachte situaties. Het fijne van zo’n profcheck is dat je “gratis” tips krijgt van een professional hoe je je skills kunt verbeteren en zo heb je een heel leerzame dag inclusief aftekening op je brevet. Dat het continue je vaardigheden oefenen oh zo belangrijk is, heb ik diezelfde week moeten ervaren tijdens een overland vlucht naar Ameland. Ik kreeg daar te maken met onverwachte problemen en heb die samen met mijn co-pilote adequaat kunnen oplossen. Ik weet zeker dat het regelmatig trainen aan de goede afloop heeft bijgedragen. In deze Albatros een verslag van het speeddaten, kunnen ze samen gaan oefenen en veel van elkaar leren. De “DGD-groep” is een aantal dagen op stap geweest. Naast veel plezier hebben óók zij weer een hoop ervaring opgedaan. Een verslag ervan leest u verderop. Met (mee)vliegen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Lize van Esch (dochter van Leonie van Andel) heeft vorige week haar luchtdoop gehad. Het zit de van Andels in het bloed. Veel plezier met het lezen van het meinummer en hopelijk zie ik velen van jullie bij het zomervliegkamp in Lesce-Bled of in Vesoul. Het volgende nummer verschijnt medio juni en u kunt uw bijdragen kwijt bij de redactie (peterz@vliegclubseppe.nl). Vriendelijke groet

Peter Z Albatros | Nr. 05 | 2018

4


VAN DE VOORZITTER Op 25 mei 2018 gaat de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Nadat we eerst nog een tijdje veronderstelden dat dit niet voor verenigingen zou gelden bleek dat een ijdele hoop te zijn. Ook voor verenigingen en stichtingen geldt deze verordening wel degelijk. Werk aan de winkel dus. Nu is onze VCS/SVH/SOO niet te vergelijken met een groot bedrijf, maar toch verwerken wij een beperkt aantal gegevens die onder de verordening vallen. De gegevensverwerking van de VCS vindt plaats in de ‘Cloud’ met behulp van e-Captain. Dit is een programma dat door tientallen andere verenigingen wordt gebruikt, van curling tot motorvliegen. We zijn hierdoor in goed gezelschap en niet de enige die met deze uitdaging geconfronteerd wordt. e-Captain heeft voor zijn gebruikers een handleiding en templates opgesteld hoe te voldoen aan de AVG. Voor de SVH speelt Aeroplus een soortgelijke rol. Bij de SOO slaan we wel ATO-gerelateerde gegevens op, waarvan de persoonsbasisgegevens gelijk zijn aan de VCS, maar deze worden niet geautomatiseerd verwerkt of elektronisch opgeslagen. Aan de slag dus met de templates om het privacybeleid van de VCS en SVH op papier te zetten. De SOO kan voor zijn privacy beleid verwijzen naar het beleid van de VCS. Daarnaast moesten de inschrijfformulieren en de huishoudelijke reglementen iets worden aangepast en moet er een verwerkingsovereenkomst zijn met de verwerkende partijen e-Captain en Aeroplus. Om een lang verhaal kort te maken, we hebben nu eerste versies van de documenten en zullen die op de website publiceren en per email aan alle leden toezenden. Het huishoudelijk reglement en het privacybeleid laten we per 25 mei ingaan en kan worden aangepast en vastgesteld in de ALV in het najaar. Er staan weer volop vlieg- en sociale activiteiten op het programma, Tourdejours, Touring Flyers, het zomerkamp ‘Bourg’, BBQ, Happy Hour. Ik zou zo zeggen laat je contributie en je deelnemersbijdrage renderen, kom en meld je aan via de website. En als je je dan toch aan het aanmelden bent, denk dan toch nog eens aan een leuke bestuursfunctie. Onze secretaris Jacqueline stopt er binnenkort echt mee en dan ontstaat toch een serieus clubprobleem.

André Oremus Albatros | Nr. 05 | 2018

5


Albatros | Nr. 05 | 2018

6


HAPPY HOUR Maandelijkse gezelligheid bij Vliegclub Seppe Een nieuwe traditie lijkt te ontstaan in het thuishonk van de gezelligste vliegclub van Nederland. Iedere eerste zaterdag van de maand wordt tussen 16:00 en 18:00 PM voor iedereen een "Happy Hour" georganiseerd. Begrijp het niet verkeerd. Deze middag worden er door de barvrijwilligers geen gratis drankjes, maar wel lekkere hapjes weggegeven. De organisatoren bedenken telkens ludieke activiteiten, die voor veel vertier zorgen. Elke maand verzint het "Gezelligheidsteam" wel weer iets nieuws, van een Belgische bierproeverij met een interactieve quiz waarbij ieders kennis over België én natuurlijk Suske en Wiske uitvoerig werd getest, tot en met het thema "In de Kreukels", waarbij de uitdaging lag in het zo goed mogelijk vouwen van een papieren vliegmasjien met de beste aerodynamische eigenschappen. Iedereen kon daarmee middels een doellandingwedstrijd zijn of haar superioriteit (her)bevestigen. Het was fantastisch om te zien hoe fanatiek sommigen de strijd aangingen. Er werd druk gevouwen, nietjes werden aangebracht voor de juiste Weight en Balance, hier en daar ook nog wat plakband erbij om de vleugels in de juiste stand te houden. De hoofdprijs, een pot antirimpel crème (zie thema), ging naar huis met Jack Hoogewerff. Prachtige prestatie. Daar was eenieder het over eens! Iedere nieuwe Happy Hour wordt vooraf aangekondigd in de clubmail en meestal vergezeld van een leuk filmpje. Houd de datums in de gaten en kom gezellig een keertje langs. Op deze informele middagen leer je elkaar beter kennen en er zouden zomaar leuke nieuwe vliegkontakten kunnen ontstaan! We zien je graag (weer) de volgende keer!

Lia, Ilse, Annemarieke

Albatros | Nr. 05 | 2018

7


Albatros | Nr. 05 | 2018

8


+++

Albatros | Nr. 05 | 2018

9


BELGISCH LUCHTRUIM Wij vliegen maar al te vaak naar BelgiĂŤ en hebben dan te maken met een luchtruim wat misschien nog wel complexer is dan het Nederlandse luchtruim. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, afdeling luchtvaart publiceert regelmatig zaken die voor ons vliegers van belang zijn. Deze dienst heeft o.a. een video geproduceerd waarin uitleg wordt gegeven over de samenstelling van het Belgische luchtruim en hoe daar in de praktijk het beste mee om gegaan kan worden. Zij hebben er belang bij om zoveel mogelijk onnodige infringements te voorkomen. Het vermindert de werkdruk en verhoogt de veiligheid in de lucht.

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/belgisch_veiligheidsprogramma/sche ndingen_van_het_luchtruim

Met dank aan Jaap Smiemans die ons hierop attendeerde. ++++++++++

WINDMOLENS Er zijn vergevorderde plannen om de huidige windmolens nabij Hazeldonk (grensovergang A16) te vervangen. De gemeente Hoogstraten heeft haar goedkeuring al verleend. De nieuwe windmolens bereiken een hoogte van 215 meter (715 feet)!! Albatros | Nr. 05 | 2018

10


Albatros | Nr. 05 | 2018

11


Albatros | Nr. 05 | 2018

12


KORTRIJK EN SAINT HUBERT Zaterdag 28 april heeft de Tourdejour gelukkig doorgang kunnen vinden. Arnold Stijntjes doet hier verslag van.

Zaterdag 28 april om ca. 9.30 uur waren de zes vliegers op Seppe en na het indienen van een vliegplan en het tanken gingen de PH SEP met Hans Philipse en Harm Berkmans, de PH-VSQ met Anneke Wieferink en Raymond Deleu en de PH-NCD met Peter Boeijer en Arnold Stijntjes richting Kortrijk. Het weer was niet geweldig, maar ruim voldoende voor een leuke vlucht. Het grote veld van Kortrijk ligt nagenoeg midden in de stad en was voor velen de eerste maal om hier te landen. Volgens afspraak werden we door de plaatselijke vliegclub ontvangen met koffie en appelgebak. Na enige twijfel of het haalbaar was om het hooggelegen St. Hubert (1847 ft.) te kunnen aanvliegen, bracht een telefoontje met de toren aldaar uitsluitsel dat het wolkendek op 1.500 ft. boven het veld hing. Het werd een leerzame vlucht door het toch wel enigszins lastige luchtruim in zuid BelgiĂŤ en konden alle drie de kisten een perfecte landing maken op de 23 links. EBSH heeft maar liefst 8 grasbanen! In vier richtingen en alle dubbel.

Albatros | Nr. 05 | 2018

13


Per Notam was al aangegeven dat de 23 rechts niet in gebruik was, wat duidelijk zichtbaar was, want een kind kon zien dat de baan pas opnieuw was ingezaaid. Aardig detail is dat de Havenmeester ĂŠn de bediening in het restaurant ons graag in het Nederlands te woord stonden.

Na een lunch met de enige echte Ardenner ham werd de retourvlucht voorbereid. Wat zijn die Belgen toch rijk met die Ardennen en wat is zo’n glooiend landschap toch veel mooier dan ons vlakke landje. De afwisseling met de knalgele koolzaadvelden was een genoegen en mijn vliegmaat Peter zag het ene kasteel na het andere voorbijkomen. Aankomst op Seppe rond half vijf gaf een geslaagd Tourdejour gevoel en we gaan op naar de volgende, liefst met wat meer deelnemers! Hopelijk maakt dit begin toch eenieder wakker voor dit leuke clubevenement!

Arnold Stijntjes

Albatros | Nr. 05 | 2018

14


CLUBGEBOUW Dankzij Gijs van Abeelen, Arie van Ballegooijen en Rene Laribij ligt ons clubterras er weer als een zonnetje bij. Zij hebben vorige week het terras een grote poetsbeurt geven, waarvoor dank. De oude (versleten) terraszonwering is inmiddels ook gedemonteerd en zal op korte termijn vervangen worden door 2 grote parasols van 4 x 4 meter. Dan kunnen we er weer tijdje tegenaan.

Albatros | Nr. 05 | 2018

15


Albatros | Nr. 05 | 2018

16


VLIEGCLUB HILVERSUM Vliegclub Hilversum houdt haar inmiddels befaamde Zilveren Vleugel-rally op zaterdag 1 september a.s. Deelname is niet enkel beperkt tot clubleden van Hilversum, maar staat open voor iedere gebrevetteerde vlieger. De befaamde Zilveren Vleugel-rally- editie 2018 is weer in aantocht! Zet de datum in je agenda! De rally wordt gehouden sinds 1935 en wordt georganiseerd door AeroClub Hilversum Amsterdam (ACHA) vanaf Vliegveld Hilversum. Bij slechte weer condities: Uitwijkdatum 2 september.

De rally Met het deelnemen aan de rally teken je voor het hebben van plezier met je vliegtuiggenoten en andere rally-deelnemers en het op orde houden van je navigatie- en vliegvaardigheden. Gezellig en uitdagend, vanwege allerlei leuke opdrachten ter voorbereiding op de vlucht en onderweg, met afsluitend de traditionele doellanding! De dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje in het clubhuis. Het regelen van je vliegtuig voor die dag doe je zelf!... Voor de winnaars is er eeuwige roem en voor de overige deelnemers zijn er mooie herinneringen aan deze historische rally.

Wie mogen meedoen? Deelname staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig vliegbrevet en zijn of haar passagiers/ co-piloten. Lid zijn van de vliegclub op Hilversum is dus geen voorwaarde! Als je vliegt vanaf een andere luchthaven in Nederland en/ of daar lid bent van de plaatselijke vliegclub, dan ben je dus van harte welkom bij deze rally. De deelnamekosten voor de rally bedragen â‚Ź 12,50 per persoon.

Hoe meld je je aan? Aanmelden doe je door het sturen van een mail naar de Zilveren Vleugel-Commissie via zilverenvleugel@vliegclubhilversum.nl. Geef hierbij aan: A) naam van de piloot en eventuele passagiers; B) het type vliegtuig waarmee je vliegt; C) of je 's avonds mee eet en borrelt en zo ja met hoeveel personen. De Zilveren Vleugel-Commissie komt na je aanmelding t.z.t. bij je in de lucht over het exacte programma, relevante details en je voorbereidings- en vertrektijden.

Albatros | Nr. 05 | 2018

17


OPEN DAG EACM Vliegclub Eindhoven nodigt enthousiaste vliegers uit haar open dag op zondag 2 september op vliegveld Eindhoven bij te wonen. Uit ervaring weten wij dat dit een gezellige happening is met echte Brabantse gastvrijheid. Join us 2 September 2018 on the 6th annual EAC-m Fly-in on our homebase EHEH! For the 6th time running we will be organizing our annual Fly-in, during this day we invite you to visit our homebase Eindhoven Airport (EHEH) by plane. Just as in previous editions the Fly-in is held on the same day as our annual family event so there will be plenty to do, see and eat and of course lot’s of EAC-m members and their families to welcome you.

As you might know we are located on Eindhoven Airport, the second largest airport in the Netherlands and also home of the Royal Netherlands Air Force (RNAF). Usually it’s almost impossible to visit our field but during the Fly-in we have the ability to welcome a limited group pilots and their planes, you can be one of them! Because of the high traffic density at our field we are forced by the RNAF to work with ‘slot-times’, this means you can apply for an arrival slot between 9:30 and 13:45. Please do note that departure is only possible at own discretion starting from 13:45 until 17:00 latest. The EHEH landing/handling fee for the day is 15 euro, this is including a free lunch for you and your passengers. If you would like to join us on September 2th select a free slot from the list on our website at http://www.eacm.nl/fly-in-2018/ and send an email with below details to fly-in@eacm.nl When everything is received we will confirm your slot and you will receive a detailed pilot briefing a couple weeks before the event. – Preferred slot time and aircraft registration & model (Min V 90kts). – Airfield of departure. – Full name’s of PIC and PAX with date of birth and nationality of all persons – Mobile number of PIC. Albatros | Nr. 05 | 2018

18


Albatros | Nr. 05 | 2018

19


SOO EN EEN IF OPLEIDING Lange tijd geleden is er een thema-avond geweest over de mogelijkheid om een Enroute IF of een Competent Based IF-rating te halen. Het was een avond met grote opkomst en velen leek deze route om een IF-aantekening te halen wel een goede investering. EASA besluiten hadden deze IF-opleidingen mogelijk gemaakt. Het SOO-bestuur vroeg zich af wat de mogelijkheden waren om dit voor onze leden te faciliteren: • De theorie konden potentiële kandidaten bij bekende theorie opleidingen doen. Het zijn de bekende IF-vakken en de examens zijn ook de bekende IF-examens van ILT. • De praktische opleiding stelde het bestuur van de SOO voor een probleem. De SOO is een ATO (approved training organisation) waarbij de SOO deze kon opzetten dankzij de stichting AFF. De AFF zou de syllabus voor de EIR en/of CBIR maken. Het maken van deze syllabus nam meer tijd in beslag dan gedacht en IL&T moet daarna hieraan haar goedkeuring verlenen. Vervolgens moet de syllabus aan de SOO-situatie worden aangepast, waarna weer goedkeuring aan IL&T gevraagd moet worden. Natuurlijk wordt dat verzoek pas in behandeling genomen na betaling van de leges. Helaas is dit traject gestrand bij het indienen door de AFF van de syllabus EIR bij IL&T, omdat de AFF per 1 april dit jaar is opgeheven. Hierdoor was het niet meer mogelijk voor de SOO om aan het praktische gedeelte van de EIR en/of CBIR-opleiding zelf invulling te geven. Inmiddels waren enkele leden van de VCS al ver gevorderd met het afronden van het theoretische deel van hun EIR-opleiding. Reden genoeg voor het bestuur van de SOO het praktische gedeelte van de EIRopleiding mogelijk op een andere manier te organiseren. Op Lelystad zit Rotor & Wings, een opleiding voor vliegtuig- en helikopterbrevetten. Contact werd gelegd en na oriënterende gesprekken werd de mogelijkheid van samenwerking onderzocht.

Albatros | Nr. 05 | 2018

20


De gedachte was: • Onze SOO-instructeurs zouden op Seppe EIR-instructie geven onder de verantwoordelijkheid van Rotor & Wings. • De vliegtuigen waarin EIR-instructie gegeven zou worden, moesten voldoen aan de eisen van Rotor & Wings. Ook de verzekeringen van deze vliegtuigen moesten hierop worden aangepast. • Met enige regelmaat zou de Head of Training van Rotor & Wings een EIRles meevliegen (tegen betaling) om de voortgang van het leerproces te kunnen beoordelen. • De leerling werd ingeschreven bij Rotor & Wings. Voordat het tot afspraken is gekomen, heeft het bestuur van de SOO besloten geen samenwerking aan te gaan. Het bleek namelijk dat ook Rotor & Wings nog steeds geen goedkeuring van IL&T heeft voor deze opleiding. De leden van de VCS die hun theoretische deel reeds hadden gedaan of zouden voltooien, zochten voor het praktische gedeelte andere opleidingsplaatsen. Het bestuur van de SOO heeft aldus besloten alleen nog op te leiden voor maximaal het PPL-brevet.

Hans Philipse, voorzitter SOO ++++++++++

ZOMERAVONDVLIEGEN Noteer de datum vast in je agenda.

Vrijdag 22 juni 2018 Seppe is die avond weer tot sunset geopend en bij mooi weer maken we voorafgaand een overland tocht naar Texel. Laten we zorgen dat VCS het recordaantal deelnemers ook dit jaar op haar naam krijgt. Inschrijven kan inmiddels via de website www.vliegclubseppe.nl.

Albatros | Nr. 05 | 2018

21


LUCHTDOOP LIZE VAN ESCH Meer dan 3 generaties van Andel is het vliegen met de paplepel ingegeven. Chris, zoontje van Leonie van Andel en Jos van Esch heeft zijn luchtdoop al een keer gehad en vindt het meevliegen geweldig. Zaterdag 5 mei was de jongste telg uit de van Andel familie voor haar luchtdoop aan de beurt. Lize van Esch, inmiddels 8 maanden oud, mocht in de maxi cosi op de 3e rij naast Chris meevliegen naar Ameland. Dit kon en mocht natuurlijk alleen maar gebeuren in een van Andel toestel, de N213GC (voorheen PH-VDC), een zes persoons retractable Cessna 210 Turbo. Ook Lize blijkt een echt vliegtalentje te zijn. Geen kik gelaten en net als Chris, na 5 minuten in diepe slaap. Trotse oma Corry zat samen met Jos op rij 2 en Leonie als PIC trakteerde de hele familie op een schitterende vlucht naar Ameland.

Albatros | Nr. 05 | 2018

22


Albatros | Nr. 05 | 2018

23


INFRINGEMENT SCHIPHOL TMA Binnengekomen sms-melding: Ik vloog met een vliegmaat (deze zat achterin) en een vriend (deze zat voorin) met de VSQ. Ik ben via Pampus naar Stompetoren en vervolgens langs de kust naar EHMZ gevlogen. Bij vertrek heb ik zĂŠker de checklist doorgenomen en wel een uitgebreid boekwerk dat overigens erg onoverzichtelijk is (de beknopte versie bleek nog in de NCD te liggen, deze is na deze vlucht weer terug in de VSQ gelegd). Op Seppe hebben we radiocontact gemaakt (COM3) en we zijn vervolgens op de Seppe frequentie gebleven. We hebben geen contact gemaakt met Dutch Mil vanwege onderbezetting. Op COM2 had ik vooraf al de frequentie van Amsterdam Info staan. Bij nadering van de Schiphol TMA heb ik contact gezocht (op COM 2 en ook op COM 3) met Amsterdam Info, maar dat lukte helaas niet. Na de landing op EHMZ werd ik verzocht contact op te nemen met de Luchtverkeersleiding. Ik kreeg de heer Hendriks aan de lijn en volgens hem zou ik op 1.700 Ă 1.800 ft gevlogen hebben in het TMA Schiphol gebied. Ik bestreed dat, omdat ik er op had gelet met name onder de Schiphol TMA steeds lager dan 1.500 ft te blijven. Ik veronderstelde dat er dan mogelijk sprake was van een afwijking tussen de transponder en de hoogte meter. Tot zover deze melding. In het vervolg hierop heb ik contact gezocht met iemand van de safety afdeling van Schiphol. Deze vertelde dat ze de VSQ de Schiphol TMA binnen zagen vliegen, waarna ze het inbound verkeer er omheen moesten gaan leiden. Volgens zijn mode C vloog hij op 1.900 en soms op 2.000 ft en varieerde zijn hoogte, afgezien van wat orbits in de buurt van de SPY VOR, tussen de 1.800 en 1.900 ft. Ze hebben zijn vlucht uit kunnen lezen tot aan zijn final leg op EHMZ en wat daar opviel was dat zijn mode C-hoogte op downwind van de 09 nog 1.200 ft was i.p.v. de voorgeschreven hoogte van 700 ft. In ieder geval gaf de mode C ongeveer 500 ft "teveel" aan dan je zou mogen verwachten. Een instructeur is een dag later gaan vliegen met de VSQ om de werking van de transponder te controleren. Het kan zijn dat de transponder niet correct werkte, maar de ervaring is dat dat zeer zeldzaam voorkomt, zeker als hij het de volgende dag weer goed doet.

Albatros | Nr. 05 | 2018

24


Dit soort situaties ontstaan altijd als een keten van vermijdbare fouten: • De verkorte checklist lag niet in de VSQ, waardoor er gewerkt moest worden met een voor de vlieger onbekende checklist. • Het lijkt erop dat de hoogtemeterinstelling voor de take-off niet correct was. • Als de vlieger na de take-off met Dutch Mil contact had opgenomen, had hij alsnog de juiste QNH gekregen. • In het gebied onder de Schiphol TMA geldt nog geen uitluisterplicht bij Amsterdam Info, maar het zou wel verstandig zijn geweest. Ze hebben wel geprobeerd de VSQ op te roepen. • Een gebrevetteerde piloot zat achterin en een passagier voorin. Ik denk dat de kans groot is dat je copiloot eventuele foutjes opmerkt, omdat je als je voorin zit actiever meevliegt. Bovendien had hij de radio en navigatie voor zijn rekening kunnen nemen, wat een deel van de werklast wegneemt. Kortom, het zijn allemaal geen grote fouten, en als één van de schakels doorbroken zou zijn was er geen probleem ontstaan.

Victor Kruis Vlieg safety manager ++++++++++

Albatros | Nr. 05 | 2018

25


FRANS ZOMERVLIEGKAMP 2018 Donderdag 31 mei om 20.00 uur organiseert de vliegkampcommissie een Informatieavond over het zomerkamp van 2018.

Waarom een informatieavond? ➢

➢ ➢

De bestemming voor het eerste deel van de week is Lesce Bled in Slovenië. De route ernaartoe, maar ook de omgeving in Slovenië is voor velen nieuw en dat vereist een grondige voorbereiding. Voor het tweede gedeelte van de week is een waardige vervanging gevonden voor het traditionele Bourg en Bresse. We slaan ons kampement op in Vesoul-Frotey, wat ligt op de hoogte van Bazel. Een bijzonder veld vanwaar het prachtig uitvliegen is, maar wel met een goede voorbereiding. We willen ook de minder ervaren vliegers helpen om een bijzondere buitenlandervaring mee te maken.

Wat komt er aan bod? • • • • • • • •

Het doel van het vliegkamp De geplande vliegroutes De verblijfsmogelijkheden De kosten De bestemmingen De (vlieg-)mogelijkheden tijdens het vliegkamp Hoe je je goed voorbereid op een internationale tocht Indelen van de toestellen (we hebben 4 club Robins ter beschikking)

Ook al weet je nog niet zeker of je mee kunt, of dat je misschien maar een aantal dagen mee kunt, dat maakt niet uit, het is allemaal nog vrijblijvend. Maar laat wel even weten of je naar de informatieavond komt door je aan te melden via de website. Aanvang is 20:00 uur in het clubgebouw.

Albatros | Nr. 05 | 2018

26


Albatros | Nr. 05 | 2018

27


SPEEDDATEN Op dinsdagavond 24 april was het weer zo ver; ‘Speeddate for a Flightmate’ Een bijeenkomst om ‘eenzame’ vliegers te assisteren om een vliegmaat te vinden.

Een 12-tal leden had zich aangemeld. De bedoeling op zo’n avond is dat iedereen met iedereen kan spreken. Dus bij elkaar zijn dat heel wat 1-op-1 gesprekken die in rap tempo gevoerd moeten worden. De tafels en stoelen werden zo opgesteld dat iedereen wat ‘privacy’ had om elkaar te spreken en elkaar beter te leren kennen. De tijd was dus zeer beperkt en gesteld op 7 minuten. Mocht je toch even met je mond vol tanden zitten dan lag er op elke tafel een papiertje met mogelijke gespreksonderwerpen. Timing is cruciaal, dus precies na 7 minuten moest het gesprek gestopt worden en worden gewisseld met een andere gesprekspartner. Het clublokaal was die hele avond gevuld met een geroezemoes aan stemmen en er werden nieuwe relaties tot stand gebracht. Halverwege werd even een pauze ingelast om de kelen te smeren en het gaf ruimte aan instructeur Jo van Sprang om een voordracht te geven wat er al zo komt kijken om met twee vliegers voorin te zitten.

Albatros | Nr. 05 | 2018

28


Jo vroeg aandacht voor de afspraken die je van tevoren maakt, zoals de taakverdeling en even zeker maken wie de PIC is. Ook hoe je met elkaar moet communiceren tijdens de vlucht en in het geval van verschil van inzicht of een calamiteit hoe je met elkaar omgaat. Uiterst leerzaam was het allemaal. Na afloop werd er nog druk nagepraat en was het weer ouderwets gezellig. Vast en zeker zijn er weer een paar nieuwe vliegkoppels ontstaan en kennen de deelnemers elkaar in ieder geval een heel stuk beter dan daarvoor het geval was.

Andre Oremus

Albatros | Nr. 05 | 2018

29


Albatros | Nr. 05 | 2018

30


DGD ON TOUR Dinsdagochtend 8 mei om 9 uur verzamelde DGD zich in het clubgebouw. Een trip naar Rügen – Peenemünde – Berlijn – Hildesheim – Seppe stond op het programma. Prima vliegweer en DGD ging in rustige pas naar de hangaar om de vliegtuigen klaar te maken voor vertrek.

Dat viel tegen, want de PH-SEP had een lekke band. Anderhalf uur later zat de nieuwe band erop en kon vertrokken worden naar de eerste stop Hoogeveen EHHO. Een trip van een uur. Het oponthoud had het reisschema van deze dag wel in de war gestuurd. Achteraf gelukkig, want er kon nu geluncht worden op Hoogeveen. De volgende stop was EDXM St. Michaelisdonn. Een klein veld in Noord Duitsland waar was afgesproken om te tanken en te lunchen. Er bleek geen restaurant te zijn! De tank stond in de hangaar, maar het lukte toch om alle vliegtuigen weer vol te krijgen. Een ijsje was een welkome traktatie in de hitte. Op naar de laatste stop van deze dag Rügen EDCG. De taxi bracht ons naar het verafgelegen hotel. Gelukkig had het hotel een restaurant, want in de wijde omgeving was geen andere eetgelegenheid te vinden. De kamers waren ruim en nieuw, als je tenminste naar binnen kon. De deuren waren van geavanceerde sloten voorzien, die problemen gaven bij zowel het openen als bij het sluiten. Niet elke DGD-er had dit systeem meteen onder de knie. Woensdag 9 mei ging DGD vroeg naar het vliegveld voor de eerste trip van die dag, naar Peenemünde EDCP, dat natuurlijk bekend is van de V-1 en V-2 ontwikkeling door Werner von Braun. Hier stond een historische rondrit gepland. Helaas was bijna alles door de geallieerden en later door de Russen met de grond gelijk gemaakt.

Albatros | Nr. 05 | 2018

31


We hadden veel voorstellingsvermogen nodig om ons de bedrijvigheid van vroeger voor te stellen. De paar restanten en de historische grond maakten veel goed. Door naar Strausberg EDAY, vanwaar het centrum van Berlijn gemakkelijk met de Sbaan te bereiken is. De toren van EDAY speelt hier goed op in door treinkaartjes te verkopen zowel voor heen als terug. Het is een uurtje treinen, maar wel heel relaxt. Alles verliep volgens plan en al snel werd een biertje gedronken op een terras.

Een “korte” wandeling naar een favoriet restaurant van één van de DGD-ers bleek ca 5x zover, maar het was de moeite waard. Na het diner een mooie avondwandeling gemaakt op de Unter den Linden naar de Brandenburger Tor en het Joodse monument. Helaas was dit monument niet verlicht, maar wel toegankelijk. Donderdag 10 mei zou volgens de weersvoorspellingen een slechte vliegdag met veel wind, hagel en onweersbuien worden. We besloten vroeg naar het veld te gaan voor onze tocht naar Hildesheim EDVM. Volgens onze berekening moesten we er ruim voor de middag nog heen kunnen vliegen, want het slechte weer zou in de middag komen. Het klopte helemaal. Op Hildesheim was afgesproken om gyrocopter te vliegen bij Thomas Kiggen. Hoewel het weer zeer matig was hebben 4 van de 6 DGD-ers kunnen vliegen. Een leuke ervaring. Gelukkig hebben we het noodweer in veel delen van Duitsland met grote hagelstenen en enorme hoeveelheden regen net gemist. Vrijdag 11 mei zou het weer goed zijn volgens de weerberichten. We vertrokken goed gemutst naar Borkenberge EDLB. Al snel na de start kwamen we de eerste wolken tegen die steeds dikker en dikker werden. Hele stukken werden eigenlijk in IMC gevlogen. Een van de vliegtuigen is daarom uitgeweken naar een ander veld om het betere weer af te wachten.

Albatros | Nr. 05 | 2018

32


Op Borkenberge kwam de vinger van een van de piloten tussen de canopy te zitten en moest stevig verbonden worden. Bij thuiskomst besloot de huisarts de zaak te hechten. Het laatste stuk naar Seppe verliep voorspoedig, maar de riemen moesten wel stevig worden vastgemaakt.

Wat of wie zijn de DGD-ers? DGD staat voor De Grijze Duiven, bestaande uit Harm Berkmans, Ben Godrie, Gerard van der Bilt, Jack Hoogewerff, Peter van den Heuvel en Hans Philipse. Er werd gevlogen met 3 vliegtuigen, twee Vans RV12, de PH-SEP, de PH-SES en een Diamond Dimona, de PH1391 van MGC225.

Hans Philipse

Albatros | Nr. 05 | 2018

33


Albatros | Nr. 05 | 2018

34


CLUB BARBECUE 26 MEI Onze jaarlijkse club barbecue op zaterdag 26 mei komt eraan voor onze leden en partners.

In de 'Visie 2020' had het bestuur aangegeven om meer naar buiten te willen treden als vliegclub. In het kader daarvan zullen we dit jaar ook andere EHSE-gebruikers uitnodigen om bij de barbecue aanwezig te zijn. Zo kunnen zij ervaren hoe gezellig en levendig onze vliegclub is en hopelijk levert ons dat meer (naams)bekendheid op en wellicht dat het ook zorgt voor meer nieuwe leden. Voor deze (nog) niet-leden geldt: vol = vol. Zij kunnen zich middels een speciaal aanmeldingsformulier op onze website aanmelden.

Zaterdag 26 mei, aanvang 17.30 uur Meld je aan via de website www.vliegclubseppe.nl Kosten slechts 20 Euro p.p. voor een geheel verzorgde bbq met diverse soorten vlees, vis, salades, stokbrood en sausjes. Wat je nog aan drankjes af moet rekenen heb je in eigen hand.

Albatros | Nr. 05 | 2018

35


MEDEDELINGEN •

Geen

ACTIVITEITENKALENDER • • • • • •

Za 19/05 : Tourdejour Za 26/05 : Club bbq Do 31/05 : Info avond Frans zomerkamp 2018 Za 02/06 : Happy Hour Vr/Za 15-16/06: Touring Flyer Za/Zo 16-17/06: Classic cars&planes

Albatros | Nr. 05 | 2018

36


• Zondag 2/4

Albatros | Nr. 05 | 2018

: open dag VCS “Try2fly” 13.00-17.00 uur

37


Albatros | Nr. 05 | 2018 38

Albatros mei 2018  

Clubblad Vliegclub Seppe

Albatros mei 2018  

Clubblad Vliegclub Seppe

Advertisement